Download - JBC Bedrijfspresentatie

Transcript
Page 1: JBC Bedrijfspresentatie

+

Bedrijfspresentatie

Page 2: JBC Bedrijfspresentatie

+In een veranderende wereld …

De wereld in het algemeen en zeker de ICT gerelateerde wereld verandert voortdurend en steeds sneller. Daarmee wordt veranderen niet meer een van tijd tot tijd terugkerend proces, maar een continue staat waarin organisaties zich bevinden.

In die wereld is het noodzakelijk dat organisaties goed begeleid worden in die veranderingsprocessen. Het gaat dan niet alleen om ICT, maar juist het raakvlak van ICT met mensen, processen en organisatie.

Dat kan alleen op een goede manier gebeuren door de focus te leggen op de mensen en niet op de techniek. Alleen dan kunnen veranderingen worden doorgevoerd die ook tot werkelijke verbeteringen leiden.

… kan Jeroen Breeschoten Consultancy hulp bieden …

Jeroen Breeschoten Consultancy is een betrouwbare/betrokken partner bij ICT gerelateerde veranderingen in organisaties. Niet de verandering zelf staat daarbij centraal maar de manier waarop alle betrokkenen in deze verandering worden meegenomen, waardoor het resultaat van de verandering werkelijk beklijft.

… waarbij resultaat en plezier in het werk onafscheidelijk samen gaan.

Van boven opgelegde druk werkt maar in een heel beperkt aantal gevallen. Wil je mensen mee krijgen dan zal je plezier moeten uitstralen. En dat kan alleen als dat plezier van binnen uit jezelf komt.

Daarom hanteert Jeroen Breeschoten Consultancy als motto een citaat van Albert Schweitzer : “Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful”. Het doel is om mensen veranderingen niet als een struikelblok te laten ervaren, maar als een prettige gewaarwording.

Page 3: JBC Bedrijfspresentatie

+

Het profiel van Jeroen Breeschoten Business consultant, gespecialiseerd in de begeleiding van complexe ICT gerelateerde veranderingen in organisaties, waarbij werkelijke of aantoonbare verbeteringen worden bereikt door mensen en processen op een juiste wijze te verbinden. Ik heb bewezen goed te functioneren in grote organisaties, waarbij ik in staat ben om in verschillende rollen te acteren. Dit blijkt uit mijn brede ervaring als consultant als manager/bestuurder, maar ook uit mijn activiteiten in de Ondernemingsraad. Ik leg in al mijn werkzaamheden de nadruk op communicatie, waarbij het niet alleen gaat om formele rapportages en individu-gerichte communicatie, maar juist om de verbinding van alle betrokken mensen door middel van interactieve en inspirerende communicatiekanalen en –middelen zoals bijvoorbeeld bijeenkomsten, presentaties, social media, blogs etc.  

Page 4: JBC Bedrijfspresentatie

+

Resultaten: Een greep uit uitgevoerde opdrachten

•  Programmamanagement •  Business Consultancy •  Projectmanagement •  Lijnmanagement

Page 5: JBC Bedrijfspresentatie

+Programmamanagement en Business Consultancy Programma management

n  Programma management bij het definiëren en invoeren van standaard beheerprocessen binnen een internationale ICT organisatie. Verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van procesworkshops waarin processen werden gedefinieerd. Leiding gegeven aan een wisselend aantal projectteams tegelijk. Resultaat : werkende identieke processen binnen verschillende landen en organisatie onderdelen.

n  In het verlengde van bovenstaande verantwoordelijk voor het specificeren van de eisen vanuit de processen aan een nieuw Service Management systeem (ServiceNow) en het begeleiden van de invoering daarvan binnen de gebruikersorganisatie. Resultaat : een getest en ingevoerd standaard service management systeem op basis van standaard processen.

Business Consultancy

n  Als consultant verantwoordelijk geweest en bijgedragen aan de ontwikkeling en uitvoering van een wereldwijde E-learning module voor een standaard manier van werken (voor 13.000 medewerkers). Aansluitend als projectmanager georganiseerd dat (een groot deel van) die 13.000 medewerkers de cursus ook daadwerkelijk gingen volgen. Resultaat: Circa 70% van de medewerkers het bedrijf hadden gestructureerd kennis genomen van de nieuwe manier van werken

n  Als consultant / coach KPN managers begeleid in de invoering van een nieuwe standaard manier van werken, mede gebaseerd op Lean/SixSigma. Resultaat: De betrokken managers en daarmee hun afdelingen behaalden efficiency winst op basis van een veranderde manier van werken.

Page 6: JBC Bedrijfspresentatie

+Projectmanagement en Lijnmanagement Project management

n  Projectmanagement voor de uitrol van SAP HR in diverse landen binnen de Getronics organisatie. Het betrof het vaststellen van afwijkingen per land, waar nodig aanpassingen aan systeem en processen en opzetten van introducties en trainingen voor de medewerkers. Resultaat: een ingevoerd HR systeem met opgeleide medewerkers.

n  Als projectmanager verantwoordelijk voor de aansturing van 2 teams die elk voor een bepaalde productgroep proces verbeteringen moesten definiëren op basis van de klantbeleving en deze doorvoeren. Dit betrof de volledige keten vanaf verkoop tot en met facturatie. Resultaat: klant specifieke issues zijn opgelost en generieke verbeteringen gedefinieerd en in gang gezet.

n  Projectmanagement voor de inrichting van twee service organisaties na de fusie tussen 2 ICT bedrijven. In nauwe samenwerking met de directie de planning opgesteld en de voortgang bewaakt voor alle aspecten van deze organisatieverandering. Resultaat: een efficiënt ingerichte afdeling met medewerkers en werkprocessen die effectief het beheer uitvoerden

Lijnmanagement

n  Leiding gegeven aan een Network Operation Center, met ongeveer 50 systeembeheerders, netwerkbeheerders en operators. Deze waren verdeeld in 3 teams, te weten netwerk operators, netwerkbeheer en Unix beheer (met de focus op security). Meegewerkt aan de integratie van twee gelijksoortige afdelingen tot het NOC. Dagelijkse operationele leiding van deze afdeling, die 7 * 24 uurs dienstverlening leverde aan klanten. Resultaat: een efficiënt werkende afdeling met gemotiveerde medewerkers die hun klanten tevreden stelden

Page 7: JBC Bedrijfspresentatie

+

Ervaring en opleiding

Page 8: JBC Bedrijfspresentatie

+Ervaring

n  Belangrijkste ervaring n  Projectmanagement (18 jaar)

n  2005 – 2015 : KPN / Getronics PinkRoccade n  1997 – 2000 : Getronics

n  1992 – 1997 : KZA n  Business Consultant (7 jaar)

n  2008 – 2015 : KPN / Getronics PinkRoccade n  Lijnmanagement (5 jaar)

n  2000 – 2005 : KPN / Getronics PinkRoccade

n  Programma management (5 jaar) n  2010 – 2015 : KPN / Getronics PinkRoccade

n  Systeemontwikkeling (17 jaar) n  1980 – 1992 : COBOL programmeur /

ontwerper

n  Specialismen

n  Project Management n  Business Consultancy

n  Service Management

n  Inrichten en in gebruik nemen van systemen n  Business Informatie Management

n  Schrijven van blogs en nieuwsbrieven

n  Branches

n  Zakelijke (ICT) dienstverlening

n  Sociale zekerheid

n  Banken

n  Methoden en Technieken

n  ITILv3

n  Prince 2

n  Lean SixSigma

n  In een verder verleden ICT methoden en technieken waaronder SDM, BSP, DFD en ISAC.

Page 9: JBC Bedrijfspresentatie

+Opleiding en nevenactiviteiten

Opleiding en cursussen Vooropleiding •  Rechtenstudie (t/m kandidaats staatkundig recht) •  VWO Certificeringen •  Prince 2 practioner •  ITIL 3 Expert •  IPMA C (verlopen) Belangrijkste bedrijfskundige opleidingen •  Verandermanagement (Schouten & Nelissen) •  E-Business (Nijenrode / PuntEdu) •  Projectmanagement (Interprogram) •  Verschillende modules aan de Open Universiteit waaronder

Organisatiekunde, Ondernemings-planning, Marketing en Operationeel Management

•  Moderne Bedrijfs Administratie (incl. PD Boekhouden) •  People Management (Horizon) Belangrijkste ICT opleidingen •  Volledige COBOL programmeer opleiding (VOLMAC) •  Database systemen zoals IMS, CICS, MAPPER, Natural

(VOLMAC en IP) •  Opleidingen systeemanalyse en ontwerp (IP) •  Auditing (KZA) •  Infrastructuur en E-commerce (Getronics)  

Beroepsmatige nevenactiviteiten 2014 –2015 Als lid van de Ondernemingsraad Zakelijke Markt betrokken bij zowel lokale reorganisaties als bij de grootschalige herinrichting van geheel KPN. Lid van verschillende OR commissies op het gebied van HR, Communicatie en Prestatiemanagement. 2006 - 2010 Lid van het kernteam van de community van Programma- en Projectmanagers binnen Getronics PinkRoccade dat onderlinge kennisuitwisseling als voornaamste doel had (PM-NL). 1986 – 2002 Trainer en docent van ICT cursussen intern Interprogram en Getronics en ook bij klanten. Overige nevenactiviteiten 2012 - heden Lid van het Bondsbestuur van het Koninklijke Nederlandse Korfbal Verbond (100.000 leden). Aandachtsgebieden Competitie, Arbitrage, Opleidingen en Reglementen. 2003 - 2011 Voorzitter van de Korfbalvereniging VEO uit Voorburg, bij aftreden benoemd tot ere-voorzitter.  

Page 10: JBC Bedrijfspresentatie

+

Contactgegevens

Naam Jeroen Breeschoten

Adres GJ van der Veenstraat 9

Plaats 2264 DS Leidschendam

Mobiel 06 –11 045 002

E-mail [email protected]

Website http://www.facebook.com/JeroenBreeschotenConsultancy

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful

Albert Schweitzer