Download - Klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg 2015 - IGJ.nl KLACHTBEELD+2015+DEF.pdf · PDF file De inspectie beoordeelde voor 517 van de 1093 voorgelegde klachten dat nader onderzoek nodig