Search results for wijkraad nieuwe amsterdamse Wijkkrant ?? Dieren wonen ook (3) ... wijkraad nieuwe amsterdamse buurt wijkkrant voorjaar 2012. wijkraad nieuwe amsterdamse buurt wijkkrant voorjaar 2012

Explore all categories to find your favorite topic

• DSK zoekt pupillen ..................... 3 • Inktvissen en truien Roemenië ......4 • Buurtgenoten ................................ 5 • Koninginnedag 2012 ....................6…

In het hart van deze editi e: de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken WIJKKRANT KRUISKAMP-SCHUTSKAMP december 2015 - 13e jaargang nummer 4 (oplage 6.100) Van de redacti e Na een…

:www.facebook.comwijkraadhoofddorpoost :www.wijkraadhoofddorpoost.nl :info@wijkraadhoofddorpoost.nl Wijkfeest 2015 De wijkraad organiseert ook dit jaar weer het wijkfeest,…

1 Jaarverslag 2018 Stichting Wijkraad Leuken Tromplaan 26 6004 EP WEERT KvK-nummer: 41066676 2 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van Wijkraad Leuken uit Weert. De…

november 2017 Belangrijke telefoonnummers 2 Wijkbijeenkomst! 3 Voorwoord 3 Even voorstellen 4 Scheepmakerkwartier fase 2A 5 Ontwikkelvisie Spaarnesprong 6 Activiteiten in…

Algemene Vergadering Wijkraad Koekoek Algemene Vergadering Wijkraad Koekoek Aartselaar, 20/02/2014 Welkom Bewoners wijk Koekoek Gemeenteraadsleden. Sophie De Wit, Burgemeester,…

Activiteitenplan wijkraad Kerschoten 2017 foto © Ene Harry 161030 activiteitenplan 2017 1 van 12 161030 activiteitenplan 2017 2 van 12 Activiteitenplan wijkraad Kerschoten…

2 3 Omslagontwerp: Evelyne Dielen Omslagfotoâs: Evelyne Dielen, Monica de Ruiter Te zien op de omslagfoto: home-made mini quiches met een vulling van bospaddenstoelen en…

Heb JIJ ât al gezien? Oog voor onze wijk. Daar zorgen we samen voor. Zie jij wat in je wijk www.wijkraadleidscherijn.nl Mijn kind op de fiets naar school. Is dit wel veilig?…

Maart 2017 Jaargang 27 nummer 1 Natuuronderzoek Natuurberichten uit de Amsterdamse Waterleidingduinen Amsterdamse Waterleidingduinen Noordse woelmuis in de AWD: ongelooflijk…

Het Amsterdamse Bos: een uniek stadsbos november 2011 Bosplan 2012 â 2016 4 Inleiding 5 Het Amsterdamse Bos: een uniek stadsbos Een groene plek waar jaarlijks 6 miljoen…

AmsterdAmse GrAchtentuinen het verborGen Groen vAn de stAd A m s t e r d A m s e G r A c h t e n t u in e n h e t v e r b o r G e n G r o e n v A n d e s t A dMuseum Van…

Datum: Zaterdag 25 mei 2019 Gebied: Amsterdamse Waterleidingduinen, ingang De Oase. Gids: Pim. Vier deelnemers uit Amsterdam en Leidschendam gingen onder leiding van Gids…

1 St icht ing Wi jkraad Molenakker • E-mai l wi jkraad@molenakker n l • In ternet wwwmolenakker n l • 16e Jaargang no 54 december 2015 W o n e n m e t P l e z i e r…

1 WIJKKRANT VAN STICHTING PLAATSELIJK NUT TE KRALINGSEVEER – FEBRUARI 2016 WIJKKRANT KRALINGSEVEER Veiligebuurt-app nu voor heel Prins Alexander Eenvoudig en laagdrempelig…

n u m m e r 5 8 Thomas haalt een fl es oranjebitter uit de kast: “Die kreeg ik gisteren van Gezinus Wolf tijdens de jaarvergadering. Hij herinnerde me eraan dat we oranjebitter…

2014 - 1 SecretariS gezocht Binnen de wijkraad komt binnenkort de functie vacant van secretaris. Ik vind het nu tijd worden voor een nieuw gezicht. Na vijf jaar het secretariaat…

n u m m er 4 4 De plannen voor het terrein van de Lorentzhof worden steeds concreter. En het heeft er op z’n minst de schijn van dat diezelfde plannen in elke volgende…

Amsterdamse grachten- panden tekenen Amsterdamse grachten- panden tekenen Benodigdheden Papier Grijs potlood Liniaal Stap 1 Teken 2 rechthoeken waarvan je de bovenste lijn…