Report - RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN ... 1 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN Art. 1. De leden zijn gehouden ten zetel van hun vereniging ten laatste op 15 november een hoklijst, de werkelijke

Please pass captcha verification before submit form