Download - schoolkrant Pasen

Transcript
Page 1: schoolkrant Pasen

Driemaandelijks tijdschrift: jaargang 26—nummer 2 januari, februari, maart 2011

Erkenning P 004282 Afgiftekantoor 8790 WAREGEM 1

Verantwoordelijk uitgever :

ZONNEBURCHT Vynckier Krist

Sint-Jozefstraat 3 8790 Waregem

België—Belgique

P.B.

8790 Waregem

BC5944

Page 2: schoolkrant Pasen

Hallo Karens, Kristels, Josjes, Nathalia’s, Niels Destadsbaders, Louis Talpes en vele

ander vedetten van Zonneburcht.

Ik spreek jullie nu dus op een speciale manier aan, maar dit heeft

ook zijn redenen.

Misschien worden jullie na ons bijzonder schoolfeest

van 14 en 15 mei wel even bekend

als deze idolen van jullie.

Net als hen staan jullie binnenkort op een podium!

Jullie mogen inderdaad optreden en dit dan nog eens

in een echt theater

op een echte scène

en dit 3 keer

voor een bomvolle zaal van meer dan 500 personen!!

Net als bij die echte vedetten zullen jullie dans- en acteerprestaties

dan ook nog eens gefilmd worden!!

Onze musical “Pinokkio” nadert nu dus heel vlug.

Nog iets meer dan 30 keer slapen!

Mogelijks zijn jullie al gestart met de repetities hiervoor.

Zoniet zagen (en hoorden) jullie zeker al andere klassen oefenen

de voorbije weken.

Jullie idolen moeten heel veel oefenen alvorens ze kunnen

schitteren!

Ook voor jullie zal dit het geval zijn.

Samen met de juf of meester zullen jullie samen met kinderen van

andere klassen nog heel vaak jullie nummertje moeten oefenen!

De beloning zal echter schitterend zijn!

Jullie zullen zelf heel erg fier zijn dat jullie dit mochten, konden en durfden doen voor zo’n groot publiek.

Jullie zullen zeker rillingen krijgen en stralen van blijdschap

als jullie het welverdiende applaus zullen horen!

Ik weet dit zeker omdat de vele oud – leerlingen die onze school nog eens bezoeken hier nog vaak over

praten met ons. Velen van hen vroegen mij ook al om nu weer te mogen komen kijken

naar onze musical.

Dit wordt dus weer eens zo’n heel bijzondere activiteit die jullie in Zonneburcht kunnen meemaken.

Ga ervoor en geniet ervan.

Het zal echt weer de moeite lonen.

Tot slot wil ik jullie nu al bedanken voor jullie inzet hiervoor!

Samen met jullie juffen en meesters kunnen jullie veel, héééééééééééél vééééééééééél!!

Directeur Krist

Page 3: schoolkrant Pasen

Beste lezers, Geen gewone schoolkrant dit keer. Neen … het is een bijzondere editie geworden. En dit in het teken van een buitengewoon gebeuren. Deze krant staat volledig in het teken van onze musical Pinokkio. Zonneburcht brengt jullie in het weekend van 14 en 15 mei deze bijzondere voorstelling. Om de 5 jaar organiseren wij een dergelijk project. Het past volledig in onze visie dat wij niet enkel een leerschool, maar ook een leefschool zijn. Scholen zijn er niet alleen om te leren lezen, schrijven en rekenen. Ook het aanbieden van andere ervaringen, waarden en vaardigheden behoren tot de opdracht van een kwalitatieve school. Dergelijke initiatieven zorgen daarenboven ook voor de nodige uitstraling en het nodige respect voor het buitengewoon onderwijs en in het bijzonder voor onze Zonneburcht. Ook dit keer wordt het totaalspektakel gebracht door leerlingen en leerkrachten van onze buitengewone school. De prachtige affiche, ontworpen door juf Greet Callens, laat al vermoeden dat het iets heel moois zal worden. Het wordt een muzikaal verhaal met opzwepende muziek, fraaie decors, mooie dansen, schitterende klank- en lichteffecten, knappe kostuums,… . Een kleine werkgroep bestaande uit juffen Anne Duthoy, Greet Callens, Ine en Sabrine is samen met het feestcomité van Zonneburcht (met juffen Anne, Els Callens, Ine, Joke, Marleen, Mia en Sabine) al maandenlang (reeds van vorig schooljaar!) bezig met de voorbereiding van dit bijzonder schoolfeest! Zij slaagden er al vlug in om alle leerkrachten mee op de kar te doen springen. Het gevolg is … een drukte van jewelste. Reeds wekenlang blijven leerkrachten na schooltijd na om muziek te zoeken, dansen te bedenken, kostuums te maken, decors te schilderen, allerlei attributen te verzamelen, hun rol in te oefenen, …. . Ik ben al mijn leerkrachten nu reeds bijzonder dankbaar voor hun enthousiasme voor dit bijzondere project. Ik vind het bewonderenswaardig dat zij naast hun gewone lesopdracht, naast de vele andere buiten-schoolse activiteiten en naast hun drukke gezinsleven toch nog zoveel energie en tijd willen en kunnen steken in de vele voorbereidingen van dit speciale project. Zij zullen voor de zoveelste keer weer eens in een niet evidente opdracht slagen. Geef toe… bijna tweehonderd jonge kinderen intensief bij een dergelijk spektakel betrekken is helemaal niet vanzelfsprekend! De leerlingen worden inderdaad meer en meer bij het project betrokken. In veel klassen werd er al geleerd over Pinokkio en de voorbije weken werden ook al regelmatig in de zaal of op de speelplaats dansen geoefend. Ik wil die kinderen dan ook nu al danken voor hun grote inzet hiervoor. Ik kan hen echter nu al zeggen dat het de moeite zal lonen. Figuurlijk, maar nu echt ook letterlijk, in de schijnwerpers mogen staan in een echt theater op een echte scène en dit drie maal voor een bomvolle zaal met telkens meer dan 500 toeschouwers zal hen een onvergetelijk gevoel geven waar ze later nog vaak zullen aan terug denken. U leest het goed: drie maal. We geven namelijk niet enkel onze voorstelling op zaterdag en zondag. Er is ook een schoolvoorstelling op vrijdag 13 mei om 09.30 uur. Ook de vele sponsors wil ik bij deze bedanken voor het financieel mogelijk maken van dit bijzonder gebeuren. Ik ben er dan ook van overtuigd dat door de inspanningen en medewerking van zoveel mensen het een voorstelling zal worden waar jong en oud van zal kunnen genieten. Ik hoop dan ook velen van jullie als toeschouwer te mogen begroeten op één van deze typische Zonneburcht – hoogdagen.

Tot ziens Krist Vynckier

Directeur Zonneburcht

Page 4: schoolkrant Pasen

Pinokkio is reeds heel “oud”, meer bepaald 130 jaar . Het verhaal verscheen in Italië in een

kindertijdschrift verspreid over verschillende afleveringen. Door het grote succes

verscheen 2 jaar later het boek “Le aventure di Pinocchio”. Dat deed de Italiaanse

schrijver Carlo Collodi. Maar toen was het boek niet echt een kinderboek, want Pinokkio

werd voor zijn vele fouten wel heel erg gestraft : hij werd opgehangen ! Gelukkig heeft de

schrijver zijn verhaal veranderd in een kindersprookje : Pinokkio – dat is Italiaans voor

„dennenboom‟ - was vanaf dan een houten pop, die door een goede fee en door de wens van

zijn vader – Gipetto – veranderde in een mens.

Ondertussen kent zowat de hele wereld de houten pop met de lange neus. Het boek werd

reeds in meer dan 100 verschillende talen uitgebracht. Er werden ook reeds heel wat films

over Pinokkio gemaakt, waarvan de bekendste in 1940 door Walt Disney.

Pinokkio klinkt over heel de wereld hetzelfde, maar er zijn toch wel wat verschillende

wijzen om dit woord te schrijven, kijk maar :

Zo, door Pinokkio leren we nu ook wat verschillende talen

spreken … . Let alleen maar op dat jullie tong niet in een

knoop slaat !

En niet missen hé, want dan begint jullie neus te groeien … .

Arabisch – بينوكيو

皮诺乔 – Chinees

Pinokyo – Turks

Пиноккио – Russisch

Πινόκιο – Grieks

Pinocchio – Engels

Pinocho – Spaans

Pinokio – Pools

Hebreeuws – פינוקיו

ピノキオ – Japans

피노키오 – Koreaans

Pinóquio – Portugees

Пинокио – Servisch

Пинокио – Bulgaars

Hebreeuws – פינוקיו

Пинокио – Bulgaars

Page 5: schoolkrant Pasen

De basis van het verhaal is het kinderboek ―Le Aventure

di Pinocchio‖ van Collodi dat dateert uit 1883.

Ergens in het Italië van de negentiende eeuw woont in een heel klein dorpje Gippetto, een wat zonderlinge

weduwnaar die heel graag een zoon wil hebben. Dit gemis probeert hij op te vangen door poppen te maken. Op

zekere nacht ziet Gipetto een vallende ster en wenst hij zichzelf een zoon. De goede fee heeft zijn wens

gehoord en wekt zijn lievelingspop Pinokkio tot leven. Daarbij gebeurt er iets heel geks : telkens als Pinokkio

liegt wordt zijn houten neus langer en langer en … !

De fee belooft Pinokkio dat hij ooit een echte jongen kan worden als hij maar goed zijn best doet om een voor-

beeldig en moedig kind te worden. Om hem een beetje te helpen, maakt ze ook een meisjespop levend en stelt

deze aan als het geweten van Pinokkio. Een heel moeilijke opdracht voor het geweten, maar misschien wel

lonend... als het lukt om Pinokkio op het rechte pad te houden, wordt zij een echte fee !

Al op de eerste schooldag loopt het heel erg fout. De kinderen vinden Pinokkio gek en pesten hem. Pinokkio is

heel teleurgesteld en vlucht. Hij loopt recht in de armen van Fox en Trot, twee louche types, die ―stelen en

bedriegen‖ als levensmotto hebben.

Zij beloven Pinokkio dat zij hem wereldberoemd zullen maken en leiden hem mee naar het circus om hem aan

de circusdirecteur Raoul te verkopen.

Maar in het circus slaat het ook tegen en Pinokkio staat samen met de andere kinderen op straat. Het geweten

wil Pinokkio overtuigen om terug naar huis en naar school te gaan, maar weerom laat hij zich verleiden door de

twee schurken Fox en Trot, die alle kinderen meenemen naar Luilekkerland.

De kinderen denken dat ze daar alle dagen mogen feesten en alles krijgen wat

hun hartje wenst, maar ze weten niet dat dit het land is van Grimaldini die de

kinderen sigaren laat roken, waardoor ze hun eigen wil verliezen. Ze verande-

ren stilaan in volgzame ezels, die sigaren produceren. Met zijn bedwelmende

sigaren wil de valse Grimaldini de baas worden van de hele wereld.

Het geweten slaagt erin de sigaar van Pinokkio af te nemen en ze vluchten

weg naar zee. Daar worden ze opgeslokt door een walvis.

Intussen is Gipetto nog steeds op zoek naar Pinokkio en vindt zijn spoor terug

aan de zee. Ze ontmoeten elkaar in de buik van de walvis. Pinokkio heeft spijt

dat hij zo ongehoorzaam was en belooft het weer goed te maken. Door een

slim plannetje kunnen ze uit de buik van de walvis ontsnappen en Pinokkio wil

absoluut de andere kinderen redden en de boze plannen van Grimaldini

dwarsbomen.

Samen met Gipetto en het geweten slagen ze erin om Grimaldini gevangen te

nemen.

Plots verschijnt daar de goede fee en omdat Pinokkio zo moedig was,

verandert ze hem in een echte jongen.

Page 6: schoolkrant Pasen

Van het boek naar de film

Het verhaal voor de film onderging een groot aantal wijzigingen tijdens de productie. Aanvankelijk bevatte het script veel meer personages en gebeurtenissen uit het originele verhaal van Carlo Collodi. Disney was echter ontevreden over deze versie van het script en liet het project halverwege de productie stilleggen om alles te herschrijven.

Disney liet tevens de personages opnieuw ontwerpen. Oorspronkelijk zou Pinokkio qua gedrag veel meer lijken op de sarcastische pop uit Collodi’s verhaal, en had zijn uiterlijk meer weg van een marionet. Disney vreesde dat niemand een dergelijk personage sympathiek zou vinden als hoofdfiguur. Dus liet hij het personage zo aanpassen dat hij vanaf het begin al meer leek op een echt mens, en qua gedrag een stuk sympathieker overkwam. Alleen Pinokkio’s armen en benen lijken in de uiteindelijke versie nog duidelijk op die van een marionet.

Het personage Japie Krekel stond aanvankelijk helemaal niet gepland voor de film vanwege zijn minimale rol in het originele verhaal. Disney maakte van hem echter een centraal personage.

Net als bij zijn vorige film liet Disney nieuwe teken-technieken ontwikkelen om de kwaliteit te verhogen. Tekenaar Oskar Fischinger ontwierp bijvoorbeeld de tekenstijl voor de toverstaf van de blauwe fee.

Pinokkio verscheen voor het eerst in 1940. Gezien de traditie om een Disneyfilm ongeveer elke zeven tot tien jaar opnieuw uit te brengen werd de film heruitgebracht in 1945, 1954, 1962, 1971, 1978, 1984 en 1992. De versie uit 1992 was digitaal opgepoetst.

“Pinocchio” werd bij de originele uitgave in 1940 een groot succes in Amerika en bracht daar 39 miljoen dollar op. Vanwege de Tweede Wereldoorlog kon Disney de film echter niet datzelfde jaar ook uitbrengen in Europa en Azië. Hierdoor kwam het grote succes van de film pas laat op gang.

De film kreeg betere kritieken dan zijn voorganger, ―Sneeuwwitje en de zeven dwergen‖. In juni 2008 werd de film door het American Film Institute erkend als de op één na beste animatiefilm, net achter zijn voorganger.

Pinokkio in 1940

Page 7: schoolkrant Pasen

Scènes Klasgroepen Extra begeleiders

Ouverture Juf. Sabrine

Juf. Ida en Sofie

Juf. Lieve

Juf. Marieke

Het poppenatelier

+ De feetjes

Juf. Mia

Juf. Kathleen D.

Juf. Hilde L.

Juf. Neeltje

Juf. Annick

Juf. Anne Des.

De straat Juf. Nathalie

Juf. Petra

Juf. Marleen

Juf. Isabelle

De klas Juf. Lindsay (juf. Evelien) Juf. Liselotte

Juf. Rita D.

Het circus Juf Hannelore (juf. Joke)

Meester Patriek

Juf. Hilde VW.

mMester Wim P.

Luilekkerland Juf. Sabine

Juf. Els L.

Juf. Beatrijs

Juf. Leen

Het kwaad: de Grimaldini’s Juf. Véronique Meester Nick

Juf. Ann Vl.

De ezels Juf. Hilde R. en meester Koen

Juf. Carine

De zee en de walvis Meester Wim

Meester Chris

Juf. Rita V.

Juf. Els Lambert

De sigarenfabriek Juf. Els C.

Juf. Kathleen V.

Juf. Brigitte

De lintendans Juf. Greet B.

Meester Kurt en juf. Bieke

Juf. Hannelore D.

Juf. Kathy

rollen “acteurs”

Spilfiguur Juf. Els L.

Gipetto Meester Chris

Fee Juf. Annick

Fox Meester Kurt

Trot Juf. Sabrine

Circusdirecteur Raoul Meester Patriek

Grimaldini Meester Koen

Pinokkio Juf. Tine

Geweten Juf. Ine

Wie speelt wat ?

De hoofdrollen :

Page 8: schoolkrant Pasen

Na de paasvakantie beginnen de algemene repetities. Hieronder vinden jullie een schema met alle grote repetities. Tussendoor repeteren de verschillende groepen ook afzonderlijk.

Week van 02 mei - 06 mei

Dinsdag 03/05 voormiddag Repetitie voor de groepen ‘het poppentheater’, ‘de

feetjes’, ‘de straat’, ‘de klas’, ‘het circus’,

‘het luilekkerland’.

Zonneburcht

namiddag Repetitie voor de groepen ‘het kwaad’, ‘de ezels’,

‘de zee’, ‘de sigarenfabriek’, ‘de lintendans’.

Zonneburcht

Donderdag 05/04

voormiddag Repetitie voor de groepen ‘het kwaad’, ‘de ezels’,

‘de zee’, ‘de sigarenfabriek’, ‘de lintendans’.

Zonneburcht

namiddag Repetitie voor de groepen ‘het poppentheater’, ‘de

feetjes’, ‘de straat’, ‘de klas’, ‘het circus’, ‘het

luilekkerland’.

Zonneburcht

Vrijdag 06/05 voormiddag Algemene repetitie voor iedereen. Zonneburcht

Week van 10 mei - 13 mei

Maandag 09/05 / Opbouw decor in de Schakel.

Dinsdag 10/05 13u30 – 15u30 Algemene repetitie voor iedereen. De Schakel

Woensdag 11/05 08u35 – 11u00 Algemene repetitie voor iedereen (de leerlingen

gaan niet zwemmen).

De Schakel

Donderdag 12/05 13u30 – 15u30 Generale repetitie. De Schakel

Vrijdag 13/05 09u30 – 11u30 Schoolvoorstelling. De Schakel

Musicalweekend 14-15 mei

Zaterdag 14/05 Start voorstelling om 17u00 De Schakel

Zondag 15/05 Start voorstelling om 15u00 De Schakel

Maandag 16/05 - Facultatieve vrije dag

Op woensdag 11 en vrijdag 13 mei rijden de bussen rechtstreeks naar De Schakel. Mensen die hun kinderen zelf naar school brengen, gelieve dan ook uw kinderen daar af te zetten.

Page 9: schoolkrant Pasen

Niet iedereen heeft het gezien, maar ik heel zeker wel. Pinokkio

is reeds op school geweest!! En wel op vrijdagnamiddag 4 maart.

Tussen de vele sprookjesfiguren, heksen, kabouters, indianen ,…

op het carnavalsfeest zag ik hem: de echte Pinokkio. Hij had

zelfs zijn eigen boek meegebracht, om nog heel veel over hem te

kunnen lezen en leren. Ook zijn goede vriend Japie Krekel was

erbij ! Nogal nen toffen gast hoor die Pinokkio. Ik moest aan

jullie allen vele groeten doen. En hij wenst ons heel veel succes met ons toneel. Hij heeft

beloofd dat hij dan weer op bezoek zal komen, dat hij zelfs zal meedoen aan ons toneel …

Of … wacht eens … dat kereltje zijn neus is precies zo lang !

Hij heeft mij gefopt verdorie! Dat is niet Pinokkio, maar dat

is … dat is … Ja, wie is dat alweer ? Ik ken hem precies.

Nogal ne straffen kadee zulle. Wacht tot ik hem zie …

mij zo foppen !

Page 10: schoolkrant Pasen

De leerlingen van juf. Nathalie en juf. Petra hebben samen met juf. Marleen en juf. Isabelle al heel veel geoefend voor hun optreden: ―de straat‖. Zoals je op de foto’s kan zien, wordt het fantastisch mooi !!!

Page 11: schoolkrant Pasen

Teken er de ontbrekende deeltjes terug bij.

Kleur dan de tekening mooi.

Naam : ………………………………………….

Klas van juf. /meester ……………..

Page 12: schoolkrant Pasen

Deze dingen moeten de kinderen maken voor Grimaldini.

Meneer Raoul is de baas van het …

Pinokkio wordt door de andere kinderen uitgelachen, hij wordt …

De kinderen veranderen in … als ze si-garen roken.

Pinokkio is een … pop.

… is de vriend van Fox.

Het verhaal van Pinokkio noemen wij een …

Als je de letters uit de gekleurde hokjes hieronder invult, vind je nog een personage uit

de musical.

Naam : ………………………………………………………

Klas van juf. /meester : .…………………………………….

Page 13: schoolkrant Pasen

Maak de tekening van Grimaldini weer volledig. Teken de andere helft erbij. De volledige tekening vind je wel elders in deze krant.

Naam : …………………………………………..……. Klas : ………………………………………………….

Page 14: schoolkrant Pasen

Ha ha, Pinokkio!

Ben je een beetje gek of zo?

Je bent geen kind.

Je bent een pop

met een dikke houten kop.

Ha ha, Pinokkio!

Kijk je benen die staan zo.

Jij zou nu echt beter gaan,

voor wij jou de klas uit slaan!

Kijk eens naar die neus.

Die lijkt meer op een bezemsteel.

En zijn ogen zijn ook vreemd.

Hij kijkt een beetje scheel.

Hij heeft oren als een varken,

tanden als een paard.

Ik denk wel dat hij wel goed

zou branden in de open haard.

Ha ha, Pinokkio!

...

Hij zit vol met vijzen.

Dat is wel een beetje raar.

Ik zal eraan draaien

en dan valt hij uit elkaar.

Dan maak ik van al dat hout

een prachtig stapelbed.

Da's toch beter dan

zo een lange mislukte marionet.

Ha ha, Pinokkio

Ha ha, Pinokkio - Musical Pinokkio

PINOKKIO :

Jullie zijn zo lelijk!

Waarom zijn jullie zo stout?

Ik ben net als jullie.

Maar alleen ben ik van hout.

Gaat ons popje nu eens zielig doen misschien?

Jij gaat nu vertrekken!

Anders zul je eens wat zien!

Ha ha, Pinokkio!

...

Page 15: schoolkrant Pasen

Heel veel werk voor de boeg …

Een toneeltje spelen… thuis op zolder, in de jeugdbeweging of in de klas … we kennen

dat wel. Veel kinderen hebben dat wel eens gedaan. En het is altijd leuk als je eens in

de huid en de kleren van iemand anders mag kruipen: met een oud kleed van oma word

je dan de heks, met de trouwjurk van mama verander je dan in sneeuwwitje. Of met

het trouwkostuum van papa ben jij dan de burgemeester die alles te zeggen heeft …

Maar … een heuse “musical” (dat is een toneelstuk met veel muziek en dans), ja dat is

toch nog een ander paar mouwen!

Met “Pinokkio” hebben we dus meer dan onze handen vol. De komende weken wordt het

dus echt wel druk op de Zonneburcht. Er moet nog van alles gebeuren vooraleer bijna

alle leerlingen op het grote podium van “De Schakel” … een “toneeltje spelen”.

En nu we het over de leerlingen hebben: zij zijn natuurlijk de grote artiesten die het

zullen (moeten) doen! Maar het zal mooi en geslaagd zijn: van het “poppenatelier” - ge-

speeld door de jongste kinderen van juffen Mia, Kathleen D. en Hilde L. - tot de grote

“circusartiesten” van juf. Hannelore en alles wat daartussen, daarvoor en daarachter

komt. We zien er echt naar uit om alle Zonneburcht-leerlingen, de echte artiesten, aan

het werk te zien.

Druk? Ja zeg !

Wie maakt het verhaal en de dialoogjes (dat is wat de toneelspelers tegen elkaar moe-

ten zeggen)? Wie speelt “Pinokkio”? Hoe bouwen we de werkplaats van Gipetto? Wie

kan er zijn neus langer en weer korter maken? Hoe halen we een walvis op het podium

die alle circus-kinderen opeet? Hoe halen we daarna die kinderen uit die walvisbuik?

Waar halen we een (mooie) fee die met haar toverstokje haast alles kan? Hoe laten we

de circus-kinderen met een boot vertrekken naar Luilekkerland? Hoe … Wie … Waar

… ??? Zoveel vragen, zoveel vraagtekens! Wat hebben we ons op de nek gehaald? Ja,

santé … “een toneeltje spelen”, zo simpel is dat heus niet hoor.

Gelukkig zijn er heel wat leerkrachten en vriendelijke mensen om samen antwoorden te

zoeken op al die vragen, om duizend-en-één karweitjes uit te voeren.

En zo komt het dat er de laatste tijd in Zonneburcht kostuums worden genaaid en ge-

stikt dat het een lieve lust is (een musical voer je nu eenmaal niet op met die oude bed-

sprei op je rug), werd er geschilderd en getimmerd aan het decor (dat zijn de huisjes,

de pleintjes, de school, … en alle andere plaatsen waar het verhaal over Pinokkio zich

afspeelt), is er ondertussen een hele fraaie affiche gemaakt die je her en der wel zal

zien uithangen, alle muziekjes en geluidjes zijn (bijna) opgenomen en klaar om af te

spelen, de witte, rode, groene en blauwe lampen boven het podium zijn gecontroleerd

en vervangen waar nodig, de doos met schminkpotjes is aangevuld, …

Enkele juffen en meesters spelen ook een rol in het verhaal. Ze zijn al druk aan het

oefenen om hun tekst van buiten te kennen (hierbij enkele foto‟s van die repetities).

Bij de ene gaat dat wel wat vlotter dan bij de andere, maar één ding is zeker: Gipetto,

Grimaldini, Fox, Trot en alle andere zullen in vorm zijn, dat weet ik wel zeker. Ik zag

ze al bezig. En die neus? Jaja, langer wordt ze al. Nu moeten we nog proberen om ze

ook weer korter te krijgen. Dat lukt nog niet zo goed, maar het komt wel in orde.

Straks paasvakantie? Jazeker en dat heeft iedereen dubbel en dik verdiend. Maar

Page 16: schoolkrant Pasen

weet dan dat tijdens die vakantie veel leerkrachten heel wat van hun vrije dagen

druk in de weer zullen zijn om alles op tijd in orde te krijgen: schilderen, timmeren

en opbouwen van het decor, de muziek in de juiste volgorde plaatsen, kledij voor de

leerlingen naaien of stikken, zoeken of maken van alle zaken die nodig zijn op het

podium (dat noemen we de attributen), enz … enz … . Wie weet, maar ik denk dat,

straks als het Pasen is en de paashaas langskomt, al die leerkrachten een dubbel en

dik … paasei verdienen !!!

Bedankt iedereen en jullie hebben alvast de groeten van Pinokkio, ik heb hem gezien !

Page 17: schoolkrant Pasen

Test je kennis over Pinokkio. Wat weet je over één van de meest bekende sprookjes over de

hele wereld ?Pas op … telkens je een antwoord fout hebt, groeit je neus met een halve centi-

meter ! Dus … eerst goed nadenken.

Vraag 1 : Hoe heet de vader van Pinokkio ?

° Oscar ° Gipetto °Marcel Vraag 2 : Wat was het beroep van de vader van Gepetto ?

° Timmerman ° Onderwijzer ° Pottenbakker Vraag 3 : Waarvan is Pinokkio, de pop, gemaakt ?

° Karton ° Brooddeeg ° Hout

Vraag 4 : Wie maakt van Pinokkio een echte jongen ?

° De fee ° Sneeuwwitje ° Gipetto

Vraag 5 : Wat wordt er bij Pinokkio langer, telkens

hij liegt ?

° Zijn linkerbeen ° Zijn rechteroor ° Zijn neus

Vraag 6 : Door welk dier worden Gepetto en Pinokkio

opgeslokt ?

° Een spin ° Een walvis ° Een wolf

Page 18: schoolkrant Pasen

Vraag 7 : Hoe komen zij terug uit de buik van het dier ?

° Ze bellen de brandweer ° Ze maken een vuurtje met veel rook en het dier moet daarvan hoesten ° Ze nemen een taxi

Vraag 8 : Hoe heet de circusdirecteur ?

° Tom Boonen ° Balthazar Boma ° Mijnheer Raoul

Vraag 9 : Op welke dagen spelen wij het toneelstuk van Pinokkio ?

° 14 en 15 mei ° 16 en 17 mei ° 18 en 19 mei

Vraag 10 : Wat is er speciaal op maandag 16 mei ?

° Alle Pinokkio‟s moeten dan rusten, daarom is er die dag geen school ° Gepetto is die dag jarig ° Pinokkio gaat dan trouwen

Was het moeilijk ? Of was het een fluitje van een … neus ? Bekijk hieronder alvast de

juiste antwoorden :

Vraag 1 : Gipetto Vraag 2 : Timmerman Vraag 3 : Hout Vraag 4 : De fee

Vraag 5 : Zijn neus Vraag 6 : Een walvis Vraag 7 : Ze maken een vuurtje

Vraag 8 : Mijnheer Raoul Vraag 9 : 14 en 15 mei Vraag 10 : geen school

Page 19: schoolkrant Pasen

Onze vorige musical ―De Vogelvanger‖ op 11 en 12 maart 2006, was een groot succes. Enkele van onze oudste leerlingen hebben dit nog meegemaakt. Hieronder vindt u enkele van de vele reacties die we achteraf mochten ontvangen.

Ik en mijn familie vonden het optreden zeer goed.

Proficiat met het volledige vertoon!

Mama Cynthia

Dag Krist,

Wil jou en de leerkrachten en alle leerlingen via deze weg nog eens een dikke proficiat wensen met jullie prachtige

optreden zondag geweest. Ik vond het schitterend gedaan en we hebben er allen van

genoten. PROFICIAT!!

Groetjes en goed weekend mama oud-leerling Laurens

Dag Krist,

Aan jou en je hele ploeg collega’s : een dikke proficiat voor de

formidabele prestatie van deze avond! Het was heel mooi,

verzorgd, met een mooie, leerlinggerichte inhoud. Ook de

kostumering en de decors waren zeer geslaagd. En dan, vooral,

de goede keuze van de muziek!!!

Ik heb er echt van genoten, en ik heb gezien dat dit zo was in de

hele zaal. Proficiat !

Een dikke proficiat aan gans de

Zonneburcht voor het prachtige toneel.

Marleen (mama Jens)

Aan het volledige Zonneburcht team:

Proficiat, het was een schitterende voorstelling. Het doet deugd om te zien dat ons kind een plaatsje

gevonden heeft waar het zich thuis en gewaardeerd kan voelen.

Bedankt voor de reeds geleverde speciale inspanningen en goede zorgen.

Met vriendelijke groeten

Mama Sarah

Proficiat aan allemaal voor de mooie gezellige musical. Jullie mogen op de bovenste tree de mooiste pluim krijgen. Niets dan goed!!!

Mama van Brent

Geachte kinderen, leerkrachten en directie, Ne dikke proficiat aan iedereen voor het prachtige spektakel “de vogelvanger” we hebben ons geamuseerd!! Vooral aan alle leerkrachten en directie dank voor het vele werk en de voorbereidingen. Mvg ouders van Mathias

Ik wil jullie allemaal

proficiat wensen voor het

optreden in de schakel. Het

was prachtig, ze hebben het

allemaal zeer goed gedaan.

Groetjes; De papa van Marco

Page 20: schoolkrant Pasen

Geachte heer directeur, Bij deze wil ik u en alle medewerkers van de musical feliciteren voor de prachtige voorstelling van “De Vogelvanger”. Samen met mijn gezin heb ik fantastisch genoten van de mooie muziek en de prachtige dans. Het was duidelijk dat de kinderen en de leerkrachten zich ten volle hebben gegeven. Dit hele spektakel vermengd met humor en creativiteit zorgden voor een onvergetelijke avond. Nogmaals een dikke proficiat voor het hele team van de vogelvanger!

Met vriendelijke groeten Mama van Eva

De musical was echt prachtig!! Proficiat aan de directeur, meesters, juffen en alle kinderen. Sterk staaltje acteertalent! Ouders van Magalie

Aan allemaal een dikke

proficiat met de musical.

Het was ronduit prachtig!

Ouders van Katho

Leuk om al die kinderen hun ding te zien doen. Allemaal samen werd het een mooie voorstelling. Bravo aan iedereen. Ouders van Sammy

Proficiat aan iedereen met

het succesvolle

TOtaalspektakel “De Vogel-

vanger”. Chapeau!

Ouders van Michiel

Een heeeeeeeeeeeel DIKKE proficiat voor jullie prachtige muzikaal sprookjes-

spektakel!!!!!!!!!!!!!

Ook aan alle juffen en meesters!!!!

En vooral ook aan de lieve kinderen die hun UITERSTE best hebben gedaan; zeg het

hen maar.

Wat een organisatie!!!!!!voorbereiding!!!!en veeeeel geduld!!!!!

Veeeeeeeeeeel liefs!!!!!!!!!

Andre en Annemie

Proficiat aan alle juffrouwen en

kinderen en iedereen die het spek-

takel zo prachtig hebben gemaakt.

Gratis pannenkoeken voor in de

klas, zomaar!

Ouders van leen.

Aan directie, leerkrachten en leerlingen van

harte proficiat met het stijlvol gebrachte

“totaal spektakel De Vogelvanger”. Er zit

blijkbaar heel wat creatief en kunstenaars-

talent verborgen in de bevolking van Zonne-

burcht. Houden zo!…en nog veel succes toe-

gewenst aan de ganse schoolgemeenschap.

R&co

Page 21: schoolkrant Pasen

A L L E O P T R E D E N K G

I N D T C I R C U S E R E I

N V U A F N N Z O P N N N P

E O B U L O R C O H T I S E

H P S E I K X P L E D N H T

L U I L E K K E R L A N D T

A E G G G I T W A L V I S O

C S A P E O R M T O O K C J

I E A V N W I A N R P I H N

S O R K K R E I E O O I O N

U D E S G C H T Z A K T O E

M L I N M E F E E I I N L W

A R S C H A K E L N E G E M

circus

ezel

fee

Fox

Geweten

Gipetto

Grimaldini

hout

liegen

luilekkerland

musical

optreden

Pinokkio

Schakel

school

sigaar

Trot

walvis

pop

Zoek al deze woorden in het rooster. Met de letters die overblijven kan je een lange zin maken. Vul deze zin onderaan in met je naam en de klas van je kind en geef het strookje mee naar school. Misschien win je dan wel een klein prijsje !.

Oplossing : ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Naam : ………………………………….…………………. Ouder van ……………………………………………….... Uit de klas van juf./meester : ………….………………...