Search results for 151002 leraar van de 21e eeuw - sessie 1

Explore all categories to find your favorite topic

1. Eerste contactsessie 2 oktober 2015 2. Overzicht  9u30: verwelkoming, kennismaking en toelichting project  10u - 11u15: parallel groepswerk - caroussel  11u15:…

1. Applied Creativity 21ste eeuw vaardigheden in toepassingsgericht onderzoek Martijn Kriens Henk de Poot 2. Beoogde 21e eeuw vaardig- heden: creatieve connotatie • samenwerken…

PowerPoint Presentation Werkplek van de 21e eeuw Introductie Ronald Huizer Programmamanager Innovatie BiSC is de POI van provincie Utrecht ICT Logistiek Innovatie Marketing…

Het implementeren van de 21e eeuwse vaardigheden in het speciaal basisonderwijs Bachelorthesis Sanne Wilbrink Onderwijskunde Faculteit Gedragswetenschappen Interne begeleiders:…

1. Onderwijs voor de 21 e eeuw 19 januari 2012 Landelijk ExpertiseCentrum Speciaal Onderwijs 2.   3. 2028-2078 4. Moore’s law 5. Tien trends, de gevolgen en ideeën voor…

1 Meesterschap in de 21e eeuw A21: een hedendaagse scholingsweg aan de kunsten Dr. Jeroen Lutters Lectoraat kunst- en cultuureducatie ArtEZ Dr. Jeroen Lutters Lectoraat kunst-…

Passie Financieel Sales & Klant- Processen M VO M ed ew er ke rs - M id de le n Pro duct en Intrinsieke G oede Echte teamspirit G oe d le id er sc ha p Va km an sch ap…

1. (Persoonlijk) Leiderschap in de 21 eeeuw Nog nooit was het ‘Waarom’ zo van belang 2. 3. Deze presentatie is mede tot stand gekomen door input van mijn netwerk Met…

1. Taaldocent in de 21e eeuw Kristi Jauregi Fontys Lerarenopleiding Tilburg & Universiteit Utrecht Levende Talen proto-knowledge.blogspot.com article.wn.com 2. Reflectie…

1. Architectuur in de 21e eeuw.Hugo Bolsius Raoul van Vlijmen 2. • Dit is het hoofdgebouw van TNT in Hoofddorp. • Het is ontworpen door Paul de Ruiter, in 2007 3. •…

1. Oma heeft geen tijd voor ons‘Gecoördineerd ouderenwerk’ anno 2010 John Beckers, 10 mei 2012Wij in de 21 e eeuwJohn Beckers, 17 november 2010 2. WIJ staat voor ….…

8/11/2019 Analyse slachtofferrisico's waterveiligheid 21e eeuw. 1/86Analyse van slachtofferrisico'sWaterveiligheid 21e eeuw8/11/2019 Analyse slachtofferrisico's waterveiligheid…

Brochure met lesmateriaal. Routes en rubrics voor 21e eeuw vaardigheden. Vanuit het concept van professioneel leren. Augustus 2016 Bureau Jos de Kleijn Contact www.josdekleijn.nl…

1. GAAN DOEN ZOALS JE WILT ZIJN, JOHN BECKERS, 5 OKTOBER 2011 2. Deze inleiding gaat over eigen kracht, niet van hulpvragers maar van organisaties, van de sector. De titel…

Laat ict werken voor het onderwijs Vakmanschap in de 21e eeuw ondernemend en duurzaam beroepsonderwijs Remco Pijpers, Strategisch adviseur Kennisnet De arbeidsmarkt is volop…

Leren voor de 21e eeuw Erno Mijland LAKS, 6 februari 2012 www.ernomijland.com Kennisondernemer De toekomst Steeds sneller Nieuwe technologieën Nieuwe beroepen, Oude ambachten…

1. Organiseren  in  de  21e  eeuw   Naar  een  nieuw  paradigma   2. De  2  bestaande  paradigma’s   De  organisa2e  als  machine:       De  organisa2e…

GAAN DOEN ZOALS JE WILT ZIJN, JOHN BECKERS, 5 OKTOBER 2011 GAAN DOEN ZOALS JE WILT ZIJN, JOHN BECKERS, 5 OKTOBER 2011 Deze inleiding gaat over eigen kracht, niet van hulpvragers…

1 2 Voorwoord Voor u ligt de herijking van de strategische notitie over het kunstonderwijs van de 21e eeuw van de Faculteit van de Kunsten Maastricht. Wellicht is herrijking…

Samenwerken in de 21e eeuw Succesvol samenwerken in de 21e eeuw John Cornelisse - Samenwerken.nu â versie 0.1 â 24 november 2011 Inhoud Inleiding Wat is samenwerken? Samenwerken…