Download - Politie, sociale media en · PDF file met betrekking tot het gebruik van nieuwe sociale media. Medio 2009 begonnen de eerste wijkagenten Twitter te gebruiken om via digitale weg het