Report - Digitale Agenda van Brabant 2013 - 2020 · PDF file Onderzoek door Heliview (2012) bracht aan het licht dat in 2012 bijna de helft van de bedrijventerreinen in Brabant niet op hoogwaardig

Please pass captcha verification before submit form