Download - Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie

Transcript
Page 1: Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie

Serious Ambtenaargroep SVB

Serious AmbtenaarGroep SVB18 maart 201317 april 2013

1

Hoe kan de SVB gemeenten ondersteunen bij de uitvoering

van de WMO?

Page 2: Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie

Onderwerpen

2

Introductie en proces

Ronde 1

‘De SVB als werkgever’Ronde 2

‘De SVB als WMO loket’Ronde 3

‘De SVB als gegevensmakelaar’ Ronde 4

‘De SVB als uitblinker….’

AfrondingSerious AmbtenaarGroep SVB18 maart 201317 april 2013

Page 3: Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie

Introductie en proces

3

Dank! (geweldige ontvangst en verrijking)

Serious AmbtenaarGroep SVB18 maart 201317 april 2013

Proces Dag 1-kennismaking en korte toelichting SVB-onderverdeling aanbod (SVB) en vraag (gemeenten)-opstelling longlist en keuze SVB van 3-4 thema’s-bepalen werkvorm dag 2 en oplevervormen

Proces Dag 2-reproduceren en uitwerken van 4 thema’s-maken van factsheets, sheets en taken verdelen-voorbereiden op paneldiscussie-presentatie en paneldiscussie

Page 4: Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie

Ronde 1

De SVB als werkgever

4

Vraag: Hoe kan de SVB gemeenten ondersteunen bij de invoering van de WMO?

Serious AmbtenaarGroep SVB18 maart 201317 april 2013

Antwoord: de SVB kan de gemeente ondersteunen door de financiële en administratieve verantwoordelijkheid van de budgethouder over te nemen waarbij de keuze t.a.v. dienstverlening bij de budgethouder blijft.

Page 5: Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie

5

Serious AmbtenaarGroep SVB18 maart 201317 april 2013

• Dienstverlening uitbreiden met administratieve werkzaamheden, zelfs de formele werkgeversrol.

• Keuzevrijheid voor dienstverlener blijft bij budgethouder.

• Meer mensen zijn in staat om budgethouder te zijn.

• Malafide organisaties worden buitenspel gezet.

• De kracht van het SVB wordt maatschappelijk beter uitgenut

Ronde 1

De SVB als werkgever

Page 6: Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie

6

Stelling

Serious AmbtenaarGroep SVB18 maart 201317 april 2013

Moet de SVB zich in de diffuse wereld van de WMO begeven?

Ronde 1

De SVB als werkgever

Page 7: Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie

Ronde 2

De SVB als WMO loket

7

Vraag: Hoe kan de SVB gemeenten ondersteunen bij de invoering van de WMO?

Serious AmbtenaarGroep SVB18 maart 201317 april 2013

Antwoord: SVB kan de gemeenten ondersteunen door :•de overlap in de taken tussen CAK en SVB te elimineren en •daarmee één WMO-loket voor gemeenten aan te bieden..

Page 8: Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie

8

Serious AmbtenaarGroep SVB18 maart 201317 april 2013

• Administratie en facturatie van eigen bijdrage vanuit één partij

• Eén aanspreekpunt voor gemeenten en WMO-klanten.

• SVB beschikt over benodigde informatie.

• PGB, zorg in natura en financiële tegemoetkoming worden integraal verstrekt.

• CAK en SVB vallen onder verschillende ministeriële verantwoordelijkheden.

Ronde 2

De SVB als WMO loket

Page 9: Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie

9

Stelling

Serious AmbtenaarGroep SVB18 maart 201317 april 2013

We zijn een stapje dichter bij de overheid als Big Brother, een steeds groter wordende database met informatie over de burger.

Ronde 2

De SVB als WMO loket

Page 10: Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie

Ronde 3 De SVB als gegevensmakelaar

10

Vraag: Hoe kan de SVB gemeenten ondersteunen bij de invoering van de WMO?

Serious AmbtenaarGroep SVB18 maart 201317 april 2013

Antwoord: SVB kan de gemeenten ondersteunen door :Het leveren van beleidsinformatie aan gemeenten om de uitvoering van de WMO te verbeteren.

Page 11: Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie

11

Serious AmbtenaarGroep SVB18 maart 201317 april 2013

• zowel structurele managementinformatie als informatie tbv transitiefase

• voorbeelden: hoeveel ouderen met zorgbehoefte en laag inkomen in een bepaalde wijk, hoeveel mensen vanuit de AWBZ naar de WMO

• Wat nodig: informatie van CAK en CIZ nodig en koppeling gegevens

Ronde 3 De SVB als gegevensmakelaar

Page 12: Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie

12

Serious AmbtenaarGroep SVB18 maart 201317 april 2013

• Voordelen gemeenten: benchmarken, gerichter beleid maken, betere dienstverlening, makkelijker verantwoordingsinformatie aanleveren

• Voordelen SVB: belangrijke schakel in de keten, betere samenwerking met CAK en CIZ, verrijking van informatie

• aandachtspunten: koppelen gegevens, informatiebehoefte van gemeenten

Ronde 3 De SVB als gegevensmakelaar

Page 13: Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie

13

Stelling

Serious AmbtenaarGroep SVB18 maart 201317 april 2013

De SVB is de unieke partner voor het leveren van beleidsinformatie over de WMO aan gemeenten.

Ronde 3 De SVB als gegevensmakelaar

Page 14: Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie

14

Vraag: Hoe kan de SVB gemeenten ondersteunen bij de invoering van de WMO?

Serious AmbtenaarGroep SVB18 maart 201317 april 2013

Antwoord: SVB kan de gemeenten ondersteunen door :de kennis en kunde die de SVB heeft op het gebied van dienstverlening(sconcepten) beschikbaar te stellen aan gemeenten.

Ronde 4 De SVB uitblinker….

Page 15: Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie

15

Stelling

Serious AmbtenaarGroep SVB18 maart 201317 april 2013

De SVB moet deze rol actief oppakkenVersus

Gemeenten weten zelf prima hoe ze diensten moet verlenen. De SVB heeft hier geen toegevoegde waarde!

Ronde 4 De SVB uitblinker….

Page 16: Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie

Afronden

16

Serious AmbtenaarGroep SVB18 maart 201317 april 2013