Download - Training 0p eigen kracht

Transcript
  • 1. www.ambachtspleinnijmegen.nl

2. Achtergrond Grote afstand tot de arbeidsmarkt Onvoldoende motivatie, zelfregie Verantwoordelijkheid bij de burger Ondersteunend systeem schiet tekort Grote afstand tot de arbeidsmarkt Onvoldoende motivatie, zelfregie Verantwoordelijkheid bij de burger Ondersteunend systeem schiet tekort 3. Ambachtsplein: focus op empowerment Empowerment: proces van zelfversterking om ongewenste achterstelling ongedaan te maken en ruimte te scheppen voor ontwikkeling van competenties en voor beleven van zinvol bestaan Motivatie, zelfregie, zelfbeschikking, zelfbewustzijn Empowerment: proces van zelfversterking om ongewenste achterstelling ongedaan te maken en ruimte te scheppen voor ontwikkeling van competenties en voor beleven van zinvol bestaan Motivatie, zelfregie, zelfbeschikking, zelfbewustzijn 4. Empowerment door: Vak: Aandacht, succeservaring, vaardigheid Functie: Effectieve relatie met werkgever, collegas Zelfregie: Zeggingsmacht over eigen leven Vak: Aandacht, succeservaring, vaardigheid Functie: Effectieve relatie met werkgever, collegas Zelfregie: Zeggingsmacht over eigen leven Vak: Leermeester gezel: een beroep leren dat past Functie: Coaching on the job: werknemerskwaliteit Zelfregie: Training Op Eigen Kracht Vak: Leermeester gezel: een beroep leren dat past Functie: Coaching on the job: werknemerskwaliteit Zelfregie: Training Op Eigen Kracht 5. Empowerment door: Vak: Handen uit de mouwen Functie: Melba Zelfregie: VrijBaan+ Vak: Handen uit de mouwen Functie: Melba Zelfregie: VrijBaan+ 6. De training Op Eigen Kracht biedt Inzicht in eigen empowerment Zelfreflectie en intrinsieke motivatie Zelfversterking op maat 7. Wat is empowerment? (VrijBaan definitie) Het gevoel controle te hebben over de eigen situatie, met vertrouwen in eigen mogelijkheden om iets te bereiken, dat past en waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van beschikbare hulpbronnen. 8. Empowerment (innerlijk leiderschap) Zescomponenten model Competentie Zelfbeschikking Impact Betekenis Positief identiteitsgevoel Groepsorintatie Zescomponenten model Competentie Zelfbeschikking Impact Betekenis Positief identiteitsgevoel Groepsorintatie 9. Vertrouwen in competenties Het vertrouwen in de vaardigheid om een taak tot een goed einde te brengen Never help a child with a task at which he feels he can succeed Ik denk dat me dat gaat lukken Ik weet goed wat ik wel en niet kan Zeg jij maar of ik dat kan 10. Zelfbeschikking In staat tot bewuste, autonome keuzes en het gevoel van grip op de eigen situatie Wat jij er ook van vindt, ik beslis toch zelf Ik zeg echt wel wat ik er van vind Zeg jij maar wat ik moet doen Be the change! 11. Impact Het gevoel dat keuzes van invloed zijn op de eigen situatie; het gevoel van betrokkenheid Als ik iets echt wil, dan gebeurt het ook Mijn mening doet er toe Alles wordt door anderen bepaald Baas in eigen buik 12. Betekenis Keuzes zijn zinvol en sluiten aan bij eigen waarden, opvattingen en gedrag Ik weet wat ik wil in mijn leven Een leuke baan, daar ga ik voor Waarom zou ik? Methodiektraining Focusing solely on making a buck shows a certain poverty of ambition. 13. Positief identiteitsgevoel Zelfbewustzijn, positieve houding ten opzichte van jezelf, ook in belemmerende situaties Ik weet wat ik waard ben Ik kom er wel uit, ook al zit het tegen Ik ben nu eenmaal niet iemand die Happy to be who I am! Methodiektraining 14. Groepsorintatie Het besef dat er altijd sprake is van enige afhankelijkheid, dat samenwerking nodig is Ik besef dat ik er niet alleen voor sta Ik stel jouw mening erg op prijs Ik heb echt niemand nodig Plan, do, check, act! 15. Inzicht in empowerment Vragenlijst Een zelfbeoordelingsinstrument 60 stellingen Wetenschappelijk gevalideerd Online beschikbaar 16. 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Hoog Gemiddeld Laag Clint Voormeting Clint Nameting Competentie Zelfbeschikking Betekenis Impact Positieve identiteit Groepsorintatie Empowermentprofiel Competentie Zelfbeschikking Impact BetekenisPositief identiteitsgevoel Groepsorintatie 17. 1. Portfolio 2. Teambuilding 3. Zelfregie 4. Beeldvorming 5. Presentatie 6. Arbeidsmarkt orintatie 7. Assertiviteit en doelen Training Op Eigen Kracht Voormeting: Empowerment Werknemerskwaliteit Nameting: Empowerment 18. Analyse 1500 Mpower profielen Leeftijd Werk Situatie ervaren als belemmering 19. Empowerment en situatie Competentie Zelfbeschikking Impact BetekenisPositief Identiteits gevoel Groeps orintatie 20. Resultaat empowerment training Verwachting t.a.v. zelf werk vinden 21. Effect van interventies 22. Empowerende omgeving Hoe moet een professional handelen om empowerend te zijn? In hoeverre stelt een organisatie de professional in staat omempowerend te handelen? Welke criteria gelden voor empowerende kwaliteit? 23. Empowerend handelen = ruimte geven aan empowerment 24. Methodiektraining 25. Toolkit Empowerment Empowerend handelen Job carving Organisatie en zelfregie