10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het...

of 124 /124
Laatste wijziging: 10.06.2010 GHB MACHELEN Oud regiem: Machelen behoorde tot de roede van Deinze (kasselrij Kortrijk). 1977: fusie van de gemeente Machelen met Olsene en Zulte tot de Gemeente Zulte. Thema’s: BEVOLKINGSOVERZICHT / GEBOORTE HUWELIJK OVERLIJDEN / GOEDERENBEZIT / NOTARIAAT / REGISTRATIE EN DOMEINEN / WEESKAMER / RECHTSPRAAK / OVERHEIDSBEHEER / RUIMTELIJKE ORDENING / OPENBARE ORDE / LEGER / ECONOMIE / BELASTINGEN / OPENBARE GEZONDHEID / NUTSVOORZIENINGEN / ONDERWIJS / CULTUUR ONTSPANNING / ERFGOED / FAMILIEGEGEVENS / GEESTELIJKHEID / OVERTUIGINGEN / ARMEN / MAATSCHAPPELIJK WELZIJN / VARIA Samenstelling: Tony Vanhee Contact: [email protected] Afkortingen. Sigels: zie aan het einde van de lijst. BEVOLKINGSOVERZICHT. (Oud regiem) NAAMDRAGER: van Machelen Machelen [1120-1311] P G.B. Zulte, OVLA-MACH 938.1. Goeminne, Luc. Toponymie van Machelen. Oude en nieuwe plaatsnamen. Deinze, 2005. [Naamdragers, pp. 18-28.] [1150-1302] P S.A. Deinze, KGK, Jaarboeken. Cassiman, Achiel. Machelen en zijn heren. Het geslacht Machelen-Aishove (1150-1302). In: BGD, KOK Deinze, jg. 18 (1951), pp. 119-134. 1221 LS R.A. Kortrijk, Kerkelijk Archief Harelbeke, nr. 119. Daniël de Maschelines verpandt zijn tiend te Tielt (Inv. VDP). 1267 LS R.A. Kortrijk, Kerkelijk Archief Harelbeke, nr. 211. Opdracht van Robrecht van Bethune aan Gillon de Maghelines (baljuw van Dendermonde) (Cart. III, 261v). 1267 LS R.A. Kortrijk, Kerkelijk Archief Harelbeke, nr. 212. Rogerius van Isenghem overhandigt tiend van Ingelmunster aan Egidius de Maglines (Cart. III, 261v, 262). 1272 Ok R.A. Gent, Archief Sint-Baafs en Bisdom Gent, Tgnr. 020, (O2091) O 435/1272.02. Fermerie. Gottem. Machtiging door Beatrix, weduwe van Willelmus, graaf van Vlaanderen, gegeven aan Philippus de Gandavo, kanselier van Doornik, om zijn huis met afhankelijkheden te Gottem, dat hij kocht van Egidius van Machelen, aan de Sint- Baafsabdij te schenken, met uitzondering van de rechtspraak die zij zelf aldaar uitoefent. STATUS ANIMARUM. COMMUNICANTENCIJFERS. Machelen [1661-1772] P S.A. Deinze, KGK, Jaarboeken. Bergé, Katrien. Kerkelijk leven in de landelijke dekenij Deinze (1611-1762). In: BGD, KOK Deinze, jg. 48 (1981), pp. 7-225. [Bijlage I. Communicantencijfers van de dekenij Deinze, pp. 191-201.] 1705-1776 Bu/ Ko R.A. Gent, Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nrs. 2-4. Status animarum: nr. 2: 1705/1713/1716/1718/1719; nr. 3: 1722/1726/1729; nr. 4: 1776.

Embed Size (px)

Transcript of 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het...

Page 1: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

Laatste wijziging: 10.06.2010

GHB

MACHELEN Oud regiem: Machelen behoorde tot de roede van Deinze (kasselrij Kortrijk). 1977: fusie van de gemeente Machelen met Olsene en Zulte tot de Gemeente Zulte. Thema’s: BEVOLKINGSOVERZICHT / GEBOORTE HUWELIJK OVERLIJDEN / GOEDERENBEZIT / NOTARIAAT / REGISTRATIE EN DOMEINEN / WEESKAMER / RECHTSPRAAK / OVERHEIDSBEHEER / RUIMTELIJKE ORDENING / OPENBARE ORDE / LEGER / ECONOMIE / BELASTINGEN / OPENBARE GEZONDHEID / NUTSVOORZIENINGEN / ONDERWIJS / CULTUUR ONTSPANNING / ERFGOED / FAMILIEGEGEVENS / GEESTELIJKHEID / OVERTUIGINGEN / ARMEN / MAATSCHAPPELIJK WELZIJN / VARIA

Samenstelling: Tony Vanhee

Contact: [email protected]

Afkortingen. Sigels : zie aan het einde van de lijst.

BEVOLKINGSOVERZICHT. (Oud regiem) NAAMDRAGER: van Machelen Machelen

[1120-1311] P G.B. Zulte , OVLA-MACH 938.1. Goeminne, Luc . Toponymie van Machelen. Oude en nieuwe plaatsnamen. Deinze, 2005. [Naamdragers, pp. 18-28.]

[1150-1302] P S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Cassiman, Achiel . Machelen en zijn heren. Het geslacht Machelen-Aishove (1150-1302). In: BGD, KOK Deinze, jg. 18 (1951), pp. 119-134.

1221 LS R.A. Kortrijk , Kerkelijk Archief Harelbeke, nr. 119. Daniël de Maschelines verpandt zijn tiend te Tielt (Inv. VDP).

1267 LS R.A. Kortrijk , Kerkelijk Archief Harelbeke, nr. 211. Opdracht van Robrecht van Bethune aan Gillon de Maghelines (baljuw van Dendermonde) (Cart. III, 261v).

1267 LS R.A. Kortrijk , Kerkelijk Archief Harelbeke, nr. 212. Rogerius van Isenghem overhandigt tiend van Ingelmunster aan Egidius de Maglines (Cart. III, 261v, 262).

1272 Ok

R.A. Gent , Archief Sint-Baafs en Bisdom Gent, Tgnr. 020, (O2091) O 435/1272.02. Fermerie. Gottem. Machtiging door Beatrix, weduwe van Willelmus , graaf van Vlaanderen, gegeven aan Philippus de Gandavo , kanselier van Doornik, om zijn huis met afhankelijkheden te Gottem, dat hij kocht van Egidius van Machelen , aan de Sint-Baafsabdij te schenken, met uitzondering van de rechtspraak die zij zelf aldaar uitoefent.

STATUS ANIMARUM. COMMUNICANTENCIJFERS. Machelen

[1661-1772] P

S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Bergé, Katrien . Kerkelijk leven in de landelijke dekenij Deinze (1611-1762). In: BGD, KOK Deinze, jg. 48 (1981), pp. 7-225. [Bijlage I. Communicantencijfers van de dekenij Deinze, pp. 191-201.]

1705-1776 Bu/Ko

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nrs. 2-4. Status animarum: nr. 2: 1705/1713/1716/1718/1719; nr. 3: 1722/1726/1729; nr. 4: 1776.

Page 2: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

2

1726-1731 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 5. Lijsten van eerste communicanten met aanduiding van hun leeftijd (1726-1731) en een lijst van kinderen tussen 6 en 14 jaar, die nog geen communicant zijn (1731).

1729-1735 Bu R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 6. Lijst van paascommunicanten en paasbiechtelingen (1729-1735/1815).

1730-1735 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 7. Attesten van (paas)biecht en paascommunie (1730-1735), met uittreksel uit het overlijdensregister van Sint-Jacobs (Gent) van Maria Laeke (02.03.1735).

1748 R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 5. Lijsten van eerste communicanten met aanduiding van hun leeftijd (1748).

1785-1787 R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 5. Lijsten van eerste communicanten met aanduiding van hun leeftijd (1785-1787).

1815 Bu R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 6. Lijst van paascommunicanten en paasbiechtelingen (1815).

P S.O.B. Deinze , Archief KGK Tijdschriften: BIEK (in S.A. Deinze ). Arickx, Valère . Telling van de communicanten in de Kasselrij Kortrijk. In: Biekorf , jg. 65 (1964), nr. 1, pp. 17-19.

LATEN Machelen

1500-1632 R

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 63. Register: dit naervolghende zijn de laeten van Jr. Jacques Borluut van zijne leene te Boxstaele ghenaempt de heerlichede van Overwaetere ligghende binnen de prochie van Machelen ende daer omtrent (1500-1632).

BUITENPOORTERIJ Machelen Zie ook WEESKAMER (Oud regiem) - STATEN VAN GOED Algemeen

1402 Ka

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 4544. Afschrift van een betoogschrift. De schepenen van Kortrijk vs. de schepenen van Harelbeke, Tielt en Deinze wegens de ordonnantie van 1402 i.v.m. poorterij.

1726-1780 Bu R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 3312. Stukken m.b.t. de poorterij en buitenpoorterij van Kortrijk.

1749 LS R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 4916. Buitenpoorters en –poorteressen van Kortrijk die vóór St.-Andries hun drie stuivers niet betaalden.

1758-1778 Bu R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 5991. Getuigschriften over poorterij.

Page 3: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

3

Lijsten

1398 M R.A. Kortrijk , Poorterij. Jaarlijkse poorterslijsten, met buitenpoorterslijst. Zie Inventaris microfilms, afdeling XXII, pp. 111-114.

1413-1615 M R.A. Kortrijk , Poorterij. Inschrijvingslijsten. Register 1 en 2, met o.a. buitenpoorters.

1440 M R.A. Kortrijk , Poorterij. Jaarlijkse poorterslijsten, met buitenpoorterslijst. Zie Inventaris microfilms, afdeling XXII, pp. 111-114.

1530 M R.A. Kortrijk , Poorterij. Jaarlijkse poorterslijsten, met buitenpoorterslijst. Zie Inventaris microfilms, afdeling XXII, pp. 111-114.

1547-1792 M R.A. Kortrijk , Poorterij. Jaarlijkse buitenpoorterslijsten, ingedeeld per roede en per parochie (met ontbrekende jaargangen).

1639-1795 M R.A. Kortrijk , Poorterij. Lijsten van buitenpoorters. Registers 15-20. Roede van Deinze.

1654-VII M R.A. Kortrijk , Poorterij. Inschrijvingslijsten. Register 3-5, met o.a. buitenpoorters.

WEERBARE MANNEN Machelen Zie ook LEGER - MILITIE

[1638] P

R.A. Gent , Archief Raad van Vlaanderen, Tgnr. 008, nr. 946. Telling weerbare mannen kasselrij Kortrijk, juni 1638. Zie ook: G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Vandeputte, Maurits . Weerbare mannen te Zulte, Olsene en Machelen anno 1638. In: BGFZ, GHK Zulte,1987, pp. 14-21. [Bijlage 3: Weerbare mannen van Machelen, pp. 20-21.]

[1638] P

S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, GEN 1.21. Demuynck, Guido , Weerbare mannen in de kasselrij Kortrijk anno 1638. Roede van Harelbeke, roede van Menen, roeden van Deinze, roede van de Dertien Parochies. VVF-Deinze, 2001.

SCHADE. VERLIES. Machelen Zie ook LEGER - Oorlogsschade

1677 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 5546. Staat van verliezen in de roeden van Tielt en Deinze.

1683 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 5590. Uitvoerige staten van de

plunderingen in de kasselrijgemeenten, ook leveringen, o.a. Machelen.

1691 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 5588. Opgave van verliezen en prestaties, o.a. Machelen.

1696 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6205. Verliezen, o.a. Machelen.

1705 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 5614. Staat van verliezen door Italiaanse troepen (regiment de Roy ), o.a. Machelen.

1708-1709 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 5623. Verliezen, o.a. Machelen.

1751 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6231. Schade bij de overstroming van de Leie. Onderzoek naar de oorzaken tussen Kortrijk en Deinze.

Page 4: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

4

1756 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6231. Schade bij de overstroming van de Leie. Onderzoek naar de oorzaken tussen Kortrijk en Deinze.

1782

LS LS

R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nrs. 6296 en 6530: nr. 6296: Hagelschade in de gemeenten tussen Kortrijk en Deinze; nr. 6530: Lijst van geteisterden door hagelslag, langs de Leie van Astene tot Harelbeke.

VOLKSTELLINGEN Machelen

1695 [1695] [1695]

LS LS

P

P

R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nrs. 5599 en 6093. Kasselrijbevel: nr. 5599: Opgave bevolking per gezin, o.a. Machelen; nr. 6093: Bevolkingstellingen (bevel Bagnols ). Zie ook: G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Goeminne, Luc en Maurits Vandeputte . De bevolking van Machelen aan de Leie in 1695. In: BGFZ, GHK Zulte, 2001, pp. 107-116. S.A. Deinze VVF, Bibliotheek, Tijdschriften. Goeminne, Luc en Maurits Vandeputte . De bevolking van Machelen aan de Leie in 1695. In: Vlaamse Stam , jg. 37 (2001), nr. 2, pp. 57-69.

P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Vandeputte, Maurits . Enkele tellingen te Zulte, Olsene en Machelen in het oude regiem. In: BGFZ, GHK Zulte, 1989, pp. 20-22.

VLUCHTELINGEN. GEREPATRIEERDEN. Machelen

1694 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6092. Declaraties financiële toestand van de parochies. Rapport over vage landen, gevluchte en overleden personen, o.a. Machelen.

1792 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6317. Bevel van de Franse Republiek. Opgave van de bezittingen van de Franse uitwijkelingen in de kasselrij Kortrijk (alle parochies).

1794 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6029. Franse priesters en uitwijkelingen.

BEVOLKINGSOVERZICHT. (Modern archief) BEVOLKINGSTELLINGEN Machelen IV [1796]

P

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-AA, nr. 1890. Tableau general de la population du Canton de Deynse le 21 messidor an IV. Zie ook: S.O.B. Deinze , OVLA-DEIN (Map Contactblad). Huys, Paul . Molenaars in de streek van Deinze op het einde van het Ancien Regime (1796). In: Kontaktblad , KOK Deinze, jg. 2 (1982), nr. 3, pp. 73-75. [Machelen, p. 74.]

IV [IV]

P

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-AA, nr. 6086. Algemene tafel van de bevolking van het kanton Deinze. Machelen. Zie ook:

Page 5: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

5

S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, GEN 2.28. Demuynck, Guido . De van het jaar IV (1796). Kanton Deinze. Deel 2: Machelen, Olsene, Zulte. VVF-Deinze, 1993.

[IV] cd

Demuynck, Guido . Volkstellingen van het jaar IV (1796), kanton Deinze. Omvattende de gemeenten Deinze, Petegem, Machelen, Olsene, Zulte, Wontergem, Gottem, Grammene, Zeveren, Vinkt, Bachte, Sint-Maria-Leerne, Astene, Deurle en Sint-Martens-Latem. Deinze, 2010.

BEVOLKINGSBEWEGING. BEVOLKINGSTOTAAL. Machelen Algemeen

[1977-1979] P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Vandeputte, Maurits . Bevolkingsbeweging Groot-Zulte. In: BGFZ, GHK Zulte, 1980, pp. 94-95.

[1977-1985] P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Vandeputte, Maurits . Bevolkingsbeweging te Zulte sinds de fusie. In: BGFZ, GHK Zulte, 1986, pp. 111-113.

VERKIEZINGEN. ELECTORALE BRONNEN. Machelen Zie ook OVERTUIGINGEN - POLITIEKE OVERTUIGING Assemblée primaire. Assemblée communale.

1797 Pa

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-F, nr. 2268/25. Circulaire van de administratie van het Scheldedepartement aan het kantonnaal bestuur van Deinze betreffende de instructies voor de verkiezingen van het jaar V (27 nivôse V-4 germinal V / 16.01.1797-24.03.1797).

1797 Ka/O

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-F, nr. 2268/24. Proces-verbaal van de assemblée primaire van het kanton Deinze (1 germinal V-3 germinal V / 21.03.1797-23.03.1797).

1797 LS R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-F, nr. 2268/49. Proces-verbaal van de assemblée communale van de gemeente Machelen (kanton Deinze). (13 germinal V / 02.04.1797).

1798 Li/LS

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-F, nr. 3244/32. Processen-verbaal van de assemblée primaire en de assemblée communale van het kanton Deinze, jaar VI. (Machelen, Olsene, Zulte, Gottem, Wontergem, Grammene, Vinkt, Zeveren, Bachte-Maria-Leerne, Latem, Deurle, Astene, Deinze, Petegem). Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13 germinal VI / 22.03.1798-02.04.1798).

1798 LS

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-F, nr. 4387/20. Briefwisseling van het kantonnaal bestuur van Deinze aan de centrale administratie van het Scheldedepartement i.v.m. onregelmatigheden gebeurd in de assemblées communales van de gemeenten van het kanton Deinze (17 germinal VI / 06.04.1798).

1799 LS

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-F, nr. 3167/66. Proces-verbaal van de assemblée primaire van het kanton Deinze i.v.m. de verkiezing van N. Durant, Wijnendale en Coquin als kiezers, de verkiezing van drie assessoren en de voorzitter van

Page 6: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

6

het kantonnaal bestuur, P. Ketels (1 germinal VII / 21.03.1799).

1799 LS

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-F, nr. 3167/13. Proces-verbaal van de assemblée primaire van het kanton Deinze betreffende de verkiezing van de kiezers voor de assemblée électorale (Durand, Wijnendale en Coquin ) (1 germinal VII-02 germinal VII / 21.03.1799-22.03.1799).

1799 R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-F, nr. 3167/72. Processen-verbaal van de assemblée communale van het kanton Deinze in het jaar VII (10 germinal VII / 30.03.1799).

1799 Pa

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-F, nr. 3167/68. Kiezerslijsten van de verkozenen voor de electorale vergadering van het Scheldedepartement door de assemblées primaires van o.a. de kantons Deinze, Nazareth en Nevele (1 germinal VII / 21.03.1799).

1803 LS

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-F, nr. 2238/6. Proces-verbaal van de verrichtingen van de kantonnale vergadering van Deinze, verkiezingen van het jaar XI (de leden van het departementaal en het arrondissementeel kiescollege, de vrederechters en hun vervangers, gemeenteraadsleden). Met proces-verbaal van de eedaflegging van de voorzitter van de kantonnale vergadering. (17 pluviôse XI-2 ventôse XI / 06.02.1803-21.02.1803).

1803 LS/O

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-F, nr. 2218/13. Kanton Deinze. Dossiers i.v.m. de kantonnale vergaderingen in 1803: lijsten van de verkiezingsuitslagen van de verkiezing van de leden van het departementaal en arrondissementeel kiescollege, de vrederechters en hun vervangers en de gemeenteraadsleden (27 pluviôse XI-2 ventôse XI / 16.02.1803-21.02.1803).

1807 Ds

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-F, nr. 3985B/3. Processen-verbaal van de kantonnale vergaderingen van het kanton Deinze, per sectie. Bijhorende briefwisseling. (18.08.1807-29.08.1807.)

1807 LS

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-F, nr. 4537/4. Lijst met biografische gegevens over de verkozenen door de kantonnale vergaderingen van het kanton Deinze: lid van het departementaal kiescollege, lid van het arrondissementeel kiescollege, supplianten, vrederechter, gemeenteraadslid van het kanton (20.08.1807). [Naam, beroep, leeftijd, politieke woonplaats, burgerlijke staat, aantal kinderen, beroep voor en na 1789, fortuin, verkiezing: datum, stembeurt, aantal kiezers, aantal stemmen.]

1812

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-F, nr. 3189/?. Lijst met biografische gegevens over de verkozenen door de kantonnale vergaderingen van het kanton Deinze: lid van het departementaal kiescollege, lid van het arrondissementeel kiescollege, supplianten, vrederechter, gemeenteraadslid van het kanton (10.1812). [Naam, beroep, leeftijd, politieke woonplaats, burgerlijke staat, aantal kinderen, beroep voor en na 1789, fortuin, verkiezing: datum,

Page 7: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

7

stembeurt, aantal kiezers, aantal stemmen.] Burgerregister. Registre civique.

1797 R

R.A Gent , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-F, nrs. 3197/4 en 2112/15. Registres civiques en/of bijhorende briefwisseling e.a. (lijsten van meerderjarige mannelijke inwoners) i.v.m. de organisatie van de assemblées primaires in het kanton Deinze (15 ventôse V-4 germinal V / 05.03.1797-24.03.1797).

1797 R/Li

R.A Gent , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-F, nrs. 2268/57-59. Burgerregister van het kanton Deinze. Bijhorende alfabetische lijst per gemeente. Supplementaire lijsten van het burgerregister van het kanton Deinze (ingeschrevenen die geen stemrecht hebben) (30 ventôse V / 20.03.1797).

1806 Ka R.A Gent , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-F, nr. 2086/17. Lijst van de kiesgerechtigden van de sectie Registre civique kanton Deinze (01.08.1806).

Kiescolleges

1820-1826 O/Pa

R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nrs. 912, 737/1-4, 415/4-7. Dossiers betreffende het benoemen van kiezers in de districten op het platteland, o.a. in het district Gent (1820-1826): nr. 912: 1820; nr. 737/1-4: 1823; nr. 415/4-7: 1826.

1822 O R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 929/3. Staten betreffende belastingbetalers in het district Gent die voldoende betalen om in aanmerking te komen als kiezer (1822).

Verkiezing vrederechters

1802 Pa

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-F, nr. 3196/2. Verkiezing van de vrederechters van het kanton Deinze, jaar X: Lijst van de verkozenen. Kiezerslijsten en lijsten van de verkozenen per gemeente (Deinze, Petegem, Olsene, Sint-Martens-Latem, Astene, Bachte, Gottem, Grammene, Machelen, Mariakerke (?), Vinkt, Zeveren, Wontergem (meerdere series). Tabel van de “mode d’élection des juges de paix” per gemeente: aantal series, aantal kiezers per serie. Met bijhorende briefwisseling. (5 pluviôse X-19 pluviôse X / 25.01.1802-08.02.1802.)

GEBOORTE. HUWELIJK . OVERLIJDEN . (Oud regiem) PAROCHIEREGISTERS Machelen ALGEMEEN

1783-1793 Bu R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 8. Bewijzen van inlevering op de griffie van de kasselrij Kortrijk van de registers van dopen,

Page 8: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

8

huwelijken en begrafenissen van Machelen, periode 1782-1792 (1783-1793).

P S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, Tijdschriften. Demuynck, Guido en René De Clercq . De parochieregisters van Deinze, Nazareth en Zulte. In: Leiestam , jg. 1 (1993), nr. 4, pp. 26-28.

P S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, Tijdschriften. Demuynck, Guido . Bronnen voor genealogisch onderzoek. Enkele nuttige tips. De parochieregisters. In: Leiestam , jg. 17 (2009), nr. 4, pp. 694-696.

P

P

S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, GEN 1.3.4. De Donder, J. (coörd.). Totaalindex van familienamen voorkomende in tafels van Parochieregisters van het Ancien Regime. Arrondissement GENT. V.V.F., Genealogie & Computer, s.l., s.d. Zie ook: S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, Tijdschriften. Gekiere, Claude en Guido Demuynck . De totaalindexen van familienamen voorkomende in de klappers van de parochieregisters van het ancien regime. In: Leiestam , jg. 17 (2009), nr. 4, pp. 697-698.

DOOPSEL Registers

1607-1667 M S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, Microfilms, nrs. 112 en 113: nr. 112: 1607-1636; nr. 113: 1636-1667.

1610-1803 M FK

R.A. Beveren-Waas . V.V.F. Provinciaal Documentatiecentrum Melle .

1610-1801 M R.A. Kortrijk (uit R.A. Ronse). 1687-1714 M S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, Microfilms, nr. 113 (1687-1714). Varia

[1799-1800] P S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, Tijdschriften. Vandeputte, Maurits . Clandestien gedoopt te Oeselgem. In: Leiestam , jg. 12, nr. 2 (2004), pp. 477-478. [Reactie in nr. 3, p. 486.]

HUWELIJK Huwelijksaankondigingen

1727-1735 Bu R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 11. Huwelijksaankondigingen (1727-1735).

Registers

1610-1657 M S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, Microfilms, nr. 112 (1610-1657). R.A. Kortrijk (uit R.A. Ronse). Leemte: oktober 1657-april 1667.

1610-1658 M FK

R.A. Beveren-Waas. V.V.F. Provinciaal Documentatiecentrum Melle .

1667-1778

M

M FK

R.A. Kortrijk (uit R.A. Ronse). Leemte: november 1778-januari 1780. R.A. Beveren-Waas. V.V.F. Provinciaal Documentatiecentrum Melle .

1667-1723 M S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, Microfilms, nr. 113 (1667-1723).

Page 9: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

9

1705-1730 M S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, Microfilms, nr. 113 (1705-1730).

1780-1796 M M FK

R.A. Kortrijk (uit R.A. Ronse). R.A. Beveren-Waas. V.V.F. Provinciaal Documentatiecentrum Melle .

Dispensatie

Zie GEESTELIJKHEID - GELOOFSLEVEN - HUWELIJKSDISPENSATIE

OVERLIJDEN Registers

1626-1662

M

M M FK

S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, Microfilms, nr. 113 (1626-1662/ 1660). R.A. Kortrijk (uit R.A. Ronse). Leemte: oktober 1662-februari 1670. R.A Beveren-Waas . Leemte: oktober 1662-februari 1670. V.V.F. Provinciaal Documentatiecentrum Melle .

1670-IV M FK M

R.A. Beveren-Waas . V.V.F. Provinciaal Documentatiecentrum Melle . R.A. Kortrijk (uit R.A. Ronse).

1670-1730 M S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, Microfilms, nr. 113 (1670-1713/ 1705-1730 /1706-1730).

1670-1713 M R.A Beveren-Waas.

1705-1730 FK V.V.F. Provinciaal Documentatiecentrum Melle (overlijden kinderen, 1705-1730).

Varia

1730-1735 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 7. Attesten van (paas)biecht en paascommunie (1730-1735), met uittreksel uit het overlijdensregister van Sint-Jacobs (Gent) van Maria Laeke (02.03.1735).

PAROCHIEREGISTERS: INDEXEN. TAFELS. Doopsel

1610-1796

M FK M M

R.A. Beveren-Waas . V.V.F. Provinciaal Documentatiecentrum Melle . R.A. Kortrijk (uit R.A. Ronse). S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, Microfilms, nr. 112.

Huwelijk

1610-1796

M FK M M

R.A. Beveren-Waas . V.V.F. Provinciaal Documentatiecentrum Melle . R.A. Kortrijk (uit R.A. Ronse). S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, Microfilms, nr. 112.

Overlijden

1626-1796 M FK

R.A. Beveren-Waas . V.V.F. Provinciaal Documentatiecentrum Melle .

Page 10: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

10

M M

R.A. Kortrijk (uit R.A. Ronse). S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, Microfilms, nr. 112.

ANDERE BRONNEN Machelen Bijlokehospitaal Gent 1625-1779 [1655-1715]

P

S.A. Gent , Overlijdensregisters Bijlokehospitaal, nrs. 314bis (1625-1651), 316 (1651-1695), 317 (1696-1760) en 318 (1760-1779). Zie ook: S.O.B. Deinze , OVLA-DEIN (Map Contactblad). Huys, Paul . Voer voor genealogen (II). In: Kontaktblad , KOK Deinze, jg. 7 (1987), nr. 4, pp. 808-809. [Machelen: de Buck, Goddefroyt, Van de Walle, Huijs , p. 808.]

NATUURLIJKE KINDEREN Machelen

1756 LS R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 86. Bevolking. 2. Erkenning van natuurlijk kind (1756) van Marc Mestdagh . [Uit het Kerkarchief van Machelen.]

GEBOORTE. HUWELIJK . OVERLIJDEN . (Modern archief) REGISTERS BURGERLIJKE STAND Machelen ALGEMEEN

1792-1795/ 1815

LS

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 86. Bevolking. 3. Uittreksel (1815) uit de burgerlijke stand van Huise (familie Goemare , 1792-1795), bestemd voor Machelen. [Uit het Kerkarchief van Machelen.]

GEBOORTE Registers

V-X FK M

V.V.F. Provinciaal Documentatiecentrum Melle . R.A. Kortrijk (uit R.A. Ronse).

HUWELIJK Registers V-VI FK V.V.F. Provinciaal Documentatiecentrum Melle . V-X M R.A. Kortrijk (uit R.A. Ronse). IX-X FK V.V.F. Provinciaal Documentatiecentrum Melle . OVERLIJDEN Registers V-X FK V.V.F. Provinciaal Documentatiecentrum Melle . V-X M R.A. Kortrijk (uit R.A. Ronse). Varia. Vondelingen. [1826-1835) P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Willemijns, Fred . 28 Gentse

Page 11: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

11

vondelingen te Machelen overleden (1826-1835). In: BGFZ, GHK Zulte, 1984, pp. 35-36.

REGISTERS BURGERLIJKE STAND: INDEXEN. TAFELS. Geboorte V-X FK V.V.F. Provinciaal Documentatiecentrum Melle . Huwelijk V-VI FK V.V.F. Provinciaal Documentatiecentrum Melle . IX-X FK V.V.F. Provinciaal Documentatiecentrum Melle . Overlijden V-X FK V.V.F. Provinciaal Documentatiecentrum Melle . PAROCHIEREGISTERS (Moderne tijd) Machelen DOOPSEL Registers

1788]-1803 FK V.V.F. Provinciaal Documentatiecentrum Melle (1788-1801/1802-1803].

HUWELIJK Huwelijksaankondigingen

1793-1814 R

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 9. Notaboek voor mededelingen tijdens de kerkelijke diensten (Liber proclamationum) met een lijst van huwelijksaankondigingen (Proclamationes bannorum antenuptialium) (1793-1814).

Registers 1780]-V FK V.V.F. Provinciaal Documentatiecentrum Melle . OVERLIJDEN Registers 1779]-IV FK V.V.F. Provinciaal Documentatiecentrum Melle . BIDPRENTJES Machelen

G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Willemijns, Fred . Oude bidprentjes in onze regio. In: BGFZ, GHK Zulte, 1996-1997, pp. 24-47.

GOEDERENBEZIT. BEZITTINGEN. (Oud regiem) ALGEMEEN Machelen BESCHRIJVING PAROCHIE Machelen

Page 12: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

12

17e eeuw LS R.A. Kortrijk , Aanwinsten VI, nr. 2126. Beschrijving van goederen. Machelen (?).

[1765] P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Huys, Paul . Machelen, Olsene en Zulte in 1765. In: BGFZ, GHK Zulte, 1998-1999, pp. 24-33.

P

G.B. Zulte , OVLA-MACH 938.1. Goeminne, Luc . Toponymie van Machelen. Oude en nieuwe plaatsnamen. Deinze, 2005. [Machelen: abdijbezit (pp. 29-30); tienden, heerlijkheden en pachtgoed (pp. 32-42).]

Heerlijkheid Machelen (Kruishoutem)

R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 091), Archief van het graafschap Kruishoutem en geënclaveerde heerlijkheden, Gemeente Kruishoutem, Oud Archief, nrs. 284-286, 519, 521, 522, 554. Heren van Machelen en Grammene te Kruishoutem.

HEERLIJKHEDEN. HEERLIJKE LANDEN. LENEN. Heerlijkheid Overwater

1653 Bu R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 57. Verscheidene documenten aangaande de heerlijkheid Overwater te Machelen en Petegem-Deinze (1653).

1500-1738 Bu

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 65. Documenten betreffende de heerlijkheid Overwater, vroeger eigendom van de familie Van den Bemden (1500-1738).

GOED. LEENGOED. Goed te Biesdonk

P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Castelain, Rik . Het goed te Biesdonck in Machelen. In: BGFZ, GHK Zulte, 1992, pp. 5-15.

P

S.O.B. Oudenaarde , Hoofdbibliotheek, Leeszaal, Patrimonium Oudenaarde HAND. Van Maelzaeke, Bart . Geerbroek, Koppenberg, Avelgem en Biesdonk. De curtes van het OLV-hospitaal van Oudenaarde. In: Handelingen , Geschied- en Oudheidkundige Kring, Oudenaarde. Deel 38 (2001), pp. 88-106.

Goed te Overmeers

P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Van Doorne, Geert, Nicole Coene en Luc Levrau . Het goed te Overmeersch te Machelen. In: BGFZ, GHK Zulte, 1980, pp. 48-52.

Sint-Amandsabdij (F-Hasnon)

[847/899] P

G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Goeminne, Luc . Het goederenbezit te Machelen van de Sint-Amandsabdij aan de Schelde, in 847 en 899. In: BGFZ, GHK Zulte, 1993, pp. 71-72. Zie ook: S.O.B. Deinze , OVLA-DEIN (Map Contactblad). Goeminne, Luc . Het goederenbezit van de Sint-Amandsabdij te Machelen in 847 en 899. In: Kontaktblad , KOK Deinze, jg. 13 (1993), nr. 9, pp. 1796-

Page 13: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

13

1797. Sint-Baafs (Gent). Abdij.

966 Ok

R.A. Gent , Archief Sint-Baafs en Bisdom Gent, Tgnr. 020, (O196) O 7/966.05.05. Privilege van koning Lotharius waarin hij, op verzoek van abt Womarus en van zijn moeder Gerberga en zijn vrouw Emma , de Sint-Baafsabdij bevestigt in haar rechten en in haar binnen zijn rijk gelegen bezittingen met de immuniteit ervan, namelijk o.a. te Machelen.

Sint-Pietersabdij (Gent)

[941] P U.G. BIB, Gent , 122 F 5 en 311 C 16, Fayen, Arnold . Liber Traditionum Sancti Petri Blandiniensis. Gent, 1906. [Bezittingen te Machelen.]

HOEVEN. PACHTHOEVEN. Algemeen

P

S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, TLK 7.2. Kerckhaert, Noël . Oude Oostvlaamse hoeven (Deel 1). Gent, 1977. [Machelen: Goed te Biesdonk (p. 40); Goed ten Bossche (p. 60); Goed ter Bruwere (p. 82); Goed ter Cuerne (p. 99); Goed ten Hamme (p. 162).]

Pachthof te Overmeers

F U.G. BIB, Gent , BRKZ.TOPO.0723.C. Machelen (Vl.). Het pachthof Toovermeersch. Zie ook: http://search.ugent.be/meercat/x/view/img01/001012035.

LEENBOEKEN Machelen HOF VAN AXPOELE (RUISELEDE)

1457 R

R.A. Gent , Archief familie de Preudhomme d’Hailly en aanverwante families, Tgnr. 017, nr. 738. Goederen. Ruiselede. Heerlijkheid Axpoele. Leenboek (van de lenen afhankelijk van het hof van Axpoele, met lenen o.a. te Gottem, Sint-Jans-Leerne en Machelen).

1653 R

R.A. Gent , Archief familie de Preudhomme d’Hailly en aanverwante families, Tgnr. 017, nr. 739. Goederen. Ruiselede. Heerlijkheid Axpoele. Leenboek (van de lenen afhankelijk van het hof van Axpoele, met lenen o.a. te Gottem, Sint-Jans-Leerne en Machelen).

17e eeuw LS R.A. Gent , Archief familie de Preudhomme d’Hailly en aanverwante families, Tgnr. 017, nr. 740. Goederen. Ruiselede. Heerlijkheid Axpoele. Fragment van een leenboek, s.d. (17e eeuw).

LEENTELLINGEN Machelen

1619-1780 LS R.A. Kortrijk , Aanwinsten VI, nr. 2484. Wetten en telling van lenen, o. a. Machelen.

Page 14: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

14

LEENVERHEFFINGEN. DENOMBREMENTEN. Machelen LEENHOF VAN MACHELEN

1662-1793 Bu

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nrs. 43-46. Leenverheffingen van het leenhof van Machelen en Grammene en de heerlijkheid Emsrode, geënclaveerd in Machelen, Olsene, Zulte, Kruishoutem en Vladslo (1662-1793): nr. 43: 1662-1739; nr. 44: 1740-1759; nr. 45: 1760-1769; nr. 46: 1770-1793.

1681-1682

R.A. Gent , Archief familie de Moerman d’Harlebeke en aanverwante families, Tgnr. 215, nr. 863. Eigendommen. Twee ontvangstbewijzen van denombrementen van lenen door Anna-Maria Pauwen , weduwe van Hembeecke , gehouden van het Hof van Machelen.

HEERLIJKHEID DIJKE

1655-1661 Bu R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 57. Leenverheffing van de heerlijkheid Dijke te Machelen en Olsene (1655-1661).

HEERLIJKHEID EMSRODE-TEN-HEDE / HEMSRODE / EMSTRODE

1662-1793 Bu

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nrs. 43-46. Leenverheffingen van het leenhof van Machelen en Grammene en de heerlijkheid Emsrode, geënclaveerd in Machelen, Olsene, Zulte, Kruishoutem en Vladslo (1662-1793): nr. 43: 1662-1739; nr. 44: 1740-1759; nr. 45: 1760-1769; nr. 46: 1770-1793.

1710-1730

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 58. Denombrementen van lenen afhangend van het leenhof van Tielt; Emsrode-ten-Hede, geënclaveerd in Machelen, Olsene, Zulte, Kruishoutem en Vladslo bij Diksmuide (1710-1730).

HET HORENSE

18e eeuw Bu R.A. Gent , Archief Deinze, Tgnr. 134, nr. 48. Varia met o.a. fragmenten van denombrementen, uittreksel uit het ferieboek, rekwesten aan de oppervoogden, staten van goed, 18e eeuw.

HEERLIJKHEID MAALBROEK

1580 LS R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 88. Het leen Maalbroektiende (Machelen): 1. Denombrement (1580). [Uit het Kerkarchief van Machelen.]

HEERLIJKHEID VEERDEGEM

1434-1649 Bu

R.A. Gent , Archief familie van Pottelsberghe en aanverwante families, Tgnr. 216, nr. 422. Onroerende eigendommen. Machelen. Heerlijkheid Veerdeghem. Denombrementen van lenen gehouden van de heerlijkheid. [Op perkament en papier, fragmenten van zegels.]

Page 15: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

15

1718 LS

R.A. Gent , Archief familie van Pottelsberghe en aanverwante families, Tgnr. 216, nr. 418. Onroerende eigendommen. Machelen. Heerlijkheid Veerdeghem. Ontvangstbewijs van denombrement van de heerlijkheid (15.11.1718).

RENTE. CIJNS. Machelen CIJNS. ALGEMEEN. Kerk en Armendis van Machelen

1737 Ko

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 253. Mandament van keizer Karel VI voor de kasselrij Kortrijk om achterstallige renten en cijnzen ten voordele van de Kerk en de Armendis te doen innen (1737).

CIJNSPACHT Kerk van Machelen

1696-1795 Bu R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 264. Cijnspachtbrieven ten voordele van de kerk (1696-1795).

1711-1719 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 266. Proces voor de Wet van Machelen. Kerk van Machelen samen met Joannes Blancke vs. Joannes Provost , koster van Machelen. Betreft: cijnspacht en rente. (1711-1719.)

Leen te Knocke

1719 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 286. Proces voor de Wet van Machelen. Frans van Wonterghem vs. de Kerk van Machelen samen met Jozef van Coppenholle (1719).

CIJNSPLICHT. EEUWIGE CIJNS. Sint-Baafs (Gent). Abdij. 1295/ toevoeging 1e kwart 14e eeuw [1295]

R

P

R.A. Gent , Archief Sint-Baafs en Bisdom Gent, Tgnr. 020, ([2353] 26160) R31. Stuk 4. (Oude) proosdij. Hoofdcijnsplichtigen. Hoofdzakelijk volgens dekenijen geordend register van hoofdcijnsplichtigen: 1° o.a. Sint-Martens-Leerne; 4° o.a. Deinze, Astene, Petegem, Machelen, Olsene, Zulte, Grammene, Wontergem, Gottem. Zie ook: G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Goeminne, Luc . De cijnsplichtigen van de Sint-Baafsabdij te Machelen, Olsene en Zulte in 1295. In: BGFZ, GHK Zulte, 1982, p. 21.

3e kwart 14e eeuw

B

R.A. Gent , Archief Sint-Baafs en Bisdom Gent, Tgnr. 020, (2354) R 41. (Oude) proosdij. Hoofdcijnsplichtigen. Register van hoofdcijnsplichtigen in o.a. Zulte, Olsene, Machelen, Eke, Wontergem, Grammene, Gottem, Petegem, Deinze, Vinkt, Zeveren.

Page 16: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

16

Sint-Pietersabdij (Gent)

[1240] P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Goeminne, Luc . Cijnsplichtigen te Machelen en te Olsene van de Sint-Pietersabdij in 1240. In: BGFZ, GHK Zulte, 2003, pp. 62-63.

CIJNSRENTE Kerk van Machelen

1711-1714 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 260. Proces voor de Wet van Machelen. Kerk van Machelen vs. Jan de Waeghenaere . Betreft: cijnsrenten. (1711-1714.)

RENTE. ALGEMEEN. Heerlijkheid en parochie Machelen

1685 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6065. Renten ten laste van de parochies. Staat voor o.a. Machelen.

1702 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6118. Staten van o.a. renten waarmee de parochies belast zijn. Staat van Machelen.

1702-1703 Bu

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 11.150. Proces. Jonkheer Pieter Fr. Tayaert (Machelen) vs. burgemeester en schepenen van Kortrijk. Voorwerp: verhoofding van rente en betaling achterstallige annuïteiten sinds 1660.

1705 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6131. Kohieren met renten, wissels, leningen ten laste van o.a. Machelen.

1725 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6155. Staten van renten, o.a. roede van Deinze (Machelen).

Kerk van Machelen

1682-1684 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 256. Proces voor de Wet van Machelen. Kerk van Machelen vs. Filips Boelaere , kerkmeester en ontvanger van de kerk (1682-1684). Betreft: rente en sluiten van rekening.

1706-1749 Bu R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 252. Betwistingen en betalingen van renten, aan de kerk toebehorend (1706-1749).

1713-1714 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 261. Proces voor de Wet van Machelen. Kerk van Machelen samen met Joannes de Kie vs. Jan de Waeghenaere (1713-1714). Betreft: renten.

1713-1716 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 262. Kerk van Machelen vs. weduwe van Guillaume Galle (Antwerpen) (1713-1716). Betreft: geschil rente.

1715-1717 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 263. Proces voor de Raad. Kerk van Machelen vs. Lieven de Wildere (Tielt-buiten) en Jacques Stuaert /Stuvaert , griffier van Machelen. Betreft: rente. (1715-1717.)

Page 17: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

17

Kerk en Armendis van Machelen

1599 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 254. Proces voor de Raad van Vlaanderen. Joos de Meester als ontvanger van de Kerk en de Armendis van Machelen vs. de erfgenamen van Jacob Craye (1599). Betreft: rente.

1695-1697 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 257. Proces voor de Raad van Vlaanderen. Kerk en Armendis van Machelen vs. Jacques van Heuverswijn (1695-1697). Betreft: renten.

1737 Ko

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 253. Mandament van keizer Karel VI voor de kasselrij Kortrijk om achterstallige renten en cijnzen ten voordele van de Kerk en de Armendis te doen innen (1737).

Armendis van Machelen

s.d. LS R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 458. Rente- en goederenrol van de Armendis (fragm.), (s.d. - begin 15e eeuw).

1709 Ko R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 461. Rente- en goederenkohier van de Armendis (1709).

1710-1713 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 465. Proces voor de Wet van Machelen. Armendis van Machelen vs. Anna Catharina de Bruyne , weduwe van Antoon Carlier , erfgenaam van Joannes Cabiliau , in leven pastoor van Machelen. Betreft: erfenis van rente (1710-1713).

1754-1786 Ko

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 442. Notitieboeken van de Armendis van inkomsten en uitgaven bij het creëren en aflossen van renten (1754-1786).

RENTE. HEERLIJKE RENTEN. HEERLIJKE INKOMSTEN. Heerlijkheid Machelen

1591 R R.A. Kortrijk , Kerkelijk Archief Harelbeke, nr. 16.434. Kasselrijrekeningen. Kol. 7. Adelbouck. Erkenningsrente van o.a. de heerlijkheid van Machelen.

Armendis van Machelen

1702 Ko

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 464. Proces voor de Wet van Machelen. Armendis van Machelen vs. Antoon Reneels . Betreft: heerlijke rente.

Heerlijkheid en goed te Beversluis

Page 18: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

18

1724-1756 Bu

R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 780. Bezittingen. Machelen. Goed te Beversluis. Retroakten verworven bij de aankoop van het goed te Beversluis door Joannes de Potter (koop- en pachtbrieven, rentelijsten enz.). [Zie R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 779.]

1726-1790 Ka R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 776. Bezittingen. Machelen. Heerlijkheid Beversluis. Ontvangboekjes van heerlijke renten.

Het Drongense in Petegem

1653-1654 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 463. Proces voor de Wet van het Drongense (Petegem- bij-Deinze). Gillis van de Steene , armenmeester van Machelen, vs. de weduwe van François van Auweghem , ontvanger van deze heerlijke renten. Betreft: heerlijke renten van de Haammeers in het Drongense.

Heerlijkheid Maalbroek

1705-1706 B

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 284. Proces voor de Wet van Machelen. Frans van Wonterghem vs. de Kerk van Machelen. Betreft: de heerlijke inkomsten van de heerlijkheid Maalbroek (1705-1706).

Hertog van Nevers

1563 R

R.A. Kortrijk , Fonds von Plotho, nrs. 495, 685, 695. Vijve. Heerlijke renten en erfelijke pachten van prins Jacques van Cleve , hertog van Nevers, o.a. te Machelen (nr. 495). St.-Eloois. Heerlijke renten en erfelijke pachten van Jacques van Cleve , hertog van Nevers, o.a. te Machelen (nrs. 685, 695).

Heerlijkheid Veerdegem

1756-1769 D/LS

R.A. Gent , Archief familie van Pottelsberghe en aanverwante families, Tgnr. 216, nr. 421. Onroerende eigendommen. Machelen. Heerlijkheid Veerdeghem. Rekeningen van heerlijke inkomsten.

Vijveins - von Plotho

1563 R

R.A. Kortrijk , Fonds von Plotho, nrs. 495, 685 en 695: nr. 495: Vijve. Heerlijke renten en erfelijke pachten van prins Jacques van Cleve , hertog van Nevers, o.a. te Machelen; nrs. 685 en 695: St.-Eloois. Heerlijke renten en erfelijke pachten van Jacques van Cleve , hertog van Nevers, o.a. te Machelen.

1594 R R.A. Kortrijk , Fonds von Plotho, nr. 477. Legger van heerlijke renten en erfelijke pachten, o.a. te Machelen.

17e eeuw R R.A. Kortrijk , Fonds von Plotho, nr. 2190. Heerlijke renten, o.a. te Machelen (begin 17e eeuw).

1642 LS R.A. Kortrijk , Fonds von Plotho, nrs. 515 en 1331: nr. 515: Andere renten van de voornoemde heerlijkheid van Vijvainsch te Machelen (Louis de Bersaques ). Aanduiding van

Page 19: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

19

perceel aan de heerweg Kortrijk-Gent (38x24 cm). nr. 1331: Figuratieve kaart van andere renten vande voornomde heerelichede van Vijveinsch inde prochie van Maechelen (L. de Bersaques ) (37 x 24 cm).

RENTEBOEKEN. LEGGERS. Kerk van Machelen

1423 R R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 250. Renteboek van de Kerk, opgesteld door Filips Mesdach (1423).

Armendis van Machelen

1423/1485 R

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nrs. 459-460. Renteboeken van de Armendis (1423-1485): nr. 459: 1423 (opgesteld door Jan van Biesem ); nr. 460: 1485 (opgesteld door Geraard van Torre, Geraard Goetghebuer en Gerolf Huus).

Sint-Baafs (Gent). Abdij.

1402-1418 B R.A. Gent , Archief Sint-Baafs en Bisdom Gent, Tgnr. 020, (8258) K 3558. Kapel en gilde O.-L.-V. op de Rade. Bezittingen. Legger van renten o.a. te Machelen.

1520 Ba

R.A. Gent , Archief Sint-Baafs en Bisdom Gent, Tgnr. 020, (8259) K 5359. Kapel en gilde O.-L.-V. op de Rade. Bezittingen. 1° Legger van de renten o.a. te Machelen, Leerne, tevens ontvangboek tot 1532 en met aanvullingen tot 1544.

1602 Ka R.A. Gent , Archief Sint-Baafs en Bisdom Gent, Tgnr. 020, (5902) K 9797. Oude fabriek in Sint-Baafskerk. Legger van renten buiten Gent toebehorend aan de oude fabriek, o.a. te Machelen.

Sint-Baafs (Gent). Kathedraal. Heilige Geest.

1442 B

R.A. Gent , Archief Sint-Baafs en Bisdom Gent, Tgnr. 020, ([9124]) K 421, 88 v°. Heilige Geest. Afzonderlijke bezittinge n. Machelen. Legger van renten en pachtgoederen buiten Gent, met na elke groep geografisch geordende parochies een cartularium. Uittreksel uit schepenboek keure houdende verkoop door Katheline van den Pitte en haar kinderen aan Pieter Cruusman , priester, van de helft van 2 1/4 bunder meers te Machelen, kopie 1447.

1442 B

R.A. Gent , Archief Sint-Baafs en Bisdom Gent, Tgnr. 020, ([9125]) K 421, 89 r°. Heilige Geest. Afzonderlijke bezittinge n. Machelen. Legger van renten en pachtgoederen buiten Gent, met na elke groep geografisch geordende parochies een cartularium. Uittreksel uit schepenboek keure houdende verklaring door Pieter Cruusman dat de aankoop van 2 1/4 bunder meers te Machelen gedaan is namens de Heilige Geest, kopie 1447.

Heerlijkheid en goed te Beversluis

Page 20: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

20

1647- 17e eeuw

R R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 776. Bezittingen. Machelen. Heerlijkheid Beversluis. Renteboekje.

Het Drongense in Petegem

eind 16e eeuw-1737

R

R.A. Gent , Archief van de Abdij van Drongen, Tgnr. 037, nrs. 166-169. Heerlijke renteboeken: nr. 166: s.d. (eind 16e eeuw en latere aantekeningen); nr. 167: 1662-1665; nr. 168: 1688-1700; nr. 169: 1716-1737. [Met goederen en renten in o.a. Petegem, Machelen, Olsene, Gottem, Deinze, Wontergem en Vinkt.]

Het Horense 15e-

17e eeuw Ka R.A. Gent , Archief Deinze, Tgnr. 134, nrs. 42-44. Renteboeken

(Heerlijkheid van het Horense in Machelen). Heerlijkheid Overwater

1700-1765 Bu R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 63. Renteboek van de heerlijkheid Overwater, vernieuwd in 1700 met nota’s tot in 1765.

Heerlijkheid Veerdegem

1619-1643 R

R.A. Gent , Archief familie van Pottelsberghe en aanverwante families, Tgnr. 216, nr. 420. Onroerende eigendommen. Machelen. Heerlijkheid Veerdeghem. Renteboek, 1619-1643 en aantekeningen vanaf 1597. Met slag van de heerlijke renten van de jaren 1619-1638.

RENTEBRIEVEN Heerlijkheid en parochie Machelen

1625-1790 R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 75. Rentebrieven op goederen te Machelen en Grammene (1625/1666/1725/1770-1790).

Kerk van Machelen

1469-1818 Bu R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 251. Rentebrieven ten voordele van de kerk (1469-1818).

>1724 R

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 239. Goederen- en inkomstenregister van de kerk (1686?), met een inventaris van de rentebrieven van de kerk (tot 1724).

Armendis van Machelen

1525-1761 Bu R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 462. Rentebrieven ten voordele van de Armendis (1525-1761).

RENTE. ERFELIJKE RENTE.

Page 21: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

21

Sint-Baafs (Gent). Abdij.

1334 Ok

R.A. Gent , Archief Sint-Baafs en Bisdom Gent, Tgnr. 020, (O8375) O 760/1334.12.16. Kapel en gilde O.-L.-V. op de Rade. Afzonderlijke bezittingen. Machelen. Akte waarbij baljuw en schepenen van Jan van Hayshove binnen Machelen oorkonden dat Olivier de Hont en zijn vrouw Beatrise aan Arnoud Vorslaer een rente van 50 s. per. 's jaars verkochten, die gevestigd wordt op landerijen te Machelen.

ca. 1334 LS

R.A. Gent , Archief Sint-Baafs en Bisdom Gent, Tgnr. 020, (8376A) K 12315. Kapel en gilde O.-L.-V. op de Rade. Afzonderlijke bezittingen. Machelen. Akte waarbij Jan vander Hellen , baljuw, en schepenen van Jan van Ayshove , te Machelen, oorkonden dat Jan de Hont en zijn vrouw Heylsoete aan Aernout Vorslaer een erfrente van 13 s. par. 's jaars verkochten, die gevestigd wordt op hun hofstede te Machelen bij de kerk, kopie 15e eeuw, fragment.

RENTE. KORENRENTE. Kerk van Machelen

1661-1663 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 255. Proces voor de Wet van Olsene. Kerk van Machelen vs. Jan van Steenbrugghe (1661-1663). Betreft: korenrente.

TIEND Machelen TIEND Algemeen

1221 LS R.A. Kortrijk , Kerkelijk Archief Harelbeke, nr. 119. Daniël de Maschelines verpandt zijn tiend te Tielt (Inv. VDP).

1267 LS R.A. Kortrijk , Kerkelijk Archief Harelbeke, nr. 212. Rogerius van Isenghem overhandigt tiend van Ingelmunster aan Egidius de Maglines (Cart. III, 261v, 262).

Pastoraal tiend

[1247] P U.G. BIB, Gent , BIB.176B027 V.1. Hautcoeur, Edouard . Cartulaire de l’église collégiale de Saint- Pierre de Lille. Paris/Lille, 1894. Deel I, nrs. 22, 25, 231 en 377.

[1302] P

U.G. BIB, Gent , BIB.P.297. De Ghellinck, Amaury . Cartulaire de l’abbaye de Beaulieu. Brugge, 1894, p. 53. [Machelen: akten aangaande geschil Jan van Machelen , pastoor van Machelen, vs. Klooster van de H. Clara (Petegem-Oudenaarde). Betreft: verkoop tienden van Machelen (1302).]

1627-1628 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 19. Proces voor de officiaal van het bisdom Gent. Pastoor, baljuw en schepenen van Machelen vs. de abdis van het Sint-Claraklooster (Beaulieu) te Petegem-bij-Oudenaarde, de deken en het kapittel van de kathedraal van Doornik en de proost, deken en het kapittel van Sint-Pieters te Rijsel (1627-1628). Betreft: de inkomsten van de pastoor.

Page 22: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

22

1627- midden 18e

eeuw

Ko/LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 18. Beschrijving van de pastorale tienden (1627-midden 18e eeuw).

1691-1760 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 26. Bewijsstukken van betaling door de pastoor van Machelen aan de hoofdontvanger van het Sint-Pieterskapittel te Rijsel van het aandeel van dit laatste in de tienden te Machelen (1691-1760).

1707-1713 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 20. Proces voor de Raad van Vlaanderen. Thomas Barry , pastoor van Machelen, vs. de abdis van het Sint-Claraklooster (Beaulieu) te Petegem-bij-Oudenaarde en Jan-Baptiste Coene , baljuw van Machelen (1707-1713). Betreft: pastorale tienden.

1704-1790 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 273. Conditiën van verpachting (of verkoop:1704-1710) van tienden toebehorend aan de Kerk (1704-1790).

1721-1724 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 21. Proces voor de hoogpointers en vrijschepenen van de kasselrij Kortrijk. Thomas Barry , pastoor, en kerk van Machelen, met de deken en het kapittel van Sint-Pieters te Rijsel vs. burgemeester en schepenen met de pointers en zetters van Machelen (1721-1724). Betreft: pointing van de tienden.

1739-1772 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 24. Verpachting van tienden, toebehorend aan de pastoor van Machelen en het kapittel van Sint-Pieters te Rijsel (1739-1772).

1771-1773 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 22. Proces voor de Raad van Vlaanderen. Livinus-Franciscus de Clercq , pastoor van Machelen, vs. de abdis van het Sint-Claraklooster (Beaulieu) te Petegem-bij-Oudenaarde, de deken en het kapittel van de kathedraal van Doornik en de proost, deken en het kapittel van Sint-Pieters te Rijsel (1771-1773). Betreft: pastorale tienden en herstelling van de pastorie.

Tiend te Luingne

einde 16e eeuw-1604

Ko/LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 270. Beschrijving van de landen te Luingne, waarop de Kerk en de Armendis van Machelen tiendrecht hadden (einde 16e eeuw-1604).

1667 LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 269. Moderaties toegestaan aan pachters van kerk- en armengoederen: 1. pachters van de tienden te Luingne, voor het jaar 1667; 2. Pachters van verschillende goederen voor het jaar 1706/1670/ 1708.

1698-1764 Bu R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr.

Page 23: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

23

004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 272. Pachtcontracten van de verpachting van tienden te Luingne, ten voordele van de Kerk en Armendis van Machelen (1698-1764).

1718/1726 Ko

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 274. Conditiën van verkoop of verpachting ten voordele van de Kerk en Armendis van Machelen: 1. De tiendenopbrengst te Luingne (1718/1726); 2. Bomen en hout te Machelen (1746/1788).

1791 Ko

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 271. Rekening door Petrus Foulon , baljuw van Bellegem, van de verpachting van tienden te Luingne, ten voordele van de Kerk en Armendis van Machelen (1791).

Maalbroektiend

1707 LS

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 88. Het leen Maalbroektiende (Machelen). 2. Verpachting door Guillaume-Jacques de Crombrugghe , heer van Loovelde, aan François Mestdagh (1707). [Uit het Kerkarchief van Machelen.]

TIENDHEFFER Sint-Pieterskapittel (Rijsel)

1791-1792 Ko

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 25. “Conditiën” van verpachting en rekening van ontvangst van de tienden te Machelen door Benedictus-Ferdinandus Meheus , baljuw van Machelen, voor het Sint-Pieterskapittel van Rijsel, gemeenschappelijk tiendheffer samen met de pastoor en kerk van Machelen en de gewezen abdij van Beaulieu (Petegem-bij-Oudenaarde) (1791-1792).

Nationale goederen

1797 LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 23. Aanvraag tot vergoeding voor het verlies van de tienden voor de pastoor van Machelen, te richten aan de Domaines nationaux (01.02.1797/13 pluviôse V).

ONTVANGSTEN Machelen

1755-1771 R

R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 51. Personalia. Familie Piers (de Raveschoot). Ontvangboek van Jan Ferdinand Meheus , ontvanger voor Jan Charles Ignace Piers , fs. Jan (Olsene en omgeving).

KAARTEN EN PLANS Machelen ALGEMEEN [1771-1778] P S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek. Ferraris, J.J. De grote atlas van

Page 24: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

24

On

Ferraris. Bladnummer 27, Tielt (Thielt). Zie ook: http://www.kbr.be/collections/cart_plan/ferraris/ferraris_nl.html. Zoeken: Machelen. Overzichtskaart: Bladnummer 27, Tielt (Thielt).

P

G.B. Zulte , OVLA-MACH 938.1. Goeminne, Luc . Toponymie van Machelen. Oude en nieuwe plaatsnamen. Deinze, 2005. Met toevoeging van de volgende kaarten: Kaart 1: Legerkaart van Chevalier de Beaurain (1690). Kaart 2: Kabinetskaart de Ferraris (1770). Kaart 3: Kabinetskaart van Graaf de Ferraris (1770). Kaart 4: Kaart van Fricx (1780).

SINT-BAAFS (Gent). KATHEDRAAL. HEILIGE GEEST.

1777 KP

R.A. Gent , Archief Sint-Baafs en Bisdom Gent, Tgnr. 020, ([9123]) GOCMW. Kaart 21. Heilige Geest. Afzonderlijke bezittingen. Machelen. Twee kaartjes van meersen te Machelen en Astene, door Adriaen François Benthuys .

GOED TE BEVERSLUIS

1600 Bu R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 782. Bezittingen. Machelen. Goed te Beversluis. Kaart en legger van het goed.

HEERLIJKHEID OVERWATER

1748 KP R.A. Gent , Kaarten en Plans, Tgnr. 065S, nr. 2026. Plan van een stuk grond gelegen te Machelen (heerlijkheid Overwater).

VIJVEINS - VON PLOTHO

1642 LS

R.A. Kortrijk , Fonds von Plotho, nrs. 515 en 1331: nr. 515: Andere renten van de voornoemde heerlijkheid van Vijvainsch te Machelen (Louis de Bersaques ). Aanduiding van perceel aan de heerweg Kortrijk-Gent (38 x 24 cm); nr. 1331: Figuratieve kaart van andere renten vande voornomde heerelichede van Vijveinsch inde prochie van Maechelen (L. de Bersaques ) (37 x 24 cm).

LANDBOEKEN Machelen

1632 R

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 2. Landboek van de ontvanger van de heerlijkheid Machelen: Jean Piers , advocaat bij de Raad van Vlaanderen, met tafel, aantekeningen van ontvangsten e.d. (1632).

1713 Ko

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 85. Uittreksels uit landboek en pointingboek van Machelen, voor Josijne Goeminne , weduwe van Joos Raes (1713). [Uit het Kerkarchief van Machelen.]

P S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, Tijdschriften. Demuynck, Guido . De landboeken van Deinze, Nazareth en Zulte. In: Leiestam , jg. 2 (1994), nr. 5, pp. 85-86.

Page 25: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

25

METINGEN. METINGBOEKEN. Machelen KERK VAN MACHELEN

1660 LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 241. Opmeting van kerkgoederen in Machelen door landmeter Albert de Bersacques (1660).

LEGGERS. TAFELS. Machelen HEERLIJKHEID EN GOED TE BEVERSLUIS

1600 Bu R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 782. Bezittingen. Machelen. Goed te Beversluis. Kaart en legger van het goed.

1766 R R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 775. Bezittingen. Machelen. Heerlijkheid Beversluis. Legger van de heerlijkheid.

GRONDBEZIT. HUISEIGENDOM. EIGENAREN. Machelen

1702-1705 Li R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 12.169. Proces. Jan Grijson , fs. Jaecques , vs. jonkheer Pieter Franchois Tayaert (Machelen). Voorwerp: huis in Kortrijk.

1735 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6184. Opgave van onroerend bezit, o.a. Machelen.

1745 R.A. Kortrijk , Kerkelijk Archief Harelbeke, nr. 15.698 (23.04.1745). Rekeningen. Herstel huis Moerman d’Oudewalle (Machelen).

III [1794]

LS

P

R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nrs. 6274 en 6318: nr. 6274: Staten van personen met een vermogen van meer dan 2500 gulden en oppervlakte grondbezit, o.a. Machelen; nr. 6318: Opgave fortuin en eigendom (meer dan 2000 gulden), o.a. Machelen. Zie ook: S.O.B. Deinze , OVLA-DEIN (Map Contactblad). Goeminne, Luc . De grootgrondeigenaars te Machelen in 1794. In: Contactblad , KGK Deinze, jg. 20 (2000), nr. 4, pp. 2681-2682.

Heer van Olsene

1606 Bu

R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 910. Bezittingen. Zulte. Varia. [Eveneens met materiaal uit 1606: Totaalstaat van gronden van de heer van Olsene, gelegen in parochies Zulte, Olsene en Machelen, BGFZ, GHK Zulte, 1987, p. 37.]

OMMESTELLINGEN Machelen Zie BELASTINGEN (Oud regiem) - OMMESTELLINGEN POINTING EN ZETTING Machelen Zie BELASTINGEN (Oud regiem) - POINTING EN ZETTING

Page 26: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

26

KLACHTEN. INBESLAGNEMING. Machelen Inbeslagneming. Confiscatie.

1382 R R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 842. Kasselrij Kortrijk. Lijst van geconfisqueerde goederen na de slag bij Westrozebeke.

1792 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6317. Bevel van de Franse Republiek. Opgave van de bezittingen van de Franse uitwijkelingen in de kasselrij Kortrijk (alle parochies).

VERKOOP. KOOP. NAARHEDE. Machelen ALGEMEEN

1689 Ko

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 83. Rekening door de erfgenamen van Jan Coene , in leven baljuw van Machelen, van de verkoop van een huis met erf, eertijds toebehorend aan François Curtevrient (Machelen), in de Leihoek (1689). [Uit Kerkarchief Machelen.]

1693-1694 Ko

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 82. Verkoopcontract voor de Wet van Machelen en Emsrode-ten-Hede, ten voordele van de familie Bruneel (1693-1694). [Uit Kerkarchief Machelen.]

HEERLIJKHEID Heerlijkheid en goed te Beversluis

1724-1756 Bu

R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 780. Bezittingen. Machelen. Goed te Beversluis. Retroakten verworven bij de aankoop van het goed te Beversluis door Joannes de Potter (koop- en pachtbrieven, rentelijsten enz.). [Zie R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 779.]

1726-1731 Bu

R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 781. Bezittingen. Machelen. Goed te Beversluis. Processen tussen François Moerman, François van Spoelbergh en François van Wonterghem , wegens naarhede op het goed te Beversluis.

1764-1765 Bu R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 779. Bezittingen. Machelen. Goed te Beversluis. Stukken betreffende de aankoop, door Joannes de Potter , van het goed te Beversluis.

Heerlijkheid Emsrode-ten-Hede / Emstrode / Hemsrode

1607/ 1737-1762 Bu

R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 773. Bezittingen. Machelen. Stukken betreffende de aankoop door Jan Charles Ignace Piers , van goederen te Machelen, wezende een leen gehouden van Machelen en van Emsrode-ten-Hede (1737-1762), met retroakten van 1607 af.

1722 Ko

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 89. “Conditiën” van verkoop van een hofstede te Machelen, ter vierschaar van de heerlijkheid Emsrode-ten-Hede, voor Joannes van Sevecotte (Antwerpen) (1722).

1737-1795 Bu R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 774.

Page 27: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

27

Bezittingen. Machelen. Recepissen van de lenen gehouden van Machelen en van Emsrode-ten-Hede, aangekocht door Jan Charles Ignace Piers (in 1737-1762), 1737-1795.

Heerlijkheid Veerdegem

1733 Ko

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 90. Verkoopcontract voor de Wet van de heerlijkheid Veerdegem (Machelen), ten voordele van Adriaan de Wevere , erfgenaam van Petronelle de Paepe , weduwe van François Wermers (1733).

LEENGOED Leengoed Brouwersmeers

1730 LS R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 3292. Machelen. Verkoop van het leen Brauwersmeersch door Francois Bernardus van Wijnghene (Deinze) aan Ludovicus van Hoonackere .

Leengoed Overakkere

1765 LS R.A. Kortrijk , Kerkelijk Archief Harelbeke, nr. 15.796. Verkoop van een leen in St.-Elooi, onder Machelen (Overackere).

GRONDEN. LAND. BOSSEN.

1699/ 1741-1744 Bu

R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 855. Bezittingen. Machelen. Stukken betreffende de aankoop door Jan Charles Ignace Piers van landerijen genaamd Ipenbulk, Gansman en Verre Landen, te Olsene en Machelen (1741-1744), met retroakten van 1699 af.

1706> LS R.A. Kortrijk , Kerkelijk Archief Harelbeke, nr. 19.447. Machelen. Verpachten en verkoop van land (o.a. vroegere herberg Het Pannenhuis).

1771 LS R.A. Kortrijk , Kerkelijk Archief Harelbeke, nr. 9958. Fr. P. Courtens aan J.A. Courtens . Verkoop land en bos te Machelen.

RENTE

1701 LS R.A. Kortrijk , Kerkelijk Archief Harelbeke, nr. 20.033. Olsene. Isabelle Volckaert verkoopt aan Jac . Courtens o.a. hypotheek van een rente (hof Machelen).

VERPACHTEN. PACHTEN. Machelen ERFELIJKE PACHTEN

1563

R

R

R.A. Kortrijk , Fonds von Plotho, nrs. 495 en 685: nr. 495: Vijve. Heerlijke renten en erfelijke pachten van prins Jacques van Cleve , hertog van Nevers, o.a. te Machelen; nr. 685: St.-Eloois-Vijve. Heerlijke renten en erfelijke pachten van Jacques van Cleve , hertog van Nevers, o.a. te Machelen.

1594 R R.A. Kortrijk , Fonds von Plotho, nr. 477. Legger van heerlijke renten en erfelijke pachten, o.a. te Machelen.

Page 28: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

28

GOED Sint-Baafs (Gent). Kathedraal. Heilige Geest.

1442 B

R.A. Gent , Archief Sint-Baafs en Bisdom Gent, Tgnr. 020, ([9124]) K 421, 88 v°. Heilige Geest. Afzonderlijke bezittinge n. Machelen. Legger van renten en pachtgoederen buiten Gent, met na elke groep geografisch geordende parochies een cartularium. Uittreksel uit schepenboek keure houdende verkoop door Katheline van den Pitte en haar kinderen aan Pieter Cruusman , priester, van de helft van 2 1/4 bunder meers te Machelen, kopie 1447.

1442 B

R.A. Gent , Archief Sint-Baafs en Bisdom Gent, Tgnr. 020, ([9125]) K 421, 89 r°. Heilige Geest. Afzonderlijke bezittinge n. Machelen. Legger van renten en pachtgoederen buiten Gent, met na elke groep geografisch geordende parochies een cartularium. Uittreksel uit schepenboek keure houdende verklaring door Pieter Cruusman dat de aankoop van 2 1/4 bunder meers te Machelen gedaan is namens de heilige geest, kopie 1447.

1593 B

R.A. Gent , Archief Sint-Baafs en Bisdom Gent, Tgnr. 020, (8781) K 9585. Heilige Geest. Bezittingen. Legger van pachtgoederen o.a. te Machelen, Astene, Sint-Jans-Leerne en van renten o.a. te Nazareth, Eke, Deinze, Zeveren. Met enkele toevoegingen uit 1643.

1593 B

R.A. Gent , Archief Sint-Baafs en Bisdom Gent, Tgnr. 020, (8782) S 538. Heilige Geest. Bezittingen. Dubbel van K 9585. Legger van pachtgoederen o.a. te Machelen, Astene, Sint-Jans-Leerne en van renten o.a. te Nazareth, Eke, Deinze, Zeveren. Met enkele toevoegingen uit 1643.

1673-1786 Bu

R.A. Gent , Archief Sint-Baafs en Bisdom Gent, Tgnr. 020, (9127) K 8365. Heilige Geest. Afzonderlijke bezittingen. Machelen. Pachtcontracten met Laureyns de Waeghenaere (06.03.1673), Joos Vetsijt en Franchois Werniers (25.10.1697), Jan Baptiste Coene (04.03.1704), Pieter Lessens (20.12.1709-04.12.1724), Philippe van Wonterghem (04.12.1730-06.06.1786).

1755 Ka

R.A. Gent , Archief Sint-Baafs en Bisdom Gent, Tgnr. 020, (8798) S 545. Heilige Geest. Bezittingen. Amortisatie door Carel van Lorreynen van o.a. verpachte goederen te o.a. Machelen, Astene, Sint-Jans-Leerne.

1797 B

R.A. Gent , Archief Sint-Baafs en Bisdom Gent, Tgnr. 020, (8783) S 381. Heilige Geest. Bezittingen. Register met gelijktijdig overgeschreven en ondertekende pachtcontracten betreffende o.a. Machelen, Astene, Sint-Jans-Leerne.

GRONDEN. LAND. BOSSEN.

1673-1674 Li

R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 1694. Rekwest vanwege Anthoine van Wontherghem , pachter van de gronden van het hospitaal van Oudenaarde te Machelen, aan de heer (NN.) Talon , intendant te Oudenaarde, betreffende de schadevergoeding inzake de veroorzaakte overlast door het doortrekkend legen in mei 1673. Met bijbehorende stukken, 1674.

Page 29: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

29

PACHTBRIEVEN

1724-1756 Bu

R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 780. Bezittingen. Machelen. Goed te Beversluis. Retroakten verworven bij de aankoop van het goed te Beversluis door Joannes de Potter (koop- en pachtbrieven, rentelijsten enz.). [Zie R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 779.]

1737-1855 Bu R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 772. Bezittingen. Machelen. Pachtbrieven enz. van goederen toebehorende aan Piers .

1764-1842 Bu R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 783. Bezittingen. Machelen. Goed te Beversluis. Pachtbrieven enz. betreffende het goed te Beversluis.

TIEND Zie ook GOEDERENBEZIT (Oud regiem) - TIEND SCHENKING. NALATENSCHAP. STERFHUIS. Machelen NALATENSCHAP Algemeen

1761-1767 Bu

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 14.237. Proces. Joannes van Haeshouck , fs. Judocus en consorten, erfgenamen van Joanne vanden Bulcke (†Kortrijk, 1761), laatst weduwe van Hendrik Janssens en vooraf van Joannes Haareele (wonend in o.a. Olsene, Machelen, Bissegem...) vs. Rogier Herman (Kortrijk). Betreft: nalatenschap van Joanne vanden Bulcke .

1792 Bu

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 9818. Proces. Guillielmus (Machelen), Joannes B . (Ooigem) en Petrus de Meire (Desselgem), Melchior Verschelde (St.-Baafs-Vijve), gehuwd met Marie C. de Meire , en Joannes B. Meulebrouck (Kortrijk), gehuwd met Anne M. de Meire , kinderen en schoonzoons van Jacobus de Meire en Marie J. de Beir vs. o.a. Joannes Mingneau , wed. van Joanne C. de Meire en vooraf van Theresia vande Kerckhove . Betreft: verdeling van gemeenschappelijke hofstede met landen in Oostrozebeke.

STERFHUIS

1677-1736 Bu R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 84. Verkoop van goederen uit sterfhuizen te Machelen (1677-1736). [Uit het Kerkarchief van Machelen.]

1702-1704 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 258. Proces voor de Wet van Machelen. Kerk van Machelen vs. Ursula van Vaernewijck . Betreft: Renten en sterfhuis. (1702-1704.)

1713-1719 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 480. Proces voor de Raad van Vlaanderen. Adriaan van den Bossche , sequester van het “vage” sterfhuis van Pieter-François Tayaert , heer van der Elst, vs. de gezamenlijke crediteurs van het sterfhuis, waaronder de

Page 30: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

30

Armendis van Machelen. Betreft: sterfhuis (1713-1719).

1713-1719 Bu

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 87. Proces voor burgemeester en schepenen van Machelen, zetelend voor de heerlijkheid Maalbroek. Antoon van Speybrouck , Jan de Dobbelaire (beiden van Maria-Leerne), Joannes Lessens (Deinze) en Antoon Clays (Vosselare) vs. erfgenamen van Geert Denijs en Inghel de Waeghenaere . Betreft: rente en sterfhuis (1713-1719). [Uit het Kerkarchief van Machelen.]

1731 Bu

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 11.437. Proces. Pieter van Hoenacker (Deerlijk) als voogd van de wezen van Joos vande Kerckhove , fs. Pieter , overleden te Machelen (1730), vs. Catharina vanden Berghe , wed. Pieter van Nieuwkercke (St.-Eloois-Vijve). Betreft: betaling weespenningen van het sterfhuis Pieternelle de Gaust , moeder van de wezen.

ERFENIS. ONTERFENIS. DODE HAND. Machelen Heerlijkheid en parochie Machelen

1632-1652 R

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 42. Register van den leenhove, heerlichede ende vierschaere van de prochie van Machelen, daer inne geregistreert zijn alle de onterffenissen ende erffenissen van leenen ende cheynslanden (1632-1652).

1773-1795 Bu

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 72. Verklaringen van erfenissen en onterfenissen voor de wethouders en leenmannen van de parochies en heerlijkheden van Machelen, Grammene en Emsrode-ten-Hede (1773-1795).

1780> Ka R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 98. Register van erfenissen en onterfenissen van Machelen en geënclaveerde heerlijkheden (fragment) (1780>).

Heerlijkheid Emsrode-ten-Hede / Emstrode / Hemsrode

1773-1795 Bu

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 72. Verklaringen van erfenissen en onterfenissen voor de wethouders en leenmannen van de parochies en heerlijkheden van Machelen, Grammene en Emsrode-ten-Hede (1773-1795).

VARIA Machelen

1745-(1802) Bu

R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 910. Bezittingen. Zulte. Varia. [Eveneens met materiaal uit 1606: Totaalstaat van gronden van de heer van Olsene, gelegen in parochies Zulte, Olsene en Machelen, BGFZ, GHK Zulte, 1987, p. 37.]

GOEDERENBEZIT. BEZITTINGEN. (Modern archief)

Page 31: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

31

KAARTEN EN PLANS Machelen

1822 KP D.K.O-VL. Gent , Model 201 en dubbels. Machelen. Verzamelkaart (01.06.1822). Sectiekaarten A en B (ieder in 3 delen). Verzamelkaart door Vandernaillen .

[1845] On

http://www.gisoost.be/ATLASBW . Atlas der buurtwegen (Raadplegen/via databank/ Zulte (Machelen/128). Zie ook: http://www.gisoost.be/home/atlasbw.php?kies=deze_atlas&idatlas=128. Machelen. Plannen, tabellen en wegen.

1858 KP

K.B. Brussel , Magazijn - Kaarten en plans, nr. 0381/0042 (0009), Atlas cadastral de Belgique. Plan parcellaire de la commune de Machelen lez- Deynze: avec les mutations / publié avec l’autorisation du gouvernement sous les auspices de Monsieur le Ministre des Finances par P. C. Popp. Zie ook: http://dgtl.kbr.be:1801/webclient/DeliveryManager?pid=12928&custom_att_2=simple_viewer.

[1858] P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Vandeputte, Maurits . De kadastrale “Popp”-kaart. In: BGFZ, GHK Zulte, 1984, pp. 91-95.

[1858]

KP

P

S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, KP 2. Machelen. Atlas cadastral de Belgique. Plan Parcellaire. P.C. Pop. Zie ook: K.B. Brussel , CP 0411/*4 (Magazijn - Kaarten en plans). Demuynck, Guido . De kadastrale Popp-kaarten van Machelen, Olsene en Zulte (1858). VVF-Deinze, 2006. (Kaarten + legger.)

P

G.B. Zulte , OVLA-MACH 938.1. Goeminne, Luc . Toponymie van Machelen. Oude en nieuwe plaatsnamen. Deinze, 2005. Met toevoeging van de volgende kaarten: Kaart 5: Kadastraal plan (P.C. Popp ) (1860) [los]. Kaart 6: Kaart Philippe Vandermaelen (1860). Kaart 7: Militaire stafkaart (1969). Kaart 8: Stratenplan Machelen (1973). Kaart 9: Militaire stafkaart (1980). Kaart 10: Luchtfoto van Machelen (1980). Kaart 11: Stratenplan van Machelen (M. Peeters ) (1990) [los].

s.d. On http://www.gisoost.be/home/atlaswl.php . Atlas der waterlopen (Raadplegen/via databank/ Zulte/Machelen (127).

[2002-2009] On http://www.gisoost.be/kleurenortho . Kleurenorthofoto’s van de provincie Oost-Vlaanderen. Lijst met deelgemeenten. Machelen.

METINGEN. METINGBOEKEN. EXPERTISEDOCUMENTEN. Machelen

1822-1825/ 1968

Ba/LS

D.K.O-VL. Gent , Doc. 1 (A). P.V. van grensbepaling en documenten van schatting. Machelen, 2 secties. Met P.V. van erkenning en afbakening van de grens met Kruishoutem, 1968.

1823-1825 Pa R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 716/9. Stukken en briefwisseling betreffende de kadastrale opmetingen van de gemeenten in het kanton Deinze (1823-1825).

Page 32: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

32

KADASTER. ALGEMEEN. Machelen

[1790-1835] P S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, INV. 5.2. Verhelst, Juul . De documenten uit de ontstaansperiode van het moderne kadaster en van de grondbelasting (1790-1835). Brussel, 1982.

1822-1834 Pa R.A. Gent , Archief van het Kadaster van Oost-Vlaanderen (1806-1834), nr. 880. Kanton Deinze. Dossiers betreffende de kantonale vergaderingen samen met documenten per gemeente.

[1835-1973] P S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, INV. 5.3. Zoete, A . De documenten in omloop bij het Belgisch Kadaster (1835-1973). Brussel, 1979.

KADASTRALE SCHATTINGSDOCUMENTEN Machelen

Hollandse Tijd O

R.A. Gent , Archief van het Kadaster van Oost-Vlaanderen (1806-1834), nr. 875. Minuten van de rapporten betreffende de schattingen per gemeente, maar gegroepeerd per kanton, opgesteld door de directeurs der directe belastingen, Hollandse Tijd: o.a. kantons Deinze, Nazareth.

s.d. D R.A. Gent , Archief van het Kadaster van Oost-Vlaanderen (1806-1834), nr. 576. Machelen. Doc. 4; doc. 6; verzameling per soort bebouwing, 2 stuks s.d.; alfabetische tafel, s.d.

1830-1834 Pa

R.A. Gent , Archief van het Kadaster van Oost-Vlaanderen (1806-1834), nr. 577. Machelen. Dossier 1830-1834: doc. 5; doc. 5bis; doc. 8; doc. 11; uittreksel; doc. X3; doc. S; huurcontracten; staat van splitsing; doc. A; doc. B; P.V. reclamaties; mindering 10%.

KADASTRALE LEGGERS. TAFELS. Machelen

Ba D.K.O-VL. Gent , Model 208, Oorspronkelijke aanwijzende tafels. Machelen, 2 secties. [Naam, woonplaats en beroep van de perceelseigenaar.]

Ba D.K.O-VL. Gent , Model 212, Kadastrale leggers. Machelen. [Per eigenaar een overzicht van alle bezittingen binnen de gemeente met specifieke omschrijvingen: soort eigendom, oppervlakte, klasse…]

[1858] P K.B. Brussel , CP 0411/*4 (Magazijn - Kaarten en plans). Demuynck, Guido . De kadastrale Popp-kaarten van Machelen, Olsene en Zulte (1858). VVF-Deinze, 2006. (Kaarten + legger.)

KADASTRALE BELASTINGEN Machelen

Zie BELASTINGEN (Modern archief) - KADASTRALE BELASTINGEN

EIGENDOMSOVERGANG. MUTATIE. Machelen Mutatie

1828-1832 Pa R.A. Gent , Archief van het Kadaster van Oost-Vlaanderen (1806-1834), Tgnr. RBn 71, nr. 189. La P. Eigendomsveranderingen voor Machelen, 1828-1829, 1831-1832.

Onteigening

1838 LS R.A. Kortrijk , Kerkelijk Archief Harelbeke, nrs. 22.677 en 22.678. Briefwisseling Courtens:

Page 33: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

33

nr. 22.677: Reyntjens (Deinze) aan Louis Courtens (Harelbeke). Onteigening gronden voor spoorweglijn Gent-Kortrijk in Machelen; nr. 22.678: B. Livrau (Machelen) aan Louis Courtens (Harelbeke). Onteigeningscommissie te Gent.

1838 Bu

R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 785. Bezittingen. Machelen. Stukken betreffende de onteigening door de Staat van grond te Machelen, Olsene en Zulte, voor het aanleggen van de spoorweg Gent-Rijsel.

RUILVERKAVELINGEN Machelen

1968-1970 S.A. Deinze , Gottem, 1.823.111. Ruilverkaveling Machelen-Olsene-Gottem- Deinze-Petegem-Grammene-Oeselgem 1968-1970.

P K.U. Leuven , Campusbibliotheek Arenberg, WBIB, Openrek-collectie (CBA), 5 91(493.4-M). Ruilverkaveling Machelen. Gent, 1976.

VEILING Machelen

1801-1833 Bu

R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 898. Bezittingen. Sint-Martens-Latem. Rekeningen van notaris Albert van de Keere voor Surmont over veilingen van bomen en slaghout te Sint-Martens-Latem en te Machelen.

VERKOOP. KOOP. Machelen GRONDEN. LAND. BOSSEN.

1797/1803 Bu R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 784. Bezittingen. Machelen. Stukken betreffende de aankoop van land door Jan de Potter (1797) en door François Surmont (1803).

VERPACHTEN. PACHTEN. Machelen PACHTBRIEVEN Machelen

[1737]-1855 Bu R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 772. Bezittingen. Machelen. Pachtbrieven enz. van goederen toebehorende aan Piers .

Goed te Beversluis

[1764]-1842 Bu R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 783. Bezittingen. Machelen. Goed te Beversluis. Pachtbrieven enz. betreffende het goed te Beversluis.

SCHENKING. NALATENSCHAP. STERFHUIS. Machelen STERFHUIS

[1825] P

S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Baert, Gaston P. Het Sterfhuis van een Machelse herbergier en landbouwer (1825). In: BGD, KOK Deinze, jg. 27 (1960), pp. 137-151. [Joannes-Baptiste De Clercq (Machelen), Eugenia Peers (Grammene).]

Page 34: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

34

NOTARIAAT. NOTARISKANTOOR Machelen http://www.balie-gent.be/_CLIENTS/BalieGent/file/NO TARISSEN.pdf . Alexander Ernest VAN DER EECKEN 1868 Kantoor notaris Van der Eecken. TESTAMENT. NALATENSCHAP. Machelen

Zie ook REGISTRATIE EN DOMEINEN - AANGIFTE VAN NALATENSCHAP

REGISTRATIE EN DOMEINEN. ALGEMEEN Machelen

P

K.B. Brussel , B 1993 1.037 (Magazijn - Belgische Bibliografie). Demuynck, Guido . De archieven van de registratie- en hypotheekkantoren (Vlaanderen en Brussel) bewaard in de Rijksarchieven. Handleiding voor de genealoog en biograaf. Deinze, 1991.

AANGIFTE VAN NALATENSCHAP Machelen

[1796-1967] P R.A. Beveren-Waas , Registratie Deinze, nr. F399, Inventaris van het archief van het Kantoor der Registratie van Deinze en zijn rechtsvoorgangers (1796-1967).

[IV-VII] P

S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, Tijdschriften. Demuynck, Guido , Registratiekantoor Deinze: Aangifte van nalatenschap. In: Leiestam , jg. 1 (nr. 1) - jg. 2 (nr. 3), periode 21 messidor IV - 1 floreal VII. Analyse: Reeks 187/A/1 in R.A. Beveren-Waas , Registratie Deinze, 1796-1967.

[IX-XI] P

S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, Tijdschriften. Demuynck, Guido , Registratiekantoor Deinze: Aangifte van nalatenschap. In: Leiestam , jg. 3 (nr. 3) - jg. 10 (nr. 1), periode 25 brumaire IX - 5 frimaire XI. Analyse: Reeksen 187/A/3 en 187/A/4 in R.A. Beveren-Waas , Registratie Deinze, 1796-1967.

BEHEER DOMEINEN Machelen

1816 D/O

R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nrs. 656/6. Bosbeheer. Stukken en briefwisseling betreffende de openbare toewijzing van het kreupelhout in de bossen van o.a. het district Gent (1816).

REGISTERS Machelen 19e eeuw R R.A. Beveren-Waas , Registers van openbare burgerlijke akten.

Page 35: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

35

Registratiekantoor Deinze. Reeks 5.

WEESKAMER. (Oud regiem) Zie ook RECHTSPRAAK (Modern archief) - VREDEGERECHT -

Familieraad WEZERIJ. ALGEMEEN. Machelen Het Horense

1765-1787 R

R.A. Gent , Archief Deinze, Tgnr. 134, Heerlijkheden en leenhoven, nr. 45. Register van wettelijke passeringen. [Register vande weeserye der heerelichede vanden hoorenschen begonnen ten jaere 1765.]

Varia

1727 LS

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 86. Bevolking. 1. Uittreksel uit het resolutieboek van Vichte, van terugzending van het kind Pieter de Preu naar Machelen (1727). [Uit het Kerkarchief van Machelen.]

ORGANISATIE Machelen Dagingen

16e eeuw Ka R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 4611. Fragment van een dagingboek, o.m. het register De Bie (nr. 76) (eerste helft 16e eeuw).

1556-1795 R R.A. Kortrijk , Wezerijregisters, nrs. 225-241. Leggers. Agenda’s van de weeskamer.

1602-1794 R R.A. Kortrijk , Wezerijregisters, nrs. 242-254. Executorialen en dagingboeken. Sommaties of dagvaardingen door de gerechtsdienaars en de knapen van de weeskamer.

1620-1624 Ka R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 3328. Fragment sommatieboek.

1637-1676

Ka Bu

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nrs. 5285 en 6197: nr. 5285: Fragmenten dagvaardingsboeken (1637-1676). nr. 6197: Stukken m.b.t. de wezerij, vooral dagvaardingen en executies (1645-1666).

1695 Ka R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 4834. Dagvaardingsboek.

1702-1770 LS/Ka

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nrs. 4834bis-4840. Notitieboeken van de sommaties en de executies door de schout van de stad en de kasselrij Kortrijk (1702/1716/1750/1751/1766/ 1770).

1706-1707 Ka R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 5038. Dagvaardingsboekje.

1750 LS R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 4885. Notities van de sommaties door de deurwaarder van de Raad van Vlaanderen.

1768-1788 R

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nrs. 4158 en 7717: nr. 4158: Sommatieboek, dagvaardingen om voogdijrekeningen

Page 36: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

36

Bu

voor te leggen (1768-1788); nr. 7717: Dagvaardingen door weesheren (1768-1786).

1780 Ka R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 4893. Dagvaardingsboek van de kasselrij Kortrijk.

1783-1790 Ka

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nrs. 4841-4844. Notitieboeken van de sommaties en de executies door de onderbaljuw van de stad en de kasselrij Kortrijk (1783/1785/1788/1790).

1785-1791

Ka LS

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nrs. 4159 en 5782: nr. 4159: Sommatieboek (1785-1787). nr. 5782: Fragment dagingboek (1785-1791).

1793 Ka R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 8810. Fragment dagingboek.

Resoluties 1711-1792 R R.A. Kortrijk , Wezerijregisters (nrs. 264-265). Resolutieboeken. WEESGOEDEREN Machelen

1423-1697 R R.A. Kortrijk , Wezerijregisters (nrs. 180-212). Registers van het weesgeld of kennessen. Registratie van beleggingsakten van het weesgeld.

1715

Li

Bu

Bu

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nrs. 9552, 12.433 en 14.465: nr. 9552: Proces. Fransois van Wonterghem (Deinze) krachtens procuratie van Joannes Scheurs (Petegem), voogd van de wezen van Adriaen Scheurs (Machelen) vs. de weesheren van de stad en de kasselrij Kortrijk; nr. 12.433: Proces. Fransois van Wonterghem (Deinze), Joannes Schuers , fs. Jan (Petegem), voogd van de wezen van Adriaen Schuers , fs. Gillis en Elisabeth de Pape (Machelen) vs. weesheren van de stad en de kasselrij Kortrijk, voor de Raad van Vlaanderen. Voorwerp: Philips van Nieuwlandt betwist rekening voogdijbeheer; nr. 14.465: Proces voor de Raad van Vlaanderen. Francois van Wonterghem (Deinze) bij procuratie machtig over Joannes Scheurs , fs. Jan, voogd van Adriaen Scheurs , fs. Gillis, in het tweede huwelijk verwekt bij Elisabeth de Paepe (Machelen), vs. burgemeester en schepenen van Kortrijk. Voorwerp: rekenschap administratie weesgoederen.

STATEN VAN GOED Machelen Zie ook WEESKAMER (Oud regiem) - RENONCIATIES ALGEMEEN

1569-1793 LS R.A. Kortrijk . Losse staten van goed. Aanvragen op nummer en naam van het register.

[1671-1792] P

R.A. Kortrijk , Leeszaal. Demuynck, Guido . De Staten van Goed van de buitenpoorters van Kortrijk wonende buiten de Kasselrij (1671-1792). VVF, Gent, 1983. Verwijzing naar:

Page 37: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

37

Weeskamer nr. 175: f°16v - 1671: Staat van goed van Enghel vander Loovern , fs. Enghel (†Kruishoutem). Voogden, o.a. Christiaen Dayere , fs. Jan (Machelen).

1706 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 5878. Staten van goed. Sieur Taeyaert , ontvanger kasselrij.

1706 LS R.A. Kortrijk , Fonds Colens, nr. 129. Staat van goed. Frans Tayaert , heer van der Elst, †Machelen, 10.11.1706.

1720 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 500. Varia: 1. Twee kleine fragmenten in perkament betreffende bereiding van geneesmiddelen (14e eeuw, Vl.). 2. Het Onze Vader in 17 talen (18e eeuw). 3. The Oath of abjuration (1709). 4. Staat van goed (fragment) (Kruishoutem?) (1720).

1730-1793

R

P

R.A. Kortrijk , Wezerijregisters. Machelen, nr. 67. Ontsloten door: R.A. Kortrijk , Leeszaal. Klapper op de Parckemynen Index van de Kortrijkse weeskamer. VVF-Oostende, 1973. [Vanaf 1730-1740 schreven de griffiers integraal de staten van goed en de toegevoegde voogdijrekeningen in. ]

SCHEPENBANK VAN GRAMMENE EN MACHELEN 1660-1769/

1774-1795 [1660-1795]

P

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nrs. 13-21: nr. 13: 1660-1699; nr. 14: 1700-1719; nr. 15: 1720-1729; nr. 16: 1730-1739; nr. 17: 1740-1749; nr. 18: 1750-1759; nr. 19: 1760-1769; nr. 20: 1774-1779; nr. 21: 1780-1795. Zie ook: S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, Tijdschriften. Demuynck, Guido . Staten van goed in het fonds Vierschaar Grammene-Machelen. In: Leiestam , jg. 17, nr. 2 (2009), pp. 682-683; nr. 3, pp. 686-687; nr. 4, pp. 699-700; nr. 5, pp. 707-708; jg. 18 (2010), nr. 1, pp. 714-716; nr. 2, pp. 723-724.

1734-1757 R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 76. Staten van goed en bijhorende stukken (1734-1757).

HET DRONGENSE IN PETEGEM

1721-1748 Ba

R.A. Gent , Archief van de Abdij van Drongen, Tgnr. 037, nr. 11. Wettelijke passeringen, staten van goed en bijhorende stukken. [Het Drongense te Petegem omvatte goederen en renten o.a. in Machelen, Olsene, Gottem, Deinze, Wontergem en Vinkt. ]

HET HORENSE

18e eeuw Bu R.A. Gent , Archief Deinze, Tgnr. 134, nr. 48. Varia met o.a. fragmenten van denombrementen, uittreksel uit het ferieboek, rekwesten aan de oppervoogden, staten van goed, 18e eeuw.

Page 38: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

38

VOOGDIJ. VOOGDIJBOEKEN. Machelen

1474-1730 R R.A. Kortrijk , Wezerijregisters, nrs. 213-224. Voogdijboeken. Ze bevatten de eedaflegging van de voogden.

VOOGDIJAKTEN Machelen

1403-1450 R

R.A. Kortrijk , Wezerijregisters. Machelen, nr. 67. Ontsloten door: Toegangen R.A. Kortrijk . Deel 8: Kortrijk (Oud regime). Index op de persoonsnamen in de wezerijregisters van de stad Kortrijk. (Deel 1-3). A.R.A., Brussel, 1989.

1452-1502 R

R.A. Kortrijk , Wezerijregisters. Machelen, nr. 67. Ontsloten door: Toegangen R.A. Kortrijk . Deel 8: Kortrijk (Oud regime). Index op de persoonsnamen in de wezerijregisters van de stad Kortrijk. (Deel 4-7). A.R.A., Brussel, 1989.

1501-1793 R

R.A. Kortrijk , Wezerijregisters. Machelen, nr. 67. Ontsloten door: R.A. Kortrijk , Leeszaal. Klapper op de Parckemynen Index van de Kortrijkse weeskamer. V.V.F.-Oostende, 1973.

RENONCIATIES. SOUFFRANCES. Machelen

[1504-1515/ 1543-1623]

P

S.O.B. Aalst , Hoofdbibliotheek 902.5. Roelstraete, Johan . De Renonciaties in de voogdijboeken van de Kortrijkse weeskamer. In: Mispelon, Michiel . Liber Memorialis Leo Vanackere. Jaarboek VCBHJ 1979, pp. 89-136. Kortemark-Handzame, 1980. [Met verwijzing naar R. Calewaert (Weeskamer nr. 218) en J. De Hondt (Weeskamer nr. 222).]

1583-1792 R R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 308. Renonciaties en souffrancen.

1594-1760 R R.A. Kortrijk , Wezerijregisters, nrs. 258-260. Renonciaties. Afstand van nalatenschap.

REKWESTEN Machelen ALGEMEEN

1771-1793 Bu R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 4996. Lias van rekwesten en emancipaties.

HET HORENSE

18e eeuw Bu R.A. Gent , Archief Deinze, Tgnr. 134, nr. 48. Varia met o.a. fragmenten van denombrementen, uittreksel uit het ferieboek, rekwesten aan de oppervoogden, staten van goed, 18e eeuw.

CURATELE Machelen

1545-1794 R R.A. Kortrijk , Wezerijregisters, nrs. 255-257. Curatelen en emancipaties. Ondervoogdijplaatsing en meerderjarigverklaring.

BORGEN. BORGSTELLING. Machelen 1739-1778 R R.A. Kortrijk , Wezerijregisters, nrs. 266-267. Namptissement

Page 39: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

39

boeck. Regeling van de onderpanden. WEESREKENINGEN Machelen

1707-1794 R R.A. Kortrijk , Wezerijregisters, nrs. 261-263. Voorgelegde staten en rekeningen. Octrooien.

1715 Bu

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 12.433. Proces. Fransois van Wonterghem (Deinze), Joannes Schuers , fs. Jan (Petegem), voogd van de wezen van Adriaen Schuers , fs. Gillis en Elisabeth de Pape (Machelen) vs. weesheren van de stad en de kasselrij Kortrijk, voor de Raad van Vlaanderen. Voorwerp: Philips van Nieuwlandt betwist rekening voogdijbeheer.

1749-1779 R R.A. Kortrijk , Wezerijregisters, nrs. 268-271. Registratie staten en rekeningen. Octrooien.

EMANCIPATIES Machelen

1545-1794 R R.A. Kortrijk , Wezerijregisters, nrs. 255-257. Curatelen en emancipaties. Ondervoogdijplaatsing en meerderjarigverklaring.

1666 Bu R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 802. Emancipaties. 1702-1762 Bu R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 802. Emancipaties.

1771-1793 Bu R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 4996. Lias van rekwesten en emancipaties.

RECHTSPRAAK. SCHEPENAKTEN. (Oud regiem) ALGEMEEN Machelen

1561-1775 Bu R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 499. Losse processtukken (1561-1775).

1733-1754 Bu R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 77. Stukken van juridische aard (1733-1754).

OORKONDEN Machelen

1542-1543 Ok R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 2025. Gerecht: oorkonden (Zie o.a. f° 219-220).

WETTEN. PROCEDURES. Machelen 1619-1780 LS R.A. Kortrijk , Wetten en telling van lenen, o.a. Machelen. SCHEPENBANK. VIERSCHAAR. Machelen

1714-1718 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 291. Proces voor de Raad van Vlaanderen. Frans van Wonterghem , procureur van de vierschaar van Machelen, vs. de Kerk van Machelen (1714-1718).

Page 40: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

40

WETTELIJKE PASSERINGEN Machelen SCHEPENBANK VAN GRAMMENE EN MACHELEN

1576/ 1651-1795 Bu

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nrs. 22-35. Wettelijke passeringen: nr. 22: 1576/1651-1699; nr. 23: 1700-1709; nr. 24: 1710-1714; nr. 25: 1715-1719; nr. 26: 1720-1729; nr. 27: 1730-1735; nr. 28: 1736-1739; nr. 29: 1740-1749; nr. 30: 1750-1759; nr. 31: 1760-1769; nr. 32: 1770-1779; nr. 33: 1780-1785; nr. 34: 1786-1789; nr. 35: 1790-1795.

1685-1716 R R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nrs. 54-55. Feriën en wettelijke passeringen (1685-1716). Nr. 54: 1685-1700; nr. 55: 1701-1716.

1703-1721 R R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 1. Resoluties en wettelijke passeringen van Machelen.

1717-1732 R R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 56. Wettelijke passeringen (1717-1732).

1734-1771 Bu R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 73. Wettelijke passeringen. Prijzijen (1734-1771).

1770 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 5896. Machelen. Wettelijke passeringen.

HET DRONGENSE IN PETEGEM

1721-1748 Ba

R.A. Gent , Archief van de Abdij van Drongen, Tgnr. 037, nr. 11. Wettelijke passeringen, staten van goed en bijhorende stukken. [Het Drongense te Petegem omvatte goederen en renten o.a. in Machelen, Olsene, Gottem, Deinze, Wontergem en Vinkt. ]

HEERLIJKHEID EMSRODE-TEN-HEDE / EMSTRODE / HEMSRODE

1646-1671 R

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nrs. 52-53. Feriën en wettelijke passeringen van de heerlijkheid Emsrode-Hede in de parochies Machelen, Kruishoutem, Olsene, Zulte… (1646-1671): nr. 52: 1646-1652; nr. 53: 1653-1671.

HEERLIJKHEID ‘S GRAVENLIEVENAAR

1765-1785 Bu

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nrs. 59-60. Bundel van alle wettelijke passeringen van de heerlijkheid ’s Gravenlievenaere, geënclaveerd in de parochie Machelen, Wontergem, Deinze-buiten (1765-1785): nr. 59: 1765-1779; nr. 60: 1780-1785.

HEERLIJKHEID VEERDEGEM

1720-1764/ 1783-1796

R

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nrs. 61-62. Wettelijke passeringen van de heerlijkheid Veirdegem in Machelen, Olsene, Gottem, Kuurne (1720-1796): nr. 61: 1720-1764; nr. 62: 1783-1796.

Page 41: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

41

AKTEN EN CONTRACTEN Machelen

Zie ook GOEDERENBEZIT (Oud regiem) - VERKOOP. KOOP. - VERPACHTEN. PACHTEN. - VERPANDEN.

ALGEMEEN

1438-1796 M/R

R.A. Kortrijk , Akten en contracten. De meeste akten en contracten zijn op microfilm raadpleegbaar. Zie Inventaris microfilm, afdeling XXIII, pp. 116-117. Ontbrekende documenten dient men per jaartal op te vragen.

BORGSTELLINGEN Zie WEESKAMER (Oud regiem) - BORGEN CONDICIEN. CONDITIEN.

1642-1795 Bu

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nrs. 36-41. Conditiën: nr. 36: 1642-1699; nr. 37: 1700-1719; nr. 38: 1720-1739; nr. 39: 1740-1759; nr. 40: 1760-1789; nr. 41: 1790-1795.

SIGNALEMENTEN Machelen

[1781] P S.O.B. Deinze , OVLA-DEIN (Map Contactblad). Huys, Paul . Vermisten uit Machelen en Vinkt anno 1781. In: Contactblad , KGK Deinze, jg. 17 (1997), nr. 2, pp. 2251-2252. [Machelen: Bouckaert .]

ENKWESTEN Machelen

1673-1790 Bu R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 47. Enkwesten en sententiën (1673-1790).

PROCESSEN Machelen

Zie ook RECHTSPRAAK (Oud regiem)

- RAAD VAN VLAANDEREN - GROTE RAAD VAN MECHELEN

ALGEMEEN

17e-18e eeuw Bu

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nrs. 48-51. Processen en briefwisseling (17e en 18e eeuw).

1731 LS R.A. Kortrijk , Triage Provisoire, nr. 299. Proces. Kasselrij Kortrijk en kasselrij Oudburg vs. de Leieparochies. Voorwerp: walenschippers.

PAROCHIE MACHELEN. WET VAN MACHELEN.

1682-1684 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 256. Proces voor de Wet van Machelen. Kerk van Machelen vs. Filips Boelaere , kerkmeester en ontvanger van de kerk (1682-1684). Betreft: rente en sluiten van rekening.

Page 42: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

42

1702-1704 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 258. Proces voor de Wet van Machelen. Kerk van Machelen vs. Ursula van Vaernewijck . Betreft: Renten en sterfhuis. (1702-1704.)

1706-1707 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 259. Proces voor de Wet van Machelen, zetelend voor de heerlijkheid Maalbroek, en voor de Raad van Vlaanderen. François de Curte (Nazareth) vs. de kerk van Machelen. Betreft: Rente. (1706-1707/1713-1714.)

1711-1714 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 260. Proces voor de Wet van Machelen. Kerk van Machelen vs. Jan de Waeghenaere . Betreft: cijnsrenten. (1711-1714.)

1711-1719 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 266. Proces voor de Wet van Machelen. Kerk van Machelen samen met Joannes Blancke vs. Joannes Provost , koster van Machelen. Betreft: cijnspacht en rente. (1711-1719.)

1713-1714 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 259. Proces voor de Wet van Machelen, zetelend voor de heerlijkheid Maalbroek, en voor de Raad van Vlaanderen. François de Curte (Nazareth) vs. de kerk van Machelen. Betreft: Rente. (1706-1707/1713-1714.)

1713-1714 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 261. Proces voor de Wet van Machelen. Kerk van Machelen samen met Joannes de Kie vs. Jan de Waeghenaere (1713-1714). Betreft: renten.

1719-1720 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 268. Proces voor de Wet van Machelen en voor de Wet van de heerlijkheid Emsrode-ten-Hede. Pieter Lessens , als ontvanger van de kerk van Machelen, vs. Louis de Smet (1719-1720). Betreft: pacht van hofstede en gronden.

1729 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 5897. Proces. Faulte (ontvanger Machelen) vs. burgemeester en schepenen van Machelen.

KERK VAN MACHELEN

1720 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 292. Proces voor de Raad van Vlaanderen. Kerk van Machelen vs. Jan de Waeghenaere , procureur (1720).

LEENHOF VAN MACHELEN Leen te Knocke

1716-1719 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 285. Proces voor het leenhof van Machelen. Kerk van Machelen vs. Joos Mestdagh en François van Wonterghem , procureur. Betreft: leen te Knocke (1716-1719).

Page 43: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

43

HEERLIJKHEID Heerlijkheid en goed te Beversluis

1726-1731 Bu

R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 781. Bezittingen. Machelen. Goed te Beversluis. Processen tussen François Moerman, François van Spoelbergh en François van Wonterghem , wegens naarhede op het goed te Beversluis.

Heerlijkheid Maalbroek

1713-1719 Bu

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 87. Proces voor burgemeester en schepenen van Machelen, zetelend voor de heerlijkheid Maalbroek, betreffende rente en sterfhuis. Antoon van Speybrouck , Jan de Dobbelaire (beiden van Maria-Leerne), Joannes Lessens (Deinze) en Antoon Clays (Vosselare) vs. erfgenamen van Geert Denijs en Inghel de Waeghenaere (1713-1719). [Uit het Kerkarchief van Machelen.]

HEKSENVERVOLGING. TOVENARIJ.

P

S.O.B. Deinze , Rechten 395.3. Monballyu, Jos . Zes eeuwen strafrecht. De geschiedenis van het Belgische strafrecht (1400-2000). Leuven, 2006. [Twee tovenaars in Machelen, vader en zoon Dhondt , p. 261.]

PRIVE

1678-1684

Li

Li

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nrs. 7974 en 10.834: nr. 7974: Proces. Joannes Biebuyck (Wortegem) vs. Jacques de Jonghe (koster Machelen). Voorwerp: aankoop van hout in Astene; nr. 10.834: Proces. Joannes Biebuyck vs. Jaecques de Jonghe en Marijne Goemaere . Voorwerp: betaling van clofhout uit Astene, gekocht door Biebuyck en Joos vander Haeghen aan de heer van Petegem en verkocht aan de verweerders.

1684 Bu

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 10.839. Proces. Charles Piers , heer van Nieuwenhuyse, vs. Philips van Wonterghem , Anthone van Wonterghem (Machelen) en Franchois van Wonterghem (amman van Deinze).

1702-1703 Bu

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 11.238. Proces. Jacobus Coene (baljuw Machelen), Jan Baptiste Coene , erfgenamen van Jan Coene (baljuw Machelen). Voorwerp: bouw van een secreet en een koestal op de Machelse Plaatse.

1702-1703 Bu

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 11.150. Proces. Jonkheer Pieter Fr. Tayaert (Machelen) vs. burgemeester en schepenen van Kortrijk. Voorwerp: verhoofding van rente en betaling achterstallige annuïteiten sinds 1660.

1702-1705 Li R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 12.169. Proces. Jan Grijson , fs. Jaecques , vs. jonkheer Pieter Franchois Tayaert (Machelen). Voorwerp: huis in Kortrijk.

1713-1714 Bu R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 13.655. Proces. Hugo de Plo , fs. Hugo (handschoenmaker en koopman te Kortrijk), vs. Joos Vermeersch , fs. Seghers (Machelen). Voorwerp: levering van

Page 44: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

44

vliesen wolle.

1715

Li

Bu

Bu

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nrs. 9552, 12.433 en 14.465: nr. 9552: Proces. Fransois van Wonterghem (Deinze) krachtens procuratie van Joannes Scheurs (Petegem), voogd van de wezen van Adriaen Scheurs (Machelen) vs. de weesheren van de stad en de kasselrij Kortrijk; nr. 12.433: Proces. Fransois van Wonterghem (Deinze), Joannes Schuers , fs. Jan (Petegem), voogd van de wezen van Adriaen Schuers , fs. Gillis en Elisabeth de Pape (Machelen) vs. weesheren van de stad en de kasselrij Kortrijk, voor de Raad van Vlaanderen. Voorwerp: Philips van Nieuwlandt betwist rekening voogdijbeheer; nr. 14.465: Proces voor de Raad van Vlaanderen. Francois van Wonterghem (Deinze) bij procuratie machtig over Joannes Scheurs , fs. Jan, voogd van Adriaen Scheurs , fs. Gillis, in het tweede huwelijk verwekt bij Elisabeth de Paepe (Machelen), vs. burgemeester en schepenen van Kortrijk. Voorwerp: rekenschap administratie weesgoederen.

1724 Li

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 6987. Proces. Nicolaes Vermeulen , gehuwd met Petronelle Dewaeghenaere , fa. Enghels (Machelen), eiser bij requeste van de burgemeester vs. schepenen van Saubeke en Lievine Cottens , wed. van Jan Cottens . Voorwerp: betaling rente.

1731 Bu

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 11.437. Proces. Pieter van Hoenacker (Deerlijk) als voogd van de wezen van Joos vande Kerckhove , fs. Pieter, overleden te Machelen (1730), vs. Catharina vanden Berghe , wed. Pieter van Nieuwkercke (St.-Eloois-Vijve). Voorwerp: betaling weespenningen van het sterfhuis Pieternelle de Gaust , moeder van de wezen.

1734 LS R.A. Kortrijk , Triage Provisoire, nr. 738. Proces. Jos de Smet (Machelen) vs. J. Ferd . Mehuys (baljuw Olsene).

1757 Li/Bu

R.A. Kortrijk ,Oud Stadsarchief Kortrijk, nrs. 7191, 7868. Proces. Joannes Albertus Roselt (Machelen) vs. Jooris de Cabootere , verweerder voor Judocus Peers , Pieter Vaernewijck en Joannes de Cabootere . Voorwerp: houtkap in Olsene. Nr. 7191 is voorzien van een plattegrond.

1792 Bu

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 9818. Proces. Guillielmus (Machelen), Joannes B . (Ooigem) en Petrus de Meire (Desselgem), Melchior Verschelde (St.-Baafs-Vijve), gehuwd met Marie C. de Meire , en Joannes B. Meulebrouck (Kortrijk), gehuwd met Anne M. de Meire , kinderen en schoonzoons van Jacobus de Meire en Marie J. de Beir vs. o.a. Joannes Mingneau , wed. van Joanne C. de Meire en vooraf van Theresia vande Kerckhove . Voorwerp: verdeling van gemeenschappelijke hofstede met landen in Oostrozebeke.

HEERLIJKHEID VAN IZEGEM

1641 LS R.A. Gent , Archief Sint-Baafs en Bisdom Gent, Tgnr. 020, (16486) B 3435/11. Gottem . Proces voor burgemeester en schepenen van de

Page 45: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

45

heerlijkheid van de gravin van Izegem, vrouw van Machelen, te Machelen, van dezelfde gravin over haar pachter Jan Salens, vs. Jan vanden Heede , pachter van ter Krinkt, die zijn koeien heeft laten grazen op haar meers.

SOEVEREIN-BALJUWSCHAP VAN VLAANDEREN Machelen Procesdossiers

1679-1682 O

R.A Gent , Soeverein-Baljuwschap van Vlaanderen, Tgnr. 008/2, nr. 73. Guillaume Garemijn , lt.-souvein-baljuw, vs. Jan-Baptist de Windt , griffier en schepen van Kaster, en zijn vader Thomas de Windt , baljuw van Grammene en van de heerlijkheid Hemsrode (Machelen en Olsene). Tegelijk uitoefenen van functies van griffier en schepen van dezelfde vierschaar in strijd met reglement van 1672. Onregelmatigheden bij het uitoefenen van hun functies.

1682 LS

R.A Gent , Soeverein-Baljuwschap van Vlaanderen, Tgnr. 008/2, nr. 98. G. Garemijn , lt.-souvein-baljuw, vs. Jan van de Velde , officier van Machelen. Herberg houden, tappen en verkopen van bier en (brande)wijn.

RAAD VAN VLAANDEREN Machelen Kerk van Machelen

1678-1680 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 287. Proces voor de Raad van Vlaanderen. Kerk van Machelen vs. Jan Steuperaert (Olsene). Betreft: restitutie van een geleende som geld (1678-1680).

FERIEBOEKEN. VONNISBOEKEN. SENTENTIES. Machelen ALGEMEEN

1570-1591 R R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 2092. Criminele zaken, vooral sententiën.

1673-1790 Bu R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 47. Enkwesten en sententiën (1673-1790).

1679-1749 R R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 126. Criminele sententiën (met klapper).

1685-1716 R R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nrs. 54-55. Feriën en wettelijke passeringen (1685-1716). Nr. 54: 1685-1700; nr. 55: 1701-1716.

ARMENDIS VAN MACHELEN Heerlijkheid van der Vlaecht

1578 LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 475. Uittreksel uit het ferieboek van de heerlijkheid “van der Vlaecht”, betreft de Armendis van Machelen (1578 - kopie van 1612).

HEERLIJKHEID Heerlijkheid Emsrode-ten-Hede / Emstrode / Hemsrode 1646-1671 R R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-

Page 46: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

46

1815), Tgnr. 097, nrs. 52-53. Feriën en wettelijke passeringen van de heerlijkheid Emsrode-Hede in de parochies Machelen, Kruishoutem, Olsene, Zulte… (1646-1671): nr. 52: 1646-1652; nr. 53: 1653-1671.

Het Horense

1657-1705 Bu R.A. Gent , Archief Deinze, Tgnr. 134, Heerlijkheden en leenhoven, nr. 41. Sententiën van de vierschaar van “het Horense”, 1657-1667, e.a. stukken i.v.m. deze heerlijkheid, 1663-1705.

18e eeuw Bu R.A. Gent , Archief Deinze, Tgnr. 134, nr. 48. Varia met o.a. fragmenten van denombrementen, uittreksel uit het ferieboek, rekwesten aan de oppervoogden, staten van goed, 18e eeuw.

Heerlijkheid Veerdegem

1709-1719 R

R.A. Gent , Archief familie van Pottelsberghe en aanverwante families, Tgnr. 216, nr. 419. Onroerende eigendommen. Machelen. Heerlijkheid Veerdeghem. Ferieboek van zowel vrijwillige rechtspraak als van de rechtspraak in geschillen.

RECHTSPRAAK. (Modern archief) RECHTBANKEN Machelen VREDEGERECHT

1795> Machelen behoort sinds 1795 tot de jurisdictie van het Deinse Vredegerecht (kanton Deinze).

Algemeen

P S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, STUD 8. Velle, Karel . Het vredegerecht en de politierechtbank (1795-1995). Organisatie, bevoegdheden en archiefvorming. Brussel, 1995.

P

On

S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, Tijdschriften. Demuynck, Guido . De archieven van het Deinse Vredegerecht. In: Leiestam , jg. 10, nr. 1 (2002), pp. 377-379. Zie: http://www.vvfdeinze.be/pdf/leiestam15.pdf (De archieven van het Deinse Vredegerecht).

Familieraad

IV-1914 R.A. Beveren-Waas . Archieven Vredegerecht. Deinze. Depot 1, nrs. 78-194. Bescheiden betreffende de willige rechtsmacht, o.a. familieraad (Jaren: IV-IX/1808/1810-1826/1828-1914).

1915-1949

R.A. Beveren-Waas . Archieven Vredegerecht. Deinze. Depot 2, nrs. 8-42. Minuten van de willige rechtsmacht (o.a. familieraden), terug te vinden bij: Bescheiden betreffende contentieuze rechtsmacht, rechtspraak in geschillen.

1950-1964 R.A. Beveren-Waas . Archieven Vredegerecht. Deinze. Depot 2, nrs. 75-101. Bescheiden betreffende de willige rechtsmacht, o.a. familieraad.

Page 47: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

47

Geschillen

1808-1848 1877-1914

R.A. Beveren-Waas . Archieven Vredegerecht. Deinze. Depot 1. Bescheiden betreffende contentieuze rechtsmacht, rechtspraak in geschillen. Zittingbladen. Nrs. 9-77.

1915-1970 R.A. Beveren-Waas . Archieven Vredegerecht. Deinze. Depot 2. Bescheiden betreffende contentieuze rechtsmacht, rechtspraak in geschillen. Nrs. 8-74.

Repertoria

1795-1940

S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, INV. 1.22-1.28. Vredegerecht te Deinze. Repertorium van de minuten van akten en vonnissen. Inv. 1.22: 1795/1796 (jaar IV)-1817. Inv. 1.23: 1818-1825. Inv. 1.24: 1826-1850. Inv. 1.25: 1851-1870. Inv. 1.26: 1871-1883. Inv. 1.27: 1884-1904. Inv. 1.28: 1905-1914, 1933-1940.

Strafzaken

1819-1914 R.A. Beveren-Waas , Archieven Vredegerecht. Deinze. Depot 1, nrs. 235-326.Bescheiden betreffende strafzaken (politierechtbank). Minuten van vonnissen 1819-1914.

1896-1940

R.A. Beveren-Waas , Archieven Vredegerecht. Deinze. Depot 1, nrs. 327-359. Bescheiden betreffende strafzaken (politierechtbank). Strafdossiers: 1896/1900/1906-1908/1910/1912/1917/1919-1920/1922-1940.

1915-1970 R.A. Beveren-Waas . Archieven Vredegerecht. Deinze. Depot 2, nrs. 119-179. Bescheiden betreffende strafzaken (politierechtbank). Minuten van vonnissen.

Voogdij

1853-1960 R.A. Beveren-Waas , Archieven Vredegerecht. Deinze. Depot 1, nrs. 202-234. Voogdijregisters.

Vrederechters. Verkiezing. Aanstelling. Zie ook BEVOLKINGSOVERZICHT - VERKIEZINGEN

OVERHEIDSBEHEER. FINANCIEN. (Oud regiem) ALGEMEEN BESTUUR Machelen

1717-1727 R R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 232. Kasselrij Kortrijk. Rekwesten, financiën, bestuur, akten.

LEENVERHOUDINGEN Machelen

1661-1783 Bu

R.A. Gent , Archief familie de Preudhomme d’Hailly en aanverwante families, Tgnr. 017, nr. 741. Goederen. Ruiselede. Heerlijkheid Axpoele (met lenen o.a. te Gottem, Sint-Jans-Leerne en Machelen). Stukken betreffende de leenverhoudingen.

Page 48: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

48

HEER VAN MACHELEN Machelen ALGEMEEN

R.A. Gent , Archief Desmanet de Biesme, Tgnr. 172. Archiefvormers o.a. Heren van Emsrode ten Hede, Heren van Maalbroek, Heren van Machelen, Leenhof van Emsrode ten Hede, Leenhof van Grammene,

HEREN VAN OUDENAARDE

[1000-1320] P

G.B. Zulte , OVLA-MACH 938.1. Goeminne, Luc . Toponymie van Machelen. Oude en nieuwe plaatsnamen. Deinze, 2005. [De heren van Machelen nazaten van de heren van Oudenaarde, pp. 13-17.]

AISHOVE-MACHELEN

[1150-1302] P S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Cassiman, Achiel . Machelen en zijn heren. Het geslacht Machelen-Aishove (1150-1302). In: BGD, KOK Deinze, jg. 18 (1951), pp. 119-134.

[1120-1311] P G.B. Zulte , OVLA-MACH 938.1. Goeminne, Luc . Toponymie van Machelen. Oude en nieuwe plaatsnamen. Deinze, 2005. [Naamdragers, pp. 18-28.]

[1320-1579] P S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Cassiman, Achiel . De heren van Machelen II. Van Gavere en Schorisse. In: BGD, KOK Deinze, jg. 19 (1952), pp. 69-81.

VILAIN XIIII DE GAND

PRINSEN VAN IZEGEM (1620-1750)

Marie-Thérèse de Crevant d’Humieres

[1687-1710] P S.O.B. Deinze , OVLA-DEIN (Map Contactblad). Goeminne, Luc . De erfvrouw van Machelen, prinses van Izegem. In: Contactblad , KGK Deinze, jg. 29 (2009), nr. 2, pp. 3827-3828.

BESTUURSZAKEN Machelen ZEGELS

1776 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6126. Antwoord aan o.a. Machelen over het gebruik van zegels.

PAROCHIEREKENINGEN Machelen Zie ook BELASTINGEN (Oud regiem) - OMMESTELLINGEN Algemeen

17e eeuw Ms U.G. BIB, Gent , BHSL.HS.1567 en 1567/MICRO. Financiële documenten betreffende Machelen (14e-16e eeuw). (Machelen Vlaanderen?).

Bewijsstukken 17e-

18e eeuw Bu R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-

1815), Tgnr. 097, nr. 10. Bewijsstukken bij de parochierekeningen

Page 49: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

49

(17e, 18e en 19e eeuw).

1782-1791 R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 74. Bewijsstukken bij de parochierekeningen (1782-1791).

eind 18e eeuw Bu

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 99. Bewijsstukken bij rekeningen (Machelen) (einde 18e eeuw).

Rekeningen

1627 Ko R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 81. Parochierekening van Machelen (1627).

1734 Bu R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 7. Parochierekeningen van Machelen (1734).

1768-1802 Bu

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nrs. 7-9. Parochierekeningen van Machelen (1734/1768-1802): nr. 7: 1768-1785; nr. 8: 1786-1793; nr. 9: 1794-1802.

REKENINGEN VAN HEERLIJKHEDEN Machelen ALGEMEEN Rekeningen. Bewijsstukken.

1767-1770 Bu

R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 851. Bezittingen. Machelen. Rekeningen met bewijsstukken van Joannes Ferdinand Meheus over de goederen van Charles F.J. Piers te Olsene, Machelen, Wontergem, Zulte en Anzegem.

HEERLIJKHEID EN GOED TE BEVERSLUIS Rekeningen

1645-1650 Bu R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 776. Bezittingen. Machelen. Heerlijkheid Beversluis. Heerlijkheidsrekeningen (1645-1650).

1765-1789 Bu R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 776. Bezittingen. Machelen. Heerlijkheid Beversluis. Heerlijkheidsrekeningen (1765-1789).

HEERLIJKHEID OVERWATER Rekeningen

1650-1790 Ka R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 64. Ontvangsten en rekeningen van de heerlijkheid Overwater (1650-1790).

HET DRONGENSE IN PETEGEM Rekeningen

1471-1695 Ba

R.A. Gent , Archief van de Abdij van Drongen, Tgnr. 037, nr. 170. Rekeningen van de heerlijkheid. [Rekeningen van goederen en renten te o.a. Petegem, Machelen, Olsene, Gottem, Deinze, Wontergem en Vinkt. ]

Page 50: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

50

KASSELRIJREKENINGEN Machelen Bewijsstukken

1747 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6214. Acquiten kasselrijrekeningen, o.a. Machelen.

RESOLUTIES. ORDONNANTIES. Machelen

1703-1721 R R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 1. Resoluties en wettelijke passeringen van Machelen.

REKWESTEN. BRIEFWISSELING. INSTRUCTIES. Machelen

1703 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6067. Financiële zaken en rekwesten, o.a. Machelen.

MEDEDELINGEN. PUBLIKATIES. PLAKATEN. Machelen

1795? LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 5941. Publicatierelazen van de parochies, o.a. de roeden van Tielt en Deinze.

AMBTEN. FUNCTIES. Machelen BALJUW Baljuw van Machelen

1535 Ok R.A. Kortrijk , Blauwe Nummers, nr. 488. De kasselrij Kortrijk en de baljuws van de vijf roeden waarmerken octrooibrieven.

Baljuw heerlijkheid Emsrode / Emstrode / Hemsrode

1679-1682 O

R.A Gent , Soeverein-Baljuwschap van Vlaanderen, Tgnr. 008/2, nr. 73. Guillaume Garemijn , lt.-souvein-baljuw, vs. Jan-Baptist de Windt , griffier en schepen van Kaster, en zijn vader Thomas de Windt , baljuw van Grammene en van de heerlijkheid Hemsrode (Machelen en Olsene). Tegelijk uitoefenen van functies van griffier en schepen van dezelfde vierschaar in strijd met reglement van 1672. Onregelmatigheden bij het uitoefenen van hun functies.

BURGEMEESTER

1724 Li

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 6987. Proces. Nicolaes Vermeulen , gehuwd met Petronelle Dewaeghenaere , fa. Enghels (Machelen), eiser bij requeste van de burgemeester vs. schepenen van Saubeke en Lievine Cottens , wed. van Jan Cottens . Voorwerp: betaling rente.

GRIFFIER

1715-1717 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 263. Proces voor de Raad. Kerk van Machelen vs. Lieven de Wildere (Tielt-buiten) en Jacques Stuaert /Stuvaert , griffier van Machelen. Betreft: rente. (1715-1717.)

Page 51: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

51

ONTVANGER

1692-1707 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nrs. 6115, 6135. Opstrijken tantièmes door de ontvangers, o.a. Grammene.

1729 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 5897. Proces. Faulte (ontvanger Machelen) vs. burgemeester en schepenen van Machelen.

1753-1764 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6236. Borgtochten ontvangers, o.a. Machelen.

DIENSTEN Machelen ONTVANGERIJ

1740 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6191. Ontvangerijen van de parochies, o.a. Machelen.

AANGELEGENHEDEN ROEDE VAN DEINZE Machelen Algemeen

1727 LS

R.A. Kortrijk , Kerkelijk Archief Harelbeke, nr. 23.758/3. Aartshertogin Maria Elisabeth verbiedt het samenroepen van de vergadering van de roeden van Harelbeke, Tielt, Deinze en de Dertien Parochies.

Deputatie

II LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6320. Deputaties van de parochies uit de roede van Deinze. Bespreking belasting drie miljoen.

OVERHEIDSBEHEER. FINANCIEN. (Modern archief) BESTUURSZAKEN Machelen BEINVLOEDING Franse bezetting (1793-1814)

[1796-1800] P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Vandeputte, Maurits . Het gemeentelijk beleid te Zulte, Olsene en Machelen na de Franse annexatie (1796-1800). In: BGFZ, GHK Zulte, 1984, pp. 107-109.

Oorlogscolleges (WO II)

[1940-1944] P S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Vanhee, Tony . De invloed van de Duitse Kommandanturen op het bestuur van Deinze en Leiestreek (1940-1944). In: BGD, KGK Deinze, jg. 64 (1997), pp. 85-158.

GEMEENTEWAPEN

1816-1818 Pa R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, 828/4. Stukken en briefwisseling betreffende gemeentewapens in het district Gent (1816-1818).

[1962-1963] P

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, B russel , B RB 185 - 1965, N.74. Servais, Max. Héraldique et sigillographie des communes de Belgique (suite des arrêtés royaux des 24 décembre 1962, 12 mars et 29 juillet 1963) Saint-Marc, Baal, Machelen-bij-

Page 52: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

52

Deinze, Oostrozebeke, Paal, Spy, Alveringem, Kapellen - Annevoie (erratum).

PAROCHIEREKENINGEN Machelen Bewijsstukken

19e eeuw Bu R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 10. Bewijsstukken bij de parochierekeningen (17e, 18e en 19e eeuw).

GEMEENTEREKENINGEN Machelen Begrotingen. Budgetten.

1816-1829 O/D

R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nrs. 97, 98, 162, 179, 184, 191, 196/1-2, 202, 208, 1088, 1093, 1098, 1106, 1112, 1119, 1126, 1134, 1140, 1148, 1155, 1160, 1172 en 1175. Budgetten van de gemeenten uit het arrondissement Gent (1816-1822): nrs. 202 en 1088: 1816; nrs. 208 en 1093: 1817; nr. 1098: 1818; nr. 1106: 1819; nr. 1112: 1820; nr. 1119: 1821; nr. 1126: 1822; nr. 1134: 1823; nrs. 97, 98 en 1140:1824; nrs. 162 en 1148: 1825; nrs. 179 en 1155: 1826; nrs. 184 en 1160: 1827; nrs. 191 en 1172: 1828; nrs. 196/1-2 en 1175: 1829.

Rekeningen

1815-1829 O/Ka

R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nrs. 101, 105, 111, 117, 124, 130, 148, 154, 160, 170, 231, 242, 241, 251/2,252, 258. Rekeningen van de gemeenten uit het arrondissement Gent (1816-1830): nrs. 101 en 251/2: 1815; nr. 105: 1816; nr. 111: 1817; nr. 117: 1818; nr. 231: 1819; nr. 124: 1820; nr. 130: 1821; nr. 242: 1822; nr. 241: 1823; nr. 252: 1824; nr. 258: 1825; nr. 148: 1826; nr. 154: 1827; nr. 160: 1828; nr. 170:1829.

FINANCIEN. BETALINGEN. Machelen Uitgaven. Schulden.

1815-1830 O R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 761. Stukken en briefwisseling betreffende schulden en uitgaven van o.a. de gemeente Machelen (1815-1830).

1818 Pa

R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 667/1-6. Stukken en staten betreffende de rentes die de gemeenten van o.a. het arrondissement Gent verschuldigd zijn aan particulieren, kerken en weldadigheidsinstellingen (1818).

GEMEENTEOVERHEDEN Machelen ALGEMEEN 1816-1830 R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nrs. 391, 392,

Page 53: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

53

O O O O Pa O

396-398, 402/4, 403/3, 405/2-3, 508, 896/1 en 915/5. Stukken en briefwisseling betreffende de burgemeesters, raadsleden, secretarissen en assessoren van de gemeente in het district Gent (1816-1830): nr. 391: 1825-1828; nr. 392, 397, 403/3: 1818-1822; nr. 396, 398, 508: 1818-1823; nr. 402/4, 896/1: 1825-1830; nr. 405/2-3: 1818-1830; nr. 915/5: 1816-1827.

GEMEENTERAADSLEDEN Municipaliteit

III LS

R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nrs. 6643 en 6644: nr. 6643: Lijst voorgestelde leden van de municipaliteit in de kasselrijparochies (per roede); nr. 6644: Samenstelling raden van de municipaliteit.

AMBTEN. FUNCTIES. Ontvanger

1821-1829 Pa/O

R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 948/1-4, 932/1-2 en 947/1-6. Stukken en briefwisseling betreffende de benoeming van gemeenteontvangers, o.a. in het district Gent: nr. 948/1-4: 1821-1825; nr. 932/1-2: 1823-1829; nr. 947/1-6: 1821-1829.

GEMEENTEGOEDEREN. Machelen Gemeentehuis

[1896/ 1954>]

P

U.G. L08, Gent , L08.013.021. Devos, Patrick , De gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen. Inventaris van het Kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen, XVI-XVII. Gent, 1982. [“Voormalig Gemeentehuis” Machelen, pp. 949-950.]

KERKHOF. BEGRAFENIS. REPATRIEREN. Machelen FRANS MILITAIR KERKHOF

P S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Levrau, Luc . Het Militair Frans Kerkhof te Machelen aan de Leie. In: BGD, KOK Deinze, jg. 45 (1978), pp. 127-137.

P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Levrau, Luc . Het militair Frans kerkhof te Machelen aan de Leie. In: BGFZ, GHK Zulte, 1996-1997, pp. 194-206.

[s.d.] P Catalogus BIB Ieper (Musea - In Flanders Fields), 4142. Franse militairen op de begraafplaats van St-Charles de Potyze, Roesbrugge, Machelen en Roeselare. S.l.; s.d.

F U.G. BIB, Gent , BRKZ.TOPO.0426.E. Machelen (Vl.). Het Fransch Militair Kerkhof. Zie ook: http://search.ugent.be/meercat/x/view/img01/000982811.

Page 54: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

54

(02.2010.)

On http://forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=1 3204. Forum Eerste Wereldoorlog. Begraafplaats België - Frans - Machelen aan de Leie. (02.2010).

RUIMTELIJKE ORDENING. STEDENBOUW. STEDENBOUW Machelen Ruilverkavelingen Zie GOEDERENBEHEER (Modern archief) - RUILVERKAVELINGEN Woonuitbreidingsgebieden

On

Vlaamse Gemeenschap. Atlas van de Woonuitbreidingsgebieden. Gemeente Zulte. Zie: http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/wugatlas/ovla/gemeente/Zulte.html. [Klikken op Machelen.]

DORPSKERNVERNIEUWING. DORPSRENOVATIE. Machelen

On http://www.komopstraat.be/illustraties/Zulte_Machel endorp.pd f. Machelen Dorp (05.2010.)

OPENBARE WERKEN Machelen STEENWEGEN Kortrijk-Gent

[1716-1719] P S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Baert, Gaston P . De Steenweg van Deinze op Kortrijk (1716-1719). In: BGD, KOK Deinze, jg. 18 (1951), pp. 135-185.

[1716-1722] P

K.U. Leuven , Centrale Bibliotheek, MAGAK: Magazijn THL 15923. Arickx, Bea . De aanleg van de steenweg Kortrijk-Gent, 1716-1722. Leuven, 1972. [Licentiaatsverhandeling.] Ook aanwezig in: K.U. Leuven , Campus Kortrijk, KOMA Boekenmagazijn, Q123 130.

LEIE. LEIESCHOUWINGEN. Machelen Baggeren. Oeverwerken.

1816-1825 O R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nrs. 53/12 en 764/7. Stukken en briefwisseling betreffende baggerwerken in de Leie (1816-1825).

1822-1824 O

R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 53/10. Stukken en briefwisseling betreffende rekesten van particulieren om de oevers van de Leie bij hun eigendommen te mogen verstevigen (1822-1824).

1822-1829 O/Pa

R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nrs. 53/11 en 549/6. Stukken en briefwisseling betreffende rekesten van particulieren om werken te mogen uitvoeren aan eigendommen

Page 55: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

55

gelegen bij de Leie (+ plannen) (1822-1829).

1824-1830 O R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nrs. 53/13+22 en 549/2. Stukken en briefwisseling over de betaling van werken aan de Leie (1824-1830).

Overstromingen Zie OPENBARE ORDE - RAMPEN - Overstromingen Reglementering

1821-1828 LS/O

R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 53/21. Stukken en briefwisseling betreffende overtredingen tegen het scheepvaartreglement van de Leie (1821-1828).

1824-1825 O R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nrs. 53/14+15. Stukken en briefwisseling betreffende het graven van sloten op korte afstand van de Leie (1824-1825).

1824-1829 O R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nrs. 53/16 en 549/9. Stukken en briefwisseling betreffende rekesten om water te mogen putten uit de Leie (1824-1829).

Schouwingen 1694 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 5908. Leie. Schouwing. STRAATSCHOUWINGEN. BEEKSCHOUWINGEN. Machelen

17e en 18e eeuw Bu

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 3. Straatschouwingen van Grammene en Machelen.

1764 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6506. Straatschouwing, o.a. roede van Deinze.

18e eeuw Bu R.A. Gent , Archief Deinze, Tgnr. 134, Deinze, nr. 130. Straat- en beekschouwingen voor het grondgebied van de Roede van Deinze. Diverse documenten.

1821 Pa/O

R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nrs. 545 en 683/2. Stukken en briefwisseling betreffende inspectie van de gemeentewegen op het grondgebied van de gemeenten uit het district Gent (1821).

1824-1825 O R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 633/14. Onderzoek naar de staat van de wegen in o.a. het arrondissement Gent (1824-1825).

BOUWVERGUNNINGEN. ATTESTEN. Machelen

1702-1703 Bu

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 11.238. Proces. Jacobus Coene (baljuw Machelen), Jan Baptiste Coene , erfgenamen van Jan Coene (baljuw Machelen). Voorwerp: bouw van een secreet en een koestal op de Machelse Plaatse.

Page 56: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

56

OPENBARE ORDE. VEILIGHEID. HULPORGANISATIES. MILITIE. VRIJWILLIGERSKORPS. Machelen Betaling. Soldij.

1393-1394 No R.A. Kortrijk , Notities Theodoor Sevens: Kasselrij. Recht van de wachters op een 10e penning van de 10e penning, o.a. Machelen (f° 5r-9v).

1605 Bu

R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 1360. Monsterrollen voor soldaten gemonsterd te Zulte; uitbetalingslijst van soldaten te Zulte, Olsene, Machelen, Petegem en Astene. Met kwijtschriften, 1605.

1605-1607 Bu

R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 1362. Betaallijst van soldaten dienende te Olsene, Zulte, Astene, Petegem, Machelen, Land van Aalst en het Waasland. Per soldaat: herkomst, fysionomie, wapen en tijdstip van dienstneming.

Monsterrollen. Aanwerving. Bezetting. 1587 [1587]

P

R.A. Gent , Kasselrij Oudburg, Tgnr. 005, nr. 618. Monsterrol van het korps van kapitein Jacques van Riebeke (9.02.1587), Zie ook: S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, Tijdschriften. Vanhee, Tony . Soldaten van de Oudburg in strijd met vrijbuiters. In: Leiestam , jg. 4, nr. 3 (1996), pp. 147-148. [Machelen: de Meester, Mestdach, van der Straten .]

1606 R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 1363. Monsterrollen van soldaten (te Zulte en Machelen).

1607 Ka R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 632. Lijst van soldaten gemonsterd te Machelen en in garnizoen liggend te Zulte (febr., april en juni 1607).

17e eeuw LS R.A. Kortrijk , Triage Provisoire, nr. 558. Lijst met bezetting van posten en schuilplaatsen langs de Leie, tussen Kortrijk en Astene.

1759 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6130. Kustwacht. Vrijwilligers o.a. uit Machelen.

Vrijgeleide

1776 LS R.A. Kortrijk , Triage Provisoire, nr. 1048. Doorgangsbewijs brigadiers van de roeden van Deinze en Tielt.

MATERIELE VERDEDIGING Machelen LEIEFORTEN

1587 Li

R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 608. Dossier betreffende het nemen van maatregelen, door de kasselrijen van de Oudburg, van Kortrijk en van Oudenaarde, m.b.t. het plaatsen van wachtposten langs de Leie om de “vrijbuiters” te bestrijden.

1592-1593 Bu R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 609. Wachtposten langs de Leie. Briefwisseling en

Page 57: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

57

instructies.

1595 Bu

R.A. Gent , (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 615. Ommestelling in de kasselrij Oudenaarde m.b.t. het onderhoud van de soldaten in de Leieforten, 1595 en 1598-1599.

1598 LS

R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 619. Opgave per parochie, ten behoeve van het bestuur van de kasselrij Oudenaarde van de nog te leveren personen om de wacht op te trekken aan de Leie, 2.10.1598.

1598-1599 Bu

R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 615. Ommestelling in de kasselrij Oudenaarde m.b.t. het onderhoud van de soldaten in de Leieforten, 1595 en 1598-1599.

s.d./1599 Li

R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 621. Rekwest van Joos van Coppenole, openbaar notaris in dienst van de kasselrij Oudenaarde, om vergoeding voor 3 dagen dienstreis inzake de wachtposten langs de Leie, s.d.; met bijgevoegde activiteitenverslagen (4.01.1599).

1599 Bu

R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 1355. Verklaringen van de schepenbanken van diverse parochies betreffende het aantal door de parochies geleverde wachters voor de forten langs de Leie, met opgave van het aantal gepresteerde dagen dienst.

1599 Bu

R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 620. Levering van manschappen en materiaal ten behoeve van de wachtposten (forten) op de Leie. Briefwisseling, verzoekschriften.

1604 LS

R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 1305. Smaldelingen over de parochies van de kasselrij Oudenaarde om de achterstal in de onkosten te betalen n.a.v. het beleg van Oostende alsook om de beveiliging van de Leie, 23.12.1604.

1604 LS

R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 625. Smaldeling door het kasselrijbestuur van de kasselrij Oudenaarde van het aantal mannen te leveren door diverse parochies van de kasselrij om de forten te Astene, Machelen, Olsene en Zulte (gelegen langs de Leie) te beveiligen, 31.12.1604.

1605 LS

R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 627. Reglement, uitgaande van het kasselrijbestuur van Oudenaarde betreffende het lichten van wachters ter bestrijding van de vijanden en de “vrijbuiters”, 24.02.1605.

1605-1606 Li

R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 629. Wacht op de forten langs de Leie (Machelen, Olsene, Zulte). Lijsten van soldaten en kwijtschriften van betaling (dec. 1605-april 1606).

1606 Ka R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 631. Enquête ingesteld door notaris Andries Vanderecken , ten verzoeke van de hoofdpointers van de kasselrij

Page 58: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

58

Oudenaarde, naar het al dan niet leveren van de nachtwacht door diverse parochies voor de diverse forten langs de Leie, 27.02.1606.

1606 LS

R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 1307. Smaldeling over de parochies van de kasselrij Oudenaarde van de quote aan de aartshertogen toegestaan om de versterkingswerken van Oostende, de soldij van de soldaten in de Leieforten enz. mee te betalen, 20.09.1606.

1606-1607 Li

R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 630. Wachters van de forten te Machelen en Zulte. Lijsten van de soldaten en kwijtschriften door de kasselrij Oudenaarde te leveren (juli 1606-maart 1607).

s.d. LS

R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 623. Verklaring vanwege het bestuur van de kasselrij van de Oudburg i.v.m. de door de kasselrijen Kortrijk en Oudenaarde te leveren manschappen voor de wachtposten langs de Leie, s.d. (begin 17e eeuw).

1614-1644 Bu

R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 634. Verzoekschriften van het kasselrijbestuur van de Raad van Vlaanderen (1614, 1626, 1639, 1643-1644) betreffende het opstellen van reglementen m.b.t. de wacht op de forten langs de Leie en de beteugeling van landloperij en bedelarij, met bijgevoegde stukken.

1648 Ka

R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 635. Schouwing door Charles de Gros , hoofdpointer, en Antonius Biesbroucke , griffier van de kasselrij Kortrijk, van alle forten langs de Leie tussen Kortrijk en Gent voor zover zij zich in het gebied van de kasselrij Kortrijk bevinden, 29.10.1648. Met apostillen vanwege het kasselrijbestuur van Oudenaarde bij de presentatie van dit rapport en besluiten waar het deze kasselrij aanbelangt, 4.11.1648.

1648 Bu

R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 636. Wachtposten langs de Leie (te Machelen, Olsene, St.-Eloois-Vijve en Petegem), door de kasselrij bemand. Overzicht van de bemanning en de onkosten (leveringen en uitbetalingen) voor 1648, 1648-1649.

s.d. Bu

R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 641. Onkosten betreffende wedden van officieren van de diverse forten langs de Leie, alsook betreffende het uitbetalen van leveranciers van hout, stro en kaarsen voor de verschillende forten, s.d. [1648-1650].

s.d. Li

R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 640. Verzoekschriften aan de kasselrijoverheid van Oudenaarde vanwege Pieter Billit (Billiet ?) die te Petegem (op den Craeyennest) zijn huis als wachtpost ter beschikking stelde en de troepen bevoorraadde, s.d. [1648-1650].

1648-1749? Ka R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 639. Onkostenstaat van de officieren die op de forten langs de Leie dienen (6.08.1648-17.02.1749?).

1649 Ka R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 642. Aanbesteding door het kasselrijbestuur voor

Page 59: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

59

het leveren van steenkool (hoillecolen) en andere brandstof voor de 21 forten langs de Leie van Astene tot Menen (periode 25.01.1649-30.04.1649), toegewezen en aangenomen op 15.01.1649.

BURGERWACHT Machelen BELGISCHE PERIODE

Alfabetische lijsten. Inschrijvingsregisters.

s.d. Ka R.A. Gent , Archief Deinze, Tgnr. 134, Deinze, nr. 866. Alfabetische lijsten. Kanton Deinze.

1832-1842 Bu R.A. Gent , Archief Deinze, Tgnr. 134, Deinze, nr. 873. Alfabetische lijsten, met inschrijvingslijsten (1835-1836).

1835-1836 Bu R.A. Gent , Archief Deinze, Tgnr. 134, Deinze, nr. 873. Alfabetische lijsten, met inschrijvingslijsten (1835-1836).

Bewapening

1831-1841 Bu R.A. Gent , Archief Deinze, Tgnr. 134, Deinze, nr. 885. Bewapening. Controle

1830-1848 Bu R.A. Gent , Archief Deinze, Tgnr. 134, Deinze, nrs. 883 en 884. nr. 883: Registers van jaarlijkse controle; nr. 884: Diverse controlestaten.

Tuchtraad

1830-1840 Bu R.A. Gent , Archief Deinze, Tgnr. 134, Deinze, nr. 886. Tuchtraad. Samenstelling, vonnissen en briefwisseling.

Verkiezingen

1831-1850 Bu R.A. Gent , Archief Deinze, Tgnr. 134, Deinze, nr. 881. Briefwisseling, lijsten van oproepingen tot stemming enz. (kantonaal en per gemeente).

Vrijstellingen

1830-1860 Bu R.A. Gent , Archief Deinze, Tgnr. 134, Deinze, nr. 879. Attesten, lijsten e.a. stukken i.v.m. vrijstelling van dienst.

1832 Ka R.A. Gent , Archief Deinze, Tgnr. 134, Deinze, nr. 880. Registers van uitspraken van de kantonnale raad i.v.m. vrijstellingen.

CRIMINALITEIT. OPENBARE ORDE. Machelen BRANDSTICHTING

1613 R R.A. Kortrijk , Kerkelijk Archief Harelbeke, nr. 16.438. Kasselrijrekeningen. Kol. 26. Varia. Jan Coolbusch , brandstichter te Machelen.

RAMPEN Machelen Overstromingen. Waterschade.

1751 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6231. Schade bij de overstroming van de Leie. Onderzoek naar de oorzaken tussen Kortrijk en

Page 60: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

60

Deinze.

1756 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6231. Schade bij de overstroming van de Leie. Onderzoek naar de oorzaken tussen Kortrijk en Deinze.

1826-1830 O R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nrs. 558/1 en 562/1. Stukken en briefwisseling betreffende overstromingen en hoogwaterstanden in o.a. het district Gent (1826-1830).

[1925] P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Gilbert, Georges . Ode aan de Leie. In: BGFZ, GHK Zulte, 1996-1997, pp. 107-110.

Scheepvaart

1822-1830

LS

O

R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nrs. 549/13 en 805/2: nr. 549/1: Stukken over schepen in moeilijkheden op de Leie (1828-1830); nr. 805/2: Stukken en briefwisseling betreffende het lichten van schepen uit de Leie (1822-1830).

LEGER. MILITAIREN. MILITAIRE CONFLICTEN. PERSOONLIJKE DOSSIERS. BRIEVEN.

PERSOONLIJKE DOCUMENTEN. Machelen

WERELDOORLOG I

K.M.L.K. Brussel , Archieffonds 1914-1918 (II), Persoonlijk dossier Jules Vercruysse , doos 32, nr. 460. (°Machelen, 1882) (56 st.).

ORGANISATIE Machelen Alfabetische lijsten - per kanton

Franse Tijd Bu R.A. Gent , Archief Deinze, Tgnr. 134, Deinze, nr. 845. Kantonnale lijsten en andere lijsten van de opgeroepenen.

1815-1858 R R.A. Gent , Archief Deinze, Tgnr. 134, Deinze, nrs. 848-850. Alfabetische lijsten (kanton en stad Deinze).

Conscrits. Conscriptielijsten.

1798-1800 O

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr. 4846/14. Conscriptie in het jaar VII. Stukken en correspondentie betreffende conscrits en deserteurs in het kanton Deinze (12 vendémiaire VII-11 ventôse VII / 03.10.1798-02.03.1800).

1799 Li

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr. 3151/6. Stukken, staten, nominatieve lijsten, tabellen naargelang van de klassen van de conscriptie, lijsten van afwezige burgers, lijsten van vrijwilligers en bijhorende correspondentie betreffende de conscriptie van het jaar VII voor het kanton Deinze (28 germinal VII / 17.04.1799).

1800 LS R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr. 3166/25. Stukken en staten betreffende de conscrits in diverse gemeenten, o.a. Machelen (11 floréal VIII-24 vendémiaire IX /

Page 61: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

61

01.05.1800-16.10.1800).

1802-1805

LS/Ka/O/ R

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nrs. 2110, 2211, 2212 en 3171. Stukken, staten en correspondentie betreffende de conscriptie voor het kanton Deinze van de jaren XI-XIII: nrs. 2110/13, 278 en 46: XI (6 vendémiaire XI-15 frimaire XII / 28.09.1802-07.12.1803); nr. 2212/11: XI en XII (15 frimaire XII / 07.12.1803); nr. 2211/11: XII (1 vendémiaire XII-17 frimaire XII / 24.09.1803-09.12.1803); nr. 3171/3: XIII (2 germinal XIII / 23.03.1805).

1804-1805 R

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr. 6030. Staten betreffende de conscrits van het jaar XIII (o.a. de kantons Kruishoutem, Deinze, Nazareth en Nevele) (s.d. - 1804-1805).

1805 Pa

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr. 4865/1. Staten betreffende conscrits van het jaar XIV in de kantons Deinze, Evergem en Kruishoutem (5 vendémiaire XIV- 4 brumaire XIV / 27.09.1805-26.10.1805).

s.d. R

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr. 6032. Staten betreffende de conscrits van het jaar XIV die geschikt zijn om in actieve dienst geroepen te worden, o.a. voor de kantons Deinze en Kruishoutem (s.d. - 1805)

1806/1809

Pa R

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr. 3836/1 en 3154/2. Stukken, staten (algemeen, zelfverminking, oproepbaarheid voor actieve dienst, vrijstelling voor familiale redenen, “inscription maritime”) en correspondentie voor het kanton Deinze betreffende de conscriptie van 1806/1809: 1806: nr. 3836/1 (02.09.1806-07.09.1806); 1809: nr. 3154/2 (09.03.1808).

s.d. Li

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr. 2063/1. Staten met de contingenten van de kantons voor de conscriptie in 1806 voor o.a. de kantons Deinze, Kruishoutem, Nazareth en Nevele (s.d. - 1806).

1806-1808 R

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nrs. 6034, 6036 en 6038. Staten voor o.a. de kantons Deinze, Kruishoutem, Nazareth en Nevele betreffende de conscrits van 1806-1808 (s.d.): 1806: nr. 6034; 1807: nr. 6036; 1808: nr. 6038.

1807 LS/O

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr. 2060/13. Staten betreffende conscrits van de lichting 1807 in het kanton Deinze (Astene, Bachte, Deinze, Gottem, Grammene, Maria-Leerne, Sint-Martens-Leerne, Machelen, Olsene, Petegem, Vinkt, Wontergem en Zeveren) (18.12.1806-20.12.1806).

1809 Li

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr. 3154/12. Staten betreffende de conscrits van 1809 voor het arrondissement Gent, met o.a. de kantons Deinze, Nazareth en Nevele (s.d. - 1809).

1809-1810 R R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nrs. 6041 en 6043. Staten voor o.a. de kantons Deinze, Kruishoutem,

Page 62: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

62

Nazareth en Nevele betreffende de conscrits van 1809-1810 (s.d.): 1809: nr. 6041; 1810: nr. 6043;

1810 LS/Ka/Li

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr. 3839/1. Stukken, staten en correspondentie betreffende de conscriptie van 1810 voor het kanton Deinze (16.11.1808-22.01.1809).

1811-1812 R

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nrs. 6045 en 6052. Staten voor o.a. de kantons Deinze en Kruishoutem betreffende de conscrits van 1811-1812 (1811-1812): 1811: nr. 6045; 1812: nr. 6052.

1813 R R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr. 6060. Staten betreffende de conscrits van 1813 voor o.a. de kantons Deinze, Kruishoutem, Nazareth en Nevele (1812).

Dienstweigeraars. Deserteurs. Weerspannelingen.

1798-1800 O

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr. 4846/14. Conscriptie in het jaar VII. Stukken en correspondentie betreffende conscrits en deserteurs in het kanton Deinze (12 vendémiaire VII-11 ventôse VII / 03.10.1798-02.03.1800).

1807-1810 LS/O

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nrs. 3211/2-11 en 3211/23. Stukken en staten betreffende de solvabiliteit van tot een boete veroordeelde dienstweigeraars uit het kanton Deinze (gemeenten: Astene, Gottem, Grammene, Machelen, Maria-Leerne, Olsene, Petegem, Sint-Martens-Leerne, Vinkt en Wontergem) (04.11.1807-19.03.1810).

1809-1810 LS R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr. 3127/12. Deserteurs van het 8e, 9e, 12e en 15e regiment infanterie van linie uit o.a. de gemeente Machelen (16.12.1809-19.12.1810).

1810-1811 Pa

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr. 4801/1. Stukken en correspondentie betreffende deserteurs en dienstweigeraars in o.a. de gemeenten Machelen, Nazareth, Vinkt en Zulte (19.06.1810-04.06.1811).

Militieregisters

1814-1870 R

R.A. Beveren-Waas , Fonds Militieregisters van Oost-Vlaanderen, Tgnr. 273. Militieregisters. 1814 (nr. 2) - 1815 (nrs. 13-19) - 1816 (nr. 40):

kantons Kruishoutem, Deinze, Nazareth, Nevele; 1817 (nr. 56): kantons Deinze en Nevele; 1818 (nr. 79) - 1819 (nr. 87) - 1820 (nr. 95) - 1821 (nr. 103): kantons Kruishoutem, Nazareth, Deinze, Nevele, Drongen en Aalter; 1822 (nr. 111): kantons Kruishoutem, Nazareth, Deinze, Nevele en Drongen; 1823 (nr. 120) - 1824 (nr. 128) - 1825 (nr. 136) - 1826 (nr. 145) - 1827 (nr. 154) - 1828 (nr. 162) - 1829 (nr. 172) - 1830 (nr. 180):

kantons Nazareth, Deinze, Nevele, Drongen en Aalter; 1831 (nr. 188): kantons Nazareth, Deinze, Nevele en Drongen; 1832 (nr. 199) - 1833 (nr. 207) - 1834 (nr. 217) - 1835 (nr. 227) - 1836 (nr. 237) - 1837 (nr. 247) - 1838 (nr. 257):

Page 63: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

63

kantons Nazareth, Deinze, Nevele, Drongen en Aalter; 1839 (nr. 267) - 1840 (nr. 280) - 1841 (nr. 293) - 1842 (nr. 307) - 1843 (nr. 319) - 1844 (nr. 332) - 1845 (nr. 345) - 1846 (nr. 358) - 1847 (nr. 371): kantons Nazareth, Deinze, Nevele en Drongen; 1848: geen lichting. 1849 (nr. 384): kantons Nazareth, Deinze, Nevele en Drongen; 1850 (nr. 395): kantons Nazareth, Deinze, Nevele, Drongen en Aalter; 1851 (nr. 405) - 1852 (nr. 415) - 1853 (nr. 425) - 1854 (nr. 435) - 1855 (nr. 445) - 1856 (nr. 455) - 1857 (nr. 465) - 1858 (nr. 475) - 1859 (nr. 485) - 1860 (nr. 495) - 1861 (nr. 505) - 1862 (nr. 515) - 1863 (nr. 525) - 1864 (nr. 535) - 1865 (nr. 545) - 1866 (nr. 555) - 1867 (nr. 565) - 1868 (nr. 574) - 1869 (nr. 583) - 1870 (nr. 592):

kantons Nazareth, Deinze, Nevele, Drongen en Aalter.

1871-1922 R

R.A. Beveren-Waas . Fonds Militieregisters Oost-Vlaanderen. Militieregisters. 1871 (nr. 601) - 1872 (nr. 608) - 1873 (nr. 617) - 1874 (nr. 626) - 1875 (nr. 635) - 1876 (nr. 644) - 1877 (nr. 653) - 1878 (nr. 663) - 1879 (nr. 673) - 1880 (nr. 683) - 1881 (nr. 694) - 1882 (nr. 705) - 1883 (nr. 717) - 1884 (nr. 729) - 1885 (nr. 741) - 1886 (nr. 753) - 1887 (nr. 765) - 1888 (nr. 777) - 1889 (nr. 789) - 1890 (nr. 802) - 1891 (nr. 815) - 1892 (nr. 828) - 1893 (nr. 841) - 1894 (nr. 854) - 1895 (nr. 867) - 1896 (nr. 880) - 1897 (nr. 893) - 1898 (nr. 906) - 1899 (nr. 919) - 1900 (nr. 932) - 1901 (nr. 945) - 1902 (nr. 960) - 1903 (nr. 975): kantons Nazareth en Deinze. 1904 (nr. 994, kanton Nazareth; nr. 995: kanton Deinze); 1905 (nr. 1033) - 1906 (nr. 1067) - 1907 (nr. 1101) - 1908 (nr. 1135) 1909 (nr. 1169) - 1910 (nr. 1203) - 1911 (nr. 1234) - 1912 (nr. 1249) 1913 (nr. 1264): kantons Nazareth en Deinze. 1914 (nr. 1279, kanton Deinze; nr. 1281, kanton Nazareth). 1915 (nr. 1298) - 1916 (nr. 1310) - 1917 (nr. 1322) - 1918 (nr. 1334) 1919 (nr. 1346) - 1920 (nr. 1359) - 1921 (nr. 1371) - 1922 (nr. 1384):

kantons Deinze en Nazareth.

Overleden en gesneuvelde militairen Zie LEGER - OORLOGSVOERING - Oorlogsslachtoffers Zie LEGER - BEZETTING - Overleden militairen

Vrijstellingen

1799-1800 Pa R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr. 7052/1. Bewijsstukken voor het bekomen van definitieve vrijstelling voor conscrits uit o.a. de gemeente Machelen (VII / 1799-1800).

s.d. O

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nrs. 4797/1-9. Stukken betreffende conscrits uit o.a. de kantons Nazareth, Deinze en Nevele die “op het einde van hun lichting” geplaatst zijn (= voorlopig vrijgesteld) (s.d. - 1806?)

Wangedrag militairen 1796-1797 O R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr.

Page 64: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

64

2328/2. Stukken en correspondentie betreffende incidenten met militairen in het kanton Deinze (23 vendémiaire V-14 ventôse V / 14.10.1796-04.03.1797).

WAPEN. KORPSEN. EENHEDEN. Machelen Zie ook LEGER - OORLOGSVOERING NATIONALE GARDE (1808-1814)

1809 Pa

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nrs. 2569 en 3614. Stukken en staten betreffende de inwoners van de gemeenten die onderworpen zijn aan de dienst van de sedentaire nationale garde voor de gemeenten van o.a. het kanton Deinze (12.08.1809-22.08.1809).

OORLOGSVOERING. VELDSLAGEN.

KRIJGSVERRICHTINGEN. Machelen

Zie ook OPENBARE ORDE - OPSTAND NAPOLEONTISCHE OORLOGEN (1804-1815)

P

S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Maes, Herman . Gestorven in dienst van Napoleon. 20 gemeenten der Oostvlaamse Leiestreek. In: BGD, KOK Deinze, jg. 37 (1970), pp. 21-79. [Machelen: Inwoners van Machelen, pp. 39-42.]

WERELDOORLOG I Inval 1914

P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Gilbert, Georges (red.). Machelen, Olsene en Zulte. De Oorlog 14-18. In: BGFZ, GHK Zulte, 1985, pp. 10-31. (Oorlogsnummer 1914-1918.)

Frontleven

P

G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Gilbert, Georges (red.). Machelen, Olsene en Zulte. De Oorlog 14-18. In: BGFZ, GHK Zulte, 1985. (Oorlogsnummer 1914-1918.) [Machelen: Bijlage 3: Getuigenis Jozef Dewaele , pp. 139-145; Jules Van de Ginste , pp. 148-149; Evarist Van Haute , pp. 155-156; Eduard Styvoort , p. 156.]

Oorlogsslachtoffers

P De Meester, Achiel . Machelen in de Wereldoorlog… Onze gesneuvelden en afgestorvene opgeëischten herdacht. Machelen, 1919.

P

G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Gilbert, Georges (red.). Machelen, Olsene en Zulte. De Oorlog 14-18. In: BGFZ, GHK Zulte, 1985. [Bijlage 1: Nominatieve lijst van de oudstrijders en gesneuvelden. Machelen, pp. 104-106. (Oorlogsnummer 1914-1918.)

Bevrijding 1918 P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Gilbert, Georges (red.). Machelen,

Page 65: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

65

Olsene en Zulte. De Oorlog 14-18. In: BGFZ, GHK Zulte, 1985, pp. 89-103. (Oorlogsnummer 1914-1918.)

P U.G. BIB, Gent , BIB.D.012226/1. Claeys Bouuaert, Fernandus . Le diocèse de Gand pendant la première occupation allemande 1914-1918. Brussel-Wetteren, 1949. [Machelen, pp. 200-205/208-209.]

Pr

K.B. Brussel , Prentencatalogus, S III 94195. Machelen. Schloss Polderhoek (Ruines, guerre 1914-1918). Cliché d’après un dessin par Anton Schütz . Pl. de: Bilder aus Flandern, Dresden, s.d. (C. 1916-1918).

WERELDOORLOG II

Zie ook GOTTEM - LEGER - OORLOGSVOERING - WERELDOORLOG II

Krijgsverloop mei 1940 Algemeen

P G.B. Zulte , Informatief 935.3. Taghon, Peter . Mei 1940. Tielt, 1989. [Machelen, p. 166.] Ook aanwezig in: S.O.B. Deinze , Algemene geschiedenis, 928.2.

P S.O.B. Deinze , OVLA-DEINZE 938.2/OVLA-Gottem 938.1. Vandenbroucke, Stefaan . Mei 1940 - Gottem onder vuur! Gottem, 1991.

2e Divisie Ardense Jagers

[1939-1940] P KMLK Brussel . 2e Divisie Ardense Jagers. Luitenant-generaal Ley, La campagne de 1940 à la 2e division de chasseurs ardennais (septembre 1939-mai 1940). S.l., 1954.

P SOMA Brussel-Anderlecht , BA B1050 (Magazijn). Snoeck, Xavier . Les chasseurs ardennais au combat. Charleroi, 1944.

Heeresgruppe B

1940 Bundesarchiv Deutschland, Potsdam, RH 19-I/44. Lagemeldung der Heeresgruppe B. Band IV (1.04.1940-31.05.1940). [Morgenmeldungen, Tagesmeldungen van Ia.]

Duits IR 396

Kampferlebnisse aus dem Kriege an der Westfront 1940. Berlin, 1941. [Machelen-Gottem: Das I. Bataillon Infanterie-Regiment 396 im Kampfe um die Lys am 26. Mai, pp. 191-198.]

LEGER: LASTEN. SCHADE. Machelen Opeisingen. Leveringen. Logementen. Oorlogslasten.

1603 R R.A. Kortrijk , Kerkelijk Archief Harelbeke, nr. 16.436. Kasselrijrekeningen. Kol. 18. Vacaties. Hertogelijke garde gelogeerd in o.a. Machelen.

1604-1605 Bu R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 626. Stukken betreffende de levering aan de wachtposten te Deinze, Machelen, Olsene en Zulte.

Page 66: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

66

Repartitietabellen en briefwisseling.

1646-1647 R R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 288. Kasselrij Kortrijk. Ontvangst van hooi en stro, o.a. militaire opeisingen in de kasselrij.

1673-1674 Li

R.A. Gent (uit R.A. Ronse, Tgnr. 004), Archief van de Kasselrij Oudenaarde, nr. 1694. Rekwest vanwege Anthoine van Wontherghem , pachter van de gronden van het hospitaal van Oudenaarde te Machelen, aan de heer (NN.) Talon , intendant te Oudenaarde, betreffende de schadevergoeding inzake de veroorzaakte overlast door het doortrekkend legen in mei 1673. Met bijbehorende stukken, 1674.

1683 LS

R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nrs. 5571 en 5590: nr. 5571: Wagenreden en leveringen, o.a. Machelen; nr. 5590: Uitvoerige staten van de plunderingen in de kasselrijgemeenten, ook leveringen, o.a. Machelen.

1691-1698 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nrs. 5588 en 5593: nr. 5588: Opgave van verliezen en prestaties, o.a. Machelen (1691); nr. 5593: Leveringsstaat door o.a. Machelen (1692-1698).

1707-1708 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 5618. Leveringen te Deinze. Roeden van Tielt en van Deinze.

1708-1711 Bu R.A. Gent , Archief Deinze, Tgnr. 134, Deinze, nr. 143. Opeisingen van paarden en wagens te Deinze, Petegem, Machelen en Astene.

1709-1710 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 5617. Kosten, logement en maken van stallen te Deinze, o.a. Machelen.

1744-1745

LS LS LS

R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nrs. 5669, 5736 en 5896: nr. 5669: Staten van leveringen, o.a. Machelen (1744); nr. 5736: Machelen. Opeisingen (1744); nr. 5896: Machelen. Oorlogsleveringen (1745).

1744-1748 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6134. Verzamelstaten en leveringen, o.a. de roede van Deinze.

1747 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6214. Acquiten van kasselrijrekeningen. Beknopte staat van leveringen, o.a. Machelen.

1749 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6232. Logement langs de weg Kortrijk-Deinze.

1751 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6232. Logement langs de weg Kortrijk-Deinze.

1794 [1794]

LS

P

R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6644. Roede van Deinze. Ingeleverd zilverwerk. Zie ook: G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Vanhee, Tony . De magere kerkschatten van Machelen (1794). In: BGFZ, GHK Zulte, 1996-1997, pp. 48-50.

1794-1795 LS/Li

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr. 1238. Stukken, staten en correspondentie betreffende de repartitie van de opvordering van 84 600 paar schoenen over de districten, kasselrijen en gemeenten van het arrondissement Oost-Vlaanderen en Hollands-Vlaanderen (11 nivôse III-9 pluviôse III / 31.12.1794-28.01.1795).

1795 LS R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr. 2133/7. Stuk betreffende de repartitie van de levering van karren en paarden door het arrondissement Oost-Vlaanderen (18 brumaire IV

Page 67: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

67

/ 09.02.1795).

1796 LS

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr. 3236/20. Staat van graan geleverd door het kanton Deinze, met staat van paarden geleverd door het kanton Deinze (15 pluviôse IV-4 germinal IV / 03.02.1796-24.03.1796).

1797 LS/Ro

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr. 3236/22. Diverse stukken betreffende de opvordering van graan en foerage gedurende het jaar V in het kanton Deinze (14 pluviôse V-8 thermidor V / 02.02.1797-26.07.1797).

1797 LS/O

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr. 2241/14. Stukken, staten en correspondentie betreffende de opvordering van 17 nivôse V voor het Armée du Sambre et Meuse. Graan te leveren door het kanton Deinze (1 thermidor V-8 thermidor V / 19.07.1797-26.07.1797).

1797-1798 O

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr. 3236/25. Stukken, staten en correspondentie betreffende de opvorderingen in diverse kantons gedurende het jaar VI, o.a. het kanton Deinze (6 vendémiaire VI-16 ventôse VI / 27.09.1797-04.02.1798).

1799-1800 Pa

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr. 8041. Bons betreffende opgevorderde goederen die gelden als betaling van achterstallige belastingen voor de gemeenten van de kantons Deinze en Herzele (VIII / 1799-1800).

1814 Pa

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr. 4848. Stukken en staten betreffende opvorderingen enz. in de gemeenten van het arrondissement Gent (Scheldedepartement) voor rekening van de Franse troepen vanaf de intocht van de geallieerde troepen tot 05.07.1814 (1814).

Financiële lasten. Moderaties.

1706-1712 LS

R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nrs. 5617, 5633, 5634 en 5635: nr. 5617: Kosten, logement en maken van stallen te Deinze, o.a. Machelen (1709-1710); nr. 5633: Oorlogslast, o.a. Machelen (1706-1709 ); nr. 5634: Oorlogslasten, o.a. Machelen (1706-1712); nr. 5635: Machelen. Oorlogslasten (1706-1709) (reg. met 600 fol.); Lasten (1708-1712).

1744 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 5673. Kosten te Machelen.

1747 LS

R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nrs. 6164 en 6187: nr. 6164: Toestand betaling van de milicen, o.a. roeden van Tielt en Deinze; nr. 6187: Milicen (lijsten en kosten), o.a. Machelen (1747).

1748 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nrs. 6027. Kosten, o.a. te Machelen. Oorlogsschade. Plunderingen. Zie ook BEVOLKINGSOVERZICHT (Oud regiem) - SCHADE Oorlogsvluchtelingen Zie ook BEVOLKINGSOVERZICHT (Oud regiem) - VLUCHTELINGEN

Page 68: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

68

Zie ook BEVOLKINGSOVERZICHT (Modern archief) - VLUCHTELINGEN

1917-1918 Kw K.B. Brussel , Verzameling prenten, SIII 46200. Bouuaert, Joseph . Arrivée des refugiés de Menin à Machelen. Dess. par Joseph Bouuaert (1917-1918).

Kw K.B. Brussel , Verzameling prenten, SIII 46196. Bouuaert, Joseph . Dentellière de Menin à Machelen. Dess. par Joseph Bouuaert.

Kw K.B. Brussel , Verzameling prenten, SIII 46197. Bouuaert, Joseph . Dentellières de Menin à Machelen. Dess. par Joseph Bouuaert.

Pioniers. Keurlingen. 1701 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6067. Pioniers, o.a. in Machelen.

1744-1747 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 5679. Opeising scheepstrekkers langs de Leiedorpen, tussen Kortrijk en Deinze, o.a. Machelen.

[1747]

P

R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6316. Pioniers voor Bergen op Zoom. Etat des journés merités. Zie ook: G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Vanhee, Tony . Pioniers naar Bergen op Zoom (1747). In: BGFZ, GHK Zulte, 1996-1997, pp. 6-11.

On http://www.vvfdeinze.be/pdf/leiestam28.pdf . Vanhee, Tony . Pioniers en keurlingen.

BEZETTING. VERZET. COLLABORATIE. Machelen SPAANSE BEZETTING

[1680-1684] P S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Baert, Gaston P . Machelen, lief en leed. Vier jaar spaanse tijd. In: BGD, KOK Deinze, jg. 40 (1973), pp. 69-92. [Aanhangsel, pp. 85-92.]

FRANSE BEZETTING (1792/1793-1814) Overleden militairen

1800-1801 LS

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-G, nr. 3029/3. Stukken en correspondentie betreffende het overlijden van militairen, o.a. uit Machelen (30 fructidor VIII-26 ventôse IX / 17.09.1800-17.03.1801).

DUITSE BEZETTING (WO I) Bezetter. Bevelen. Onderrichtingen.

P

G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Gilbert, Georges (red.). Machelen, Olsene en Zulte. De Oorlog 14-18. In: BGFZ, GHK Zulte, 1985. (Oorlogsnummer 1914-1918.) [Machelen: Getuigenis René Bauwens , p. 150.]

Deportatie. Weggevoerden. Politiek gevangenen.

P

G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Gilbert, Georges (red.). Machelen, Olsene en Zulte. De Oorlog 14-18. In: BGFZ, GHK Zulte, 1985. (Oorlogsnummer 1914-1918.) [Machelen: Opgeëisten te Machelen, p. 74.]

Page 69: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

69

P U.G. BIB, Gent , BIB.D.012226/1. Claeys Bouuaert, Fernandus . Le diocèse de Gand pendant la première occupation allemande 1914-1918. Brussel-Wetteren, 1949, p. 124. [Machelen, p. 173.]

Onderwijs Vlaamse Hogeschool Gent (1916-1918) Zie ONDERWIJS - UNIVERSITEIT

Oorlogsleven Par.A. Machelen . Liber Memorialis. Notities pastoor De Meester .

P

U.G. BIB, Gent , BIB.D.012226/1. Claeys Bouuaert, Fernandus . Le diocèse de Gand pendant la première occupation allemande 1914-1918. Brussel-Wetteren, 1949. [Machelen: Schoolonderricht, p. 124.]

P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Gilbert, Georges (red.). Machelen, Olsene en Zulte. De Oorlog 14-18. In: BGFZ, GHK Zulte, 1985, pp. 32-88. (Oorlogsnummer 1914-1918.)

Keizer Wilhelm

[1917] P

G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Gilbert, Georges (red.). Machelen, Olsene en Zulte. De Oorlog 14-18. In: BGFZ, GHK Zulte, 1985. (Oorlogsnummer 1914-1918.) [Machelen: De Duitse keizer te Machelen, p. 76.]

DUITSE BEZETTING (WO II) Verzet. Weerstand.

P

S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. De Bouver, Romain . Wereldoorlog II te Deinze. Herinneringen. Getuigenissen. Reconstructies. In: BGD, KGK Deinze, jg. 74 (2007), pp. 291-484. [Machelen: Lijsten van verzetslieden: Bijlage 2 en 3, pp. 460-475.]

Deportatie. Weggevoerden. Politiek gevangenen. Ernest Neyrinck

P

S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. De Bouver, Romain . Wereldoorlog II te Deinze. Herinneringen. Getuigenissen. Reconstructies. In: BGD, KGK Deinze, jg. 74 (2007), pp. 291-484. [Machelen: De oud-Deinzenaars, Gilbert Soenen en Ernest Neyrinck waren politiek gevangenen, p. 452.]

ECONOMIE. (Oud regiem) ECONOMISCHE TOESTAND Machelen Algemeen

1736 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6507. Economische toestand, o.a. roeden van Deinze en van Tielt.

Page 70: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

70

Nijverheidstelling Zie ook ECONOMIE (Oud regiem) - LANDBOUW - Landbouwtellinge n

1765 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6526. Nijverheidstelling, o.a. Machelen.

AMBACHT. NERING. HANDEL. NIJVERHEID. Machelen Herbergiers. Herbergen.

[1541-1681] P

S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, TLK 7.1. Kerckhaert, Noël . Oude Oostvlaamse herbergnamen. Gent, 1976. [Machelen: inden Inghele (1570); inde hutte (1608); den prince cardinael (1681); st. huybrecht (1649); inde zwane (1541); st. joris (1594).]

1779 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6529. Lijst van herbergen, o.a. Machelen.

[1779] P S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Huys, Paul . De herbergen te Deinze en omliggende in het jaar 1779. In: BGD, KOK Deinze, jg. 46 (1979), pp. 149-183. [Machelen, pp. 168-172.]

P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Vandeputte, Maurits en Fred Willemijns . De herbergen te Machelen in het Ancien Régime. In: BGFZ, GHK Zulte, 1983, pp. 12-25.

Houtbewerking 1745 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 5681. Houtkap, o.a. Machelen.

1794 LS R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 3292. Machelen. Verkoop van slaghout uit de bossen van de heer Delcambre (Wingene).

Laken. Lijnwaad. Linnen.

1713-1714 Bu

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 13.655. Proces. Hugo de Plo , fs. Hugo (handschoenmaker en koopman te Kortrijk), vs. Joos Vermeersch , fs. Seghers (Machelen). Voorwerp: levering van vliesen wolle.

Molenaars. Molens. Rosmolens.

[13e eeuw>] P

G.B. Zulte , OVLA-MACH 938.1. Goeminne, Luc . Toponymie van Machelen. Oude en nieuwe plaatsnamen. Deinze, 2005. [Molens, pp. 43-47).]

[<1380- 1914]

P

S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Goeminne, Luc . De oude windmolens van Machelen. In: BGD, KOK Deinze, jg. 46 (1979), pp. 185-205. [De oude banmolen van Machelen, pp. 187-194; foto, p.189.]

[14e eeuw/ 1719] P

S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Goeminne, Luc en Paul Huys . Rosmolens in de Oostvlaamse Leiestreek. In: BGD, KOK Deinze, jg. 47 (1980), pp. 89-120. [Machelen: p.112-113.]

Schoenmakers. Schoenmakerij.

[1796] P S.O.B. Deinze , OVLA-DEIN (Map Contactblad). Huys, Paul . Schoenmakers te Deinze in 1796. In: Kontaktblad , KOK Deinze, jg.

Page 71: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

71

2 (1982), nr. 2, pp. 63-65. [Machelen: Popeli er, Verplaetse, de Baere , p. 65.]

HANDELSVERKEER. VERVOER. Machelen Scheepvaart. Schippers.

ca. 1710 LS R.A. Kortrijk , Kerkelijk Archief Harelbeke, nr. 15.039. De rekening van Loosvelt en Mahieu voor de stad Harelbeke. Wegens scheepsvervoer naar Machelen met brood en buskruit.

1731 LS R.A. Kortrijk , Triage Provisoire, nr. 299. Proces. Kasselrij Kortrijk en kasselrij Oudburg vs. de Leieparochies. Voorwerp: walenschippers.

LANDBOUW. TUINBOUW. BOSBOUW. Machelen AREAAL Vage gronden

1683 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6523. Vage landen, o.a. Machelen.

1694 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6092. Declaraties financiële toestand van de parochies, ook vage landen , o.a. Machelen.

1702-1703 LS

R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nrs. 5659, 6124 en 6125: nr. 5659: vage landen, o.a. Machelen (1702); nr. 6124: verpachting vage landen, o.a. in Machelen (1702); nr. 6125: vage landen en restanten, o.a. Machelen (ca. 1703).

LANDBOUWTELLINGEN Veetelling

1592 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6523. Opgave veetelling, o.a. Machelen.

ECONOMIE. MILIEU. (Modern archief) ECONOMISCH-SOCIALE TOESTAND Machelen Bevolkingsstructuur

[1796/1996] P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Vandeputte, Maurits . Bevolkingsstructuur van Groot-Zulte. In: BGFZ, GHK Zulte, 1996-1997, pp. 98-103.

Handels- en nijverheidstelling

Zie ook ECONOMIE. MILIEU (Modern archief) - LANDBOUW - LANDBOUWTELLINGEN

1930-1931 A.R.A. Brussel , Direction général du travail. Recensement de l’Industrie et du Commerce 1930. Formulaires. Handels- en nijverheidstelling 1930, nr. T300 1154. Machelen.

Rapporten. Statistieken. Staten.

1799 Pa R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-O, nr. 3496/8. Formulier. Vragenlijst van de administratie van het

Page 72: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

72

Scheldedepartement - ingevuld door de kantonnale besturen - over het bevolkingsaantal, handel, nijverheid, de productie, het aantal huizen, landbouw, indeling van de grond, de veestapel, oude belastingen, dijken, toegangswegen… (1799).

Studies

P

K.U. Leuven , Centrale Bibliotheek, MAGAK: Magazijn - THL 17060. De Meulemeester, Christiaan . Invloed van de gemeentelijke sociaal-economische en politische structuur op het beleid. Gevalstudie van de gemeenten Beveren-Leie, Desselgem, Machelen-Leie, Olsene en Zulte. Leuven, 1976. [Licentiaatsverhandeling.]

HANDEL. NIJVERHEID. INDUSTRIE. Machelen HANDELSBEROEPEN Herbergiers. Herbergen.

Periode? P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Gilbert, Georges en Fred Willemijns . Herbergen in Groot-Zulte. In: BGFZ, GHK Zulte, 1982, pp. 110-116.

P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Herbergnummer. BGFZ, GHK Zulte, 1983. Themanummer.

[1885>] P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Levrau, Luc en Daniël Van Quickelberge . Herbergen te Machelen vanaf 1885. In: BGFZ, GHK Zulte, 1983, pp. 139-161.

TEXTIELSECTOR Vlasnijverheid

P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Zulte aan de Leie. Vlasstreek van weleer. BGFZ, GHK Zulte, 1981. [Vlasnummer.]

[1880-1920] P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Gilbert, Georges . Vlassers te Machelen 1880-1920. In: BGFZ, GHK Zulte, 1981, pp. 18-20. [Vlasnummer.]

VOEDINGSSECTOR Molenaar. Molen. Rosmolen. Algemeen

[1796] P

S.O.B. Deinze , OVLA-DEIN (Map Contactblad). Huys, Paul . Molenaars in de streek van Deinze op het einde van het Ancien Regime (1796). In: Kontaktblad , KOK Deinze, jg. 2 (1982), nr. 3, pp. 73-75. [Machelen: Claeys, de Poortere, Verpraet , p. 74.]

[> 1821] P S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Goeminne, Luc en Paul Huys . Rosmolens in de Oostvlaamse Leiestreek. In: BGD, KOK Deinze, jg. 47 (1980), pp. 89-120. [Machelen, p.112-113.]

[1835>] P G.B. Zulte , OVLA-MACH 938.1. Goeminne, Luc . Toponymie van Machelen. Oude en nieuwe plaatsnamen. Deinze, 2005. [Hostens molen, pp. 46-47).]

[1838>] P S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Goeminne, Luc . De oude windmolens van Machelen. In: BGD, KOK Deinze, jg. 46 (1979), pp.

Page 73: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

73

185-205. [Hostens Molen, pp. 194-196; foto’s, pp. 191/195.]

P

S.O.B. Deinze , BOUWKUNST 718.62. Bauters, Paul . Het Oostvlaams molenbestand in 1986. In: Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen . Bijdragen Nieuwe Reeks, nr. 25 (1986), pp. 391-392.

P G.B. Zulte , OVLA-MACH 938.1. Goeminne, Luc . Toponymie van Machelen. Oude en nieuwe plaatsnamen. Deinze, 2005. [Molens, pp. 43-47).]

MARKT

1852 Af Volkskundemuseum, Antwerpen , V 75457 (VM278). Machelen. Jaer- en Peerdenmerkt te Machelen op Dyssendag (05.10.1852). [Druk Gebroeders Michiels , Deinze.]

LANDBOUW. TUINBOUW. BOSBOUW. Machelen AREAAL Bos. Heide.

1828 O R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 750/16. Staten over bossen in particulier bezit in o.a. het district Gent (1828).

GEWASSEN Vlas

Zie ook ECONOMIE (Modern archief) - HANDEL - TEXTIELSECTOR - Vlasnijverheid

LANDBOUWTELLINGEN Veetelling

1830 O R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 11/1. Staten over de aantallen trekpaarden, trekossen enz. in o.a. het district Gent (1830).

Vlastelling 1840 [1840]

Pa

P

R.A. Gent , Fonds Provinciearchief Oost-Vlaanderen 1830-1850, Tgnr. 067.1, nr. 3019. Vlastelling 1840. Arrondissement Gent, nr. 4558/2. Machelen. Zie ook: S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, Tijdschriften. Demuynck, Guido , De vlastelling van 1840. In: Leiestam , jg. 12, nr. 4 (2004), pp. 493-494.

RUILVERKAVELINGEN Zie GOEDERENBEHEER (Modern archief) - RUILVERKAVELINGEN

BELASTINGEN. FISCALITEIT. (Oud regiem) ALGEMEEN Machelen Financiële toestand

Page 74: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

74

1694 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6092. Declaraties financiële toestand van de parochies, o.a. Machelen.

Financiële zaken

1662 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 5914. Financiële zaken, o.a. Machelen.

Restanten

s.d. LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6125. Vage landen en restanten, o.a. Machelen - ca. 1703.

1685-1738 Ko/LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nrs. 200-206. Rekeningen van restanten, toekomend aan de kerk (1685-1738): nr. 200: 1685; nr. 201: 1686-1689; nr. 202: 1685-1716; nr. 203: 1716; nr. 204: 1699-1719; nr. 205: 1720-1728; nr. 206: 1729-1738.

Schulden. Leningen. Lasten.

1702 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6115. Staten van schulden van o.a. de parochie Machelen.

1776-1791 Ka R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 96. Staten en declaraties van schulden (Machelen) (1776-1791).

SPIJKER Machelen BRIEVEN VAN ASSENEDE

1572-1733 Ba

R.A. Gent , Archief van de Vorstelijke Domeinen van Oost-Vlaanderen, Tgnr. 014.2, nr. 354. Oostwinkel. Petegem (Deinze) en Tielt. Terrier en ontvangstboek (renteboek), anno 1572, vernieuwd door Joos Cobbaert , ontvanger, met index van persoonsnamen, 1572-1733. Omvatte o.a. Deinze, Petegem, Astene, Machelen, Olsene, Zulte, Gottem, Wontergem.

SPIJKER VAN GENT

1770-1779 Ba

R.A. Gent , Archief van de Vorstelijke Domeinen van Oost-Vlaanderen, Tgnr. 014.2, nr. 292. Deinze. Doornzele (Evergem). Ontvangstboek (“quohier”), met persoonsnamenindex. Oorspronkelijk vorstelijk domein; begin 17e eeuw verkocht aan markies van Deinze. [In veel gevallen strekte het ressort van het spijkercentrum - hier Deinze - zich ook buiten de parochie van die naam uit.]

TIEND Machelen Zie GOEDERENBEZIT (Oud regiem) - TIEND

Page 75: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

75

TRANSPORT Machelen Ontvangsten

1691-1695 R R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nrs. 200, 201, 227, 379, 475, 634, 650. Kasselrij Kortrijk. Ontvangstboeken van de transporten.

1701 R R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 294. Kasselrij Kortrijk. Ontvangstboek van de transporten. Register van J.B. de Maleijne .

s.d. R R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 652. Kasselrij Kortrijk. Ontvangsten van transporten.

ISSUERECHT. ERFENISBELASTING. Machelen

1540-1541 Ka

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 767/6. Overzicht van issuen en tiende penning, verschuldigd krachtens de composiecie tussen betalingsplichtigen en de afgevaardigde van het Kortrijkse stadsbestuur.

16e eeuw Li R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 1072. 16e-eeuwse afschriften van stukken m.b.t. issue en tiende penning.

1604-1785 Bu R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 6065. Stukken m.b.t. issue.

1645-1785 Bu R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 3482. Stukken m.b.t. issue.

1714-1757 Bu R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 955. Stukken m.b.t. verschuldigde issuerechten.

1724-1725 Ka R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nr. 4599. Rekeningen van het recht van issue of de grote tiende penning.

OMMESTELLINGEN Machelen Algemeen

1693-1769 Bu R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 4. Ommestellingen, pointingen, zettingen, staten enz. (1693-1769).

1775-1790 Ka R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 97. Rekeningen van ommestellingen (Machelen) (1775-1790).

1782/1786 Ka R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 95. Ommestelling voor Machelen (1782, met fragment voor 1786).

1793-1795 Bu R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 5. Ommestellingen, pointingen, zettingen, staten enz. (1793-1795).

POINTING EN ZETTING Machelen

1693-1769 Bu R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 4. Ommestellingen, pointingen, zettingen, staten enz. (1693-1769).

1713 Ko R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 85. Uittreksels uit landboek en pointingboek van Machelen, voor Josijne Goeminne , weduwe van Joos Raes

Page 76: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

76

(1713). [Uit het Kerkarchief van Machelen.]

1793-1795 Bu R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 5. Ommestellingen, pointingen, zettingen, staten enz. (1793-1795).

PENNINGKOHIEREN. INNEN PENNINGEN. Machelen Zie ook BELASTINGEN (Oud regiem) - ISSUERECHT

10e, 15e, 20e penning

[1572]

M P

S.A. Gent , Reeks 28, Penningkohier van Machelen (microfilm nr. 175) [20e penning]. Zie ook: S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, Tijdschriften. Vandeputte, Maurice en Guido Demuynck , Machelen - Kohier van de 20ste penning - anno 1572. In: Leiestam , jg. 5, nr. 2 (1997), p.185; nr. 3, p. 198; nr. 4, p. 206.

Kleine 10e penning

1763-1775 LS/Ka

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nrs. 4702-4713. Rekeningen van Francois Philippe Amerlinck . Ontvangst en administratie van de kleine tiende penning.

BELASTINGEN. FISCALITEIT. (Modern archief) BELASTINGONTVANGER Machelen

1816-1822 D/Ka

R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nrs. 1055-1059, 1061-1062. Hulpboek van de rekeningen van de belastingontvangers van het arrondissement Gent (s.d./1816-1822): nr. 1057: 1816; nr. 1055: 1817; nr. 1056: 1818; nr. 1058: 1819; nr. 1059: 1820; nr. 1061: 1821; nr. 1062: 1822.

1817 Li

R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 73/6. Stukken betreffende: belastingontvangers die hun plaats kwijt zijn maar een jaargeld genieten; belastingontvangers in het arrondissement Gent na 17.01.1817; belastingontvangers met hun ambtsgebied en woonplaats (s.d.).

1818 LS R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 957/11. Overzicht van het detailboek van de ontvanger van het district Gent in het jaar 1818 (s.d.).

BELASTINGPLICHTIGEN Machelen

1802 Pa

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-F, nr. 2181/16. Lijsten per gemeente van het kanton Deinze van de tien oudste en de tien meest belaste personen (29 brumaire XI-12 frimaire XI / 20.11.1802-03.12.1802).

1807 Pa R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-F, nr. 2181/2. Lijst van de vijftien meest belaste personen per sectie van het kanton Deinze (01.06.1807-29.06.1807).

Page 77: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

77

MAALRECHT Machelen

1829 O

R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 498/1. Stukken en briefwisseling betreffende het aandeel van steden en gemeenten over de admodiatie van het gemaal. Betalingen van de aanslagen op het gemaal door de gemeenten, o.a. uit het district Gent (1829).

GRONDBELASTING Machelen

1821-1826 Bu R.A. Gent , Adelsarchief Piers de Raveschoot, Tgnr. 177, nr. 881. Bezittingen. Machelen. Stukken betreffende door Eugène Piers te betalen grondbelastingen te Olsene en Machelen.

KADASTRALE BELASTINGEN Machelen

1825-1828 Ba Ka

R.A. Gent , Archief van het Kadaster van Oost-Vlaanderen (1806-1834), nr. 1026. Machelen. Kadastrale belasting.

PERSONELE, MEUBILAIRE EN WEELDEBELASTING Machelen Belasting op huizen, deuren en vensters

1825-1832 Ba/ Ka

R.A. Gent , Archief van het Kadaster van Oost-Vlaanderen (1806-1834), nr. 1026. Machelen. Belasting op gebouwen, deuren en vensters.

PLAATSELIJKE BELASTINGEN Machelen Gemeentebelasting. Opcentiemen.

1818 O

R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 512/1. Stukken en briefwisseling betreffende een onderzoek naar mogelijkheden om meer belastingen te heffen in de gemeenten van o.a. het district Gent (1818).

1824 O R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 496/12. Algemene staat betreffende de gemeentebelastingen geheven in de gemeenten van o.a. het district Gent voor het jaar 1824.

1825 O

R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 496/2-8. Stukken en briefwisseling betreffende de besluiten van de steden en gemeenten over een nieuwe omslag voor de gemeentebelastingen, o.a. het district Gent (1825).

OPENBARE GEZONDHEID. VOLKSGEZONDHEID. FARMACIE. GENEESMIDDELEN. Machelen

14e eeuw Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 500. Varia: 1. Twee kleine fragmenten in perkament betreffende bereiding van geneesmiddelen (14e eeuw, Vl.). 2. Het Onze Vader in 17 talen (18e eeuw). 3. The Oath of abjuration (1709). 4. Staat van goed (fragment) (Kruishoutem?) (1720).

Page 78: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

78

KWAKZALVERIJ Machelen [ca. 1760]

P

R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6604. Protestbrieven tegen kwakzalverij; o.a. gezamenlijk protest vanwege de pastoors van Deinze, Petegem, Astene, Machelen, Olsene en Zulte. Zie ook: G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Vandeputte, Maurits . Protest tegen kwakzalverij. In: BGFZ, GHK Zulte, 1986, pp. 64-65.

ZIEKTE. EPIDEMIE. Machelen P

On P

U.G. BIB, Gent , BIB.G.002839. Roselt, Jan Albert . Natuur-, Genees-, Heel- en Geboortskundige Waarnemingen en Mengel-schriften, ten dienste van het Landvolk. Gent, 1781-1783. [2 vol. in 1 band.] [Met beschrijving van ziekteverschijnselen van patiënten uit Machelen: Bruneel, Canoit, Damman, de Loof, de Vos, Tanssens, Verrheine .] Tekst online: http://books.google.be/books?vid=GENT900000041491. (02.2010.) Zie ook: S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Van den Abeele, Raf . Jan Albert Roselt, plattelandschirurgijn te Machelen (1714-1785). In: BGD, KOK Deinze, jg. 45 (1978), pp. 81-117. [Lijst met patiënten en ziekteverschijnselen, pp. 101-102.]

MEDISCH KORPS. ALGEMEEN. Machelen

1803 R

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-N, nr. 3640/4. Register van de diploma’s van geneesheren, chirurgijnen en verloskundigen, bijgehouden in de prefectuur van het Scheldedepartement (1803).

1804-1813

LS/Ka/O

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-N, nrs. 3640/2, 2122/8, 4788, 2122/1, 4672/8, 2122/7, 8082/16 en 2122/5. Affiche. Algemene namenlijst van de dokters, chirurgen en gezondheidsofficieren, vroedvrouwen, apothekers en herboristen in het Scheldedepartement: nr. 3640/2: 1804 (enkel dokters, chirurgen, gezondheidsofficieren); nr. 2122/8: 1808; nr. 4788: 1808; nr. 2122/1: 1810; nr. 4672/8: 1811; nr. 2122/7: 1811; nr. 8082/16: 1811; nr. 2122/5: 1813.

1808 LS

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-N, nr. 2349/29. Briefwisseling van de prefect voor de gezondheidszorg in het Scheldedepartement (1808). [Bevat lijst van geneeskundigen, apothekers en de medische jury.]

1813 Li

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-N, nr. 3024/29. Tabellen per arrondissement (Oudenaarde, Gent, Dendermonde, Eeklo) van het medisch personeel werkzaam in openbare instellingen. Gegevens per gemeente.

GENEESHEREN Machelen JAN ALBERT ROSELT (Johann Gottlieb Lebrecht Roselt)

Page 79: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

79

Chirurgijn-verloskundige. Oorspronkelijk Johann Gottlieb Lebrecht Roselt (°D- Magdala/Thüringen, 1714- †Machelen, 1785). [Zie artikel Raf Van den Abeele, 1978.]

ca. 1779 P

U.G. BIB, Gent , BIB.M3244a en G26130. Rechberger, Antoine-Joseph . Bekendmaeking van eenen bezonderen Hef-Boom, en des zelfs Aenlegging, Gebruyk ende Nut in Baerens nood… Uyt het Hoogduytsch in het Nederduytsch vertaeld, met eene Voor-Reden vermeerderd, en uytgegeeven door J.A. Roselt. Gent, s.d. (ca. 1779.) [Vertaling uit het Duits door J.A. Roselt.]

1781-1783 P

On

U.G. BIB, Gent , BIB.G.002839. Roselt, Jan Albert . Natuur-, Genees-, Heel- en Geboortskundige Waarnemingen en Mengel-schriften, ten dienste van het Landvolk. Gent, 1781-1783. [2 vol. in 1 band.] Tekst online: http://books.google.be/books?vid=GENT900000041491. (02.2010.)

P

U.G. BIB, Gent , BIB.VC.001807/07/20. Catalogue d'une très-belle collection de livres ... suivi d'une collection d'estampes et objets divers; délaissés par feu le médecin Roselt ... J. L. de Cock ... Benoit Roosen ... Gent, 1807.

P

S.O.B. Deinze , Deinze, OVLA-DEIN 938.2 (Uitgave 1993). De Potter, Frans en Jan Broeckaert . Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen : Arrondissement Gent, Eerste Reeks, deel 4. Machelen. Gent, 1864-1870. [Jan-Albert Rosselle, p. 9 en 23.]

EHC Antwerpen , 683532 [C0-ds 602]. Boeynaems, P ., J.A. Roselt, een 18e eeuwse chirurgijn uit de Leiestreek. Antwerpen, 1950.

P S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Van den Abeele, Raf . Jan Albert Roselt, plattelandschirurgijn te Machelen (1714-1785). In: BGD, KOK Deinze, jg. 45 (1978), pp. 81-117.

P P.O.B. Waregem , Informatief WARE 938.2. Aelgoet, Guy . Roselt, plattelandschirurgijn te Machelen, 1714-1785. In: De Gaverstreke , GHK Waregem, jg. 6 (1978), pp. 363-365.

[1767] P S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Ossieur, E . Een verloskundig drama te Oeselgem in 1767. In: BGD, KOK Deinze, jg. 45 (1978), pp. 119-125. [Over J.A. Roselt en zijn kritiek op vroedvrouwen.]

P

S.O.B. Deinze , Archief KGK Tijdschriften: ONSH (in S.A. Deinze ). Homblé, A.G . Jan Albert Roselt, plattelandschirurgijn te Machelen. In: Ons Heem , jg. 33 (1979), p. 70. Ook aanwezig in: S.A. Deinze , Schenking dr. Goeminne, Ons Heem.

P

U.G. BIB, Gent , BIB.P.006123. Thiery M ., De “Geboortskundige Waarnemingen” van de 18e-eeuwse Vlaamse plattelandsvroedmeester Jan Roselt. In: Tijdschrift voor Geneeskunde , Leuven, jg. 48 (1992), nr. 6, pp. 472-474.

P

U.G. G00, Gent , SCHI011. Van Bortel, T ., 'In service of the people': the case books of the surgeon-accoucheur Jan Albert Roselt (1714-1785). In: Acta chirurgica Belgica , vol. 107 (2007), nr. 6, pp. 739-744.

Page 80: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

80

VROEDVROUWEN Machelen

[1672-1755] P

S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Bergé, Katrien . Kerkelijk leven in de landelijke dekenij Deinze (1611-1762). In: BGD, KOK Deinze, jg. 48 (1981), pp. 7-225. [Bijlage IV. Overzicht schoolmeesters en vroedvrouwen, pp. 217-220: 1672/1685/1734/1745-1755.]

NUTSVOORZIENINGEN. DIENSTEN. OPENBAAR VERVOER Machelen SPOORWEG

1838 LS

R.A. Kortrijk , Kerkelijk Archief Harelbeke, nrs. 22.677 en 22.678: nr. 22.677: Briefwisseling Courtens. Reyntjens (Deinze) aan Louis Courtens (Harelbeke). Onteigening gronden voor spoorweglijn Gent-Kortrijk in Machelen; nr. 22.678: Briefwisseling Courtens. B. Livrau (Machelen) aan Louis Courtens (Harelbeke). Onteigeningscommissie te Gent.

F

U.G. BIB Gent , BRKZ.TOPO.0757.T. Machelen (Vlaanderen). De Statie. (Arm. Van Hee-Voet, Machelen). Zie ook: http://search.ugent.be/meercat/x/view/img01/001013480. http://search.ugent.be/meercat/x/view/img01/001013481. http://search.ugent.be/meercat/x/view/img01/001013479.

VEER Machelen

1598-1608 Bu R.A. Gent , Archief Sint-Baafs en Bisdom Gent, Tgnr. 020, (16494) B 3435/4. Gottem. Getuigenissen nopens de juiste ligging van het veer te Machelen.

ONDERWIJS. OPLEIDING. ANALFABETISME. ALFABETISME. Machelen

[einde 18e eeuw- ca. 1870]

P

P.O.B. Waregem , Informatief WARE 938.2. Algoet, Guy en Chris Vandenbroeke . Alfabetisme in Vlaanderen en inzonderheid in Zuidelijk Vlaanderen (einde 18e eeuw - ca. 1870). In: De Gaverstreke , GHK Waregem, 1977, nr. 4, pp. 142-178.

OUD REGIEM Machelen

[1672-1755] P

S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Bergé, Katrien . Kerkelijk leven in de landelijke dekenij Deinze (1611-1762). In: BGD, KOK Deinze, jg. 48 (1981), pp. 7-225. [Bijlage IV. Overzicht schoolmeesters en vroedvrouwen, pp. 217-220: 1672/1685/1734/1745-1755.]

DORPSONDERWIJS. LAGERE SCHOOL. Machelen Algemeen

Page 81: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

81

1817-1818 Pa

R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 363/8. Stukken en briefwisseling betreffende een circulaire van 18.12.1817 van de Gedeputeerde Staten met vragen over de toestand van het lager onderwijs in de gemeenten van het district Gent (1817-1818).

1824 LS R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 351/8. Stukken over de situatie van het onderwijs in o.a. het district Gent (1824).

1830 O R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nrs. 911/1-5. Stukken en staten betreffende de lagere scholen in o.a. het district Gent (1830).

Administratie

III Bu

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-J, nr. 7045/1. Antwoorden van kantonnale besturen op een vragenlijst van de administratie van het arrondissement Oost-Vlaanderen (11 nivôse III / 31.12.1794) over het onderwijs: aantal scholen, leerlingen, leraars, bezoldiging, huisvesting enz. Brief van centrale administratie in België aan de administratie van het arrondissement Oost-Vlaanderen met dezelfde vragenlijst (14-24 nivôse III / 03-13.01.1795).

IV-V R

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-J, nr. 2342/15. Brievenkopijboek van het 7e Bureau van “Openbaar Onderwijs” (van de administratie van het arrondissement Oost-Vlaanderen), begonnen op 20 frimaire III en gesloten op 2 frimaire IV (10.12.1794-23.11.1795).

1798 LS

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-J, nr. 3862/9. Circulaire van de hoofdsecretaris bij de administratie van het Scheldedepartement aan de directoire-commissarissen bij de kantons met een vragenlijst over het lager onderwijs (naam van de onderwijzer, loon, aantal leerlingen…). Antwoord van de administratie van Deinze. (13-15 prairial VII / 03-05.06.1798.)

1798 LS

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-J, nr. 3862/9. Circulaire van de hoofdsecretaris bij de administratie van het Scheldedepartement aan de directoire-commissarissen bij de kantons met een vragenlijst over het lager onderwijs (naam van de onderwijzer, loon, aantal leerlingen…). Antwoord van de administratie in Deinze. (13-15 prairial VII / 03-05.06.1798.)

1801 Bu

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-J, nr. 2666/1. Besluiten, in- (o.a. instructies) en uitgaande correspondentie en stukken van de prefect van het Scheldedepartement betreffende het lager onderwijs (sollicitaties, benoemingen, logementsvergoedingen, vrije dagen, logementen, leslokalen voor/van onderwijzers, toezicht op schoolmeester (= particulier), combinatie functies secretaris/ bediende, burgemeester en onderwijzer/schoolmeester, hernieuwing (o.a. jury’s voor openbaar onderwijs (= examinator onderwijzers) (27 fructidor VIII-12 thermidor XII / 14.09.1800-31.07.1804).

1807 Bu

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-J, nr. 3746/1. Antwoorden van de burgemeesters op een vragenlijst van de prefect betreffende de lagere scholen (10.04.1807): aantal leraars/ leraressen, aantal leerlingen per sekse, aantal gemengde

Page 82: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

82

scholen, aantal scholen van de gewezen broeders, aantal broeders,aantal scholen van religieuzen, aantal gedoteerde lagere scholen, soort dotaties, capaciteit van de onderwijzers. Bijhorende correspondentie. (10.04-28.08.1807.)

1809 Bu

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-J, nr. 3747/1 en 3737/3. Algemene staten van de lagere gemeentelijke en particuliere scholen per arrondissement van het Scheldedepartement (gemeenten, naam van onderwijzers, logement, retributie, aantal leerlingen, schoolgeld) (1809): nr. 3747/1: Arrondissement Gent. Begeleidende brieven van de burgemeesters; nr. 3737/3: Arrondissement Gent.

s.d. LS

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-J, nr. 3740/1. Staten per arrondissement van het Scheldedepartement: naam van de gemeente, aantal opgerichte scholen per gemeente, naam van de onderwijzer, logement, retributie vastgesteld door de gemeenteraden (s.d.).

1814-1815 O/Pa

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-J, nr. 9011/12-13. Briefwisseling en stukken betreffende de staat van het onderwijs in het Scheldedepartement in 1814 (nr. 12) en 1815 (nr. 13).

Personeel

1819 O

R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 374/1. Stukken en briefwisseling betreffende bijkomende budgetten voor het betalen van het salaris van onderwijzers voor het jaar 1819 in het district Gent (1818).

1820-1827 O R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 330/3. Staten betreffende erkende onderwijzers en schoolhouders. Algemene staat van onderwijzers in o.a. het district Gent (1820-1827).

s.d. R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 363/5. Staat van onderwijzers en onderwijzeressen met erkende scholen in het district Gent (s.d.).

[1830] P

S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Maes, Herman . Onderwijs te Deinze 1830-1860. In: BGD, KGK Deinze, jg. 74 (2007), pp. 63-131. [Machelen: Bijlage 4. Onderwijzers in 1830, p. 117.]

GEMEENTESCHOOL Machelen

[ca. 1900] P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Vandeputte, Maurits . De Gemeenteschool van Machelen rond 1900. In: BGFZ, GHK Zulte, 1990, pp. 96-102.

KATHOLIEKE SCHOOL Machelen KLOOSTER VAN MACHELEN

F U.G. BIB, Gent , BRKZ.TOPO.0482.B. Machelen (Vl.). Het klooster. Zie ook: http://search.ugent.be/meercat/x/view/img01/001001843.

[1870-1993] P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Jaspaert, Johan . Historiek van het Klooster te Machelen 1870-1993. In: BGFZ, GHK Zulte, 1993, pp.

Page 83: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

83

19-37. UNIVERSITAIR EN HOGER ONDERWIJS Machelen Vlaamse Hogeschool Gent (1916-1918)

P

UG BIB, Gent BIB. D6129 en 166 T 12. Heyse, Théodore . Index documentaire. Tome 1. L’Universite flamande. Gent, 1918-1919. [Deel 1, pp. 139/145: verwijzing naar student uit Machelen, P. De Coster .]

P

S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Matthys, Luc . Ontstaan en ontwikkeling van de Kunst- en Oudheidkundige Kring te Deinze 1928/29-199/40. In: BGD, KOK Deinze, jg. 46 (1979), pp. 7-94. [Paul De Coster , p. 84 (11).]

P S.O.B. Deinze , OVLA-DEIN (Map Contactblad). Maes, Herman . De Coster. In: Kontaktblad , KOK Deinze, jg. 3, nr. 6, p. 210.

CULTUUR. ONTSPANNING. SPORT. HULDEBETOON. SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN Machelen WILLEMSFONDS

[1880-1883] P

S.O.B. Deinze , OVLA-DEIN (Map Contactblad). Huys, Paul . Willemsfondsleden in de streek van Deinze (late 19e eeuw). In: Contactblad , KGK Deinze, jg. 29 (2009), nr. 1, pp. 3859-3862. [Machelen: Vanden Hende , p. 3861.]

BGJG / GEZINSBOND ZULTE

On http://users.belgacom.net/parochie.machelenleie . Gezinsbond Zulte. (03.2010.)

DAVIDSFONDS

<1983-1992 Af KADOC Leuven , http://opac.libis.be/F?RN=24779393. Zoekterm(en): “Machelen Davidsfonds”. Allerlei activiteiten: posters, affiches (59 records / 02.2010).

On http://users.belgacom.net/parochie.machelenleie . Davidsfonds Machelen. (03.2010.)

FILMCLUB MACHELEN 1994> http://www.filmclub.be . Filmclub Machelen. (03.2010.) KVLV

http://users.belgacom.net/VanDenAbeele/KVLVMachelen .htm . KVLV Machelen (03.2010.)

KWB

On http://www.kwbmachelen.be . KWB-Machelen (03.2010.) Archief vanaf 2009.

Page 84: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

84

LANDELIJKE GILDE

On http://users.belgacom.net/VanDenAbeele/LGMachelen.h tm . Landelijke Gilde Machelen. (03.2010.)

OKRA

On http://users.belgacom.net/parochie.machelenleie . Menu: OKRA. (03.2010.)

LETTERKUNDE Machelen ASTERE MICHEL DHONDT

Dichter en prozaschrijver (°Machelen, 1937). Alias Markies van Carabas, Troubadour, de Landarbeider…

Literair werk zie: http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=dhon001 (03.2010).

Bibliografie zie: http://picarta.pica.nl/xslt . Zoeken: Astère Michel Dhondt. (03.2010.)

P U.G. BIB, Gent , BIB.P.001173. Dhondt, Astère Michel . Siena: de ideale stad van de middeleeuwen. In: Dietsche Warande & Belfort , jg. 133 (1988), nr. 5, pp. 333-339.

P

U.G. BIB, Gent , BIB.P.001173. Dhondt, Astère Michel . Florence I: de geometrische schoonheid van Filippo Brunelleschi: meditatie in het Marcusklooster. In: Dietsche Warande & Belfort , jg. 134 (1989), nr. 1, pp. 48-52.

P S.O.B. Gent , Hoofdbibliotheek: Magazijn-iconografie (infobalie). Astère Michel Dhondt. Map.

P

S.O.B. Gent , Hoofdbibliotheek, Magazijn N-1-R-68 (infobalie). Diepstraten, Johan en Sjoerd Kuyper . Het nieuwe proza. Intervieuws met jonge Nederlandse schrijvers. Amsterdam, 1978. [Interview: Astère Michel Dhondt: ‘Wat heb je aan papier als het donker is?’, pp. 149-159.] Zie ook: http://www.dbnl.org/tekst/kuyp007nieu01_01/kuyp007nieu01_01_0008.php. (02.2010.)

P

S.O.B. Gent , HB (Magazijn) (Vragen balie verdieping) K-4-P-23. Bousset, Hugo . Schrijven aan een opus. Gesprekken met 9 Vlaamse auteurs. Antwerpen, 1982. [A.M. Dhondt: Gestolde schoonheid, pp. 171-186.]

P U.G. BIB, Gent , BIB.ROG.000612. Caremans, C. Jongens toch! In: Lukas de Vos (red.). Een onberaamd verbond. 50 jaar Arkprijs van het Vrije Woord. Antwerpen, 2000, pp. 123-132.

On http://www.dbnl.org/tekst/bork001schr01_01/bork001s chr01_01_0258.php . Dhondt, Astère Michel. (02.2010.)

On http://nl.wikipedia.org/wiki/Ast%C3%A8re_Michel_Dho ndt . Astère-Michel Dhondt. (02.2010.)

POEZIEPROJECT 2002 P G.B. Zulte , POEZ: MACH. Machelen een dorp vol poëzie.

Page 85: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

85

GERARD REVE

Prozaschrijver en dichter. Alias van Gerard Kornelis van het Reve (°Amsterdam, 1923-†Zulte, 2006; begraven te Machele n)

Literair werk zie: http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=reve002 (03.2010).

Bibliografie zie: : http://picarta.pica.nl/xslt. Zoeken: Gerard Kornelis van het Reve. (03.2010.)

On http://www.nadertotreve.nl/leven/hetverdrietvoorbij .html . Over ’t Graf van Reve (02.2010). Zie ook: http://www.nadertotreve.nl (02.2010).

SCHONE KUNSTEN. KUNSTAMBACHTEN. Machelen Zie ook ONDERWIJS - KUNSTOPLEIDING ROGER DE BACKER Kunstschilder (°Machelen, 1897-†Waregem, 1984). Werk in: MuDeL Deinze.

P Koninklijke Musea Schone Kunsten van België, Brusse l (?) , B II 18 419. R. De Backer. Machelen. Galerie ’t Moleken, Gent, s.d.

D’Aconit, Géo . Roger De Backer. In: De Gaverbeek , Schooltijdschrift RMS, Waregem, nr. 3 (1967), pp. 5-8.

P

S.O.B. Deinze , 705.8 BACK (Vragen balie boven). De Backer, Roger (samensteller), Hilde Buschler en Etienne Deman . Roger De Backer. Waregem, 1972. Ook aanwezig in: P.O.B. Waregem , 736.2.

P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. De Poorter, André . In memoriam kunstschilder Roger de Backer. In: BGFZ, GHK Zulte, 1984, pp. 118-119.

P

G.B. Zulte , INFORMATIEF 797.2. De Poorter, André . De geschiedenis van de Belgische circussen. Zulte, 1990. [Machelen, Roger De Backer, onderwerp: saltimbanques, p. 11.] Ook aanwezig in: S.O.B. Deinze , Vragen balie boven, 912.1.

ROGER RAVEEL Kunstschilder, tekenaar, graficus, dichter (°Mache len, 1921).

[1921-2005]

Biografie: G.B. Zulte , INFORMATIEF 736.8. Alleene, Carlos . Roger Raveel. Een verschrikkelijk mooi leven. Twee delen. Deinze, 2006. Deel 1: 1921-1969; deel 2: 1970-2005. Ook aanwezig in: S.O.B. Deinze , KUNST 705.8.

Zie ook CULTUUR - MUSEA - RAVEELMUSEUM La Relève (1948-1950)

P MSK Gent , MSK.XIII.2001.MACHELEN-AAN-DE-LEIE 1. Jooris, Roland . La Relève. Een klimaat. Machelen, 2001. [Catalogus.]

De Nieuwe Visie

P U.G. TW01, Gent , TW01.BEKAERT.000991. Beels, Lieve en Mark Michiels . Aspekten van het nieuwe realisme in Vlaanderen. Raveel, De Keyser, Elias. KU Leuven, 1976. [Licentiaatsverhandeling.]

Page 86: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

86

P

S.O.B. Deinze , KUNST 705.8. De Wolf, Koenraad . Kunst in de fabriek. De nieuwe visie van Beervelde tot Dulcia. Roger Raveel, Raoul De Keyser, Etienne Elias, Reinier Lucassen, Antoon De Clerck, Roland Jooris. Gent, 1991.

P G.B. Zulte , INFORMATIEF 736.8. Roger Raveel. De verscheidenheid in de Nieuwe Visie. Brussel, 1996. Ook aanwezig in: S.O.B. Deinze , KUNST 705.8 RAVE.

P S.O.B. Deinze , KUNST 705.8 RAVE. Ruyters, Marc . Roger Raveel en de nieuwe visie. Gent, 2006.

Oeuvre. Beschouwingen. Selectieve bibliografie.

[1934-1967]

G.B. Zulte , INFORMATIEF 736.8. Dewulf, Bernard , Octave Scheire en Hans Sizoo. Roger Raveel: het verschrikkelijke mooie leven. Schilderijen 1934-1967. Gent, 2003. Ook aanwezig in: S.O.B. Deinze , KUNST 705.8 RAVE.

[1948-1984] P St.-Lucas Arch. en Kunst, Gent , Wetenschappelijke werken, 741.07. Fuchs, Rudi en Jan Debbaut . Roger Raveel. Werken op papier 1948-1984. Eindhoven, 1986.

[1950-1990] P U.G. TW01, Gent , TW01.BEKAERT.000850. Claus, Hugo e.a. Roger Raveel: werken op papier 1950-1990. Amsterdam, 1991.

[1951-1989] P EHC Antwerpen , 645174 [C0 219a]. Roger Raveel. De Taal der Dingen. Tekeningen en keramieken. Machelen, 2000.

[1952-1966] P SASK Deinze . Geirlandt, Karel J . Roger Raveel. Gent, s.d. (1967).

[1968] Vid Documenta 4 - Kassel 1968. Gent, 1997. [Met o.a.; “Raveel Roger (B) kraakt mentaliteit kunstwereld”.]

[1974] P SASK Deinze . Van de Woestijne-Vanagt, H. , Karel J. Geirlandt en Roland Jooris . Retrospektieve Roger Raveel. Gent, 1974.

[1975] P

MSK Gent , MSK 3413. Bekkers, Ludo en Roger Raveel . Ludo Bekkers praat met Roger Raveel over diens leven en opleiding als schilder, over diens werk, over diens keuze in het Museum voor Schone Kunsten te Gent en over diens keuze uit het Museum voor Schone Kunsten te Gent. In: Openbaar Kunstbezit , jg. 13 (1975), nrs. 1-4. [Verzamelmap.]

P St.-Lucas Arch. en Kunst, Gent , Wetenschappelijke werken, 75.07. Van den Bussche, Willy . Roger Raveel 70. Oostende, PMMK, 1991.

P St.-Lucas Arch. en Kunst, Gent , Wetenschappelijke werken,75.07. Pauwels, Hilde . Roger Raveel. Gent, 1996.

P KATHO, ReNo, Campus Torhout , MNS G.191. Vermeersch, Nathalie . Roger Raveel. Moderne kunst in de klas. Torhout, 1997. [Lessenpakket.]

On /

vid

http://www.cobra.be/permalink/1.678215 . Roger Raveel. VRT, Cultuurdelta. Canvas. Rubriek 700. Cobra.be. Videozone. Anna Luyten interviewt Roger Raveel, Jan Hoet, Luc Tuymans, Octave Scheire, Roland Jooris, Camile Simoens, Raou l De Keyser (39’50” - 13.10.2002). (03.2010.)

P G.B. Zulte , INFORMATIEF 736.8. Jooris, Roland . De wereld van Roger Raveel. Gent, 2003. Ook aanwezig in: S.O.B. Deinze , Kunst 705.8 RAVE.

Page 87: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

87

P St.-Lucas Arch. en Kunst, Gent , Kostbare werken, 75.038. Van Muylem, Luc . Het stilleven van een schilderij. Machelen, 2003.

P G.B. Zulte , INFORMATIEF 736.8. Scheire, Octave . Roger Raveel: het grafische oeuvre. Gent, 2005. Ook aanwezig in: S.O.B. Deinze , KUNST 705.8 RAVE.

On /

vid

http://www.cobra.be/permalink/1.678034 . Raveel heeft me doen kijken. VRT, Cultuurdelta. Een. Cobra.be. Videozone. Lieven Vandenhaute interviewt Michaël Borremans , Roger Raveel (6’20” - 31.05.2006). (02.2010.)

P G.B. Zulte , INFORMATIEF 736.8. De Baere, Bart . Roger Raveel. Witte schaduw. Tekeningen. Gent, 2008. Ook aanwezig in: S.O.B. Deinze , KUNST 705.8 RAVE.

P

On

Vlaams Parlement, Brussel . De Muer, Marleen (samenst.). De wereld van Roger Raveel. Brussel, 2009. E-book. Zie: http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/biblio/opendigibib/monografie/2009/106_werkboekje_de_wereld_van_roger_raveel.pdf. (03.2010.)

Plastisch gebeuren. Projecten. Acties. Contestaties . Installaties. De acties

On http://www.rogerraveelmuseum.be/site2/index.php?lan guage=NL . Raveelmuseum . Tentoonstellingen. De acties (2006). [Terugblik op 35 jaar maatschappelijke en ludieke acties.] (03.2010.)

Beervelde (1966-1967)

P

Belgisch Parlement, Brussel , Archief Senaat, S/archief1 ter 46. Jooris, Roland . Beervelde. De keldergangen van het Kasteel te Beervelde tot een kunstwerk gemaakt door Roger Raveel m.m.v. Elias, Raoul De Keyser en Lucassen, september oktober 1966. S.l., s.d.

P EHC Antwerpen , 574302 [C3-136c/ds 1013 bis2]. D’Arschot, Philippe en Roland Jooris . Beervelde. S.l., 1967.

P U.G. BIB, Gent , BIB.P.009593. Jooris, Roland . Beervelde 20 km. In: Ruimten , 1967. Ook aanwezig in: U.G. L30, Gent .

P Van Dormolen, Ted . Schilderij als Wandelgang. De graaf doet aan nieuw realisme. In: Panorama , 1967.

P U.G. TW01, Gent , TW01.TS.BEKAERT.354. Callewaert, Marc . De Kelder van Roger Raveel. In: Streven , 1968, nr. 5.

P K.B. Brussel , IV 93.781 C (Magazijn - Belgische Bibliografie). Jooris, Roland . Raveel en Beervelde. Tielt, 1979.

P

S.O.B. Gent , Hoofdbibliotheek, Magazijn (vragen infobalie verdieping), G-3-T-84. Van den Bussche, Willy en Roland Jooris . De muurschilderingen in de keldergangen van het kasteel van Beervelde 1966-1967. Raoul De Keyser, Etienne Elias, Lucassen, Roger Raveel. Oostende, 1987.

Dulciakunst. Zottegem (1969). Af AMVC Antwerpen , Magazijnplaats R 22/A (LK XI,2). Roger Raveel-

Page 88: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

88

Lucassen-Elias, Raoul de Keyser, Antoon de Clerck en Roland Jooris maken en verklaren de fabriek Dulcia in Zottegem tot kunstwerk.

P Artesis Hogeschool Antwerpen , OWAC, 14862. Herbert, Anton . De Clerck, Antoon, Roland Jooris, Roger Raveel en Lucassen. Dulciakunst. S.l., 1969.

P

S.O.B. Deinze , KUNST 705.8. De Wolf, Koenraad . Kunst in de fabriek. De nieuwe visie van Beervelde tot Dulcia. Roger Raveel, Raoul De Keyser, Etienne Elias, Reinier Lucassen, Antoon De Clerck, Roland Jooris. Gent, 1991.

Raveel op de Leie (1971)

P Pr.Ar. T. Vanhee, Deinze . Jooris, Roland (red.). Raveel op de Leie. Zondag 29 augustus 1971. Vosselare, 1971.

Af AMVC Antwerpen , Magazijnplaats R 22. Raveel op de Leie van Machelen tot Afsnee.

P SASK Deinze . Geirlandt, Karel J. In de omgeving van Raveel. Kruishoutem, 1972, pp. 12-14.

P EHC Antwerpen , 718186. Alleene, Carlos en Luc Levrau . Raveel op de Leie (1971-2006). Machelen, 2006.

Zwanen van Brugge (1971)

P SASK Deinze . Geirlandt, Karel J. In de omgeving van Raveel. Kruishoutem, 1972, pp. 14-15.

P K.B. Brussel , 9B/2008/937 (Magazijn - Algemene Leeszaal). Alleene, Carlos en Thom Mercuur . Raveel in Friesland. Roger Raveel, kunstschilder uit Machelen-aan-de-Leie. Heerenveen, 2007.

On

http://www.museumbelvedere.nl/museumpark/impressie (03.2010). [De zwanen van Brugge in het Museumpark Landgoed Oranjewoud (Museum Belvedère, NL-Heerenveen).]

Metrostation Merode. Brussel (1976). Vive la Sociale (Van Eyck, Ensor.)

F http://photos1.blogger.com/blogger/4787/2547/1600/m et-bru_12-07.jpg (03.2010).

F http://photos1.blogger.com/blogger/4787/2547/1600/m et-bru_12-08.jpg (03.2010).

F http://img.photobucket.com/albums/v198/leflamand/Ge rdablog/Raveel.jpg (03.2010).

F http://www.stib.be/irj/go/km/docs/STIB-MIVB/INTERNET/images/Kunst%20in%20de%20metro/Raveel .JPG (03.2010).

P Hogeschool Sint-Lukas Brussel , 7.05 METR. Als de kunst de metro neemt. Een reis doorheen de grootste ondergrondse kunstgalerij van Brussel. Brussel, 2006.

Het Zeewezengebouw. Oostende (1989). [2000] Vid Op de Beeck, Johan . Raveel, de documentaire. In: Rubriek 700.

Page 89: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

89

On

TV-documentaire (52’). Productiehuis Turnkey nv in coproductie met Canvas, 2000. Muziek: Wim Mertens . Poëzie: Hugo Claus . Voor achtergrond zie: http://publicaties.vlaanderen.be/docfolder/965/Jaarboek_awz_2000.pdf. (03.2010.)

2005 On

http://www.staatsbladclip.be/staatsblad/wetten/2005 /04/15/wet-2005035364.html . Staatsblad. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Monumenten en Landschappen. Ontwerp van lijst van volgende voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten (28.01.2005): de administratieve vleugel van het Zeewezengebouw, waarin zich de schilderingen van Roger Raveel bevinden. (03.2010.)

P S.O.B. Deinze , DEINZE 705.8 RAVE. Alleene, Carlos . Roger Raveel: de tijd,de zee en Oostende. Een verborgen schat. Deinze, 2007.

On/F

http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/56825 . De inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Oostende. Loodswezengebouw, nu Zeewezengebouw (ID: 56825). (03.2010).

On/F

http://beeldbank.oostende.be/Zoekresultaat/tabid/68 /Default.aspx . Stad Oostende. Beeldbank. Raveel. (03.2010).

De zin van het zinloze. Brussel (1990).

1990 P U.G. TW01, Gent , TW01.BEKAERT.000923. Claus, Hugo e.a. De zin van het zinloze. Gent, 1990. [Brussel, 10.05.1990.]

Kapel Maria Hulp der Christenen. Machelen (1990)

Zie GEESTELIJKHEID - GEBOUWEN - KAPEL MARIA HULP DER CHRISTENEN

Belgische kust (2003 Beaufort. Kunst aan zee.

P S.O.B. Gent , Hoofdbibliotheek, 3e verdieping, 738.4. Van den Bussche, Willy en Gunther Pertry . Marines in confrontatie. Catalogus. Brugge, 2003.

Poëzie om Raveel. Letterkunde.

[1947-1962] P G.B. Zulte , INFORMATIEF 736.8. Jacobs, Katrien . Hugo Claus & Roger Raveel. Brieven 1947-1962. Gent, 2007. Ook aanwezig in: S.O.B. Deinze , ROMANS CLAU.

On/

vid

http://www.cobra.be/permalink/1.678042 . Hugo Claus - Roger Raveel. Brieven. VRT, Cultuurdelta. Canvas. Cobra.be. Videozone. Lieven Vandenhaute interviewt Jan Van den Berge (2’43” - 03.11. 2007). (03.2010.)

P KANTL, Gent . Jooris, Roland en Roger Raveel . Tekenschrift. In: Revolver , jg. 16 (1988-1989), nr. 1-2.

P St.-Lucas Arch. en Kunst, Gent , Wetenschappelijke werken,75.07. Beel, Stéphane en Bernard Van Eeghem . Poëzie rond Roger Raveel. Watou, 1993.

P K.U. Leuven , Centrale Bibliotheek, MAGAK: Magazijn, THL 62032. Rooms, Johan . Roland Jooris over Roger Raveel. Een analyse

Page 90: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

90

van het niets, het licht en de dingen (1991) en andere teksten. Leuven, 1996. [Licentiaatsverhandeling.]

P KANTL, Gent , KANTL.98D39. Ten Berge, H.C . Een tuin in de winter. Landgraaf, 1993. [Illustrator: Roger Raveel.]

P K.U. Leuven , Centrale Bibliotheek, MAGA6: Magazijn, 6A34168. Roger Raveel en het woord. Rijswijk, 1999.

P G.B. Zulte , POEZIE:GEDI. Gisekin, Jo , Anton Van Wilderode en Roland Jooris . Gedichten bij de wandschilderingen van Roger Raveel. Machelen, s.d.

P S.O.B. Deinze , POEZIE: RAVE. Raveel, Roger . Er is alles in het leven. Deinze, 2006.

P G.B. Zulte , POEZIE: CARR. Echo’s van Raveel e.a.: twaalf triptieken. Antwerpen/Rotterdam, 2008. Ook aanwezig in: S.O.B. Deinze , POEZIE: CARR.

Muziek om Raveel. Composities.

K.U. Leuven, Matrix , LMAT: MATRIX, II BUCK 2004. Buckinx, Boudewijn . Voor Roger Raveel. Music score. Lantro Music, Grimbergen, 2004. (2’) (BBWV1998.06.) (1998.)

P/ cd

G.B. Zulte , INFORMATIEF 784.5. Brouwers, Jeroen . Een nieuw requiem. Antwerpen, 2009. [Illustrator: Roger Raveel.] [W.A. Mozart .] Ook aanwezig in: S.O.B. Deinze , 784.5.

Mertens, Wim . Raveel. Compositie n.a.v. de tv-documentaire Raveel, de documentaire van Johan Op de Beeck (2000).

Bibliofiele uitgaven. Boekbeeld.

[1966-1968]

P

P

G.B. Zulte , INFORMATIEF 736.8. Raveel, Roger en Hugo Claus . Genesis 1966/1968. Editie van de originele tekeningen van Roger Raveel met gedichten van Hugo Claus. Brugge, 1990. [Met 33 tekeningen van Roger Raveel en 33 gedichten van Hugo Claus.] (500 ex.) S.O.B. Deinze , DEINZE 705.8 RAVE. Raveel, Roger en Hugo Claus . Genesis 1966-1968. Tekeningen van Roger Raveel met gedichten van Hugo Claus. Brugge, 1996².

1988 P/Kw

Claus, Hugo . Een andere keer. Dordrecht/Amsterdam, 1988. [Met 15 houtsneden van Roger Raveel.]

1992 P Vlaams Parlement, Brussel , Magazijncollectie, 634.1 G JOOR 1992. Jooris, Roland en Roger Raveel . Het niets, het licht en de dingen. Leuven, 1992.

1998 P/Kw

K.B. Brussel , B 1998 3.433 (RP). Jooris, Roland . Epifanie. Gent, 1998. [Met een suite van drie koperetsen van Roger Raveel.] (65 genummerde ex. + 8 geletterde ex.)

2001 P/Kw

Mysjkin, Jan H . Hersenslag. Gent, 2001. [Suite met twee houtsnedes van Roger Raveel.] (60 ex.)

[2003] P K.U. Leuven , Centrale Bibliotheek, MAGA6: Magazijn - 6A56051. Meert, Jef . Boekbeeld. Olsene, 2003.

2004 P/Kw

Kopland, Rutger . Zoals zijn beelden. Gent, 2004. [Suite met vijf etsen in kleur van Roger Raveel.] (60 ex.)

Page 91: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

91

2007 P/Kw

Raveel, Roger . Tegenover het vlak. Gent, 2007. [Vijf teksten en drie etsen van Roger Raveel.] (100 ex.)

Varia

P S.O.B. Deinze , BELGIE 937.6. De Maesschalck, Edward . Ten huize van… Brussel, 1991. [Biografie van 10 Vlamingen, o.a. Roger Raveel.]

P Vlaams Parlement, Brussel , Uitleencollectie, 332 H HULDE 1992. Vanvelthoven, Louis . De Vlaamse Raad huldigt Zuster Leontine, Paul Janssen, Roger Raveel. Laudatio. Brussel, 1992.

P S.O.B. Deinze , OVLA-DEIN (Map Contactblad). Maes, Herman . Maessprokkels. Roger Raveel. In: Contactblad , KGK Deinze, jg. 21 (2001), pp. 2811-2812.

P S.O.B. Deinze , OVLA-DEIN (Map Contactblad). Maes, Herman . Maessprokkels. Roger Raveel. In: Contactblad , KGK Deinze, jg. 22 (2002), nr. 5, pp. 2958.

P

K.U. Leuven, Centrale Bibliotheek, MAGA5: Magazijn, 3A48887. De Moor, Paul en Michiel Hendryckx . De plek. Op stap met 10 boeiende Vlamingen naar hun favoriete plek in België. Tielt, 2003. [o.a. Roger Raveel.]

P S.O.B. Deinze , OVLA-DEIN (Map Contactblad). Jonckheere, Willy . Tentoonstelling “De wereld van Roger Raveel”. In: Contactblad , KGK Deinze, jg. 29 (2009), nr. 2, p. 3842.

On

AMVC Antwerpen , Letterenhuis. File: Raveel, Roger 1921. Centrum bezit affiches, brieven, documenten, knipsels en foto’s. Zoeken onder: http://anet.ua.ac.be/cgi-bin/Acgi?EntryN:WAOEX. Zoekterm: Raveel. (03.2010.)

MUSEA Machelen RAVEELMUSEUM Zie ook CULTUUR - SCHONE KUNSTEN - ROGER RAVEEL http://www.rogerraveelmuseum.be/site2/intro.php . (02.2010.)

P S.O.B. Deinze , KUNST 705.8. Jooris, Roland, Octave Scheire en Geert Bekaert . Het Roger Raveelmuseum. Oostkamp, 1999.

2000 cdr SASK Deinze . Het Roger Raveelmuseum. Architect: Stephane Beel. Machelen, 2000.

2002> On http://www.rogerraveelmuseum.be/site2/index.php?lan guage=NL . Tentoonstellingen in het Raveelmuseum. Menu: Tentoonstellingen. (02.2010.)

KUNSTGALERIJEN Machelen HUIS DE LEEUW

P

De Ruyck, Johan . Nieuw leven voor Huis De Leeuw. In: Het Nieuwsblad , 29.11.2008. Zie ook: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articl eid=BM23FKA0 . (03.2010.)

F http://www.zulte.be/WWW/gemeente/3255.html . Huis De Leeuw.

Page 92: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

92

TWEEPOOL

P

De Ruyck, Johan . Nieuw leven voor Huis De Leeuw. In: Het Nieuwsblad , 29.11.2008. Zie ook: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articl eid=BM23FKA0 . (03.2010.)

TONEEL Machelen LIEFHEBBERS DER RHETORICA

[18e eeuw] P

S.O.B. Deinze , Deinze, OVLA-DEIN 938.2 (Uitgave 1993). De Potter, Frans en Jan Broeckaert . Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen : Arrondissement Gent, Eerste Reeks, deel 4. Machelen. Gent, 1864-1870. [Liefhebbers der Rhetorica, p. 23.]

VLAAMSCH VOLKSTOONEEL (V.V.T.)

1925-1929 O

KADOC Leuven , Archief van het Vlaamsch Volkstoneel, Inventaris nr. 24, nr. 2.3.3.3.18. S.M. Het (tweede) V.V.T. Beheer van het gezelschap en organisatie van voorstellingen. Deinze, Machelen en Deurle.

TOONKUNDE. MUZIEK. ZANG. Machelen FANFARENGENOOTSCHAP

>1858] P

S.O.B. Deinze , Deinze, OVLA-DEIN 938.2 (Uitgave 1993). De Potter, Frans en Jan Broeckaert . Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen : Arrondissement Gent, Eerste Reeks, deel 4. Machelen. Gent, 1864-1870. [Fanfarengenootschap, p. 23.]

HARMONIE SINT-CECILIA

[1890>] P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Gilbert, Georges . Historiek van de muziekmaatschappijen te Zulte, Olsene en Machelen. In: BGFZ, GHK Zulte, 1987, pp. 46-105. [Machelen, pp. 96-105.]

s.d. F KADOC Leuven , KFF9. Harmonie Sint-Cecilia, Machelen. Groepsfoto, s.d.

SCHUTTERSGILDEN Machelen GILDE VAN SINT-SEBASTIAAN

[1839>] P

S.O.B. Deinze , Deinze, OVLA-DEIN 938.2 (Uitgave 1993). De Potter, Frans en Jan Broeckaert . Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen : Arrondissement Gent, Eerste Reeks, deel 4. Machelen. Gent, 1864-1870. [Gilde van St.-Sebastiaan, p. 23.]

JEUGDWERKING. JEUGDBEWEGINGEN. Machelen CHIRO

Page 93: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

93

On http://www.chiromachelen.be/default.htm . Chiro Machelen. (03.2010.)

KAJ On kajmachelen.freewebspace.com . KAJ Machelen. (03.2010.) KLJ

On http://www.jeugdwerknet.be/adressen/organisatie/klj -machelen . KLJ-Machelen. (03.2010.)

KSA

1934-1971 O

KADOC, Leuven , Archief KSA-Oost-Vlaanderen (1928-1987), Regionale werking, Bonden, nr. 6.2.2.89. Machelen (Sint-Jan-Berchmans) (LE). Verslagen, ledenlijst, uitnodigingen, losse nummers bondsbladen ’t Scharnierke en Kartoes.

1953-1972 Do KADOC, Leuven , Archief KSA-Oost-Vlaanderen (1928-1987), Aanvulling, nr. 47. Ledendossiers. Machelen (Sint-Tarcitius).

CIRCUS Machelen

P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1.De Poorter, André . Het circus in Groot-Zulte. In: BGFZ, GHK Zulte, 1986, pp. 19-47.

P G.B. Zulte , INFORMATIEF 797.2. De Poorter, André . De geschiedenis van de Belgische circussen. Zulte, 1990. Ook aanwezig in: S.O.B. Deinze , 912.1 (Vragen balie boven).

FEESTELIJKHEDEN. KERMIS. EVENEMENTEN. Machelen

1864 Af

Volkskundemuseum, Antwerpen , V 75457 (VM277). Gemeente Machelen. Kermisaffiche (oktober 1864). [Druk Steurbaut , Deinze.] Zie ook: http://anet.ua.ac.be/cgi-bin/Acgi?Cgipict:WAPSFULL.146922.9.28680 (02.2010.)

SPORT. SPORTMANIFESTATIES. Machelen DUIVENSPORT

[1870] P

S.O.B. Deinze , Archief KGK, Tijdschriften: NEVE (in S.A. Deinze ). Bollaert, André . De duivensport in het Land van Nevele. In: Bollaert, André en Patrick Tuytschaever , De Duivensport in het Land van Nevele. Deel I, HLvN , jg. 38 (2007), nr. 3A, pp. 317-333. [Machelen, p. 318.]

VINKENSPORT [1959] DVD G.B. Zulte , OVLA-ZULTE 938.1. Oud Machelen: vinkeniers 1959. WIELRENNEN Frans De Mulder (°Kruishoutem, 1937-†Deinze, 2001.)

On http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articl eid=JJ1E83GD . De Ruyck, Johan . Inwoners trots op dorpsgenoot. Wielrenner Frans De

Page 94: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

94

Mulder krijgt gedenkplaat in dorpscentrum. In: Het Nieuwsblad , 29.06.2007. (03.2010.) [Voorstel.]

P S.O.B. Deinze , Sport 618.54. De Smet, Jan en Patrick Feyaerts . Groene Leeuw. De wielerploeg die de Keizer uitdaagde. Eeklo, 2008. [Frans De Mulder, pp. 103-113.]

VOETBAL De Leiekerels Voorganger van KME Machelen. 1916/

1926-1935 On http://www.eendr-machelen.be/inh%20historiek.htm . Historiek.

De geschiedenis van KME Machelen. (03.2010.) Eendracht Machelen (KME)

1935> On http://www.eendr-machelen.be/inh%20historiek.htm . Historiek De geschiedenis van KME Machelen. (03.2010.)

On http://www.eendr-machelen.be . K.M.E. Machelen (03.2010.) TOERISME. RECREATIE. Machelen INFORMATIE

On http://www.zulte.be/WWW/gemeente/g5/g9/106.html . Gemeente Zulte. Toeristische informatie en bezienswaardigheden. (03.2010.)

On http://www.toerisme-leiestreek.be/leiestreek/gemeente.aspx?id=20209 . (05.2010.)

RECREATIE

P S.O.B. Deinze , OVLA-DEINZ 987.2. Vaneeckhaute, Christine . Recreatiemogelijkheden langs oude Leie-armen. Zulte-Deinze. Gent, 1986. [Eindwerk gidsencursus.]

WANDELROUTES. FIETSROUTES.

[1977] P S.O.B. Deinze , OVLA-DEIN 987.3. Huys, Jacques . Trip door Machelen en Petegem. Gent, 1977. [Eindwerk gidsencursus.]

[1981] P Levrau, Luc en Marc Taelman . Gulderoute. Wandel- en fietsroute te Machelen. Machelen, 1981.

G.B. Zulte (Brochure ter beschikking). Machelen. Gulderoute. [Fietsroute, 32 km, lusvorm. Vertrekpunt: Guldepoort, Georges-Jozef Imschootplein, Machelen.]

On http://www.vlaanderen-fietsland.be/fietsroute.php?i d=169. Machelen Gulderoute. (03.2010.)

On http://www.toerisme-leiestreek.be/leiestreek/route. aspx?id=194 . Gaverfietsroute (05.2010.)

G.B. Zulte (Brochure ter beschikking). Roger Raveelroute. (Wandelroute, 5,5 km, lusvorm. Vertrekpunt: Guldepoort, Georges-Jozef Imschootplein, Machelen.]

On http://www.guidodevliegher.be/wan_oude_leie_in_gram mene_en_machelen.htm . De Vlieger, Guido . Wandeling “Oude Leie in Grammene en Machelen”. (05.2010.)

Page 95: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

95

DORP IN DE KIJKER (2010)

P JNDR. Machelen in 2010 ‘Dorp in de kijker’. In: Passe-partout , (editie Deinze-Gavere), 24.03.2010, pp.1 en 3.

On http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articl eid=BLELE_20091207_006.

On http://www.zulte.be/WWW/gemeente/4233/version/1/par t/4/data/Promotietekst%20algemeen.pdf?branch=main&language=defaul t. Programma 2010 (05.2010.)

PERS. INFORMATIE. Machelen Zie ook ZULTE - CULTUUR - PERS Zie ook DEINZE. Deel 2. CULTUUR - PERS

P K.U. Leuven , Centrale Bibliotheek, BRES: Tabularium - Magazijn, VH183/018d. Gazet van Machelen. Katholiek Nieuws- en aankondigingsblad. Uitgever: Grootaert, Deinze. [jg. 8 (1902), nr. 7]

ERFGOED. GEDACHTEGOED. ALGEMEEN BEELD Machelen

1608-1609 K.B. Brussel , Prentencatalogus, F 26742 (recto). De Montigny, Adrien . Sites de la Sambre et de la Lys, 1608-1609. Vue de Machelen, p. 57, f° 29 (recto).

[1858] P

S.O.B. Deinze , OVLA-DEIN (Map Contactblad). Huys, Paul . De streek van Deinze anderhalve eeuw geleden. (Uit “Beschrijving van Oostvlaenderen” van Domien Sleeckx, 1858). In: Contactblad , KGK Deinze, jg. 20 (2000), nr. 4, pp. 2680-2681.

LANDSCHAP. GEOLOGIE. GEOGRAFIE. Machelen

P

G.B. De Pinte , OVLA-DE PINTE, 938.1. Thoen, Erik . De historische evolutie van het landschap in de Leiestreek tussen Kortrijk en Gent tijdens de Middeleeuwen. In: Jaarboek , HKS De Pinte, jg. 19 (1990), pp. 3-34.

P

U.G. BIB, Gent , BIB.P.003874. Van Acker, G. Historio-geografische studie over het Sint-Pietersdomein tusschen Leie en Schelde. In: Tijdschrift Belg. Ver. Aardrijkskundige Studies , deel 12 (1942), pp. 27-45.

ARCHEOLOGIE Machelen OPGRAVINGEN. ONDERZOEK.

P

G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Bourgeois, Jean en Guy De Mulder , m.m.v. Marc Meganck en Jacques Semey . Grafheuvels uit de Bronstijd in Machelen en Olsene. In: BGFZ, GHK Zulte, 1996-1997, pp. 12-23.

P

G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. De Mulder, Guy . Relicten uit het verleden. Een eerste verkennend onderzoek naar sites met walgracht te Zulte, Olsene en Machelen. In: BGFZ, GHK Zulte, 2000-2001, pp. 227-238.

Page 96: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

96

On

De Mulder, Guy . Sites met walgracht te Machelen. Zie: https://biblio.ugent.be/input/download?func=downloadFile&fileOId=731341&recordOId=. (02.2010.)

P

S.O.B. Deinze , Algemene Geschiedenis 930.2. Ampe, Carole , Jean Bourgeois, Marc Meganck en Jacques Semey . Cirkels in het land. Een inventaris van cirkelvormige structuren in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Volume 1 (AIV 4). Oost-Vlaanderen. [o.a. Gottem, Grammene, Deinze, Petegem, Machelen, Olsene.] Ook aanwezig in: S.A. Deinze .

MONUMENTEN. KUNSTPATRIMONIUM. Machelen Bouwkundig erfgoed

[1896/ 1954>]

P

U.G. L08, Gent , L08. 013.021. Devos, Patrick , De gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen. Inventaris van het Kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen, XVI-XVII. Gent, 1982. [“Voormalig Gemeentehuis” Machelen, pp. 949-950.]

P

U.G. L64, Gent . L64. 351-2. Huysman . Machelen. Oudheidkundig inventaris van Oost-Vlaanderen, zesde aflevering. Gent, 1912. [Deurle, Lovendegem, Machelen, Merendree, Zomergem.] Ook aanwezig in: R.A. Brussel (?) ,BIB [MARC] 8F11705.

P

U.G. BIB, Gent , BIB. P.003256 en BIB. VOLK.004432. Depraet, Oskar S . Duiventorens in Oost-Vlaanderen. In: Oostvlaamsche Zanten , jg. 41 (1966), nr. 3-4, pp. 130-132. [Machelen, Te Overmeers, poortgebouw/duiventoren.]

P

G.B. Zulte , INFORMATIEF 716. Bogaert, Chris en Kathleen Lanclus , Bouwen door de eeuwen heen: inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Provincie Oost-Vlaanderen. Arrondissement Gent. Kantons Deinze-Nazareth. Deel 12n3. Brussel, 1991. [Machelen: pp. 206-224; foto’s 451-487.] Ook aanwezig in: S.O.B. Deinze , Deinze 710.3. MuDeL , Bibliotheek, 700.3 (56). G.B. Nazareth , Nazareth VOLWASSENEN NON-FICTION 716.

On

K.I.K., Brussel , Online Fototheek, Machelen. Foto’s nrs. 65-71. Kerk Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus. Zie: http://www.kikirpa.be/www2/wwwopac/nl/object.html: Gemeente Machelen (nrs. 65-153/155). (03.2010.)

On VIOE, Brussel , Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, Relicten. Zoeken op: http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/zoeken (Zulte, Machelen). (03.2010.)

P

On

U.G. BIB, Gent , BRKZ.TOPO.0606. Machelen (Vlaanderen). De kerk en zicht op de Leie. Zie ook: http://search.ugent.be/meercat/x/view/img01/001007008. (03.2010.)

Pr K.B. Brussel , Prentencatalogus, S IV 33677. Machelen. Le château Van Imschoot à Machelen. Cartes Postales. Belgique. Machelen.

Pr K.B. Brussel , Prentencatalogus, S IV 33676. Machelen. Le château

Page 97: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

97

Van der Eecken à Machelen. Cartes Postales. Belgique. Machelen. Grafzerken. Grafstenen.

18e eeuw On

K.I.K., Brussel , Online Fototheek, Machelen. Foto’s nrs. 105-107. Grafstenen: Meire, vander Haeghen, Brache (Kerk Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus). Zie: http://www.kikirpa.be/www2/wwwopac/nl/object.html: Gemeente Machelen (nrs. 65-153/155). (03.2010.)

Kapellen. Kruisen.

P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Willemijns, Fred . Waar men gaat langs Zultse wegen… In: BGFZ, GHK Zulte, 1986, pp. 96-110. [Machelen, pp. 97-101.]

F/On

KADOC, Leuven , Kapelletjes in Oost-Vlaanderen. Machelen [onder Zulte]. Zie ook: http://kadoc.kuleuven.be/kapelletjes/oost-vlaanderen.php (Zulte). (03.2010.)

Kunstpatrimonium

[1797]

P

S.A. Gent , Modern Archief, Reeks T, Schone Kunsten, nr. 66. Inventaire des tableaux, dessins etc. destinés au Muséum départemental, blz. 30-31, nrs. 496-498. Zie ook: S.O.B. Deinze , OVLA-DEIN (Map Contactblad). Huys, Paul . Over de Petegemse burgemeesterszoon Constant Hopsomer (1752-1812) en over de Gentse Museumstukken, opgeslagen in de parochiekerken van Deinze, Petegem, Machelen en Vinkt. In: Contactblad , KGK Deinze, jg. 21 (2001), nr. 1, pp. 2739-2742.

P Plateau, J. Studie over de kerk van Machelen aan Leie. Parochie van St.-Michiel, Cornelius en Ghislenus. S.l., 1944. [Onuitgegeven studie.]

P

U.G. GUS 164, Gent , GUS 164. 3U103 (4). Vandenbussche-Van den Kerkhove, Christina . Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Oost-Vlaanderen. Kanton Deinze. Brussel, 1976. [Machelen, o.a. pp. 27-30.] Ook aanwezig in: U.G. L70, Gent, L70.B401.004.004.

P

MLZ, Hoger Architectuur Instituut, Antwerpen . Rambaut, Aletta . Restauratiedossier van drie altaren in de Sint-Corneliuskerk te Machelen. Historische en materieel-technische analyse. Antwerpen, 1990. [Onuitgegeven postgraduaat.]

On

K.I.K., Brussel , Online Fototheek, Machelen. Foto’s nrs. 72-104 en 108-153. Kerkpatrimonium Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus. Zie: http://www.kikirpa.be/www2/wwwopac/nl/object.html: Gemeente Machelen (nrs. 65-153/155). (02.2010.)

On

K.I.K., Brussel , Online Fototheek, Machelen. Foto nr. 155. Roger Raveel, Mozes. Kerkpatrimonium: Kapel Maria Hulp der Christenen. Zie: http://www.kikirpa.be/www2/wwwopac/nl/object.html: Gemeente Machelen (nrs. 65-153/155). (02.2010.)

Page 98: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

98

Ovenburen

P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Van Quickelberghe, Daniël . Ovenburen te Machelen. In: BGFZ, KGH Zulte, 2003, pp. 140-152.

Oorlogsmonumenten. Oorlogsgedenktekens.

P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Levrau, Luc . Het oorlogsgedenkteken te Machelen. In: BGFZ, KGH Zulte, 1995, pp. 36-39.

Muur van de verbeelding

On http://www.vvvleiestreek.be/sportrecreatie.asp?HI=8 &SI=36&SSI=135. VVV Leiestreeek. Kunst. Beelden in het Straatbeeld. De nieuwe visie. (05.2010.)

DIALECT. STREEKTAAL. Machelen Zie ZULTE - ERFGOED - DIALECT FAMILIENAMEN Machelen

[1990] P G.B. Zulte , OVLA 938.1. Willemijns, Fred . De meest voorkomende familienamen in Groot-Zulte in 1990. In: BGFZ, GHK Zulte, 1991, pp. 18-19.

TOPONIEMEN. PLAATSNAMEN. Machelen

>1100] P

U.G. BIB, Gent , BIB.ELS.013183 V. 1 en 2. Gysseling, Maurits en A.C.F. Koch . Diplomata belgica ante annum millesimum centesimum scripta. Brussel, 1950. [Mahlinum, Maglina, Bogastalla, Flaswereda, Fredingahem, Fuovinga agrum, Henglinio.]

[1541-1681] P

S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, TLK 7.1. Kerckhaert, Noël . Oude Oostvlaamse herbergnamen. Gent, 1976. [Machelen: inden Inghele (1570); inde hutte (1608); den prince cardinael (1681); st. huybrecht (1649); inde zwane (1541); st. joris (1594).]

P

S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, TLK 7.2. Kerckhaert, Noël . Oude Oostvlaamse hoeven (Deel 1). Gent, 1977. [Machelen: Goed te Biesdonk (p. 40); Goed ten Bossche (p. 60); Goed ter Bruwere (p. 82); Goed ter Cuerne (p. 99); Goed ten Hamme (p. 162).]

P

S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, TLK 2. Vanhee, Tony . Oude toponiemen uit de Deinse Leiestreek. Overdruk uit: BGD, KOK Deinze, jg. 57 (1990), pp. 291-334. [Machelen: Machelen, pp. 317-319.]

P G.B. Zulte , OVLA-MACH 938.1. Goeminne, Luc . Toponymie van Machelen. Oude en nieuwe plaatsnamen. Deinze, 2005.

HEEMKUNDIGE EN GESCHIEDKUNDIGE VERENIGINGEN Machelen

P

Geschied- en Heemkundige Kring Zulte (GHK Zulte), Zulte. Werkgebied: Machelen, Olsene, Zulte. Publicaties: Jaarboek Bijdragen tot de Geschiedenis en Folklore van

Page 99: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

99

Zulte (BGFZ). Jaarboek: 1976/1980-1993. Sinds 1994-1995 tweejaarlijks. Aanwezig in: G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. [1976/1980>.] S.O.B. Deinze , Archief KGK, Tijdschriften: ZULT (in S.A. Deinze ) [1985-1988/1990/2002-2003/2006-2007.]

P

Mu

On

Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de L eiestreek (KGK), Deinze . [Nieuwe naam sinds 1997.] [Vroeger: Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze (KOK) >1996] Werkgebied: Deinze, Astene, Bachte-Maria-Leerne, Gottem, Grammene, Meigem, Petegem, Sint-Martens-Leerne, Vinkt, Wontergem, Zeveren. Publicaties: Jaarboek Bijdragen tot de Geschiedenis van Deinze en de Leiestreek (BGD); Contactblad/Kontaktblad; diverse publicaties. In de BGD komen artikels over Machelen voor. Museum: Museum van Deinze en de Leiestreek (MuDeL), Afdeling Volkskunde, Lucien Matthyslaan 3-5, 9800 Deinze. Archief: Museum van Deinze en de Leiestreek (MuDeL), Lucien Matthyslaan 3-5, 9800 Deinze. Zie: http://www.kgk-deinze.be. (03.2010.)

P

On

Geschied- en Heemkundige Kring “De Gaverstreke” (GHK Waregem). Werkgebied: Groot-Waregem, Anzegem. Geregeld bijdragen over Machelen, Olsene en Zulte. Publicaties: Jaarboek sinds 1973. Ook andere publicaties. Jaarboek aanwezig in: P.O.B. Waregem , Informatief WARE 938.2. [1973>.] S.O.B. Deinze , Archief KGK Tijdschriften: WARE (in S.A. Deinze ). [1976/1985/2002>.] Zie: http://users.telenet.be/degaverstreke. (03.2010.)

HEEMKUNDE. GESCHIEDSCHRIJVING. Machelen

P

S.O.B. Deinze , Deinze, OVLA-DEIN 938.2 (Uitgave 1993). De Potter, Frans en Jan Broeckaert . Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen : Arrondissement Gent, Eerste Reeks, deel 4. Machelen. Gent, 1864-1870.

VOLKSKUNDE. FOLKLORE. Machelen SAGEN. LEGENDEN.

P S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Vanhee, Tony . Verteld langs Oost-Vlaamse Leiekant. In: BGD, KGK Deinze, jg. LXVII (2000), pp. 453-502.

VOLKSNAMEN

P

U.G. BIB, Gent , BIB.P.001190. Minnaert, Marcel . Vlaamsche volksnamen voor dieren en planten. In: Volkskunde , jg. 24 (1913), afl. 9-10, pp. 203-207. [Woordenlijst Machelen.]

Page 100: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

100

FAMILIEGEGEVENS. FAMILIELEVEN. DORPSLEVEN. GENEALOGISCHE VERENIGINGEN Machelen

P

On

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF), afdelin g Deinze . Werkgebied: Deinze, Astene, Bachte-Maria-Leerne, Gottem , Grammene, Meigem, Petegem, Sint-Martens-Leerne, Vinkt, Wontergem, Zeveren. Nazareth-Eke. Zulte, Machelen, Olsene. Publicaties: tijdschrift Leiestam; diverse publicaties. Bibliotheek en archief: Stadsarchief Deinze, Leiedam, 9800 Deinze. Zie: http://www.vvfdeinze.be. (03.2010.)

GENEALOGISCHE OPZOEKINGEN Machelen

[1571-1962] P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Vandeputte, Maurits . Tien generaties Van Thuyne. Inleiding tot een ruimer familiekundig onderzoek. In: BGFZ, GHK Zulte,1984, pp. 37-87.

P

S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Van den Abeele, Raf . Roselts tweede huwelijk. In: Van den Abeele, Raf . Jan Albert Roselt, plattelandschirurgijn te Machelen (1714-1785). BGD, KOK Deinze, jg. 45 (1978), pp. 95-98.

DORPSLEVEN Machelen

[15e eeuw] P De Pourcq, Ingrid . Korte studie over het leven van de lieden van Machelen aan de Leie in de 15de eeuw. Leuven, 1994. [Seminariewerk.]

P EHC, Antwerpen , K 234388/ [74] [M-406 f]. Van Damme, Gustaaf . Machelen aan Leie in oude prentkaarten. Zaltbommel, 1972.

P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Foto-varia. In: BGFZ, GHK Zulte, 1984, pp. 121-128. [Machelen, pp. 127-128.]

P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Fotovaria. In: BGFZ, GHK Zulte, 1986, pp. 114-119. [Zulte, pp. 117-118.]

P G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Confrontatie. Ons dorp vroeger en nu. In: BGFZ, GHK Zulte, 1987, pp. 107-120. [Machelen, pp. 111-114.]

BEKENDE FIGUREN Machelen JAN ALBERT ROSELT Zie OPENBARE GEZONDHEID - GENEESHEREN

GEESTELIJKHEID. KERK. >1559 Bisdom Doornik. Groot-aartsdiaconaat, dekenij Kortrijk. 12.05.1559 Bisdom Gent, dekenij Deinze. ALGEMEEN Machelen

[1611-1762] P S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Bergé, Katrien . Kerkelijk leven in de landelijke dekenij Deinze (1611-1762). In: BGD, KOK Deinze, jg.

Page 101: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

101

48 (1981), pp. 7-225.

[1612-1660] P

K.U. Leuven , Centrale Bibliotheek, MAGAK: Magazijn, THL 15900. Vervaeke, Hilde . Het kerkelijk leven in de dekenij Deinze onder deken Michiel Zachmoorter (1612-1660) en bisschop Antoon Triest (1622-1657). K.U. Leuven, 1974. [Onuitgegeven licentiaatsverhandeling.]

PERSONEEL. GEESTELIJKHEID. Machelen ALGEMEEN

1794 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6029. Franse priesters en uitwijkelingen, o.a. te Machelen.

PASTOOR Algemeen

[1656-1775] P

S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Bergé, Katrien . Kerkelijk leven in de landelijke dekenij Deinze (1611-1762). In: BGD, KOK Deinze, jg. 48 (1981), pp. 7-225. [Machelen: Bijlage II. Lijst van pastoors, p. 207.]

17e- 18e eeuw Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.4., Deinze (O.-L.-Vrouw), nr. 5. Stukken i.v.m. pastoor en koster van Machelen.

1709-1728 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 17. Verhoging van het inkomen van de pastoor, in het bijzonder voor zijn diensten aan de pelgrims (1709-1728).

1720 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 498. Proces voor de Raad van Vlaanderen. Frans Mortier , deurwaarder bij de Raad van Vlaanderen, vs. pastoor, baljuw en schepenen van Machelen. Betreft: salaris van de deurwaarder (1720).

1721-1739 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 27. Kwijtschriften en verzendingsbewijzen van en aan de pastoor van Machelen (1721-1736/1794).

1727-1736 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 497. Laissez-passer voor verbuiksgoederen, bestemd voor de pastoor van Machelen (1727-1736).

1794 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 27. Kwijtschriften en verzendingsbewijzen van en aan de pastoor van Machelen (1721-1736/1794).

Joannes Cabiliau

1698 Ko

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 496. Testament van Joannes Cabiliau , pastoor van Machelen, vóór Judocus de Smet , pastoor van Gottem (15.11.1698).

1706-1709 Bu R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr.

Page 102: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

102

004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 288. Proces voor de Wet van Machelen. Kerk van Machelen vs. Anna Catharina de Bruyne , weduwe van Anthonis Carlier , voogdes van minderjarige kinderen, op hun beurt erfgenamen van Joannes Cabiliau , in leven pastoor van Machelen (1706-1709).

1710-1713 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 465. Proces voor de Wet van Machelen. Armendis van Machelen vs. Anna Catharina de Bruyne , weduwe van Antoon Carlier , erfgenaam van Joannes Cabiliau , in leven pastoor van Machelen. Betreft: erfenis van rente (1710-1713).

Thomas Barry

[1705-1730] P S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Bergé, Katrien . Kerkelijk leven in de landelijke dekenij Deinze (1611-1762). In: BGD, KOK Deinze, jg. 48 (1981), pp. 7-225. [Machelen: Thomas Barry, p. 45.]

1730 R R.A. Gent , Archief Deinze, nr. 364. Register van wettelijke passeringen (1727-1737). Akte van lijkschouwing. Thomas Barry . F°51-53r°.

[1730] P S.O.B. Deinze , OVLA-DEIN (Map Contactblad). Huys, Paul . De tragische dood van Thomas Barry, pastoor te Machelen (1730). In: Kontaktblad , KOK Deinze, 3e jg. (1983), nr. 7, pp. 212-214.

Charles Livin Arnaut

1798 P S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Maes, Herman . Een dozijn Deinzenarijen. In: BGD, KGK Deinze, jg. 68 (2001), pp. 309-354. [Over pastoor Charles Livin Arnaut in: Beloken tijd, p. 336.]

ONDERPASTOOR

1723 LS R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 1. Oprichting van de functie van onderpastoor (1723).

PERSONEEL. KERKDIENAARS. Machelen KERKMEESTER Joannes de Kie

1709 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 289. Proces voor de luitenant-civiel van de Indaging van Gent. Cornelis de Meyere en Frans Meeuwe , erfgenamen van Marie van den Kerckhove , weduwe van Hendrik Chaudmont vs. Joannes de Kie , kerkmeester van Machelen (1709).

1713-1717 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 290. Proces voor de Wet van Machelen. Joannes de Kie , kerkmeester en ontvanger van de Kerk, vs. Jan de Waegenaere , procureur (1713-1717).

Joannes van Damme

Page 103: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

103

1760 LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 238. Benoeming door de “regeerders” van de kerkgoederen van Joannes van Damme tot ontvanger van de kerk in opvolging van Frans van Laere (1760).

KOSTER Algemeen

17e- 18e eeuw Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.4., Deinze (Onze-Lieve-Vrouw), nr. 5. Stukken i.v.m. pastoor en koster van Machelen.

Jacques de Jonghe

1678-1684

Li

Li

R.A. Kortrijk , Oud Stadsarchief Kortrijk, nrs. 7974 en 10.834. nr. 7974: Proces. Joannes Biebuyck (Wortegem) vs. Jacques de Jonghe (koster van Machelen). Voorwerp: aankoop van hout in Astene; nr. 10.834: Proces. Joannes Biebuyck vs. Jaecques de Jonghe en Marijne Goemaere . Voorwerp: betaling van clofhout uit Astene, gekocht door Biebuyck en Joos vander Haeghen aan de heer van Petegem en verkocht aan de verweerders.

Joannes Provost

1711-1719 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 266. Proces voor de Wet van Machelen. Kerk van Machelen samen met Joannes Blancke vs. Joannes Provost , koster van Machelen. Betreft: cijnspacht en rente. (1711-1719.)

1720-1729 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 14. Proces voor de Wet van Machelen en de luitenant-civiel van Gent. Joannes Provost , koster van Machelen, vs. de kerk van Machelen en consoorten. Betreffende pensioen van de koster. (1720-1729.)

PATRONAAT Machelen

[1143-1247] P Hautcoeur, Edouard . Cartulaire de l’église collégiale de S. Pierre de Lille. Paris/Lille, 1894. Deel I, nrs. 22, 25, 231 en 377.

STRUCTUUR Machelen BISDOM Bisschoppelijke visitatie

1706-1728 R

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 29. A. Inventaris van de ornamenten en roerende goederen in de kerk van Machelen (1726-1728). B. Lijst van werkzaamheden aan de kerk en op het kerkhof (1711-1728). C. Korte verslagen van bisschoppelijke visitaties (1706-1728).

Page 104: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

104

PAROCHIE Functie onderpastoor

1723 LS R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 1. Oprichting van de functie van onderpastoor te Machelen.

RELATIE TOT DE STAAT Machelen BELOKEN TIJD 1813-1814 [1813-1814]

P

P

U.G. BIB, Gent , BIB.A 587 60. Staes, Honoré . Estote fortes in bello. Tafereel uit de Kerkelijke Geschiedenis 1813-1814. [Over de familie Bernard Levrau .] Zie ook: G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. Levrau, Luc . Estote fortes in bello… of het verhaal van Bernard Levrau uit Machelen, seminarist onder Napoleon. In: BGFZ, GHK Zulte, 1984, pp. 103-106.

[ca. 1800] P

S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Maes, Herman . Tien Deinzenarijen. In: BGD, KGK Deinze, jg. 65 (1998), pp.415-482. [Machelen: Priesters in Deinze omstreeks 1800 (pp. 423-430). Aernout, Van Damme, Levrau .]

P S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Maes, Herman . Een dozijn Deinzenarijen. In: BGD, KGK Deinze, jg. 68 (2001), pp. 309-354. [Beloken tijd, p. 336.]

GELOOFSLEVEN Machelen ALGEMEEN

[1643] P

S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Bergé, Katrien. De godsdienstpraktijk van het volk. De devotiepraktijken in de parochies Deinze, Machelen en Nevele. In: Bergé, Katrien . Kerkelijk leven in de landelijke dekenij Deinze (1611-1762). BGD, KOK Deinze, jg. 48 (1981), pp. 106-110. [Machelen, pp. 107-108.]

18e eeuw Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 500. Varia: 1. Twee kleine fragmenten in perkament betreffende bereiding van geneesmiddelen (14e eeuw, Vl.). 2. Het Onze Vader in 17 talen (18e eeuw). 3. The Oath of abjuration (1709). 4. Staat van goed (fragment) (Kruishoutem?) (1720).

2007>

P

On

KADOC Leuven , C1, E-journals, Kerk en Leven, Federatie 2192, Machelen aan de Leie. Zie ook: http://kadoc.kuleuven.be/db/perio/KYE000660/KYE000660.pdf. (02.2010.)

AFLATEN

1413/1774 LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 15. Aflaten: 1. Bulle van tegenpaus Joannes XXIII (24.04.1413) (zwaar beschadigd) met kopie (18e eeuw); 2. Rondschrijven van bisschop Govardus-Gerardus van Eersel

Page 105: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

105

(03.02.1774). BEDEVAART. MACHELEN-GULDE.

[1643-1820] P

S.A. Gent , GSA1.1988/123. Verdegem, Marleen . De Corneliusbedevaart te Machelen van 1643 tot 1820. Een aspect van het godsdienstig leven in de nieuwe tijd. Leuven, 1981. [Licentiaatsverhandeling.] Ook aanwezig in: K.U. Leuven , Centrale Bibliotheek, MAGAK-Magazijn - THL21525.

[1643-1820] P

G.B. Zulte , OVLA-MACH 938.1. Verdegem, Marleen . Geschiedenis van de Corneliusbedevaart: Machelen-gulde van 1643 tot 1820. Leuven, 1982. Ook aanwezig in: S.O.B. Deinze , DEINZE 938.1 en 245.2. HLvN , Bibliotheek Hansbeke, nr. 297.

1666-1789 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 280. Conditiën van verkoop of verpachting van de kippen en duiven, door pelgrims geofferd ter ere van God, Sint-Cornelis en Sint-Ghislenus, ten voordele van de Kerk (1666-1789).

1704-1797 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nrs. 210-211. Guldenbrieven. Verslagen van de inkomsten en uitgaven van de jaarlijkse 9 guldedagen in de kerk van Machelen (1704-1797): nr. 210: 1704-1739; nr. 211: 1740-1797.

1704-1797 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nrs. 212-213. “Letterijn”. Brieven. Verslagen van de inkomsten en uitgaven van en ten gevolge van de geldelijke offers ter ere van Sint-Cornelis en Sint-Ghislenus in de kerk van Machelen. Eventueel met notities van de “pouillerie”, het geofferde pluimvee (1704-1797): nr. 212: 1704-1749; nr. 213: 1750-1797.

1708-1774 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 281. Conditiën van verkoop of verpachting van schapen en lammeren, door pelgrims geofferd gedurende de guldedagen, ter ere van God, Sint-Cornelis en Sint-Ghislenus, ten voordele van de Kerk (1708-1774).

1708-1791 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 216. Lijsten van personen die in de kerk gediend hebben ter gelegenheid van de guldedagen, met de hun verschuldigde vergoedingen (1708-1791).

1709 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 289. Proces voor de luitenant-civiel van de Indaging van Gent. Cornelis de Meyere en Frans Meeuwe , erfgenamen van Marie van den Kerckhove , weduwe van Hendrik Chaudmont vs. Joannes de Kie , kerkmeester van Machelen (1709).

1764-1790 LS R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 214. Ontvangsten vanwege de pelgrims (1764-1790).

Page 106: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

106

U.G. BIB, Gent , BIB.P.001190. Pauwels, Armand . Eene bedevaart voor de “seskens”. In: Volkskunde , 1897-1898.

P S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Van den Abeele, Alb. Machelen-Gulde. In: BGD, KOK Deinze, jg. 14 (1947), pp. 55-66.

P U.G. BIB, Gent , BIB. P.003256. Cassiman, Achiel . Machelen-gulde. In: Oostvlaamse Zanten (1950), pp. 89-101.

1885

P

On

U.G. BIB, Gent , BIB.ELS.013352 V.2. Loveling, Virginie . Sophie. Amsterdam, 1885. [Machelen-gulde: pp. 378/379/393.] Zie ook: http://www.dbnl.org/tekst/love002soph01_01/love002soph01_01_0003.php (03.2010).

P

G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. D’Aconit, Géo . Machelen Gulde. Zie: G.B. Zulte , OVLA-ZULT 938.1. De Poorter, André . Jozef Verplaetse. Géo d’Aconit 1892-1970. In: BGFZ, GHK Zulte, 1984, pp. 29-31. [Uit het Frans vertaald artikel uit La Flandre Libérale.]

[1905] P S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Baert, Gaston P. Uit het dagboek van een Deinschen bedevaarder. In: BGD, KOK Deinze, jg. 6 (1939), pp. 43-50. [Machelen-gulde, pp. 43-44.]

1936 Af

KADOC Leuven , KCC808. Affiche. Heiligen Cornelius en Ghislenus. Bedevaart en 15-daagse plechtigheden. Machelen, 27.06-12.07.1936. Aankondiging en orde van de goddelijke diensten.

P S.O.B. Deinze , OVLA-DEIN (Map Contactblad). Vanhee, Tony . Plumeaus pluisjes (2). Machelen Gulde. In: Kontaktblad , KOK Deinze, jg. 7 (1987), nr. 3, p. 775.

Kw

G.B. Zulte , INFORMATIEF 797.2. De Poorter, André . De geschiedenis van de Belgische circussen. Zulte, 1990. [Machelen: “Machelen-gilde”, Roger De Backer, p. 10.] Ook aanwezig in: S.O.B. Deinze , Vragen balie boven, 912.1.

P Desmaele, Gabriël . Bedevaartgids H. Cornelius. S.l., s.d. CONFRERIES. BROEDERSCHAPPEN. Algemeen

1806 LS R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 482. Maatregelen. Betreft: de afgeschafte broederschappen (31.03.1806).

Broederschap van de Gelovige Zielen

1742-1761 Ko

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 494. Rekening van gelden opgehaald met de schaal in de kerk van Machelen, tot lafenis van de zielen in het vagevuur (1742-1761).

1744 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 493. Aanvraag tot oprichting aan de bisschop van Gent en regel van de broederschap der Gelovige Zielen te Machelen (1744).

Aartsbroederschap van de H. Rozenkrans

Page 107: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

107

1777 LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 495. Aanvraag tot oprichting aan de bisschop van Gent en regel van de aartsbroederschap van de H. Rozenkrans (1777).

Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw

1571 Ko R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 492. Gilderekening (1571).

Broederschap van Sint-Cornelis en Sint-Ghislenus

1423/ 1479-1822

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nrs. 483-487. Ledenlijsten (vanaf 1423) (= guldenboucken) ingedeeld per parochie, van de interparochiale broederschap of gilde van Sint-Cornelis en Sint-Ghislenus, geheel Vlaanderen omvattend, met Machelen als bedevaartcentrum (1479-1822): nr. 483: 1479 (met latere aanvullingen); nr. 484: 1543 (idem); nr. 485: 1643 (aangevuld tot 1764), met beschrijving van te bekomen aflaten); nr. 486: 1762 (aangevuld tot 1791); nr. 487: 1790 (aangevuld tot 1822).

1453/1540

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 491. Pachtcontracten ten voordele van de gilde van Sint-Cornelis en Sint-Ghislenus (1453/1540) (beschadigd).

1540-1576 Ko R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 490. Pachtboek van de gilde van Sint-Cornelis en Sint-Ghislenus (1540-1576).

1565-1575 Ko R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 489. Gilderekeningen (1565-1567/1569/1571/1575).

18e eeuw LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 488. Aflaten verleend aan de broederschap of gilde van Sint-Cornelis en Sint-Ghislenus (s.d. - 18e eeuw).

Pr

K.B. Brussel , Prentencatalogus, S III ?03744 en S IV 108227. Machelen. Drapelet de pèlerinage des saint Corneille et Ghislain à Machelen-lez-Deynze, comportant une vue de l’église. Lith. anon. Uit: K.B. Brussel , III 62.452 B (Mezz Icon/prof/im pop, volkspr) (Magazijn - Prentenkabinet). Van Heurck , Drapelets de pèlerinage en Belgique et dans les pays voisins. Anvers, 1922, pp. 273-274.

Broederschappen buiten Machelen

[1751-1762] P

S.A. Deinze , KGK, Jaarboeken. Bergé, Katrien . Kerkelijk leven in de landelijke dekenij Deinze (1611-1762). In: BGD, KOK Deinze, jg. 48 (1981), pp. 7-225. [Bijlage V. Enkele cijfers aangaande het lidmaatschap van de

Page 108: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

108

Broederschappen. Nevele: Broederschap van de H. Drievuldigheid (Machelen), pp. 222-224.]

EREDIENST. KERKDIENST.

1729 LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 13. Richtlijnen door pastoor Thomas Barry van Machelen aan de koster Joannes Provost , betreffende de kerkdienst (14.101729).

1793-1814 R

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 9. Notaboek voor mededelingen tijdens de kerkelijke diensten (Liber proclamationum) met een lijst van huwelijksaankondigingen (Proclamationes bannorum antenuptialium) (1793-1814).

HUWELIJKSDISPENSATIE. HUWELIJKSBELETSEL.

1707-1795 Bu R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 12. Betwistingen betreffende huwelijke en huwelijkbeletsels (1707-1795).

1708-1775 Bu R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 10. Huwelijksdispensaties (1708-1775).

BIJGELOOF Machelen

1770 LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 16. “Translaat” van een sententie van de officiaal van het bisdom Gent, gezonden aan alle parochiekerken van het bisdom, betreffende de bedrieglijke lezing en bezwering door priester Theodoor Lamberti (juli 1770).

GEBOUWEN Machelen Zie ook ERFGOED - MONUMENTEN KERK Algemeen

17e eeuw/ 1793 LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 28. 1. Inventaris van de roerende goederen in de kerk van Machelen. 2. Toelating tot verkoop van enkele stukken zilverwerk van dezelfde kerk, s.d. (2e helft 17e eeuw) en 1793.

1726-1728 1711-1728

R

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 29. A. Inventaris van de ornamenten en roerende goederen in de kerk van Machelen (1726-1728). B. Lijst van werkzaamheden aan de kerk en op het kerkhof (1711-1728). C. Korte verslagen van bisschoppelijke visitaties (1706-1728).

1765-1766 Bu R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 34. Bouw van een nieuwe sacristie en koor aan de kerk van Machelen (1765-1766).

Page 109: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

109

P

G.B. Zulte , OVLA-ZULTE 738.1. Goeminne, André . De parochiekerk H.H. Michiel, Cornelius en Ghislenus te Machelen-aan-de-Leie. In: BGFZ, GHK Zulte, 1992, pp. 51-63. Ook verschenen als: G.B. Zulte , OVLA-ZULTE 718.1. Goeminne, André . Machelen-aan-de-Leie. Parochiekerk Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus. Machelen, 2004.

Meubilair

1662 LS R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 38. Toewijzing aan Charles Tacq van de bouw van twee altaren (22.01.1662).

1731 Bu R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 36. Bouw van een nieuwe biechtstoel (met twee ontwerptekeningen) (1731).

Onderhoud. Wederopbouw.

1719 Ko

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 37. Contract van de kerk van Machelen met Joannes Brelicq (Gent) voor het herstellen en onderhoud gedurende drie jaar van de vensters in de kerk (1719).

1786 LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 39. Herstelling van de zoldering van de kerk (voorwaarden) en leggen van een nieuwe marmeren vloer (contract met Pierre-Joseph Duelz , Basècles) (1786).

Orgel

1721/ 1729-1730 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 35. Bouw van een nieuw orgel en doksaal (1721/1729-1730).

[1850] P

S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, Tijdschriften. Bollaert, André . De orgelbouwers Lovaert uit Nevele en hun voorouders. In: Mensen van Toen , Nevele, jg. 7 (1997), nr. 3, pp. 50-72. [Machelen: Uitbreiding/verbouwing orgel door Lovaert, p. 68.]

Toren. Uurwerk. Klokken.

1623-1624 Ko R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 30. Herstelling van de kerktoren (1623-1624).

1655 LS R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 31. Gieten, ophangen en ingebruikstellen van klokken in de kerktoren (1655/1740).

1657 LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 33. Contract van de kerk met Adriaan Queystroo tot het vervaardigen van een uurwerk op de kerk van Machelen (1657).

1729-1730 Bu R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 32. Proces voor de Raad

Page 110: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

110

van Vlaanderen. Betreft: betaling voor het hergieten van klokken. Adriaan en Pieter van Langheraet (Huise), klokkengieters, vs. de kerk van Machelen (1729-1730).

1740 LS R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 31. Gieten, ophangen en ingebruikstellen van klokken in de kerktoren (1655/1740).

1854/1925 On

K.I.K., Brussel , Online Fototheek, Machelen. Foto’s nrs. 111-113. Klokken. Kerkpatrimonium Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus. Zie: http://www.kikirpa.be/www2/wwwopac/nl/object.html: Gemeente Machelen (nrs. 65-153/155). (03.2010.)

Vaandels. Vaantjes.

Pr

K.B. Brussel , Prentencatalogus, S III ?03744 en S IV 108227. Machelen. Drapelet de pèlerinage des saint Corneille et Ghislain à Machelen-lez-Deynze, comportant une vue de l’église. Lith. anon. Uit: K.B. Brussel , III 62.452 B (Mezz Icon/prof/im pop, volkspr) (Magazijn - Prentenkabinet). Van Heurck , Drapelets de pèlerinage en Belgique et dans les pays voisins. Anvers, 1922, pp. 273-274.

Zilverwerk

1794 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6644. Roede van Deinze. Ingeleverd zilverwerk.

KAPEL

1819 O/LS

R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nrs. 86/5 en 630/3. Stukken en staten betreffende kapellen in de provincie Oost-Vlaanderen, o.a. in het district Gent (1819).

1824 O R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 86/12+13). Stukken en staten betreffende kapellen in de provincie Oost-Vlaanderen, o.a. in de stad Deinze en het district Gent (1824).

KAPEL MARIA HULP DER CHRISTENEN

P G.B. Zulte , INFORMATIEF 736.8. Simons, Ludo . De religie van het leven. De kapel van Roger Raveel te Machelen aan de Leie. Antwerpen, 1997.

P/ dvd

S.O.B. Deinze , KUNST 705.8 en DEINZE 705.8. Alleene, Carlos . Roger Raveel. De religie van het leven. Een kapel in Machelen-aan-de-Leie. S.l., 2009.

On

K.I.K., Brussel , Online Fototheek, Machelen. Foto nr. 155. Roger Raveel, Mozes. Kerkpatrimonium: Kapel Maria Hulp der Christenen. Zie: http://www.kikirpa.be/www2/wwwopac/nl/object.html: Gemeente Machelen (nr. 155). (03.2010.)

PASTORIE

1696-1716 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 40. Aanvragen door de pastoor van Machelen aan de prins of prinses van Izegem en aan de bisschop van Gent om de pastorie te herstellen en uit te breiden

Page 111: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

111

(1696-1716).

1758-1762 Bu R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 41. Herstellingen aan de pastorie (1758-1762).

1771-1773 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 22. Proces voor de Raad van Vlaanderen. Livinus-Franciscus de Clercq , pastoor van Machelen, vs. de abdis van het Sint-Claraklooster (Beaulieu) te Petegem-bij-Oudenaarde, de deken en het kapittel van de kathedraal van Doornik en de proost, deken en het kapittel van Sint-Pieters te Rijsel (1771-1773). Betreft: pastorale tienden en herstelling van de pastorie.

KERKHOF Machelen ALGEMEEN 1711-1728

R

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 29. A. Inventaris van de ornamenten en roerende goederen in de kerk van Machelen (1726-1728). B. Lijst van werkzaamheden aan de kerk en op het kerkhof (1711-1728). C. Korte verslagen van bisschoppelijke visitaties (1706-1728).

KERKFABRIEK Machelen FABRIEKSRAAD

1823/1829 O/Pa/LS

R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nrs. 942/1-6 en 849/1-6. Stukken en briefwisseling betreffende veranderingen in de besturen van kerkfabrieken voor de steden en districten, o.a. het district Gent (1823/1829): nr. 942/1-6: 1823; nr. 849/1-6: 1829.

INKOMSTEN. ONTVANGSTEN. UITGAVEN. SCHULDEN. Zie ook GEESTELIJKHEID - KERKGOEDEREN Inkomsten

1686 ? R

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 239. Goederen- en inkomstenregister van de kerk (1686?), met een inventaris van de rentebrieven van de kerk (tot 1724).

1726 R R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 240. Goederen- en inkomstenregister van de kerk (beschadigd) (1726).

1728-1741 Ko R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 217. Rekening van wat men de kerk verschuldigd is voor de uitvaarten (1728-1741).

Leningen

1678-1680 Bu R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 287. Proces voor de Raad van Vlaanderen. Kerk van Machelen vs. Jan Steuperaert (Olsene).

Page 112: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

112

Betreft: restitutie van een geleende som geld (1678-1680).

1706-1709 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 288. Proces voor de Wet van Machelen. Kerk van Machelen vs. Anna Catharina de Bruyne , weduwe van Anthonis Carlier , voogdes van minderjarige kinderen, op hun beurt erfgenamen van Joannes Cabiliau , in leven pastoor van Machelen (1706-1709).

Offerblok. Schaal.

1742-1761 Ko

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 494. Rekening van gelden opgehaald met de schaal in de kerk van Machelen, tot lafenis van de zielen in het vagevuur (1742-1761).

1809-1814 LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 215. Uitgaven van de kerk, waarvoor geen kwijtschriften bestaan, met de opbrengst van de offerblok en de “generale regten” (1809-1814).

Ontvangstboek. Uitgaveboek.

1597-1600 Ko R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nrs. 207-209. Ontvangstboek en uitgaveboek van de kerk (1597-1600).

Testamenten. Schenkingen.

1816-1823 O R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 881/2. Stukken en briefwisseling betreffende schenkingen aan kerkfabrieken, te Machelen (1816-1823).

Tiend Zie GOEDERENBEZIT (Oud regiem) - TIEND KERKGOEDEREN Machelen Algemeen

1660 LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 241. Opmeting van kerkgoederen in Machelen door landmeter Albert de Bersacques (1660).

1686 ? R

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 239. Goederen- en inkomstenregister van de kerk (1686?), met een inventaris van de rentebrieven van de kerk (tot 1724).

1717-1750 Bu R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 242. Prijsijen van kerkgoederen (1717-1750).

1726 R R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 240. Goederen- en inkomstenregister van de kerk (beschadigd) (1726).

s.d. LS R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr.

Page 113: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

113

004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 244. Bestek van een schuur op de hofstede van Jan Huys , toebehorend aan de kerk van Machelen (s.d., midden 18e eeuw).

1819-1824 LS/O

R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nrs. 693/1-8, 728/13+14, 904/1-6. Staten betreffende het bezit (goederen en renten) van kerkfabrieken in o.a. het district Gent (1819-1824).

1820 Pa

R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 837/10. Stukken en staten betreffende rekesten van kerkfabrieken om in het bezit van goederen of van renten gesteld te worden, o.a. Bachte-Maria-Leerne, Zeveren, Grammene, Sint-Martens-Leerne, Vinkt, Astene, Machelen, Wontergem, Deinze. .

Beslagname

1728 Ko

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 243. “Saisissement” (beslagname) door leenmannen, burgemeester en schepenen van Machelen en Emsrode-ten-Hede, op last van de kerk van Machelen, van de goederen van Louis Eelbode (1728).

Verkoop. Koop.

1664-1785 Bu R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 275. Conditiën van verkoop van hout uit bossen toebehorend aan de Kerk (1664-1785).

1693-1694 Ko

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 82. Verkoopcontract voor de Wet van Machelen en Emsrode-ten-Hede, ten voordele van de familie Bruneel (1693-1694).

1704-1724 Bu R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 249. Schenkingen en verkoop van goederen aan de Kerk (1704-1724).

1712/1791 Ko/LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 277. Verkoop van bomen op en bij het kerkhof van Machelen, ten voordele van de Kerk (1712/1791).

1720 Ko/LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 282. Conditiën van verkoop van oogstvruchten (1720) en afval van timmerhout (1767) ten voordele van de Kerk.

1767 Ko/LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 282. Conditiën van verkoop van oogstvruchten (1720) en afval van timmerhout (1767) ten voordele van de Kerk.

Verpachten. Pachten.

1562-1764 Bu R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 269. Pachtcontracten ten voordele van de Kerk.

1670/ 1706-1708

LS R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 269. Moderaties

Page 114: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

114

toegestaan aan pachters van kerk- en armengoederen: 1. Pachters van de tienden te Luingne, voor het jaar 1667. 2. Pachters van verschillende goederen voor het jaar 1706/1670/ 1708.

1694-1719 Ko/LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 279. Conditiën van verpachting van alle jaarlijkse inkomsten van de Kerk (1694-1719).

1718-1721 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 267. Proces voor de Raad van Vlaanderen. Kerk van Machelen vs. Frans van Wonterghem (Olsene), procureur. Betreft: huishuur.

1719-1720 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 268. Proces voor de Wet van Machelen en voor de Wet van de heerlijkheid Emsrode-ten-Hede. Pieter Lessens , als ontvanger van de Kerk van Machelen, vs. Louis de Smet (1719-1720). Betreft: pacht van hofstede en gronden.

1726/1734 Bu R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 276. Conditiën van verpachting van bossen toebehorend aan de Kerk (1726/1734).

KERKREKENINGEN Machelen Algemeen

18e eeuw LS R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 42. Vragenlijst betreffende het stellen en horen van de kerkrekeningen (einde 18e eeuw).

Bewijsstukken

1670-1834 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nrs. 218-237. Bewijsstukken bij kerkrekeningen (1670-1834): nr. 218-232: 1670-1773; nrs. 233-237: 1775-1834.

Rekeningen

1521-1797 R/Ko

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nrs. 43-146. Kerkrekeningen (1521-1797): nr. 43: 1521-1527/1529-1531/1536-1540; nr. 44: 1541; nr. 43: 1543-1546; nr. 45: 1548 (fragment); nr. 46: 1574; nr. 47: ca. 1575; nr. 48: 1577 (beschadigd); nrs. 49-52: 1588-1591; nrs. 53-54: 1593-1594; nrs. 55-57: 1596-1598; nrs. 58-63: 1600-1605; nrs. 64-65: 1607-1608; nrs. 66-69: 1611-1614; nr. 70: 1637 (fragment); nrs. 71-77: 1653-1713; nrs. 78-83: 1715-1727; nrs. 84-95: 1729-1740; nr. 96: 1742; nr. 97: 1744; nrs. 98-101: 1746-1749; nrs. 102-110: 1751-1759; nr. 111: 1761; nrs. 112-146: 1763-1797 [nr. 116 (1767): beschadigd].

1588-1796 Ko R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr.

Page 115: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

115

004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nrs. 147-191. Dubbele kerkrekeningen (1588-1796).

1681-1758 Ko

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nrs. 192-199. Purgatieve kerkrekeningen (1681-1758): nr. 192: 1681 (Filips van Wonterghem ); nr. 193: 1689 (Jacobus Coene ); nr. 194: 1710 (Jan-Baptist Coene ); nr. 195: 1714 (Joannes de Kie ); nr. 196: 1731 (Pieters Lessens ); nr. 197: 1738 (Joannes Ferdinandus Meheus ); nr. 198: 1738 (dubbel van nr. 197); nr. 199: 1758 (Filips Vermeersch en Joannes van Damme i.n.v. François van Laere ).

1824-1829

Pa/LS

R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nrs. 54, 55, 56/1+2, 57-68, 69/1-3, 219/1+2, 220/1+2, 221, 222/1+2, 223, 233/1+2, 234/1+2, 235/1+2, 236, 237/1-3, 238, 239/1+2, 278/14+15, 314/1-6, 694/1+2 en 848/4. Rekeningen van kerkfabrieken uit de provincie Oost-Vlaanderen voor o.a. het district Gent in de jaren 1824-1829 (1825-1830): nrs. 54, 55, 56/1+2, 57, 58, 59 en 278/14: 1824 (o.a. het district Gent); nr. 60: 1825 (district Gent); nrs. 233/1+2, 234/1+2, 235/1+2, 236, 237/1-3, 238 en 239/1+2: 1826 (steden en o.a. district Gent); nrs. 61, 62, 63, 314/1-6 en 694/1+2:1827 (steden en o.a. district Gent); nrs. 65, 219/1+2, 220/1+2, 221, 222/1+2, 223 en 278/15: 1828 (o.a. district Gent); nrs. 64, 66, 67, 68, 69/1-3 en 848/4: 1829 (o.a. district Gent).

KERK EN ARMEN Machelen FUNDATIES. JAARGETIJDEN.

1423-1843 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 283. Fundaties en jaargetijden ten voordele van de Kerk en de Armen (1423 [kopie 18e eeuw] -1843).

GOEDEREN Algemeen

1728/1737 LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 248. Resoluties van pastoor, baljuw, kerk- en armenmeesters. Betreft: kerk- en armengoederen (1728/1737).

Amortisatie

1710 LS R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 247. Klacht van de prinses van Izegem, vrouw van Machelen, vs. de Wet van Machelen.

Page 116: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

116

Betreft: amortisatie van kerk- en armengoederen (1710).

1755 Ko R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 245. Amortisatie van de kerkgoederen en armengoederen (1755).

1756-1758 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 246. Proces voor het leenhof van Machelen. Louis-Jacques van Crombrugghe , heer van Loovelde, en Philippe-Norbert , graaf van der Mere en van Kruishoutem, heer van Machelen, vs. de “regeerders” van kerk- en armengoederen (1756-1758). Betreft: amortisatie.

Verkoop. Koop. 1746/1788

Ko

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 274. Conditiën van verkoop of verpachting ten voordele van de Kerk en Armendis van Machelen: 1. De tiendenopbrengst te Luingne (1718/1726); 2. Bomen en hout te Machelen (1746/1788).

Verpachten. Pachten.

1610-1761 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 278. Conditiën van verpachting van landen, meersen en andere goederen toebehorend aan de Kerk en Armendis (1610-1761).

REKENINGEN KERK EN ARMEN Zie ARMEN - ARMENREKENINGEN - Rekeningen GEESTELIJKE INSTELLINGEN BINNEN MACHELEN Machelen KLOOSTER VAN MACHELEN

F U.G. BIB, Gent , BRKZ.TOPO.0482.B. Machelen (Vl.). Het klooster. Zie ook: http://search.ugent.be/meercat/x/view/img01/001001843. (02.2010.)

GEESTELIJKE INSTELLINGEN BUITEN MACHELEN Machelen ABDIJ VAN DRONGEN

1738 R

R.A. Gent , Archief van de Abdij van Drongen, Tgnr. 037, nr. 56. Algemeen goederenregister van de abdij. “Grootboeck, tom. III”, met o.a. goederen in Petegem, Machelen, Olsene, Gottem, Vinkt, Deinze, Bachte, Astene, Sint-Maria-Leerne, Sint-Jans-Leerne, Sint-Martens-Leerne (met latere aantekeningen).

SINT-BAAFS: ABDIJ. KAPITTEL (Gent). Comptabiliteit. Rekeningen.

1510-1522 Ka

R.A. Gent , Archief Sint-Baafs en Bisdom Gent, Tgnr. 020, (8246) K 10457. Kapel en gilde O.-L.-V. op de Rade. Comptabiliteit. Rekening door Bauwin van Laere overgegeven aan Jacop Dhooghe en vervolgens Jan Temmerman (1510-1522) (inkomsten uit o.a.

Page 117: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

117

Machelen en daarmede gedane uitgaven). Goederen. Bezittingen.

1334/1389 Ok

R.A. Gent , Archief Sint-Baafs en Bisdom Gent, Tgnr. 020, (O8376) O 761/1389.09.25. Kapel en gilde O.-L.-V. op de Rade. Afzonderlijke bezittingen. Machelen. Vidimus van O 760/1334.12.16 door schepenen en raad van Gent.

1490 Ok

R.A. Gent , Archief Sint-Baafs en Bisdom Gent, Tgnr. 020, (O9126) O 2637/1490.03.24. Heilige Geest. Afzonderlijke bezittingen. Machelen. Akte van amman en schepenen van Jan de Beere te Grammene, houdende wettelijke verkaveling van een meers te Machelen, voor de helft toebehorend aan de Heilige Geest.

OVERTUIGINGEN. RELIGIEUS. FILOSOFISCH. POLITIEK.

POLITIEKE OVERTUIGING Machelen

Zie ook BEVOLKINGSOVERZICHT (Modern archief) - VERKIEZINGEN

ARMEN. ARMENZORG. DIS. (Oud regiem) Zie ook GEESTELIJKHEID - KERK EN ARMEN ARMENBESTUUR. DISBESTUUR. Machelen INKOMSTEN. UITGAVEN. Algemeen

1777-1784 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 481. Proces voor de Grote Raad van Mechelen. De Armendis van Machelen vs. Geraard Schoupe , echtgenoot van Theresia de Clercq (Balegem), en Pieter-Louis Matthijs (Elene), beiden erfgenamen van wijlen pastoor de Clercq (1777-1784). Betreft: beheer en inkomsten van de Armendis van Machelen.

Ontvangstboek

1598/ 1754-1787 Ko

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 437. Ontvangstboeken van de Armendis (1598/1754-1787).

Rente. Cijns.

Zie GOEDERENBEZIT (Oud regiem) - RENTE - Armendis van Machelen

Testamenten. Schenkingen.

Page 118: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

118

1659-1819 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 467. Verkoopcontracten, transacties en schenkingen ten voordele van de Armendis (1659-1819).

1674-1750 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 476. Fundaties, jaargetijden en testamenten ten voordele van de Armendis (1674-1750).

Tiend Zie GOEDERENBEZIT (Oud regiem) - TIEND - Tiend te Luingne Uitgavenboek

midden 16e eeuw-1787 Ko

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nrs. 438-441. Uitgaveboeken van de Armendis (midden 16e eeuw-1787): nr. 438: s.d. (midden 16e eeuw); nrs. 439-441: 1708-1787.

Verkoop. Koop.

1702-1726 LS R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 472. Verkoop van goederen, door de Armendis aangeslagen (1702-1726).

1729/1754/1764 Ko

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 473. Conditiën van verkoop van bomen, toebehorend aan de Armendis (1729/1754/1764).

1788 Ko/LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 474. Conditiën van verkoop van een huis met boomgaard (1739), van oud timmerhout (1788) en van klederen en lijnwaad (s.d.), toebehorend aan de Armendis (1739-1788).

Fundaties. Jaargetijden.

1674-1750 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 476. Fundaties, jaargetijden en testamenten ten voordele van de Armendis (1674-1750).

ONDERHOUD. STEUN.

1709 LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 477. Lijst per huis van de personen die moeten gesteund worden door de Armendis (opgesteld door Joos Fockaert , armenmeester (09.04.1709).

1726 LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 478. Vragenlijst aangaande het feit of een gewezen vondeling de Armendis terug moet vergoeden, nadat hij tot zijn meerderjarigheid door de Armendis onderhouden en uitbesteed is en naderhand welvarend is geworden (14.06.1726).

Page 119: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

119

1750-1780 LS R.A. Kortrijk , Bruine Pakken, nr. 6614. Onderhoudskosten voor de armen, o.a. Machelen.

1759-1760 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 479. Proces voor de Raad van Vlaanderen. Adriaan de Clercq en Pieter Scherpenseele , armenmeesters van Vlissegem, vs. de Armendis van Machelen. Betreft: het onderhoud van de behoeftige Jacob van Ooteghem (1759-1760).

ARMENGOEDEREN Machelen Zie ook GEESTELIJKHEID - KERK EN ARMEN Algemeen

s.d. LS R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 458. Rente- en goederenrol van de Armendis (fragm.), (s.d. - begin 15e eeuw).

1709 Ko R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 461. Rente- en goederenkohier van de Armendis (1709).

1726-1776 LS R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 466. Prijsijen van goederen van de Armendis (1726-1776).

1729 LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 471. Afstand door de Armendis van het stuk grond “Tusschen Wulghen” (Machelen) aan de prins van Izegem (24.12.1729).

Amortisatie

1710 LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 247. Klacht van de prinses van Izegem, vrouw van Machelen, vs. de Wet van Machelen. Betreft: amortisatie van kerk- en armengoederen (1710).

1755 Ko R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 245. Amortisatie van de kerkgoederen en armengoederen (1755).

Verkoop. Koop.

1659-1819 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 467. Verkoopcontracten, transacties en schenkingen ten voordele van de Armendis (1659-1819).

1739 Ko/LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 474. Conditiën van verkoop van een huis met boomgaard (1739), van oud timmerhout (1788) en van klederen en lijnwaad (s.d.), toebehorend aan de Armendis (1739-1788).

Verpachten. Pachten. 1559 Ko R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr.

Page 120: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

120

004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 468. Verpachtingskohier van armengoederen (1559).

1667

LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 269. Moderaties toegestaan aan pachters van kerk- en armengoederen: 1. pachters van de tienden te Luingne, voor het jaar 1667; 2. Pachters van verschillende goederen voor het jaar 1706/1670/ 1708.

1703-1729 Bu R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 469. Pachtcontracten voor de Armendis (1703-1729).

1725-1727 LS R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nr. 470. Opheffing van pachtovereenkomst met de Armendis (1725-1727).

ARMENREKENINGEN. DISREKENINGEN. Machelen Bewijsstukken

1599-1775 Bu

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nrs. 443-457. Bewijsstukken bij armenrekeningen: nr. 443: 1599/1618/1660/1702/1703/s.d.; nrs. 444-457: 1705-1775.

Rekeningen

1566-1798 R/Ko

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843),nrs. 293-388. Armenrekeningen (1566-1798): nr. 293: 1566; nrs. 294-295: 1568-1569; nr. 296: 1572; nrs. 297-301: 1574-1578; nr. 302: 1587; nrs. 303-306: 1589-1592; nr. 307: 1594; nrs. 308-324: 1596-1612; nr. 325: 1614-1646 (beschadigd); nr. 326: 1650-1658 (beschadigd); nr. 327: 1682-1702 (met purgatieve rekeningen); nrs. 328-353: 1711-1736; nrs. 354-375: 1738-1759; nrs. 376-381: 1762-1767; nr. 382: 1770; nr. 383: 1772; nr. 384: 1775; nr. 385: 1780; nr. 386: 1782; nr. 387: 1789; nr. 388: 1798.

1574-1782 Ko R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nrs. 389-422. Dubbele armenrekeningen (1574-1782).

1685-1731 Ko/LS

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nrs. 423-434. Purgatieve armenrekeningen (1685-1731): nr. 423: 1685 (Jan …) (beschadigd); nr. 424: 1686 (….…..) (beschadigd); nr. 425: 1690 (Pieter van Waembeke ); nr. 426: 1692 (Joannes Provost ) (beschadigd); nr. 427: 1693 (Pieter van der Steene ); nr. 428: 1694 (Joannes ’t Kindt ) (beschadigd); nr. 429: 1695 (Lieven Meiere ) (beschadigd);

Page 121: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

121

nr. 430: 1710 (Joos Fockaert ); nr. 431: 1712 (Pieter Lessens ); nr. 432: 1718 (Jacobus ’t Kindt ); nr. 433: 1721 (Pieter Bracke ); nr. 434: 1731 (Joos de Sloover ).

1693-1731 Ko

R.A. Gent , Archieven van Oost-Vlaamse Kerkfabrieken, Tgnr. 004.2, Machelen - Kerk (1400-1843), nrs. 435-436. Rekeningen van restanten, toekomend aan de Armendis: nr. 435: 1693-1702 (beschadigd); nr. 436: 1730-1731.

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. STEUN AAN DE BEVOLKING. (Modern archief)

BURELEN VAN WELDADIGHEID Machelen ORGANISATIE. BESTUUR. Bestuur. Beleid.

1816-1819 O

R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 748/1-25. Stukken en briefwisseling betreffende overeenkomsten gesloten door burelen van Weldadigheid, o.a. het bureau van Weldadigheid van Machelen (1816-1819).

Raad

1802-1803 LS

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-M, nr. 3147/57. Ontslagbrief van F. Goemaere uit Machelen als lid van het Weldadigheidsbureau, met het besluit van de prefect (20 vendémiaire XI-04 brumaire XII/12.10.1802-27.10.1803).

FINANCIEN In andere gemeenten

[1852-1987] P

S.A. Deinze , VVF, Bibliotheek, Tijdschriften. Martens, Albert . Kostgangers in het godshuis te Hansbeke (1852-1987). In: Mensen van Toen , Nevele, jg. 2 (1992), nr. 2, pp. 48-50. [Machelen: 1 persoon.]

GOEDEREN. BEZIT. Algemeen

1829 O

R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 460/4. Stukken en briefwisseling betreffende betwistingen over diverse goederen of renten tussen het bureau van Weldadigheid van Machelen en Ottevaere uit Deinze.

INKOMSTEN. ONTVANGSTEN. UITGAVEN. SCHULDEN. Schenkingen. Giften.

1793/1807 Li/LS

R.A. Beveren-Waas , Fonds Scheldedepartement, Tgnr. 009-M, nr. 3759/12. Keizerlijk decreet ter goedkeuring van de aanvaarding van een legaat vanwege Leonard Delbaere (d.d. 23.08.1793) door het

Page 122: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

122

Weldadigheidsbureau in Machelen. Bijhorende stukken voor de aanvaarding en briefwisseling (10.03.1807).

1816 O R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 847/12. Het bureau van Weldadigheid wil via een rechtszaak een schenking terug (1816).

1816-1829 O R.A. Beveren-Waas , Hollands Fonds, Tgnr. 279, nr. 921. Stukken en briefwisseling betreffende schenkingen aan o.a. het armbestuur van Machelen.

VARIA. ALLERLEI STUKKEN Machelen 15e-

19e eeuw Do S.A. Gent , Oud archief, Vreemde Steden (15e-19e eeuw).

Machelen. ARCHIEF. INVENTARISSEN. Machelen

19e- 20e eeuw R

R.A. Gent , Schepenbank van Grammene en Machelen (1500-1815), Tgnr. 097, nr. 0. Inventaris van Grammene, Machelen en Olsene (19e-20e eeuw).

AFKORTINGEN. SIGELS. Versie 09.06.2010

Af: affiche. AGIV: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen. AJ: Ardense Jagers, Chasseurs Ardennais (Ch.A.). AMSAB: Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis (Gent). AMVC: Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven/Letterenhuis (Antwerpen). A.R.A: Algemeen Rijksarchief. B.A.:Bisschoppelijk Archief. B.S.: Burgerlijke Stand. B: boekdeel. Ba: band. BGD: Bijdragen tot de Geschiedenis van Deinze en de Leiestreek. BGFZ: Bijdragen tot de Geschiedenis en Folklore van Zulte. Br: brochure. Bu: bundel. BWA: Brandweerarchief. cd: cd(-rom). Ch: charter. CHDK: Centrum voor Historische Documentatie van de Krijgsmacht (Evere). D: deel. D.K.O-VL.: Directie Kadaster Oost-Vlaanderen. DMG: Design Museum Gent. Do: doos. Dr: drukwerk. Ds: dossier.

Page 123: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

123

DSMG: Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Dr. Maurits Gysseling (Gent). EHC: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (Antwerpen). fa.: filia. F: film/foto. Fa: farde. FK: fotokopie. f°: folio. Fo: formulier. fs.: filius. G.A.: Gemeentelijk Archief. G.B.: Gemeentelijke Bibliotheek. GHB: Genealogische en historische bronverwijzing. GHK: Geschied- en Heemkundige Kring. HKS: Heemkundige Kring Scheldeveld (De Pinte). HLvN: Het Land van Nevele. HMGO: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde (Gent). Int: internet. Inv.: inventaris. Ka: katern. KADOC: Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum (Leuven). KANTL: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Gent). K.B.: Koninklijke Bibliotheek (Brussel). KBOV: Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen (Gent). KCML: Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen KGK/KOK: Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek. K.I.K.: Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (Brussel). KLAD: Kale-Leie Archeologische Dienst (Aalter-Poeke). KMLK: Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Brussel). KMSK: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (Antwerpen). Ko: kohier. KOK: Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze. KP: kaarten en plans. K.U.: Katholieke Universiteit. Kw: kunstwerk. L.A.: Liberaal Archief (Gent). Li: lias. Lib: libretto. LS: los(se) stuk(ken). M: microfilm. Ma: map. MGA: Modern Gemeentearchief. MIAT: Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (Gent). M.R.: Musée Royal. Ms: manuscript. MSK: Museum voor Schone Kunsten. Mu: museum. MuDeL: Museum van Deinze en de Leiestreek. N.C.F.: Nationaal Centrum voor Familiegeschiedenis (Merksem). NEC: Natuureducatief Centrum. No: notitie(s).

Page 124: 10.06.2010 GHB MACHELEN - Familiekunde Deinze...Brief van de directoire-commissaris van het Scheldedepartement aan de directoire-commissaris van het kanton Deinze (1 germinal VI-13

124

O: omslag. Ok: oorkonde. On: online. P: publicatie. Pa: pak. P.A.: Provinciaal Archief. Par.A.: Parochiaal Archief. P.B.: Provinciale Bibliotheek. Pk: persknipsel. P.O.B.: Plaatselijke Openbare Bibliotheek. Pr: prent. Pr.A.: privé-archief. R: register. R.A.: Rijksarchief. Re: regest. r°: recto. Ro: rol. R.U.G.: Rijksuniversiteit Gent. S: schrift. S.A.: Stadsarchief. s.d.: sine dato. S.O.B.: Stedelijke Openbare Bibliotheek. SOMA: Studie- en Documentatiecentrum “Oorlog en Hedendaagse Maatschappij”. St: steekkaart. Te: tentoonstelling. Tgnr.: toegangsnummer. U.G.: Universiteit Gent. vid: video. VIOE: Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (Brussel). v°: verso. vol.: volume. vs.: versus. V.U.: verantwoordelijke uitgever. VVF: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. WO: Wereldoorlog.