Search results for Docentenhandleiding - Museumpleinbus ... Ga vlot door de Powerpoint-presentatie heen en houd de tijd in de gaten. Dia 1 Zelfportret Rembrandt op jonge en op oudere leeftijd. Zelfportret

Explore all categories to find your favorite topic

1 Docentenhandleiding groep 6 – Rijksmuseum Turing Museumpleinbus-2014 Docentenhandleiding Rijksmuseum Groep 6 2 Docentenhandleiding groep 6 – Rijksmuseum Turing Museumpleinbus-2014…

Tijdvakken Tijd van regenten en vorsten 1600 – 1700 17e eeuw KA * Wereldwijde handelscontacten handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie * De bijzondere plaats…

1 VRIENDENBRIEF 55 redactieadres: Pompstraat 17 5481BL Schijndel jaargang 15 voorjaar 2016 Zelfportret Zelfportret van Parmigianino 1503-1540 Spiegels Het zelfportret is…

Dia 1 Rembrandt Dia 2 Leraar van Rembrandt •De leraar van Rembrandt heette Pieter Lastman. •Net als zijn leraar gebruikte Rembrandt in zijn vroege werken vrij felle kleuren.…

zelfportret opdracht 2

George Hendrik Breitner – Zelfportret in het atelier 1888 37x52,5cm In “Zelfportret in het atelier” valt direct op dat wij niet naar hem kijken. Hij kijkt ons recht…

1. Digitaal zelfportret Wie ben ik online? 2. Website 3. Weblog 4. Wiki 5. Earthquests 6. Flickr 7. YouTube 8. Google 9. Scholenlijst 10. Slideshare 11. Scribd 12. Surfgroepen…

1. Rembrandt Harmenszoon van Rijn July 15, 1606 – October 4, 1669

V i r t u e e l M u s e u m R a a l t e KKuunnsstttthheemmaaââss vvoooorr bbaassiisssscchhoooolloonnddeerrwwiijjss iinn ddee ggeemmeeeennttee RRaaaallttee TTHHEEMMAA 11…

Rembrandt van Rijn 1 Rembrandt van Rijn Rembrandt van Rijn Zelfportret (1661) Persoonsgegevens Volledige naam Rembrandt Harmenszoon van Rijn Geboren Overleden Geboorteland…

Rembrandt van Rijn - Wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Rembrandt_van_Rijn Rembrandt van Rijn Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Rembrandt Harmenszoon van Rijn (Leiden,…

Rembrandt. Schilderijen bijeengebracht ter gelegenheid van de inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, 8 September-31 October 1898, Stedelijk Museum, AmsterdamSTEDELIJK

Mijn poëzie is opgedragen aan o.a. tandartsen, dijkdichters, hoerenlopers, plamuurders, holbewoners, mijnwerkers, putjescheppers, veelvraten, mortelaars, stinkende giecheltjes,…

Bestuur Vrienden van Museum Het Rembrandthuis Meerjarenplan 2016 – 2020 ALV 6 april 2017 Uitgangspunten • Doel vereniging: friend- en fundraising voor bijzondere projecten…

Bronnenboekje Rembrandt Verdiepende teksten voor leerkrachten De tentoonstelling Rembrandt Privé Stadsarchief, 2018vertelde het persoonlijke verhaal van de grootste schilder…

1. Rembrandt van Rijn Frank Zweegers Kunst 2. Frank Zweegers Kunst 3. Frank Zweegers Kunst 4. Frank Zweegers Kunst 5. Frank Zweegers Kunst 6. Frank Zweegers Kunst

1. Engagement Marketing Social Media 15 november 2013, Utrecht drs. Rembrandt Smids BrandWebbing: strategy delivered 2. WAT IS SOCIAL MEDIA? 3. Sociale media is de conversatie…

BULLETIN VAN DE VERENIGING REMBRANDT JAARGANG 21 N0 2 ZOMER 2011 p Open brief aan de minister-president p Twee versies van Karel Appels Vogel uit 1951 p Bijzondere presentatie…