Download - Mary Beijleveld Agile Content Content Café

Transcript
 • 29-9-2015 1

 • Mary Beijleveld

  Overdag:Agile Coach, Trainer en Adviseur

  (Ge)werkt bij:UWV, Approach Alliance, gem. Rotterdam, Provincie Overijssel, Sociale VerzekeringsBank, nu VX Company

  s Avonds en weekendsBestuurslid Agile Consortium, Nlscrum lid en mede organisator, Agile Holland lidOrganisator Agile coach camp NLSchrijft artikelen en blogs over Agile, Leiderschap, Architectuur & Simpel concept.Presentator en spreker op o.a. Xpdays, Open Spaces, Agile Coach Camps NL en DK

  [email protected] 163 38 000Twitter: @ladybeetle

  contactinformatie

  29-9-2015 2

  http://www.vxcompany.com/http://www.vxcompany.com/

 • behendig, vlug, wendbaar .. en adaptief

  AGILEagile/al/adjective able to move quickly and easily. DERIVATIVESagilely adverb, agility noun. ORIGIN ME: via Fr. from L. agilis, from agere do

  29-9-2015 3

 • Agile principlesOur highest priority is to satisfy the

  customer through early and continuous delivery of valuable

  software

  Continuous attention to technical excellence and good design

  enhances agility

  The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is

  face-to-face conversation

  Deliver working software frequently, from a couple of weeks

  to a couple of months, with a preference for the shorter timescale

  The best architectures, requirements and designs emerge from self-

  organizing teams

  Agile processes promote sustainable development. The sponsors,

  developers and users should be able to maintain a constant pace

  indefinitely

  Build projects around motivated individuals. Give them the

  environment and support they need, and trust them to get the job done.

  Welcome changing requirements, even late in development. Agile

  processes harness change for the customers competitive advantage

  Simplicity the art of maximizingthe amount of work not done is

  essential

  Working software is the primary measure of progress

  Business people and developersmust work together daily

  throughout the project

  At regular intervals, the team reflects on how to become more

  effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly

  429-9-2015

 • Source: https://www.box.com/shared/mg9kq3d17e

  Agile is ..uhhh Philosophy

  Positive humanity, power of collaboration, motivation by Authority, Mastership,

  Purpose,

  Culture

  Give room to creativity, self-organization, make mistakes and learn, responsibility and feedback,

  Attitude / Behavior / Mindset

  Daring, entrepreneurial, quality, initiative, responsible, energetic, can do!, committed,

  Collaboration

  Constructive, helpful, together, open, respectful,

  Process / Approach

  Short cycle time, transparent, feedback, create value, self-organization, incremental,

  29-9-2015 5

  Filmpje Dan Pink:http://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc&feature=youtube_gdata_player

  http://www.vxcompany.com/http://www.vxcompany.com/http://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc&feature=youtube_gdata_player

 • Agile principes Onze hoogste prioriteit is om de klant tevreden te stellen door snel en ononderbroken waardevolle software te

  leveren.

  Verwelkom veranderende eisen en wensen, zelfs laat in het ontwikkelproces. Agile processen bevorderen het concurrentievoordeel voor de klant.

  Lever regelmatig werkende software af, binnen tijdseenheden van enkele weken tot een maand, liefst telkens op korte termijn.

  De mensen van de business en de ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken in het project. Focus het project rondom gemotiveerde mensen. Faciliteer en steun hen en vertrouw op erop dat zij het voor elkaar krijgen.

  De meest efficinte en efficinte methode om informatie te delen binnen een ontwikkelteam is in een persoonlijk gesprek.

  Werkende software is de primaire maat van vooruitgang.

  Agile processen bevorderen een duurzame ontwikkeling. De sponsors, de ontwikkelaars en de gebruikers zouden een constant tempo van ontwikkeling voor onbepaalde tijd moeten kunnen handhaven.

  Continue aandacht voor technische kunst en kunde en een goed ontwerp verbetert wendbaarheid / flexibiliteit.

  Eenvoud - de kunst van het maximaliseren van de hoeveelheid afgeronde taken- is essentieel.

  De beste architecturen, eisen en wensen, en de ontwerpen komen voort uit zelforganiserende teams.

  Met regelmatige intervallen, overdenkt het team hoe het efficinter kan worden, stemt dit af en past het gedrag dienovereenkomstig aan.

  29-9-2015 6

  http://www.vxcompany.com/http://www.vxcompany.com/

 • 29-9-2015 7

  SCRUM

  DSDM

  XP

  CRYSTAL

  KANBAN

  TDD

  FDD

  EUP

  De Agile paraplu

  http://www.vxcompany.com/http://www.vxcompany.com/

 • Incrementeel versus IteratiefIncrementeel: bouw een deel per keer uitgaand van het oorspronkelijke idee

  Iteratief: bouw een ruwe versie, valideer deze, en bouw dan langzaam kwaliteit/functionaliteit op

  29-9-2015 8

 • Agile Projectmethoden

  Scrum, de meest gebruikte

  Atern, de Agile versie van DSDM, RAD

  FDD, TDD

  XP, extreem programmeren

  (R)UP

  Lean Software development

  Lichtgewicht Prince2 i.c.m. Scrum

  29-9-2015 9

  http://www.vxcompany.com/http://www.vxcompany.com/

 • Wat heeft Agile ons gebracht

  29-9-2015 10

  Figuur: Rallydev.com

 • Lean & Agile

  Lean Agile

  Scrum

  KanbanTPS

  6XP

  TDD

  Lean is ontstaan in de maakindustrie en is vervolgens in de logistieke wereldtoegepast en sinds recent in administratieve/managementprocessen

  Agile is gebaseerd op LEAN, ontstaan in de software-industrie, en wordtsinds kort toegepast in het hele voortbrengingsproces van producten & diensten w.o. in het onderwijsonderwijs

  29-9-2015 11

  http://www.vxcompany.com/http://www.vxcompany.com/

 • 29-9-2015 12

  Kanban:

  = Kan = Visueel = Ban = Kaart

  Visueel signaal

  Concept uit Lean manufacturing

  http://www.vxcompany.com/http://www.vxcompany.com/

 • Kanban Core Properties

  1. Visualize the workflow

  2. Limit Work in Progress

  3. Manage Flow

  4. Make Process Policies Explicit

  5. Improve Collaboratively (using models & the scientific method)

  29-9-2015 13David Anderson