Download - Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

Transcript
Page 1: Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

“Techniek vind ik heel interessant. Lekker sleutelen aan auto’s en vrachtwagens. Ontwikke

MotorvoertuigentechniekTransport en logistiek

2014-2015

Page 2: Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

WelzijnWelkom2

4 Studeren bij het

Regio College

Motorvoertuigentechniek10 Assistent mobiliteitsbranche

BOL/BBL,niveau1

10 Autotechnicus (AT)/

Bedrijfsautotechnicus (BAT)

BOL/BBL,niveau2

11 Eerste autotechnicus (EAT)

BOL/BBL,niveau3

11 Eerste bedrijfsautotechnicus

(EBAT)

BBL,niveau3

12 Serviceadviseur

mobiliteitsbranche

BOL/BBL,niveau3

15 Technisch specialist (TS)

BOL/BBL,niveau4

Transport en logistiek18 Logistiek medewerker

BBL,niveau2

18 Logistiek teamleider

BBL,niveau3

21 Logistiek supervisor

BBL,niveau4

23 Chauffeur goederenvervoer

BBL,niveau2

Data open avonden 2014*

Zaandam & Purmerend

• Woensdag 22 januari, 18.00 - 21.00 uur

• Donderdag 20 maart, 18.00 - 20.30 uur

• Woensdag 18 juni, 18.00 - 20.00 uur

* Data onder voorbehoud, kijk op www.regiocollege.nl

Page 3: Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

3

Welkom

Hallo!Leuk dat je geïnteresseerd bent in een opleiding bij

het Regio College. We hopen dat je in dit boekje een

opleiding vindt die bij je past. Heb je nog vragen of

wil je hulp bij het maken van een keuze? Neem dan

contact op met ons Servicecentrum. Zij helpen je

graag verder. Telefoon: (075) 681 90 01,

e-mail: [email protected].

Je kunt natuurlijk ook zelf een kijkje nemen bij het

Regio College. Dit kun je bijvoorbeeld doen tijdens

de open avonden. Of maak een afspraak bij één van

onze opleidingen en ervaar het zelf. Je kunt bijvoor-

beeld proefstuderen en zelf aan de slag gaan bij de

opleiding van je keuze.

Kijk op www.mijnopleidingjouwopleiding.nl voor

alle mogelijkheden van proefstuderen. Meer informatie

vind je ook op onze website, www.regiocollege.nl.

Page 4: Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

4

Onderwijs bij het Regio College

Ons onderwijs kent twee

belangrijke uitgangspunten:

1. Je doet het zelfJe bent zelf verantwoordelijk

voor wat je gaat leren en hoe

je dat gaat leren. Je werkt zo

zelfstandig mogelijk. Dat wordt

later in je beroep ook van je

verwacht. Natuurlijk helpen

wij je daarbij. Vanaf het begin

gaan we hiermee oefenen.

2. Leren in de praktijkAl onze opleidingen zijn erop

gericht dat je straks kunt func-

tioneren in een beroep en/of de

maatschappij. Dat leer je het

beste in levensechte situaties.

Daarom zijn stages en leerwerk-

plekken een belangrijk onderdeel

van je opleiding.

Wat is beroepsgericht onderwijs?Je wordt opgeleid voor de

arbeidsmarkt. Deze wil graag

medewerkers met kennis en

vaardigheden van een bepaald

beroep, die zo zelfstandig

mogelijk kunnen werken

(afhankelijk van het functie-

niveau) en op de juiste manier,

passend bij het werk. Je

moet competent zijn. Dat wil

zeggen, een juiste mix ontwik-

kelen van jouw persoonlijke

talenten, kennis, vaardigheden,

houding en motivatie. Daar

werk je aan tijdens je oplei-

ding. Je gaat aan de slag met

opdrachten uit het werkveld

en oefent in praktijk situaties

op school en op je stage- of

leerwerkplek.

Wanneer krijg je een diploma? Je krijgt je diploma als je aan

al je onderwijsverplichtingen

hebt voldaan, je functioneren

op de stage of leerwerkplek

als voldoende is beoordeeld

en je je examen hebt behaald.

Daaronder vallen ook de eisen

die aan je worden gesteld voor

loopbaan en burgerschap en

voor Nederlands, rekenen en

Engels (afhankelijk van het

opleidingsniveau).

Meer op schoolIn het schooljaar 2014-2015

wordt vooral het aantal uren op

school uitgebreid. In totaal heb

je dan 1000 contacturen. Dat is

vergelijkbaar met het voort-

gezet onderwijs.

Een veilige en leefbare schoolWe willen dat iedereen die naar

het Regio College komt zich er

prettig én veilig voelt. Daarom

zorgen we voor gebouwen en

een leeromgeving waarin ieder-

een zo goed mogelijk onder-

wijs kan volgen. Een omgeving

waarin iedereen zich thuis

voelt, wie of wat je ook bent.

Vooral naar school of vooral werken?

BOL of BBL?Veel opleidingen kun je op

twee manieren volgen: via

de beroepsopleidende leerweg

(BOL) of via de beroepsbege-

leidende leerweg (BBL). Het

verschil tussen beide leerwegen

is het aantal uren dat je in de

Studeren bij het Regio College

Page 5: Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

Studeren bij het Regio College

praktijk werkt. In beide leer-

wegen word je opgeleid voor

hetzelfde diploma.

BOL: leren en stage lopenIn de BOL ga je in principe

de hele week naar school.

Om praktijkervaring op te

doen loop je stage. Het aantal

praktijkuren verschilt per

opleiding, maar ligt tussen de

twintig en zestig procent van

de totale studieduur.

BBL: werken en lerenWil je graag meteen aan

de slag? Dan is de BBL iets

voor jou. Je hebt al werk of je

krijgt (binnenkort) een baan.

Je werkt minimaal drie dagen

en gaat meestal één dag per

week naar school.

Wat zijn je kansen op de arbeidsmarkt?Welke opleiding geeft straks

de beste kans op een baan?

Dat verschilt per opleiding.

Kijk voor meer informatie op

www.kansopwerk.nl en

www.beroepinbeeld.nl.

Leren in de praktijk

BeroepspraktijkvormingTijdens je opleiding staat het

leren in de praktijk centraal.

Daarom vindt een deel van je

opleiding plaats in de praktijk:

de beroepspraktijkvorming

(bpv). Bij een BOL-opleiding

loop je één of meer keer stage.

Volg je een BBL-opleiding dan

heb je een baan, ook wel leer-

werkplek genoemd.

De bpv van zowel de BOL als de

BBL vindt plaats bij een erkend

leerbedrijf of een erkende

instelling. Een overzicht van

erkende leerbedrijven bij jou in

de buurt vind je op de website

www.stagemarkt.nl.

In het leerbedrijf moet je

ver schillende praktijkopdrach-

ten uitvoeren. Tijdens je bpv

word je begeleid door iemand

van de werkvloer en een docent

van je opleiding.

Begeleiding

Wij willen dat je succes hebt

in je opleiding en begeleiden je

daarbij. We denken ook met je

mee over je verdere loopbaan

en het beroep dat het beste bij

je past.

LoopbaancoachAls deelnemer van het Regio

College heb je een persoonlijke

begeleider: de loopbaancoach.

Hij of zij begeleidt je tijdens

je opleiding en is je eerste

aanspreekpunt bij vragen en

problemen.

Specialistische begeleiding Wanneer je loopbaancoach

je niet voldoende kan helpen,

word je doorverwezen naar de

specialisten van het Service-

centrum:

• loopbaan- en zorgadviseurs:

voor advies over je loopbaan

en het beroep dat bij je past,

als je het lastig vindt om

een keuze te maken, als je

een beperking hebt, als je je

thuissituatie even niet met

5

Page 6: Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

school kunt combineren of als

je erover denkt te stoppen;

• leerwerkmakelaar:

voor hulp bij het vinden van

een leerwerkplek;

• maatschappelijk werkers:

voor hulp bij persoonlijke

problemen;

• ombudsman: voor klachten

en vragen over onrechtmatige

behandeling;

• vertrouwenspersoon: voor een

melding en/of gesprek over

grensoverschrijdend gedrag.

Daarnaast zijn er andere

mogelijkheden om je te helpen

je schoolloopbaan zo succes-

vol mogelijk te laten verlopen:

X-tra (wanneer je vanwege

problemen wel wat extra hulp

kunt gebruiken), StapOver (als

je de verkeerde keuze hebt

gemaakt), extra taalles en hulp

bij dyslexie. Op onze website

vind je precies welke voor-

zieningen het Regio College

heeft voor leerlingen die extra

ondersteuning nodig hebben.

Informatiebalie ServicecentrumHier kun je terecht voor in-

formatie over onze opleidingen

én advies krijgen over het

plannen van je eigen (studie-)

loopbaan. Kom gerust langs!

Locaties Servicecentrum:

• Cypressehout 99, Zaandam

• Spinnekop 1, Purmerend

(075) 681 90 01

servicecentrum@

regiocollege.nl

Openingstijden Zaandam:

• ma t/m do 9.00 - 17.00 uur

• vrij 9.00 - 14.00 uur

Kijk voor de openingstijden in

Purmerend en tijdens de school-

vakanties op onze website.

Toelating

Van het vmbo naar het mboOnze mbo-opleidingen sluiten

goed aan op het voort gezet

onderwijs. Afhankelijk van je

leerweg, gekozen sector en

vakkenpakket heb je met een

vmbo-diploma het recht om

in te stromen in een passende

mbo-opleiding.

VakkenpakketVoor een aantal mbo-opleidingen

is het verstandig wanneer je ook

nog een bepaald vak in je vakken-

pakket hebt. Ook worden er soms

eisen gesteld aan de hoogte van

je cijfers voor bepaalde vakken.

Je begint dan beter voorbereid

aan je opleiding.

Studeren bij het Regio College6

Leerweg vmbo Instroomrecht voor mbo-opleiding

> Geen diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl) niveau 1

> Diploma basisberoepsgerichte leerweg (bl) niveau 2

> Diploma kaderberoepsgerichte (kl),

gemengde (gl) en theoretische leerweg (tl) niveau 3 of 4

Page 7: Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

Studeren bij het Regio College

Andere vooropleiding?Heb je een andere vooropleiding

dan vmbo en wil je instromen

in een bepaalde opleiding? Kijk

bij de opleidingsinformatie wat

de toelatingseisen zijn.

Aanmelding

Hoe eerder, hoe beterAls je in augustus met een

opleiding wilt beginnen, meld

je dan zo vroeg mogelijk aan,

liefst voor 1 april. Hoe eerder je

je aanmeldt, hoe groter je kans

op plaatsing in de opleiding

van je keuze, want vol is vol.

Je kunt je digitaal aanmel-

den via onze website. Bij het

Servicecentrum kun je een

papieren aanmeldings formulier

aanvragen.

Digitale intaketestNa aanmelding word je uit-

genodigd voor een digitale

intaketest. Na de intaketest

volgt meestal een intake-

gesprek. Daarna hoor je of je

de opleiding kunt doen die je

hebt gekozen. Dit doen we om

er zeker van te zijn dat je de

opleiding kiest die bij je past.

Van aanmelding tot plaatsingOp onze website kun je bekij-

ken welke stappen je doorloopt

vanaf het moment van aan-

melding tot het moment dat je

wordt geplaatst in de opleiding.

Kosten

Lesgeld (BOL-opleiding)Ben je op 1 augustus 2014 18

jaar of ouder en volg je een

BOL-opleiding? Dan moet je

lesgeld betalen. Dit is wette-

lijk verplicht. De bedragen van

het lesgeld 2014-2015 zijn nog

niet bekend. Het lesgeld voor

2013-2014 bedraagt € 1090. Voor

het schooljaar 2014-2015 zal dit

bedrag iets hoger zijn.

Cursusgeld (BBL-opleiding)Ben je op 1 augustus 2014

18 jaar of ouder en volg je een

BBL-opleiding? Dan betaal je

cursusgeld. Dit is wettelijk ver-

plicht. In veel gevallen betaalt

je werkgever het cursusgeld.

De bedragen voor 2014-2015 zijn

nog niet bekend. Het cursus-

geld 2013-2014 voor niveau 1 en

2 is € 226. Voor niveau 3 en 4 is

dat € 549. Voor 2014-2015 zullen

de bedragen iets hoger zijn.

Opleidingsgebonden leermiddelenDit zijn leermiddelen, instru-

menten en gereedschappen,

die je zelf aanschaft om de

opleiding te kunnen volgen.

Deze blijven van jou.

Niet-opleidingsgebonden kostenDit zijn kosten voor extra

voorzieningen, faciliteiten of

activiteiten, die niet altijd nood-

zakelijk zijn voor het volgen en

met succes afronden van een

opleiding, maar om het onder-

wijs aantrekkelijker te maken.

Meedoen is vrijwillig. Als je niet

meedoet kun je wel verplicht

worden op school aanwezig te

zijn. Je hoort voor de start van

het schooljaar wat je waarvoor

betaalt. <

7

Page 8: Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

Er rijden in Nederland miljoenen auto’s en

vrachtwagens rond. Dit komt onder andere door

de centrale ligging van ons land. Veel goe-

deren worden aangevoerd via de havens en vanuit

Nederland over de weg getransporteerd door heel

Europa. Deze auto’s moeten allemaal veilig

kunnen rijden. Net als de vele personen- en

bedrijfsauto’s die dagelijks onderweg zijn.

Reparatie en onderhoud, daar draait

het om. In de autotechniek ben jij daarvoor verant-

woordelijk. Meestal werk je in een garage,

maar je kunt ook werken bij een gespecialiseerd

bedrijf zoals banden- en wielservicebedrijven

of schadeherstelbedrijven.

Iets voor jou?

Je bent gek op alles wat zich

voortbeweegt. In je vrije tijd

sleutel je graag aan auto’s,

brommers of scooters. Je vraagt

je altijd af hoe iets werkt. Je

bent precies, steekt graag de

handen uit de mouwen en bent

handig met gereedschap. Daar-

naast vind je het leuk om de

ontwikkelingen bij te houden.

Verder kun je goed met klan-

ten omgaan. Je zult regelmatig

klanten te woord moeten staan

die met je meekijken tijdens

je werk. Heb je al de nodige

ervaring opgedaan als monteur,

maar wil je hogerop komen of

je verder specialiseren? Ook dan

zijn er voldoende opleidings-

mogelijkheden.

Motorvoertuigen-techniek

8

Page 9: Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

9Kijk ook eens op de site

www.passionforpower.nl,

over jouw toekomst in de

wereld van cars, trucks en

bikes, met informatie over

alle branches, opleidings­

informatie en filmpjes!

”Techniek vind ik heel interessant. Lekker aan auto’s sleutelen. Door mijn werk weet ik precies wat de laatste technische ontwikkelingen zijn!”

Page 10: Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

10 Motorvoertuigentechniek

Assistent mobiliteitsbrancheBOL/BBL, niveau 1

Hoe ziet je werk eruit?Elke auto moet regelmatig naar de garage

voor een kleine of grote onderhoudsbeurt. Als

assistent mobiliteitsbranche voer je eenvoudige,

veel voorkomende onderhouds- en controle-

werkzaamheden uit aan personen- of bedrijfs-

auto’s. Daarbij kun je denken aan werkzaam-

heden op het gebied van controle, vervanging,

reparatie en demontage, zoals het vervangen van

banden of het verversen van olie. Zo voorkom je

dat de eigenaar van een voertuig met pech langs

de weg komt te staan. Je werkt met auto’s en/

of motoren. Je zult regelmatig klanten te woord

moeten staan die met je meekijken tijdens je

werk.

Wat leer je?Tijdens de opleiding werk je aan de compe-

tenties die horen bij de kerntaak: assisteert bij

het verrichten van (technische) werkzaamheden

in de werkplaats mobiliteitsbedrijf.

Beroepspraktijkvorming (bpv) BOL: in de tweede helft van het eerste jaar loop

je twee tot drie dagen per week stage.

BBL: je werkt minimaal 24 uur per week bij een

erkend leerbedrijf (garagebedrijf of een instelling

op het gebied van motorvoertuigentechniek) en

je gaat één dag per week naar school.

ToelatingJe bent taal- en rekenvaardig.

Duur 1 jaar

Plaats Zaandam

Vervolgopleiding(Bedrijfs)autotechnicus niveau 2

Kosten• cursusgeld (BBL) of

lesgeld (BOL) (vanaf 18 jaar);

• opleidingsgebonden leermiddelen ± € 600

(incl. ± € 75 voor werkkleding);

• niet-opleidingsgebonden kosten ± € 45.

Autotechnicus (AT)/Bedrijfsautotechnicus (BAT)BOL/BBL, niveau 2

Hoe ziet je werk eruit?Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan

(bedrijfs)auto’s kun je allerlei lastige storingen

tegenkomen. Als (bedrijfs)autotechnicus leer

je verschillende onderhouds- en reparatiewerk-

zaamheden uit te voeren aan complexe voer-

tuigen, bijvoorbeeld auto’s met een dieselmotor.

Je leert onder meer distributieriemen en koppe-

lingen vervangen, en voert remrevisies uit; alle-

maal werkzaamheden die regelmatig voorkomen

in een garage. Er is veel vraag naar autotechnici,

maar verder leren kan natuurlijk ook.

Wat leer je?Je werkt op school of op je werkplek zelfstandig

aan een bepaalde opdracht, maar tegelijkertijd

werk je ook veel samen met andere klasgenoten

of monteurs. Je overlegt hoe je een bepaalde

taak gaat uitvoeren en je helpt elkaar daarbij.

Daarnaast kun je op basis van het verhaal van

een klant gericht bepaalde storingen opsporen

en oplossen.

Tijdens de opleiding werk je aan de competen-

ties die behoren bij de volgende kerntaken:

• onderhoud uitvoeren aan personen- en

bedrijfsauto’s en lichte bestelwagens;

• reparaties uitvoeren aan personen- en

bedrijfsauto’s en lichte bestelwagens.

Beroepspraktijkvorming (bpv) BBL: je werkt minimaal 24 uur per week bij een

erkend leerbedrijf op het gebied van motorvoer-

tuigentechniek en je gaat één dag per week naar

school.

BOL: vanaf de tweede helft van het eerste jaar

loop je drie dagen per week stage.

Page 11: Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

11

Toelating• vmbo-diploma bl met wiskunde;

• diploma Assistent mobiliteitsbranche niveau 1;

• vergelijkbaar diploma met wiskunde en

natuurkunde.

Duur 2 jaar

Plaats Zaandam en Purmerend

Vervolgopleiding• Eerste autotechnicus niveau 3;

• Eerste bedrijfsautotechnicus niveau 3;

• Serviceadviseur mobiliteitsbranche niveau 3.

Kosten BOL• lesgeld (vanaf 18 jaar);

• opleidingsgebonden leermiddelen ± € 475

(incl. ± € 75 voor werkkleding);

• niet-opleidingsgebonden kosten ± € 45.

Kosten BBL• cursusgeld (vanaf 18 jaar);

• opleidingsgebonden leermiddelen ± € 630;

• niet-opleidingsgebonden kosten ± € 45.

Eerste autotechnicus (EAT)BOL/BBL, niveau 3

Eerste bedrijfsautotechnicus (EBAT)BBL, niveau 3

Hoe ziet je werk eruit?Wanneer je al een aantal jaren in een garage

werkt, merk je hoe leuk het is om het vak van

monteur volledig te beheersen. In deze opleiding

ligt het zwaartepunt op het zelfstandig opsporen

en verhelpen van allerlei storingen en de daar-

mee samenhangende demontage- en afstelwerk-

zaamheden. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken

aan het vervangen van een versnellingsbak of

een achteras, of aan het reviseren van een motor.

Je verricht ook APK-keuringen. Met deze oplei-

ding ontwikkel je je dus tot een allround vakman

die leiding kan geven aan andere monteurs. Er

is veel vraag naar monteurs met deze opleiding,

maar je kunt je ook specialiseren.

Wat leer je?Tijdens de opleiding werk je aan de competen-

ties die behoren bij de volgende kerntaken:

• onderhoud uitvoeren aan personen- en

bedrijfsauto’s en lichte bestelwagens;

• reparaties uitvoeren aan personen- en bedrijfs-

auto’s en lichte bestelwagens;

• diagnose stellen aan personen- en bedrijfs-

auto’s en lichte bestelwagens.

Beroepspraktijkvorming (bpv) BBL: je werkt minimaal 24 uur per week als

technicus bij een erkend leerbedrijf op het

gebied van motorvoertuigentechniek en je gaat

één dag per week naar school.

BOL: vanaf de tweede helft van het eerste jaar

loop je twee tot drie dagen per week stage.

In het tweede jaar is dat drie dagen per week.

Toelating• vmbo-diploma kl, gl of tl (BOL);

• diploma Autotechnicus (AT) niveau 2;

• diploma Bedrijfsautotechnicus (BAT) niveau 2.

Opleidingsvariant• Heb je het diploma Eerste autotechnicus?

Dan krijg je veel vrijstellingen voor de

opleiding Eerste bedrijfsautotechnicus.

• Heb je het diploma Eerste bedrijfsauto-

technicus? Dan krijg je veel vrijstellingen voor

de opleiding Eerste autotechnicus.

Duur 2 jaar

Plaats Zaandam

Vervolgopleiding• Technisch specialist niveau 4;

• Eerste auto-elektrotechnicus niveau 4.

Kosten EAT BOL• lesgeld (vanaf 18 jaar);

• opleidingsgebonden leermiddelen ± € 575

(incl. ± € 75 voor werkkleding);

• niet-opleidingsgebonden kosten ± € 45.

Kosten EAT BBL• cursusgeld (vanaf 18 jaar);

• opleidingsgebonden leermiddelen ± € 520;

• niet-opleidingsgebonden kosten ± € 45.

Page 12: Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

12 Motorvoertuigentechniek

Kosten EBAT BBL• cursusgeld (vanaf 18 jaar);

• opleidingsgebonden leermiddelen ± € 540;

• niet-opleidingsgebonden kosten ± € 45.

Serviceadviseur mobiliteitsbrancheBOL/BBL, niveau 3

Hoe ziet je werk eruit?De serviceadviseur is de schakel tussen de klant

en de werkplaats. Je bent het gezicht van het

bedrijf. Je bent het aanspreekpunt voor de klant

en informeert over garantie, schade, onderhoud

en reparatie. Samen met de klant bespreek je

wat er moet gebeuren aan de auto. Je plant de

werkzaamheden in de werkplaats en controleert

aan de hand van een werkorder of deze zijn

uitgevoerd. Met de klant spreek je af wanneer

hij zijn auto weer kan komen halen. Je handelt

klachten af en je probeert nieuwe klanten te

werven. Verder onderhoud je de contacten met

leasemaatschappijen.

Je bent servicegericht, communicatief sterk

en vindt plannen en regelen leuk. Kortom, je

zorgt ervoor dat de klant vanaf het moment van

binnenkomst tot het afleveren van de auto op

een klantvriendelijke en correcte wijze wordt

geholpen.

Wat leer je?Tijdens de opleiding werk je aan de competen-

ties die behoren bij de volgende kerntaken:

• service, diensten en producten verkopen;

• werkplaatsplanning beheren;

• facturen opstellen;

• relaties acquireren en beheren.

Beroepspraktijkvorming (bpv) BBL: je werkt minimaal 24 uur per week als

technicus bij een erkend leerbedrijf op het

gebied van motorvoertuigentechniek en je gaat

één dag per week naar school.

BOL: vanaf de tweede helft van het eerste jaar

loop je twee tot drie dagen per week stage. In

het tweede en derde jaar is dat drie dagen per

week.

Toelating• vmbo-diploma kl, gl of tl (BOL);

• diploma Autotechnicus niveau 2 of

vergelijkbare vooropleiding.

Duur2 jaar (BBL) – in bezit van AT-diploma

3 jaar (BOL)

Plaats Zaandam

VervolgopleidingWerkplaatsmanager niveau 4

(door vrijstellingen duurt deze opleiding

nog maar 1 à 2 jaar)

Kosten BOL-opleiding• lesgeld (vanaf 18 jaar);

• opleidingsgebonden leermiddelen ± € 830

in het eerste jaar, ± € 480 in het tweede en

derde jaar;

• niet-opleidingsgebonden kosten ± € 45.

Kosten BBL-opleiding• cursusgeld (vanaf 18 jaar);

• opleidingsgebonden leermiddelen ± € 480;

• niet-opleidingsgebonden kosten ± € 45.

Page 13: Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

13

Page 14: Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

14

“Quote......... ........ . ”

”Ik werkte al een aantal jaar als autotechnicus, maar wilde me graag verder specialiseren in de elektronica. Ik heb de opleiding Technisch specialist gevolgd en spoor nu alle mogelijke storingen op.”

Page 15: Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

15

Technisch specialist (TS)BOL/BBL, niveau 4

Hoe ziet je werk eruit?In de autotechniek wordt tegenwoordig veel

elektronica toegepast. Vaak is het voor een door-

gewinterde technicus moeilijk om de technische

ontwikkelingen op dit gebied bij te houden. Heb

je enkele jaren ervaring als autotechnicus en wil

je je verder specialiseren in de elektronica? Kun

je bovendien goed zelfstandig werken? Dan is

deze opleiding iets voor jou.

Je leert alle mogelijke storingen opsporen en

verhelpen door onderdelen te vervangen. Dat

betekent dat je een goed ontwikkeld technisch

inzicht moet hebben. Storingen die vaker optre-

den in een bepaald systeem rapporteer je aan

de importeur of leverancier. Daarnaast beschrijf

je werkprocedures, zodat de eerste monteur een

soortgelijke storing de volgende keer ook zelf

kan verhelpen. In de autobranche is veel vraag

naar dit soort specialisten.

Wat leer je?Tijdens de opleiding werk je aan de competen-

ties die behoren bij de volgende kerntaken:

• reparaties uitvoeren aan personenauto’s;

• diagnose stellen aan personenauto’s.

Beroepspraktijkvorming (bpv)BBL: je werkt minimaal 24 uur per week als

technicus bij een erkend leerbedrijf op het

gebied van motorvoertuigentechniek en je gaat

één dag per week naar school.

BOL: vanaf de tweede helft van het eerste jaar

loop je twee tot drie dagen per week stage.

Vanaf het tweede jaar is dat drie dagen per

week.

Toelating• vmbo-diploma kl, gl of tl (BOL);

• diploma Eerste autotechnicus (EAT) niveau 3;

• diploma Eerste bedrijfsautotechnicus (EBAT)

niveau 3.

OpleidingsvariantHeb je het diploma Eerste (bedrijfs)auto-

elektrotechnicus, dan word je direct toegelaten

tot het tweede leerjaar.

Duur2 jaar (BBL)

4 jaar (BOL)

Plaats Zaandam

Kosten• lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL) (vanaf 18 jaar);

• opleidingsgebonden leermiddelen ± € 430;

• niet-opleidingsgebonden kosten ± € 45.

Motorvoertuigentechniek

“Quote......... ........ . ”

Page 16: Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

16

Nederland heeft in de transportwereld door haar

centrale ligging aan zee en de diepgewortelde

handelsgeest een naam hoog te houden.

Met een eigen luchtvaartindustrie, havens van

wereldformaat en een fijnmazige infrastructuur

van snelwegen en rivieren.Transport is van

levensbelang voor de Nederlandse econo-

mie. Om het goederenvervoer in goede banen te

leiden zijn vakmensen nodig. Operationeel

medewerkers die ervoor zorgen dat alles op de

juiste tijd en plaats klaarstaat. Vrachtwagen-

chauffeurs die al die goederen veilig en snel vervoeren, in Nederland en Europa. Kortom,

een dynamische wereld: elke dag anders en

altijd in beweging!

Iets voor jou?

Je bent een echte aanpakker.

Je bent zorgvuldig en je kunt je

werk goed plannen. Als je in een

magazijn aan de slag wil moet

je voorzichtig kunnen werken.

Je moet goederen kunnen op slaan

zonder dat ze beschadigen. Werk

je al in een magazijn en wil je

doorgroeien naar een leiding-

gevende functie? Dan moet je

goed in teamverband kunnen

werken. En niet bang zijn om

het heft in handen te nemen.

Lijkt het je leuk om dagelijks

met een vrachtwagen op de weg

te zitten? Dan moet je wel zelf-

standig kunnen werken, want

meestal ben je alleen onderweg.

Transporten logistiek

Page 17: Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

17

Page 18: Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

18

Logistiek medewerkerBBL, niveau 2

Hoe ziet je werk eruit?Als logistiek medewerker doe je laad- en los-

werkzaamheden in een pakhuis, magazijn, loods

of ander type opslagplaats. Niet met de hand,

maar met een reach- of heftruck. Verder contro-

leer je binnenkomende en uitgaande goederen.

Je zet allerlei goederen verzendklaar en je slaat

goederen op met behulp van een heftruck.

Omdat je ook documenten moet invullen en

controleren, leer je ook administratieve vaar-

digheden. Je kunt meteen aan de slag na deze

opleiding. Verder leren kan natuurlijk ook.

Wat leer je?Je leert netjes met de goederen om te gaan

zodat ze bijvoorbeeld niet beschadigen of beder-

ven. Ook leer je goed om te gaan met gevaarlijke

stoffen. Tijdens de opleiding werk je aan de com-

petenties die behoren bij de volgende kerntaken:

• goederen ontvangen en opslaan;

• goederen verzamelen en verzendklaar maken;

• voorraad inventariseren;

• verkoop- en administratietaken uitvoeren

binnen de mobiliteitsbranche.

Beroepspraktijkvorming (bpv) Je werkt minimaal 24 uur per week bij een

erkend leerbedrijf (magazijn) en je gaat één dag

per week naar school.

Toelating Vmbo-diploma bl, kl, gl of tl

Duur 2 jaar

Plaats Zaandam

VervolgopleidingLogistiek teamleider niveau 3

Kosten• cursusgeld (vanaf 18 jaar);

• opleidingsgebonden leermiddelen ± € 250;

• niet-opleidingsgebonden kosten ± € 45.

Logistiek teamleiderBBL, niveau 3

Hoe ziet je werk eruit?Een logistiek teamleider wordt ook wel

ploegchef, magazijnchef of magazijnmeester

genoemd. Als logistiek teamleider ben je ver-

antwoordelijk voor je medewerkers en je zorgt

ervoor dat alles gesmeerd loopt.

• Je zorgt ervoor dat de medewerkers en vork-

heftrucks worden ingezet om alle werkzaam-

heden te doen.

• Je let op de veiligheid van je medewerkers.

• Je controleert op arbo- en milieuregels.

Bij al deze handelingen spelen nauwkeurigheid,

veiligheid én de computer een grote rol. Je legt

verantwoording af aan de warehouse manager.

Wat leer je?Tijdens de opleiding werk je aan de competen-

ties die behoren bij de volgende kerntaken:

• coördineren en meewerken bij de ontvangst

en opslag van goederen;

• coördineren en meewerken bij het verzamelen

en verzendklaar maken van goederen;

• coördineren en meewerken bij het

inventariseren van de voorraad;

• ondersteunen bij de inzet van mensen en

middelen.

Beroepspraktijkvorming (bpv) Je werkt minimaal 24 uur per week bij een

erkend leerbedrijf op het gebied van logistiek en

je gaat één dag per week naar school.

ToelatingDiploma Logistiek medewerker niveau 2

Duur 2 jaar

Plaats Zaandam

VervolgopleidingLogistiek supervisor niveau 4

Kosten• cursusgeld (vanaf 18 jaar);

• opleidingsgebonden leermiddelen ± € 350;

• niet-opleidingsgebonden kosten ± € 45.

Transport en logistiek

Page 19: Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

19”Ik laad, los en controleer binnen-komende en uit-gaande goederen en zorg ervoor dat alles verzendklaar staat.”

Page 20: Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

20 Transport en logistiek”Ik stuur een team aan van logistiek teamleiders en medewerkers en hou me onder meer bezig met het plannen van de inzet van mensen en materieel. Een verantwoordelijke en boeiende baan.”

Page 21: Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

21

Logistiek supervisorBBL, niveau 4

Hoe ziet je werk eruit?Als logistiek supervisor plan en organiseer je de

werkzaamheden in het warehouse (magazijn)

van een bedrijf. Je mag de boel niet in de soep

laten lopen want anders kan het bedrijf haar

producten niet meer verkopen. Je stuurt een

team van groepsleiders en medewerkers aan. Je

zorgt dat de medewerkers efficiënt worden inge-

zet en dat de beschikbare middelen goed worden

gebruikt. Je houdt je vaak bezig met het perso-

neelsbeleid, de veiligheidseisen en de kwaliteit

van de producten. Daarnaast zorg je voor het

ontvangen, controleren, beheren en verzendklaar

maken van de goederen. De meeste van deze

taken verdeel je onder de medewerkers.

Wat leer je?Tijdens de opleiding leer je hoe je het vervoers-

proces bedenkt, administreert en bewaakt. Je

leert hoe je een bestelling moet voorbereiden en

klaar voor verzending moet maken. Verder leer je

hoe je medewerkers moet aansturen en motive-

ren en waar je op moet letten als je personeels-

beleid uitvoert. Ook leer je aan welke regels alle

medewerkers zich moeten houden.

Tijdens de opleiding werk je aan de competen-

ties die behoren bij de volgende kerntaken:

• input leveren voor het beleid en het beleid

uitvoeren;

• het logistieke proces aansturen;

• het personeelsbeleid uitvoeren;

• zakelijke contacten onderhouden.

Iets voor jou?Ben je al werkzaam in de sector en heb je

leidinggevende capaciteiten? Kun je goed in

teamverband werken en ben je niet bang om het

heft in handen te nemen? Dan is deze opleiding

iets voor jou.

Beroepspraktijkvorming (bpv) Je werkt minimaal 24 uur per week bij een

erkend leerbedrijf op het gebied van logistiek en

je gaat één dag per week naar school.

ToelatingDiploma Logistiek teamleider niveau 3

Duur 2 - 3 jaar

Plaats Zaandam

Kosten• cursusgeld (vanaf 18 jaar);

• opleidingsgebonden leermiddelen ± € 450;

• niet-opleidingsgebonden kosten ± € 45.

Transport en logistiek

Page 22: Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

22

”Het is heerlijk om onderweg te zijn. Als chauffeur kom je overal en ontmoet je veel mensen. Je bent veel op jezelf aange-wezen, maar ik zou niet anders willen!”

Page 23: Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

23Transport en logistiek

Chauffeur goederenvervoerBBL, niveau 2

Verreweg de meeste goederen worden in

Nederland over de weg vervoerd. Ons land

wordt niet voor niets ‘Nederland distributie-

land’ genoemd. In deze opleiding leer je wat er

allemaal komt kijken bij het vervoer van diverse

goederen. Het tekort aan vrachtwagenchauffeurs

in Nederland kan de komende jaren oplopen tot

58.000 mensen. Tot 2015 zijn er al 49.000 chauf-

feurs nodig om de werknemers te vervangen die

onder meer met pensioen gaan. Na je opleiding

kun je dus meteen aan de slag, maar verder leren

kan natuurlijk ook. Bijvoorbeeld door je te speci-

aliseren in verhuizingen, exceptioneel transport,

afvalstoffenvervoer of ADR (gevaarlijke stoffen).

Daarnaast kun je ook de opleiding Planner weg-

transport doen.

Iets voor jou?Je vindt het leuk om dagelijks met een vracht-

wagen op de weg te zitten. Je kunt zelfstandig

werken, want meestal ben je alleen onderweg.

Daarnaast beschik je over het nodige verant-

woordelijkheidsgevoel, want het vervoeren van

goederen is nooit zonder risico. Ten slotte ben je

tamelijk handig. Kleine storingen aan je wagen

moet je namelijk zelf kunnen verhelpen.

Wat leer je?Je leert veilig rijden, met oog voor de overige

weggebruikers en het milieu. Ook krijg je les

over verschillende soorten voertuigen, ladingen

en het voorbereiden en afhandelen van een rit.

2toDriveBen je 16,5 jaar? Dan kun je al starten met het

volgen van rijlessen voor rijbewijs B via 2toDrive.

Als je 17 bent mag je het praktijkexamen afleg-

gen. Kijk op www.2todrive.nl of informeer

naar de mogelijkheden en voorwaarden bij het

Servicecentrum.

Beroepspraktijkvorming (bpv) Je werkt minimaal 24 uur per week bij een

erkend leerbedrijf (transportbedrijf) en je gaat

één dag per week naar school.

ToelatingVmbo-diploma bl of een vergelijkbaar diploma

Duur 2 jaar

Plaats Zaandam

VervolgopleidingPlanner wegtransport niveau 3

Kosten*• cursusgeld (vanaf 18 jaar);

• opleidingsgebonden leermiddelen ± € 300;

• niet-opleidingsgebonden kosten ± € 45.

*exclusiefkostenrijbewijsB,CenCE

Page 24: Regio College Motorvoertuigentechniek Transport en Logistiek 2014-2015

24 Welzijn

Regio CollegeHet Regio College is een

regionaal opleidingencentrum

(roc) nauw verbonden met de regio

Zaanstreek-Waterland.

Jongeren en volwassenen

kunnen bij ons terecht voor:

• Middelbare beroeps-

opleidingen

• Beroepsgerichte cursussen

en trainingen

• Bedrijfsopleidingen

• Volwassenenonderwijs

• Havo en vwo voor

volwassenen (vavo)

Servicecentrum Neem voor informatie en

advies contact op met ons

Servicecentrum.

(075) 681 90 01

[email protected]

Locaties Motorvoertuigentechniek Cypressehout 97

1507 EK Zaandam

Spinnekop 1

1444 GN Purmerend

Locatie Transport en LogistiekCypressehout 97

1507 EK Zaandam

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN / TEKST: AfDELING PR & COMMUNICATIE REGIO COLLEGE / VORMGEVING: STUDIO LIEKE WEENINK /

LETTERONTWERP JOSSCHRIfT: JOS ELSENDOORN / fOTOGRAfIE: MARCEL DE CNOCK, fLORIS DE JONG, MAyKE SWEMLE, ISTOCKPHOTO /

DRUK: VENHUIS COMMUNICATIE PRODUCTIES, HEM / © REGIO COLLEGE, AfDELING PR & COMMUNICATIE, AUGUSTUS 2013

www.regiocollege.nl