Download - Similes voorstelling

Transcript
 • 1. Similes verenigt defamiliesmet een psychisch ziek gezinslid
  • Sterk in verbondenheid

www.similes.be 2. Similes verenigtgezinnenmet een psychisch ziek familielid

 • ouders,
 • broers en zussen,
 • (ex)partners,
 • kinderen
 • nabestaanden na zelfdoding
 • vrienden, collegas,
 • hulpverleners,

www.similes.be 3. De Federatie van Vlaamse Simileskringen

 • d Vlaamse familievereniging
 • met lokale afdelingen
 • vrijwilligersorganisatie sinds 1972
 • pluralistische vzw met AV en RvB

4. Similes =alsgelijken,ingelijkwaardigheid

 • Familieleden zijngelijken in de zorgvoor hun psychisch ziek familielid.
 • Familieleden en hulpverleners staansamen gelijkwaardigin voor deze zorg.

www.similes.be 5. Missie

 • Gelijkwaardig-mens-zijn;
 • Meer welzijn en gezondheid;
 • Actieve integratie en
 • volwaardige participatie;
 • Gelijke kansen en gelijke rechten voor alle betrokkenen.
 • Similes Sterk in verbondenheid

6. Simileswerking steunt op 4 pijlers

 • Informatie
 • Gesprek en ontmoeting
 • Vorming
 • Ontspanning

www.similes.be 7. Similes informeert

 • Informatiesessies met gastsprekers
 • Driemaandelijks tijdschrift
 • Boeken, brochures en folders
 • Juridisch advies
 • Psychosociaal advies (en info)
 • Websitewww . similes . be

www.similes.be 8. www.similes.be 9. Gesprek & ontmoeting in lotgenotencontact

 • Similes brengt familieleden samen om ervaringen te delen en van elkaar te leren.
 • Mensen vinden steun en begrip, voelen zich minder alleen.
 • Zij vinden de kracht om door te gaan.

www.similes.be 10. Lotgenotencontact

 • Sociaal isolement doorbreken
 • Emotionele steun
 • Uitwisselen informatie
 • Gelegenheid geven vrijuit te praten
 • Herkenning vinden bij anderen
 • Help jezelf door anderen te helpen

www.similes.be 11. Simileszo werkt de vereniging

 • Kringen
 • Familieleden zijn lid van Similes
 • door zich aan te sluiten bij een afdeling = kring
  • Ziekenhuiskringen
  • Regionale kringen
  • Themagroepen:
   • ouders, partners, zussen en broers, KOPP,
   • nabestaanden na zelfdoding, borderline,

www.similes.be 12. Simileszo werkt de kring

 • Onthaal
 • Informatieinformatienamiddagen/avonden
 • Begeleiding en ondersteuning
 • gespreksbijeenkomsten / accent o.a. op verwerking, op samenwerking met de instelling
 • Integratieo.a. culturele en ontspanningsactiviteiten

www.similes.be 13. Similes in Oost-Vlaanderen

  • Ziekenhuiskring
 • Similes PC Dr. Guislain
  • Regionale kringen
  • Similes OudenaardeVlaamse Ardennen
  • Similes Waas en Dender
  • Similes regio Gent

14. Similes in Oost-Vlaanderen

 • Themakringen
 • KOPP en KOAP Oost- en West-Vlaanderen
 • Partnergroep Oost- en West-Vlaanderen
 • Similes Post Scriptum
 • (borderline persoonlijkheidsstoornis)

15. FAMILIEMANIFEST

 • Familieleden vragen positieve steun.
 • Similes roept iedereen op om het
 • familiemanifest te onderschrijven.
 • Onderteken nu opwww . similes . be

16. Contacteer ons

 • Federatie Similes vzw
 • Groeneweg 151, 3001 Heverlee
 • Tel 016 / 24.42.01
 • [email_address]
 • www . similes . be