Download - download presentation

Transcript
 • 1. Generiek GIS voor e-government 21 december 2006 Dirk Frigne

2. Doel van de presentatie Waarom geografische gegevens zo moeizaam ontsluiten en hoe geGIS dit kan verhelpen 3. Dirk Frigne

 • Projectleider van het geGIS project
 • Oprichter en bestuurder van DFCSoftware Engineering
 • Ervaring
  • meer dan 20 jaar software engineering
  • meer dan 15 jaar ervaring met project management
  • meer dan 15 jaar met CAD/GIS projecten
 • studies
  • Universiteit Gent - 1986
  • burgerlijk electrotechnisch ingenieur optie informatica

4. De geschiedenis van GIS

 • < 1994
  • Nutsbedrijven hebben nood aan data
  • Papieren documenten
   • Initiatief voor CARDIB
 • GIS Vlaanderen
  • Stuurgroep
  • AGIV - Organisatie en standaardisatie
   • Initiatief voor het GRB
 • Authentieke bronnen
  • KADVEC
  • CRAB

5. Beschikbaarheid

 • Distributie van gegevens via CDs
  • Een voorbeeld

Gemeentelijk GIS systeem 1/2/2004 Aanpassenkadastergegevens Ontwerp documenten Ontwerp nieuwe verkaveling 1/1/2004 Doorsturen gegevens Kadaster 1/3/2004 CD File transfert Manueel process Locale versie Van de data 6. Beschikbaarheid2/2 Opladen van de data Aanpassenkadastergegevens Federaal Kadaster 1/6/2004 Doorsturen gegevens Agiv CD File transfert Manueel process 1/1/2005 master GegevensOp CD 1/4/2005 distributie 1/1/2006 gebruik 1/3/2006 7. Herkenbaar? 8. Life can be simple 1/1/2006 (op eigen risiko) 15/1/2006 (algemeen) SOA 15/1/2006 Kadaster/validatie 1/1/2006 Invoer gebruik1/1/2006 (op eigen risiko) 9. De geschiedenis van geGIS

 • e-governement project van CORVE-RWO
  • Thin-client
  • Geographic Data Editing
  • Re-usability
  • Easy-of-use
 • Offerte als Open Source
  • Specifieke eisen (ingebouwde processen, work flow)
  • Beperkt budget / Korte tijdsperiode

10. De uitdaging

 • Een systeem ontwerpen dat
  • Geografische data kan presenteren (mapping)
  • Toelaat om vector data bewerking met snap mogelijkheden
  • Gebruiksgemak van een GIS desktop applicatie
 • Maar:
  • enkel gebruik makende van een webbrowser
  • (een zogenaamde RIA)

11. De oplossing:/

 • Een architectuur gebaseerd op
  • SVG als vector formaat voor de client zijde
  • JSON als lightweight client-server protocol
  • Server: Command pattern om JSON requests te verwerken
  • Client: MVC & Command Pattern
 • Gebaseerd op
  • Server kant: mature open source GIS component (Geotools)
  • Client kant: gebruik makende vande DOJO toolkit

12. De architectuur 1/2 (RIA Ajax/Dojo) Geo Web Services Geo Databases Dynamic SVG Document Managers presentation logic JSON interface protocols Persistence tier Application tier Presentation tier Geo Web Services Other desktop clients Command pattern Geo Processing Domain Specific Add-on Generic App services Config XML SOAP App generator 13. De architectuur 2/2 SOA Domain 1 App1.1 App1.2 Domain 2 Service 2.1 Service 2.2 Domain 4 App 4.1 Service 4.2 Service 4.3 Domain 3 App3.1 App3.2 Service 3.3 14. So What? 1/2

 • Its like Google Maps
  • a navigable map in a browser
  • ajaxified user interface
   • (RIA)
 • but different
  • on-the-fly rendering
  • datasource framework

15. So What?2/2

 • and better (?)
  • merging vector and raster data
  • geometric editing with snapping
  • extensible framework
  • peer-to-peer server communication
  • user configurable

16.

 • Versie 1.1
  • ter beschikking van RWO/CORVE
  • gebaseerd op MA j AS 0.9
 • Uitbreidingsfase ROP / RWO (versie 1.2)
  • gebaseerd op MA j AS 1.0
  • In productie door gemeentes

De toekomst van 17.

 • Roadmap
  • Version 1.0 by februari 2007
   • Full consulting & editing functionality
   • Acceptable performance
   • Developer support
   • Open source framework
   • Full documentation
  • Version 1.1 by July 2007
   • internationalization
   • User-interface improvements
   • Performance enhancements

De toekomst van 18. geGIS community

 • CORVE
 • AGIV
 • Provincies
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
 • Gemeentebesturen
 • Leveranciers

19. Samenvatting

 • RIA voor Geografische Informatie
 • Configureerbaar
 • Eenvoudig te distribueren
 • Uitbreidbaar door eigen programmatie
  • Meer info op http://www.gegis.org

20. DEMO 21. Q&A 22.

 • Thank you for your attention!