20161018 LPD Brochure Payrolll wn20161018_LPD_Brochure Payrolll wn.indd Created Date: 10/20/2016...

of 4 /4
Informatiebrochure voor medewerkers

Embed Size (px)

Transcript of 20161018 LPD Brochure Payrolll wn20161018_LPD_Brochure Payrolll wn.indd Created Date: 10/20/2016...

 • Informatiebrochurevoor medewerkers

 • Welkom bij LPD

  Hoe werkt payroll?Jaarlijks werken ongeveer 200.000 mensen

  via een payrollorganisatie zoals LPD. Voor

  u houdt dit in dat wij formeel gezien uw

  werkgever zijn. Vervolgens detacheren wij

  u bij onze opdrachtgever voor de vooraf

  overeengekomen periode. Uw dagelijkse

  werkzaamheden voert u dus uit bij de

  opdrachtgever. Wij betalen uw salaris en

  nemen alle werkgeversverplichtingen op ons:

  u staat bij ons op de payroll. Wij bieden u de

  zekerheid dat zaken zoals betaling van uw

  salaris en uw vakantiegeld, vakantiedagen en

  pensioenafdrachten goed geregeld zijn.

  Arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de

  branche CAO

  Als medewerker van LPD ontvangt u vanaf

  de eerste contractdag arbeidsvoorwaarden

  die gebaseerd zijn op de voor uw branche

  geldende CAO. Het bruto uurloon, kosten-

  vergoedingen, arbeidsduurverkorting,

  toeslagen, loonsverhogingen, periodieken,

  eenmalige uitkeringen, 13e-maands- en

  eindejaaruitkeringen, alsook vakantiedagen

  en vakantiebijslag, zijn gelijk aan de

  voorwaarden die gelden bij de opdrachtgever.

  Hoe werkt het in de praktijk?Vast maandsalaris

  U heeft met uw opdrachtgever een vast

  maandsalaris afgesproken en hoeveel

  uur u per maand werkt. Het salaris wordt

  maandelijks uitbetaald in de laatste week van

  de maand.

  Reiskosten en andere onkostenvergoeding

  Indien u recht hebt op een vaste

  reiskostenvergoeding is dit bij aanvang

  van uw dienstverband bepaald en in

  uw arbeidsovereenkomst vastgelegd.

  Additionele reiskosten en/of andere

  onkostenvergoedingen kunt u via een

  declaratieformulier ondertekend door

  uw opdrachtgever sturen naar LPD. Een

  declaratieformulier is op te vragen

  via [email protected]

  U heeft een nieuwe baan. Gefeliciteerd! Graag heten wij u van harte welkom bij LPD.

  LPD is als gecertificeerd Payrollbedrijf werkgever voor medewerkers die aan de slag gaan bij

  diverse opdrachtgevers in de publieke sector. Wij bieden Payroll met ABP Pensioen.

  In deze brochure vindt u praktische informatie over LPDen het werken bij LPD.

 • Krijgt u een 13e maand- of eindejaars-

  uitkering en komt u wellicht in aanmerking

  voor de “fiscale regeling uitruil reiskosten

  woon– werkverkeer” dan verzorgt LPD

  dit voor u. LPD stuurt u indien dit voor

  u van toepassing is, tegelijkertijd met

  de arbeidsovereenkomst, een LPD-

  uitruilregeling ‘verklaring reisdagen’ toe.

  Verlof

  Verlof dient u aan te vragen bij uw

  opdrachtgever. De opdrachtgever kent het

  verlof wel of niet toe. Regel is dat het verlof

  opgemaakt wordt tijdens het dienstverband.

  Indien er toch nog verlof open staat aan

  het einde van uw dienstverband geeft de

  opdrachtgever dit openstaande verlof door

  aan LPD. LPD betaalt dit vervolgens aan u uit.

  Verzuim aanvragen

  Indien u niet belastbaar bent voor werk,

  dient u zich op de eerste dag voor 10.00 uur

  telefonisch (088 00 88 999) te melden bij het

  bedrijfsbureau van LPD.

  Tevens dient u aan te geven hoe lang u

  verwacht niet belastbaar te zijn voor werk.

  Ook moet u zich afwezig melden bij de

  opdrachtgever waar u werkzaam bent,

  conform de bij de opdrachtgever geldende

  regels.

  LPD maakt gebruik van arbo-organisatie

  Zorg van de Zaak. Uw verzuimmelding wordt

  aan hen doorgegeven. Zij zullen, indien

  nodig, contact met u opnemen en u eventueel

  uitnodigen voor een gesprek met een van de

  bedrijfsartsen in uw regio.

  Meer informatie over Zorg van de Zaak vindt u

  op www.zorgvandezaak.nl

  Hersteld melden

  Op de dag dat uw werkzaamheden

  hervat dient u zich voor 10.00 uur, bij het

  bedrijfsbureau van LPD hersteld te melden.

  Het bedrijfsbureau geeft uw herstelmelding

  door aan Zorg van de Zaak. Tevens dient u

  zich beter te melden bij de opdrachtgever van

  LPD waar u werkzaam bent, conform de bij de

  opdrachtgever geldende regels.

  Voordelen van LPD als werkgever:• Betrouwbare werkgever met jarenlange ervaring in payroll-dienstverlening

  • Persoonlijken en professionele begeleiding

  • Correcte en tijdige betaling van uw salaris

  • ABP pensioen wordt vanaf dag één opgebouwd

  • Opleidingsmogelijkheden en trainingen via onze academie

  • Geen wachtdagen bij ziekte

  • 100% doorbetaling tijdens eerste ziektejaar en zwangerschap

  • Mogelijkheid om gebruik te maken van collectiviteitkorting bij meerdere

  ziektekostenverzekeraars

 • Zorg van de Zaak netwerk

  LPD maakt deel uit van het Zorg van de

  Zaak netwerk. Zorg van de Zaak is een

  netwerk van bedrijven op het gebied van

  werk, inzetbaarheid en gezondheid. We

  stimuleren mensen om mee te blijven

  doen in werk. Niet vanuit de gedachte dat

  mensen niet willen werken. Maar juist vanuit

  het tegenovergestelde idee, dat mensen

  gelukkiger zijn met werk.

  Studie of training

  De Zorg van de Zaak Academie biedt een grote

  verscheidenheid trainingen aan. Eventueel

  kan ook gebruik gemaakt worden van externe

  opleidingen. Toekenning van vergoeding voor

  scholing wordt beoordeeld op individuele

  basis. Bij de beoordeling om studiekosten te

  faciliteren worden ondermeer de volgende

  zaken meegenomen: noodzaak, aansluiting

  op werkzaamheden, duur van het contract en

  kosten van de studie.

  Verzekeringen

  Zorg van de Zaak netwerk biedt voor een

  aantal grote ziektekostenverzekeringen

  een collectiviteitkorting aan. Indien u hier

  gebruik van wenst te maken, kunt u informatie

  opvragen bij het bedrijfsbureau van LPD.

  Hebt u nog vragen?

  Neemt u contact op met LPD op

  telefoonnummer 088 008 89 99 of e-mail [email protected]

  lpd.nl.

  U kunt ook onze website raadplegen:

  www.lpd.nl.

  Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. LPD is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 14092248.

  Uitgave: ok

  tober 2016