Download - EU-BEGROTING VOOR DE TOEKOMST · asteroïden) • GOVSATCOM: het optreden van overheden verbeteren om de veiligheid van de burgers te verhogen • SSA: meer autonomie en vermogen

Transcript
Page 1: EU-BEGROTING VOOR DE TOEKOMST · asteroïden) • GOVSATCOM: het optreden van overheden verbeteren om de veiligheid van de burgers te verhogen • SSA: meer autonomie en vermogen

EU-BEGROTING VOOR DE TOEKOMSTHET RUIMTEVAARTPROGRAMMA VAN DE EU#EUBudget #EUSpace

6 juni 2018

RUIMTEVAARTBELEID EN -ACTIVITEITEN NA 2020:HET NIEUWE EU-RUIMTEVAARTPROGRAMMA IN EEN OOGOPSLAGRuimtevaarttechnologie, -gegevens en -diensten zijn onmisbaar geworden in het dagelijkse leven van de mens en spelen een essentiële strategische rol voor Europa. Europa heeft een wereldwijd toonaangevende ruimtevaartindustrie.

Voor de volgende EU-begroting 2021-2027 wil de Commissie dat de EU meer investeert, zich aan nieuwe behoeften en technologieën aanpast en haar autonome toegang tot de ruimte versterkt.

DOELSTELLINGEN VAN HET NIEUWE RUIMTEVAARTPROGRAMMAErvoor zorgen dat de EU een wereldleider blijft op ruimtevaartgebied

• De continuïteit en ontwikkeling waarborgen van Galileo, Egnos en Copernicus, ‘s werelds meest geavanceerde satellietnavigatie- en aardobservatiesystemen, en nieuwe veiligheidsinitiatieven ontwikkelen op het gebied van satellietcommunicatie voor de overheid (Govsatcom) en omgevingsbewustzijn in de ruimte (SSA)

Een sterke en innovatieve ruimtevaartindustrie bevorderen• Toegang tot risicofinanciering verbeteren voor kleine en middelgrote ruimtevaartondernemingen, zoals innovatieve start-

ups, en opkomende bedrijfsmodellen• Partnerschappen voor innovatie op ruimtevaartgebied, toegang tot test- en verwerkingsfaciliteiten, certificering en

normalisatie bevorderen

De autonome, betrouwbare en kosteneffectieve toegang van de EU tot de ruimte handhaven

• De vraag naar lanceerdiensten in de EU bundelen• Investeren in vernieuwende technologie zoals herbruikbare draagraketten

Een eengemaakt en vereenvoudigd beheersysteem opzetten• Een eengemaakte verordening zal het mogelijk maken om via gestroomlijnde methoden de samenwerking tussen alle

institutionele actoren te vereenvoudigen• Als programmabeheerder stelt de Commissie prioriteiten vast en neemt zij operationele beslissingen.• Het Europees Ruimteagentschap blijft de voornaamste partner bij de uitvoering van het programma, wegens zijn

ongeëvenaarde ervaring• Het Agentschap van de EU voor het ruimtevaartprogramma zal de marktacceptatie ondersteunen en een grotere rol

spelen op het gebied van veiligheidsaccreditatie

De ruimtevaart-sector biedt werk aan meer dan 231 000 mensen.

De waarde ervan is in 2017 geraamd op 46 tot 54 miljard euro, waarmee het de op een na grootste ter wereld is.

Een derde van alle satellieten in de wereld wordt vervaardigd in Europa.

De sector blijft de familie van Europese draagraketten vernieuwen, met de volgende generatie Ariane 6 en Vega C.

Page 2: EU-BEGROTING VOOR DE TOEKOMST · asteroïden) • GOVSATCOM: het optreden van overheden verbeteren om de veiligheid van de burgers te verhogen • SSA: meer autonomie en vermogen

20

15

10

5

0

20

15

10

5

0

in miljard euro in miljard euro

In lopende prijzen2005-’13 2014-2020 2021-20272014-’20 2021-’27

4,6

4,3

6,89,7

0,5

5,8

11,1

16

SSA/Govsatcom

Copernicus

Galileo en Egnos

HOEVEEL BEDRAAGT DE BEGROTING EN WAARAAN WORDT ZE UITGEGEVEN?

Het ruimtevaartprogramma van de EU heeft een begroting van 16 miljard euro voor de periode 2021-2027 en voegt alle ruimtevaartgerelateerde activiteiten samen in één coherent, vereenvoudigd en flexibel programma:

Galileo en Egnos Copernicus GOVSATCOM EN SSA

Rol

Begroting

Doel

Impact

9,7 miljard euro 5,8 miljard euro 0,5 miljard euro

mondiale en regionale satellietnavigatiesystemen

• continuïteit van de activiteiten waarborgen• hoogwaardige satellietnavigatiediensten verlenen• investeren in grondinfrastructuur en satellieten

• via een nieuwe kosteloze dienst zullen gebruikers aan precieze plaatsbepaling kunnen doen (foutenmarge: 20 cm)• nieuwe toepassingen en diensten zoals zelfrijdende wagens, drones, robots en het internet der dingen

• leidende positie handhaven op het gebied van milieumonitoring, crisisbeheersing en grens- en maritieme beveiliging• satellietvloot uitbreiden voor nieuwe observatiecapaciteiten• nieuwe gegevensverspreidings-infrastructuur voor eenvoudigere ontwikkeling van commerciële toepassingen

• milieubehoeften: focus op monitoring van C02-emissies en klimaatverandering, landgebruik ter ondersteuning van landbouw, observatie van poolgebieden, bos- en waterbeheer• veiligheidsbehoeften: de opsporing van kleine objecten (bv. vaartuigen) verbeteren en de illegale handel monitoren

• Govsatcom uitbouwen via bundeling van vermogens van de lidstaten• In het kader van het SSA:- de ruimtebewaking en -monitoring van ruimteobjecten verder ontwikkelen om botsingen te vermijden- aanvullende activiteiten om andere gevaren uit de ruimte aan te pakken (ruimteweer, asteroïden)

• GOVSATCOM: het optreden van overheden verbeteren om de veiligheid van de burgers te verhogen• SSA: meer autonomie en vermogen om de ruimte-infrastructuur en de aarde te beschermen tegen gevaren uit de ruimte

kosteloze en openlijk toegankelijke aardobservatiegegevens van land, atmosfeer, zee, klimaatverandering en voor crisisbeheersing en beveiliging

toegang tot beveiligde satellietcommunicatie voor nationale overheden en monitoring van gevaren uit de ruimte

EU-INVESTERINGEN OP RUIMTEVAARTGEBIED

Page 3: EU-BEGROTING VOOR DE TOEKOMST · asteroïden) • GOVSATCOM: het optreden van overheden verbeteren om de veiligheid van de burgers te verhogen • SSA: meer autonomie en vermogen

DE RUIMTEVAARTACTIVITEITEN VAN DE EU leveren al onmisbare diensten ...

STERKE MARKTACCEPTATIE VAN RUIMTEVAARTGEGEVENS

... die ten goede komen aan miljoenen mensen, mogelijkheden scheppen voor de oprichting van ondernemingen en het leiderschap en de strategische autonomie van Europa in de ruimte waarborgen.

De ruimtevaartgegevens van de EU veranderen onze levens met diensten zoals:

Ruimtetoepassingen zijn onze levens, onze economie en onze industrie aan het veranderen. Naast de openbare sector maken verschillende ondernemingen en innovatieve start-ups gebruik van satellietgegevens, en zij voorzien hun toestellen van de mogelijkheid om die gegevens te exploiteren, bijvoorbeeld:

Respons op natuurrampen: In 2017 werden reddingsteams geholpen door Copernicus-kaarten die de reikwijdte en grootte van de schade toonden, onder meer bij bosbranden (Italië, Spanje, Griekenland, Portugal), aardbevingen (Mexico), orkanen (landen die getroffen werden door de orkanen Harvey, Irma en Maria) en overstromingen (Ierland, Duitsland).

Redding van levens op zee: Copernicus ondersteunt de opdrachten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap op de Middellandse Zee door te helpen bij het opsporen van onveilige vaartuigen en het redden van mensen. Galileo kan worden gebruikt op alle koopvaardijschepen wereldwijd, en zorgt voor verhoogde nauwkeurigheid en solidere plaatsbepaling voor veiligere navigatie.

Opsporing en redding: Een nieuwe Galileo-dienst verkort de tijd die nodig is om iemand op te sporen die is uitgerust met een noodbaken, tot minder dan 10 minuten op verschillende locaties zoals op zee, in een gebergte of in de woestijn, evenals in stedelijk gebied. Het laat de persoon in kwestie weten dat hulp onderweg is.

Smartphones Alle grote smartphoneproducenten bieden nu smartphones aan die Galileo ondersteunen: Sony, Huawei Samsung en Apple. App-ontwikkelaars kunnen voortaan innovatieve Galileo-producten en -diensten ontwerpen en daarbij gebruikmaken van de grotere nauwkeurigheid.

Visserij Het Asimuth project helpt vis- en mosselkwekers hun oogstschema's te optimaliseren om verliezen als gevolg van algenbloei met ten minste 12,5 % te verminderen.

Monitoring van olievervuiling: Het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) maakt gebruik van Copernicus-gegevens voor de monitoring van olievervuiling en vaartuigen.

Landen van vliegtuigen: 350 luchthavens in bijna alle EU-landen maken momenteel gebruik van Egnos, dat het landen in moeilijke weersomstandigheden veiliger maakt, waardoor vertragingen en omleidingen worden vermeden.

Verkeersveiligheid: Vanaf april 2018 wordt Galileo geïntegreerd in elk automodel dat in Europa wordt verkocht, ter ondersteuning van het noodreactiesysteem eCall. Vanaf 2019 wordt het systeem geïntegreerd in digitale tachografen van vrachtwagens om ervoor te zorgen dat de regelgeving inzake rij- en rusttijden wordt nageleefd en de verkeersveiligheid wordt verbeterd.

Landbouw: 80 % van de landbouwers die satellietnavigatie gebruiken voor precisielandbouw, zijn gebruikers van Egnos. Ook worden Copernicus-gegevens gebruikt voor monitoring van gewassen en gewasopbrengstprognoses.

Gezondheid HappySun helpt zonnebrand te voorkomen met behulp van een app die prognoses van uv-straling maakt en persoonlijk advies over bescherming tegen de zon verstrekt op basis van het huidtype en de plaats van de gebruiker.

Internet der dingen Geko Navsat gebruikt plaatsbepalingsgegevens voor toepassingen in het internet der dingen.

Wijnbouw Terranis heeft een app ontwikkeld die in de weken voorafgaand aan de oogst informatie verstrekt op basis waarvan wijnproducenten hun teeltmethoden kunnen bijstellen.

Print ISBN 978-92-79-87320-1 doi:10.2873/623573 ET-01-18-584-NL-C PDF ISBN 978-92-79-87317-1 doi:10.2873/367916 ET-01-18-584-NL-N