Search results for scheiden wonen en zorg Niet na denken maar voor denken!

Explore all categories to find your favorite topic

voor Provincie Gelderland auteur Henk Nouws, Claasje Reijers Ruimte voor zorg bv Research en advies in wonen en zorg Postbus 2038, 3800 CA AMERSFOORT tel 033 - 465 54 51…

1. Zorgbalans… speelt in op scheiden van wonen en zorgAnita Hangjas, Barbara Neidhofer, WimJan EgtbertsIn voor Zorg: Zorgbalans speelt in opscheiden wonen en zorg24 juni…

Sterk in dorps wonen O N D E R N E M I N G S P LA N Inhoudsopgave Sterk in dorps wonen 4 1. Wie wij zijn 8 2. Veranderende omgeving: Koerswijziging 12 3. Onze activiteiten…

1 www.ruimtevoorzorg.nl Wonen-zorg in regio Rivierenland Henk Nouws, Ruimte voor zorg 27-03-2016 Voor: Platform Zelfredzaam Rivierenland Monitor Wonen-Zorg 2016 Provincie…

1 Ondernemingsplan Woonstichting Vooruitgang 2014 - 2018 Wonen & leven in Teylingen samen sterk in crisistijd Ondernemingsplan 2014-2018 Versie datum: 16 juni, 2014 2…

Normaal en vertrouwd wonen én leven met dementie Een dementievriendelijke gemeenschap, in een dementievriendelijke omgeving Het Vertrouwde Dorp Selectiedocument Mozaïek…

Tineke Lupi Guido de Ruiter, Advies & Procesmanagement Evelyn Kessels, KennisBrug Gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg Breda - Tilburg - Rotterdam Uitgave Movisie…

Tineke Lupi WoonZorgwijzer: basis voor een gesprek over wonen zorg en ondersteuning Handreiking voor het maken van analyses met de WoonZorgwijzer Susan van Klaveren Platform31…

Prestatieafspraken Kampen 2016 tot en met 2021 Gemeente Kampen deltaWonen Beter Wonen IJsselmuiden Stichting Centrale Bewonersraad deltaWonen HuurdersVereniging groot IJsselmuiden…

voor Provincie Gelderland samengesteld door Henk Nouws Ruimte voor zorg, Claasje Reijers Procesmakers, Anne Reijers, Geesje Philippi Procesmakers, Linda Sanders Sanders Advies…

Langer zeLfstandig in een gecLusterde setting met zorg. residentieeL transmuraaL Wonen (rtW) inHoudsoPgaVe Voorwoord initiatief inocare ouderen thuis thuis of in een verpleeg-…

HANDLEIDING Inhoudelijke en praktische adviezen H A N D L E I D I N G kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie Eric Krijger H A N D L E I D I N G kleinschalig groepswonen…

Zorgstroom Divisie Wonen en zorg. Kwaliteitsjaarplan Divisie Wonen en zorg 2018 Pagina 2 INHOUDSOPGAVE 1 Profiel Organisatie ...........................................................................................................…

BOUW EN EXPLOITATIE GROEPSWONEN VOOR DEMENTERENDEN NADER BEKEKEN WET ZIEKENHUISVOORZIENINGEN OF SCHEIDEN WONEN EN ZORG? voor Aedes - Arcares Kenniscentrum Wonen - Zorg auteur…

Zorgvastgoed met toekomst 26 september 2017 Penny Senior Woonmonitor 2015: senioren nog onbekend met nieuwe woonvormen – KCWZ 2 april 2015 Duurzame nieuwbouw in Bennebroek…

IJsselheem en veranderingen in de zorg 2 Zorgkosten • Kosten AWBZ 25 miljard euro (2011); nu 27 miljard • In 10 jaar tijd een stijging van 38% • Tekort 3 miljard euro…

Beleidsnota Vastgesteld door de gemeenteraad op 19 december 2016 Gemeente Best Wonen en Zorg 1 INHOUD Voorwoord ..................................................................................................................................................................................................…

Postbus 19188 - 3501 DD Utrecht | Catharijnesingel 47 - 3511 GC Utrecht | 030 - 789 25 10 | [email protected] OR 3.0 in de zorg: van procedures naar partnership Geen branche…

Referent ie e fo/a ls/mlo/r/14.074 Blad 1 Eppie Fokkema Anita Lahuis Datum 27 februari 2014 Referent ie efo/als/mlo/r/14.074 Projectnummer 1300233 Australiëlaan 5 3526 AB…

Uitgangspunten Maart 2016 Gemeente Best Wonen en Zorg 1 INHOUD Leeswijzer ......................................................................................................................................................................................................…