Search results for Interventies in de opsporing

Explore all categories to find your favorite topic

Interventies in de opsporing bw.politiekunde57_LR_deel 30.5 13-12-13 12:57 Pagina 1 bw.politiekunde57_LR_deel 30.5 13-12-13 12:57 Pagina 2 Interventies in de opsporing Impulsen…

Dia 1 Cocreatie in de opsporing Martin van Bochove MPA Centrum versterking opsporing Dia 2 NL COCREATIE MET BURGERS (EN BEDRIJVEN) Politieacademie 11 september 2012 Dia 3…

Dia 1 Cocreatie in de opsporing Martin van Bochove MPA Centrum versterking opsporing COCREATIE MET BURGERS (EN BEDRIJVEN) Politieacademie 11 september 2012 NL 2 2 STRATEGIE…

Seminar politieacademie 11-09-2012 Albert meijer

Auteurs Arnout de Vries, MSc., expert op het gebied van open innovatie en cocreatie in relatie tot ICT en veiligheid, verantwoordelijk voor het onderzoeks­ programma âslimmer…

Innovatie in de dienstverlening EEN RICHTINGGEVEND DOCUMENT TEN BEHOEVE VAN DE POLITIE TWENTE Hans Boutellier Ronald van Steden Hans Rodenburg Jolijn Broekhuizen Innovatie…

Textcetera rugdikte 7.47 mm 30-06-2016 3 | 16 Ju stitiële verken n in g en jaargang 42 ⢠2016 N ieu w e tech n o lo g ieën in o p sp o rin g en veilig h eid szo…

Erkenning van interventies Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2019-2022 2 Colofon ©2018 RIVM Nederlands Jeugdinstituut Kenniscentrum Sport Trimbos instituut…

1. 1Opsporing bij evenementen 2. 2Eerder verschenen publicaties van de Politieacademie bij Boom Lemma uitgevers:Otto Adang, Wim van Oorschot & Sander Bolster (2011).…

1.Over burgers en opsporing Rede Uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, met de leeropdracht straf- en strafprocesrecht,…

1.OpsporingVerzocht bw.pw61mm_deel 30.5 12-07-12 16:59 Pagina 1 2. bw.pw61mm_deel 30.5 12-07-12 16:59 Pagina 2 3. OpsporingVerzocht Een quasi-experimentele studie naar de…

Dia 1 Cocreatie in de opsporing Dr. Albert Meijer Universiteit Utrecht Dia 2 Cocreatie in de opsporing: Perspectief van de wetenschap Albert Meijer Universiteit Utrecht Politieacademie…

LEIDRAAD NIKP Nieuwe Interventies in de Klinische Praktijk 2 Le id ra ad N ie uw e In te rv en tie s i n de K lin is ch e Pr ak tij k COLOFON De Leidraad Nieuwe Interventies…

1.1 Het gebruik van de telefoon- en internettap in de opsporing G. Odinot D. de Jong J.B.J. van der Leij C.J. de Poot E.K. van Straalen Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum…

1.Het gebruik van de telefoon- en internettap in de opsporing 2. 304 Onderzoek en beleid Het gebruik van de telefoon- en internettap in de opsporing G. Odinot D. de Jong…

1.Over burgers en opsporingRedeUitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar bij deFaculteit der Rechtsgeleerdheid, met de leeropdracht straf- enstrafprocesrecht,…

OPSPORING OP SOCIAL MEDIA Marnix Oosterhoff OPSPORING OP SOCIAL MEDIA Afstudeerscriptie Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Auteur: Marnix Oosterhoff Studentnummer: 851528488…

Effecten van “interventies” op in-vitro gekweekte darmcellen: overeenkomsten met effecten gemeten in varkens en pluimvee Marcel Hulst, Arjan Hoekman, Ilonka Wijers, Mari…

Programma versterking opsporing en vervolging 1 4 november 2005 Versterking opsporing en vervolging naar aanleiding van het evaluatierapport van de Schiedammer parkmoord…