Download - Welkom. Voorlichtingsavond 6 VWO/5 HAVO Opleiding zoeken Aanmelden Studiefinanciering.

Transcript
 • Dia 1
 • Welkom
 • Dia 2
 • Voorlichtingsavond 6 VWO/5 HAVO Opleiding zoeken Aanmelden Studiefinanciering
 • Dia 3
 • Opleiding zoeken Open Dagen/Proefstuderen HBO/WO Informatie vragen aan decaan Informatie inwinnen bij oud-leerlingen Internet
 • Dia 4
 • Internet www.studiekeuze123.nl Studies zoeken Studies vergelijken Open dagen kalender Open dagen per e-mail Info over inschrijvingsprocedure Testmogelijkheden
 • Dia 5
 • Internet www.ib-groep.nl www.ib-groep.nl www.studielink.nl www.studielink.nl Websites van Hogescholen en Universiteiten
 • Dia 6
 • Bachelor/Master Aansluiting met internationaal onderwijs Zowel binnen HBO en WO is het mogelijk om bachelor en daarna master te doen
 • Dia 7
 • Aanmelding voor studie Vroeger aanmelden via IB-groep; was erg omslachtig Nu aanmelden via www.studielink.nlwww.studielink.nl
 • Dia 8
 • Aanmelding voor studie DigiD nodig om in te kunnen loggen op Studielink
 • Dia 9
 • Beperkingen bij aanmelding Opleiding met aanvullende eisen (aanmelden bij instelling) Decentrale selectie (aanmelden bij www.studielink.nl voor 15 januari) www.studielink.nl Studie met loting (aanmelden bij www.studielink.nl voor 15 mei) www.studielink.nl Selectie aan de poort
 • Dia 10
 • Loten Numerus fixus of instellingsfixus Met een 8 of meer gemiddeld direct toegelaten
 • Dia 11
 • Aanvragen studiefinanciering Aanvragen studiefinanciering via IB- groep (doorlinken vanuit Studielink)
 • Dia 12
 • Voorwaarden studiefinanciering Leeftijd jonger dan 30 jaar Nederlandse nationaliteit HBO of WO opleiding (of MBO)
 • Dia 13
 • Onderdelen studiefinanciering Basisbedrag prestatiebeurs Aanvullende prestatiebeurs Rentedragende lening Prestatiekaart Collegegeldkrediet
 • Dia 14
 • Prestatiebeurs Binnen 10 jaar moet je je studie afronden anders moet je nagenoeg alles (behalve aanvullende beurs van het eerste jaar) terugbetalen
 • Dia 15
 • Hoogte Studiefinanciering Hoogte afhankelijk van gecorrigeerd verzamelinkomen of gecorrigeerd belastbaar loon van beide natuurlijke ouders Peiljaar: 2 jaar terug; verlegging peiljaar mogelijk bij inkomensdaling van 15% of meer
 • Dia 16
 • Hoogte Studiefinanciering Andere kinderen met SF Jongere kinderen tot 18 jaar of met WTOS18+
 • Dia 17
 • Hoogte Studiefinanciering Bedragen per maand geldig van september 2011 t/m december 2011 UitwonendThuiswonend Basisbeurs 266,23 95,61 Aanvullende beurs 242,76 222,84 Lenen 285,70 Collegegeldkrediet 142,75 Totaal 937,44 746,90
 • Dia 18
 • Prestatiekaart Per maand 83,97 voorlopige lening reisvoorziening
 • Dia 19
 • Bijverdienen Maximaal 13.215,83 per jaar netto Als je meer verdient wordt de studiefinanciering stopgezet en moet je je prestatiekaart inleveren.
 • Dia 20
 • Stoppen voor 1 februari Stop je voor 1 februari in het eerste jaar, dan hoef je de basisbeurs niet terug te betalen. Je mag vanaf 1 februari tot het einde van dat studiejaar niet opnieuw een prestatiebeurs aanvragen. De tot februari ontvangen maanden tellen wel als verbruikte maanden studiefinanciering.
 • Dia 21
 • Hoe lang krijg je een beurs? Als je gaat studeren aan een universiteit of hogeschool krijg je meestal vier jaar prestatiebeurs. Daarna kun je nog drie jaar lenen. Voor langere studies kun je meer dan vier jaar prestatiebeurs krijgen. Bijvoorbeeld bij studies met master.
 • Dia 22
 • Collegegeld Bedraagt 1.713 Studenten mogen straks na de reguliere studieduur van hun bacheloropleiding en masteropleiding 1 jaar extra studeren tegen het normale wettelijke collegegeld Daarna wordt het collegegeld verhoogd met 3.000
 • Dia 23
 • Associate degree Voor havo-leerlingen die aarzelen over verder studeren is het perspectief om nog vier jaar te moeten studeren voor een hbo-diploma weinig aantrekkelijk. Tweejarige programma's binnen het hoger beroepsonderwijs kunnen voor deze groep wl interessant zijn.
 • Dia 24
 • Startkwalilificatie Tot het achttiende jaar moet een leerling verplicht naar school, tenzij men beschikt over een startkwalificatie: HAVO diploma MBO niveau 2 diploma
 • Dia 25
 • Tot slot Vragen ?