Search results for scheiden wonen en zorg Niet na denken maar voor denken!

Explore all categories to find your favorite topic

Ouderenzorg; verleden, heden en toekomst  Ton Borghs  Raad van Bestuur de Zorgboog  27 september 2012 Voorstellen  Ton Borghs, Opleiding HRM/Bedrijfskunde …

Tineke Lupi Gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg Kennisdossier Strategisch werken aan wonen, welzijn en zorg Annemiek Lucas en Netty van Triest (Platform31) Freija…

X Ah G e m e e n t e G e I d e r m a I s e n Culemborg M A A S D R I E L Gemeente Lingewaal gemeente gemeente Tiel gemeente Gemeente Neder-Betuwe Zaltbomme West Maas en Waa…

In Gesprek oktober 2013 Scheiden Wonen en zorg Kansen, mogelijkheden en risicoâs Colofon Inhoud Wij gaan geen verzorgings- huizen overnemen 4 Het dorpsgevoel komt nooit…

CONCEPT Tot stand gekomen door en in samenwerking met: WONEN WELZIJN EN ZORG IN DE WIJK S a m e n w e r k i n g s p e r s p e c t i e f b i j s c h e i d e n v a n w o n…

Marktonderzoek wonen en zorg Lorentz genootschap Chris Theuws Directeur-bestuurder Bergopwaarts Lorentz genootschap • 2013 • Zorginstelling – woningcorporatie – Veranderingen…

Rapportage Opsteldatum : 10-10-2017 Registratienr. : IN17-04356 Afdeling : Afdeling Beheer Vakgroep : Beheer Openbare Ruimte Binnendienst IN17-04356 *IN17-04356* Pagina 1…

Woudlopershandboek Kanteling Beschermd Wonen Uitvoering Regiovisie Beschermd wonen & maatschappelijke – en verslaafdenopvang 2016 – 2020 Versie 2 maart 2017 0 50…

1 Koersvast Ondernemingsplan 2019-2023 2 Voorwoord Voor u ligt het eerste ondernemingsplan van Zaam Wonen In dit plan presenteren wij onze ambities voor de komende jaren…

Wonen met Zorg Het zorgvastgoed van Stadgenoot Wonen met Zorg Tijdlijn 19 00 19 10 19 20 19 30 19 40 19 50 19 60 19 70 19 80 19 90 20 00 20 10 20 20 1901 Woningwet < 1945…

Scheiden van wonen en zorg Ex-ante evaluatie naar effecten van beleid in relatie tot wensen van klanten Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Ministerie van VWS Marieke…

Wonen met zorg Advies 002 d.d. 23 januar i 1998 K on in gin Ju lian aplein      postbu s            …

. Zelfstandig thuis wonen Actieplan om te zorgen dat kwetsbare inwoners op een verantwoorde manier thuis kunnen blijven wonen . September 2017 Actieplan zelfstandig thuis…

VITAAL WONEN EN ZORG GALGENVELD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: DE EVOLUTIE VAN EEN BESTAAND ZORGCONCEPT IN EEN BESTAANDE WIJK 1 10 maart 2020 Toekomstvisie Vitaal Wonen en Zorg…

Dia 1 Veranderingen in de zorg Boekel april 2013 Dia 2 Programma Presentatie over: Landelijke ontwikkelingen in de zorg Scheiden van wonen en zorg Ontwikkelingen in de thuiszorg/WMO…

Voedselvoetafdruk Inhoud Inleiding lesbrief - Lesprogramma 2 Het doel 2 Inleiding duurzaamheid en (voedsel)voetafdruk BLOK-LES 1 3 Wat is een voetafdruk? 3 De verschillende…

Slim samenwerken in wonen, welzijn en zorg Besparen én betere kwaliteit van leven in praktijk 52 november 2011 compact Inhoud Voorwoord 3 Ontwikkelingen en stand van zaken…

| 1 Wonen Welzijn Zorg Visie op Juni 2016 | 2 Visie wonen welzijn zorg dinsdag 14 juni 2016 Visie wonen welzijn zorg definitief concept | 3 Inhoud 1 Inleiding 6 2 Samenvatting…