Download - Mijn onderzoekmodel voor gebruikersadoptie van zorginformatietechnologie

Transcript

PowerPoint-presentatie

Onderzoekmodel gebruikersadoptie van IT-innovaties in de zorgLeon Chevalking22-05-2013MitopicsStichting [email protected]

TheorieTechnology acceptance model, Fred DavisAangevuld met relevante factoren voor de zorg en voor verpleegkundigen en behandelaren uit andere wetenschappelijke modellenUnified Theory of Acceptance and Use of Technology, Viswanath VenkatheshDiffusion of innovations, Everett Rogers

Gedragsmodel: One size fits all?

Gedragsmodel: Bundeling van factoren?

WWWWanneer/Waarom dit model inzettenAlgemeen orinterende scan, om inzicht te krijgen en bewustwording te creren Aan het begin van innovatietrajecten, om veranderbereidheid jegens bepaalde innovaties in kaart te brengen en pilotgroepen samen te stellenBij de implementatie, om de implementatiestrategie te bepalenWaarBij zorginstellingen die te maken hebben met weerstand tijdens de implementatie van IT-projecten. Waar IT-projecten herhaaldelijk falen

Uitvoering van het onderzoekBepalen invullen vragenlijst (papier/digitaal)Bepaal steekproef van minimaal 40 respondentenVergelijken van groepen op basis van 20 20 verhouding (bv. 20 hoogopgeleide en 20 laagopgeleide werknemers)Respondenten vragenlijst laten invullen, ca. 25 minutenVereist enige begeleiding vanwege manier van uitvragenVerwerken resultaten in SPSSUitvoeren statistische analyses in SPSS en StataVerwerken resultaten in adviesrapportResultatenResultaten geven inzicht in:Onderlinge relevantie van onderzochte factorenInvloed van groepskenmerken op relevantie van onderzochte factoren

Concreet:De resultaten bieden aanknopingspunten om de implementatiestrategie te laten aansluiten bij de behoeften van de zorgprofessionalImplementatiestrategie?

Communicatie- en actieplanDoel: Medewerkers anders benaderen dan in termen van koplopers en achterblijvers

Methode: Medewerkers groeperen naar relevante kenmerken van het project. Bijv. leeftijd, opleiding- en trainingsniveau en doelorintatie

Resultaat: Een communicatieplan met acties uitgeschreven naar verschillende doelgroepen om draagvlak onder medewerker te maximaliseren