Download - Presentatie Collin van Kooten BBO2013 BIM mjop - stoomhal wormerveer - 27-11-2013

Transcript
  • 1. Waar droomt u van?

2. Collin van Kooten Academie van Bouwkunst, HTS 10 jaar praktijk ervaring bij verschillende architectenbureaus (MVSA / OIII / BRTA) BIM consultant Passie voor Design en Fotografie Snowboarden en Kitesurfen 3. 2D Wat is de uitkomst en werkwijze in een traditioneel proces waarbij er gewerkt wordt met een 2D programma: Plattegrond-, doorsnede- en geveltekeningen geen verbinding hebben met elkaar of ander documenten, zoals: uittrekstaten, afwerklijsten en garantie documenten. Tekeningen 4. 3D Wat is de uitkomst van een 3D Een 3d model levert consistente output. Plattegrond-, gevel en doorsnede tekeningen zijn allemaal onderdeel van hetzelfde model. Het BIM model bevat naast alle tekening de informatie die nodig is voor het voor het maken van schemas en uittrekstaten.Bron: Autodesk 5. BIM Bouw Informatie Model (Building Information Model)Een virtueel gebouw / 3d Model waarbij de fysieke eigenschappen van het gebouw ondersteund worden met informatie. De informatie is veelzijdig en kan betrekking hebben op fysiek eigenschappen, materiaal kenmerken, fabrikanten, merken en product typen etc.Bron: NexitArchitecten5 6. Samenwerken In een integraal proces met samenwerken partijen, worden door professionals de functionele en fysieke eigenschappen van een gebouw onderzocht voordat het gebouwd is. De verschillende modellen samengevoegd representeren het virtuele gebouw. Dit geeft ons vroegtijdig inzicht in knooppunten, hoeveelheden en ruimtelijk kwaliteiten.Bron: Het Facilitair Buro 7. Fasen BIM is niet alleen voor het ontwerpen en bouwen. BIM is er voor de gehele levenscyclus van het model en gebouw. BIM maakt het mogelijk om de informatie te gebruiken en te herzien in alle fasen. Wat is BIM niet? 3d Model Softwarepakket Bouwmethodiek BIM is in het hier en nu, maar is ook de toekomst van ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen.Bron: Autodesk 8. Revit Een BIM wordt gemaakt met een softwarepakket waarbij er naast een 3d model ook informatie wordt toegevoegd. Autodesk Revit is een programma om een BIM model mee te maken. Wereldwijd worden 80% van de BIM modellen gemaakt met Autodesk Revit.Bron: TNO 9. REVIT DEMO 10. Revit en O-Prognose 11. Beheer & Onderhoud - Traditioneel 12. Beheer & Onderhoud met BIM 13. Hoelang duurt het uittrekken van onderstaand pand? Binnenstedelijk locatie 4050m2 BVO 5 verdiepingen + kelder(bergingen) 30 appartementen (6 per verdieping) 6 gevel tekeningen 6 plattegronden 3 doorsneden Afwerk- / materialenstaat Bestek 14. DEMO: REVIT _ O-PROGNOSE 15. BIM i.c.m. Beheer & Onderhoud 16. Conclusie De koppeling Revit en O-Prognose maakt het mogelijk om op elk moment in de Engineeringsfase inzicht te krijgen in het planmatig onderhoud en de kosten ervan. Dit inzicht geeft de mogelijkheid om vroegtijdig gefundeerde keuzes te maken. Voor bestaande gebouwen loont het om deze volgens BIM te laten modelleren. 17. Pauze