Download - Dossier verlichting

Transcript
Page 1: Dossier verlichting

België-Belgique

P.B. - P.P.

B - 5469eandismagazinejuni 2012

20

Premienieuwtjes 2012

energielabels in nieuw kleedje

wedstrijd verlichtingskamPioen

w e g w i j s i n e n e r g i e

Dossier

verlichting

Aardgasschakel over wanneer u dat wilt

Page 2: Dossier verlichting

Méér info? Surf naar www.eandis.be / jobs

Interesse in een job in jouw buurt ?

Een greep uit onze vacatures :

•Nettechnici Elektriciteit en Gas

•Toezichters

•Projectbeheerders (Ontwerper / Beheerder)

Een krak in techniek ? Dan hoor je bij ons !

3

vacatures bij eandis inhoud

080612

2204Premienieuwtjes 2012

Online aangevraagd is sneller uitbetaald. We stellen de nieuwe webtoepassing graag aan u voor. En brengen u meteen ook op de hoogte van de laatste premienieuwtjes.

06een zonneboiler verlicht uw energierekening

De zon is de grootste energiebron die we hebben. Daar maakt de zonneboiler handig gebruik van. Lees hier waarom investeren in een zonneboiler nu meer dan ooit loont.

08dossier verlichting

Goed verlichten biedt vele voordelen. Het beïnvloedt ons comfort, onze veiligheid, onze prestaties en zelfs ons humeur. Bovendien vindt u tegenwoordig voor elke te vervangen lamp een energiezuinig alternatief. In dit dos-sier gaan we daar uitgebreid op in.

12word verlichtingskamPioen!

Wordt u de verlichtingskampioen? Neem deel aan onze wedstrijd en maak kans op een led-designlamp of een van de 100 oplaadbare fietslampen. Kijk ook snel of uw naam misschien in de lijst staat van de winnaars van onze vorige wedstrijd.

15 eandis altijd in uw buurt

Lees in een notendop waarvoor Eandis staat, wat we doen en hoe u bij ons terechtkunt met uw vragen over uw aardgas- of elektriciteitsaansluiting.

18 energielabels in nieuw kleedje

Bent u toe aan een nieuw huishoudapparaat? Laat u lei-den door het vernieuwde energielabel met energieklas-sen tot A+++. Lees hier waarom u die keuze voelt in uw portemonnee.

20 zo bespaart u nog meer

Veranderde u recent van energieleverancier en drukte u hierdoor uw uitgaven? Lees hier hoe u nog meer kunt besparen door ook op uw verbruik te letten.

22 aardgas: schakel over wanneer u dat wilt!

Overschakelen op aardgas is kiezen voor de toekomst. En het kan in alle rust, op het moment dat het u het beste past. Lees het verhaal van deze ervaringsdeskundigen.

2004

Page 3: Dossier verlichting

4 5

Premies

! Vanaf 2 juli om 12 uur:

nieuwe webtoepassing beschikbaar!

Een premieaanvraag wordt voortaan nog eenvoudi-ger. De nieuwe webtoepassing laat toe om in een handomdraai een premie aan te vragen.

Houd uw facturen die bij de premie horen en uw EAN-nummer voor elektriciteit alvast bij de hand.

Ga naar www.eandis.be > Eandis > Klant > Energie besparen > Premies en volg de aanwijzingen. Die zijn zeer nauwkeurig weergegeven. Ze loodsen u feil-loos door het hele menu vanaf de 'Voorbereiding', tot aan de 'Bevestiging' van uw premieaanvraag.

Het systeem is zeer gebruiksvriendelijk. Hebt u zich toch ergens vergist of bent u ergens iets vergeten in te vullen, dan wordt dat onmiddellijk gemeld. U kunt pas verder in het menu als alle gevraagde gegevens correct zijn ingevuld.

Facturen en andere bijlagen stuurt u bij voor-keur ook digitaal mee. Dan wordt uw premieaan-vraag sneller uitbetaald. Kan dat niet, dan kunt u ze nasturen met de post. In dat geval moet u dat wel duidelijk aangeven bij uw aanvraag.

Alles ingevuld? Dan hebt u de laatste stap in het menu bereikt. Daar wordt uw premieaanvraag bevestigd. Binnen de drie dagen die daarop vol-gen, krijgt u een link doorgestuurd waarmee u de status van uw aanvraag kunt raadplegen. Zo kunt u zelf de stand van zaken op de voet volgen.

Online aangevraagd is sneller uitbetaald!

Vraag uw premie aan via het web

U investeert in energiezuinige toepassingen voor uw woning? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een REG-premie. Om een premie aan te vragen, kunt u binnenkort gebruikmaken van een gloednieuwe gebruiksvriendelijke webtoepassing. Vanaf 2 juli om 12 uur ‘s middags is de toepassing beschikbaar voor iedereen. Goed om weten: een premie die u volledig online aanvraagt, wordt sneller uitbetaald!

Premienieuwtjes heet van de naald

Meer praktische info over isolatie van een spouwmuur vindt u op www.energiesparen.be > Bouwen en verbouwen > Energiezuinig bouwen en verbouwen > Isolatie > Muurisolatie. Over de Eandis-premies leest u alles op onze website www.eandis.be.

Vraag uw premie stap voor stap aan: van 'Voorbereiding' tot 'Bevestiging'.

Premie zonneboilerRecent is de premie voor de plaatsing van een zon-neboiler verhoogd. U leest er alles over op blad-zijde 7 van dit Eandismagazine.

Na-isolatie van spouwmuren: kies de juiste aannemer en geniet een Eandis-premie De techniek om spouwmuren van bestaande woningen te isoleren, bestaat al geruime tijd, maar werd de laatste jaren verfijnd. Ongeveer een woning op vier kan op die manier bijkomend worden geïsoleerd. Niet toevallig zit isolatie van bestaande spouwmuren volop in de lift. Sinds het begin van dit jaar schenkt Eandis bovendien een

hogere na-isolatiepremie van 6 euro per m², tot maximaal 800 euro.U plant isolatiewerken vanaf 1 juli 2012 en wilt deze premie graag ontvangen? Dan moet u een aannemer kiezen die kan aantonen dat hij voldoet aan de tech-nische specificatie STS 71-1. Dat is een kwaliteits-garantie die stelt dat de aannemer werkt met goed-gekeurde producten en systemen. Als u een offerte vraagt, gaat u dus het best na of de aannemer vol-ledig conform de STS 71-1-eisen werkt. Zo weet u meteen of u kans maakt op de premie van Eandis.

Page 4: Dossier verlichting

76

zonneboilers

Een zonneboiler verlicht uw energierekeningDe zon is de grootste energiebron die we hebben. Ze levert continu licht en stralingswarmte. Verschillende technieken en apparaten maken gebruik van die schone energie. De zonneboiler is er een van. Zo’n zonneboiler is de meest ener-giezuinige keuze voor de productie van uw warm water.

Wat is een zonneboiler?De zonneboiler verwarmt uw sanitair water op een milieuvriendelijke manier door gebruik te maken van (gratis) zonlicht. Zonnecollectoren op het dak vangen zonlicht op en zetten het om in bruikbare warmte voor uw sanitair warm water.

Vernieuwde premie zonneboilerRecent is de premie voor de plaatsing van een zon-neboiler verhoogd. Om die premie te kunnen genie-ten, moet een aannemer de installatie plaatsen.

Bestaande bouw

Voor bestaande woningen (aangesloten op het dis-tributienet elektriciteit vóór 1/1/2006) gelden vol-gende bedragen.

Zonneboiler voor sanitair warm water • 550 euro/m2 nieuw geplaatste thermische

zonnecollectoren• maximum 4 125 euro• beschermde afnemers: + 20 % (*)

(*) Beschermde afnemers zijn klanten die het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas genieten.

Nieuwbouw

Voor nieuwbouw moet u de premie zonneboiler samen met de E-peilpremie aanvragen. De aan-vraag voor een stedenbouwkundige vergunning moet dan van vóór 1/1/2012 zijn.

Niet te verwarrenEr is een verschil tussen thermische zonne-energie (voor zonneboilers) en fotovoltaïsche zonne-energie (voor elektriciteitsproductie).Zonnecollectoren voor zonneboilers vangen het invallende zonlicht op en zetten het om in warmte. Terwijl PV-panelen of fotovoltaïsche zonnecellen het zonlicht rechtstreeks omzet-ten in elektriciteit.

Hoe werkt een zonneboiler?Het meest opvallende onderdeel van een zonneboi-ler is de zonnecollector 1 . Die wordt meestal op het dak geplaatst en ziet er uit als een egaal getint dakraam. De zonnecollector bevat een vloeistof die door het invallende zonlicht wordt verwarmd. Via een kringloop 2 wordt de warmtedragende vloeistof naar een geïsoleerd voorraadvat 3 geleid. Hier geeft ze haar warmte af aan het koude leidingwater in de boiler en keert terug naar de collector op het dak om op te warmen. De randap-paratuur 4 zorgt voor een elektronische regeling van het systeem. Zodra er genoeg zonlicht is, slaat de circulatiepomp aan. Die pompt de warmtedra-gende vloeistof door de kringloop. Als het water in de zonneboiler de juiste temperatuur heeft bereikt, schakelt de pomp weer uit.

Omdat de zon in ons gematigd klimaat niet altijd even krachtig schijnt, is een na-verwarming 5 nodig. Dat kan bijvoorbeeld een condensatieketel of een warmtepomp zijn. Die zorgt ervoor dat de gewenste watertemperatuur altijd wordt bereikt.

1

2

34 5

Welke collectoropper-vlakte vult u in bij uw premieaanvraag?De berekening van de premie hangt af van het type collectoren. Voor vlakkeplaatcollectoren geldt de netto oppervlakte van de collectoren. Het kader rond de collectoren telt dus niet mee voor de oppervlakteberekening. Bij buiscollectoren wordt gerekend met de apertuuroppervlakte. Dat is de halve opper-vlakte van de buis, zonder de luchtruimte tus-sen de buizen en zonder het kadergedeelte. De apertuuroppervlakte kunt u terugvinden op de technische fiche van uw installatie, net zoals de netto oppervlakte.

Hoe vraagt u de premie aan bij Eandis? De snelste manier om uw premie aan te vragen is via onze website www.eandis.be > Mijn Eandis. Met de nieuwe webtoepassing, die vanaf 2 juli ope-rationeel zal zijn, doet u dat in een handomdraai. U leest er alles over op bladzijde 4 en 5.Volledig online ingediende premieaanvragen wor-den sneller behandeld en uitbetaald.

Via ons algemeen nummer 078 35 35 34 kunt u ook telefonisch aanvraagformulieren bestellen of u kunt ze persoonlijk afhalen in onze klantenkantoren.

Page 5: Dossier verlichting

98

dossier verlichting

Goed verlichten met minder energie

Hoe uw huis goed verlichten?In elk vertrek van uw woning hoort een basisver-lichting. Die bestaat meestal uit een plafondarma-tuur of enkele wandarmaturen die de ruimte overal egaal verlichten. Maar in de leeshoek, de tv-hoek of boven een werktafel, is ook plaatselijke verlichting nodig. Verspreid zoveel mogelijk de lichtpunten. Zo vermijdt u schaduwen, al te grote contrasten en kleurvervormingen. De lichtpunten mogen boven-

dien niet verblinden. Daarom is indirect licht de beste keuze. Indirect licht wordt via muren en pla-fond weerkaatst en zorgt voor een gezellige sfeer in huis. Uw sfeerverlichting is helemaal af als u hier en daar wat speelse lichtaccenten aanbrengt. Een smalle of bredere lichtbundel creëert de juiste contrasten. Richt een spotje op een schilderij en het krijgt de aandacht die het verdient.

Verlichting beïnvloedt ons comfort, ons prestatievermogen, onze veilig-heid, ja, zelfs ons humeur … Volgens Europese richtlijnen moet verlichting ook energiezuinig zijn en werd de klassieke gloeilamp stapsgewijs uit onze woning gebannen. Vandaag vindt u voor elke te vervangen lamp een zuinig alternatief.

!TIPS

In een lampenspeciaalzaak vindt u alle soorten kwaliteitslam-pen. U krijgt er ook de nodige informatie als u op zoek bent naar de juiste vervanglamp.

Wat betekenen lumen, candela en lux?

Lumen (lm): eenheid voor lichtstroom.Voortaan dé referentie om lampen met elkaar te vergelijken! De lichtstroom is de hoeveel-heid licht die een lichtbron in alle richtingen uitstraalt per seconde.

Candela (cd): eenheid voor lichtsterkte.De lichtsterkte is de maat voor de lichtstroom die door spots (reflectorlampen) wordt uitge-straald in een bepaalde richting.

Lux (lx): maat voor verlichtingssterkte.De hoeveelheid licht die op een bepaalde plaats aanwezig is. Met andere woorden het gedeelte van de lichtstroom dat effectief invalt op het oppervlak. 1 lux = 1 lumen/m².

Hoeveel licht hebt u nodig?Onze lichtbehoefte verschilt naargelang de leeftijd. Iemand van 60 jaar heeft vijf maal meer licht nodig dan iemand van 40 jaar. Een veertiger heeft op zijn beurt twee maal meer licht nodig dan een 20-jari-ge. Toch hebben we niet overal en altijd evenveel licht nodig. In een kamer waar wordt gewerkt, is uiteraard meer licht vereist dan bijvoorbeeld in een plaats waar u maar even doorloopt.

Volgende verlichtingssterkten gelden als minimum:

bergruimte: 60 lux trapzaal, gang, garage: 70 lux kelder en zolder: 100 lux hal, vestiaire, dressing: 120 lux wc en slaapkamer: 120 lux keuken, hobby- en werkkamer: 250 lux badkamer, woonkamer en eetkamer: 250 lux bureau: 500 lux

Ook ledlamp is spaarlamp Onze vertrouwde spaarlamp noemen we vanaf nu beter bij haar echte naam: compacte fluorescentielamp (CFL). De compacte fluo-lamp is immers niet meer de enige energie-zuinige lamp (energielabel A) ter wereld. Ook de ledlamp (light emitting diode) scoort nu als spaarlamp.

Gloeilamp bijna uitgewuifdHet uitdoofscenario van de klassieke gloeilamp begint aan haar eindfase. Vanaf september 2012 verdwijnen ook de laagste vermogens (25 en 40 watt) uit de rekken. Alle niet richtbare lampen moeten vanaf die datum minstens een C-label dra-gen. Fabrikanten hebben de tijd tot 2016 om uit-sluitend nog lampen met A- of B-label op de markt te brengen.

Lampen van vandaagVoor elk type lamp dat verdwijnt, bestaat of komt er een energiezuinig alternatief. Enkel uw lamp vervangen, ook wel ‘retrofit’ genoemd, is het goed-koopst. Het huidig aanbod lampen is zeer uitge-breid, zowel voor (compacte) fluorescentielampen, ledlampen als ecohalogeenlampen. U vindt vast wel de lamp die u zoekt.

De ecohalogeenlamp kan er uitzien als een heldere gloeilamp met binnenin een verbeter-de halogeenlamp van de nieuwste generatie. U bespaart 30 % energie.

Een energiezuinige aanrader is de T5-buislamp (TL in de volksmond). Deze nieuwste fluorescen-tielamp heeft een diameter van slechts 16 mm en verbruikt 85 % minder energie dan een gloeilamp met dezelfde lichtstroom. Ze is uitgerust met een elektronische ballast en past enkel in een aange-paste T5-armatuur.

De meeste verlichtingsfabrikanten hebben mooie design-armaturen in hun gamma zodat deze TL-verlichting ook in uw woonkamer tot zijn recht komt. Deze lamp is vandaag ook beschik-baar in warmere lichtkleuren die een sfeervol licht opleveren.

Page 6: Dossier verlichting

10 11

!SPAAr-TIPS

dossier verlichting

1. Benut zoveel mogelijk daglicht. De zon schijnt gratis.

2. Verlicht enkel waar en wanneer nodig.

3. Plaats een detector of tijdschake-laar op plaatsen waar lampen soms onnodig blijven branden (gang, kelder, terras, oprit …). Ledlam-pen zijn uitermate geschikt voor veelvuldig schakelen.

4. Koop kwaliteitslampen met goede referenties.

5. Ga voor lampen met de kleinste wattage en de langste levensduur voor het meeste licht.

6. Kies lampen met het energielabel A.7. Dim lampen om minder te verbrui-

ken.8. Vervang oude halogeenlampen voor

uw sfeerverlichting door ledlampen

9. Verf muren en plafonds in een lichte kleur.

10. Stof regelmatig lampen en arma-turen af.

Voor nieuwbouwers1. Hou rekening met voldoende ramen

in elke ruimte: minstens één vijf-de van de vloeroppervlakte.

2. Plan de verlichting al bij het eer-ste bouwplan in.

3. Stap af van plafonds vol halogeen-spots. Er zijn meer energiezuinige alternatieven.

4. Laat u bijstaan door uw architect of een leverancier van armaturen. Hij beschikt over softwarepro-gramma’s en berekent per kamer hoeveel lichtpunten en welk soort verlichting u nodig hebt.

Meer weten? Op www.e-lumen.eu biedt de Europese commissie u alle informatie rond energiezuinige lampen.Neem ook een kijkje op de website van Groen Licht

Vlaanderen (www.groenlichtvlaanderen.be > Down-loads > Folders). De brochure ‘Help, de gloeilamp verdwijnt’ geeft een antwoord op al uw lichtvragen.

Wat staat er op de verpakking?Welke gegevens en symbolen vindt u vandaag op de verpakking van een lamp? Energielabel (A, B of C) met:

- lichtopbrengst in lumen - opgenomen vermogen in watt - gemiddelde levensduur in branduren Tot op heden dragen spots of reflectorlam-

pen nog geen energielabel. Volgend jaar brengt een nieuwe Europese richtlijn daar verandering in.

Kleur van het licht (kleurtemperatuur) in Kelvin: bv. 2 700 K warmwit. Hoe lager de kleurtemperatuur, hoe warmer het licht.

Kleurweergave-index (CRI, ook wel Ra-waarde genaamd): is een parameter die de betrouwbaarheid aangeeft van de kleur-weergave. Hoe hoger de waarde hoe beter de kleurweergave.

Bedrijfstemperatuur: let op met gesloten armaturen; binnenin de armatuur wordt het soms te warm voor LED en CFL.

Lampafmetingen. recyclage: spaarlampen, zowel compacte fluolampen als ledlampen, horen niet thuis bij het restafval maar in het containerpark bij het klein gevaarlijk afval.

Bij compacte fluolampen leest u ook nog de opstarttijd, de opwarmtijd en schakelca-paciteit (bijvoorbeeld x 600 000, wat bete-kent dat een lamp 600 000 keer kan worden aan- of uitgeschakeld).

De led of lichtdiode is een snel opkomende techno-logie die stilaan maar zeker onze woningen verovert. Ledlampen verbruiken tot 90 % minder energie dan gloeilampen en behoren dus tot de familie van de spaarlampen.

Nieuwe generatieDe eerste generatie ledlampen, gekenmerkt door meer-dere bolle 5 mm-leds, wordt vandaag op de markt aan-geboden tegen dumpingprijzen. Als u overschakelt op ledlampen, kiest u het best voor de tweede generatie ledlampen. Die hebben eerder vlakke leds met een geel laagje bovenaan. Ze presteren beter qua lichtstroom en hebben een levensduur tot 25 000 branduren.Vandaag geven de beste types ledlampen al voldoende licht ter vervanging van een halogeenlamp van 50 watt of een gloeilamp van 60 watt. Bij vervanging van hogere ver-mogens gebruikt u beter een compacte fluolamp (CFL).

Kleurtemperatuur en kleurweergaveDe led, maar ook de CFL en T5 zijn verkrijgbaar in diverse lichtkleuren zoals ‘zeer warm wit’, ‘warm wit’,

‘neutraal wit’ en ‘koel wit’. De lichtkleur wordt uitge-drukt in Kelvin (K). Ter vergelijking: een gloeilamp van 60 watt zit rond de 2 700 Kelvin en geeft extra warm wit licht. Verkies ook een kleurweergave-index > 80.

Dimmen graagHet voordeel van dimmen zit in de combinatie van sfeer creëren en energie besparen. Een gedimde lamp verbruikt immers minder energie. Het is belangrijk om een geschikte elektronische dimmer te kiezen voor uw lamp. Sommige lampenfabrikanten bieden op hun website een lijst aan met compatibele dimmers voor ledlampen. Kijk steeds op de verpakking of uw nieuwe lamp dimbaar is. Ook T5 en CFL kunnen in bepaalde armaturen worden gedimd.

Led en transfo’sDe meeste elektriciens adviseren het gebruik van een afzonderlijke transfo voor elke laagvoltlamp. Hebt u nog een ouder type van transfo waar meerdere laag-voltlampjes op aangesloten zijn (bv. 3 x 50 watt)? Hou er dan rekening mee dat met ledspotjes (bv. 3 x 7 watt) de minimale belasting niet haalt en uw verlichting

mogelijk niet werkt. Raadpleeg dus steeds een vakman. Vandaag zijn er nieuwe transfo’s die een lagere belasting perfect aankunnen.

KoelribbenEen ledlamp kan warm worden, vooral door de ingebouw-de elektronica. Die heeft het bij voorkeur graag koeler dan 55 °C. Zorg ervoor, zeker bij inbouw of in een geslo-ten armatuur, dat uw ledlamp het niet te warm krijgt. Hoe warmer de omgeving is, hoe korter de verwachte levensduur. Sommige ledlampen zijn uitgerust met koel-ribben. Het verlengt hun levensduur aanzienlijk.

Kies voor het hoogste rendementKies steeds de meest efficiënte ledlamp. Deel het aantal lumen door het aantal watt. De lamp met veel lumen en weinig watt heeft het hoogste rendement.

In volle evolutieGrote fabrikanten bieden vandaag al een 12 W-led-lamp van 900 lumen en dit jaar nog een 17 W-ledlamp van 1 100 lumen die een gloeilamp van 75 W evenaart. Led is dus een groeiende, veelbelovende technologie.

led-weetjes

Een nieuwe lamp kopen? Vergelijk in lumen!Gaat u vandaag in een doe-het-zelfzaak op zoek naar bijvoorbeeld een vervanglampje van 50 watt, dan zult u dat niet vinden. Voortaan vergelijkt u uw oude en nieuwe lampen het best op basis van hun lichtstroom (lumen). Gebruik hiervoor een oude gloeilamp als referentie. Die levert gemid-deld 10 lumen per watt. De tabel toont hoeveel licht (in lumen) een ener-giezuinige lamp moet geven om het licht van de vroegere gloeilamp te evenaren. Het aantal lumen van een nieuwe lamp staat trouwens altijd ver-meld op de verpakking.

Vermogen vroegere gloeilamp (watt)

Minimale lichtstroom nieuwe lamp (lumen)

25 watt 250 lumen

40 watt 400 lumen

60 watt 600 lumen

75 watt 750 lumen

100 watt 1 000 lumen

Vervangt u uw oude gloeilampen van 40 watt (400 lumen) door bijvoorbeeld een ledlamp van 6 watt (400 lumen), dan bespaart u per lamp jaar-lijks 4 euro.

0

20

40

60

80

100

120

8 13 12 15 1221

1426 21

2840

67

36

5850

6760

105

Minimumrendement in lumen/watt

Lichtrendement huishoudelijke lampen

Maximumrendement in lumen/watt

Gloeil

amp

230V

Halo

geen

12V

Haloge

en

Compa

cte f

luo

omhu

lsel TL

CEnergielabel

CEnergielabel

AEnergielabel

B-AEnergielabel

230V

Ecoh

aloge

en

12V

Ecoh

aloge

en

Compa

cte f

luo

naak

tLE

D*

* cijfers najaar 2011

Page 7: Dossier verlichting

Word verlichtingskampioen en win een van de 20 led-designlampenof 100 oplaadbare fietslampen!

1312

wedstrijd verlichtingskamPioen

Vul de juiste letter in

15 vragen

SchiftingsvraagHoeveel inzendingen voor deze wedstrijd zullen ons bereiken vóór 1 augustus 2012?

inzendingen

1 6 11

2 7 12

3 8 13

4 9 14

5 10 15

Antwoorden verlichtingskampioen

1. Waarvoor staat ‘lumen’ (lm)?

A. De eenheid van verlich-tingssterkte: hoeveel licht ergens aanwezig is

B. De eenheid van lichtsterk-te: wat spots uitstralen in een bepaalde richting

C. De eenheid van licht-stroom: de referentie om lampen te vergelijken

2. Wat is de levensduur van een ledlamp?

A. Tot 15 000 branduren

B. Tot 20 000 branduren

C. Tot 25 000 branduren

3. Welke verlichtingssterkte is minimaal nodig in de kelder?

A. 60 lux

B. 100 lux

C. 500 lux

4. Worden er vandaag nog gewone gloeilampen gemaakt in Europa?

A. Neen, dat is al lang verboden

B. Nog een aantal types, maar dat wordt ook verboden vanaf 1 september 2012

C. Ja, alle types gloeilampen worden nog geproduceerd

5. Hoeveel lumen genereert een gloeilamp van 60 watt?

A. 600 lumen

B. 750 lumen

C. 1 000 lumen

6. Hoe zuinig zijn ledlampen?

A. Ze verbruiken tot 20 % minder dan gloeilampen

B. Ze verbruiken tot 50 % minder dan gloeilampen

C. Ze verbruiken tot 90 % minder dan gloeilampen

7. Welke fluorecentiebuislamp verbruikt 85 % minder dan een gloeilamp voor dezelfde lichtstroom?

A. De T4-buislamp

B. De T5-buislamp

C. De T6-buislamp

8. Ik wil een spaarlamp met extra warm wit licht. Waarop moet ik letten?

A. De wattage van de lamp: hoe hoger, hoe witter

B. De kleurtemperatuur, uitgedrukt in ‘Kelvin’ of ‘K’: 2 700 K is extra warm wit licht

C. De glaskleur: hoe matter, hoe warmer het licht

9. Wat is de goedkoopste verlichting?

A. Natuurlijk licht

B. Accentverlichting

C. Spaarlampen

10. Kan ik energie besparen door te kiezen voor lichte kleuren op muren en plafonds?

A. Absoluut, ze weerkaatsen het licht!

B. Neen, dat heeft enkel invloed op sfeer: het ziet er frisser uit.

C. Integendeel: dan hebt u net meer energie nodig om te verlichten

Speel mee en win!Zoek het juiste antwoord op deze 15 vragen en word verlichtingskampioen. Wie aandachtig dit Eandismagazine leest, zal maar weinig moeite hebben met de vragen. Makkelijker kan niet, toch?

Pluk de hoofdprijsWilt u uw interieur deze zomer meer sfeer en meerwaarde geven? Dan hebt u zeker interesse

voor de 20 designlampen met ledverlichting die we als hoofdprijs weggeven.

… of een troostprijsHebt u alle vragen correct beantwoord maar loopt u toch de hoofdprijs mis, dan maakt u nog kans op een mooie troostprijs: een van de 100 oplaadbare fietslampen.

Veel succes!

!Speel mee

online!Voortaan kunt u ook op

onze website uw kans wagen en onze wedstrijdvragen

beantwoorden.Surf naar www.eandis.be

en klik op WedstrijdEandismagazine.

11. Kan ik ‘dimmen’ om energie te besparen?

A. Zeer zeker: gedimde lampen verbruiken minder

B. Ja, maar enkel bij nieuwe ledlampen

C. Neen, gedimde lampen verbruiken exact hetzelfde

12. Speelt temperatuur een

rol bij de levensduur van ledlampen?

A. Ja, maar enkel bij -20°C

B. Ja, ledlampen hebben het graag koeler dan 55°C

C. Neen, heeft er niets mee te maken

13. Waarvoor staat ‘led’?

A. Light emitting diode

B. Licht elektrische distributie

C. Low emitting distributor

14. Hoeveel ‘lumen’ genereert een moderne ledlamp van 12 watt?

A. 120 lumen

B. 900 lumen

C. 1 500 lumen 15. Welk energielabel hebben spaar- en tl-lampen?

A. A of B

B. B of C

C. Dat hangt af van het vermogen

Page 8: Dossier verlichting

eandis, altijd in uw buurt

Eandis, altijd in uw buurt

Wie zijn we?Eandis staat voor Elektriciteit, Aardgas, Netten en DIStributie.

Elektriciteit en aardgas komen over een netwerk van leidingen en kabels tot bij u. Dat netwerk beheren is de hoofdopdracht van de distributie-netbeheerders. De Vlaamse distributienetbeheer-ders voor elektriciteit en aardgas Gaselwest, IMEA,

Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas doen een beroep op Eandis voor de uitvoering van hun exploitatieopdrachten.

Eandis is actief in 234 gemeenten van de kust tot de Kempen. 4 300 medewerkers spannen zich in om u een efficiënte, klantvriendelijke en kostenbewuste dienstverlening te bieden

DIT DOEN WE DIT DOEN WE NIET

Werken aan aansluitingen.

Meterstanden opnemen.

Advies geven over rationeel energiegebruik (REG) en REG-premies uitreiken.

Elektriciteit tot bij de klant brengen via het mid-den- en laagspanningsnet.

Aardgas tot bij de klant brengen via het midden- en lagedruknet.

Werken aan distributienetten.

Storingen en defecten op het net oplossen.

Straatverlichting onderhouden en herstellen.

Budgetmeters plaatsen en de dienstverlening van de sociale leverancier verzekeren.

Energie produceren. Dat is een taak voor de producenten. Energie verkopen. Dat is een taak voor de

energieleveranciers. Een leverancierscontract sluiten. Dat is een taak voor de energieleveranciers.

Elektriciteit vervoeren over het hoogspannings-net. Dat is een taak voor de transmissienet-beheerder Elia.

Aardgas vervoeren over het hogedruknet. Dat is een taak voor de vervoersonderneming Fluxys.

Werken aan de binneninstallatie voor elektriciteit en aardgas. Dat is een taak voor de installateur.

Huishoudelijke toestellen herstellen. Dat is een taak voor de klantenservice van de fabrikant.

De openbare verlichting op snelwegen en gewestwegen herstellen.

14 15

NAAM

VOOrNAAM

STrAAT Nr

POSTCODE GEMEENTE

Vul dit antwoordformulier aan beide zijden in en stuur het vóór 1 augustus 2012 naar: Eandismagazine, PB 75, 9090 Melle.

Wedstrijdreglement op www.eandis.be > Publicaties en Reglementen > Eandismagazine.

De antwoorden en de namen van de winnaars van deze wedstrijd publiceren we in ons volgend Eandismagazine.✁

ANTWOOrDFOrMULIEr - WOrD VErL ICHTINGSKAMPIOEN!

Hamiani Rida, LokerenHeremans Albert, MeldertJoppen Joon, RotselaarLambrechts Kris, ItegemLeemans Karel, LennikLiedts Monique, KoksijdeLuyckx Isabelle, AsseMaertens Steven, DeinzeMaes Jeroen, VichteMazijn Roland, VeurneMertens Jef, Sint-LenaartsMichem Johan, NazarethMijnendonckx Robert, DesselNeulant Tanja, AsseParmentier Roger, RoeselarePauwels Marc, Pulle (Zandhoven)Peeters Lydia, Kapelle-Op-Den-BosPlaitin Linda, GeraardsbergenPoelaert Yolande, GeraardsbergenPuis Dirk, GentbruggeQuivreux Piet, AalstReynaert Jean-Marie, OostkampRobaer Olivier, Denderbelle

De Sutter Patrick, ZottegemDe Sutter Wim, EekloDebu Bart, DuffelDelanghe Cindy, OostendeDeneyer-Desloovere Nicole, BrusselDeno Carine, LeefdaalDepiere Carlos, BruggeDerboven Ari, HobokenDeroo Michiel, ZwevezeleDeschamps Blanca, Aalbeke KortrijkDevolder Luc, RoeselareDewilde Katrien, RoeselareDewinter Robrecht, DeurneDewulf Monica, TieltDhaen Christoffel, GentDhondt Guy, VlimmerenEestermans Johan, RavelsElslander Alain, IeperFeyers Rino, OtegemGeudens Geert, ArendonkGeysenbergs Raymond, HalenGielis Gerry, LeuvenGold Esther, AntwerpenGoossens Nathalie, LierdeGovaert Aimé, Knokke

Baele Raphael, HillegemBalduck Frederic, VelzekeBataille Giovanni, BrielenBecuwe Raphaëlle, ArdooieBlancke Raymond, WachtebekeBohez Gino, HeuleBotteldoorn Nathalie, Ledeberg (Gent)Brackez Rik, StadenBroeckx Tinne, RetieBruijn Tanja, WuustwezelBultinck Willy, St-MichielsBuysse Marnix, OosteekloClaeys Christine, DeinzeCleeren Colette, AntwerpenCools Lucie Chris, KortrijkCrombez Bert, BoutersemDagnelie Raphaël, Dworp (Beersel)De Bontridder Lydia, NinoveDe Clercq Marijke, Erpe-MereDe Cock Lieven, OoikeDe Mey Willy, BlankenbergeDe Meyer Eric, LovendegemDe Neef Lieve, LeuvenDe Ruelle Hannah, OostakkerDe Smedt Brigitte, Wachtebeke

Aline Douglas uit Strombeek wint een elektrische fiets. Proficiat!

Winnen een fleecedeken van Eandis:

De winnaars van de vorige wedstrijdDit waren de correcte antwoorden voor de wedstrijd isolatiekampioen.

1 A 4 B 7 B 10 C 13 B

2 B 5 B 8 A 11 A 14 A

3 A 6 A 9 B 12 A 15 C

Roesbeke Elke, EekloRoggen Joep, LeuvenSchepens Herman, ZandhovenSegers Martine, LembeekSmout Liliane, RotselaarTas Olaf, EdegemTheys Marleen, OverijseVan Beek May, ArendonkVan Broeck Gaston, KieldrechtVan Den Bossche Jan, BornemVan Den Houten Marc, GeraardsbergenVan Der Elst Jenny, EvergemVan Dijck Christoph, VerrebroekVan Giel Werner, WijnegemVan Gils Karel, MerksplasVan Oost Gert, GentVan Overloop Hilde, LokerenVan Schuerbeek Hans, AalstVan Wassenhove Sylvia, AalterVandenbulcke John, KuurneVandeputte Katleen, HoutemVanderbist Nele, KortenbergVanhoenacker Patrick, KooigemVankerkhoven Diane, GooikVermeulen Roger, OudenaardeVogeleer Ivan, DworpWillemyns Roger, Ieper

wedstrijd verlichtingskamPioen

Page 9: Dossier verlichting

1716

Defecte straatlampen0800 6 35 35 www.straatlampen.be

078 35 35 34 Algemeen nummer

0800 65 0 65 Gasreuk

0477 77 70 80 Doven en slechthorenden

0800 6 00 01 Ombudsdienst

eandis, altijd in uw buurt

078 35 35 00 Storingen en defecten

Doven en slechthorenden kunnen gasreuk, storingen en defecten melden via een sms-codebericht naar 0477 77 70 80. Meer info op www.eandis.be.

Op dit nummer kunt u terecht voor:• vragen over nieuwe aansluitingen• verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en

vervangen van meters• vragen over de opneming van meterstanden• vragen over rationeel energiegebruik• vragen over budgetmeters en de dienstverlening van de sociale leverancier.• melden van klachten (bij voorkeur via

www.eandis.be > Over Eandis > Opmerkingen of klachten melden)

Het nummer is iedere werkdag bereikbaar van 8 uur tot 20 uur en op zaterdag van 9 uur tot 13 uur.

Dit nummer om een gasreuk te melden is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Oproepen worden prioritair behandeld.

Een defecte straatlamp? Geef de adresgegevens van de paal door (via telefoon of website) en het defect wordt zo snel mogelijk hersteld.

Hebt u een klacht over de dienstverlening van Eandis, neem dan eerst via de website of via het algemeen nummer contact op met onze diensten. Vindt u daar geen oplossing, dan kunt u terecht bij de Ombudsdienst van Eandis.

De Ombudsdienst is iedere werkdag bereikbaar van 8 uur tot 20 uur en op zaterdag van 9 uur tot 13 uur.

U kunt ook schrijven of mailen via de website:

• Ombudsdienst Eandis - Postbus 60, 9090 Melle• www.eandis.be > Over Eandis > Ombudsdienst

Op dit nummer kunt u terecht om storingen of defec-ten op het elektriciteits- of aardgasnet te melden.Het nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar.

Hoe contacteert u ons?25 Klantenkantoren

• 1500 Halle, Louis Vanbeverenstraat 27• 1800 Vilvoorde, Toekomststraat 38 • 2018 Antwerpen, Appelmansstraat 12-14• 2100 Antwerpen (Deurne), Merksemsesteenweg 233 • 2220 Heist-op-den-Berg, Boudewijnlaan 20• 2300 Turnhout, Koningin Elisabethlei 38• 2440 Geel, Dokter Van de Perrestraat 218• 2500 Lier, Kantstraat 6• 2800 Mechelen, Elektriciteitstraat 70• 2960 Brecht, Lessiusstraat 18• 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 58• 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 56• 8400 Oostende, Hendrik Serruyslaan 66-68• 8500 Kortrijk, Kennedypark 12 - Nieuw adres! • 8630 Veurne, Ieperse Steenweg 1• 8800 Roeselare, Meensesteenweg 5• 8900 Ieper, Stationsstraat 39• 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 62• 9100 Sint-Niklaas, Heistraat 88• 9160 Lokeren, Oud-Strijderslaan 3• 9300 Aalst, Dendermondsesteenweg 75 (vanaf najaar 2012: Industrielaan 2, 9320 Erembodegem)• 9500 Geraardsbergen, Kaai 15• 9600 Ronse, Zonnestraat 55• 9800 Deinze, Gentpoortstraat 20• 9900 Eeklo, Molenstraat 58 (vanaf najaar 2012: Molenstraat 133)

Student? Bij Eandis leer je de kneepjes van het vakEandis organiseert al jaren stages voor jongeren, maar wilde nog beter beantwoorden aan de noden van studen-ten in technische richtingen. Aangezien die zo veel moge-lijk praktijkervaring willen opdoen, ontwikkelden we een nieuwe ‘doe-stage’, die voor de eerste keer plaatsvond tijdens de paasvakantie.

Acht studenten van de Vrije Technische Scholen van Turn-hout en van GITOK Kalmthout liepen acht dagen stage in ons opleidingscentrum in Mechelen. In die gecontroleer-de omgeving kwamen de laatstejaars middelbaar alles te weten over gas- en elektriciteitsaansluitingen.

Tijdens de stage is er uiteraard aandacht voor basiskennis en -veiligheid. Maar de focus ligt op de praktijk: als jon-gere krijg je de kans om zélf laagspanningsverbindingen te maken, tellerkasten aan te sluiten of lagedrukaanslui-tingen te verzorgen. Kortom, een onmisbare ervaring die je klaarstoomt voor het echte werk!

Iets voor jou?In de paasvakantie van 2013 organiseert Eandis opnieuw deze praktijkgerichte stages. Ze vinden plaats in onze Opleidingscentra van Melle en Mechelen. Inte-resse? Raadpleeg dan onze website. Je kunt je er ook meteen inschrijven.

www.eandis.be > jobs > studenten > stage of afstudeeropdracht.Maakt u graag gebruik van sociale

media? Dan kunt u fan worden via onze Facebook-pagina

(http://www.facebook.com/Eandis). Of u kunt Eandis volgen op Twitter

onder de naam Eandis cvba. We verwachten u!

Eandis, altijd in uw buurt,

ook op het internet!

U verhuist? Vergeet uw energie niet!

Surf naar www.eandis.be en klik op ‘Verhuizen’. Stap voor stap begelei-

den we u naar een vlotte verhuizing van uw aardgas en elektriciteit!

Hier kunt u ook de verhuisformulie-ren en de verhuisfolder downloaden

en een slimme webmodule van de VREG (Vlaamse Regulator van de

Elektriciteits- en Gasmarkt) gebrui-ken. De verhuisformulieren kunt

u eveneens gratis aanvragen op het telefoonnummer 1700,

via uw stad- of gemeente-huis of bij Eandis.

Openingsuren:Maandag: van 8.30 tot 12 uur van 12.30 tot 16 uurDinsdag: van 14 tot 18 uurWoensdag: van 8.30 tot 12 uur

Donderdag: van 8.30 tot 12 uur van 12.30 tot 16 uurVrijdag: van 8.30 tot 12 uur van 12.30 tot 16 uur

Page 10: Dossier verlichting

1918

De technologie staat niet stil. Apparaten worden altijd maar zuiniger. De bestaande energieklassen op het energielabel volstonden niet meer om de energiescore correct uit te drukken. Daarom is er in de hele Europese Unie een vernieuwd uniform energielabel ingevoerd met nieuwe energieklas-sen tot A+++.

Bent u toe aan een nieuw huishoudapparaat? Dan is het energielabel een prima leidraad: het helpt u een energiezuinig toestel kiezen. En die keuze voelt u beslist in uw portemonnee.

Sinds de invoering van het oorspronkelijke label zijn toestellen energiezuiniger geworden. De gemiddel-de fabrikant zag immers al snel in dat zijn wasma-chine met C-label het doorgaans niet haalde van het toestel met A-label van de concurrentie. De ‘slech-te leerlingen’ hebben daardoor snel bijgebeend. Met als gevolg dat zowat alle toestellen tegenwoor-dig een A-label hebben. Voor alle toestellen is die A-categorie nu gesplitst in A+ (20 % zuiniger dan A) en A++ (40 % zuiniger dan A). De allerbeste keuzes krijgen het label A+++ (60 % zuiniger dan A). Koelkasten, diepvriezers of wasmachines met energielabel B of slechter worden intussen niet meer geproduceerd.

Eenvoudig en overzichtelijkHet nieuwe label is eenvormig, en vlot te begrijpen in alle Europese lidstaten door het gebruik van pictogrammen.

✔Oud label

energielabels

Pictogrammen per toestel

Energielabelsin nieuw kleedje

wasmachine vaatwasser televisie koelkast

Lawaai in decibel

Inhoud van de machine in kg

Droogefficiëntie

Waterverbruik per jaar in liter

Lawaai in decibel (gevulde machine)

Lawaai in decibel

Droogefficiëntie

Waterverbruik per jaar in liter

Inhoud van de machine

Energieverbruik in werkende staat

Energieverbruik in waakstand

Diameter van het scherm

Inhoud van het vriesvak in liter

Inhoudin liter

Lawaai in decibel

Per toestel illustreren extra pictogrammen bepaalde prestaties en kenmerken. Hieronder vindt u

de details voor wasmachine, vaatwasser, televisie

en koelkast.

De naam van de leverancier of het merk.

Het jaarlijkse energieverbruik in kWh.

De classificatieschaal: van energieklasse A+++ (de beste energiescore) tot G (de slechtste energiescore).

Gekleurde pijlen: van donkergroen

(hoge energie-efficiëntie)

tot rood (lage energie-

efficiëntie).

Nieuw label

Page 11: Dossier verlichting

2120

besParen

Er bestaan honderden spaartips voor energie, grote en kleinere. Hier vindt u enkele eenvoudige tips

voor in uw woning. Pas ze toe en bespaar slim en makkelijk energie.

Neemt u alle onderstaande tips ter harte, dan kunt u gemiddeld 377 euro extra besparen.

Meer spaartips vindt u in onze brochure 'Verdien veel geld, zonder grote moeite' op www.eandis.be. U kunt ze ook aanvragen op het nummer 078 35 35 34

of afhalen in een van onze klantenkantoren.

Echte spaartips sparen uw portemonnee

én het milieu!Bespaar tot 377 euro extra

per jaar

Verwarming, de grote slokop

Klik een uur voor u gaat slapen de thermostaat al op nachtstand

Besparing: 70 euro per jaar

Doe er een graadje af, 20 graden is warm genoeg overdag en ’s nachts volstaat 16 graden

Besparing: 40 euro per jaar

Warm water = 13 % van uw energieverbruik

Neem een douche in plaats van een bad

Besparing: 26 euro per jaar

Rust uw douche uit met een spaardouchekop

Besparing: 47 euro per jaar

Koelen en vriezen, bevries uw energiefactuur

Zet uw koelkast en/of diepvriezer op een koele plaats

Besparing: 30 euro per jaar

Let op het energielabel van uw koelkast of diepvriezer! Kies een A-label met A+, A++ of A+++

Besparing: 64 euro per jaar

Droog, droger, droogst

Droog de was zoveel mogelijk buiten

Besparing: 30 euro per jaar

Zwier de was op een zo hoog mogelijke snelheid

Besparing: 15 euro per jaar

Sluipverbruik, een ongeziene verbruiker

Haal de oplader onmiddellijk uit uw stopcontact als uw toestel is opgeladen

Besparing: 25 euro per jaar

Laat uw toestellen niet op stand-by staan maar zet ze volledig uit

Besparing: 30 euro per jaar

V-TESTHoe weet u welke energieleverancier het beste bij u past? Als u snel de geknipte energiele-verancier voor u wilt kennen, dan doet u de V-test. De V-test is een initiatief van de VREG, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. U vindt hem op www.vreg.be. De test maakt een objectieve vergelijking van de verschillende elektriciteits- en aard-gasproducten van alle energieleveranciers in Vlaanderen. Elke maand past de VREG de meest actuele prijzen aan. De berekening gebeurt op basis van uw verbruik en schat het bedrag in dat u het komende jaar zou beta-len als u nu een contract sluit met een ande-re leverancier. De resultaten gelden niet als exacte prijsvoorspelling.

Interesse? Neem uw laatste afrekenings-factuur, doe de test en ontdek welke leveran-cier het beste bij u past.

Goedkoper leven. Zuiniger leven. Als energie- consument zijn we begaan met onze portemonnee en ook met het milieu. Alleen met goede gewoon-ten en de keuze voor energiezuinige toepassingen kunnen we echt energie besparen.

Veranderde u – net als zoveel anderen – ook recent van energieleverancier? Dan bespaart u misschien wel op uw uitgaven, maar door ook op uw werkelijk verbruik te letten, kunt u nog beter doen en ook het milieu sparen.

Zo bespaart u nog meer

Page 12: Dossier verlichting

2322

Kiezen voor aardgas, is kiezen voor de toekomst. U bent zeker van uw comfort en u geniet eindeloos van een gezellige warmte en talloze mogelijkheden. U bepaalt ook zelf wanneer u overschakelt op aardgas. Hebt u bijvoorbeeld nog een aan-zienlijke voorraad stookolie? Geen probleem, die kunt u eerst verbruiken. Nadat de aardgasmeter is geplaatst, krijgt u nog een jaar de tijd om effectief over te schakelen op aardgas. Zo verliest u geen centen en kunt u uw overstap rustig plannen.

VoorbereidenWilt u bijvoorbeeld pas vanaf de winter overscha-kelen op aardgas? Dan kunt u ervoor kiezen om al in de zomer de voorbereidende graafwerken te laten uitvoeren, de aardgasmeter te laten plaatsen en eventueel ook de binnenleiding te laten leggen naar de stookplaats.

Aan u de keuzeHou er rekening mee dat de vervanging van uw oude installatie door een nieuwe een tweetal dagen in beslag neemt. De installateur stemt uiteraard met u af wanneer het voor u het best past. U kiest, u bepaalt.

Extra voordeelEen extra voordeel is dat u zich geen zorgen moet maken wanneer uw voorraad stookolie is uitgeput. U beschikt ondertussen over een aardgasmeter die in een handomdraai in dienst kan worden gesteld. In alle comfort. De indienststelling neemt hooguit een uurtje in beslag.

Jozef Van Cammeren (71) en Paula Bessems (67), een kranig koppel uit Willebroek, deden het u voor. Met sprekend gemak en met de glimlach.

Jozef: ‘Tot voor kort verwarmden we met stook-olie. Maar onze ketel werd 17 jaar oud en was aan vervanging toe. We konden kiezen voor een nieuwe stookolieketel of voor aardgas. Een nieu-we stookolieketel zou tweemaal zoveel kosten als een aardgasinstallatie. Dus hebben we voor aard-gas gekozen. We zijn blij met onze keuze.’

Jozef en Paula kwamen eind januari voor het eerst met Eandis in contact tijdens de woonbeurs ‘Wonen 2012’ in Mechelen. Daar hadden ze een onderhoudend gesprek met Joris Myncke, een klantenadviseur van Eandis.

Het verhaal van Jozef en Paula'Het werd ons allemaal op een presenteerblaadje aangeboden.'

Jozef: ‘Een week na onze eerste ontmoeting, konden we al een tweede afspraak maken met Joris. Hij kwam bij ons thuis langs om een over-stap naar aardgas haarfijn uit de doeken te doen. We wisten perfect wat er van ons werd verwacht. Eigenlijk niet veel, want het meeste werd voor ons gedaan. Wij zorgden enkel voor een aanne-mer die de werkput en een sleuf (met daarin een gladde wachtbuis in pvc) moest graven.’

Tijdens het hele proces stond klantenadviseur Joris het koppel met raad en daad bij.

Joris: ‘Zodra de voorbereidende werken klaar waren, konden we na een seintje van Jozef en Paula de meter al plaatsen. Wij zorgden ook voor de opmaak van hun dossier. Dat is een extra ser-

23

NAAM

VOOrNAAM

STrAAT Nr

POSTCODE GEMEENTE

TELEFOON

OVErDAG BErEIKBAAr TUSSEN UUr EN UUr

E-MAIL

getuigenis - overschakelen oP aardgas

ANTWOOrDSTrOOK - WENST U ADVIES OVEr EEN AArDGASAANSLUITING?

Ja, ik wil graag een afspraak thuis met een klantenadviseur van Eandis.

Vul deze antwoordstrook in en stuur ze onder gefrankeerde omslag naar Eandis, Aardgasaansluiting, Postbus 10030, 8900 Ieper. U kunt deze antwoordstrook ook faxen naar het nummer 09 263 48 56of mailen naar [email protected]. Of surf naar www.overschakelenopaardgas.be.

Aardgas: schakel over wanneer u dat wilt

vice die we aanbieden. Ik nam tijdens mijn bezoek ook foto’s om bij hun dossier te voegen en bezorg-de hen een brochure met de verschillende stappen. Op die manier weten ze perfect wat Eandis voor hen doet en wat we van hen verwachten.’

Jozef: ‘Het werd ons allemaal op een presenteerblaadje aangebo-den. Ook de werken zelf leverden geen extra hinder op. We hadden aanvankelijk wat schrik, omdat de aardgasmeter in de kelder moest worden geplaatst. Maar de klus was geklaard voor we het wisten.’

Ze kozen ervoor om de aardgasmeter nog niet meteen in dienst te stellen. Jozef en Paula had-den immers nog een voorraad stookolie in de tank zitten. Die hebben ze eerst opgebruikt.

Jozef: ‘Dat gaf ons eveneens de tijd om in alle rust een aardgasleverancier te kiezen. Want Joris maakte ons duidelijk dat we eerst een geldig leveringscontract moesten hebben, alvorens onze meter effectief kon worden opengezet. Dat ver-liep ook heel vlot. Pas als onze voorraad stookolie bijna was uitgeput, hebben we de aardgasmeter laten activeren. Dat was op een halfuurtje, en na een dichtheidsproef, zo gefikst. We zijn heel tevreden over de samenwerking met Eandis.’

Joris: ‘Aardgas is de juiste keuze. Dat probeer ik onze klanten ook duidelijk te maken. De installatie is een pak goedkoper dan een nieuwe stookolieketel en er is minder onderhoud nodig. Jozef en Paula zijn nog heel actieve mensen, maar voor mensen die een dagje ouder worden, is het gebruiksgemak zeker een extra troef.’

‘De aardgasmeter achteraf

indienststellen was op een half uurtje gefikst.'

Paula en Jozef met klanten-adviseur Joris.

Page 13: Dossier verlichting

✁ Vul de keerzijde in

Vraag nu

persoonlijk

advies over een

aardgasaansluiting!

A N T W O O r D S T r O O K V O O r G r A T I S V r I J B L I J V E N D E

A F S P r A A K

!Ve

rant

woo

rdel

ijke

uit

geve

r: L

uc D

esom

er,

Com

mun

icat

ie e

n Pu

blic

aff

airs

Ean

dis,

Bru

ssel

sest

eenw

eg 1

99,

9090

Mel

le.

Als een klantenadviseur bij u langskomt, overloopt hij stap voor stap wat er moet gebeuren.

Eerst bekijkt hij samen met u waar de aardgasmeter kan worden geplaatst. Dat is niet altijd evident. Vandaar dat de klantenadviseur op voorhand ter plaatste komt, om tijdens de werken alles vlot te laten verlopen.

Voorzie vervolgens dat de voorbereidende wer-ken (sleuf en werkput graven, wachtbuis leg-gen) worden uitgevoerd. U voert de werken zelf uit of laat die uitvoeren door een aan-nemer.

Daarna zorgen wij voor de doorboring, de plaatsing van de gasmeter en maken we alles opnieuw mooi waterdicht.

U zorgt in tussentijd dat u een geldig leveringscontract met een aardgas-leverancier sluit.

Uw installateur zorgt voor de keuring van de installatie.

Ten slotte komen we de aardgasmeter activeren.

Stap voor stap overschakelen op aardgas

Waarop wacht u nog om over

te schakelen op aardgas?

U betaalt uw facturen maandelijks. U moet dus niet direct een grote som ophoesten. Bovendien is

het nog nooit zo gemakkelijk geweest om een aard-gasleverancier te kiezen of om te veranderen van leve-rancier. U kiest zelf wanneer u overschakelt op aard-gas, u hebt dus ruim de tijd om de juiste leverancier te vinden. Surf naar www.vreg.be > Vergelijk: doe de V-TEST en kies de voor u voordeligste leverancier.

Ook wanneer u uw woning eventueel verkoopt of verhuurt, betekent aardgas een meer-

waarde. Het gebruikscomfort en de aangename warmte spreken

voor zich.