Search results for De Sneuper nummer 46

Explore all categories to find your favorite topic

1. REDACTIONEEL E.SMITS Met de vakanties in zicht presenteren wij u weer een afwisselende uitgave van ons blad. We hebben ook deze keer geprobeerd er de nodige variatie in…

REDACTIONEEL REDACTIONEEL O.F. Vos Het 63e nummer van ons verenigingsblad De Sneuper bevat weer een keur aan onderwerpen. Met ingang van dit nummer heeft de redactie moeten…

1. Redaktioneel E. Smits De redactie is blij ook dit laatste nummer voor de vakantie weer op tijd en zeer gevarieerd klaar te hebben gekregen. We hebben ons best gedaan om…

1. REDACTIONEEL E.Smits. Deze keer liggen er maar liefst twee nummers van ons blad voor u. Het no. 51 is het thema-nummer van dit jaar. Dit nummer is gemaakt naar aanleiding…

1. REDAKTIONEEL Langzamerhand begint ons verenigingsblad "De Sneuper" de vorm te krijgen die de redaktie voor ogen stond toen in het vorige jaar tijdens een aantal…

1. REDACTIONEEL O.F.Vos In dit nummer treft u een aantal artikelen aan die een vervolg zijn op bijdragen in het vorige nummer. De redactie behoudt zich namelijk het recht…

1. VOORWOORD R. Tolsma Het oud archief van de gemeente Oostdongeradeel bevat een twintigtal dozen met het opschrift "Nog te inventariseren oud-archief OD". Om de…

1. REDACTIONEEL R. Tolsma Dit juninummer bevat een aantal vervolgartikelen van vorige Sneupers aangevuld met kortere bijdragen. De heer Meems zond een aanvulling op eerdere…

1. REDACTIONEEL R.H. POSTMA U zult vast hebben gehoord of gelezen over het millenium-probleem - het moment waarop de hele wereld dreigt stil te vallen omdat computers de…

1. REDACTIONEEL R.H. Postma In december ontving u een themanummer over eendenkooien bij Oudwoude van de redactie. De belangstelling voor dit nummer was groot. Bij het drukken…

1. REDAKTIONEEL R. Tolsma In augustus kwamen de leden van de redaktie weer bijeen om het voor u liggende nummer samen te stellen. Leek het aanbod aan artikelen in eerste…

REDACTIONEEL Redactioneel P. de Haan De belangstelling voor familie en regionaal onderzoek kent momenteel een ongekende bloeiperiode. De archieven worden niet alleen overspoeld…

1. REDACTIONEEL R. Tolsma De stroom artikelen die de laatste jaren op het bureau van de redactie terechtkwam, begint langzaam op te drogen. De redactie moet steeds meer moeite…

1. REDAKTIONEEL Het decembernummer van ons verenigingsblad is meestal anders dan anders van samenstelling gezien de aanwezigheid van een fotopagina. Eén keer per jaar geeft…

IN H O U D SO PG AV E A D V ER TE N TI E 34 KOLLUMER ZILVER & AMELANDER SCHEEPSWRAK Ons redactielid Jacob Roep was er als de kippen bij toen half juli op het strand van…