Search results for De Sneuper nummer 59, juni 2001

Explore all categories to find your favorite topic

REDACTIONEEL REDACTIONEEL R. Tolsma Na een periode van acht jaar stabiliteit in het team van de redactie van ons verenigingsblad De Sneuper treedt er nu dan toch een verandering…

REDACTIONEEL REDACTIONEEL O.F. Vos Na de zomervakantie valt er weer een nieuw nummer van ons verenigingsblad bij u op de mat. Boordevol verslagen van onderzoeken van leden…

REDACTIONEEL REDACTIONEEL E. Smits Met de bestuurs- en redactionele mededelingen willen we u in dit decembernummer van 2001 weer even op de hoogte brengen van de laatste…

1. REDACTIONEEL R.H. Postma Veel leden van de Sneuper zijn bezig met het uitzoeken van hun voorouders – wie waren ze, wat deden ze en waar woonden ze? Wanneer ik van Oudwoude…

1. nummer 105 DESNEUPEROfficieel orgaan van delosse nummers € 3,95 Historische Vereniging Noordoost-FrieslandMYSTERIE vanDe Maaltijd te Dokkum jaargang 25 nr. 1MAART 2012…

1. REDAKTIONEEL Langzamerhand begint ons verenigingsblad "De Sneuper" de vorm te krijgen die de redaktie voor ogen stond toen in het vorige jaar tijdens een aantal…

1. REDACTIONEEL E.SMITS Met de vakanties in zicht presenteren wij u weer een afwisselende uitgave van ons blad. We hebben ook deze keer geprobeerd er de nodige variatie in…

1. REDACTIONEEL O.F.Vos In dit nummer treft u een aantal artikelen aan die een vervolg zijn op bijdragen in het vorige nummer. De redactie behoudt zich namelijk het recht…

1. REDACTIONEEL E.Smits. Deze keer liggen er maar liefst twee nummers van ons blad voor u. Het no. 51 is het thema-nummer van dit jaar. Dit nummer is gemaakt naar aanleiding…

1. REDACTIONEEL R. Tolsma De stroom artikelen die de laatste jaren op het bureau van de redactie terechtkwam, begint langzaam op te drogen. De redactie moet steeds meer moeite…

1. VOORWOORD R. Tolsma Het oud archief van de gemeente Oostdongeradeel bevat een twintigtal dozen met het opschrift "Nog te inventariseren oud-archief OD". Om de…

1. REDACTIONEEL R.H. Postma In december ontving u een themanummer over eendenkooien bij Oudwoude van de redactie. De belangstelling voor dit nummer was groot. Bij het drukken…

1. REDAKTIONEEL R. Tolsma In augustus kwamen de leden van de redaktie weer bijeen om het voor u liggende nummer samen te stellen. Leek het aanbod aan artikelen in eerste…

1. Redaktioneel E. Smits De redactie is blij ook dit laatste nummer voor de vakantie weer op tijd en zeer gevarieerd klaar te hebben gekregen. We hebben ons best gedaan om…

REDACTIONEEL REDACTIONEEL O.F. Vos Het 63e nummer van ons verenigingsblad De Sneuper bevat weer een keur aan onderwerpen. Met ingang van dit nummer heeft de redactie moeten…