Download - Doelgroeponderzoek sanoma sbs 2015

Transcript
Page 1: Doelgroeponderzoek sanoma sbs 2015

1

DoelgroeponderzoekSanoma/SBS 2015

Een samenvatting

Page 2: Doelgroeponderzoek sanoma sbs 2015

2

Grootschalig kwantitatief onderzoek N= 2.214 (70% vrouw, 30% man) Doelgroep 18-65 jaar Marktonderzoeksbureau Ipsos Focus op de belevingswereld van vrouwen, o.a. zelfbeeld, geluk, zorgen, huishouden, ambitie Oriëntatie- en keuzeproces 9 domeinen: voeding, persoonlijke verzorging, gezondheidsproducten,

kleding, reizen/vakantie, woninginrichting, auto’s, elektronica/gadgets, financiële producten/ verzekeringen

Voortbouwend op eerder onderzoek; trends in de tijd

Doelgroeponderzoek Sanoma/SBS 2015, uitgevoerd door Ipsos

Page 3: Doelgroeponderzoek sanoma sbs 2015

1 mei 2023 3

Zelfbeeld en geluk

Page 4: Doelgroeponderzoek sanoma sbs 2015

4 Vraag: Van welke eigenschappen vindt u dat ze op u van toepassing zijn en dat ze een goede beschrijving van uzelf geven? (som van vijf eigenschappen die die respondenten konden aanvinken). Betreft vrouwen 18-65 jaar (N=1.425)

Wat is haar zelfbeeld (door de tijd heen)?Vrouwen zien zichzelf als betrouwbaar, eerlijk en zorgzaam

Top 10 eigenschappen

2015 2010 2005

1 Betrouwbaar Zorgzaam Eerlijk

2 Eerlijk Betrouwbaar Sociaal

3 Zorgzaam Eerlijk Betrouwbaar

4 Behulpzaam Vriendelijk Zorgzaam

5 Vriendelijk Sociaal Behulpzaam

6 Sociaal Behulpzaam Vriendelijk

7 Trouw Trouw Trouw

8 Rustig Spontaan Spontaan

9 Spontaan Rustig Serieus

10 Vrolijk Vrolijk Vrolijk

Page 5: Doelgroeponderzoek sanoma sbs 2015

5

Vraag: Van welke eigenschappen vindt u dat ze op u van toepassing zijn en dat ze een goede beschrijving van uzelf geven? (som van vijf eigenschappen die die respondenten konden aanvinken) % significant verschil

Wat is haar zelfbeeld (in vergelijking met dat van mannen)?Meer vrouwen dan mannen zijn -naar eigen zeggen- eerlijk en zorgzaam

betr

ouw

baar

eerli

jk

zorg

zaam

behu

lpza

am

vrie

ndel

ijk

socia

al

trou

w

rusti

g

spon

taan

vrol

ijk

besc

heid

en

serie

us

onze

ker

onafh

anke

lijk

50%41%

24%

39% 42%32%

24%

40%

12%21% 23% 24%

10% 13%

46% 45% 45% 42% 41% 37%29% 29%

22% 21% 21% 20% 16% 14%

Man VrouwTop 14 eigenschappen % significant verschil

Jonge vrouwen zijn vaker vrolijk, onzeker, spontaan of ambitieus; oudere vrouwen zijn vaker zorgzaam, behulpzaam of sociaal

Page 6: Doelgroeponderzoek sanoma sbs 2015

6

Mijn hobby(’s)

Mijn vrienden

Mijn familie

Vakantie en reizen

Muziek luisteren

Mijn echtgenoot/partner

Boeken

Mijn favoriete tv-programma

Mijn kinderen

Mijn tuin

Seks

Mijn huisdieren

Mijn computer

Tijd op het Internet

78%

73%

73%

75%

70%

69%

42%

55%

53%

40%

73%

40%

58%

53%

80%

80%

78%

73%

73%

70%

66%

61%

58%

55%

53%

53%

51%

49%

VrouwMan

Wat maakt haar gelukkig (in vergelijking met mannen)?Vrienden en familie belangrijker voor vrouwen, seks en de computer voor mannen

Top 14 eigenschappen

Vraag: In hoeverre bent u het eens met de uitspraak: Ik word gelukkig van… (top 14 vrouwen) | % significant verschil

51% van de vrouwen beoordeelt haar geluksgevoel met een 8 of hoger

Page 7: Doelgroeponderzoek sanoma sbs 2015

1 mei 2023 7

Zorgen en dromen

Page 8: Doelgroeponderzoek sanoma sbs 2015

8

Gezondheid van mijzelf en/of van dierbaren

Oorlog, situatie in de wereld

Toename geweld in Nederland

Werkloosheid

Hogere prijzen

Radicalisering

Intolerantie

Economische crisis

Veiligheid op straat

Terroristische aanslag

40%

35%

27%

28%

26%

33%

26%

28%

19%

15%

56%

41%

35%

33%

25%

25%

24%

23%

23%

20%

VrouwMan

Vraag: waarover maakt u zich persoonlijk zorgen? (top 10) | % significant verschil

Waarover maakt ze zich zorgen (in vergelijking met mannen)?Vrouwen hebben meer zorgen dan mannen

Jonge vrouwen zijn zorgelozer dan oudere vrouwen

Top 10

Page 9: Doelgroeponderzoek sanoma sbs 2015

9 Vraag: Wat is de belangrijkste droom of ambitie die u in de komende vijf jaar wilt waarmaken?

Wat zijn haar dromen en ambities (per leeftijdsgroep)?Het liefst een verre reis

Top 5

< 35 jaar 35-54 jaar 55+

1 Kinderen krijgen Een andere baan Een (wereld)reis maken

2Verhuizen Een (wereld)reis maken Meer tijd besteden met

vrienden en familie

3Een andere baan Verhuizen Meer tijd besteden aan een

hobby

4Een (wereld)reis maken Meer tijd besteden aan een

hobby Minder of niet meer werken

5Samenwonen Meer tijd besteden met

vrienden en familie Verhuizen

Page 10: Doelgroeponderzoek sanoma sbs 2015

1 mei 2023 10

Huishouden

Page 11: Doelgroeponderzoek sanoma sbs 2015

11

Wassen van kledingStrijken van kledingSchoonmaken toilet

Schoonmaken bad/doucheBedden opmaken/verschonen

Door de week kokenKinderen klaarmaken voor school

Dagelijkse boodschappen doenAdministratie/financiën doen

In het weekend kokenKinderen uit school halen

Wekelijkse boodschappen doenKinderen ’s ochtends naar school brengen

Stofzuigen, stoffen, ramen wassen, e.d.Grote huishoudelijke klussen doen

Het huis of delen ervan opruimenAfwassen; vaatwasser in-/uitruimen

Kinderen in bad doenVerzorgen van eventuele huisdieren

Kinderen naar bed brengen/voorlezenTuinieren

Vuilnis buiten zettenKleine huishoudelijke klussen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Altijd door mij Vaker door mij dan door mijn partner Beide partners ongeveer even vaakVaker door mijn partner dan door mij Altijd door mijn partner Anders/ niet van toepassing

Vraag: Kunt u aangeven door wie het betreffende klusje doorgaans wordt gedaan? (Betreft vrouwen die getrouwd zijn of samenwonen)

Hoe is de taakverdeling in het huishouden?Traditionele huishoudtaken vaker door vrouwen (en dat is niet veranderd afgelopen 10 jaar)

Page 12: Doelgroeponderzoek sanoma sbs 2015

12

Hoe is de taakverdeling in het huishouden?Tweederde van de vrouwen doet het merendeel, en toch…

Heel tevreden Wel tevreden Niet zo tevreden Helemaal niet tevreden0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

29%

56%

12%

2%

33%

52%

14%

2%

31%

53%

13%

2%

2015 2010 2005

Vraag: In hoeverre bent uzelf tevreden met de verdeling van taken op dit moment? (Betreft vrouwen die getrouwd zijn of samenwonen)

11% van alle vrouwen heeft een huishoudelijke hulp, 27% zou een hulp in de huishouding willen hebben

Page 13: Doelgroeponderzoek sanoma sbs 2015

1 mei 2023 13

Sociale netwerken

Page 14: Doelgroeponderzoek sanoma sbs 2015

14

Wat vindt ze van online communicatie?De meningen over sociale netwerken zijn verdeeld

Vrouwen 2015

Vrouwen 2010

Mannen 2015

Sociale netwerken zijn meer iets voor jonge mensen 15% 27% 21%

Ik vind mobiel internet een uitkomst 58% 25% 65%

Ik word er onrustig van continu bereikbaar te zijn 31% 24% 27%

Door communicatie via het internet zijn contacten oppervlakkiger geworden 46% 33% 55%

Dankzij het internet doe ik minder vaak een miskoop 27% 26% 44%

Sociale netwerken geven mij een rijker sociaal leven 27% 18% 20%

Page 15: Doelgroeponderzoek sanoma sbs 2015

1 mei 2023 15

Segmentatie

Page 16: Doelgroeponderzoek sanoma sbs 2015

16

De omvang van de vijf vrouwsegmenten

Gewetensvolle dame

Behulpzame buurvrouw

Impulsieve fasionista

Dynamische socialista

Vitale geni-etster

20% 12%

22%

33%

13%

De Impulsieve fashionista vindt in vergelijking met de andere vrouwen meer haar geluk bij materialistische zaken, zoals haar computer, telefoon en auto. Ook haar favoriete tv-programma en tijdschrift maakt haar meer gelukkig dan de andere vrouwen.

De Gewetensvolle dame ziet zichzelf als zorgzaam en eerlijk. Zij is het meest geïnteresseerd in voeding, reizen en woninginrichting en vindt haar geluk meer in religie dan de andere vrouwen.

De Dynamische socialista wordt net als de Impulsieve fashionista meer dan gemiddeld gelukkig van haar mobiele telefoon, whatsappen, social netwerken en winkelen.

De Behulpzame buurvrouw hecht veel waarde aan eerlijkheid. Zij ziet zichzelf vooral als eerlijk en behulpzaam. Ze is het meest geïnteresseerd in voeding, reizen en persoonlijke verzorging.

De Vitale genietster vindt in vergelijking met de andere vrouwen meer haar geluk bij vrienden, sporten, werk en boeken lezen. Ze is het meest geïnteresseerd in voeding, reizen en kleding.

Page 17: Doelgroeponderzoek sanoma sbs 2015

17

Meer weten over het Doelgroeponderzoek Sanoma/SBS 2015?

Neem contact op met je accountmanager bij Sanoma of SBS