Download - ZONNE-ENERGIE OP SCHOLEN 5 april 2013 Mark Meijer – [email protected] Uitwisselingsbijeenkomst Zon Op School – Utrecht.

Transcript
Page 1: ZONNE-ENERGIE OP SCHOLEN 5 april 2013 Mark Meijer – mark@energyindeed.com Uitwisselingsbijeenkomst Zon Op School – Utrecht.

ZONNE-ENERGIE OP SCHOLEN

5 april 2013 Mark Meijer – [email protected]

Uitwisselingsbijeenkomst Zon Op School – Utrecht

Page 2: ZONNE-ENERGIE OP SCHOLEN 5 april 2013 Mark Meijer – mark@energyindeed.com Uitwisselingsbijeenkomst Zon Op School – Utrecht.

VERSCHILLENDE VARIANTEN

Financieringsvormen, o.a.:- Directe investering- Lenen zonder garantstelling- Lenen met garantstelling

Financieringsvormen, o.a.:- Directe investering- Via een revolverend fonds- Via een gemeentelijke ESCO

Financieringsvormen, o.a.:- Huur (geen optie tot koop)- Lease (wel optie tot koop)- Huurkoop (automatisch koop)

Voorbeeld: basisscholen van Stichting Delta De Bilt

Voorbeeld: basisscholen in de gemeente Deventer

Voorbeeld: basisscholen in de gemeente Amsterdam

“Kosten en baten liggen direct bij dezelfde partij”

“Dit sluit aan bij de rol van de gemeente”

“Er is geen voorinvestering nodig”

SCHOOL

GEMEENTE

SCHOOL

GEMEENTE

GEMEENTE

SCHOOL

DERDE PARTIJ

GEMEENTE

SCHOOL

5 april 2013 Mark Meijer – [email protected]

Page 3: ZONNE-ENERGIE OP SCHOLEN 5 april 2013 Mark Meijer – mark@energyindeed.com Uitwisselingsbijeenkomst Zon Op School – Utrecht.

VOORBEELD LEASE-AANBOD

HUIDIGE SITUATIE AANBOD

100% ELEKTRICITEITSNET

90% ZONNE-ENERGIE

10% ELEKTRICITEITSNET

Verbruik per jaar 39.000 kWhKosten per jaar 5.000 euroKosten per kWh 0,13 euro/kWh

Verbruik per jaar 39.000 kWhKosten per jaar 5.000 euroKosten per kWh 0,13 euro/kWh

5 april 2013 Mark Meijer – [email protected]

Page 4: ZONNE-ENERGIE OP SCHOLEN 5 april 2013 Mark Meijer – mark@energyindeed.com Uitwisselingsbijeenkomst Zon Op School – Utrecht.

LET OP DE VOORWAARDEN

1. Verplichte elektriciteitsafname bij bepaalde energieleverancier

2. Beëindiging van het gezamenlijke energiecontract

3. Aandeel elektriciteitsafname neemt waarschijnlijk toe

Bij rendementsdaling van 0,5 %/jaar en toename elektriciteitsvraag van 2%/jaar

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 200

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000Aandeel netAandeel zon

Tijd (jaren)

Verb

ruik

(kW

h)

5 april 2013 Mark Meijer – [email protected]

Page 5: ZONNE-ENERGIE OP SCHOLEN 5 april 2013 Mark Meijer – mark@energyindeed.com Uitwisselingsbijeenkomst Zon Op School – Utrecht.

EN HOUD REKENING MET…

Technisch

Bijvoorbeeld

- Oppervlak - Oriëntatie- Schaduw

Financieel

Bijvoorbeeld

- Energietarief- Jaarverbruik

- Type aansluiting

Organisatorisch

Bijvoorbeeld

- Bouwplannen- Onderhoudsplanning- Lopende contracten

5 april 2013 Mark Meijer – [email protected]

Page 6: ZONNE-ENERGIE OP SCHOLEN 5 april 2013 Mark Meijer – mark@energyindeed.com Uitwisselingsbijeenkomst Zon Op School – Utrecht.

ENERGIETARIEVEN

5 april 2013 Mark Meijer – [email protected]

0-10.000 kWh/jaar

10.000-50.000 kWh/jaar

50.000-10 mln kWh/jaar

>10 mln niet-zakelijk

>10 mln zakelijk

Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 4 Categorie 5

-0.04

0.00

0.04

0.08

0.12

0.16

0.20

0.24Kale prijs BTW

Energiebelasting

Tarie

f (eu

ro/k

Wh)

Page 7: ZONNE-ENERGIE OP SCHOLEN 5 april 2013 Mark Meijer – mark@energyindeed.com Uitwisselingsbijeenkomst Zon Op School – Utrecht.

ZONINSTRALING?

5 april 2013 Mark Meijer – [email protected]

Page 8: ZONNE-ENERGIE OP SCHOLEN 5 april 2013 Mark Meijer – mark@energyindeed.com Uitwisselingsbijeenkomst Zon Op School – Utrecht.

DE PRAKTIJK?

5 april 2013 Mark Meijer – [email protected]

Page 9: ZONNE-ENERGIE OP SCHOLEN 5 april 2013 Mark Meijer – mark@energyindeed.com Uitwisselingsbijeenkomst Zon Op School – Utrecht.

HIER IN DE BUURT…

5 april 2013 Mark Meijer – [email protected]

Page 10: ZONNE-ENERGIE OP SCHOLEN 5 april 2013 Mark Meijer – mark@energyindeed.com Uitwisselingsbijeenkomst Zon Op School – Utrecht.

NET VOORBIJ DE MOLEN…

5 april 2013 Mark Meijer – [email protected]

Page 11: ZONNE-ENERGIE OP SCHOLEN 5 april 2013 Mark Meijer – mark@energyindeed.com Uitwisselingsbijeenkomst Zon Op School – Utrecht.

DE PARKSCHOOL

11 / 13 Mark Meijer – [email protected]

Page 12: ZONNE-ENERGIE OP SCHOLEN 5 april 2013 Mark Meijer – mark@energyindeed.com Uitwisselingsbijeenkomst Zon Op School – Utrecht.

LIVE OP: UPPENERGY.COM

5 april 2013 Mark Meijer – [email protected]

Page 13: ZONNE-ENERGIE OP SCHOLEN 5 april 2013 Mark Meijer – mark@energyindeed.com Uitwisselingsbijeenkomst Zon Op School – Utrecht.

DANK VOOR UW AANDACHT

5 april 2013 Mark Meijer – [email protected]