Download - Nic 2404 de 15 augustus 2014 1

Transcript
Page 1: Nic 2404 de 15 augustus 2014 1

NIC 2404 “De Olijftak” Beek, Zuid Limburg Oud-Nationale Winnaars strijden hier om de eer

Ook in 2014 weer een Nationale winnaar…!!

Tekst & Foto’s Colla Alberts©

Bovenstaande personen zorgen er wekelijks meerdere malen voor dat onze duiven perfect verzorgd

worden alvorens aan hun Reis naar de Losplaatsen aan te vangen, vele uren zijn deze Mensen bezig om

alles glad te laten verlopen, van inkorven tot en met de einduitslag en alles wat hier tussen steekt aan

werkzaamheden, ik ga bovenstaande “Harde Werkers” nader aan u voorstellen want we kunnen niet

zuinig genoeg met hen omspringen…!! Als voorbeeld voor allen P.D.V. “De Olijftak” Beek (Limburg).

Op de voorste rij zien we van ls naar rs Mevrouw Wilma Wouters, de bezig bij en werkelijk van enorm

groot belang als Gastvrouw in het Clubgebouw samen met de helemaal rechts staande Mevrouw Hanny

Pijpers, daarnaast zorgt Wilma dat alles in en rond het eigen clubgebouw werkt alsof het haar eigen Gezin

betreft, Wilma & Hanny zijn twee onmisbare steunpilaren zeg maar “de gezichten” van Olijftak Beek.

Rechts zittend Mevrouw Lucie Van Es die zorgt dat betalingen en later ook weer het uitbetalen van de

eventueel gewonnen gelden als een echte Boekhoudster verzorgd worden, de kas klopt bij haar altijd want

zij is een ware perfectionist en vervult hiermee een zeer belangrijke rol in de vereniging.

Met Pet (2e van ls) is Voorzitter en penningmeester Math Klinkers die naast een zeer drukke Meubelzaak

ook nog de honneurs waarneemt in zijn Vereniging, een echte Clubman derhalve die nooit iets te veel is,

ja zeer vaak laat hij de “club” voorgaan als hij eigenlijk toch in de zaak moet zijn…!!

Naast Math zit het genie van de vereniging Jos Jacobs, Wat hij voor de vereniging doet begint bij het

Elektronisch gebeuren tot en met controle van alles wat gecontroleerd moet worden, dat doet hij samen

met zijn broer Frank die we als 6e van links op de achterste rij zien staan, Jos & Frank zijn NA het

inkorven zeker nog 5 of meer uurtjes bezig om alles goed ingevoerd te krijgen, beiden zijn gewoon niet

weg te denken bij de vereniging waar Jos ook als Inkorfleider fungeert. We mogen gerust stellen dat de

Familie Jacobs een spilfunctie vervuld in hun vereniging. Tweede van rechts staand is Louis Pijpers,

echtgenoot van Hanny maar bovenal klokkenzetter en altijd bereid zijn twee handen uit de mouwen te

steken, waardevolle Personen.!

Links Staand zien we Jac Ponse, altijd goed gehumeurd zet hij mee de klokken, samen met zoals reeds

gememoreerd Louis Pijpers en met Willy Lemmens die u als 3e van links ziet staan, Willy is overigens

ook aanpakker bij het inmanden van de duiven en meldpost, Willy is een zeer belangrijk persoon in de

vereniging, als meldpost altijd een vriendelijk woord wat een extra adrenalinestoot geeft zeker als je ook

Page 2: Nic 2404 de 15 augustus 2014 1

nog eens vroeg hebt “gepakt”. We zien Mikel Roumans, 2e van ls staand die als bestuurslid overal een

hand toesteekt waar dat vereist is, nooit is hem iets teveel, juist deze personen hebben we overal toch zo

dringend nodig. Als 4e van ls zien we Huub Dassen met zijn goed verzorgd ringbaardje, altijd een

gentlemen die het Elektronisch systeem bedient maar ook zorgt en dat vaak tot diep in de nacht, dat alle

manden keurig worden geladen in de vrachtauto’s voor de ZLU vluchten, vanaf 20.00 uur tot vaak 2 uur

in de nacht paraat staan je moet het maar opbrengen. Naast Huub Dassen staat Bert Roumans, samen met

Huub zorgt hij dat alles diep in de nacht klaar is, dat de duiven kunnen vertrekken. Bert & Huub samen

met een bestuurslid zijn de laadmeesters en verzorgers van de manden. Er moest eigenlijk een extra

applaus zijn voor juist deze mensen die zorgen dat WIJ onbezorgd van onze duiven kunnen genieten,

Bert & Huub vragen niet hoeveel tijd het hen kost neen, ze doen het gewoon, super toch. Kortom een

Team dat werkt rondom Voorzitter Mathieu Klinkers, als alles is gecontroleerd qua ringnummers,

gummiebanden, poulegegevens, Elektronische bestanden zowel via de PC als ook de uitdraaien en alles

wat daar bij hoort stappen Frank of Jos Jacobs in het holst van de nacht nog in de auto om deze af te

leveren in Simpelveld bij Piet Franssen, vluchtleider bij de ZLU. Tijdens mijn interview kreeg ik zoveel

inside gegevens die we niet weten maar die wel plaatsvinden, werkzaamheden allerhande. NA de vlucht

in omgekeerde volgorde is het opnieuw aanpakken geblazen en weer moet alles worden gecontroleerd,

een enorm weer maar zij doen dit met plezier. Ongelooflijk gewoon. Natuurlijk mogen en willen we

Moeder Jacobs en zeker ook Anja, de vriendin van Frank niet vergeten, zij nemen op het “Thuisfront”

Frank & Jos, dus in feite de vereniging, oneindig veel werk uit handen. Onze “Lady’s” dragen we zeer

graag op handen en dat geldt ook voor alle ANDERE Dames van al die Harde Werkers..!!!!

Beste mensen, Bestuurders, Werkers ja allen die het “vuile werk” voor ons opknappen wil ik bedanken

voor hun tomeloze inzet, daarom dat ik een klein portret wenst te schilderen via tekst en foto’s van alles

wat in De Olijftak maar ook bij andere verenigingen gebeurd. Merci en Bedankt….!!

In Beek bij “De Olijftak” worden ze overigens op handen gedragen wat ook blijkt dat wie eenmaal hier is

komen inkorven er meestal de rest van zijn duivenleven trouw blijft wat automatisch al impliceert dat hier

nog VRIENDSCHAP heerst, bijna een uitgestorven begrip in veel andere verenigingen, hier echter heeft

het nog niets aan waarde verloren. We gaan wat van “die winnende Inkorvers” nader aan u voorstellen.

Zeldzame pareltjes zijn het als je de ‘liefhebbers’ beziet welke hier op de NPO- en de ZLU vluchten hun

duiven komen inkorven, een processie van zeer veel oud Nationale winnaars die er hun ‘strijd’ leveren

om opnieuw een van de vetste brokken aan hun reeds imposante Erelijst toe te voegen. Zullen we ze eens

samen de revue laten passeren..??

Gebroeders Hay en Theo van de Weerdt, Huub Nijsten, Lei Kurvers - Dr. Henk De Weerd, Mathieu

Klinkers, de Familie Jacobs bestaand uit Moeder, Jos, Frank & Hans, Mathieu Cox, Theo Daalmans, Jos

Martens, Mat Driessen, Eddy Hoedemakers, Wil van Mulken, Sandra & Antoon Deckers, Henk Curvers

die dit jaar glorieus van de vlucht AGEN bij de Jaarlingen als eerste glorieus de finish passeerde.

Nemen we de Top 10 onder de loep zien we deze reeds imposante reeks alleen nog maar enorm in

omvang toenemen, Piet Heijkens, René Soetelmans, Sjir Vliegen, Will Beckers-Willems, Jo

Widdershoven, Nic Ritzen & Feuler, Mevr. Van de Weerdt, Busccher-Albertz, H.M.M. De Jonghe, Jan

Driessen, Lei Martens, Quix-Widdershoven, H.J. Evers, Bert Roumans, en dan ook nog René Wiche die

zowel een 1e Nationaal als ook enkele top 10 plaatsen wist te veroveren maar inmiddels niet meer in ons

NIC 2404 inkorft.

Bent u het met mij eens dat we hier over de crème de la crème van onze Limburgse & Nederlandse

duivensport mogen spreken? Lees en herlees deze namen nog eens, leg ze op het puntje van uw tong om

ze dan uiterst langzaam op te zuigen, in “Beek” bij de eersten een duif aanmelden betekent bijna

automatisch een vroege duif op eender welke uitslag plaatsen.

Waarom komen hier zoveel Kampioenen die naam volledig waardig eigenlijk hier hun duiven inmanden,

waarom staan zij aan de inkorftafel, wat is de aantrekkingskracht van juist DIT lokaal, deze vereniging..??

Om hier een antwoord op te kunnen geven is het absoluut noodzakelijk een duik in de roemrijke

geschiedenis van De Olijftak in Beek te nemen.

Een stukje geschiedenis Het eeuwfeest werd al in 2000 gevierd maar natuurlijk werd de kiem om als centraal inzetlokaal te

fungeren al vele jaren eerder gelgd door Mannen als Jacques & Chrit Visschers, beiden trouwens ook oud

Nationaal winnaar, Charel Nijsten en vele anderen die net als Jacques & Chrit niet meer onder ons

verkeren. Mag ik stellen dat een enorme stap voorwaarts werd gemaakt toen de jeugdige Jan Jacobs zijn

Page 3: Nic 2404 de 15 augustus 2014 1

intrede deed in het Bestuur, de zaken voortvarend aanpakte waarbij hij op de unanieme steun van al zijn

mede bestuurders vol kon rekenen en steunen.

Zeer snel werd de mogelijkheid geschapen om in het nieuwe onderkomen alle vluchten aan te bieden aan

de liefhebbers uit de hele regio, kans die ook door mij met beide handen werd aangegrepen net zoals heel

veel anderen, de eerste grote successen konden gevierd worden want er werden niet alleen maar Top 10

plaatsen gewonnen, neen, elk jaar konden meerdere bloemtuilen aan Nationale winnaars overhandigd

worden, er werd in de jaarlijkse begroting immers altijd een post opgenomen waaruit deze bloemen

bekostigd werden, soms wel 3 op een jaar.

De Gouden jaren leken geen einde te hebben maar het leven neemt altijd weer zijn eigen weg, kent met

niets en niemand genade en van afspraakjes is al helemaal geen sprake. Jan Jacobs werd secretaris van de

CLBvP en later zelfs Voorzitter van de nieuw gevormde Afdeling Limburg, ontstaan door de

samenvoeging van de tot op dat moment fungerende Limburgse Bonden CLBvP en PHOENIX. Jan

Cobben was overigens de allereerste Voorzitter van de nieuwe Afdeling Limburg, functie die Jan met oog

voor de historie met zwier bekleedde, kortom een uitmuntende voorzitter.

Jan Jacobs volgde Jan Cobben op en drukte er zijn eigen stempel op, de ledenaantallen kwamen onder

druk te staan, er waren controverses die niet altijd op de meest fatsoenlijke wijze werden opgelost en juist

in deze moeilijke fase kwam het talent van Jan Jacobs als ‘bruggenbouwer’ de Afdeling enorm van pas,

de ergste plooien werden gladgestreken, de weg omhoog weer ingezet, kortom, het leek of de

bloeiperiode van weleer weer was herontdekt, opnieuw ging het over de sport met de liefhebbers centraal.

Dan kwam die bewuste vergaderin met de Leden van de Limburgse Districten, juist in deze bijeenkomst

viel Jan Jacobs plots met zijn hoofd op de tafel, reanimatie mocht helaas niet baten, Jan stierf toen hij als

Voorzitter de belangen van de Duivensport, ZIJN lievelingssport voluit aan het dienen was, het is

onnodig te zeggen dat de verslagenheid enorm was, dit kon en mocht niet waar zijn. Zijn Weduwe en drie

zonen kregen een mokerslag te verwerken, Echtgenoot & Vader eensklaps weg, de Afdeling was even zo

van de kook dat het einde leek te zijn aangebroken.

In een bomvolle kerk te Neerbeek werd definitief afscheid genomen van een Groot Man, een Boegbeeld

die de Limburgse Duivensport zoveel goeds had geschonken. Ook in zijn vereniging bleek plots een hiaat

dat opgevuld moest worden maar hoe kon men in Godsnaam Jan Jacobs vervangen, zijn contacten zijn

inzet kortom het leek of de vereniging uit een verdoving gehaald moest worden.

Persoonlijk vergeet ik uiteraard de speciale avonden niet die we samen organiseerden om het Tele Tekst

Team van De Olijftak extra te huldigen getuige de artikelen in de Engelse & Duitse Duiven Magazines

die ook nu nog met enige weemoed gelezen worden. Jan Jacobs immers was de drijvende, stuwende

kracht om van Nationaal Inkorf Centrum 2404 iets aparts te maken. Grote namen als Wim Coenen, Co

Geurts, Cor Hermans, Jan Vercauteren, Hein Brassé, Jan Cortlever, Piet Boyen Senior, Sjaak Winkens-

Rothenburg, Wim Maessen, om er enkele te noemen kwamen ook met heel veel plezier juist hier hun

duiven inkorven ondanks zij geen lid van De Olijftak waren, Sjeuf, Charel & Willem, Huub van Mulken

die de klokken regelden kortom elke inkorfavond was het een komen en gaan van liefhebbers, een toeloop

die in de loop van de jaren toch duidelijk minder is geworden, de sfeer is nog altijd aanwezig maar de

liefhebbersaantallen zijn duidelijk ingekrompen, het worden er elk jaar weer minder, de duivensport is

niet meer “in”, geen hot item meer en al helemaal niet meer de hobby voor zeer velen in ieder dorp en of

stad, we hebben nood aan Voortrekkers die zoals eens onze voorouders, zich sterk maakten om onze sport

en hobby een prominente plaats te geven in een gemeenschap, zulke personen die autoriteit uitstralen

missen we momenteel volledig reden waarom ook in De Olijftak Beek, NIC 2404, wat van haar pluimen

moest laten ondanks er nog steeds behoorlijk grote aantallen duiven ingekorfd worden, de tijd dat het

dringen was is evenwel voorbij. De Dames van de bediening zoals mevr. Jacobs, Mevr. Van Didden,

Hannie en natuurlijk de onvolprezen Wilma welke beide laatsten ook vandaag nog de honneurs waar

nemen. Een super mooie tijd ook met Chrit & Sjaak Visschers, bekijk de foto’s aan de wanden nog maar

eens, nostalgie puur..!!

Vele Grote Kampioenen zoals gezegd die naar Beek kwamen om te wedijveren met collega liefhebbers,

het ‘waarom’ is duidelijk als u deze caleidoscoop van echte vedetten in onze sport ziet. Het laatste jaar

blijft altijd het beste in herinnering van de liefhebbers en lezers, welnu, we nemen de Nationale uitslagen

er gewoon even bij waar we beginnen bij de vluchten georganiseerd door de ZLU in 2014, we nemen een

plek bij de eerste 20 Nationaal als norm,

PAU

Math Driessen & René Soetelmans,

Page 4: Nic 2404 de 15 augustus 2014 1

Agen / Bordeaux Jaarlingen

Nationaal Winnaar Henk Curvers, Will Beckers – Willems als 2e, Lei Kurvers – Dr Henk De Weerd 6

e,

12e, 19

e & 20

e, Bert Roumans 7

e & 18

e, Jos Martens

Agen / Bordeaux Oude

Mathieu Cox op plek 3, Jan Driessen, Jo Widdershoven 6e, 7

e & 13

e, Thei Peters, Jos Martens,

St Vincent

Sandra & Toon Deckers 3e, René Sotelmans, Theo Daalmans,

Marseille Nic Ritzen & Feuler, Theo Daalmans 11

e & 21

e, Rudi Loomans, Demandt & Zn, Theo & Hai van de

Weerdt,

Marseille duivinnen: Nic Ritzen & feuler 3e, Rudi Loomans 4

e,

Narbonne Sandra & Toon Deckers 2

e, Lei Kurvers – Dr Henk De Weerd, H.H.M.De Jonghe,

Perpignan Mevr. Van de Weerdt, Huub Nijsten 5

e & 6

e, Eddy Hoedemakers, Theo Daalmans, Bert Durlinger, Lei

Kurvers – Dr Henk De Weerd.

Mogen we stellen dat, naast de Super Zege van Henk Curvers ook de zilveren plakken van Will

Beckers – Willems ook de Bronzen winnaars Sandra & Toon Deckers, Nic Ritzen & Feuler maar ook

deze van Mathieu Cox extra in de verf mogen en zelfs moeten worden gezet.

Gaan we naar de NPO vluchten Zware Fond over de laatste 5 jaar is de oogst eveneens geweldig zoals zal

blijken uit deze opsomming van eveneens Super Namen in de Fondwereld maar dat doen we dan in Deel

2 van deze artikelenreeks zodat u weer iest heeft om naar uit te kijken.. Tot Dan..!!