Download - Rapport van het CommScope Marktonderzoek 2013hoadd.noordhoff.nl/sites/7714/_assets/7714d01.pdf · Retail 2,5% Serviceprovider 5,5% Technologie/IT 35,0% Transport/logistiek 3,2% Nutsvoorzieningen

Transcript
 • Een rapport over wereldwijde trends op het gebied van bedrijfsnetwerken

  Rapport van het CommScope Marktonderzoek 2013

 • ii

  Game changers. Trends en technologieën die de regels veranderen. Daarbij kunt u denken aan de opkomst van Ethernet, draadloos breedband en glasvezel netwerken. Dit soort game changers – hetgeen we kunnen vertalen als baanbrekende ontwikkelingen - veranderen niet alleen de manier waarop IT-managers hun bedrijfsnetwerk en datacenter zien en beheren, maar beïnvloeden ook de manier waarop leveranciers de vormgeving van componenten benaderen en de mate waarin IT de eindgebruiker ondersteunt en tevreden stelt.

  We hebben het geluk dat we leven en werken in een tijd en branche waarin allerlei baanbrekende ontwikkelingen zich voordoen. Tussen al die ontwikkelingen is het belangrijk te bepalen welke daadwerkelijk als baanbrekend kunnen worden beschouwd.

  In de zevende versie van de CommScope Enterprise Survey vroegen wij IT-managers en professionals wereldwijd door welke belangrijkste trends en technologieën we volgens hen momenteel anders aankijken tegen zakelijke IT.

  Dit heeft tot de volgende lijst met vijf hoofdpunten geleid: cloud computing, intelligente infrastructuur, het effect van het nieuwe mobiele personeelsbestand van tegenwoordig, het gerealiseerde potentieel van 40GbE en 100GbE, en de uitdaging bij het realiseren van grotere energiebesparingen.

  Elk punt weerspiegelt de diversiteit en reikwijdte van innovatie zowel binnen het datacenter als overal in de IT-infrastructuur. De CommScope Enterprise Survey 2013, die meer is dan een momentopname van de hedendaagse branche, biedt een kijkje op 2013 en daarna.

  Inleiding

  InhoudsopgaveSamenvatting van bevindingen 1

  Methodologie en respondenten 2

  Enquêteresultaten

  • Trend 1: zakelijke mobiliteit 6

  • Trend 2: cloudservices 8

  • Trend 3: 40GbE en 100GbE 10

  • Trend 4: intelligente infrastructuur 13

  • Trend 5: groene, betrouwbare stroom 16

  Conclusies 19

  Bijlage 21

 • 1

  Samenvatting van bevindingenWe hebben respondenten gevraagd welke game changers van invloed zijn op hun

  organisatie. Vijf trends en technologieën zijn het meest genoemd:

  1 Zakelijke mobiliteit: 44% van de ondervraagde deelnemers ziet het

  wijdverbreide gebruik van mobiele technologie als baanbrekende

  ontwikkeling. Gemiddeld schatten respondenten dat 43% van alle

  telefoongesprekken in bedrijfspanden mobiel verlopen. 35% geeft

  aan dat er ter plaatse een DAS (Distributed Antenna System) is

  geïmplementeerd om het interne draadloze verkeer te ondersteunen.

  2 Cloudservices: 44% van de ondervraagde respondenten wijst ook

  op cloudservices als baanbrekende ontwikkeling. 74% van de

  respondenten gebruikt momenteel enige vorm van cloudservices.

  Hoewel 21% momenteel cloudtechnologie gebruikt om meer dan de

  helft van hun toepassingen uit te voeren, denkt 52% dat tegen 2017

  meer dan de helft van hun toepassingen zich extern in de cloud bevindt.

  3 40GbE en 100GbE: 32% van de respondenten geeft aan dat 40GbE

  en 100GbE een wezenlijk effect op toekomstige activiteiten zal hebben,

  waarbij de meerderheid de opkomst van lasergeoptimaliseerde multimode

  noemt. Onder de respondenten is ook overeenstemming over hun

  installatiestrategie voor toekomstige datacenters. 61% van de exploitanten

  geeft de voorkeur aan een pre-terminated datacenteroplossing in plaats

  van een fi eld-terminated oplossing.

  4 Intelligente infrastructuur: ongeveer een op de drie ondervraagden

  geeft aan dat intelligente infrastructuur nodig is als baanbrekende

  ontwikkeling op het gebied van IT-infrastructuur. De belangrijkste

  factor, die is genoemd in 61% van de enquêtes, is de

  toenemende behoefte aan meer productiviteit.

  5 Groene, betrouwbare stroom: energieverbruik staat nog altijd

  hoog op de agenda van veel respondenten. 24% geeft aan

  dat energiezuinige en milieuvriendelijke initiatieven de komende

  vijf jaar een baanbrekende ontwikkeling worden. Gemiddeld

  proberen respondenten het energieverbruik met 18% te verlagen;

  hun strategieën omvatten servervirtualisatie, consolidatie en

  cloud computing.

  .

 • 2

  Methodologie en respondentenAls voorbereiding op het rapport van dit jaar heeft CommScope IT-professionals overal

  ter wereld gevraagd naar hun mening. De lijst is samengesteld op basis van onze

  database met contactpersonen die al dan niet klant van CommScope zijn. Daarnaast

  hebben we IT-professionals die de CommScope-website bezochten, gedurende vier

  weken gevraagd om deel te nemen aan de enquête.

  De enquête is online gehouden om een zo groot mogelijke deelname te realiseren en

  invoerfouten te voorkomen. Teneinde de enquête zo toegankelijk mogelijk te maken,

  was deze beschikbaar in tien verschillende talen. In totaal hebben 1104 IT-professionals

  uit 63 landen (zie bijlage A) en vijf geografi sche regio’s (afbeelding 1.1) gereageerd.

  De enquêterespondenten zijn afkomstig

  uit allerlei branches. 35% is actief in

  een technologie- of IT-gerelateerde

  bedrijfstak. IT-professionals in de fi nanciële

  dienstverlening/het bankwezen,

  industrie/productie, het onderwijs en

  de overheidssector vertegenwoordigen

  gezamenlijk 36%.

  Onderwijs 8,6%

  Financiële dienstverlening/bankwezen 10,2%

  Overheid 7,4%

  Gezondheidszorg 3,5%

  Industrie/productie 9,7%

  Ontspanning/toerisme/horeca 1,6%

  Olie 1,5%

  Farmacie 1,1%

  Professionele services 5,4%

  Onroerend goed 1,3%

  Retail 2,5%

  Serviceprovider 5,5%

  Technologie/IT 35,0%

  Transport/logistiek 3,2%

  Nutsvoorzieningen 3,6%

  Afbeelding 1.1

  Afbeelding 1.2

  AZIË-P

  ACIFIC

  MIDD

  EN-OO

  STEN, AFRIKA

  NOOR

  D-AMERI

  KA

  CARAÏBEN, LATIJNS-AMERIKA

  EURO

  PA

 • 3

  Zoals blijkt uit afbeelding 1.3

  vertegenwoordigen respondenten zowel

  grote als kleine bedrijven, waarbij de

  hoogste percentages afkomstig zijn uit

  bedrijven aan beide uiteinden van het

  spectrum. 15% werkt voor bedrijven met

  maximaal 50 medewerkers, terwijl 14%

  voor bedrijven met meer dan 10.000

  medewerkers werkt.

  De antwoorden waren redelijk gelijkmatig

  verdeeld over de regio’s, met uitzondering

  van de regio Azië-Pacifi c, waar meer dan

  41% van alle antwoorden vandaan kwam.

  Het is interessant dat het totale aantal

  respondenten uit de opkomende regio

  Caraïben/Latijns-Amerika bijna 50% hoger

  was dan het aantal uit de grotere Noord-

  Amerikaanse markt.

  Wereldwijde regio Percentage respondenten Aantal respondenten

  Azië-Pacifi c 41,6% 459

  Caraïben, Latijns-Amerika 22,1% 244

  Europa 11,9% 131

  Midden-Oosten, Afrika 10,0% 110

  Noord-Amerika 14,5% 160

  Totaal aantal ingevulde enquêtes 1104

  Afbeelding 1.4

  Methodologie en respondenten

  Aantal medewerkers

  Meer dan10.001

  5,001–10,000

  2,501–5,000

  1,001–2,500

  501–1,000

  201–500

  101–200

  51–100

  1–50

  0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%

  De balken geven het percentage van de respondenten weer.

  10,0% 12,0% 14,0% 16,0%

  Afbeelding 1.3

 • 4

  Voor een beter inzicht in hun operationele

  en inkoopomgeving hebben we deelnemers

  gevraagd wat voor hen de belangrijkste

  criteria zijn bij het selecteren van IT-

  infrastructuuronderdelen (in dit geval

  bekabeling). De resultaten zijn weergegeven

  in afbeelding 1.5, waarbij productkwaliteit

  wordt genoemd in meer dan drie kwart van

  de enquêtes.

  Omdat we wilden weten hoe de

  inkoopdynamiek is veranderd, hebben we

  de resultaten in afbeelding 1.5 vergeleken

  met de antwoorden uit de CommScope

  Enterprise Survey 2009. Productkwaliteit is

  nog altijd een van de hoogste prioriteiten,

  maar wordt minder vaak genoemd in

  deze enquête (78%) dan drie jaar geleden

  (82%). Het is niet zo dat IT-managers

  minder nadruk leggen op de kwaliteit, maar

  de prijs (waarop de aandacht is komen

  te liggen tijdens de economische crisis)

  is belangrijker geworden, met een een

  stijging van 59% in 2009 tot 65% in 2013.

  Prijsgevoeligheid heeft inmiddels technische

  prestaties vervangen als het op een na

  meestgenoemde inkoopcriterium.

  Opmerking: afbeelding 1.5 bevat de

  populairste criteria. Teneinde de belangrijkste

  criteria te bepalen, hebben we respondenten

  gevraagd slechts één antwoord te kiezen

  (afbeelding 1.6). Als IT-managers echter

  moeten kiezen, wordt de aanbeveling van

  een betrouwbare consultant in plaats van de

  prijs aangemerkt als op een na belangrijkste

  factor.

  Methodologie en respondenten

  Afbeelding 1.6

  Beschikbaarheid van producten

  Eén leverancier

  Totaalaanbod van oplossingen

  Garantie

  Technische prestaties

  Reputatie van installateur

  Aanbeveling van consultant

  Kwaliteit van product

  Reputatie van product/merk

  Prijs

  Reputatie van fabrikant

  0.0%

  4.1%

  7.0%

  7.3%

  5.4%

  7.8%

  1.7%

  17.9%

  11.8%

  20.6%

  14.2%

  2.3%

  5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

  De balken geven het percentage van de respondenten weer.

  Afbeelding 1.5

  Beschikbaarheid van producten

  Eén leverancier

  Totaalaanbod van oplossingen

  Garantie

  Technische prestaties

  Reputatie van installateur

  Aanbeveling van consultant

  Kwaliteit van product

  Reputatie van product/merk

  Prijs

  Reputatie van fabrikant

  0.0%

  32.1%

  15.8%

  39.1%

  44.6%

  53.9%

  27.8%

  15.0%

  51.0%

  78.1%

  65.4%

  52.9%

  10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

  De balken geven het percentage van de respondenten weer.

  60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

 • 5

  Afbeelding 1.7 Selecteer een van de volgende antwoorden als belangrijkste factor bij het nemen van deze beslissing.

  Afbeelding 1.7 laat zien hoe selectiecriteria

  per regio kunnen verschillen. In bijvoorbeeld

  Azië-Pacific en CALA is de aanbeveling

  van een consultant de belangrijkste factor.

  In Europa, Noord-Amerika, en het Midden-

  Oosten en Afrika is dit een van de minder

  belangrijke factoren.

  Een laatste opmerking

  Bij het presenteren van de bevindingen

  van de CommScope Enterprise Survey

  2013 hebben we percentages afgerond

  op het dichtstbijzijnde gehele getal, met

  uitzondering van de tabellen en grafieken.

  Hierin zijn waarden afgerond op de

  dichtstbijzijnde tiende van een procent.

  In de hoofdtekst van het rapport wordt elke

  van de belangrijkste vijf baanbrekende

  ontwikkelingen geanalyseerd, zoals

  gedefinieerd door de enquêterespondenten.

  De koptekst van elke sectie wordt gevolgd

  door het percentage respondenten die

  de betreffende ontwikkeling hebben

  genoemd in hun enquête. De baanbrekende

  ontwikkelingen worden in volgorde

  gepresenteerd, te beginnen met het vaakst

  genoemde antwoord.

  RegioAntwoordopties Azië-Pacific Caraïben, Europa Midden- Noord- Latijns- Oosten, Amerika Amerika Afrika

  Reputatie van fabrikant 1% 2% 2% 6% 6%

  Prijs 11% 9% 19% 23% 23%

  Reputatie van product/merk 14% 14% 7% 7% 10%

  Kwaliteit van product 16% 14% 27% 30% 30%

  Aanbeveling van consultant 27% 24% 6% 3% 1%

  Reputatie van installateur 2% 1% 4% 1% 1%

  Technische prestaties 5% 3% 17% 13% 13%

  Garantie 8% 6% 2% 2% 3%

  Totaalaanbod van oplossingen 4% 14% 6% 10% 8%

  Eén leverancier 10% 9% 6% 1% 1%

  Beschikbaarheid van producten 3% 5% 6% 5% 5%

  Methodology and respondents

 • 6

  “ Eenvoudig gezegd, in deze trend schuilt een groot potentieel om de productiviteit van informatiewerkers drastisch te verbeteren. Wanneer medewerkers mogelijkheden hebben om altijd en overal productief te zijn, kunnen ze hun creativiteit op elk gewenst moment de vrije loop laten zonder dat ze constant op hun horloge hoeven te kijken of hun werkplek proberen te ontvluchten.” – David Pennington, Mobile Devices at Work, www.forbes.com, 3/01/12

  Trend 1: zakelijke mobiliteit (44%)

  Afbeelding 2.1

  100%

  90%

  80%

  70%

  60%

  50%

  40%

  30%

  20%

  10%

  0%

  0,0%

  3,1%

  4,2%

  7,4%

  7,0%

  7,4%

  14,2%

  10,8%

  12,2%

  19,1%

  11,3%

  3,1%

  5,0% 10,0%

  De balken geven het percentage van de respondenten weer.

  15,0% 20,0%

  Of het nu het gebruik van mobiele telefoons,

  tablets of laptops betreft: de opkomst

  van mobiele technologie op de werkplek

  verandert snel het zakelijke IT-landschap.

  De CommScope Enterprise Survey 2013

  weerspiegelt de trend op het gebied van

  BYOD (Bring Your Own Device), want 44%

  van de respondenten geeft aan dat de

  ondersteuning van mobiele technologie een

  belangrijke baanbrekende ontwikkeling zal

  zijn in de komende vijf jaar.

  Uit de enquête blijkt dat gemiddeld 43%

  van alle telefoongesprekken vanuit een

  bedrijfsfaciliteit mobiel verloopt (afbeelding

  2.1). Omdat het gebruik van smartphones

  doorzet, is het begrijpelijk waarom mobiele

  technologie zo belangrijk is voor veel

  van deze ondervraagden. Veel bedrijven

  proberen de uitdagingen ten aanzien van

  dekking en capaciteit het hoofd te bieden

  door een DAS (Distributed Antenna System)

  te installeren, zoals is weergegeven in

  afbeelding 2.2.

  Zoals blijkt uit afbeelding 2.2, geeft slechts

  30% van de ondervraagde bedrijven aan dat

  de dekking en capaciteit van het signaal van

  hun huidige telefoonmaatschappij voldoende

  is voor het huidige mobiele verkeer. Er

  dient te worden opgemerkt dat de sterkte

  en betrouwbaarheid van een signaal kan

  variëren op basis van allerlei factoren, zoals

  tijd van de dag, verkeerspatronen buiten het

  gebouw, en het weer.

  Nee, niet nodig, de signaaldekking en -capaciteit zijn voldoende, 29,6%

  Ja, DAS was geïnstalleerd door draadloze provider, 22,8%

  Ik weet het niet, 13,9%

  Nee, maar we zijn bezig met de evaluatie, 13,5%

  Ja, DAS was geïnstalleerd door mijnbedrijf, 12,0%

  Nee, mijn bedrijf en de draadloze provider kunnen geen overeenstemming bereiken over DAS, 8,2%

  Figure 2.2

 • 7

  Omdat het lastig is om binnen een gebouw

  een betrouwbaar signaal te beveiligen en

  handhaven, heeft 35% van de respondenten

  een DAS (Distributed Antenna System)

  geïnstalleerd om de signaaldekking en

  -capaciteit te verbeteren.

  De overige 36% van de bedrijven geeft

  aan dat ze momenteel niet de mogelijkheid

  hebben om afdoende mobiele dekking of

  capaciteit te bieden.

  Het is niet verbazingwekkend dat 76% van

  de respondenten meldt dat werknemers

  binnen het gebouw (of zelfs daarbuiten)

  een plek met voldoende signaal moeten

  zoeken. Hoewel het percentage bedrijven

  met ‘ronddwalende’ medewerkers hoog lijkt,

  ligt het werkelijke aantal veel lager. Slechts

  ongeveer een op de vijf respondenten denkt

  dat medewerkers bij meer dan de helft van de

  mobiele gesprekken vanuit hun bedrijfspand

  zich moet verplaatsen. Gemiddeld moeten

  medewerkers bij ongeveer 23% van alle

  mobiele gesprekken binnen het pand elders

  op zoek naar een betrouwbaar signaal.

  Uit de enquête blijkt ook dat de uitdaging

  van voldoende dekking en capaciteit binnen

  gebouwen niet alleen van invloed is op

  de productiviteit van medewerkers, maar

  ook op hun veiligheid. Volgens schattingen

  van NENA (National Emergency Number

  Association) vinden dagelijks meer dan

  400.000 noodoproepen plaats. Op de

  vraag of er voldoende aandacht wordt

  besteed aan de behoeften aan mobiele

  communicatie van hulpdiensten zoals de

  brandweer en politie, antwoordt slechts 57%

  ‘Ja’ (zie afbeelding 2.3).

  Trend 1: zakelijke mobiliteit (44%)

  Ik weet het niet, maar hoop het wel, 29,2%

  Ja, 56,5%

  Nee, 14,3%

  Afbeelding 2.3

 • 8

  Trend 2: cloudservices (44%)

  De overstap naar IT-services en -toepassingen

  in de cloud staat op de tweede plaats op

  onze lijst met baanbrekende ontwikkelingen,

  waarbij 44% van de enquêterespondenten

  aangeeft dat deze overstap een grote invloed

  heeft op het beheer van hun infrastructuur en

  datacenter.

  In de CommScope Enterprise Survey

  2013 bevestigt bijna drie kwart van

  de enquêterespondenten dat ze al

  cloudtoepassingen hebben geïmplementeerd

  (afbeelding 3.1).

  Door de snelheid van deze invoering lopen

  respondenten van de CommScope Enterprise

  Survey voorop, in elk geval in de Verenigde

  Staten. Uit een apart onderzoek van Current

  Analysis blijkt dat 64% van de ondervraagde

  bedrijven momenteel cloud computing

  gebruikt; de overige bedrijven zegt dat ze in

  de komende 24 maanden werkbelasting in

  de cloud zullen implementeren en/of apps

  via de cloud zullen gebruiken1.

  Afbeelding 3.2 bevat de distributie van

  de huidige cloudimplementatie onder de

  ondervraagde respondenten. De cijfers

  wijzen erop dat zakelijke IT-professionals

  terughoudend te werk gaan wanneer ze een

  cloudmodel invoeren.

  IT-toepassingen in de cloud Nu over 5 jaar

  Geen 25,6% 9,1%

  Minder dan 50% 53,1% 39,2%

  50% en meer 21,3% 51.6%

  Afbeelding 3.1

  Afbeelding 3.2

  100%

  90%

  80%

  70%

  60%

  50%

  40%

  30%

  20%

  10%

  5%

  0%

  0.0%

  1.8%

  2.5%

  1.7%

  2.2%

  3.3%

  9.8%

  5.0%

  10.3%

  12.4%

  12.1%

  13.3%

  25.6%

  5.0% 10.0% 15.0%

  De balken geven het percentage van de respondenten weer.

  20.0% 25.0% 30.0%

 • 9

  Afbeelding 3.3

  100%

  90%

  80%

  70%

  60%

  50%

  40%

  30%

  20%

  10%

  5%

  0%

  0,0%

  5,0%

  9,3%

  5,9%

  6,3%

  8,2%

  16,9%

  6,9%

  9,0%

  8,9%

  9,8%

  4,6%

  9,1%

  2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0%

  De balken geven het percentage van de respondenten weer.

  14,0% 16,0% 18,0% 20,0%

  Trend 2: cloudservices (44%)

  Is de huidige interesse in cloudtechnologie

  alleen een eerste verkenning of betekent deze

  dat vroegtijdig een langetermijnoplossing

  wordt ingevoerd? Uit afbeelding 3.3 blijkt dit

  laatste. Tegen 2017 verwacht 90% van de

  ondervraagde bedrijven minstens enkele van

  hun toepassingen over te brengen naar de

  cloud. 52% verwacht dat meer dan de helft

  van hun toepassingen zich binnen vijf jaar in

  een publieke of private cloud bevindt.

 • 10

  In een whitepaper dat in 2013 is opgesteld

  door CommScope en Cisco Systems,

  werd opgemerkt dat “organisaties met een

  effectieve planning en implementatie voor

  40/100 Gigabit Ethernet (GbE) potentiële

  knelpunten kunnen wegnemen en de

  voordelen van een gevirtualiseerde omgeving

  voor hun organisatie volledig kunnen

  benutten”.2

  De kansen en uitdagingen van 40/100GbE

  zijn ook niet voorbijgegaan aan de

  respondenten van de CommScope Enterprise

  Survey 2013. 32% geeft aan dat het snellere

  platform aanzienlijke gevolgen heeft voor

  toekomstige activiteiten, waarmee 40GbE en

  100GbE op de derde plaats staat in onze

  lijst met baanbrekende IT-ontwikkelingen.

  Afbeelding 4.1 geeft aan hoe belangrijk

  een langetermijnplan voor 40/100GbE is

  voor IT-professionals. Uit de cijfers blijkt dat

  over vijf jaar de meeste toepassingen naar

  verwachting zullen worden uitgevoerd in

  een 1/10 GbE-architectuur. Met andere

  woorden, de verwachte overgang naar

  40/100GbE duurt nog minstens vijf jaar.

  Deze begint waarschijnlijk bij de backbone

  van het datacenter voordat uiteindelijk overal

  gestructureerde bekabeling van bedrijven

  wordt gemigreerd.

  Wanneer het moment is aangebroken om

  het datacenter over te brengen naar 40GbE,

  zegt 55% van de respondenten dat ze naar

  verwachting een lasergeoptimaliseerde

  multimode-glasvezel zullen implementeren.

  35% verwacht OM4 in gebruik te nemen,

  terwijl 20% de voorkeur geeft aan OM3

  (afbeelding 4.2).

  Bedrijfspand DatacenterToepassingen over 5 jaar Horizontaal Verticaal Horizontaal Backbone

  Ethernet van 100 MB/sec 9,5% 7,2% 6,9% 5,7%

  Ethernet van 1 GB/sec. 38,7% 19,3% 22,5% 15,5%

  Ethernet van 10 GB/sec. 33,4% 41,9% 38,0% 32,9%

  Ethernet van 40 GB/sec. 8,9% 16,3% 15,1% 21,8%

  Ethernet van 100 GB/sec. 8,2% 13,6% 14,8% 20,9%

  Trend 3: 40GbE en 100GbE (32%)

  “ Met effectieve planning en implementatie voor 40/100 Gigabit Ethernet (GbE) kunnen organisaties potentiële knelpunten wegnemen en de voordelen van een gevirtualiseerde omgeving voor hun organisatie volledig benutten.”

  Afbeelding 4.1

  Koper met getwist aderpaar 10,5%

  OM3-glasvezel (40GBASE-SR4) 20,1%

  OM4-glasvezel (40GBASE-SR4) 35,2%

  Singlemode-glasvezel (40GBASE-LR of -ER) 19.7%

  Koperen Twinax-kabelconstructie (40GBASE-CR4) 3,5%

  Actieve glasvezelkabel 6,5%

  Afbeelding 4.2 40GbE / 5 years

 • 11

  Voor de overstap naar 100GbE blijft de

  OM4 multimode-glasvezel de voorkeurskabel.

  Uit afbeelding 4.3 blijkt echter dat meer

  respondenten de voorkeur geven aan een

  100GBASE-LR of -ER singlemode-glasvezel in

  plaats van OM3 multimode.

  De overgang voorbereiden

  We waren ook nieuwsgierig hoe bedrijven

  zichzelf positioneren om uiteindelijk de

  overstap naar 40 of 100GbE te maken.

  We hebben deelnemers gevraagd om de

  huidige bekabelingsinfrastructuur binnen hun

  faciliteit en datacenter te beschrijven en aan

  te geven hoe ze kortetermijnprojecten willen

  benaderen.

  Uit afbeelding 4.4 blijkt dat de bedrijven die

  koperoplossingen implementeren, duidelijk

  afstappen van bekabeling uit categorie 5E

  voor infrastructuurinstallaties in zowel het

  datacenter als het bedrijfspand. De gegevens

  geven aan dat IT-afdelingen bij hun volgende

  installatie zullen overgaan op UTP-bekabeling

  van categorie 6A. UTP van categorie 6A,

  dat is ontworpen om snelheden tot 10GbE te

  ondersteunen, biedt operators een belangrijk

  deel van de oplossing die nodig is om

  uiteindelijk hun 40/100GbE-netwerken te

  lanceren.

  Trend 3: 40GbE en 100GbE (32%)

  OM3-glasvezel (100GBASE-SR10) 15,7%

  OM4-glasvezel (100GBASE-SR10) 37,9%

  Singlemode-glasvezel (100GBASE-LR of -ER) 26,5%

  Koperen Twinax-kabelconstructie (100GBASE-CR10) 4,8%

  Actieve glasvezelkabel 10,3%

  Afbeelding 4.3 100GbE / 5 years

  Bedrijfspanden DatacentersKoper Nu Volgende installatie Nu Volgende installatie

  UTP van categorie 5E 34,8% 10,3% 22,0% 7,0%

  FTP van categorie 5E 7,8% 2,3% 5,4% 2,2%

  UTP van categorie 6 38,7% 35,1% 39,7% 23,7%

  FTP van categorie 6 5,3% 6,6% 6,5% 5,1%

  UTP van categorie 6A 9,7% 29,1% 19,1% 37,4%

  FTP van categorie 6A 2,4% 7,9% 3,8% 9,3%

  STP van categorie 7 0,6% 4,2% 1,6% 5,0%

  STP van categorie 7A 0,7% 4,5% 1,8% 8,0%

  Glasvezel

  Multimode (OM1 of OM2) 45,2% 26,6% 40,7% 22,9%

  Lasergeoptimaliseerde multimode (OM3) 22,1% 25,0% 25,4% 19,3%

  Lasergeoptimaliseerde multimode (OM4) 4,1% 27,1% 9,6% 37,6%

  Singlemode 21,2% 17,7% 17,1% 16,3%

  Afbeelding 4.4

 • 12

  Wat glasvezels betreft zijn dezelfde trends zichtbaar. Momenteel heeft meer dan 40% van

  de respondenten OM1 of OM2 multimode-glasvezel van een eerdere generatie in hun

  datacenter of overal in hun bedrijfspand. Op de vraag naar hun volgende infrastructuurproject

  in hun bedrijfspand antwoordt slechts 27% dat ze van plan zijn OM1 of OM2 te blijven

  gebruiken; nog minder respondenten verwachten hiervan gebruik te maken bij het volgende

  project in hun datacenter.

  In plaats hiervan stappen respondenten over op de nieuwere, lasergeoptimaliseerde OM4

  multimode-glasvezel. Minder dan 10% van de respondenten gebruikt momenteel OM4 in hun

  datacenter, maar 37% is van plan om OM4 te implementeren bij het volgende project in hun

  datacenter. OM4 zal ook steeds meer worden gebruikt in de infrastructuur van bedrijfspanden

  (een stijging van 4 naar 27%) naarmate bedrijven blijven opschalen naar 40/100GbE.

  Met een nadruk op een betrouwbare en snelle installatie zijn de meeste respondenten van

  plan om een pre-terminated in plaats van een field-terminated connectiviteitsoplossing te

  gebruiken bij het volgende project in hun datacenter.

  Trend 3: 40GbE en 100GbE (32%)

 • 13

  Trend 4: intelligente infrastructuur (32%)

  Omdat bedrijfsnetwerken steeds complexer

  worden, is het lastig voor IT-managers

  om hun netwerkmiddelen, -activiteiten en

  -kosten onder controle te houden. In de

  State of the Data Center Survey 2012

  constateert Symantec dat twee derde van

  de bedrijven te maken heeft met een groot

  aantal bedrijfskritieke toepassingen. Als

  hierbij de trends op het gebied van mobiliteit

  van werknemers, servervirtualisatie en de

  publieke cloud worden opgeteld, is het niet

  vreemd dat intelligente infrastructuur als vierde

  baanbrekende ontwikkeling wordt genoemd

  in de CommScope Enterprise Survey 2013.

  Slechts een op de drie respondenten geeft

  aan dat dit aanzienlijke gevolgen zal hebben

  voor hun beslissingen en netwerkactiviteiten in

  de komende vijf jaar.

  In de enquête werd de term ‘intelligente

  infrastructuur’ niet uitgedrukt in specifi eke

  technologieën, zoals assetmanagement

  of DCIM (Data Center Infrastructure

  Management), maar doelbewust breed

  gehouden zodat respondenten konden helpen

  de problemen te defi niëren.

  Een belangrijk probleem dat door 33% van

  de respondenten wordt genoemd, is de

  frequentie van menselijke fouten. De meest

  voorkomende oorzaken zijn onder andere

  het verplaatsen, toevoegen of wijzigen van

  netwerkmiddelen of bekabelingsinfrastructuur.

  Dit kan gebeuren wanneer werknemers een

  ander kantoor betrekken, wanneer data- of

  spraakservices worden toegevoegd om groei

  mogelijk te maken, wanneer randapparaten

  zoals printers worden verplaatst of wanneer

  netwerkmogelijkheden worden bijgewerkt.

  Afbeelding 5.1

  Meer dan

  200%

  200%

  150%

  100%

  80%

  60%

  40%

  30%

  20%

  10%

  0,0%

  0,6%

  0,3%

  0,5%

  1,5%

  2,1%

  10,9%

  21,7%

  13,0%

  23,2%

  26,3%

  5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

  De balken geven het percentage van de respondenten weer.

  30,0%

 • 14

  Trend 4: intelligente infrastructuur (32%)

  Afbeelding 5.1 laat de frequentie van

  deze acties en de kans op fouten zien. De

  percentages geven bij benadering aan

  welk deel van het totale netwerk van de

  respondent gedurende het jaar een bepaalde

  wijziging ondergaat. Uit de resultaten blijkt

  dat het typische bedrijfsnetwerk doorlopend

  in beweging is: ongeveer 31% wordt

  gedurende het jaar op een of andere manier

  gewijzigd.

  Hoe meer individuele aanpassingen in

  het netwerk, des te hoger het risico en de

  kosten van menselijke fouten. Volgens de

  ondervraagde respondenten leidt 11%

  van alle netwerkaanpassingen tot een fout

  die moet worden hersteld. 23% van de

  respondenten geeft aan dat dergelijke fouten

  vaker dan 20% van de tijd voorkomen

  (afbeelding 5.2).

  Fouten tijdens netwerkaanpassingen kunnen

  zich snel opstapelen. Afbeelding 5.3 laat

  zien hoe kostbaar fouten kunnen zijn wat

  downtime en herstel betreft. Gemiddeld

  melden respondenten dat ze zes uur per

  maand netwerkmiddelen controleren, zoals

  pc’s en printers. 24% zegt dat controles

  minstens tien uur per maand kosten.

  Afbeeldin 5.3

  20 of meer

  18

  16

  14

  12

  10

  8

  6

  4

  2

  1

  0,0%

  8,1%

  1,1%

  1,5%

  1,2%

  3,1%

  9,2%

  9,7%

  13,6%

  8,3%

  20,1%

  24,0%

  5,0% 10,0% 15,0%

  De balken geven het percentage van de respondenten weer.

  20,0% 25,0% 30,0%

  Afbeeldin 5.2

  50+%

  45%

  40%

  35%

  30%

  25%

  20%

  15%

  10%

  5%

  0%

  0,0%

  1,0%

  0,2%

  0,9%

  0,7%

  4,0%

  6,7%

  9,6%

  19,3%

  8,4%

  35,8%

  13,4%

  5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

  De balken geven het percentage van de respondenten weer.

  30,0% 35,0% 40.0%

 • 15

  Trend 4: intelligente infrastructuur (32%)

  Zelfs met huidige controleprocedures

  wordt jaarlijks gemiddeld 16% van alle

  netwerkmiddelen zoek raken of onoffi cieel

  worden verplaatst (afbeelding 5.4). Omdat

  medewerkers steeds mobieler worden, wordt

  het voor IT-managers steeds lastiger om bij

  te houden welke middelen nieuw zijn of

  zijn verplaatst.

  Hoe houdt dit allemaal verband met

  intelligente infrastructuur? Het toont nog

  maar eens aan dat sneller, dieper en

  granulairder inzicht in de operationele

  staat van IT-netwerken nodig is. Proactief

  assetmanagement is slechts een onderdeel

  van een veel grotere puzzel. Andere

  onderdelen zijn een duidelijk inzicht in de

  manier waarop de kabelinfrastructuur wordt

  geïmplementeerd, en de manier waarop de

  eigen operationele data van het netwerk

  kunnen worden gebruikt om activiteiten als

  stroomverbruik beter te reguleren. Deze

  onderwerpen vallen allemaal onder het

  bredere bereik van de opkomende DCIM-

  technologie. Tegen 2015, wanneer de

  volgende CommScope Enterprise Survey

  is voltooid, verwachten we dat DCIM ook

  als baanbrekende ontwikkeling zal worden

  beschouwd.

  Afbeelding 5.4:

  100%

  90%

  80%

  70%

  60%

  50%

  40%

  30%

  20%

  10%

  0%

  0,0%

  0,0%

  0,2%

  0,5%

  0,6%

  1,1%

  3,2%

  4,9%

  17,1%

  9,4%

  42,0%

  21,1%

  10,0% 15,0%5,0% 25,0%20,0% 30,0% 35,0% 45,0%40,0%

  De balken geven het percentage van de respondenten weer.

 • 16

  Afbeelding 6.1

  Huidig verbruiksniveau terwijlmeer apparatuur wordt

  toegevoegd

  >50%

  50%

  40%

  30%

  20%

  10%

  5%

  0%

  0,0%

  15,4%

  4,1%

  7,0%

  6,2%

  14,9%

  18,0%

  18,7%

  8,5%

  4,4%

  2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0%

  De balken geven het percentage van de respondenten weer.

  14,0% 16,0% 18,0% 20,0%

  Trend 5: groene, betrouwbare stroom (24%)

  Toen de eerste CommScope Enterprise

  Survey werd gepubliceerd in 1994, kwam

  de zakelijke groene trend pas net op. Door

  de openbare interesse in milieuvriendelijke

  producten en technologieën startten

  bedrijven groene procedures en namen ze

  een milieuverantwoordelijkheid op in hun

  missionstatement.

  Tegenwoordig is groen nog altijd de favoriete

  kleur van veel bedrijven, maar om allerlei

  verschillende redenen (ten minste wat het

  datacenter en de IT-infrastructuur betreft).

  Eenvoudig gezegd: stroomuitvoer staat

  gelijk aan warmte. Voor IT-managers

  betekent minder stroomverbruik niet alleen

  lagere bedrijfsuitgaven, maar ook minder

  warmtebelasting binnen kasten en rekken in

  het datacenter en overal in de IT-infrastructuur.

  Daarom noemen de IT-managers die hebben

  gereageerd op onze CommScope Enterprise

  Survey 2013, de noodzaak aan groene

  en betrouwbare stroom als vijfde en laatste

  baanbrekende ontwikkeling.

  Energiebesparing

  Hoewel 24% van de respondenten ermee

  instemt dat verlaging van het energieverbruik

  uiterst belangrijk is, lopen hun individuele

  doelen sterk uiteen. (Sommige zijn zeer

  ambitieus, terwijl andere tevreden zijn met

  geringere besparingen.)

  Afbeelding 6.1 geeft aan dat ongeveer

  de helft streeft naar besparingen van

  minimaal 20%, terwijl slechts 11% van de

  respondenten het energieverbruik van de

  infrastructuur met minimaal 50% probeert te

  verlagen. Gemiddeld proberen de bedrijven

  het energieverbruik in de infrastructuur met

  18% te verlagen.

  “ Bestaande (koel)technieken verbruiken bij een juiste toepassing ongeveer 5 kW per rek.

  Het probleem is dat veel kasten tegenwoordig 15-40 kW verbruiken en dit kan snel

  oplopen tot 60 kW.”3

  Afbeelding 6.2

  Huidig verbruiksniveau handhaven terwijl meer

  apparatuur wordt toegevoegd

  >50%

  50%

  40%

  30%

  20%

  10%

  5%

  0%

  0,0%

  14,9%

  3,6%

  7,1%

  8,4%

  15,1%

  16,3%

  19,0%

  7,4%

  4,7%

  5,0% 10,0%

  De balken geven het percentage van de respondenten weer.

  15,0% 20,0%

 • 17

  Trend 5: groene, betrouwbare stroom (24%)

  Er dient te worden opgemerkt dat 15% van

  de respondenten energiebesparing binnen de

  infrastructuur ziet in termen van hoeveel extra

  apparatuur ze hiermee kunnen installeren.

  Voor deze groep staat lager energieverbruik

  gelijk aan een kans om het netwerk uit te

  breiden of bij te werken.

  Verwachtingen ten aanzien van

  energiebesparingen in het datacenter

  lijken weinig te veranderen in vergelijking

  met IT-infrastructuur. In het algemeen zijn

  respondenten van plan om gemiddeld 19%

  energie te besparen in hun datacenter. De

  antwoorden in afbeelding 6.1 en 6.2 zijn

  vrijwel hetzelfde gedistribueerd.

  Het is niet zo verbazingwekkend dat de

  drie belangrijkste gebieden waarop IT-

  managers het meeste stroom denken te

  kunnen besparen, allemaal in het datacenter

  te vinden zijn. Volgens afbeelding 6.3

  verwachten ze dat in de komende twee

  jaar het energieverbruik afneemt door

  servervirtualisatie, serverconsolidatie en

  cloud computing. Ze gaan niet op zoek

  naar betere manieren om te voldoen aan

  de stroombehoefte van de aanwezige

  apparatuur, maar zullen eerder hun

  datacenter inkrimpen.

  Betrouwbare stroom

  Tegelijkertijd staat tegenover de behoefte

  aan lagere energiekosten geneutraliseerd de

  behoefte aan gelijkblijvende inkomsten via

  een maximale uptime. Volgens gegevens van

  Emerson Network Power kosten ongeplande

  storingen in datacenters bedrijven

  bijna $ 5000 per minuut4, waardoor

  betrouwbaarheid van systemen een grote

  zorg onder respondenten is.

  Respondents indicated that their energy reduction strategies for the next 2 years would include the following 3 key initiatives:

  Servervirtualisatie 58,6%

  Serverconsolidatie 44,6%

  Cloud computing 36,5%

  Afbeeldin 6.3

  Afbeeldin 6.4

  Hele dag

  Halve dag

  3 uur

  2 uur

  1 uur

  30 minuten

  15 minuten

  5 minuten of minder

  0,0%

  2,9%

  7,8%

  1,9%

  5,6%

  18,6%

  13,0%

  17,1%

  23,0%

  5,0% 10,0%

  De balken geven het percentage van de respondenten weer.

  15,0% 25,0%20,0%

 • 18

  Afbeelding 6.5

  5 of meer

  4

  3

  2

  1

  0

  0.0%

  16.8%

  5.8%

  23.4%

  10.9%

  20.9%

  22.1%

  5.0% 10.0%

  De balken geven het percentage van de respondenten weer.

  15.0% 25.0%20.0%

  Trend 5: groene, betrouwbare stroom (24%)

  Uit afbeelding 6.4 en 6.5 blijkt hoeveel geld

  stroomstoringen jaarlijks kunnen kosten voor

  IT-managers. Volgens respondenten duurt de

  gemiddelde stroomonderbreking 60 minuten

  of $ 300.000 per onderbreking.

  Afbeelding 6.5 laat zien dat het gemiddelde

  datacenter 78% kans maakt op minstens één

  stroomstoring per 24 maanden. 34% ervaart

  minstens drie storingen in dezelfde periode,

  die bij benadering in totaal $ 900.000

  kosten.

  Bij het bepalen van specifi eke bedreigingen

  voor betrouwbaarheid noemen respondenten

  meer dan tien oorzaken (afbeelding 6.4).

  Boven aan de lijst staan stroomstoringen

  en beveiligingsrisico’s door malware en

  hacking. Vijf van de genoemde problemen

  in de top zeven houden verband met

  apparatuur. Hiermee lijkt het idee te worden

  onderschreven dat winstgevendheid en

  productiviteit kunnen worden verbeterd door

  het aantal apparaten ter plaatse te beperken.

  Natuurlijk moeten vaak concessies worden

  gedaan bij het oplossen van IT-problemen.

  Downtime en energieverbuik kunnen worden

  verminderd wanneer het datacenter wordt

  verkleind door deze extern of in de cloud

  onder te brengen, maar stellen IT-managers

  ook bloot aan grotere beveiligingsrisico’s.

  Stroomstoringen 46,1%

  Malware en hacking 44,3%

  Storing in IT-apparatuur 33,9%

  Menselijke bedieningsfout 32,6%

  Storing in koelapparatuur 26,7%

  Storing in netwerkapparatuur 24,1%

  Storing in noodaggregaat 21,4%

  Natuurrampen 21,3%

  Gebrekkig inzicht in systemen, technologieën en de manier waarop deze functioneren 19,3%

  Onvolledige/onnauwkeurige procedure voor wijzigingsbeheer 17,7%

  Infrastructuur van databekabeling 16,3%

  Brand/rook 15,4%

  Water 11,2%

  Elektrostatische ontlading 9,3%

  Afbeeldin 6.6

 • 19

  De CommScope Enterprise Survey 2013 biedt opmerkelijke inzichten in de manier waarop

  IT-managers reageren op belangrijke markttrends. Deze zijn:

  • Inkrimping en decentralisatie ten behoeve van grotere kosteneffectiviteit

  • Het toenemende effect van mobiele technologie

  • De verwachting dat IT een informerende rol moet spelen en niet alleen ondersteuning

  moet bieden bij zakelijke beslissingen en initiatieven

  Elk inzicht speelt een belangrijke rol bij de vijf belangrijkste baanbrekende ontwikkelingen in

  onze enquête.

  Mobiele technologie op de werkplek: op basis van de enquête 2013 vindt IT het lastig om

  de explosieve ontwikkeling van mobiele technologie bij te houden. De snelheid waarmee

  bedrijven BYOD-beleid (Bring Your Own Device) invoeren, maakt deze taak nog veel

  moeilijker.

  Naarmate het concept ‘Big Data’ ontwikkelt en groeit, worden de bronnen van

  gestructureerde en ongestructureerde data uitgebreid tot verder buiten de bedrijfsfaciliteit. Voor

  het vastleggen van data is een krachtig mobiel netwerk essentieel waarmee de organisatie

  kan worden verbonden met leveranciers, klanten en sociale media.

  Cloudservices: bedrijven lijken het argument te hebben geaccepteerd dat cloudservices en

  servervirtualisatie nodig zijn voor kostenbeheersing en toekomstig concurrentievermogen.

  Toch zijn de meeste bedrijven terughoudend, vooral met betrekking tot databeveiliging.

  Ongetwijfeld zouden kapitaal- en bedrijfsuitgaven aanzienlijk kunnen worden verminderd

  door bedrijfstoepassingen extern onder te brengen of het datacenter in te krimpen. Toch

  vragen IT-managers zich af wat de echte kosten zullen zijn.

  Intelligente infrastructuur: omdat de trend op het gebied van Big Data doorzet, beseffen

  IT-managers zich goed dat hun afdeling de ogen en oren van het bedrijf wordt. Hoewel

  tegenwoordig de benodigde analysen beschikbaar zijn om de enorme datavolumes te

  verwerken en interpreteren, lijkt de enquête erop te wijzen dat de netwerkinfrastructuur nog

  een lange weg te gaan heeft voordat IT het volledige potentieel van Big Data kan realiseren.

  Bovendien worden IT-managers gedwongen om productiviteit te verbeteren met kleinere

  budgetten. Dankzij een intelligente infrastructuur kunnen ze hun netwerk op een proactievere

  en kosteneffectievere manier beheren.

  Voorbereiden op 40/100GbE: De enquêterespondenten van dit jaar pakken weliswaar de

  directe behoeften op het gebied vanbetere kostenbesparingen, uptime en productiviteit aan,

  maar zijn zich al te zeer bewust van de grotere uitdagingen die de komende 5-10 jaar in

  het verschiet liggen. Voorbeeld hiervan zijn de uiteindelijke implementatie van 40GbE- en

  100GbE-netwerken, die nodig is voor de grotere behoefte aan bandbreedte ten behoeve

  van volledig gerealiseerde Big Data, en het bredere gebruik van bandbreedte-intensieve

  toepassingen, zoals videovergaderingen.

  Conclusie

 • 20

  Groene, betrouwbare stroom: het ontwikkelende IT-bedrijfsnetwerk van tegenwoordig

  impliceert de verwachting dat dit altijd en overal beschikbaar is. Terwijl de waarde van

  het datanetwerk blijft toenemen, geldt dit ook voor de kosten van ongeplande storingen.

  Tegelijkertijd is de technologie waarmee deze netwerken van stroom worden voorzien,

  net zo belangrijk als betrouwbaarheid. Groenere systemen, zoals geavanceerde

  brandstofceltechnologie en hernieuwbare energiebronnen, bieden IT-managers veel

  kosteneffectievere opties.

  De CommScope Enterprise Survey 2013 toont zo mogelijk aan in welke mate IT inmiddels

  is verweven in het bedrijf. Twaalf jaar geleden werd 20% van de totale uitgaven aan

  technologie uitgegeven buiten IT. Tegen 2020 zal dit percentage bijna 90% bedragen.5

  Met andere woorden, IT begeeft zich buiten de grenzen van het datacenter en wordt

  geïntegreerd in andere bedrijfsfuncties, zoals marketing, productie en human resources. Zoals

  David Willis, VP van Gartner Inc., zei in een recent rapport: “Door de mogelijkheden van

  de cloud, sociale media, mobiel en informatie verandert de manier waarop mensen werken

  en leven. In onze wereld zijn werk en persoonlijk leven vervlochten. Een wereld met minder

  opdrachten en controlebeperkingen waardoor productiviteit en innovatie worden belemmerd.”

  In dit nieuwe landschap worden het IT-netwerk en datacenter van het bedrijf belangrijker

  dan de operationele hoekstenen. Elke belangrijke bedrijfsfunctie is afhankelijk van het feit of

  de IT-manager mensen kan ondersteunen, informeren en verbinden. Zoals in onze enquête

  wordt opgemerkt, is de technologie inmiddels beschikbaar. Hoe wordt deze geïmplementeerd

  en beheerd? Hopelijk door de experts die deze het beste begrijpen en dus idealiter deze

  technologie benutten om hun respectieve organisatie te positioneren voor langdurig zakelijk

  succes.

  Conclusie

 • 21

  Bijlage A: lijst met landen van respondenten

  Argentinië

  Australië

  Oostenrijk

  Bangladesh

  Barbados

  België

  Bolivia

  Brazilië

  Canada

  Chili

  China

  Colombia

  Costa Rica

  Dominicaanse Republiek

  Ecuador

  Egypte

  El Salvador

  Finland

  Frankrijk

  Duitsland

  Guatemala

  Hongkong

  IJsland

  India

  Indonesië

  Ierland

  Italië

  Jamaica

  Japan

  Kenia

  Korea

  Koeweit

  Maleisië

  Mauritius

  Mexico

  Namibië

  Nederland

  Nieuw-Zeeland

  Nigeria

  Oman

  Pakistan

  Panama

  Peru

  Puerto Rico

  Qatar

  Rusland

  Saudi-Arabië

  Singapore

  Slovenië

  Zuid-Afrika

  Spanje

  Sri Lanka

  Zweden

  Zwitserland

  Thailand

  Trinidad en Tobago

  Turkije

  Oekraïne

  Verenigde Arabische Emiraten

  Verenigd Koninkrijk

  Verenigde Staten

  Uruguay

  Venezuela

  1 Prescott, Roberta: Carriers, enterprises move beyond cloud experimentation to broader implementation, www.RCRWireless.com, 28 januari 2013

  2 Yinglin (Frank) Yang, CommScope, Inc., Gautam Chanda, Cisco Systems: 40/100 Gigabit Ethernet: The Foundation of Virtualized Data Center and Campus Networks, februari 2012

  3 McFarlane, Robert: Cooling the Green Data Center, Electrical Construction and Maintenance magazine, 1 april 2012

  4 Bedrijfspersbericht: At a Cost of More Than $5,000 Per Minute, Data Center Outages Can Be Painful, Emerson Study Shows, 10 mei 2011, Emerson Network Power

  5 Bedrijfspersbericht: Gartner Says Every Budget is Becoming an IT Budget, 22 oktober 2012, Gartner Inc.

 • www.commscope.comGa naar onze website of neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger van CornrnScope voor meer informatie.

  © 2013 CommScope, Inc. Alle rechten voorbehouden.

  Alle handelsmerken gemarkeerd met ® of ™ zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van CommScope, Inc. Dit document is alleen bedoeld voor planningsdoeleinden en niet voor het wijzigen of aanvullen van specificaties voor producten of services van CommScope.

  BR-106644-EN (3/13)

  We maken graag deel uitvan uw netwerkactiviteiten.Bij CommScope vervullen wij graag onze rol van vertrouwde bron, partner en facilitator. We ontwikkelen de infrastructuur waarmee de wereld wordt verbonden en die evolueert bij elke technologische vooruitgang. Door al onze mogelijkheden, resources, relaties en producten te benutten voor uw grootste uitdagingen zetten we onze lange geschiedenis van gezamenlijke probleemoplossing voort, waarbij we de weg banen voor nieuwe ideeën en frisse denkwijzen.

  We kunnen dit doen – wereldwijd - omdat we in u hebben geïnvesteerd: uw mensen, uw netwerken, uw succes. Hierdoor worden we geïnspireerd om relaties en infrastructuur op te bouwen... mensen en technologieën te verbinden ongeacht protocollen, natuurlijke barrières en tijdzones… en delen wat we gaandeweg leren. We zullen sociale netwerken thuis, op het werk en onderweg blijven verbinden en ontwikkelen.

  Dat beloven we u. Dat is CommScope.


Top Related