Download - Themadossier Vlissingen Maritiem

Transcript
 • 8/4/2019 Themadossier Vlissingen Maritiem

  1/6

  THEMADOSSIER BIBLIOTHEEK VLISSINGEN

  Vlissingen Maritiem 2011:Stoom- en sleepboten

  Beeld- en geluid

  Vlissingen Maritiem 2010

  Gefilmde impressie van Vlissingen Maritiem 2010.

  Inleiding

  Vlissingen Maritiem is een jaarlijks evenement dat plaatsvindt inhet laatste weekend van augustus en in het teken staat vanalles wat met water te maken heeft. Het evenement groeit iederjaar en geen editie is hetzelfde.

  Thema voor dit jaar is 'Stoom- en sleepboten'. Van 26 t/m 28augustus zullen de Dokhaven en Vlissingse Binnenhavens hetdecor vormen voor tientallen schepen. Uiteraard stoom -ensleepboten (zowel historische als ultramoderne) maar ook tall-ships, platbodems en Zeeuwse hoogaarzen bevinden zich in deuitgebreide vloot.

  Ook op de wal zijn er tal van aanverwante activiteiten die zichuitstrekken van het gebied rondom het Arsenaal tot in deDokhaven: shantykoren, looporkesten, scheepsmodellen,maritieme kunstenaars en nog veel meer. Traditiegetrouworganiseren de Vlissingse winkeliers tegelijkertijd het jaarlijkseStandwerkersconcours en de Maritieme Braderie.

  Bijzonder onderdeel van het uitgebreide programma is dit jaarde aanwezigheid van de Koninklijke Marine die zowel metschepen als met deRoadshow Koninklijke Marine op ditmaritieme evenement aanwezig zullen zijn. De Roadshowomvat niet alleen een informatiestand maar ook een mobiele

  simulator, een klimtoren, een duikbassin alsmede demogelijkheid om mee te varen met de spectaculaire RHIB'svanhet Korps Mariniers. Uiteraard kan er ook op tal van andereschepen tegen een geringe prijs worden gevaren.

  Vlissingen Maritiem 2011 wordt op donderdagavond 25augustus geopend met een concert in de Sint Jacobskerk doorhet Fanfarekorps der Genie.

  Meer lezen

  http://www.youtube.com/watch?v=ms49kxKeHJohttp://www.vlissingenmaritiem.nl/generator.php?id=81http://www.vlissingenmaritiem.nl/generator.php?id=81http://en.wikipedia.org/wiki/Rigid-hulled_inflatable_boathttp://en.wikipedia.org/wiki/Rigid-hulled_inflatable_boathttp://www.vlissingenmaritiem.nl./http://www.youtube.com/watch?v=ms49kxKeHJohttp://www.vlissingenmaritiem.nl/generator.php?id=81http://en.wikipedia.org/wiki/Rigid-hulled_inflatable_boathttp://www.vlissingenmaritiem.nl./http://www.youtube.com/watch?v=ms49kxKeHJo
 • 8/4/2019 Themadossier Vlissingen Maritiem

  2/6

  Vlissingen Maritiem 2009

  Een sfeerverslag van de vrijdag van Vlissingen Maritiem 2009.Met: Schepen in Het dok en de Binnenhaven, meevaren met deSwath en een kijkje in het Tonnendepot van Rijkswaterstaat.

  TV Walcheren, 28-08-2009

  Vlissingen maritiem

  Vlissingen Maritiem 2009 overzicht.

  Boeken en dvds

  Maritieme geschiedenis van Zeeland : water, werk, glorie en avontuurvan Zeeland / Jan J.B. Kuipers

  Uitgebreide informatie over de Zeeuwsw maritieme geschiedenis.Verschenen ter gelegenheid van de openstelling van het Zeeuws maritiemMuZEEum .

  Maritieme geschiedenis; de canon van ons maritiem verleden in 50vensters / Joke Korteweg, Jeroen ter Brugge

  Deze canon behandelt in vijftig vensters de maritieme geschiedenis vanNederland in zeer brede zin vanaf de vroegste tijden. Een bonte stoet aangebeurtenissen, tijdperken, personen en andere fenomenen passeert derevue. Niet alleen handel en oorlog, maar ook het werk in de haven, deopleiding tot zeeman, reddingsboten, vuurtorens, navigatietechniek enscheepsbouw komen aan bod. Aan verdragen en het zeerecht (Hugo deGroot) wordt eveneens aandacht besteed. Elk venster bestaat uit een

  korte tekst en een flink aantal afbeeldingen in kleur en zwart-wit met vrijuitvoerige bijschriften. Aan deze uitgave werkten maritiem historici vannaam mee.

  Varen; 5000 jaar maritiem avontuur/ Brian Lavery, Willem van Paassen,Barbara Luijken

  Maak een duizelingwekkende reis door de geschiedenis van de zeevaart.Van de eenvoudige prehistorische vaartuigen tot de romantischezeilschepen. Van de eerste dramatische zeeslagen tot de moderneoceaanreizen van onze tijd. Dit is het complete verhaal van onze grootstemaritieme avonturen en technologische verworvenheden.

  http://www.zeelandnet.nl/video/bekijk/video/5275/Vlissingen_Maritiem_2009_vrijdag_28_augustus.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=79w4kglqICUhttp://www.youtube.com/watch?v=79w4kglqICUhttp://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1454576http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1454576http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1658815http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1658815http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1536248http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1536248http://mom.biblion.nl/olifant/olifant.dll?doctype=AI&bibliotheek=zeeland&style=0&ppn=318773074&isbn=9057305933http://www.youtube.com/watch?v=79w4kglqICUhttp://www.zeelandnet.nl/video/bekijk/video/5275/Vlissingen_Maritiem_2009_vrijdag_28_augustus.htmlhttp://www.zeelandnet.nl/video/bekijk/video/5275/Vlissingen_Maritiem_2009_vrijdag_28_augustus.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=79w4kglqICUhttp://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1454576http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1454576http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1658815http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1658815http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1536248
 • 8/4/2019 Themadossier Vlissingen Maritiem

  3/6

  Gellustreerde stoomschepen encyclopedie / John Batchelor

  Na een uitgebreide introductie over het stoomschip volgen beschrijvingenvan de bekendste (typen) stoomschepen. De beschrijvingen bestaan in demeeste gevallen uit twee pagina's met een afbeelding (foto's entekeningen in zwart-wit en schilderingen in kleur), een uitgebreide historievan het schip en enkele technische specificaties. Het boek wordtafgesloten met een index op scheepsnaam.

  De tijd van de stoombootdiensten : de opkomst van hetmassavervoer 1825-1950 / Aart Bijl

  Mooi overzicht van de stoombootdiensten en de ontwikkelingen hier van,met veel foto's en illustraties.P. 85-89 bevat informatie over stoombootdiensten in Zeeland en rond deZuid-Hollandse eilanden.

  Schepen onder stoom. De geboorte van het stoomschip/ F.C. vanOosten

  Geschiedenis van het stoomschip, van radarboot tot oceaanstomer.

  Binnenvaart onder stoom......met de beste groeten van...... / RobMartens en Lieuwe Westra.

  De geschiedenis van de stoomschepen in de Nederlandse binnenvaart.

  Zeeslepers onder stoom/G.J. deBoer

  Inhakend op de hernieuwde belangstelling voor de Nederlandsestoomzeesleepboten - inmiddels resulterend in de oprichting van eenNationaal Sleepvaart Museum te Maassluis - worden in dit boekjebiografische beschrijvingen voorzien van een fotografisch 'portret' gegevenvan onder Nederlandse vlag gevaren hebbende zeesleepboten op stoom.Deze beschrijvingen worden voorafgegaan door een inleiding over bijna135 jaar stoomzeesleepvaart.

  Zeesleepboten / Louis Meylof

  Dit boek geeft informatie over ca. dertig verschillende sleepboten. Naasttechnische zaken komt ook de levensloop van het beschreven schip aande orde. Van iedere boot is een paginagrote zwart-witte foto van goede

  kwaliteit opgenomen.

  http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1593056http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1669255http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1669255http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C244609http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C244609http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C86189http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1614082http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1614082http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1018789http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1593056http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1669255http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1669255http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C244609http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C86189http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1614082http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1018789
 • 8/4/2019 Themadossier Vlissingen Maritiem

  4/6

  Vanaf de brug gezien/ Willem Pop

  In deze biografie, wordt aan de hand van ruim vijftig verhalen het levenvan Willem Pop (senior), een bekende man uit de Nederlandsezeesleepvaart, uit de doeken gedaan. Zijn zoon (de auteur) vond deaantekeningen van alle reizen die Pop in zijn zeemansloopbaan opzeeslepers en later in de handelsvaart had gemaakt en reconstrueerde zodiens leven tot een levendig stuk 'Hollands Glorie'.

  Schelmen van de Schelde : slepers en bergers in een woelige periode/ Hans Tabbers

  De verbeten concurrentiestrijd van de sleepvaart op de Westerschelde inde 2e helft van de vorige eeuw. Ervaringen van de bemanningen in dieperiode, met foto's. Met index van namen en schepen.

  Sail : alles over de gloriedagen van de tall ships, het leven op zee,Sail Amsterdam en varend erfgoed

  Sail Amsterdam is een groot internationaal maritiem evenement dat eenkeer in de vijf jaar plaatsvindt. In kort bestek wordt in woord en beeldinformatie gegeven over alle historische schepen die meevaren, zoals degigantische Sedov, de Amerigo Vespucci, de Dar Mlodziezy en kleinereschepen als de Rara Avis en de klipper Stad Amsterdam. Ook interviewsmet eigenaren van kleinere klassieke zeilschepen, en artikelen over hetontstaan van Sail, de overgang van zeil- naar stoomschip, en over hetmoderne zeilen. Informatieve, boeiende special in Elsevier-stijl

  geschreven en uitgevoerd, met vele fraaie kleurenfotos.

  Sail: de mooiste zeilschepen van de wereld(DVD)

  Hoogtepunten van Sail uit voorgaande jaren tot en met 2005. O.a. beeldenvan Tall ship races zoals de Cutty Sark Tall Ships Race uit 1980 en derace van oude zeilschepen van Londen naar Amsterdam in 1985. Verderuitgebreide impressies van de SAIL-IN parades uit de verschilllende jaren.Dvd 2 bevat beelden van de pieremachocheltochten en spiegelgevechten,portretten van verschillende schepen, overzichten van het admiraalzeilenen de vlootschouwen en nog meer impressies van de SAIL-IN Paradesmet imposante schepen als de Amerigo Vespucci, de Sedov en de StadAmsterdam. Als bonusfilm is toegevoegd een impressie van de allereersteeditie van SAIL in 1975.

  Amsterdam Sail 2000/ George Timmers (DVD)

  Impressie van Sail Amsterdam, een van de grootste nautischeevenementen ter wereld. Tijdens de intocht van de schepen in het

  Noordzeekanaal passeren vele boten de revue. Zoals de grotezeilschepen, de Stad Amsterdam en de Eendracht, stoomschepen,radarschepen, stoomsleepboten, kleine vissersboten, historischvlaggeschip de Amsterdam en marinevaartuigen. Ook opnamen in dehaven vanaf een rondvaartboot, zodat de boten nog wat beter bekekenkunnen worden en beelden van de boten als ze aangemeerd liggen aande kade. Ook de toeristische attracties op de wal komen aan bod.

  Meer boeken

  http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1601340http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1601340http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C5015920http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1689843http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1689843http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1691922http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1505972http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1505972http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?q=material-id:booStudyBookAdult%20maritiemhttp://mom.biblion.nl/olifant/olifant.dll?doctype=AI&bibliotheek=zeeland&style=0&ppn=265751381http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1601340http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C5015920http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1689843http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1689843http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1691922http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=%7Clibrary/vubissmart-zeeland%7C1505972http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?q=material-id:booStudyBookAdult%20maritiem
 • 8/4/2019 Themadossier Vlissingen Maritiem

  5/6

  Evenementen

  Programma Vlissingen Maritiem 2011 Binnenstad Programma van de diverse evenementen inde binnenstad tijdens Vlissingen Maritiem(pdf).

  Programma Vlissingen Maritiem 2011 Havenkwartier Programma van de diverse evenementen inhet Havenkwartier tijdens VlissingenMaritiem (pdf).

  Websites

  Vlissingen Maritiem Website van Vlissingen Maritiem met informatie overevenementen, programma en links.

  Schepen die aanwezig zijn Lijst van schepen die aanwezig zullen zijn tijdens deze dagen.

  Businessplan Vlissingen Maritiem Op koers naar 2013: Businessplan Vlissingen Maritiem 2010-2012/ Sail de Ruyter Zeeland 2013 (pdf).

  Zeeuws Maritiem Mu ZEEumVlissingen

  Website van het Zeeuws Maritiem MuZEEum in Vlissingen.

  Stichting Behoud Hoogaars Website van de Stichting Behoud Hoogaars, die zich inzetvoor het behoud van de Zeeuwse, zeilende vissersschepenals varende monumenten. Met agenda, nieuws en informatieover de diverse Zeeuwse hoogaarzen.

  Sleepboten Wikipedia over de verschillende typen sleepboten.

  Sleepboot Hermes Hermes organiseert rondvaarten op de Westerschelde meteen klassieke motorsleepboot.

  Nationaal Sleepvaart Museum Website van het Nationaal Sleepvaart Museum in Maassluis.

  Hollands Glorie Website met informatie over de geschiedenis van dezeesleepvaart, bergingen en reisverhalen.

  Lekko LEKKO is de Vereniging van Belangstellenden voor deSleepvaart. Website bevat informatie het tijdschrift Lekko, het

  aanbod van fotos, boeken en andere artikelen op het gebiedvan sleepvaart & berging, maar ook onderwerpen op hetgebied van sleepvaart, berging en offshore, zowel op zeenen oceanen, in havens, op rivieren en op kanalen.

  Stoomboten Wikipedia over de geschiedenis van de stoomboot.

  Geschiedenis van de stoomvaart Informatie over de geschiedenis van de stoomvaart en dediverse stoommotoren die werden gebruikt.

  Zo werkt een stoomschip Uitleg over de werking van de stoommachine en stoomturbineop een stoomschip.

  http://www.vlissingenmaritiem.nl/dynamisch/bibliotheek/146_0_NL_binnenstadconcept_2011_128_7.pdfhttp://www.vlissingenmaritiem.nl/dynamisch/bibliotheek/147_0_NL_havenkwartierconcept_2011_28_7.pdfhttp://www.vlissingenmaritiem.nl/http://www.vlissingenmaritiem.nl/generator.php?id=112http://www.vlissingenmaritiem.nl/dynamisch/bibliotheek/45_0_NL_20100201_Businessplan_Vlissingen_Maritiem_2010.pdfhttp://www.muzeeum.nl/http://www.muzeeum.nl/http://www.hoogaars.nl/http://nl.wikipedia.org/wiki/Sleepboothttp://www.sleepboot-hermes.nl/index.htmlhttp://www.nationaalsleepvaartmuseum.nl/http://www.nationaalsleepvaartmuseum.nl/http://www.zeesleepvaart.com/index.nl.htmhttp://www.lekko.org/http://nl.wikipedia.org/wiki/Stoomboothttp://www.vaartips.nl/motoren.htmhttp://www.stoommachine.info/stoomschepen.htmlhttp://www.vlissingenmaritiem.nl/dynamisch/bibliotheek/146_0_NL_binnenstadconcept_2011_128_7.pdfhttp://www.vlissingenmaritiem.nl/dynamisch/bibliotheek/147_0_NL_havenkwartierconcept_2011_28_7.pdfhttp://www.vlissingenmaritiem.nl/http://www.vlissingenmaritiem.nl/generator.php?id=112http://www.vlissingenmaritiem.nl/dynamisch/bibliotheek/45_0_NL_20100201_Businessplan_Vlissingen_Maritiem_2010.pdfhttp://www.muzeeum.nl/http://www.muzeeum.nl/http://www.hoogaars.nl/http://nl.wikipedia.org/wiki/Sleepboothttp://www.sleepboot-hermes.nl/index.htmlhttp://www.nationaalsleepvaartmuseum.nl/http://www.zeesleepvaart.com/index.nl.htmhttp://www.lekko.org/http://nl.wikipedia.org/wiki/Stoomboothttp://www.vaartips.nl/motoren.htmhttp://www.stoommachine.info/stoomschepen.html
 • 8/4/2019 Themadossier Vlissingen Maritiem

  6/6

  Vereniging Stoomvaart De vereniging wil door stoomkracht gedreven vaartuigenbehouden en de ambachten die bij het stoomvaartuigbetrokken zijn geweest in stand houden. Met register van inNederland aanwezige schepen voortbewogen doorstoomkracht.

  Bibliotheek Vlissingen, samengesteld op 22 augustus 2011

  Disclaimer

  Dit themadossier (samengesteld door Bibliotheek Vlissingen) heeft niet tot doel diepgaandewetenschappelijke informatie te verstreken. Na totstandkoming van het dossier zijn de opgenomeninformatie en verwijzingen aan veroudering onderhevig. Het kan voorkomen dat links naar websites nietmeer werken.

  De samenstellers van dit dossier hebben getracht naar zo betrouwbaar mogelijke informatie te verwijzen.Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die mogelijk in de informatieen/of publicaties voorkomen.

  Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te wordengeverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie in dit dossier zijn voor zijn eigenrekening en risico.

  Meer themadossiers: www.vlissingen.nl/themadossiers of op Scribd.

  http://www.stoomvaart.nl/http://www.vlissingen.nl/themadossiershttp://www.scribd.com/my_document_collections/2456097http://www.stoomvaart.nl/http://www.vlissingen.nl/themadossiershttp://www.scribd.com/my_document_collections/2456097