Download - Tl week 13 14

Transcript
 • Teylingerspraten mee over burgemeester

  Apotheek bestaat vijftig jaar

  NUCLEAIRE TOP HEEFT OOK LEUKE KANTEN

  Lokaal betrokken en betrouwbaar UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 26 maart 2014 JAARGANG 09 NR 13

  nss P9 nieuws P11

  HUREN n Stek zet in op betaalbare woningen P7

  VVD is de grote verliezer, Trilokaal de grote winnaarn Gesprekken over nieuwe coalitie zijn inmiddels begonnenTEYLINGEN n De VVD moet het in de nieuwe gemeenteraad met drie zetels minder doen. De fractie zakt van 9 naar 6 zetels. Maar de lokale partij Trilokaal ziet zijn zetels ver-dubbelen: van twee naar vier. Het CDA wint een zetel en gaat van vijf naar zes zetels en ook D66 krijgt er een zetel bij en komt nu met vijf zetels in de raad terug. De PvdA blijft met drie zetels ongewijzigd en de ChristenUnie behoudt de ene zetel.

  Door Nico Kuyt

  Daarbij volgt Teylingen wat de ge-meenteraadsverkiezingen betreft de landelijke trend, maar toch niet helemaal. Landelijk zijn de rege-ringspartijen VVD en PvdA de grote verliezers. Voor de Teylingse VVD ging dat vorige week zeker op. Wij zijn teleurgesteld. Het is heel jam-mer, uitte VVD-lijsstrekker Mar-lies Volten haat teleurstelling. De partij verliest een volle zetel, naast de twee restzetels die bij de vorige verkiezingen waren toegekend. Dat de lokale fractie wordt afgerekend op de landelijke politiek is in haar ogen tamelijk zuur. Een lichtpuntje is nog wel dat de VVD voor wat be-treft het aantal stemmen de groot-ste partij blijft. Het leek er even op dat het CDA de VVD zou passeren, maar op het laatste moment kreeg de VVD nog genoeg stemmen om de grootste te blijven. In tegenstel-ling tot de landelijke trend deed de PvdA het in Teylingen verrassend goed. De kaalslag in het land ging aan de Teylingse afdeling voorbij. De partij kreeg weliswaar wat min-der stemmen, maar wist de drie ze-tels vast te houden. We hadden er liever vier gehad, maar het is mooi, meldde een opgeluchte PvdA-lijst-trekker Elsbeth Koek. Het CDA kan met tevredenheid terugkijken naar de verkiezingen. Al jaren kampte de partij met een steeds verder af-glijden naar een lager aantal stem-men, maar nu lijkt het tij gekeerd. Met zes zetels staat het CDA nu op gelijke voet met de VVD. Wij heb-ben een eigen geluid laten horen in onze campagne. We hebben daar goede reacties op gekregen. Wij gingen dan ook met goed vertrou-wen hier naar de uitslagenavond toe, stelde CDA-lijsttrekker Peter Scholten zelfverzekerd.

  REsTzETELVoor D66 bleef de grote sprong naar voren uit, in tegenstelling tot

  veel andere gemeenten. Het aantal stemmen steeg iets, bleef bij de vier zetels steken, maar er komt toch een zetel bij omdat een restzetel aan de fractie wordt toegekend. De ChristenUnie behaalde in 2010 kantje boord een zetel, maar zit nu wat ruimer in de stemmen. Maar niet voldoende voor een tweede zetel. De grote winnaar bleek de lo-kale partij Trilokaal en dat is geheel in overeenkomst met het landelijke beeld waar bijna overal lokalos grote winsten boekten. Nog nooit is Trilokaal in Teylingen zo groot ge-weest met de vier behaalde zetels.

  Zie verder pagina 7.

  Weinig vreugde voor de VVD-aanwezigen op de verkiezingsavond. Zo ook bij lijsttrekker Marlies Volten (links). | Foto: Nico Kuyt.

  Stukje Warmond in buurgemeenteWARMOND n Bij de grenscorrectie met buurgemeente Kaag en Braas-sem op 1 januari 2012 is naar nu blijkt een stukje grond abusievelijk niet overgegaan naar Teylingen. De bedoeling van de grenscorrectie was om alle eigendommen van de campings in het Warmondse Lage Land in n gemeente te krijgen. Zo liep de gemeentegrens dwars door de camping Spijkerboor aan de Boekhorsterweg. Ook de campings t Haasje en De Boekhorst gingen over van Kaag en Braassem naar de gemeente Teylingen. Maar een klein puntje grond aan het Spijker-boor, tussen Kaageiland en het Lage Land, is echter aan de aandacht van iedereen ontsnapt. Het is in eigen-dom van camping Spijkerboor, maar ligt naar nu is geconstateerd nog steeds in Kaag en Braassem. Ge-keken wordt wat gedaan kan wor-den aan het vergeten stukje.

  zakelijk P21

  DOLdwaze korting!

  Tussen 18.00 en 7.00 uur

  TOTAAL 13 ct kOrTing op benzineAutobedrijf g. Dol b.v.

  Rijnsburgerweg 48 - VoorhoutT 0252-211849 - www.gdol.nl

  EURO 1,619 p.ltr.SUPER+

  1,689 p.ltr.diESEl

  1,389 p.ltr.

  Van Dijk Voorhout | Herenstraat 45 | T: 0252 21 62 52 |

  WEEKEND PAKKERMAART MAART MAART

  donderdag vrijdag zaterdag

  27 28 29WEEKEND PAKKER

  PLUS CulinairevarkenshaasAmerikaans of naturel Per 500 gram

  7.99

  5.49500 GRAM

  Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 8.00 - 18.00 facebook.com/plusvandijkIN D

  EZ

  E K

  RA

  NT

  IN D

  EZ

  E K

  RA

  NT

  VOORJAAR 2014

  FASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONBeautyFASHION&FASHIONFASHIONFASHIONFASHION&FASHIONFASHION&FASHIONFASHION&FASHIONFASHIONFASHIONFASHION&FASHIONFASHIONFASHIONFASHION&FASHIONFASHIONFASHIONFASHION&FASHIONFASHION&&FASHIONFASHIONBeautyFASHION&FASHIONFASHIONBeautyFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONBeautyFASHION&FASHIONFASHIONBeautyFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONBeautyFASHION&FASHIONFASHIONBeautyFASHIONFASHIONFASHIONFASHIONBeautyFASHION&FASHIONFASHIONBeautyFASHIONFASHIONBeauty&BeautyBeauty&Beauty

  notthesame

  TEST DENIEUWSTEE-BIKES!

  OOK OCCASIONS

  OEGSTGEEST (LANGE VOORT)ZATERDAG 5 APRILLEIDEN (STEVENSHOF)ZATERDAG 12 APRIL

  www.vanhulstfietsen.nl

  Van Hulst FietsenWinkelgebied Kempenaerstraat, Geversstraat 43, Oegstgeest, 071 - 517 06 00

  Winkelcentrum Lange Voort, Lijtweg 6, Oegstgeest 071 - 517 75 15Winkelcentrum Stevenshof, Stevensbloem 37, Leiden, 071 - 531 66 54

  ebike test BT van hulst 132x194.indd 1 07-03-14 08:57

  Van HulstFietsen

  www.vanhulstfietsen.nl

  Zie advertentie elders in de krant

  Voor duidelijkduurzaam

  beleid!

  Samen staan we sterk!

  Samen staan we sterk!

  3.510 inwoners (23%) hebben op CDA Teylingen gestemd!

  Alle kiezers, bedankt!

  Hoofdstraat 226-228, 2171 BN Sassenheim

  www.melmanherenmode.nl

  Hoofdstraat 226-228, 2171 BN Sassenheim

  www.melmanherenmode.nl

  AvanceFloorsSysteemparket

  22,5 cm eiken, diverse kleurencompleet geplaatst

  voor 99,- / m2* vraag naar de voorwaarden

  www.kroonparket.nl

 • gemeenteberichtenTeylingen week 13 / 2014

  Helpt u mee zwerfafval opruimen op Koudenhoorn? Koudenhoorn is helemaal in een nieuw jasje gestoken. Om Koudenhoorn mooi en schoon te houden organiseren wij ook dit jaar weer een schoonmaakactie op het eiland. De actie wordt gehouden op zaterdag 29 maart van 10.00 12.00 uur. Door Koudenhoorn afvalvrij te maken, hopen we de vele gebruikers van het eiland te stimuleren afval in de afvalbakken te gooien: een schone omgeving nodigt uit tot schoonhouden van de omgeving. Zo kan iedereen optimaal van dit mooie recreatie-eiland genieten.

  Doe mee!Wilt u meedoen aan deze actie? Meldt u dan aan bij Anuschka Konings via [email protected] Tijdens de actie

  verzorgen wij de materialen en natuurlijk zorgen wij voor koffie met wat lekkers.

  Programma:09.45 uur: Verzamelen bij werkplaats Gemeentewerken (achter kiosk): ontvangst met koffie en koek, materialen uitdelen;10.00 uur: Aftrapactie door wethouder Leo van der Zon;10.10 uur: Gezamenlijk zwerfafval inzamelen;11.50 uur: Terug bij werkplaats, materialen inleveren, afvalzakken verzamelen;12.00 uur: Koudenhoorn schoon: einde actie.

  Een vergunning in een flits!Wat is een flitsvergunning? Een flitsvergunning is een complete vergunningaanvraag, waarover binnen twee werkdagen wordt beslist.

  Welke bouwwerken komen in aanmerking? U kunt voor een aantal bouwplannen een flitsvergunning krijgen. De volgende bouwwerken komen in aanmerking voor een flitsvergunning: Erfafscheidingen Dakkapellen

  Voorwaarden flitsvergunning Er zijn een paar voorwaarden waar de aanvraag aan moet voldoen. De aanvraag moet: Passen in het bestemmingsplan, zie www. ruimtelijkeplannen.nl Compleet zijn, zie checklist op www.teylingen.nl Passen in de welstandscriteria, zie http://teylingen. welstandinbeeld.nl/. Digitaal ingediend worden via www.omgevingsloket.nl

  Meer informatieHet kan ook zijn dat uw bouwplan vergunningsvrij is, bekijk hiervoor www.omgevingsloket.nl.De termijn voor het indienen van een bezwaar tegen de gegeven vergunning blijft zes weken.Vraagt u zich of u misschien in aanmerking komt voor een flitsvergunning? Neem dan contact op het team vergunningen via het telefoonnummer 14 0252.

  Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen Teylingen

  Voor een verdere uitwerking van de stemverdeling (op kandidatenniveau) verwijzen wij u naar onze website www.teylingen.nl waar het proces-verbaal is geplaatst van de zitting van het centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag.

  De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van Teylingen op 19 maart 2014 is als volgt:

  Partij Totaal aantal stemmenVVD 3672CDA 3510D66 2934PvdA 1842Trilokaal 2523ChristenUnie 772

  Geldige stemmen 15253Blanco stemmen 77Ongeldige stemmen 41Opgeroepen 27506Opkomst 15371Opkomstpercentage 55,88%

  Een paar van onze horecazaken serveert al Fairtrade producten, en helpt zo mee om Teylingen Fairtrade gemeente te maken. Wilt u er ook eens een balletje over opwerpen als u in een caf of restaurant bent ? Zie www.teylingenmillenniumgemeente.nl en www.facebook.com/FairtradeTeylingen.

  Deze uitslag heeft de volgende zetelverdeling tot gevolg:VVD 6CDA 6D66 5PvdA 3Trilokaal 4ChristenUnie 1

  Volg ons online!TEYLINGEN.NL

  BINNEN 2 DAGENVERGUNNING?Een fl itsvergunning kan bij een complete aanvraag

  binnen twee werkdagen worden verleend. Dit geldt

  voor dakkapellen en erfafscheidingen.

  FLITSVERGUNN

  ING

 • Verbreding N444 en reconstructie NagelbrugDe gemeente Teylingen werkt aan een betere bereikbaarheid van de streek. Dit doen wij door samen met andere overheden de infrastructuur te verbeteren.

  De provincie Zuid Holland is eigenaar van de N444, de weg tussen de A44 en Noordwijk. In 2015 wordt de N444 verbreed en dan wordt ook het kruispunt ter hoogte van de Nagelbrug aangepast. Er komt een rotonde zodat het verkeer beter kan doorstromen en de verkeersveiligheid wordt vergroot.

  Alhoewel het grondgebied is van de provincie, is de gemeente verantwoordelijk voor het zogenaamde planologische proces. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 maart 2014 ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan voor de verbreding van de N444 en de Nagelbrug. Om de verbreding en de reconstructie mogelijk te maken, moet ook een ontheffing aangevraagd worden. Dit is nodig omdat de graslanden beschermd zijn en er afspraken zijn gemaakt over een Ecologische Hoofdstructuur (De EHS is een netwerk van grote en kleine natuurgebieden waarin de natuur (plant en dier) voorrang heeft en wordt beschermd.). Ook deze procedure moet de gemeente nu in gang zetten om de plannen straks te kunnen uitvoeren. Deze ontheffing maakt onderdeel uit van de zorgvuldige aanpak die hoort bij een bestemmingsplanprocedure.

  Agenda 26 maart 2014 Afscheid oude raadAanvang: 20.00 uur

  Agendapunten: 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Bepaling volgorde bij stemming 4. Vragenkwartier (mondelinge vragen) 5. Spreekrecht burger (max. 30 minuten) 6. Stemming amendementen I en II en raadsvoorstel Inzetten Algemene reserve vrij Tijdens de raadsvergadering van 13 maart 2014 staakten de stemmen over amendement A1 (12 voor en 12tegen). Conform de bepalingen van de Gemeentewet wordt de stemming over de amendementen en het raadsvoorstel geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering. 7. Onderzoek geloofsbrieven 8. Vaststellen rechtmatigheid gemeenteraadsverkiezingen 9. Afscheid voorzitter rekenkamer 10. Afscheid raadsleden 11. Sluiting

  Raadsagenda 27 maart 2014 Installatie nieuwe raadAanvang: 20:00 uur

  Agendapunten: 1. Opening 2. Teylinger dichter 3. Vaststellen agenda 4. Bepaling volgorde bij stemming 5. Vragenkwartier (mondelinge vragen) 6. Spreekrecht burger (max. 30 minuten) 7. Ambtsaanvaarding raadslidmaatschap De nieuw raadsleden leggen de eed of de verklaring en belofte af. 8. Benoeming waarnemende raadsvoorzitter, benoeming commissievoorzitters Welzijn, Ruimte en BFT 9. Sluiting

  Hoorzitting Commissie Bezwaarschriften en KlachtenDatum: dinsdag 1 april 2014

  19.30 uur Bezwaarschrift tegen verleende ontheffing parkeerschijfzone voor Teijlingerlaan in Sassenheim

  De hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften en Klachten vindt plaats in het bestuurscentrum in Voorhout. Wilt u zeker weten of de hoorzitting doorgaat, neemt u dan telefonisch contact op met Jos Roosjen, afdeling A&O.

  Algemene Plaatselijke Verordening 2014Op grond van het bepaalde in artikel 147 Gemeentewet maken wij bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 maart 2014 heeft besloten de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 te wijzigen. Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de dag van bekendmaking.

  Op grond van artikel 147 Gemeentewet wordt de gemeentelijke verordening door de raad vastgesteld. U kunt de verordening inzien op www.teylingen.nl onder Bestuur en organisatie Verordeningen. De verordening is ook gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Kies bij publicaties voor Gemeenteblad en bij betreffende instantie Teylingen.

  Passend onderwijs= kansen voor kinderenOp 1 augustus gaat in heel Nederland passend onderwijs van start. Een nieuwe manier van samenwerken tussen regulier en speciaal onderwijs. Maatwerk voor leerlingen en een goede samenwerking tussen scholen, ouders, gemeenten en jeugdzorg. Dat is de kern van passend onderwijs. De grote vraag is HOE, want daarvoor hebben scholen veel ruimte gekregen.

  Een week vol activiteitenTijdens de Week van het passend onderwijs verkennen scholen samen wat passend onderwijs voor de school en voor de leerlingen betekent.

  Hoe gaan zij samenwerken met andere scholen in de buurt? Welke ondersteuning kan de school nu al bieden en wat willen zij verder ontwikkelen? Wat betekent dat voor uw kind? En voor de leraren? De Week van passend onderwijs biedt alle ruimte daar samen over te praten. Van 24 tot en met 28 maart vinden er in het hele land allerlei activiteiten plaats.

  Meer informatie over de activiteiten en over de Week van passend onderwijs vindt u op www.passendonderwijs.nl onder Week van passend onderwijs. Hier vindt u ook een overzicht van alle scholen en samenwerkingsverbanden die meedoen aan deze week. Op deze website vindt u ook verdere informatie over passend onderwijs, praktijkvoorbeelden en antwoorden op veelgestelde vragen.

  Uw mening geven?Mail of bel onsStuur ons een e-mail met uw mening over een onderwerp via [email protected] E-mails gericht aan de raad zijn openbaar. Raadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Zij staan open voor uw ideen. De telefoonnummers en adressen van individuele raadsleden vindt u op de website www.teylingen.nl/bis.

  FractievergaderingenOp maandag voorafgaand aan de raadsvergadering vinden de fractievergaderingen plaats. Bij de fracties bent u welkom om zaken kenbaar te maken aan de raadsleden. Graag vooraf aanmelden bij de fractievoorzitter.

  SpreekrechtU kunt ook gebruik maken van het spreekrecht aan het begin

  van de raadsvergadering. Dit is een mogelijkheid om de gemeenteraad toe te spreken. Graag ontvangt de griffie vooraf de tekst van uw inspraak via de e-mail. De spelregels van het inspreekrecht vindt u op www.teylingen.nl/bis.

  Plaats uw onderwerp op de agenda! Denkt u wel eens daar zou de politiek iets aan moeten doen!? Met een burgerinitiatief plaatst u zelf iets op de agenda van de gemeenteraad en zo benvloedt u de gang van zaken in onze gemeente. In Teylingen is n handtekening al genoeg om een burgerinitiatief in te dienen. De griffie bekijkt graag met u of uw onderwerp geschikt is en kan u helpen bij het maken van de tekst. Enthousiast? Neem dan contact op met de griffie.

  GriffieE-mail [email protected] (e-mails gericht aan de raad zijn openbaar)Telefoon 0252-783 590

  Raadsvergaderingen- 26 maart 2014: afscheid raadsleden gemeenteraad 2010- 2014- 27 maart 2014: installatie raadseleden gemeenteraad 2014- 2018- 2 april 2014: vaststellen profielschets nieuwe burgemeester

  De vergaderingen van de gemeenteraad vinden plaats in de raadzaal van het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. U kunt de vergaderingen thuis live volgen via www.teylingen.tv.Alle ververgaderingen beginnen om 20.00 uur. De agendas en stukken vindt u op www.teylingen.nl/bis.

  Raadsagenda 2 april 2014 (profielschets nieuwe burgemeester)Aanvang: 20:00 uur

  Agendapunten: 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Bepaling volgorde bij stemming 4. Vragenkwartier (mondelinge vragen) 5. Spreekrecht burger (max. 30 minuten) 6. Vaststellen verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester, herbenoeming van een zittende burgemeester alsook regels omtrent functioneringsgesprekken burgemeester

  a. Voorstel is een gecombineerde verordening vast te stellen die zowel ziet op de procedure rond de benoeming van een nieuwe burgemeester en herbenoeming van een zittende burgemeester. Deze verordening blijft in stand na afloop van de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester. De verordening blijft in stand, de commissie wordt na de elke procedure ontbonden. Tevens zijn enige bepalingen opgenomen over functioneringsgesprekken burgemeester.

  7. Benoeming leden en voorzitter vertrouwenscommissie

  a. De commissie bestaat uit leden, te benoemen door en uit de gemeenteraad. De raad bepaalt wie voorzitter van de commissie is. De griffier is secretaris van de commissie, de gemeentesecretaris wordt als plaatsvervangend secretaris aan de commissie toegevoegd. Tot aan benoeming van het nieuwe college is de adviseursfunctie voor wethouders vacant.

  8. Vaststellen profielschets inclusief uitkomsten enqute onder inwoners

  a. In de profielschets staan de wensen en eisen waar de nieuwe burgemeester aan moet voldoen. De fractievoorzitters hebben een conceptprofielschets opgesteld. Aan de inwoners en bedrijven van Teylingen is verzocht mee te denken over het profiel van de nieuwe burgemeester en de uitkomsten van de enqute mee te nemen bij de vaststelling van het definitieve profiel. De commissaris van de koning, de heer Smit, is bij de behandeling van dit punt aanwezig. Het resultaat van de enqute onder inwoners wordt op 31 maart 2014 geplaatst op deze website.

  9. Sluiting

 • Voornemen tot uitschrijving uit de BRP van de gemeente Teylingen (art. 2.21 en 3.18 wet BRP) Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van de onderstaande personen te wijzigen. Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Teylingen staan ingeschreven.

  Naam en voorletters Adres, plaats Datum voornemenvan Zelst, L.E. Dr. Kuijperlaan 5, Voorhout 18-03-2014Hibbert, M. Dr. Kuijperlaan 5, Voorhout 18-03-2014

  Hun adresgegevens worden daarom als volgt gewijzigd:Adres: onbekend Woonplaats: onbekend Land: onbekend

  Hierdoor zullen zij formeel niet meer in Nederland woonachtig zijn.Deze wijziging wordt aan de afnemers van de BRP (zoals de administratie van uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars) doorgegeven. Dit kan gevolgen hebben voor de zorgverzekering en voorzieningen als AOW en pensioen van deze personen.

  Belanghebbenden kunnen tot vier weken na deze publicatie reageren. Reageren kan door contact op te nemen met de Gemeentewinkel op tel. 14 0252 of schriftelijk: gemeente Teylingen, team Burgerzaken, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout.Vier weken na publicatie zullen burgemeester en wethouders de beslissing nemen om de wijziging van de adresgegevens door te voeren. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden gemaakt.

  Bestemmingsplan Mennepark, Sassenheim ongewijzigd vastgesteldNaam plan: Mennepark, SassenheimDigitale naam plan: NL.IMRO.1525.BP2012SAS05004-0401

  De gemeenteraad van Teylingen heeft op 13 maart 2014 het bestemmingsplan Mennepark, Sassenheim ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen. Het bestemmingsplan vormt het juridische en planologische kader voor het gebruik van gronden en opstallen en de realisatie van diverse bouwmogelijkheden. Het plangebied ligt ten zuidoosten van de kern Sassenheim. Het betreft een geografisch aaneengesloten gebied dat in hoofdzaak een woonfunctie heeft, maar ook een recreatieve functie. Inhoudelijk is het bestemmingsplan voornamelijk gericht op het conserveren van de bestaande woonwijk. Dat wil zeggen dat bestaande bebouwing en gebruik zijn vastgelegd.

  Ter inzageHet raadsbesluit met het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Mennepark, Sassenheim ligt van donderdag 27 maart tot en met woensdag 7 mei 2014 ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor in Sassenheim.

  De digitale versie van het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.teylingen.nl onder de rubriek (Bestemmings)plannen en projecten Sassenheim Bestemmingsplan Mennepark, Sassenheim ongewijzigd vastgesteld vindt u een link naar het digitale bestemmingsplan. Daarnaast vindt u er een link naar de authentieke digitale bestanden en kunt u een pdf van de analoge versie van het bestemmingsplan downloaden. (N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)

  BeroepVan donderdag 27 maart tot en met woensdag 7 mei 2014 is het instellen van beroep mogelijk voor: Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Mennepark, Sassenheim naar voren hebben gebracht; Belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken; Iedere belanghebbende wat betreft de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht. Beroep kan worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Belanghebbenden kunnen bij de voorzitter van die afdeling tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

  Het vaststellingsbesluit treedt op donderdag 8 mei 2014 in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepsschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

  InformatieVoor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Nienke van Beek of Carol Bekker via telefoonnummer 14 0252 of u stuurt een e-mail naar [email protected] of [email protected]

  Bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein Oosthoutlaan en reactieve aanwijzing provincie Zuid-Holland in werking getredenNaam bestemmingsplan: Bedrijventerrein OosthoutlaanIdentificatiecode: NL.IMRO.1525.BP2009TEY02002-0401

  Naam exploitatieplan: Bedrijventerrein Oosthoutlaan met identificatiecode:

  Identificatiecode: NL.IMRO.1525.EXPL2009TEY02002-0401Identificatiecode reactieve aanwijzing: NL.IMRO.9928.DOSx2013x0011151AW-VA01

  De gemeenteraad van Teylingen heeft op 12 december 2013 het bestemmingsplan en het exploitatieplan Bedrijventerrein Oosthoutlaan gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en ten opzichte van het ontwerpexploitatieplan die ter inzage hebben gelegen.Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 21 januari 2014 een reactieve aanwijzing ex artikel 3.8 lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening gegeven ten aanzien van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosthoutlaan.Tijdens de beroepstermijn, die zowel voor het bestemmingsplan, het exploitatieplan als voor de reactieve aanwijzing liep van 30 januari tot en met 12 maart 2014, is beroep aangetekend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen zowel het vaststellingsbesluit van 12 december 2013 als het aanwijzingsbesluit (reactieve aanwijzing) van 21 januari 2014. Hierover heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State nog geen uitspraak gedaan. Naast de beroepen is er geen verzoek tot voorlopige voorziening ingediend. Dit betekent dat het bestemmingsplan, het exploitatieplan en de reactieve aanwijzing op 13 maart in werking zijn getreden. Het bestemmingsplan, het exploitatieplan en de reactieve aanwijzing worden pas onherroepelijk als over de beroepsschriften een uitspraak is gedaan.

  Gevolg reactieve aanwijzingDe aanwijzing houdt in dat artikel 3.1 sub c onder 2, artikel 3.1 sub e en artikel 3.6 van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosthoutlaan zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Teylingen op 12 december 2013 geen onderdeel blijven uitmaken van het vastgestelde bestemmingsplan. Als het aanwijzingsbesluit onherroepelijk wordt vervalt het vaststellingsbesluit voor wat betreft de artikelen waarop de aanwijzing betrekking heeft.

  Raadplegen bestemmingsplan, exploitatieplan en reactieve aanwijzingDe digitale versie van het bestemmingsplan en de reactieve aanwijzing kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.teylingen.nl onder de rubriek (Bestemmings) plannen en projecten Sassenheim Bedrijventerrein Oosthoutlaan vindt u een link naar het digitale bestemmingsplan. Daarnaast vindt u er een link naar de authentieke digitale bestanden en kunt u een pdf van de analoge versie van het bestemmingsplan, exploitatieplan en reactieve aanwijzing downloaden. (N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)

  Tevens kan het bestemmingsplan geraadpleegd worden bij de balie (Bouwen en Wonen) in het gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim.

  InformatieVoor vragen of informatie kunt u contact opnemen met de heer Ron van der Geest van de afdeling Ruimte. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0252 of per e-mail [email protected]

  Ontwerp Wijzigingsplan 2A-2B Beukenhof, Sassenheim Sassenheim-West ligt ter inzageIdentificatienummer: NL.IMRO.1525.WP2014SAS03007-0301

  Toelichting op het ontwerpwijzigingsplanHet wijzigingsplan voorziet in de mogelijkheid tot de bouw van maximaal vier vrijstaande woningen aan de Hoofdstraat in Sassenheim tussen de percelen Hoofdstraat 12 en 81. Op grond van het voor de locatie geldende bestemmingsplan Sassenheim-West (2012) is hier gestapelde bebouwing toegestaan. Eerder is omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van twee appartementengebouwen met in totaal 26 appartementen. De verkaveling is met inachtneming van de binnen het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid gewijzigd ten behoeve van de bouw van maximaal vier vrijstaande woningen.

  Inzageperiode Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp van het Wijzigingsplan 2A-2B Beukenhof, Sassenheim,

  Sassenheim-West , bestaande uit een verbeelding, planregels en een toelichting, in overeenstemming met artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening van donderdag 27 maart 2014 tot en met woensdag 7 mei 2014 ter inzage ligt.

  Het ontwerpwijzigingsplan ligt ter inzage op het gemeentekantoor te Sassenheim.De digitale versie van dit ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.teylingen.nl onder (Bestemmings)plannen en projecten Sassenheim Ontwerpwijzigingsplan 2A-2B Beukenhof, Sassenheim Sassenheim-West vindt u een link naar het digitale ontwerpwijzigingsplan. Daarnaast vindt u een link naar de authentieke digitale bestanden en kunt u een pdf van de analoge versie van het ontwerpwijzigingsplan downloaden.(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit Ruimtelijke Ordening de digitale versie beslissend.)

  Zienswijze Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout, telefoon 14-0252. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via emailadres: [email protected]

  OpenbaarWanneer u een zienswijze indient kan iedereen deze zienswijze op de website www.teylingen.nl inzien. Uw zienswijze wordt niet geanonimiseerd. Hierdoor worden uw naam, adres en woonplaats op het internet zichtbaar.

  Informatie Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Jan Zandstra van de afdeling Ruimte via 14-0252.

 • Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie 26 maart 2014. Gemeente TeylingenPostadres: Postbus 149, 2215 ZJ VoorhoutTelefoon: 14 0252 (kengetal niet nodig, ook niet voor 06 nummers)[email protected], www.teylingen.nl

  De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaarvan 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

  Teylingen. Moderne dorpen midden in de wereld

  TEYLINGEN ZOEKT BURGEMEESTER. DENKT U MEE?

  Teylingen krijgt een nieuwe burgemeester. Op dit moment hebben we een waarnemend burgemeester, Anne Lize van der Stoel. Vanaf nu gaan we weer op zoek naar een vaste burgemeester. De gemeenteraad hoort graag van u wat u belangrijke eigenschappen vindt van een nieuwe burgemeester. U kunt uw mening geven op www.teylingen.nl/burgemeester.

  Uw mening teltEen burgemeester moet van alle markten thuis zijn: een goed voorzitter, een bestuurder, een bruggenbouwer, makkelijk benaderbaar voor inwoners, verantwoordelijk voor veiligheid.We horen graag wat belangrijk vindt. U vindt de enqute op www.teylingen.nl/burgemeester. Wilt u de enqute liever schriftelijk invullen, neem dan contact op met de gemeente via 14 0252 of [email protected]

  ProfielschetsDe gemeenteraad heeft een concept profielschets opgesteld. Deze vindt u op www.teylingen.nl/burgemeester. De uitkomsten van de enqute worden meegenomen in de definitieve profielschets en besproken in de raadsvergadering van 2 april 2014. De Commissaris van de Koning komt op 2 april 2014 de profielschets ophalen.

  UitkomstenDe uitkomsten van de enqute zijn vanaf 2 april te vinden op www.teylingen.nl/burgemeester en op 9 april in de Gemeenteberichten in de Teylinger.

  Werkwijze en vervolg De Koning benoemt de burgemeester voor zes jaar, op voordracht van de minister van BZK en na aanbeveling van

  Collectes

  Er is van 30 maart tot en met 5 april een collectevergunning verleend aan Fonds Gehandicaptensport.

  Algemene plaatselijke verordening

  Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: Oranjevereniging Sassenheim voor het jaarlijks organiseren van de Avondvierdaagse in een week in juni van maandag tot en met donderdag, in 2014 van 2 tot en met 5 juni (17-03-14). St. Platform Gehandicaptenbeleid Noordwijkerhout voor het organiseren van de scootmobielen bloementoertocht in Noordwijkerhout en Teylingen op 6 mei 2014 (17-03-14). Stichting Oranje Vereniging Voorhout voor het jaarlijks organiseren van activiteiten tijdens het Bloemencorso van de Bollenstreek, in 2014 op 3 mei (17-03-14). Vincents evenementen, Noordwijk voor het jaarlijks organiseren van Tulppop in sporthal De Tulp in Voorhout in de maand april op een zaterdag tot 02.00 uur (18-03-14). Rotary Club Voorhout voor het presenteren van het mobiele muziekpaviljoen op sportpark Elsgeest in Voorhout op 12 april 2014 van 14.30 tot 16.00 uur (18-03-14). Streek-Dierentehuis Stevenshage, Leiden voor het collecteren in Teylingen van 24 tot en met 30 mei 2015 (18-03-14). Koninklijke Saan B.V., Diemen voor het plaatsen van een hijskraan en materialen in de Ravellaan ter hoogte van nummer 72 in Voorhout op 9 april 2014 (18-03-14). Bevolkingsonderzoek Zuid-West, Rotterdam voor het plaatsen van de mobiele onderzoekswagen op de parkeerstrook naast het Bestuurscentrum in Voorhout van juli tot en met september 2014 (18-03-14). SWV Kagerplas, Voorhout voor het jaarlijks op een zondag in de maand juni organiseren van de open dag waterskin en wakeboarden op de Kagerplassen (18-03-14). Stichting Zeeverkennersactiviteiten Zuid-Hollands plassengebied voor het organiseren van de scouting Kaagcup zeilwedstrijden op de Kagerplassen op 30 en 31 mei 2014 (19- 03-14). Rijnlands Lyceum Sassenheim voor het organiseren van een sportochtend in het park Rusthoff in Sassenheim op 12 april 2014 tussen 09.00 en 13.00 uur (19-03-14). Stichting Vrienden van het Overbosch, Voorhout voor het jaarlijks organiseren van diverse kunstevenementen in het Overbosch in Voorhout (19-03-14). J. Zijlstra, Lisse voor het innemen van een standplaats in de Hoofdstraat t.h.v. nummer 81 in Sassenheim voor de verkoop van patat en snacks op 3 mei 2014 (tijdens de Bloemencorso) (20-03-14).

  Drank- en horecawet

  Vergunning op grond van artikel 3 voor het mogen verstrekken van alcoholhoudende drank is verleend aan: A.R. Vermeulen, Sassenheim voor de inrichting de KoffieMeulen, Kerklaan 3 in Sassenheim (17-03-14).

  Leegstandwet

  Op grond van artikel 15 is vergunning verleend voor het mogen verhuren van de woning(en): Ludolph Bohlenstraat 36 in Voorhout voor de periode 1 mei 2014 tot en met 30 april 2019 (19-03-14). Schoonoord 19 in Voorhout tot en met 28 februari 2018 (18- 03-14).

  Binnenvaartpolitiereglement

  Op grond van artikel 1.23 is toestemming verleend aan: Stichting Zeeverkennersactiviteiten Zuid-Hollands plassengebied ten behoeve van het organiseren van de scouting Kaagcup zeilwedstrijden op de Kagerplassen op 30 en 31 mei 2014 (19-03-14).

  Scheepvaartverkeerswet

  Op grond van artikel 7, lid 1 is ontheffing verleend aan: Stichting Zeeverkennersactiviteiten Zuid-Hollands plassengebied voor het organiseren van de scouting Kaagcup zeilwedstrijden op de Kagerplassen op 30 en 31 mei 2014 (19- 03-14).

  Niet eens met een van deze besluiten?

  Hoe u dan bezwaar kunt maken staat genoemd aan het einde van deze gemeenteberichten.

  Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

  Nijverheidsweg, Kappen drie bomen (14-03-14). kadastraal bekend gemeente Voorhout, sectie B, nummer 7257 Valkruidstraat 5, 2215 WP Voorhout Realiseren dakopbouw woonwagen (14-03-14). 1e Elsgeesterweg, Plegen onderhoud aan kadastraal bekend gastransportleiding (17-03-14). gemeente Voorhout, Sectie B, nummer 108 Kerkzicht 3, Bouwen appartementengebouw 2215 DX Voorhout met winkels (19-03-14).Inzien binnengekomen aanvragenBinnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen.

  Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar)

  Ganzenwei/Kloosterwei, Kappen 4 bomen (18-03-14). kadastraal bekend Warmond Sectie D, nummer 4620 Van Alkemadelaan, Aanleggen fietspad (18-03-14).

  kadastraal bekend Sassenheim, sectie B, nummers 3906 en 2434 en Warmond, sectie E, nummers 612 en 782 Marshalllaan 9, Plaatsen dakkapel voorzijde 215 NZ Voorhout woning (19-03-14).

  Bezwaar tegen verleende vergunningen

  Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffende vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen.

  Het bezwaarschrift moet bevatten: Naam en adres Datum Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat Reden(en) van het bezwaar Handtekening

  Verzoek voorlopige voorzieningEen bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: Naam en adres Datum Besluit waartegen bezwaar bestaat Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend.

  Het adres is:Voorzieningenrechter rechtbank Den HaagSector BestuursrechtPostbus 203022500 EH Den Haag

  U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Commissie Welstand

  Eens per twee weken op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het gemeentekantoor. De eerstvolgende welstandsvergadering is maandag 31 maart 2014.

  Teylingen zoekt een nieuwe burgemeester: denkt u mee? de gemeenteraad. De door de gemeenteraad vast te stellen profielschets wordt gebruikt voor het opstellen van de vacature en het selecteren van de kandidaten. De vacature wordt op een nader te bepalen datum in de Staatscourant gepubliceerd. De Commissaris van de Koning gaat vervolgens informatie inwinnen over de kandidaten die gesolliciteerd hebben en vormt zich een beeld van hun geschiktheid op basis van de profielschets. De commissaris maakt een selectie van kandidaten die wordt voorgelegd aan de vertrouwenscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters. De vertrouwenscommissie voert de gesprekken met de geselecteerde kandidaten en komt met een aanbeveling aan de gemeenteraad. Alleen de naam van de uiteindelijke kandidaat wordt bekend gemaakt.

  Nog voor de zomer besluit de gemeenteraad over de aanbeveling van een kandidaat voor de functie van burgemeester van de gemeente Teylingen.

 • serviceWOENSDAG 26 MAART 2014 DE TEYLINGER6

  www.deteylinger.nlTwitter: @DeTeylingerOplage 16.200

  Uitgave van:Uitgeverij VerhagenAmbachtsweg 7 A, KatwijkPostbus 3066, 2220 CB KatwijkTelefoon 071-4022901Fax 071-4032325

  Advertenties:Telefoon 071-4022901Fax 071-4032325E-mail: [email protected] De TeylingerSluitingstijd advertenties:dinsdag 11.00 uur

  Hoofdredactie:Teuntje van Delft,Tel. 06-12746478E-mail: [email protected]

  Redactie:Eindredactie: Piet van der VoorenE-mail: [email protected]/fax 071-3010118Contact bij voorkeur per e-mailSluitingstijd kopij: maandag 16.00 uur

  Verspreiding:Telefoon 071-4022901E-mail: [email protected]erhagen.nl

  De Teylinger wordt iedere woens-dag huis-aan-huis verspreid in de gemeente Teylingen en is boven-dien af te halen op de volgende adressen:

  Sassenheim: Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25; Bruna, Hoofd-straat 207; Primera Van der Lans, Hoofdstraat 208; Speciaalzaak Kaldenbach, Hoofdstraat 243; Esso Selfservice, Oosthoutlaan 2.

  Voorhout: Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1; Autobedrijf Schoonoord, Herenstraat 8; Plus Van Dijk, Herenstraat 45; Hoek Boek & Kantoor, Herenstraat 63; Primera, Jacoba van Beierenhof 26.

  Warmond: Albert Heijn, Dorps-straat 2; VVV, Dorpsstraat 88 A; Boek Kado Enzo, Dorpsstraat 106

  COLOFON

  Kerkdiensten

  Medische diensten

  Donderdag 27 maart t/m woensdag 2 april.

  SASSENHEIMRK-Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag: 10.00 uur Woord- en Communiedienst m.m.v. Gemengd Koor. Dinsdag: 19.15 uur Vesperviering.Protestantse Gemeente:- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): Zondag: 10.00 uur ds. A.A. Bos-ma.- Julianakerk (Julianalaan 6): Zondag: 10.00 uur ds. T. Moll.Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): Zon-dag: 10.00 uur ds. E.E. Slofstra.

  VOORHOUTRK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Donderdag: 18.45 uur Viering in Dagkapel. Zondag: 10.00 uur Woord- en communieviering m.m.v. Schola Cantorum.Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): Zondag: 10.00 uur ds. J.W. van den Berg.

  WARMONDRK-Sint Matthiaskerk (Heren-weg 76): Zaterdag: 19.00 uur Woord- en Communieviering met samenzang.RK-Kapel Maringaerde (Mgr. Aengenentlaan 3): Donderdag: 11.00 uur. Zondag: 10.00 uur. Dinsdag: 11.00 uur.Protestantse Gemeente (He-renweg 82): Zondag: 10.00 uur ds. H.G.T. Kaai.Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): Zondag: 10.30 uur ds. W.F. van Rijn (opdracht-dienst).Wings of Healing (Veerpolder 14): Zondag: 10.00 uur Eredienst.

  Avond-, nacht- en weekend-diensten.

  AlarmAmbulance, brandweer en poli-tie: tel. 112. Dier in nood: tel. 144.

  HuisartsAlleen spoedeisende huisart-senhulp (maandag t/m vrijdag 17.00-8.00 uur, weekend en feest-dagen): Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 B, Voorhout, tel. 0252-240212 (al-tijd eerst bellen).

  TandartsSassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbol-lenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. War-mond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur.

  ApotheekAlleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216.

  DierenartsVia telefoonnummer Dieren-kliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voor-hout (tel. 0252-215231) verneemt men welke dierenarts waar-neemt.

  Aanleveren familieberichtenU kunt aanleveren via

  e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

  Per e-mailMail de tekst naar

  [email protected] De Teylinger.

  U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

  Per post of afgevenU kunt uw advertentie per post

  sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen,

  Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

  (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

  FAMILIEBERICHTEN

  Bellen? Hou t kort

  EEN BEETJE CHAUFFEURLAAT ZICH NIET AFLEIDEN

  laat jeniet a eiden.nl

  UITVAARTVERZORGING NOORDWIJK

  071 364 6006 www.barbaranoordwijk.nl

  %,&-!,.*,%*Uw uitvaartleiders: Annemarie Hazenoot, Areen van der Plas & Els Grtemller

  Dag & nacht bereikbaar: 071 364 6006

  !+&+F!$$&>>>Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenk teken. Grafstenen en urnen in natuursteen,glas, RVS en hout.

  Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk.

  Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: [email protected] www.about.me/memorienatuursteen

  Uw adviseurHenri van Hardeveld

  Ankie Jochemsz &

  Wilma Bleeker &

  Jollie Wildeman

  zorgzaam enbetrokkenmet oog

  voor details

  UitvaartondernemingTeylingen

  Dag en nacht bereikbaarTel: 06-30409466

  www.uitvaart-teylingen.nl

  Jacoba van Beierenlaan 42171 CM SassenheimTel: 0252-211843

  E-mail: [email protected]

  Begraven

  Cremeren

  Rouwtransporten door binnen en buitenland

  Opbaring in eigen rouwkamers

  Eigen parkeerterrein

  Dag en nacht bereikbaar

  Achter tranen van verdriet...Schuilt een glimlach van herinnerigen...

  Na een korte, heftige ziekte is in alle rust, op zijn eigen wijze, kalm ingeslapen mijn liefste, onze zorgzame, behulpzame vader en trotse opa

  Ferdinand Frans Maria van Egmond

  Fer* 25 april 1940 Warmond 24 maart 2014

  KarinJan-Willem en Judith Roos BartHlne en Gerard Mickey en Christina Jessie

  van den Woudestraat 82361 VR Warmond

  Fer is thuis, waar op maandag 31 maart van 17.00 uur tot 20.00 uur gelegenheid is om afscheid te nemen.

  De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal plaatsvinden op dinsdag 1 april om 13.30 uur in de aula van crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4 te Leiden.

  Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

  In plaats van bloemen gaarne uw gift voor het K.W.F. waarvoor collectebussen aanwezig zullen zijn.

  Heel ver weg, voor altijd dichtbij

  Dankbaar voor al zijn liefde en humor is in harmonie rustig van ons heengegaan mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

  AlexAnder - lex - MArinus Wessels

  *Amsterdam, Leiderdorp,4 juli 1930 21 maart 2014

  Wil Wessels-Schelke

  Ron & Tosca Rozemarijn

  Paul & Heleen ThomasAndrea

  Karoline & RoelRubenDanil

  Sandra & Stella

  Voortocht 15, 2353 VA Leiderdorp

  De afscheidsceremonie wordt gehouden op zaterdag 29 maart om 11.00 uur in het Crematorium van Begraafplaats Rhijn-hof, Laan te Rhijnhof 4 te Leiden.

  Aansluitend is er gelegenheid tot condo-leren.

  Lex ligt opgebaard bij Monuta van der Luit, W. Zwijgerlaan 179, 2316 CZ te Leiden, alwaar gn bezoek. Lex houdt van veel witte bloemen.

 • nieuws woensdag 26 maart 2014de TeYLIngeR 7

  Bij de Cda-aanwezigen op de verkiezingsavond was de sfeer goed geluimd. Rechts lijsttrekker Peter scholten. | Foto: Nico Kuyt.

  VVD is de grote verliezer, Trilokaal de grote winnaarVervolg voorpagina

  De kiezers hebben beloond dat wij niet alleen luisteren naar de inwo-ners, maar ook met ze meedenken, er voor ze zijn en activiteiten in de wijken oppakken. Dat is duidelijk gewaardeerd, zo gaf Trilokaal-lijst-trekker Rob ten Boden zijn eigen partij een klopje op de schouder. De opkomst was overigens met 55,85 procent slechts iets lager dan in 2010. Toen was het 56,49 procent. Ook in welke kernen sommige par-tijen hun grootste aanhang hebben bleek niet veranderd.

  D66 haalde, net als in 2010, meer stemmen uit Warmond dan de overige kernen. Voor Trilokaal was dit Sassenheim en de ChristenUnie Voorhout. De stemmen van Trots op Nederland, die niet meer meedeed aan de verkiezingen, zijn maar voor een klein deel teruggegaan naar de VVD, zo liet voormalig raadslid Ed Wegman (Trots op Nederland) weten na een peiling onder zijn achterban. De meeste van deze nu opgeheven partij zijn naar Trilokaal en D66 overgestapt.

  VerschuiVingenVanwege uitgebrachte voorkeurs-stemmen hebben op de kieslijsten diverse verschuivingen plaatsge-vonden. Bij de VVD is Monique de la Rie van haar verkiesbare plaats ge-stoten door de voorkeurstemmen op onder andere wethouder Leo van der Zon.

  Van der Zon heeft echter afgelopen maandagmiddag laten weten dat hij geen zitting zal nemen in de nieuwe gemeenteraad. Daardoor kan de nummer 7 Robin Konings de zetel al vanaf het begin innemen.

  Van der Zon is wel weer beschik-baar voor het wethouderschap. Bij het CDA is ook de huidige wet-houder Kees van Velzen met voor-keurstemmen in de gemeenteraad gekozen. Maarten van Welie wordt dan ook pas raadslid als Van Velzen weer wethouder wordt. Bij D66 kan de nummer 5 Bob van den Steen-hoven door verandering van werk-kring zijn zetel niet innemen. In zijn plaats komt nu Bart van der Ploeg in de raad. Bij de overige par-tijen treden wel verschuivingen op,

  maar die leiden niet tot een veran-dering in de gekozen kandidaten.

  Donderdag 27 maart wordt de nieuwe raad genstalleerd. Inmid-dels heeft de VVD als partij met het grootste aantal stemmen al het

  initiatief voor de onderhandelin-gen genomen om te komen tot een nieuwe coalitie.

  De eerste gesprekken daarover hebben al plaatsgevonden. Marlies Volten denkt dat het binnen vier

  weken moet lukken om een nieuwe coalitie te vormen. Rob ten Boden heeft inmiddels aangegeven voor een wethouderspost beschikbaar te zijn, maar ziet ook wel in dat dit gelt op de zetelverdeling moeilijk zal worden.

  Eerder schoof D66 voormalig bur-gerraadslid Arno van Kempen als kandidaat voor het wethouders-schap naar voren. Maar wie wet-houder wordt is uiteraard afhanke-lijk van welke partijen in de coalitie gaan samenwerken.

  Stek blijft inzetten op betaalbare woningenVOOrhOuT n Het hoofddoel van wooncorporatie Stek voor de komende jaren blijft woningen betaalbaar houden voor haar huurders. Dat staat in het nieuwe ondernemingsplan 2014-2017 Stek stuurt bij.

  Woelige marktontwikkelingen en het Woonakkoord dwingen corpo-raties om ambities bij te stellen en keuzes te maken. Voor Stek bete-kenen de kabinetsplannen een af-dracht van 4 miljoen euro in 2014. Geen eenmalige bijdrage, maar een jaarlijks terugkerende, die oploopt tot een bedrag van 7 miljoen euro in 2017.

  Stek nodigde belanghebbenden, betrokkenen en professoren uit van verschillende disciplines om mee te denken over de toekomst. Op basis daarvan werden door-rekeningen gemaakt en kwam er een pakket aan maatregelen die in het nieuwe ondernemingsplan verwoord staan. Het belangrijkste doel voor Stek is om de woningen

  voor haar huurders betaalbaar te houden.In 2020 heeft meer dan de helft van de woningen van Stek (ruim 3000 in Voorhout, Lisse en Hillegom) een huurprijs van maximaal 574 euro, terwijl ruim een derde (ongeveer 2000) een maximale huurprijs van 681 euro per maand heeft. Door deze maatregel kan 90 procent van de mensen met een inkomen tot 28.000 euro, de grens voor de huur-toeslag, in Teylingen, Lisse of Hil-legom nog steeds bij Stek terecht voor een sociale huurwoning.

  Om deze ambitie waar te maken en toch de afdracht aan Den Haag te kunnen blijven betalen moet Stek wel een aantal zaken loslaten. Bij-voorbeeld een lage huurprijs voor nieuwe huurders en de huidige re-latief hoge investeringen in de leef-baarheid van buurten.

  Ook zijn enkele projecten gesneu-veld en wordt de dagelijkse dienst-verlening minder intensief door besparing op onderhoudskosten, bedrijfs- en personeelslasten. Nieuwbouw wordt alleen nog ge-

  pleegd als de risicos beperkt zijn en goed aansluit bij de vraag van de doelgroep. Wel vervangt Stek tot 2025 in totaal 900 verouderde huizen. Hierdoor neemt de kwali-teit van de bestaande voorraad toe. Stookkosten en andere energiekos-ten worden door betere isolatie en installaties meer in toom gehou-den. Stek blijft hier daarom wel in in-vesteren. Verder wil Stek nauwere samenwerking met gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen om meer resultaten te verkrijgen.

  De Teylinger zit ook op TwitterTeYLingen n Nieuwsblad De Teylinger (@DeTeylinger) is ook te vinden op Twitter, met onder andere breaking news uit Sas-senheim, Voorhout, Warmond n over de gemeente Teylingen, en een overzicht van de inhoud van de krant.

  VERS

  KWAR

  TET

  SASS

  ENHE

  IM Openingstijden viswinkel: Maandag van 11.00 -18.00 uur Di. t/m vr. van 9.00 -18.00 uur Zaterdag van 9.00 - 17.00 uur Fish & Chips is geopend van woensdagtot en met vrijdag van 12.00 uur - 18.00 uuren op zaterdag van 12.00 uur - 17.00 uur.

  Tel. winkel: 0252-210151Oude Haven 3 - Sassenheim

  Zeetong, grote maat 1 kilo 14,50 2 kilo 22,50Tonijnfilet, sashimi kwaliteit 100 gram 2,95Schuitemakers zalmsalade 500 gram 4,99Haring, vers van het mes per stuk 1,75 4 voor 6,00Woensdagactie: Gebakken kibbeling 500 gram 6,50Kwaliteit uit eigen rokerij:

  Makrelen per stuk 2,95 2 voor 5,50Brados/Kippers per stuk 1,00 5 voor 4,00Bokking/Branders per stuk 1,25 5 voor 5,00Bokkingfilet 4 voor 3,00Ger. zalmbuikjes 100 gram 1,95WEEKTOPPER: 4 schoongemaakte haringen + 2 slaatjes 10,00

  v.d. VeerHoofdstraat 259 - Sassenheim Tel./Fax: 0252-232141

  Hollandse Komkommer .........................................per stuk 0.75Snijwitlof ........................................................................500 gram 0.75Navel Sinaasappels ...............................................5 voor 1.95Frisse Hollandse salade ............................. 100 gram 0.75Maaltijd van de week:Spinazieschotel met rundvlees .............. 100 gram 0.69Elke woensdag: Perssinaasappels 10 stuks ...................1.75

  WEEKAANBIEDINGEN

  Onbetwist uw fruitmandspecialist

  Scholten keurslagerHoofdstraat 261 SassenheimTel. 0252-211440 Fax [email protected]

  SPECIALLentehaasje

  100 gram 245TROTS VAN DE KEURSLAGERGekruide gehaktballen

  ELKE 4E GRATIS

  VLEESWARENKOOPJE

  Bij 150 gram gebraden kipfilet

  GRATIS 100 GRAM KIPSALADE

  Aanbiedingen zijn geldigvan 24-03-2014 t/m 29-03-2014.

  Gekruidegehaktballen

  Hoofdstraat 241 - 2171 BC Sassenheim - 0252- 216843 - Dineke`s Kastino

  Hoofdstraat 241 - 2171 BC Sassenheim - 0252- 216843 - Dineke`s KastinoAlleen op donderdag:Bij iedere 500 gram kaas 250 gramvers gebrande pindas ..........................................voor slecht 0.99Melk chocolade amandelen ...............................................1.79Boerjan kokosolie Gezond bakken en braden ........................7.50Roquefort Pastourelle .................100 gram nu voor maar 2.20Tomme Huile olive Mooi geitenkaasje, gewassenin olijfolie met Provencaalse kruiden ................................................. slechts 2.99Tot ziens bij Dinekes Kastino!

  voor elke dagvan de week!

  Aan

  bied

  inge

  n zi

  jn g

  eldi

  g va

  n 24

  t/m

  29

  maa

  rt

  Keurslagerij ScholtenkeurslagerHoofdstraat 261, SASSENHEIMTel. 0252-211440, Fax: [email protected]

  VLEESWARENKOOPJEBij 150 gram gebraden kipfiletGRATIS 100 GRAM KIPSALADETROTS VAN DE KEURSLAGER

  Gekruide gehaktballen

  ELKE 4E GRATIS

  SPECIAL

  Lentehaasje

  100 gram 245

  Aan

  bied

  inge

  n zi

  jn g

  eldi

  g va

  n 24

  t/m

  29

  maa

  rt

  Keurslagerij Sc

  holten

  keurslager

  Hoofdstraat 261

  , SASSENHEIM

  Tel. 0252-21144

  0, Fax: 0252-220

  534

  [email protected]

  urslager.nl

  scholten.keurslag

  er.nl

  VLEESWARENKO

  OPJE

  Bij 150 gram g

  ebraden

  kipfilet GRATIS 100 GR

  AM

  KIPSALADE

  TROTS VAN DE K

  EURSLAGER

  Gekruide

  gehaktballen

  ELKE 4E GRAT

  IS

  SPECIAL

  Lentehaasje

  100 gram245

 • SCHULTE BVBERNARDCENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

  WWW.BERNARDSCHULTE.NL

  VOORHOUTNijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62

  ZONNEPANELENSCHULTE BVBERNARD

  CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

  WWW.BERNARDSCHULTE.NL

  VOORHOUTNijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62

  ZONNEPANELEN

  De overhei

  d

  betaalt uw

  BTW*!

  SCHULTE BVBERNARDCENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

  WWW.BERNARDSCHULTE.NL

  VOORHOUTNijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62

  ZONNEPANELENPakketprijzen

  Aantal Totaal Wp Omvormer Tarief 3 panelen 750 Wp Soladin 600 1.395,- 6 panelen 1500 Wp Soladin Web 2.795,- 8 panelen 2000 Wp XS 3200 3.595,- 10 panelen 2500 Wp XS 3200 4.195,- 12 panelen 3000 Wp XS 3200 4.795,-

  Bovengenoemde prijzen zijn inclusief:Mastervolt omvormerBevestigingsmateriaal voor op pannedak of platdakBekabeling tot aan de omvormer25 jaar garantie op de panelen (80% van het max. vermogenvan het paneel) en 5 jaar op omvormerInclusief BTW

  *vraag naar de voorwaarden

  EUROPESEZONNEPANELEN

  TEST DENIEUWSTEE-BIKES!

  OOK OCCASIONS

  OEGSTGEEST (LANGE VOORT)ZATERDAG 5 APRILLEIDEN (STEVENSHOF)ZATERDAG 12 APRIL

  www.vanhulstfietsen.nl

  Van Hulst FietsenWinkelgebied Kempenaerstraat, Geversstraat 43, Oegstgeest, 071 - 517 06 00

  Winkelcentrum Lange Voort, Lijtweg 6, Oegstgeest 071 - 517 75 15Winkelcentrum Stevenshof, Stevensbloem 37, Leiden, 071 - 531 66 54

  ebike test BT van hulst 132x194.indd 1 07-03-14 08:57

  Ga voor het complete programma naar: www.sanidrome.nl/terlaak

  VRIJDAG 11 APRIL 09.00 - 21.00 UURZATERDAG 12 APRIL 09.00 - 17.00 UURZONDAG 13 APRIL 12.00 - 16.00 UUR

  www.sanidrome.nl/terlaakGieterij 8, Noordwijkerhout(0252) 37 09 10

  cheques

  Gratisgoodiebag met voordeel

  onze website

  Gratisontwerpsessies: meld u aan via

  installatie!

  6% BTW op vakkundigeOpening

  vernieuwdeshowroom

 • nieuws woensdag 26 maart 2014de TeYLIngeR 9

  Afsluiting wegen vanwege nucleaire top leidt niet tot echte problemenTEYLINGEN n de verwachte chaos op de wegen als gevolg van de nucleaire top die de afgelopen dagen in den Haag werd gehouden, is in Teylingen uitgebleven. Hoewel rijksweg a44 in de richting van den Haag vanaf zondagmiddag vier uur was afgesloten om de deelnemende delegaties vanaf schiphol vrij baan naar den Haag te geven, verliep de spits maandagochtend rustig. er waren geen grote problemen, en ook op de lokale wegen kon het verkeer redelijk doorstromen. Veel mensen hadden ervoor gekozen om toch maar vrij te nemen, of om per fiets of met het openbaar vervoer naar hun werk te gaan. de bibliotheekvestiging in sassenheim had zelfs maandag en gisteren de deuren speciaal geopend om werkers in de gelegenheid te stellen om onder het genot van koffie of thee in de bibliotheek te werken. Zondag trokken de op het parkeerterrein van de wasbeek in sassenheim gestalde legervoertuigen veel be-kijks. de 5-jarige Janyl Mhlmann uit sassenheim wilde de soldaten wel even een handje helpen met het dragen van een zware rugtas (zie foto). | Foto: Nico Garstman.

  College: geld Kloppend Hart beschikbaar stellenWARMOND n Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ont-werp voor het Kloppend Hart Warmond. Het college stelt de gemeenteraad voor om het al gereserveerde geld beschikbaar te stellen voor de bouw van de scholen en de verbouw van het Trefpunt.

  Sinds 2011 werkt de gemeente aan het Kloppend Hart Warmond. Voor de drie scholen in Warmond komt een nieuw schoolgebouw, dat aan het Trefpunt vastgebouwd wordt. Ook het aanpassen van het Tref-punt, zodat het nog beter gebruikt kan worden, hoort bij het project. De scholen gaan ook gebruik ma-ken van ruimten in het huidige Tref-punt. Twee belangrijke wensen van de verenigingen worden gereali-seerd: meer bergruimte en een rui-mere foyer. Tenslotte krijgen ook de Laan van Oostergeest en de Semina-rielaan een opknapbeurt. Er moest veel gebeuren om het Kloppend Hart Warmond mogelijk te maken.

  Zo is een architect geselecteerd, het bestemmingsplan is aangepast en de gronden zijn aangekocht. Met alle partners is gewerkt aan een ontwerp dat zoveel mogelijk vol-doet aan de wensen en eisen van ie-dereen. Het definitief basisontwerp is in een stuurgroep goedgekeurd. Het college heeft dit nu ook goed-gekeurd en vraagt aan de raad het gereserveerde geld beschikbaar te stellen. Het ontwerp is met parti-cipatie door en samenwerking met betrokkenen tot stand gekomen. De scholen, bibliotheek, peuterspeel-zaal, kinderopvang en alle vereni-gingen die gebruik maken van het Trefpunt hebben meegedacht over het ontwerp. Het gebouw wordt erg duurzaam. De raad heeft hiervoor extra geld beschikbaar gesteld. Er wordt genvesteerd in duurzame maatregelen zoals warmte-/kou-deopslag, zonnepanelen, aangepas-te ventilatie met warmteterugwin-ning, energie-efficinte verlichting, duurzaam FSC-hout, daglichtrege-ling en led-verlichting. Op 14 april spreekt de commissie Welzijn over

  het voorstel. Het definitief ontwerp wordt dan ook aan de gemeente-raadsleden gepresenteerd Wanneer de gemeenteraad op 8 mei het geld beschikbaar heeft gesteld kan de uitvoering worden aanbesteed. In juli kunnen de basisscholen Oos-tergeest en De Alleman verhuizen naar de tijdelijke huisvesting aan De Weiden. Snel daarna worden de huidige scholen gesloopt en wordt het terrein bouwrijp gemaakt. De gemeente verwacht in oktober met de bouw te kunnen beginnen en de nieuwbouw in januari 2016 in ge-bruik te kunnen nemen.

  Spreekbeurt Jeanine gaat over uitvaartzorgSASSENHEIM n Hamsters, haaien, de politie of vulkanen. Allemaal onderwerpen waar kinderen vaak een spreekbeurt over hou-den. Maar uitvaartzorg, daar denken de meeste kinderen niet aan. Behalve de 11-jarige Jeanine Tom uit Sassenheim. Deze leer-ling uit groep 7 van basisschool Het Bolwerk hield haar spreek-beurt over de uitvaart. Het on-derwerp is voor haar niet zo vergezocht, want haar moeder Sandra is uitvaartverzorger bij Monuta.

  Sandra is natuurlijk reuze trots op haar dochter: Ik vertel thuis vaak over mijn werk. Uitvaartverzorging is een prachtig vak, waarbij je veel voor mensen kunt betekenen. Het vertrouwen dat mensen je geven om hen te helpen de uitvaart van hun dierbare te regelen blijft iets heel bijzonders. Jeanine wil altijd graag weten wat het werk allemaal inhoudt en hoe je bijvoorbeeld een mooie persoonlijke dienst voorbe-reidt. Heel bijzonder hoe zij hier mee omgaat.Voor haar spreekbeurt heeft Jeani-ne zich natuurlijk goed voorbe-reid. Zo ging ze mee naar kantoor en heeft ze met uitvaartverzorgers gepraat. Op school merkte Jeanine dat veel klasgenoten thuis nooit over de dood praten. Ook de juf was verrast over het onderwerp. Helaas krijgt zij als leerkracht ook wel eens te maken met het overlijden van een dierbare van een kind. En of het nou om een grootouder of huisdier

  gaat, verdriet is er altijd. Jeanine had daarom speciaal voor de juf een boekje over nazorg voor kinde-ren meegenomen. Ook mocht ze in de klas het wensenformulier uitde-len waarop mensen hun uitvaart-wensen kunnen schrijven.

  Jeanine kreeg een 9+ voor haar spreekbeurt. Zij en haar moeder zijn apetrots. Of Jeanine later uit-vaartverzorger gaat worden weet ze nog niet. Sandra: Misschien dat ze ooit een collega wordt, maar nu wil ze nog liever juf worden.

  Het onderwerp uitvaart is voor Jeani-ne niet zo vergezocht, want haar moeder sandra (rechts) is uitvaart-verzorger bij Monuta.

  Gemeente wil investeren in nieuwe sportveldenVOORHOUT/WARMOND n Het col-lege van burgemeester en wet-houders heeft besloten de ge-meenteraad voor te stellen om geld beschikbaar te stellen voor het verbeteren van sportvelden.

  Het gaat om een investering in een hockeyveld, handbalveld, kunstgras- en natuurgrasvoetbal op sportpark Elsgees in Voorhout en in anderhalf kunstgrasveld en kleedkamers bij sv Warmunda in Warmond. Het college wil hiermee het capaciteitstekort op de Teylingse sportvelden verminde-ren. Op 14 april beslist de commis-sie Welzijn of zij akkoord gaat met dit voorstel. Sport in Teylingen is nog steeds groeiende. Door de grote toestroom van jeugd en het behoud van seniorenleden zijn verenigingen flink gegroeid in hun ledenaantallen. De prognose laat zien dat deze groei zich ook de komende jaren voortzet. Om dit op te kunnen vangen wil het college de raad voorstellen te investe-ren in nieuwe sportvelden. Op sport- en recreatiepark Elsgeest in Voorhout hebben verenigingen samen met de gemeente gewerkt aan een voorlopig ontwerp om het capaciteitstekort aan sportvelden en parkeerplaatsen op te lossen. In het voorlopige ont-werp wordt ervan uitgegaan dat het hoofdveld van vv Foreholte in kunst-gras wordt aangelegd, mogelijk al ko-mende zomer. Het huidige veld 5 van Foreholte wordt omgebouwd naar een hockeyveld voor MHC Voorhout met daarnaast ruimte voor een hand-balveld voor HV Foreholte. Naast sport- en recreatiepark Elsgeest is in het verleden jaar grond aangekocht. Op deze plek zijn twee nieuwe na-tuurgrasvelden bedacht. Eventueel is er ruimte voor nog een derde veld. Daarnaast worden extra wandelpa-den voorgesteld rondom deze vel-den. Het college wil de raad vragen

  hiervoor in totaal 1.8 miljoen euro beschikbaar te stellen. Op sportpark Overbos in Warmond wil het college de capaciteit van sv Warmunda ver-der uitbreiden door de vereniging in de gelegenheid te stellen anderhalf kunstgrasveld aan te leggen en zes nieuwe kleedkamers te realiseren. De kosten hiervoor worden ingeschat op 600.000 euro. Op 14 april beslist de commissie Welzijn of het voorstel akkoord is, en of het dan als hamer-stuk of bespreekpunt door gaat naar de raadsvergadering van mei.

  B&W ontwikkelt visie ligplaatsenWARMOND n De Werkgroep Kleine Zeilvaart heeft de gemeente ver-zocht om ligplaatsen in het bestem-mingsplan op te nemen voor klei-nere historische bedrijfsvaartui-gen. Er liggen op dit moment twee schepen bij Van Schie aan de Zijldijk 7 in Warmond. Een derde schip ligt buiten de jachthaven van Van Schie op een plek waar het gebruik als lig-plaats niet is toegestaan. Dat geldt ook voor het vierde schip. Dat ligt aan de andere kant van de Kager-plassen. B&W neemt in het bestem-mingsplan geen plekken op voor de historische vaartuigen, maar gaat voor de ligplaatsen in het algemeen een visie opstellen. Tot 2007 ging de provincie over aanlegplaatsen in het buitengebied. Daarna is deze bevoegdheid over-gedragen aan de gemeente. Er is hiervoor echter nog geen duidelijk beleid. Tot aan een eventuele aan-passing blijft de huidige regeling van kracht. Deze doet volgens B&W recht aan de huidige rechten en mogelijkheden, maar staat geen ontwikkelingen toe.

  Bellen? Hou t kort

  EEN BEETJE CHAUFFEURLAAT ZICH NIET AFLEIDEN

  laat jeniet a eiden.nl

  Firma P. en G. VisserAardappelen, groenten & fruitRode Bildtstar aardappelen 5 kilo 2.95 10 kilo 5.50

  Broccoli kilo 1.50Kas andijvie kilo 1.50Zoete pitloze blauwe druiven kilo 2.50Zoete Gold ananas Gratis schoongemaakt p.st. 2.25Zoete pitloze mandarijnen 25 stuks 2.95

  Iedere vrijdag op het Raadhuisplein

  VOORHOUT VERSMARKT VOORDEEL

 • Nieuws van Park RusthoffUitgave van de Stichting Vrienden van Park Rusthoff

  Wanneer men via de hoofdingang Park Rusthoff binnenwandelt vergeet men al snel de drukte van de Sassenheimse winkelstraat. De oude bomen en een uitnodigend paviljoen op het ruime gazon erach-ter, geven al direct een gevoel van ruimte en rust. In elk seizoen kan men er genieten van een goed onderhouden park met een afwisse-lende beplanting. Maar een park heeft voortdurend zorg en onder-houd nodig. Gerard Rutgrink, die als vrijwilliger in het Bestuur van de Stichting Beheer Park Rusthoff de portefeuille Groen beheert, legt uit hoe dat bij Rusthoff in zijn werk gaat. Hij stemt alle werk-zaamheden op elkaar af, maakt het voorstel voor de beplanting en begeleidt het aanplantwerk. Jaarlijks vindt er een Vitaliteitskeu-ring voor de bomen plaats, waarbij iedere boom apart wordt gekeurd en geregistreerd. Gerard zorgt ervoor dat het advies dat hieruit voortvloeit binnen de bestaande mogelijkheden wordt uitgevoerd.

  Ik ben Lisa van der Voort en ik ben 11 jaar oud. Mijn moeder is al jaren lang vrijwilliger in de schooltuin. Daar-door kom ik al in de schooltuin sinds ik een baby ben. Ik wist al wat de vlindertuin, beestjestuin, gereedschaps-schuur, komposthoop en de kruidentuin was. Maar afgelo-pen jaar ben ik met mijn eigen klas in de schooltuin geweest en heb ik dit keer echt meegemaakt hoe dat was om een eigen tuin in de schooltuin te hebben. En dat was super leuk. Elke woensdag ochtend kregen we les van Hennes Claassen en Hans Wilson: zij gaven uitleg wat we moesten doen. We begonnen met tuinkers zaaien en viool-tjes planten. Later kwam er nog veel meer bij zoals: dahlias, zonnebloemen, mas, bonen, boerenkool, sla, courgette, wortelen, bietjes en nog veel meer. En we kregen ook projecten zoals: t lieveheersbeestjes-project, het bijen-project van Aad Wolvers de imker, het zaden-project met een rondje door het park en het kruiden-project van Helma. Maar het meeste wat me verraste was hoe de plantjes groeiden en hoe de vrijwilli-gers omgaan met de natuur. Want zij gebruiken geen chemische bemesting en bestrijdingsmiddelen. Ik denk dat ik mede daardoor een supergrote courgettes uit mijn tuintje had.

  Op de plek waar vroeger de Gemeentelijke Kwekerij was, wordt door een enthousiaste groep vrijwilligers de schooljeugd het telen van eigen groenten in de praktijk bijgebracht. Dit school-tuinproject in Park Rusthoff in Sassenheim laat jaarlijks ruim 100 basisschoolleerlingen ervaren hoe je zelf voedsel kunt kweken. Er zelf achter komen wat er allemaal voor

  Wervingsactie vrienden en sponsors Ruim 600 donateurs/vrienden steunen ons al vele jaren, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. Ons Park heeft, mede dankzij hen een centrale plaats in onze gemeenschap verworven en dat willen wij natuurlijk graag zo houden. Juist daarom hebben wij hun blijvende steun hard nodig. Om het aantal vrienden fors uit te breiden is de Stichting Vrienden van Park Rusthoff (SVPR) vorige week, met de huis aan huis verspreiding in Sassenheim van een flyer, een actie gestart om het aantal vrienden fors uit te breiden en willen we ook proberen een aantal bedrijven als sponsor blijvend aan de SVPR te koppelen. Met ingang van vandaag en de komende drie woensdagen zullen wij u middels artikelen en fotos op deze pagina uitge-breid informeren over het laatste nieuws en de vele facetten van Park Rusthoff. Dit jaar zijn er een aantal bijzondere projecten in uitvoering om het park nog verder te verfraaien. Zo is de voorbereiding om het Ooievaarseiland grondig op te knappen bijna rond en zal het startsein op de dag van het park, zondag 25mei a.s., gegeven worden. De nieuwe ingangspartij bij het Boschplein is zo goed als klaar waarmee het totaal vernieuwde plein een schitterende finishing touch heeft gekregen. De duiven-til op de kinderboerderij is hoog nodig aan vervanging toe. Maar er staat meer op stapel. Zo willen we ook de ingang bij de Kerklaan een facelift geven en daarvoor zijn prachtige ideen. Een fraaie bank bij de Rode loper moet het specifieke karakter van de hoofdingang verder benadrukken. Daarvoor is veel geld nodig en uw steun is daarbij onontbeerlijk. De SVPR hoopt dan ook dat u massaal zult reageren op de flyeractie. Heeft u deze vorige week niet ontvangen dan is deze alsnog verkrijgbaar bij Apotheek Sassen-heim, Boekhandel Bruna, De Koffiemeulen en het Sassennest.

  Het effect hiervan werd dit najaar duidelijk zichtbaar door de snoei van de Lindebomen aan de Hoof-dingang die de entree deze zomer weer in volle glorie zullen marke-ren.Onlangs was er nogal wat stormschade en dan moet geregeld worden dat alles vakkundig en snel wordt opgeruimd. Maar behalve het grote werk is er nog veel meer te doen om het park netjes te houden. Er moet gewied, gesnoeid, geschof-feld en schoongehouden worden. Een taak die door een wisselend aantal vrijwilligers met enthousias-me ter hand wordt genomen. Iedere 3e zaterdag van de maand zijn de Parkklussers in het park te vinden. Zwerfvuil wordt opge-ruimd, bruggen en banken worden schoongemaakt, perken worden geschoffeld en klein snoeiwerk wordt verricht. En dan is er nog een harde kern van 3 mannen die enkele malen per week nog allerlei noodzakelijke werkzaamheden verrichten. Gewoon omdat zij het, net als alle vrijwilligers, leuk en nuttig werk vinden. In 2012 is er door het Architectenbureau Bosch en Slabbers een Beheervisie voor Park Rusthoff opgesteld. Daarin wordt o.a. geadviseerd om het Ooievaarseiland in het park opnieuw in te richten. Dit voorjaar gaat de eerste schop de grond in. De inbreng van de afdeling Groenzal ook daarbij aanzienlijk zijn!

  Groen onderhoud in het Park

  komt kijken om sla of boontjes te verbouwen en hoe belangrijk bijvoorbeeld bijen zijn om mooie aardbeien te krijgen. De schooltuin bestaat al ruim 40 jaar en is inmid-dels uitgegroeid tot een professio-neel project waarbij de leerlingen ruim een half jaar lang, wekelijks onder schooltijd, een uur naar hun tuintjes komen om er stap voor stap er achter te komen dat er een heel

  verhaal blijkt te zitten achter dat zakje gesneden andijvie. En ze kunnen het allemaal volgen op de eigen weblog: http://schooltuinsas-senheim.wordpress.com Het milieu krijgt extra aandacht, weg met die plastic tasjes, biolo-gisch tuinieren wat is dat, en hoe doe je dat samen met insecten. Aan het eind van het schooltuinjaar maken de leerlingen met elkaar groentesoep van groenten uit eigen tuin. Hoewel het tuintje niet groot is, is het voor de jonge tuinders toch heel bijzonder om de eigen oogst mee naar huis te nemen. Iedere week komen de schooltuinders met plezier naar hun tuintje. Zelfs in de schoolvakanties kunnen de kinde-ren terecht om het bij te houden. Vol trots laten ze dan hun tuintje zien aan ouders, opas en omas. Ook U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen, tijdens de lesdagen op dinsdag en woens-dag of tijdens de OPEN AVOND, woensdag 18 juni vanaf 19:00.

  Een schooltuinleerling vertelt

  Het schooltuinprojectGroetjes Lisa

 • nieuws woensdag 26 maart 2014de TeYLIngeR 11

  Mening inwoners over nieuwe burgemeestern Extra raadsvergadering over profielschetsTEYLINGEN n De gemeenteraad van Teylingen zoekt een nieu-we burgemeester. In overleg met de provincie heeft de minis-ter van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten dat Teylingen een kroonbenoemde burgemeester voor een langere periode krijgt. De gemeenteraad stelt een profiel-schets op voor de nieuwe burgemeester en vraagt inwoners hierover mee te denken door middel van een enqute, om er-achter te komen wat de inwoners belangrijke eigenschappen voor een nieuwe burgemeester vinden.

  De enqute kan tot en met zondag 30 maart worden ingevuld via www.teylingen.nl/burgemeester. Inwo-ners die geen computer hebben kunnen de enqute ook op papier toegestuurd krijgen. Hiervoor kun-nen zij contact opnemen met het contactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 140252.De gemeente Teylingen zoekt een burgemeester die het best bij de gemeente past. Een burgemeester moet van vele markten thuis zijn. Hij of zij moet een aantal eigen-schappen hebben om de functie goed te kunnen uitvoeren. Deze eigenschappen zijn beschreven in een profielschets. De gemeenteraad heeft een conceptprofielschets voor

  de nieuwe burgemeester opge-steld. Deze staat op www.teylingen.nl/burgemeester. De uitkomsten van de enqute worden meegeno-men in de definitieve profielschets. Op 2 april stelt de raad deze defi-nitieve profielschets vast. De Com-missaris van de Koning komt op 2 april de profielschets ophalen in de raadsvergadering. De uitkomsten van de enqute worden besproken in de gemeenteraadvergadering van 2 april, zijn vanaf die datum te vinden op www.teylingen.nl/burge-meester en worden gepubliceerd in de Gemeenteberichten in De Teylin-ger.De koning benoemt de burgemees-ter voor zes jaar, op voordracht van

  de minister van BZK en na aanbeve-ling van de gemeenteraad. De door de gemeenteraad vast te stellen profielschets wordt gebruikt voor het opstellen van de vacature en het selecteren van de kandidaten. De vacature wordt op een nader te bepalen datum in de Staatscourant gepubliceerd. De commissaris van de koning gaat vervolgens informa-tie inwinnen over de kandidaten die gesolliciteerd hebben en vormt zich een beeld van hun geschikt-heid op basis van de profielschets. De commissaris maakt een selectie van kandidaten die wordt voorge-legd aan de vertrouwenscommis-sie, bestaande uit de fractievoor-zitters. De vertrouwenscommissie voert de gesprekken met de geselec-teerde kandidaten en komt met een aanbeveling aan de gemeenteraad. Alleen de naam van de uiteindelijke kandidaat wordt bekend gemaakt.

  Nog voor de zomer besluit de ge-meenteraad over de aanbeveling van een kandidaat voor de functie van burgemeester van de gemeente Teylingen.

  Harmonie St. Cecilia straalt in LenteconcertVOORHOUT n Harmonieorkest St. Cecilia Voorhout organiseerde afgelopen zondag opnieuw een fleurig Lenteconcert in jonge-rencentrum @Hok. Onder het motto Een nieuwe lente en een nieuw geluid werd het aanwe-zige publiek verrast door een afwisselend muzikaal program-ma.

  Het harmonieorkest staat pas sinds september 2013 onder leiding van dirigent Paul Martens. Na een mi-niconcert tijdens de kermisbrade-rie en een geslaagd kerstconcert, stonden het orkest en de dirigent te popelen om zich opnieuw te presenteren. Het was een stralende dag, zodat de harmonie het toege-stroomde publiek extra muzikaal in de watten moest leggen.Het programma van harmonieor-kest St. Cecilia mag afwisselend ge-noemd worden. Er werd geopend met de bekende melodie uit de ope-ra Carmen. Vervolgens kon men

  genieten van indrukwekkende Ier-se volksmuziek: Lord Tullamore. Mooi en gevoelig was de trompets-olo van Marjoleine Mosselman in The Godfather Saga. Na de sfeer-volle Serenade werd het eerste ge-deelte afgesloten met de concert-mars Castell Coch van T.J. Powell in het arrangement van Jan de Rooy. Het tweede gedeelte werd geopend met Overture to the Gadfly. Na de spectaculaire filmmuziek van Dan-ces with Wolves van John Barry was het tijd voor de opzwepende Spaanse folklore in Fandango Ook moderne muziek van Queen stond op het afwisselende programma. Na La Primitiva en een toegift kon de harmonie terugkijken op een ge-slaagd concert.Gastheer Jan-Piet Does bedankte de dirigent en alle aanwezigen en no-digt iedereen uit voor de volgende muzikale activiteit: de opening van het mobiele muziekpodium op za-terdagmiddag 12 april op sportpark Elstgeest.

  onder het motto een nieuwe lente en een nieuw geluid werd het aanwezige publiek verrast door een afwisselend muzikaal programma.

  Cheque ActiVite voor Voedselbank TeylingenVOORHOUT n Vorige week overhandigde actiVite een cheque ter waarde van 1500 euro aan de Voedselbank Teylingen. de cheque was de opbrengst van de feestelijke kerstmiddag die actiVite in december in Voorhout orga-niseerde. actiVite bestond in 2013 vijf jaar. om stil te staan bij dit jubileum organiseerde men samen met welzijn Teylingen, de Zonnebloem en de Voedselbank Teylingen een feestelijke kerstmiddag in restaurant Cheers en op het plein van de Bartholomeuskerk in Voorhout. de middag was een groot succes. Veel clinten en buurtbewoners ontmoetten elkaar. de opbrengst kwam ten goede aan de Voedselbank Teylingen. op de foto overhandigt wijk-verpleegkundige anne van Velzen de cheque namens het team van actiVite in Teylingen aan de Voedselbank Teylingen.

  Teylingen is tweede topsportgemeente 2013TEYLINGEN n Teylingen is gein-digd op de tweede plaats in de strijd om de titel Topsportge-meente van het jaar 2013. Teylin-gen was samen met vier andere gemeenten genomineerd voor de titel. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de gemeente met de beste sportprestaties. De win-naar werd Edam-Volendam.

  In 2006 was Teylingen ook al geno-mineerd voor deze prijs. Destijds eindigde de gemeente op een vijfde plaats. Hieruit blijkt dat Teylingen een bruisend en gevarieerd ver-enigingsleven heeft, voor zowel topsport als breedtesport. Vereni-gingen draaien op de inzet van vele vrijwilligers. Hen komt eveneens de eer toe. Door de inzet van vele inwoners zijn deze prestaties mede

  mogelijk gemaakt, zo laat de ge-meente weten.De jaarlijkse verkiezing is een ini-tiatief van het sporteconomisch adviesbureau Sport2B in samen-werking met Arko Sports Media. De prestaties worden gemeten over 41 nationale topsportcompetities en gerelateerd aan het aantal in-woners. Ongeveer 400 gemeenten doen aan de verkiezing mee. Teylin-gen blinkt met name uit in voetbal bij zowel de heren als de dames, de tennisteamcompetitie en het korfballen. Wethouder Van der Zon benadrukt: Als gemeente zetten we nadrukkelijk in op goede en vol-doende sportaccommodaties. Wij creren de randvoorwaarden, maar het zijn natuurlijk de sporters die de punten scoren. We zijn trots op dit resultaat.

  Plan voor nieuw landgoedWARMOND n Bij Van der Geest aan de Wasbeeklaan 31 in Warmond leeft het idee om op het terrein een nieuw landgoed te scheppen. De provincie stimuleert de aanleg van nieuwe natuur en recreatiegebied-jes waar iedereen kan recreren. In ruil hiervoor mag de initiatiefne-mer op het landgoed een passend landgoedhuis bouwen.

  Het nieuwe landgoed moet wel vol-doen aan een aantal eisen. Zo moet

  het minimaal 5 hectare groot zijn en nagenoeg aaneengesloten. Mini-maal 90 procent van het gebied is voor publiek toegankelijk en inge-richt met groen en water.

  De bebouwing moet bijdragen aan de uitstraling van het landgoed en vormt een eenheid met het omrin-gende park. Naast wonen zijn ook andere activiteiten toegestaan, zo-als een theeschenkerij of verblijfs-recreatie.

  Workshops van musicalschoolVOORHOUT n Lonneke Hinnen heeft in oktober musicalschool Ster in Sp opgericht. Ze geeft musicallessen in Voorhout aan kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Hinnen is zelf musicalactrice en heeft onder an-dere gespeeld in musicals als Grease, Legally Blond en De Droomvlucht. Door middel van kennismakings-workshops probeert ze kinderen en-thousiast te maken om ook te gaan zingen, dansen en acteren. Een work-shop bestaat uit tien musicallessen die wordt afgesloten met een kleine presentatie. In april start weer zon musicalworkshop. Men kan zich ook inschrijven voor de reguliere lessen na de zomervakantie, waarna men het jaar afsluit met een voorstelling in een theater. Voor inschrijving en informatie: www.sterinspe.nl of mail naar [email protected]

  CJG en de bieb werken samenTEYLINGEN n Het Centrum voor Jeugd en Gezin Teylingen gaat de samenwerking met de Bibliotheek Bollenstreek verstevigen. Om ouders en kinderen steeds meer te enthou-siasmeren voor het lezen en bekij-ken van boeken zijn al verschillende projecten opgestart. Onder andere BoekStart, het project waarbij ouders van babys blij worden gemaakt met een koffertje met boekjes en een lid-maatschap van de bibliotheek, is een succesvol voorbeeld van de samen-werking. Voorlezen of samen plaatjes kijken is belangrijk voor de ontwik-keling van kinderen. Het stimuleren van de taal- en spraakontwikkeling en het vergroten van de woorden-schat is voor zowel het CJG als de bi-bliotheek belangrijk. Het CJG en de bibliotheek zijn daarom van plan sa-men op verschillende manieren ou-ders te inspireren om met hun kind te lezen. Zo kiezen beide organisaties elk kwartaal gezamenlijk een boek uit dat onder de aandacht wordt ge-bracht bij ouders die in het CJG of de bibliotheek komen.

  Lentemiddag van de Zonnebloem VoorhoutVOORHOUT n Zaterdag 22 maart werd in caf-restaurant Boer-haave de jaarlijkse lentemid-dag aangeboden aan de Zonne-bloemgasten.

  Vanaf 13.00 uur kwamen de gasten aan, waar zij door vrijwilligers wer-den verwelkomd en begeleid naar hun plaats in de zaal. Rond 14.00 uur werden de inmiddels 87 gasten welkom geheten door Angela de Graaf, bestuurslid activiteiten, en werden de gasten verrast met een kopje koffie geserveerd met een ge-bakje. Het optreden werd verzorgd

  door de jonge entertainer Michel Coenen die liedjes uit de zestiger en zeventiger jaren en van bekende Nederlandse volkszangers zoals Frans Bauer en Andr Hazes ten ge-hore bracht. Veel van deze bekende liedjes werden dan ook met veel en-thousiasme meegezongen. Er werd zelfs nog een polonaise ingezet door de vrijwilligers, waar al snel me-nig gast bij aansloot. De sfeer zat er meteen goed in. In de pauze gingen onder het genot van een drankje en een hapje de gasten met elkaar in ge-sprek. Rond kwart voor vijf gingen de gasten weer naar huis.

 • Uw kostbaarheden zijn goud waard!Goudwisselkantooris eigendom van familie De Ruiter en heeft ruim 25 jaar

  expertise!

  Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust

  van is. Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar

  grootvader nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat

  uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van

  Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het

  willen verkopen, dan bieden we u ook nog eens een rele prijs.

  Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

  Goud

  Zilver

  Munten

  Sieraden (goud en zilver)

  Oude bankbiljetten

  Postzegels

  Antiek speelgoed

  Inkoop Verkoop Veiling Beleggen TaxatieVerpanden

  www.goudwisselkantoor.nl

  Meer dan 50

  locaties door heel

  Nederland!

  Locatie Katwijk Tramstraat 112b2225 CM KatwijkT [email protected]

  OpeningstijdenDi. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur

  * complete keukens * rechte- en hoekkeukens * vaatwassers, koelkasten * gaskookplaten, * induktiekookplaten * wasemkappen, schouwen * werkbladen, achterwanden * kranen, zeepdispensers, boilers * anti-kalk waterfilters * douchegarnituren, handdouches * sanitair accessoires, onderdelen * keukenfronten, losse kasten * licht- kranslijsten, greeplijsten * verlichting, spotjes, trafos * grepen, plinten, stelpoten * laden, korven en geleiders * glazen, schalen, serviezen * buffetten,vitrinekast * winkeldisplays, prijsstandaards * folderkasten, showrekken * reclamemateriaal * magazijnstellingen * magazijnstelling met zoldervloer * transportkarren

  * zweefdeur- en hang- legkasten * bijzetkasten, ladenkasten * kapstok, spiegels, wissellijsten* rolcontainers * computerkasten * audio- TV kasten, CD-rekken* verstelbaar buro, burostoelen* tafels en stoelen, krukken * decoratie artikelen* kunstplanten, kunstbloemen* glaswerk, serviesgoed * keukenaccessoires * onderhouds- schoonmaakmiddelen * ondervloeren, lijmen en kitten* installatiematerialen, TL-buizen * water-afvoermateriaal, sifons * water-aanvoermateriaal * assortimentsdozen gevuld* electra montagematerialen, kabels * montageartikelen, fittingwerk* vlaggenmasten, fietsenrek* verzamelitems * slaaplades + bedlades * veiligheidshelmen, stofmaskers

  ALLES MOET LEEG !!!kijkdag zaterdag 29 maart

  van 10.00 - 16.00 uur

  De showroom en magazijnen zijn bijna leeg, de laatste keukens, goederen, stellingen en displays worden verkocht via BVA-auctions.Alles wordt ingezet voor bodemprijzen!

  Koetsiersweg 7 - Sassenheimemail: [email protected]

 • nieuws woensdag 26 maart 2014de TeYLIngeR 13

  Gemeente wil visie voor de Rune van Teylingenn Inwoners mogen meedenkenVOORHOUT n De gemeente gaat in een participatietra-ject met de inwoners een visie opstellen voor de omgeving van de Rune van Teylingen.

  Door Nico Kuyt

  Het Rijk heeft in 2013 besloten een aantal monumenten af te stoten en over te dragen aan de nieuw op-gerichte Nationale Monumenten Organisatie. De rune is daar n van. Het Rijk verwacht dat de over-dracht halverwege 2014 plaats zal vinden. Het vacum dat is ontstaan in het beheer is opgevuld door de vrijwilligers van de stichting Be-heer Slot Teylingen. Zij hebben van het Rijk een subsidie gekregen die loopt tot 1 januari 2015. Hoewel de gemeente geen eigenaar is of wordt van de rune en geen directe zeg-genschap heeft over de wijze waar-op het jachtslot gexploiteerd gaat worden, heeft zij wel een rol in het stellen van de kaders waaraan plan-nen moeten voldoen. De gemeente wil nu in de periode van april tot en met september die kaders for-muleren. In 2011 heeft de gemeente al met een groot aantal partijen gewerkt aan het opstellen van een gebiedsvisie voor de Rune van Tey-lingen, maar moest toen de conclu-sie trekken dat er vooralsnog geen haalbare door de partijen gedragen visie opgesteld kon worden.

  HeRbesTemmingHet stopzetten van de beheersub-sidie door de provincie heeft er-toe geleid dat diverse organisaties ideen hebben ontwikkeld voor de rune. Deze ideen variren van een grootschalige reconstructie tot een beperkte restauratie. Nu heeft de afgelopen tijd de provincie het bu-reau Arcadis een herbestemming van het slot laten onderzoeken. Het bureau concludeert dat deze niet

  te zwaar moet worden opgetuigd. Een cultuurhistorische en educa-tieve bestemming ligt volgens het bureau het meest voor de hand. Zo kan het verhaal van de graven van Holland verteld worden. Het kaas-pakhuis biedt daarbij goede moge-lijkheid als informatiecentrum. Ar-cadis stelt dat er dringend behoefte is aan een integraal plan voor de afweging van de initiatieven van de marktpartijen die er al zijn en waar-van er ongetwijfeld meer zullen ko-men.