Download - Rondetafel Biobrandstoffen 8 maart 2005 BIORO NV BIODIESEL Lode Speleers BIORO NV.

Transcript
 • Dia 1
 • Rondetafel Biobrandstoffen 8 maart 2005 BIORO NV BIODIESEL Lode Speleers BIORO NV
 • Dia 2
 • Rondetafel Biobrandstoffen 8 maart 2005 2 BIORO NV Inhoud I.Wat is biodiesel ? II.Markt III.BIORO nv IV.Knelpuntenen uitdagingen V.Standpunten I.Wat is biodiesel ? II.Markt III.BIORO nv IV.Knelpuntenen uitdagingen V.Standpunten
 • Dia 3
 • Rondetafel Biobrandstoffen 8 maart 2005 3 BIORO NV I. Biodiesel, hernieuwbaar alternatief voor diesel Biodiesel is een mengsel van methyl-esters van plantaardige olin of vetten Biodiesel wordt via een milieuvriendelijk proces geproduceerd uit plantaardige grondstoffen zoals koolzaad, zonnebloem of soya Biodiesel is een volwaardig substituut voor petrochemische diesel: B100: 100 % pure biodiesel B5: 5 % biodiesel bijgemengd bij diesel Alle dieselvoertuigen zijn geschikt voor B5 Groot gedeelte van Duitse automerken zijn, eventueel met goedkope aanpassingskit, geschikt voor B100 Biodiesel is een mengsel van methyl-esters van plantaardige olin of vetten Biodiesel wordt via een milieuvriendelijk proces geproduceerd uit plantaardige grondstoffen zoals koolzaad, zonnebloem of soya Biodiesel is een volwaardig substituut voor petrochemische diesel: B100: 100 % pure biodiesel B5: 5 % biodiesel bijgemengd bij diesel Alle dieselvoertuigen zijn geschikt voor B5 Groot gedeelte van Duitse automerken zijn, eventueel met goedkope aanpassingskit, geschikt voor B100
 • Dia 4
 • Rondetafel Biobrandstoffen 8 maart 2005 4 BIORO NV I. Technische voordelen Superieure motorsmerende werking (nuttig als additief bij diesel) Geen nadelig effect op motorrendement Gelijkaardig brandstofverbruik als diesel Zwavelvrij, dus niet giftig voor catalysatoren Zeer veilig in gebruik en opslag Geurloos Superieure motorsmerende werking (nuttig als additief bij diesel) Geen nadelig effect op motorrendement Gelijkaardig brandstofverbruik als diesel Zwavelvrij, dus niet giftig voor catalysatoren Zeer veilig in gebruik en opslag Geurloos
 • Dia 5
 • Rondetafel Biobrandstoffen 8 maart 2005 5 BIORO NV I. Milieu-voordelen van biodiesel gebruik Kyoto: verminderde CO 2 eq.-emissies: 62 g/km of 2,66 ton CO 2 eq./ton biodiesel in 2010: 5,75 % doelstelling biobrandstoffen = Belgi: 440.000 ton biodiesel per jaar = 1,18 Mio ton verminderde CO2eq-emissies per jaar Biodiesel is volledig biodegradeerbaar en heeft een zeer lage toxiciteit Sterk verlaagde emissies van polluenten: CO-50% Roet-50% KWS, PAKs, nitroPAKs-90% SOx-100% NOx+0-10% Kyoto: verminderde CO 2 eq.-emissies: 62 g/km of 2,66 ton CO 2 eq./ton biodiesel in 2010: 5,75 % doelstelling biobrandstoffen = Belgi: 440.000 ton biodiesel per jaar = 1,18 Mio ton verminderde CO2eq-emissies per jaar Biodiesel is volledig biodegradeerbaar en heeft een zeer lage toxiciteit Sterk verlaagde emissies van polluenten: CO-50% Roet-50% KWS, PAKs, nitroPAKs-90% SOx-100% NOx+0-10%
 • Dia 6
 • Rondetafel Biobrandstoffen 8 maart 2005 6 BIORO NV I. Energie balans van biodiesel productie Tijdens de produktie van biodiesel ontstaat het hoogwaardige bijprodukt glycerine. De energie-waarde hiervan compenseert volledig de energie noodzakelijk om plantaardige olie om te zetten in biodiesel. Een grootschalige centrale produktie-eenheid is veel efficinter dan kleine, lokale installaties. Tijdens de produktie van biodiesel ontstaat het hoogwaardige bijprodukt glycerine. De energie-waarde hiervan compenseert volledig de energie noodzakelijk om plantaardige olie om te zetten in biodiesel. Een grootschalige centrale produktie-eenheid is veel efficinter dan kleine, lokale installaties. Energie-output: Biodiesel +54.000 MJ/ha Coproducten +61.000 MJ/ha TOTAAL +115.000 MJ/ha Energie-output: Biodiesel +54.000 MJ/ha Coproducten +61.000 MJ/ha TOTAAL +115.000 MJ/ha Energie-input: Landbouwteelt -12.000 MJ/ha Transport/Opslag -1.000 MJ/ha Processing -17.000 MJ/ha TOTAAL -30.000 MJ/ha Energie-input: Landbouwteelt -12.000 MJ/ha Transport/Opslag -1.000 MJ/ha Processing -17.000 MJ/ha TOTAAL -30.000 MJ/ha Energie-output/energie-input: 3,7
 • Dia 7
 • Rondetafel Biobrandstoffen 8 maart 2005 7 BIORO NV I. Macro-economische voordelen Verminderde afhankelijkheid van petroleum-import Sterke stimulering van de landbouwsector koolzaadteelt: EU 25 : 4,38 Mio hectare koolzaad in 2004 opbrengst: 3,5 4,5 ton/ha prijs koolzaad: +/- 200 /ton weinig ervaring met koolzaadteelt in Vlaanderen, echter sterke interesse Tewerkstelling: momenteel 18.000 jobs in de biodiesel-sector in Duitsland Bijproducten van biodiesel worden gebruikt in veevoeding en kunnen de Europese import van proteinehoudende grondstoffen reduceren Verminderde afhankelijkheid van petroleum-import Sterke stimulering van de landbouwsector koolzaadteelt: EU 25 : 4,38 Mio hectare koolzaad in 2004 opbrengst: 3,5 4,5 ton/ha prijs koolzaad: +/- 200 /ton weinig ervaring met koolzaadteelt in Vlaanderen, echter sterke interesse Tewerkstelling: momenteel 18.000 jobs in de biodiesel-sector in Duitsland Bijproducten van biodiesel worden gebruikt in veevoeding en kunnen de Europese import van proteinehoudende grondstoffen reduceren
 • Dia 8
 • Rondetafel Biobrandstoffen 8 maart 2005 8 BIORO NV II. Biodiesel in Europa: ambitieuze doelstellingen Richtlijn 2003/30/EG van 8 mei 2003 ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer voert referentiewaarden in: 2005 : 2 % 2010 : 5,75 % Groenboek Commissie van 29 november 2000 streeft naar 20 % vervanging van brandstoffen voor transport door alternatieve brandstoffen in 2020 Richtlijn 2003/30/EG van 8 mei 2003 ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer voert referentiewaarden in: 2005 : 2 % 2010 : 5,75 % Groenboek Commissie van 29 november 2000 streeft naar 20 % vervanging van brandstoffen voor transport door alternatieve brandstoffen in 2020
 • Dia 9
 • Rondetafel Biobrandstoffen 8 maart 2005 9 BIORO NV II. Biodiesel in Europa: ambitieuze doelstellingen
 • Dia 10
 • Rondetafel Biobrandstoffen 8 maart 2005 10 BIORO NV II. Biodiesel in Europa: een sterk groeiende markt
 • Dia 11
 • Rondetafel Biobrandstoffen 8 maart 2005 11 BIORO NV II. Biodiesel markt in Belgi Momenteel is de Belgische markt onbestaande wegens gebrek aan normen, accijnsregeling en beleid terzake Er is geen lokale productie van biodiesel in Belgi, in scherpe tegenstelling tot de buurlanden De Europese doelstelling van 5.75 % in 2010 staat voor een marktpotentieel van 440.000 ton biodiesel in Belgi Momenteel is de Belgische markt onbestaande wegens gebrek aan normen, accijnsregeling en beleid terzake Er is geen lokale productie van biodiesel in Belgi, in scherpe tegenstelling tot de buurlanden De Europese doelstelling van 5.75 % in 2010 staat voor een marktpotentieel van 440.000 ton biodiesel in Belgi
 • Dia 12
 • Rondetafel Biobrandstoffen 8 maart 2005 12 BIORO NV III. BIORO nv Missie: uitbouwen van lokale productie en commercialisatie van biodiesel in Vlaanderen Locatie productie eenheid : Gentse zeehaven Timing: 2005-2006: constructie productie eenheid Begin 2007: start productie van biodiesel Capaciteit: 65.000 135.000 ton biodiesel per jaar Investering:30 Miljoen Euro Missie: uitbouwen van lokale productie en commercialisatie van biodiesel in Vlaanderen Locatie productie eenheid : Gentse zeehaven Timing: 2005-2006: constructie productie eenheid Begin 2007: start productie van biodiesel Capaciteit: 65.000 135.000 ton biodiesel per jaar Investering:30 Miljoen Euro
 • Dia 13
 • Rondetafel Biobrandstoffen 8 maart 2005 13 BIORO NV Biodiesel productie plant
 • Dia 14
 • Rondetafel Biobrandstoffen 8 maart 2005 14 BIORO NV Biodiesel productie plant
 • Dia 15
 • Rondetafel Biobrandstoffen 8 maart 2005 15 BIORO NV III. BIORO nv Grondstoffen: koolzaad en koolzaadolie: 130.000 260.000 ton/jaar Tewerkstelling: direct: 45 (BIORO) + 100 (Havenarbeid) indirect: 1200-2400 (landbouw, transport, distributie,) Duurzaam ondernemen: nullozing afvalwater tijdens productie van biodiesel WKK - Warmte Kracht Koppeling energievriendelijk bouwen Grondstoffen: koolzaad en koolzaadolie: 130.000 260.000 ton/jaar Tewerkstelling: direct: 45 (BIORO) + 100 (Havenarbeid) indirect: 1200-2400 (landbouw, transport, distributie,) Duurzaam ondernemen: nullozing afvalwater tijdens productie van biodiesel WKK - Warmte Kracht Koppeling energievriendelijk bouwen
 • Dia 16
 • Rondetafel Biobrandstoffen 8 maart 2005 16 BIORO NV IV. Knelpunten en uitdagingen Omzetting Europese Richtlijn 2003/30 in Belgisch recht Omzetting biodiesel-productnorm EN14214 in NBN-norm Accijnsvrijstelling Marktintroductie Afschermen van de markt Koolzaadteelt versus beschikbare oppervlakte Omzetting Europese Richtlijn 2003/30 in Belgisch recht Omzetting biodiesel-productnorm EN14214 in NBN-norm Accijnsvrijstelling Marktintroductie Afschermen van de markt Koolzaadteelt versus beschikbare oppervlakte
 • Dia 17
 • Rondetafel Biobrandstoffen 8 maart 2005 17 BIORO NV IV. Accijnsvrijstelling Door accijnsvrijstelling wordt biodiesel competitief met gewone (petrochemische) diesel
 • Dia 18
 • Rondetafel Biobrandstoffen 8 maart 2005 18 BIORO NV IV. Markt-introductie Biodiesel moet zowel in zuivere vorm als in mengsels met gewone diesel op de markt toegelaten worden Een duidelijk en langetermijn gericht overheidsbeleid terzake is absoluut noodzakelijk om investeringen te verantwoorden De volgende maatregelen zijn noodzakelijk om fraude onmogelijk te maken: toekenning van het statuut fiscaal depot aan de biodiesel- productie-eenheden systeem van certificaten controle door Fapetro Biodiesel moet zowel in zuivere vorm als in mengsels met gewone diesel op de markt toegelaten worden Een duidelijk en langetermijn gericht overheidsbeleid terzake is absoluut noodzakelijk om investeringen te verantwoorden De volgende maatregelen zijn noodzakelijk om fraude onmogelijk te maken: toekenning van het statuut fiscaal depot aan de biodiesel- productie-eenheden systeem van certificaten controle door Fapetro
 • Dia 19
 • Rondetafel Biobrandstoffen 8 maart 2005 19 BIORO NV IV. Afscherming van de markt Belgi heeft momenteel geen productiecapaciteit voor biodiesel. Import van biobrandstoffen vanuit Brazili is een terechte vrees. Oplossing: importheffingen op biobrandstoffen afkomstig uit niet- EU-lidstaten Belgi heeft momenteel geen productiecapaciteit voor biodiesel. Import van biobrandstoffen vanuit Brazili is een terechte vrees. Oplossing: importheffingen op biobrandstoffen afkomstig uit niet- EU-lidstaten
 • Dia 20
 • Rondetafel Biobrandstoffen 8 maart 2005 20 BIORO NV IV. Koolzaadteelt versus beschikbare oppervlakte Om de 5,75% doelstelling te halen in 2010 is 9% van het Europees landbouwareaal nodig voor biobrandstoffen. (bron: Agro Europe Outlook 2005 Conference) Om in Belgi de 5,75% doelstelling voor biodiesel te halen in 2010 is 1,2 miljoen ton koolzaad nodig. Hiervoor is een oppervlakte nodig van 265.000 340.000 ha (bij een opbrengst van resp. 3,5 4,5 ton koolzaad per ha). Huidig koolzaadareaal in Belgi: 5987 hectare (2004) Haalbaar koolzaadareaal in Belgi: 50.000 hectare Om de 5,75% doelstelling te halen in 2010 is 9% van het Europees landbouwareaal nodig voor biobrandstoffen. (bron: Agro Europe Outlook 2005 Conference) Om in Belgi de 5,75% doelstelling voor biodiesel te halen in 2010 is 1,2 miljoen ton koolzaad nodig. Hiervoor is een oppervlakte nodig van 265.000 340.000 ha (bij een opbrengst van resp. 3,5 4,5 ton koolzaad per ha). Huidig koolzaadareaal in Belgi: 5987 hectare (2004) Haalbaar koolzaadareaal in Belgi: 50.000 hectare
 • Dia 21
 • Rondetafel Biobrandstoffen 8 maart 2005 21 BIORO NV IV. Koolzaadteelt versus beschikbare oppervlakte Extra import van koolzaad uit andere EU landen zal noodzakelijk zijn. Heden wordt de volledige Belgische behoefte aan petroleum ook gemporteerd, hoofdzakelijk uit niet-EU landen De integratie in 2004 van 10 nieuwe EU lidstaten met sterk agrarisch productiepotentieel zal op korte termijn reeds leiden tot een sterke productiestijging van alle landbouwgrondstoffen, met sterke neerwaartse druk op de prijzen als gevolg De extra vraag naar landbouwgrondstoffen voor biobrandstoffen verlaagt de druk op de prijzen en stimuleert de volledige Europese landbouwsector Extra import van koolzaad uit andere EU landen zal noodzakelijk zijn. Heden wordt de volledige Belgische behoefte aan petroleum ook gemporteerd, hoofdzakelijk uit niet-EU landen De integratie in 2004 van 10 nieuwe EU lidstaten met sterk agrarisch productiepotentieel zal op korte termijn reeds leiden tot een sterke productiestijging van alle landbouwgrondstoffen, met sterke neerwaartse druk op de prijzen als gevolg De extra vraag naar landbouwgrondstoffen voor biobrandstoffen verlaagt de druk op de prijzen en stimuleert de volledige Europese landbouwsector
 • Dia 22
 • Rondetafel Biobrandstoffen 8 maart 2005 22 BIORO NV V. Standpunten Biodiesel is een volwaardig alternatief voor gewone diesel. Biodiesel is een milieuvriendelijke, hernieuwbare biobrandstof met sterke technische, economische en ecologische voordelen. De Europese doelstellingen zijn van kracht en buitenlandse voorbeelden bevestigen het grote potentieel van de biobrandstoffen. Alle vormen van biobrandstoffen zijn complementair en even noodzakelijk om de Europese doelstellingen te halen. Biodiesel is een volwaardig alternatief voor gewone diesel. Biodiesel is een milieuvriendelijke, hernieuwbare biobrandstof met sterke technische, economische en ecologische voordelen. De Europese doelstellingen zijn van kracht en buitenlandse voorbeelden bevestigen het grote potentieel van de biobrandstoffen. Alle vormen van biobrandstoffen zijn complementair en even noodzakelijk om de Europese doelstellingen te halen.
 • Dia 23
 • Rondetafel Biobrandstoffen 8 maart 2005 23 BIORO NV V. Standpunten De overheid dient dringend een stabiel juridisch en economisch kader te scheppen voor de invoering van de biobrandstoffen in Belgi. De producenten zijn klaar voor de actie en wachten op de overheid voor de accijnsvrijstelling en een duidelijk langetermijn beleid terzake. We verliezen kostbare tijd en Belgi heeft reeds een zeer grote achterstand in te halen ten opzichte van de buurlanden. De overheid dient dringend een stabiel juridisch en economisch kader te scheppen voor de invoering van de biobrandstoffen in Belgi. De producenten zijn klaar voor de actie en wachten op de overheid voor de accijnsvrijstelling en een duidelijk langetermijn beleid terzake. We verliezen kostbare tijd en Belgi heeft reeds een zeer grote achterstand in te halen ten opzichte van de buurlanden.
 • Dia 24
 • Rondetafel Biobrandstoffen 8 maart 2005 BIORO NV Contact : Lode Speleers BIORO NV Skaldenstraat 121 E1 B-9042 Sint-Kruis-Winkel (Gent) [email protected] Contact : Lode Speleers BIORO NV Skaldenstraat 121 E1 B-9042 Sint-Kruis-Winkel (Gent) [email protected]