20060308 Kamedialeon

Click here to load reader

 • date post

  07-Nov-2014
 • Category

  Travel

 • view

  1.040
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 20060308 Kamedialeon

 • 1. De invloed van nieuwe media op de identiteitsvorming bij jongeren. Projectgroep: Depandelaere Mieke Gabriels Barbara Huylenbroeck Johanna Jonckheere Lore Jutten Sarah Laga Katrien Ophalvens Ellen Potestia Laetitia Van Raemdonck Tine Vermassen Iris Graffiti Jeugddienst in samenwerking met UGent
 • 2. INHOUD 1. Inleiding p. 3 2. Probleemstelling p. 4 3. Onderzoek p. 4 3.1 Centrale concepten p. 4 3.2 Verantwoording van de gemaakte keuzes van de vragenlijst p.5 3.3 Opbouw van de vragenlijst p. 6 3.4 Dataverzameling p. 7 3.5 Resultaten p. 12 4. Bijlagen: p. 19 4.1 Vragenlijst p. 19 4.2 Literatuur en interessante websites p. 22 2
 • 3. 1. Inleiding De uitwerking van het project De invloed van nieuwe media op de identiteitsvorming bij jongeren ging in november 2005 van start en vindt haar hoogtepunt tijdens de presentatie van de resultaten van het onderzoek op 8 maart 2006. Het doel van het onderzoek is om na te gaan welke invloed nieuwe media uitoefenen op de identiteitsvorming van 12- tot 20-jarigen. We spitsen ons toe op MSN, blogs, podcasting en Voice over IP om aan te sluiten bij de workshops van het congres waarbij wij onze presentatie ter inleiding ervan geven. Via onze vragenlijst gaan we na hoe het gebruik van nieuwe media bij deze doelgroep er uit ziet. We onderzoeken of ze gebruik maken van de vier gekozen media en of ze deze media zelf aanmaken, hoe vaak ze ervan gebruik maken, waar ze dit doen en of ze dit in groepsverband of alleen doen. We gaan ook na wat het doel is dat deze jongeren aan deze media toekennen. We onderzoeken met andere woorden om welke redenen jongeren deze nieuwe media gebruiken. We hebben ook stellingen opgesteld die we via onze vragenlijst aan dezelfde jongeren hebben voorgeschoteld. Via deze stellingen willen we expliciet de invloed van nieuwe media op de identiteitsvorming nagaan. Deze stellingen hebben we ook gebruikt tijdens de straatinterviews die we in Gent en Antwerpen hebben uitgevoerd. Het doel van deze straatinterviews was om de mening van de jongeren ook rechtstreeks te gaan bevragen. De meest frappante uitlatingen hebben we gemonteerd tot enkele korte filmpjes. In ons onderzoek zijn er twee luiken terug te vinden, namelijk: 1. Kwantitatief luik: We hebben een enqute op een zelf ontworpen website geplaatst; 721 jongeren tussen 12 en 20 jaar, waarvan 311 jongens en 410 meisjes, hebben aan onze enqute deelgenomen; We peilden naar de gekendheid, het gebruik en het doel van dit gebruik van vier nieuwe media (MSN, podcast, VoIP en blogs) en legden nadien een aantal stellingen voor omtrent nieuwe media en identiteit. We kozen deze vier media omdat deze tijdens de studiedag Apestaartjaren uitgebreid aan bod komen; De bedenking die we ons bij dit onderdeel gemaakt hebben, is dat we via onze enqute enkel jongeren bereikt hebben die toegang hebben tot bepaalde nieuwe media. 2. Kwalitatief luik: Op twee koude winterdagen in december zijn we met de camera de straten van Gent en Antwerpen onveilig gaan maken om reacties te filmen van jongeren aan de hand van de stellingen uit ons kwantitatief onderzoek. Hieruit ontstonden vier korte filmpjes die tijdens de presentatie aan bod komen. In deze bundel kunt u de volgende onderdelen terugvinden; De probleemstelling van ons onderzoek; Bevindingen van het kwantitatief onderzoek; De vragenlijst die we in ons kwantitatief onderzoek hebben gebruikt; De vermelding van de gebruikte literatuur en interessante websites; De slides die tijdens onze presentatie aan bod komen. 3
 • 4. 2. Probleemstelling Onze probleemstelling is gebaseerd op de vraag van onze projectvrager. Wat is de invloed van nieuwe media op de identiteitsvorming bij jongeren? Dit roept heel wat vragen op. Wat is nieuwe media? Wat is identiteitsvorming? Nieuwe media zijn de tegenwoordige dragers van boodschappen, zij volgen de oude op en zullen hen misschien op termijn vervangen. Omdat nieuwe media dus een zeer ruim gebied is, willen wij specifiek een paar media belichten in ons onderzoek namelijk: MSN, blogs, podcasting en Voice over IP. Deze keuze hebben we gemaakt omdat dit ook de media zijn die tijdens het congres aan bod zullen komen. Een tweede belangrijke afbakening is die van de doelgroep. Het woord jongeren is een ruim begrip. Daarom dat wij in samenspraak met de projectaanvrager onze doelgroep hebben afgebakend naar jongeren van 12-20 jaar. Een derde kernwoord in onze probleemstelling is identiteitsvorming. Identiteit is een begrip dat stamt uit de persoonlijkheidspsychologie en heeft niet zozeer te maken met je zelfkennis of zelfbeeld, maar eerder met een zelfgevoel: het gevoel n en dezelfde persoon te zijn in allerlei situaties en stemmingen. Identiteit is een doorleefd ik-gevoel dat eenheid aanbrengt in al je belevenissen, waardoor je stabiliteit vindt. Zelfkennis en weten wat je wilt en wat niet, is pas mogelijk als je jezelf ziet als eenheid en als identiteit beleeft. Een uitdieping hiervan is in de literatuurstudie rond identiteitsvorming terug te vinden. Het zwaartepunt van ons onderzoek ligt in de mogelijke effecten van de nieuwe media op deze identiteitsvorming. Invloeden van buitenaf hebben altijd een belangrijke rol gespeeld op de persoonlijkheidsontwikkeling van jongeren. Ze gaan zich anders positioneren ten opzichte van hun vrienden, ouders, religie, Om vast te stellen wat de mogelijke effecten van nieuwe media zijn gaan we daarom dan ook naar hun relatie met ouders en peers kijken. Maar ook naar hoe dit hun mening benvloedt over bepaalde topics. Deze mening van jongeren blijft een centrale rol spelen. Zo gaan we ook op zoek naar wat jongeren vinden van nieuwe media. Hoe ze hier mee omgaan en hoe ze hiertegenover staan. De kern van ons onderzoek komt neer op het volgende: Jongeren komen tijdens hun adolescentie in contact met verschillende invloeden. In hoeverre is nieuwe media een bepalende invloed op het proces van identiteitsvorming. 3. Onderzoek 3.1 Centrale concepten In ons onderzoek staan twee termen centraal, namelijk nieuwe media en identiteitsvorming. Via literatuuronderzoek hebben we onze kennis hieromtrent uitgebreid om een basis te leggen voor onderzoek. Om ons onderzoek te kaderen geven we heel kort een algemeen beeld van deze twee concepten. Het is zeker niet eenvoudig om nieuwe media te definiren omdat het een erg veranderlijk begrip is. We hebben toch getracht om tot een definiring te komen door het onderscheid dat Henk Blanken hanteert, te gebruiken. 4
 • 5. Henk Blanken stelt nieuwe media als volgt voor: Nieuwe media Nieuwe media Oude media Snel Sloom Open Gesloten Hebben gebruikers Hebben een publiek Gratis Betaald Vraaggestuurd Aanbodgedreven Kort Lang Vluchtig Bestendig Wisselende gebruikers Trouwe klanten Beeld tekst Jonge gebruikers Oude gebruikers Zoals eerder vermeld hebben wij podcasting, MSN, blogs en VoIP als nieuwe media vooropgesteld. Podcast: Podcasting is radio voor het internet. Via een podcast kan u uitzendingen automatisch downloaden en beluisteren op uw computer of op uw digitale muziekspeler. In een podcast worden op regelmatige tijdstippen nieuwe uitzendingen gemaakt en gepubliceerd. Elke keer wanneer er een nieuwe uitzending beschikbaar is, wordt die automatisch voor u gedownload. U kan een podcast beluisteren wanneer u zelf wenst. MSN messenger: MSN Messenger is een programma voor het verzenden en ontvangen van tekstberichten, dat is voorzien van vele functies. Bijvoorbeeld: uitwisselen van bestanden. Blog: Een weblog, of blog, is een site in een dagboek-stijl. De maker, de weblogger of blogger, plaatst links naar andere webpagina's die hij of zij leuk of interessant vindt. Deze links zijn vaak voorzien van een (kort) stukje commentaar van de weblogger. VoIP: VoIP is de afkorting voor Voice Over IP. Dit verwijst naar telefonie of s