Download - De Treffer 2009-2010 - 2010-04-25

Transcript
Page 1: De Treffer 2009-2010 - 2010-04-25

   DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931Sportpark De Diemen Postbus 189 1110 AD Diemen 020-699 20 48 E-mail: [email protected]

sv Diemen D1 schrijft geschiedenis

Jaargang 76 nr. 17 25 april 2010

VoorzitterM.F. Lunstroo

tel. 020-6992020E: [email protected]

SecretarisP.P. van Rooij

tel. 020- 6951294E: [email protected]

PenningmeesterR. Stallinga

tel. 020-6004332E: [email protected]

Voorzitter jeugdcommissievacant

Contributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD Diemen

Kantinebeheerdervacant

Redactie clubblad M.E. Post

tel. 020-6909679E: [email protected]

Alle correspondentiebetreffende

de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD Diemen

Onze D-1 heeft geschiedenis geschreven want dit is het 1e jeugd-elftal dat het is gelukt om kampioen te worden in de hoofdklasse en daardoor promoveert naar de 2e divisie. De afdeling waarin sv Diemen speelt bestaat uit 14 elftallen, tot en met vandaag (zaterdag 17 april 2010) heeft sv Diemen 23 wedstrijden gespeeld waarvan 21 gewonnen, 1 gelijk en 1 verloren met als resultaat 64 punten met 93 doelpunten voor en 31 tegen. De voorsprong op nummer 2 (Argon) bedraagt 9 punten maar sv Diemen heeft een wedstrijd minder gespeeld en de voorsprong op nummer 3 (Roda ’46) bedraagt 10 punten maar met een gelijk aantal wedstrij-den. Zaterdag 17 april moest de D-1 uit naar Roda’46 in Leusden, een overwinning was dus voldoende om het kampioenschap in de wacht te sle-pen. Het prachtige sportcomplex met een mooi kunstgrasveld nodigde uit om er een mooie wedstrijd van te maken. De om-liggende weilanden waren recentelijk goed bemest. Niet met kunstmest, dat was te ruiken, in het naastliggende weiland dartelden hertjes vro-lijk rond. Een prachtige entourage, onze jongens werden daardoor geïnspireerd want binnen 2 minuten was de stand 0-1. Ondanks dubieuze scheidsrechterlijke beslissingen toonde de D-1 wie de werkelijke kampioen was en beëindigde de wedstrijd met een prachtige 2-4 overwinning.Na afloop werd er feest gevierd en kregen de mannen de felicitaties en speeches van het jeugdbestuur en hoofdbestuur. Nogmaals proficiat en de complimenten aan André v.d. Kamp die dit team met zijn vakmanschap, kunde en enthousiasme tot dit prachtige resultaat heeft gebracht.

Teleurstelling

In mijn artikel van 10 maart sprak ik de hoop uit dat de 2e plaats die ons eerste zondagelftal toen bezette wel eens tot iets moois zou kunnen leiden. Want een 2e plaats geeft recht op promotie naar de 3e klasse, wat zou dat een goede klas-sering zijn om de aanstormende jeugd op te vangen. Na een serie zeer slechte wedstrijden staan wij nu met lege handen. Verlies tegen TOG, Muiderberg, Ne-derhorst, Laren en Swift. Geen punten dus uit die wedstrijden. Terugblikkend op het afgelopen seizoen kan ik niet anders concluderen dat dit zeer teleurstellend is met te veel incidenten. Basisspelers die midden in het seizoen het bijltje erbij neergooiden. Basisspelers die veelvuldig voor werkzaamheden en vakantie niet meespeelden. Onnodige rode kaarten daardoor soms met puntenverlies. Inciden-ten in het veld die ons op puntenverlies en boetes kwamen te staan. Soms doen wij onszelf dingen aan die niet nodig zijn en die ons schaden.Helaas het is gebeurd en niet meer terug te draaien. Uithuilen en opnieuw begin-nen moet het motto zijn maar ik heb daar wel even tijd voor nodig. Theoretisch is er nog een mogelijkheid om mee te doen aan de nacompetitie, maar dan moeten we wel alles winnen en de resultaten van de wedstrijden van onze tegenstanders moeten wel in ons voordeel uitvallen.Kunnen wij de neerwaartse spiraal doorbreken?

Fred Lunstroo

van de voorzitter

Page 2: De Treffer 2009-2010 - 2010-04-25

nr. 17 25 april 2010 2 svDiemen DeTreffer

Procedure overschrijving van sv Diemen naar een andere vereniging

Senioren en junioren die overschrijving wensen, dienen als volgt te handelen:• Overschrijvingsformulier bij het secretariaat van de nieuwe vereniging afhalen en de daarvoor bestem-

de rubrieken volledig laten invullen.• U overtuigen bij sv Diemen dat de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2009-2010 zijn betaald.• Uw wedstrijdkleding inleveren bij de kledingcommissie (vrijdag namiddag 17.00- 19.00 uur) en een be-

wijs hiervan vragen.• Uw spelerspas zelf op vragen bij uw elftalleider of de wedstrijdcoördinator• Het volledig ingevulde overschrijvingsformulier + een kopie van het kledingbewijs en een aan u zelf

geadresseerde enveloppe voorzien van een postzegel voor zaterdag 29 mei 2010 zenden naar: sv Diemen, Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN.• De ledenadministratie van sv Diemen vult de benodigde rubrieken op het ontvangen formulier in, en

zendt bovengenoemde bescheiden per ommegaand aan U retour. Mits u natuurlijk heeft voldaan aan alle voorwaarden.

• Na ontvangst dient de betrokkene, het overschrijvingsformulier en de spelerspas zo spoedig mogelijk aan het secretariaat van de nieuwe vereniging ter hand te stellen. De nieuwe vereniging is verantwoor-delijk voor tijdige verzending naar de KNVB.

• Overschrijvingsformulieren welke niet volgens bovenstaande procedure zijn aangeleverd, worden niet in behandeling genomen.

Pupillen die overschrijving wensen, dienen als volgt te handelen:• Zij dienen een gele verklaring “speelgerechtigheid pupillen” op een donderdagavond bij het dagelijks

bestuur van sv Diemen af te halen en de daarvoor bestemde rubrieken te laten invullen.• Voor de pupillen E en F is een spelerspas niet van toepassing.• Verder dienen zij te handelen als boven.

Om het u extra gemakkelijk te maken organiseert het bestuur op do 27 mei, do 3 juni, do 10 juni en ma 14 juni zogenaamde overschrijvingsavonden in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur.Hierbij is iemand van de Ledenadministratie, de Contributieadministratie en de Kledingcommissie aan-wezig. Het gehele overschrijvingspakket kan dan in één keer worden afgedaan bij sv Diemen. Wel dient u zelf de spelerspas eerst op te halen bij de elftalleider of de wedstrijdcoördinator. Verder bent u zelf ver-antwoordelijk voor het vervolg.

Procedure beëindiging lidmaatschap

Leden die hun lidmaatschap via de ledenadministratie wensen te beëindigen, dienen dit voor 29 mei 2010 aanstaande uitsluitend schriftelijk te melden aan:sv Diemen, Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN.U dient zich te overtuigen dat:• de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2009-2010 zijn betaald.• Uw wedstrijdkleding is ingeleverd bij de kledingcommissie en een bewijs hiervan te vragen.• Uw spelerspas zelf op te vragen bij uw elftalleider of de wedstrijdcoördinator (voor de toekomst wan-

neer u weer wil gaan spelen). Bij de schriftelijke opzegging moet een kopie van het kledingbewijs zijn bijgesloten.

Om het ook u gemakkelijk te maken organiseert het bestuur op do 27 mei, do 3 juni, do 10 juni en ma 14 juni extra avonden in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur waarop u het lidmaatschap kunt beëindigen door inlevering van het afmeldingsformulier, de wedstrijdkleding en controle van de con-tributiebetaling.

Leden die na 31 mei aanstaande opzeggen dienen rekening te houden met het betalen van extra te maken kosten zowel van administratieve als van organisatorische aard.

Indien uw lidmaatschap niet voor 31 mei 2010 is opgezegd gaan wij uit van “stilzwijgende verlenging” van het lidmaatschap, met alle voorwaarden daaraan verbonden.

•  U kunt een standaard afmeldingsformulier downloaden van de website www.svdiemen.nl•  Opzeggingen mondeling of per e-mail worden niet geaccepteerd.

Page 3: De Treffer 2009-2010 - 2010-04-25

nr. 17 25 april 2010 3 svDiemen DeTreffer

Van de bestuurstafel In de bestuursvergadering van 13 april 2010 is, onder andere, het volgende besloten of aan de orde ge-weest:• De kantineopbrengsten door het uitvallen van veel wedstrijden en trainingen lopen achter. • Besluitvorming rond de offertes voor de nieuwe wedstrijdkleding.• Besluitvorming over het herstel vloeren van de gang en kleedkamers, betegelen ed.• De nog openstaande contributie voor seizoen 2009-2010 en de per 30 april uit te voeren royementen van de nog openstaande wanbetalers.• Beschouwing over de hoogte van de contributies voor seizoen 2010-2011.• De extra opzeggings- en overschrijvingavonden in mei / juni.• Diverse sponsorcontacten.• Besluitvorming over het project TV schermen voor informatie en reclames in de kantine.• Besluitvorming over een samenwerkingsovereenkomst met de fysiotherapeuten van Basic Health.• Prognose van het aantal teams voor volgend seizoen.• De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op 27 april.

Mocht dit U aanleiding geven tot vragen en bemerkingen dan kunt U zich wenden tot één van de bestuursleden.

Officiële mededelingen

Jeugdtrainers van sv Diemen slagen voor diploma PupillentrainerOp woensdag 21 april ontvingen 9 trainers het diploma Pupillentrainer.Na 10 avonden cursus in de kantine en op het veld van de korfbalvereniging Victoria ontvingen:

Arno Brouwer, Peter Mörs, Erle Samseij, Pieter Buijs, Cees van Olphen, Rick Ferdinandus, Farik El Bou Messaoudi, Eric Heemskerk, en Metin Köse.

Docent Cees van Sloten overhandigde het bewijs van het slagen voor deze cursus. De resultaten van een der cursisten was NOG niet geheel voldoende. Hij krijgt een herkansing en wij gaan er vanuit dat ook hij dit diploma nog zal gaan halen.

SpecialeaandachtwaservoorSjameelaSaboeraliDeze jongedame, oud 13 jaar, heeft de gehele cursus meegedraaid en wist zich heel goed staan-de te houden tussen al deze mannen en volbracht ook de door de KNVB georganiseerde cursus en eindtoets.Daar zij volgens de richtlijnen te jong was om aan deze cursus deel te nemen mochten zij haar geen diploma uitreiken. Door de vereniging is aan haar het certificaat Pupillentrainer uitgereikt en zij zal dan ook als gecertificeerd trainer geregistreerd staan bij de sv Diemen.Aparte hulde voor zo een jonge vrijwilligster.

Vanuit de jeugdcommissie werden de cursisten nog verblijd met een leuke attentie, waarna de avond werd besloten met een gezellig samenzijn.

Aan het begin van het komende seizoen wil de sv Diemen trachten op dezelfde wijze de cursus Juniorentrainer KNVB te organiseren.Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Jan Krol, mail [email protected]

Jan Krol

Page 4: De Treffer 2009-2010 - 2010-04-25

nr. 17 25 april 2010 4 svDiemen DeTreffer

Goed geregeld door RSBS

Hypotheekrentes nu v.a.

Starters-, zelfstandigen- en ZZPʼers hypotheken.

2e hypotheek tot € 100.000,-

zonder dekking/taxatie.

Belastingaangifte v.a. € 24,95.

RROuddiemerlaan 8-D, 1111 HJ Diemen Tel: 020 - 4 16 26 56 E-mail: [email protected]

www.rsbs.nl

Topsponsor FC Volendam Hoofdsponsor SV Diemen

Direct persoonlijk contact met gekwalifi ceerde fi nancieel adviseurs.

Lenen tegen de laagste rente? Kijk op www.rsbs.nl.

Vrijblijvend en kosteloos advies!

Keuze uit meer dan 50 aanbieders waaronder:

Heeft u al een aanbieding van iemand anders? Vraag gerust bij ons een second opinion.

Bel 020 - 4 16 26 56 of ga naar onze website www.rsbs.nl voor een afspraak.

Alle soorten verzekeringen, zowel particulier als zakelijk.

3,9%

6,9%nuv.a.

5,9%nuv.a.

www.rsbs.nl

RSBS adv Stadsgids.indd 1 20-05-2008 10:17:05

Page 5: De Treffer 2009-2010 - 2010-04-25

nr. 17 25 april 2010 5 svDiemen DeTreffer

Jeugdtreffer WedstrijdsecretarissenF-pupillen A.Uljee tel.020-6954865Meisjesvoetbal M.Golsteijn tel.020-7764909 Wedstrijdwijzigingen E.Oudshoorn tel.020-6904445

sv Diemen F1 – WV-HEDW F1 5-1 27 maartVandaag was de F1 er klaar voor om de kleine misstap tegen deze tegen-stander in de heenwedstrijd (4-4) te doen vergeten. De wedstrijd kon niet mooier beginnen dan in de eerste minuut meteen de 1-0 te laten noteren. Een voorzet van Floris wordt door Bradley onhoudbaar voor de keeper per-fect ingekopt. Een domper op de feestvreugde kwam twee minuten later toen een corner van HEDW, met wat Diemense hulp, in het doel belandde, 1-1. Gelukkig liet de F1 hun koppies niet hangen. De opkomende Jason be-diende veelvuldig de voorwaartsen Riley, Devin en Milco. In de achtste mi-nuut leverde dit een corner op die tot 2-1 werd verwerkt. Nu moet deze razende reporter helaas toegeven dat hij door het juichgewoel geen idee heeft wie deze tweede erin werkte. Verzoek aan de doelpunttjesdief zich te melden, dan zal ik dit in het volgende verslag vermelden. Gesterkt door deze voorsprong kwam de F1 motor steeds meer op gang. Na een mooie aanval vanaf links, waarbij Bradley na een passeeractie de bal passt op Bart, gaat deze in sneltreinvaart op het HEDW doel af en laat de keeper kansloos, 3-1 (ruststand). Bij de start van de tweede helft wordt de tegenstander op de middenlijn vastgezet door Devin, Floris en Jason en komt HEDW zelden richting Mo. De keren dat HEDW een bal richting het Diemense doel krijgt is dit geen probleem voor onze doelpuntie. In de vierde minuut begint Justin aan een ,volgens zeggen, Jesper Olsen solo waarbij hij drie tegenstanders achter zich laat om vervolgens de keeper te passeren, 4-1 staat genoteerd. In de tiende minuut weet Milco nog een bijdrage te leveren aan de feest-vreugde door vanaf links een vuurpijl af te schieten, 5-1. De rest van de wedstrijd laat de F1 zien in staat te zijn mooi combinatievoetbal te spelen. Deze combinaties worden veelvuldig afgesloten met doelkansen. Perfecte wedstrijd jongens!

Nereo SchotteDoor een fout van de redactie is dit verslag in het vorige clubblad niet geplaatst.

sv Diemen D1 ligt op titelkoersHouten D1 - sv Diemen D1 1-4 7 aprilOp het knollenveld van Houten heeft Diemen wederom een 1-4 overwinning behaald. De thuiswedstrijd was ook al 4-1 in ons voordeel. Al om 16:00 uur vertrokken, kwamen we om 17:00 uur aan. Iets te vroeg want alles was nog gesloten. Om 17:45 uur konden we de kleedkamer in. In de 1e helft waren de kansen voor Diemen. Twee schoten van Rik gingen net over en Salim kreeg een kans alleen voor de doelman. Ook Lorenzo kreeg zijn kansjes maar steeds kwam hij de doelman tegen. Alleen Guus wist het doel te vinden en hoe. Hij nam de corner en deze vloog direct over alles heen het doel in. Fabuleus! (0-1). Een verdiende voorsprong want Diemen had het initiatief. Een schot van Rik kon de keeper in 2e instantie nog pakken. Met Houten hadden we weinig problemen, ze werden nauwelijks gevaarlijk voor onze doelpunt.In de 2e helft gingen we door met kansen creëren. Al in de 3e minuut verlengt Lorenzo de bal naar Salim die van afstand heerlijk binnenschiet (0-2). Een droomdoelpunt! Na goed uitverdedigen door Jordly, komt de bal via een kopbal van Lorenzo bij Rik, die de bal al koppend meeneemt. Hij passt de bal naar Salim, die hem weer teruggeeft aan de inmiddels vrijgelopen Rik. Deze kon simpel binnentikken langs de keeper (0-3). Een counter uit het boekje! Daarna kon Houten pas iets terug doen. Uit een vrije trap bij de 16m, kan Nick de bal niet klemmen en de aanvaller van Houten kan de bal binnenschieten (1-3). Maar waarom springt het muurtje eigenlijk op? De bal ging er nu mooi onderdoor. . . Op een aanval van ons loopt Guus zijn directe tegenstander er helemaal uit, via de kluts komt de bal bij Rik, die aan een solo begint links naast het doel. Hij kapt 2 man uit en zet de bal voor met links op Guus, die kan kiezen waar hij de bal het doel inschiet (1-4). sv Diemen D1 ligt nog prima op titelkoers.http://www.youtube.com/watch?v=bIRFLJAtSD8

Martin

Page 6: De Treffer 2009-2010 - 2010-04-25

nr. 17 25 april 2010 6 svDiemen DeTreffer

De D2 van sv Diemen plaatst zich voor de halve finale KNVB bekersv Diemen D2 – KFC D2 2-1 7 aprilEen zinderende kwartfinale waarbij aan de successtory van Diemen gelukkig nog geen vervroegd einde is gekomen. Wat was het een heet avondje. Eerst nog lekker relaxed begonnen met een heerlijke gezamen-lijke maaltijd en kijken naar Miguel die met Michel Vorm op tv was. Een goede sv Diemen promotie die ook door veel jonge spelertjes en keepers bekeken werd. De wedstrijd was van een andere orde. We begonnen erg sterk en er werd goed gecombineerd. Eigenlijk was het alleen Diemen dat het spel bepaalde. En al snel op een zeer comfortabele voorsprong kwam door Yoëll die voor 1-0 en 2-0 zorgde. Geen vuiltje aan de lucht tot een minuut of vijf voor rust. Vanaf dat mo-ment kwam het “voetbal is oorlog” gevoel naar voren en was KFC er alles aan gelegen om hoe dan ook een naderende nederlaag te voorkomen. Koen en Scott kregen gemene tikkies en KFC was het met alle beslissingen van de goed fluitende Erik oneens. Na een rustgevend bekertje limonade waren we ervan bewust dat KFC zich nog niet gewonnen had gege-ven. Diemen ging mee in de strijd. Het spel werd er niet beter op maar spannend werd het wel. Veel pas-ses kwamen niet aan, de bal werd vaak hoog heen en weer gekopt of geschoten en vooral KFC speelde op het randje. Helaas moest Yoëll vroegtijdig het veld verlaten nadat hij zich pijnlijk verstapte. Toen het onverwacht ook nog eens 2-1 werd, was het minutenlang billenknijpen. Niet goed voor de rikketik van jul-lie coaches en het sv Diemen publiek. Maar de D2 hield stand en bereikt zo de halve finale! Een enorme teamprestatie. Benieuwd wie er uit de koker komt. Eerst zaterdag een belangrijke competitiewedstrijd. Diemen doet nog op alle fronten mee!

Edwin van den Berg

De D1 blijft winnensv Diemen D1 – Hercules D1 7-0 10 aprilDe uitwedstrijd tegen Hercules ging vrij gemakkelijk met 1-4 gewonnen, dus we begonnen vol vertrouwen aan deze wedstrijd die met mooi weer gespeeld werd. Ik ben bang dat dit verslag een opsomming wordt van doelpunten. Binnen 15 minuten stond het al 3-0 voor Diemen. De eerste doelpunt komt tot stand na een pass van Guus naar Salim, die een prachtig lobje geeft over de keeper (1-0). Het 2e doelpunt: Rik krijgt de bal van Jordly en besluit rond de 16 meter maar te schieten. De bal verdween hoog in het doel (2-0). Doelpunt 3: na een mislukte corner komt de bal bij Salim. Hij speelt zijn man uit en ook hij haalt uit vanaf 16 meter (3-0). De keeper zag de bal niet aankomen denk ik. Een schot van Jordly wordt gestopt door een verdediger. Hercules kon geen moment het spel maken. Slechts een enkele keer wisten ze voor onze doelpunt te komen. Uit een zeldzame aanval raakte Hercules de lat bij ons. Dit bleef ook de ruststand.Na rust pakken we meteen de draad weer op. In de 3e minuut van de 2e helft krijgen we een corner die op het hoofd van Rik belandt. Hij kopt hem netjes in, mooi onder de lat (4-0). Uit een aanval over meerdere schijven (Daryl, Rik, Guus) komt de bal uiteindelijk bij Lorenzo die beheerst in de hoek schiet (5-0). Bij een vrije trap door Guus, komt de bal uit de kluts bij Tijs terecht, die met links de bal kan inschieten (6-0). Salim kreeg nog een mooie kans na goed combinatiespel, maar zijn schot ging net naast. Uiteindelijk wordt het 7-0 door Jesse die een voorzet die door iedereen gemist wordt, simpel kon intikken. Nog 2 lastige wed-strijden tegen Wasmeer en Roda en dan kon het wel eens beslist zijn.Alle doelpunten kunnen worden bewonderd in het filmpje: Martin Ernesthttp://www.youtube.com/watch?v=MkWmAkDICSI

Roda ’23 D3 - sv Diemen D2 1-1 10 aprilNa een bekertopper vandaag weer een gewone competitiewedstrijd. Diemen begon bijzonder sterk aan de wedstrijd. Maximaal drie keer raken en elkaar steeds de bal toespelen. Het was van het niveau tegen DIOS en Rick zei dat het aan Barcelona deed denken. Al snel maakte Lesley 1-0 en ging Diemen op jacht naar meer. Heel veel goede driehoekjes, maar bij het 16 meter gebied strandde het steeds in schoonheid. Eigenlijk helemaal onterecht bleef het slechts 1-0.Na de limonade was het echt gedaan met het mooie spel. Zeker toen er achterin vaag werd uitverdedigd en Miguel de bal tegen het hoofd van de spits van de tegenpartij schoot. Tollend van die knal viel die om maar rolde bal in ons doel en stond het tot grote schrik gelijk. Hierna probeerde Diemen van alles maar speelden we onszelf steeds meer uit de wedstrijd. Ook de scheids nam vage beslissingen. Zeker door een zuivere doelpunt van Boris als enige op de hele wereld voor buitenspel aan te zien en Diemen de winst hiermee te ontnemen. Het was een beslissend moment, misschien ook de schop die Rick kreeg, maar ei-genlijk hebben we het in de eerste helft laten liggen. Echt sprankelend voetbal en net als Barcelona laatst tegen Arsenal toch een gelijke stand. Laat dit een les voor ons zijn, want de tegenstander ligt op de loer en komt nu echt dichterbij. En we willen nu toch echt niet met lege handen komen te staan. Volgende week erop tegen Abcoude!

Edwin van den Berg

Page 7: De Treffer 2009-2010 - 2010-04-25

nr. 17 25 april 2010 7 svDiemen DeTreffer

Roda 23 F1 - sv Diemen F1 5-1 10 aprilVoordat we overgaan naar het verslag van deze wedstrijd moet eerst nog vermeld worden wie in de vorige competitiewedstrijd de 2-1 scoorde; dit doelpunt komt op naam van Bradley! Nu over naar de wedstrijd te-gen de nummer één in de competitie; Roda 23. Vanaf de aftrap zette Roda Diemen meteen op eigen helft vast en kreeg het een aantal kansen op de openingstreffer. Door o.a. een goede redding op de doellijn weet Mo de nul te houden. De eerste echte uitbraak van Diemen komt pas in de vijftiende minuut wanneer een combinatie met Jason en Floris de laatste de bal bij Bradley aflevert die een schot op doel lost. He-laas weet de Roda keeper het schot van Bradley te keren en blijft de 0-0 op het bord staan. De Diemense defensie met Bart, Justin en Jason weet de Roda aanvallers lang weerstand te bieden. Het lijkt er zelfs op dat de rust zonder schade gehaald wordt. In de negentiende minuut wordt de druk voor Diemen te groot en weet Roda een corner om te zetten in een doelpunt, 1-0. Nauwelijks bekomen van deze tegenslag pikt Roda de bal meteen na de aftrap op en ziet een afstandsschot achter Mo belanden, 2-0 ruststand.De tweede helft begint waar de eerste helft gestopt is, met twee doelpunten voor Roda binnen 2 minuten en Diemen kijkt tegen een 4-0 achterstand aan. Pas in de twaalfde minuut weet Diemen, na acties van Devin en Milco, de bal bij Bart te krijgen die voor de eretreffer tekent, 4-1. Helaas weet Roda, wederom door een afstandschot, de 5-1 te noteren. Een laatste doelpoging van Diemen, een kopbal van Riley, wil niet in het Roda doel verdwijnen. Het veld, en soms de scheidsrechterlijke dwalingen, zijn niet de oorzaak van dit verlies (pas het eerste verlies in de najaars- én voorjaarscompetitie!!); Roda had gewoon het be-tere van het spel.

Nereo Schotte

sv Diemen F7 - Geuzen Middenmeer F5 1 - 4 10 aprilMet een volledig fit team traden we vandaag de strijd aan tegen het op de 2e plaats staande Geuzen Mid-denmeer. Met 4 punten achterstand op Geuzen en een wedstrijd minder gespeeld gingen onze blauwbloe-zen ten strijde. De wedstrijd ging gelijk op al waren onze helden een aantal keer dicht bij de openingstreffer zo kwam Otniël, die wederom als laatste man speelde en dat weer voortreffelijk deed, oog in oog met de keeper te staan, die de inzet helaas voor ons keerde. Ook Dylan M. zag zijn inzet door de keeper van Geuzen gered worden. Het was Geuzen die via een afstand-schot onze jarige Jurre kon passeren. Onze mannen gingen een tandje hoger spe-len en dit resulteerde in een afstandschot van Storm die net voor of net over de doellijn door Brandon (Messi) werd ingegleden. Ook na het bekijken van de video-beelden kon men niet aangeven wie er gescoord had. Feit was wel dat de terechte gelijkmaker was gescoord. Vlak voor de limonade wist de tegenstander opnieuw van grote afstand de bal in de touwen te jagen en met een 1-2 de rust in te gaan.De 2e helft was volledig voor onze blauwbloezen, die menige kansen creëerden. Zo kwam Nick 2 maal vrij voor de keeper maar beide keren wist de doelman de gelijkmaker te voorkomen. Hierna was het de beurt voor Dylan M. die ook 2 kansen door de keeper van Geuzen gered zag worden. Brandon die de bal uit de rebound van een schot van Dylan B. helaas op zijn verkeerde linkerpantoffel nam. De gelijkmaker hing in de onbewolkte lucht. Maar zoals zo vaak gebeurt, als men zelf de kansen niet benut dan doet de tegenpartij dit wel en helaas ook vandaag. Zo wist Geuzen vlak voor tijd nog 2 maal te scoren. Alleen al op inzet van de F7 verdienden de jongens minimaal een punt. John

sv Diemen F9 - IJburg F5 6-2 10 aprilWat waren onze mannen weer op dreef. In de eerste helft opende Ritchie de wedstrijd met het eerste doelpunt recht door het midden. Kaj maakte met een mooi afstandschot het 2e doelpunt de keeper was kansloos, het 3e doelpunt door Jules alleen voor het doel, die deze kans goed benutte. Lennard onze ver-dediger heeft ons weer een paar keer van een tegendoelpunt gered, niemand komt voorbij onze Lennard. Het 4e doelpunt gemaakt door Kaj wederom een afstandschot, over de keeper prachtig doelpunt.In de 2e helft heeft onze keeper zijn doel even verruild met het veld, met zo’n stand de 2e helft in vond Donnie het ook weer eens leuk om als veldspeler te functioneren en dat deed hij voortreffelijk want het 5e doelpunt zette hij op zijn naam. Met een mooie voorzet van Sven maakte Dani het 6e doelpunt. Pelle de pitbull van het team maakte ook weer een paar mooie acties, het is al een hecht team aan het worden er wordt heel goed overgespeeld. Onze invalkeeper Jules, deed het hartstikke goed een paar mooie red-dingen en hij gunde de tegenpartij ook 2 doelpunten. Al met al het was weer een mooie wedstrijd met veel mooie doelpunten, we zijn weer een stapje dichterbij het kampioenschap mannen maar dan moeten jullie wel zo goed blijven spelen als dat jullie nu doen.

Andrea

Page 8: De Treffer 2009-2010 - 2010-04-25

nr. 17 25 april 2010 8 svDiemen DeTreffer

Dames HKL + 1e klasse

Hoofdklasse

Topklasse Senioren

standaard

Senioren + Junioren

A-categorie

Pupillen + Junioren

B-catergorie Opmerkingen

Datum Schema 12 Schema 14 Schema 16 Schema 14 Schema 12

21/22-08-2010 1 beker

24/26-08-2010 KNVB beker

AV/BV beker

28/29-08-2010 2 beker beker beker 31-08/02-09-2010 3 beker beker

04/05-09-2010 1 1 4 1 beker beker 11/12-09-2010 2 2 5 2 2 2 18/19-09-2010 3 3 6 3 3 3 25/26-09-2010 4 4 7 4 4 4 02/03-10-2010 5 5 8 5 5 5 09/10-10-2010 6 6 9 6 6 6 16/17-10-2010 7 7 10 7 7 7 Herfstvakantie 23/24-10-2010 beker/inhaal beker/inhaal beker/inhaal beker/inhaal 1 -------- Straatvoetbal 4 : 4 30/31-10-2010 8 8 11 8 8 8 Herfstvakantie Noord 06/07-11-2010 9 9 12 9 9 9 13/14-11-2010 10 10 13 10 10 10 20/21-11-2010 11 11 14 11 11 11 27/28-11-2010 beker/inhaal beker/inhaal 15 beker/inhaal beker/inhaal Inhaal 04/05-12-2010 12 12 16 12 12 1 11/12-12-2010 13 13 17 13 13 inhaal/beker 4 : 4 18/19-12-2010 beker/inhaal beker/inhaal beker/inhaal beker/inhaal beker/inhaal beker/inhaal 25/26-12-2010 VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ 01/02-01-2011 VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ 08/09-01-2011 VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ 15/16-01-2011 inhaal/beker inhaal/beker inhaal/beker inhaal/beker inhaal/beker beker/inhaal 22/23-01-2011 inhaal/beker 14 18 14 inhaal/beker 1 29/30-01-2011 14 15 19 15 14 2 05/06-02-2011 15 16 inhaal 16 15 3 12/13-02-2011 inhaal/beker 17 20 17 inhaal/beker 4 19/20-02-2011 16 18 21 18 16 inhaal/beker Voorjaarsvakantie 26/27-02-2011 inhaal/beker inhaal/beker inhaal/beker inhaal/beker inhaal/beker inhaal/beker Voorjaarsvakantie 05/06-03-2011 inhaal/beker inhaal/beker inhaal/beker inhaal/beker inhaal/beker 5 Carnaval 12/13-03-2011 17 19 22 19 17 6 19/20-03-2011 18 20 23 20 18 7 26/27-03-2011 inhaal/beker 21 24 21 inhaal/beker inhaal/beker 02/03-04-2011 19 inhaal/beker 25 inhaal/beker 19 8 09/10-04-2011 20 22 26 22 20 9 16/17-04-2011 inhaal/beker 23 27 23 inhaal/beker 10

23-04-2011 21 ZAT teams 24 ZAT teams inhaal 24 ZAT teams 21 ZAT teams VRIJ Paaszaterdag / Junioren en Pupillen vrij

25-04-2011 inhaal inhaal inhaal inhaal/beker inhaal/beker VRIJ 2e Paasdag / Junioren en Pupillen vrij

30-04-2011 VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ Koninginnedag 01-05-2011 21 ZON teams 24 ZON teams 28 24 ZON teams 21 ZON teams inhaal Finales 4 : 4

07/08-05-2011 22 25 29 25 22 14/15-05-2011 nacompetitie 26 30 26 nacompetitie finales Districtsfinales 21/22-05-2011 nacompetitie nacompetitie nacompetitie nacompetitie nacompetitie 28/29-05-2011 nacompetitie nacompetitie nacompetitie nacompetitie nacompetitie

02-06-2011 nacompetitie na competitie nacompetitie nacompetitie Hemelvaartsdag 04/05-06-2011 nacompetitie nacompetitie na competitie nacompetitie nacompetitie 11/13-06-2011 nacompetitie na competitie nacompetitie nacompetitie Pinksteren

Page 9: De Treffer 2009-2010 - 2010-04-25

nr. 17 25 april 2010 9 svDiemen DeTreffer

Wordt de D1 zaterdag 17 april KAMPIOEN!!!sv Diemen D1 - Wasmeer D1 5-2 15 aprilIn een hectisch potje voetbal heeft sv Diemen D1 met 5-2 gewonnen van Wasmeer, één van de sub-top-pers in de hoofdklasse C, die laatst nog won na penalty’s van Roda ’46 in de beker. Het begin speelde zich af op het middenveld waar van beide zijden veel strijd te zien was. Het werd 1-0 door Rik. Uit een corner van Guus kreeg hij de bal bij de 2e paal en kon hij hem eenvoudig binnenschieten. Niet veel later volgde het volgende doelpunt. Lorenzo scoorde de 2-0 met zijn linkervoet nadat er een vrije trap genomen was, waarbij Wasmeer niet goed uitverdedigde. Op een gegeven moment moest er flink verdedigd worden, Bart maakt een sliding op de bal en de Wasmeer-speler gaat onderuit. Wasmeer wou natuurlijk een penalty, maar Bart raakte toch echt de bal het eerst. Wasmeer kon even later wel wat terug doen met een goed uit-gespeelde counter. De nummer 7 lobte mooi over Nick heen. Daarmee bleef het toch wel even spannend. Ik zag schoten van Lorenzo en een schot van Rowen werd door een verdediger van de lijn gehaald. Vlak voor rust maakte Salim de bevrijdende 3-1 met een prachtig schot van afstand.Na de rust zag ik een ontketend Diemen dat de ene kans na de andere creëerde. Een vloeiende combina-tie tussen Rik, Salim en Lorenzo ging maar net over. Onze aanvallers werden steeds makkelijker bereikt. Een schot van Lorenzo ging weer over, beter iets lager mikken dan. . . Salim omspeelde de keeper, maar schoot op de paal. Wasmeer werd nauwelijks nog gevaarlijk voor ons doel. Het was dan ook niet vreemd dat de 4-1 ontstond. Salim had een prima actie op rechts en zette voor. Lorenzo kon net niet bij de bal, maar één van de Wasmeer spelers werkte de bal in eigen doel. Wasmeer gaf zich nog niet gewonnen en wist 4-2 te maken door onoplettendheid bij Bart en Tim. De aanvaller kon vrij inschieten. Diemen maakte aan de illusies van Wasmeer een einde door de 5-2 te scoren. Salim was de maker van het 5e Diemense doelpunt, hij kreeg vrije doorgang van de Wasmeerse defensie. Rik raakte op het eind nog het houtwerk. sv Diemen D1 maakt zich as. zaterdag op voor de kampioenswedstrijd tegen de nummer 2, Roda. Mooier kan het haast niet.http://www.youtube.com/watch?v=NywZNpueCi8

Martin

De D1 KAMPIOEN en schrijft historie in de geschiedenis van sv Diemendrie wedstrijden voor het einde niet meer te achterhalen

Roda ’46 D1- sv Diemen D1 2-4 17 aprilDe kampioenswedstrijd van de D1 tegen Roda ’46, de nummer 2 in de competitie. Bij winst zou Diemen niet meer in te halen zijn door de concurrentie met nog 3 wedstrij-den te gaan en 10 punten voorsprong. Uit onze allereerste aanval in de 3e minuut scoorde Salim al de 0-1. Het was een langzame schuiver, waar de keeper net niet bij kon en die via binnenkant paal in het doel ging. Een formidabel begin natuurlijk. Daar-na kreeg Roda haar kans op de gelijkmaker, maar de gevaarlijke nummer 10 schoot naast. Toch kreeg Roda de gelijkmaker, Bart ging te wild in op de tegenstander en de scheidsrechter gaf terecht een penalty. Die werd goed ingeschoten, hoewel Nick nog naar de goede hoek ging (1-1). Dit bleef verder de ruststand.Na rust had Diemen het betere van het spel en creëerden we meer kansen dan Roda. Dit resulteerde in een 1-2 voorsprong, doordat Rik alleen voor de keeper in de korte hoek kon binnentikken. Lang duurde de voorsprong niet, want weer werd een Roda speler op het randje van de 16 meter onreglementair tegen de grond gewerkt, ditmaal was Jordly de schuldige. Uit de vrije trap scoorde Roda knap de 2-2. Diemen bleef vechten voor de overwinning en Roda kreeg eigenlijk geen kansen meer. Diemen kon blijven combineren op het middenveld en gevaarlijk worden over de vleugels. Uit zo’n aanval krijgt Jordly de bal voor zijn voeten en schiet genadeloos in het doel (2-3). Zijn 1e doelpunt dit seizoen en wat voor één. Hij kiest zijn moment, laten we maar zeggen. Diemen hield stand en wist de score nog uit te bouwen in extra tijd. In een scrimmage voor de goal, schiet Rowen eerst tegen Jesse aan en in de rebound schiet hij de bal in de lege hoek (2-4).De D1 van sv Diemen heeft hiermee historie geschreven in de geschiedenis van sv Diemen. Voor het eerst sinds haar bestaan dringt een team door in de landelijke competitie! Een geweldige pres-tatie, te danken enerzijds aan het vakmanschap van André van der Kamp, anderzijds aan de talentvolle lichting die hij dit jaar naar het kampioenschap mocht leiden. Werd vorig seizoen nog een keurige 3e plaats bereikt na DWS en Ajax in de regio Amsterdam, dit jaar heeft de D1 in de regio Utrecht laten zien dat ze tot de beste teams behoren in de hoofdklasse. Slechts 1 wedstrijd ging verloren (de allereerste in de competitie tegen Victoria), 1 ging gelijk en de rest werd allemaal gewonnen. Al 22 wedstrijden is de D1 ongeslagen, een zegereeks waar je U tegen mag zeggen. En daar kunnen nog 3 wedstrijden aan toege-voegd worden.

Page 10: De Treffer 2009-2010 - 2010-04-25

nr. 17 25 april 2010 10 svDiemen DeTreffer

Mijn felicitaties gaan naar André, het hele team, naar alle ouders en naar assistent coach Daan Til. De voorzitter van sv Diemen, Fred Lunstroo kwam de jongens persoonlijk in de kleedkamer feliciteren. Hulde! Ook dank aan Roda ‘46 dat het verlies sportief opvatte en onze jongens trakteerde op een drankje. In het filmpje kan alles nog eens bekeken worden:http://www.youtube.com/watch?v=8zkjHNpYunc

Martin Ernest

KAMPIOEN en promotie naar de 2e divisie voor de D1!!!

sv Diemen F1 – Zeeburgia F2 0-3 17 aprilDeze thuiswedstrijd tegen Zeeburgia moest de eerste nederlaag van het seizoen van vorige week doen vergeten. De F1 begon vol goede moed aan deze wedstrijd en speelde vrijuit. De eerste echte kans kwam na vier minuten toen Devin een keurige pass bij Bradley afleverde en deze hard kon uithalen, helaas vond deze bal het net niet. De vechtlustige Jason moest veel duels uitvechten met de Zeeburgia aanval-lers maar weet na tien minuten een afgeslagen aanval om te buigen in een aanval van Diemen waarbij hij Riley bedient. Helaas wordt zijn schot gekeerd door de keeper. Soms worden er mooie combinaties uitgevoerd waarbij de opkomende Milco Floris in stelling brengt die de bal net over ziet gaan. In de laatste minuten van de eerste helft krijgt Justin nog twee kansen maar door de drukte in strafschopgebied wil de

bal er niet in.De tweede helft start Diemen ogenschijnlijk ongeconcentreerd aan de wedstrijd. Er wordt veel balverlies geleden en de technisch vaardige spe-lers van Zeeburgia zoeken veelvuldig het doel van Mo op. Na vijf minuten wordt de druk te groot en wordt een corner van Zeeburgia niet goed weg-gewerkt en verdwijnt de bal in het doel. Na dit doelpunt wordt het spel van Diemen er niet beter op. Veel balverlies en slechte passing zorgen voor meer druk van de tegenstander. Bart weet nog een aanval op te zetten door snel het veld over te steken en Devin te bedienen maar ook zijn schot mist het doel. Een afvallende bal op het middenveld wordt door

Marius Ploeger ontbreekt

Page 11: De Treffer 2009-2010 - 2010-04-25

nr. 17 25 april 2010 11 svDiemen DeTreffer

een Zeeburgiaan ineens op het doel geschoten en verdwijnt in het net, 0-2. Na deze treffer is de wedstrijd gespeeld. In de laatste minuten van de wedstrijd volgt ook nog de 0-3 en is het gedaan met deze wedstrijd. Op naar volgende week en dan weer de punten pakken!

Nereo Schotte

De Meer F4 - sv Diemen F7 2-3 17 aprilDaar waar we vorige week de eerste thuisnederlaag van 2010 hebben geleden was er vandaag meer dan verdiend de eerste uitoverwinning. Al werd deze pas in de allerlaatste seconden beslist. We begonnen met sinds vandaag officieel de vaste keeper van de F7 Jurre Kreuger op de goal. Otniel en Eddie in de verde-diging, Dylan B, Dylan M. en Timo op het middenveld en Brandon en Nick in de spits. Al vanaf het begin van de wedstrijd kregen we geweldige kansen zo kreeg onze (Messi) Brandon op de doellijn een niet te missen kans maar tot verbazing van een ieder schopte hij heel veel lucht het doel in en dwarrelde de bal rustig langs het doel. Even later trachtte Brandon met een prachtige volley de keeper te verschalken maar deze wist de bal te keren. Ook op de inzet van Nick en Otniël hield deze doelman stand. Gelukkig voor ons moest hij toch voor de rust zijn meerdere in Storm erkennen die beheerst de 0-1 scoorde.De tweede helft ging verder zoals we in de eerste helft waren geëindigd. Wederom werd het doel van de Meer onder vuur genomen. Nu was het Dylan B. die goed had gekeken hoe Brandon in het eerste bedrijf naar lucht schopte want hij herhaalde letterlijk deze actie op de doellijn. Even later was het wel raak voor Dylan Blom die vanuit een bijna onmogelijke positie (op de achterlijn) de bal fraai in de verre hoek krulde. Door een klein foutje van de verder goedfluitende scheidsrechter (hij zei tegen onze laatste man Otniël dat deze naar de kant moest) hierdoor kon een speler van de Meer alleen op onze keeper aflopen en de 1-2 scoren. De Meer zette nu alles op de aanval en dit resulteerde in de laatste minuut op de gelijkmaker. Dit lieten onze jongens niet op zich zitten en vanaf de aftrap stormden onze jongens onder leiding van Storm naar voren. En wist Brandon op aangeven van de captain de verdiende zege binnen te schieten. Jongens wederom prima gespeeld maar denken jullie ook aan mijn rikketik.

John

Abcoude F8 - sv Diemen F9 2-8 17 aprilHet gaat goed met de F9. Na een gewonnen toernooi en ruime winst in voorgaande wedstrijden stond nu Abcoude op het programma. De mannen zagen daar niet echt een probleem in en hadden erg veel zin in de wedstrijd. Op het voor ons zeer ongebruikelijke tijdstip van 13.00 uur moesten we aantreden. Een heerlijke lentedag, zonder wind met lekker zonnetje. Omstandigheden ideaal. Vanaf de start van de wed-strijd zat Diemen er goed in en zette direct druk op Abcoude die hier veel moeite mee had. Diemen goed in de posities en met grote regelmaat konden de jongens elkaar goed vinden en werd ook de ruimte op het veld benut. Al snel was het Dani die de score opende met een hard schot langs de keeper. Niet lang daarna volgde Sven zijn voorbeeld en schoot ook hard langs de keeper, 0-2. Abcoude liet zich niet zomaar overbluffen op eigen veld en deed iets terug in de counter, 1-2. Volgens afspraak mocht Lennard vrije trap-pen nemen op de helft van de tegenstander. Met een genadeloos harde trap schoot hij de bal, van grote afstand, boven in het doel. 1-3 door onze centrale verdediger. Hierna was het de beurt aan Kai om de bal slim in de hoek van het doel te schuiven en de ruststand van 1-4 op het bord te zetten.Limonade in de zon op het veld en verder met de tweede helft. Al snel was het raak, goede voorzet van Sven en prima afgemaakt door Dani, 1-5. Door de wissel carrousel kwam Pelle in de verdediging te staan, als reactie hierop begon hij een solo vanaf eigen helft en stoomde op tot en met de keeper die vervolgens ook werd gepasseerd, 1-6. Zo’n twee minuten later deed Pelle dit nog eens dunnetjes over en bracht de stand op 1-7. Hierna volgde nog een ere treffer voor Abcoude, maar de eindstand werd door Kai, met een bekeken schot, uiteindelijk op 2-8 gebracht. Zaner onze tweede centrale verdediger hield de boel goed dicht achter. Richtie kwam vandaag niet tot scoren maar speelde weer erg goed en gedreven en bediende zijn ploeggenoten van goede passes. Donny had het betrekkelijk rustig, maar wanneer het nodig was, liet hij zien een betrouwbare doelman te zijn. Al met al een heerlijke partij voetbal. Op naar volgende wedstrijd, waarin we waarschijnlijk meer tegen-stand gaan krijgen van Overamstel F1.

Johan

Ben jij geboren in 1999?

Ben je geboren in 1999, dan hebben we met spoed een pasfoto van je nodig, want dan heb je vol-gend seizoen een spelerspas nodig. Lever daarom een pasfoto met op de achterkant je naam en geboortedatum in bij je trainer. Als je pasfoto te laat binnen is kan je volgend seizoen niet spelen want zonder spelerspas betekent NIET spelen. De pasfoto moet voor 16 mei binnen zijn, anders is je pas niet op tijd binnen voor het begin van het nieuwe seizoen.

Marco Stuifzand

Page 12: De Treffer 2009-2010 - 2010-04-25

nr. 17 25 april 2010 12 svDiemen DeTreffer

Geen trainen voor de pupillenOp de woensdagen 5 en 12 mei is er geen trainen voor alle pupillen!

De D2 mist bekerfinale penalty’s deden hen de das omPurmersteijn D2 - sv Diemen D2 3-3 21 aprilDe halve finale. Het was weer erop of eronder. In de warming-up keken we teveel naar de tegenstander en vroegen we ons af of spits Suk van Ajax een transfer naar Purmersteijn had gemaakt. Achteraf speelde dit te lang mee in ons hoofd en waren we meer met hem bezig dan met ons eigen spel. Voor dat we er erg in hadden lieten we ons verdedigend het kaas van het brood eten en stonden we achter. Nog meer tegenspoed volgde toen we deze Suk zo maar zelf de bal gaven en hij ongehinderd 2-0 kon maken. Was dat de definitieve nekslag en gingen we roemloos ten onder vanavond?Gelukkig gebeurde het niet en vanaf dit moment knokten we ons in de wedstrijd terug. Lesley scoorde al snel de 1-2 en Diemen maakte er een echte bekertopper van door vol op de aanval te spelen.In de tweede helft ook een aanvallend Diemen. De aanvalsgolf ging volop door maar nog zonder succes. We moesten nog 5 minuten Koen missen die eruit werd gestuurd en incasseerden vervolgens ook nog eens 3-1. Was het dan toch over en uit? Voorlopig nog niet want met Jessy erbij en Tristan voorin werd er nog meer op de aanval gespeeld. Na weer een aantal mooie kansen scoorde Jessy 3-2. Ook Purmersteijn (weer Suk) was dichtbij een doelpunt maar met schoten van heel ver af. Diemen knokte en knokte. Een corner ging in het goal maar de scheids zag hem eerst over de achterlijn en keurde het doelpunt af. Uit een van de volgende corners of aanvallen kende de scheidsrechter de door Youssef ingekopte bal over de doellijn en stonden we verdiend op 3-3. Met nog maar een paar minuten spelen, wankelde Purmersteijn maar wist Diemen niet de dik verdiende 4-3 te scoren. Hierna moest de beslissing door penalty’s vallen. Purmersteijn scoorde de eerste en Diemen miste. Ge-lukkig miste Purmersteijn ook hun tweede. Maar Diemen tot overmaat van ramp ook. Toen Purmersteijn vervolgens scoorde en wij weer misten, was het eigenlijk gespeeld. De vierde speler van Purmersteijn miste niet en Diemen ligt er definitief uit. Diemen strandt dus in de halve finale. Duurde de wedstrijd maar een paar minuutjes langer… Ouders,fansencoacheszijnenormtrotsopjullieprestatie,jongens.Kopop!Eengeslaagdbeker-seizoentochmetmooieklinkendeoverwinningenenzaterdageengoedekansophetkampioen-schap.Datgaatlukken!

Edwin van den Berg

Geuzen-Middenmeer F5 - Diemen F7 4 -2 21 aprilVorige week zaterdag wist Geuzen-Middenmeer de punten bij ons weg te stelen, nu was het voor ons de mogelijkheid om dit recht te zetten via een inhaalwedstrijd, dit omdat Geuzen-Middenmeer nog kans maakt op het kampioenschap. Vanaf het begin lieten onze blauwen zien dat we niets cadeau zouden geven. De eerste 10 minuten ging de strijd gelijk op, maar bij een geweldige counter uitgevoerd door Storm die op doorzettingsvermogen zichzelf vrijspeelde en alleen op het doel van Geuzen afliep. De keeper dacht door uit te komen het voor Storm moeilijk te maken. Maar met een prachtige stiftbal wist onze aanvoerder de 0-1 te maken. Vlak voor de rust kwam Geuzen toch op gelijke hoogte door middel van een voorzet die op wonderbaarlijke wijze toch het doel in ging.Na de limonade werden de Messi’s geslepen. Binnen 5 minuten kwamen we wederom op voorsprong nu kon Storm die door een prachtige voorzet van Dylan B. de keeper opnieuw liet vissen. Vlak hierna kreeg Nick nog een prachtkans maar nog net wist de verdediger van Geuzen hier een stokje, wat zeg ik een hele boomstam voor te steken. Met een mooi afstandsschot wist Geuzen weer op gelijke hoogte te komen. Mede door een paar katachtige reddingen van onze goalie Jurre leek het nu op een terecht gelijk spel te eindigen. Toch ging het 2 minuten voor tijd nog mis, wederom een voorzet vanaf rechts waar iedereen (ook onze trouwe aanhang) dacht dat deze bal achter zou gaan, zagen we de bal via de paal in het doel rollen. Onze helden probeerden nog een alles of niets offensief. Het werd dit keer niets want Geuzen wist de stand nog verder op te voeren naar 4-2. Met de penalty’s haalden de blauwbloezen hun gram. Bijna elke strafschop werd hoog in de touwen gejaagd. Helemaal die van Dylan Blom volgens mij zijn ze nu nog het net aan het repareren.

John

Page 13: De Treffer 2009-2010 - 2010-04-25

nr. 17 25 april 2010 13 svDiemen DeTreffer

Soest SO D1 - sv Diemen D1 3-0 20 aprilIn een zeer slechte wedstrijd van onze kant hebben we met 3-0 verloren van Soest SO. Nog geen week na het vieren van het kampioenschap, leden we de tweede nederlaag in de competitie. Wat een contrast en een smet op de feestelijkheden. De kans dat je een keer gaat verliezen, neemt natuurlijk elke week toe, ook wij zijn geen programmeerbare robots, het zat er gewoon een keer aan te komen na 22 wedstrijden ongeslagen te zijn. Dan maar beter na het behalen van de titel, denk ik dan. Op dit harde veld bleek het onmogelijk om ons combinatie-voetbal te spelen. De bal stuiterde alle kanten op, behalve de goeie. Als er een terugspeelbal werd gegeven op de keeper over de grond, stuiterde de bal een halve meter omhoog. Er werd bijna geen kans gecreëerd en Soest had een goede verdediging. De scheidsrechter floot nogal kleinzerig, het beetje voetbal dat er nog inzat, floot hij meteen dood. Ik heb zelden zo vaak op de pauze-toets van de camera gedrukt. Wel 2 penalty’s tegen gekregen, van allebei kan je er over twijfelen of die terecht waren. Bij de eerste krijgt Tim de bal tegen de hand nadat de bal opstuit vanaf de grond. Geen op-zettelijk hands (de bal gaat naar de hand i.p.v andersom), maar toch een penalty gegeven. Bij de tweede kon ik het niet goed zien (en mijn camera ook niet), maar Tijs zegt dat zijn tegenstander in de grond trapte. Tuurlijk, je moet zorgen dat er geen penalty’s kunnen ontstaan door ver vanaf je eigen goal te spelen en dat lukte gewoon niet vandaag. Dit was ook de verdienste van Soest, dat ons niet in het spel liet komen en veel feller in de duels was dan wij. We speelden niet gedreven genoeg om hier te winnen. Blijkbaar was de motivatie bij Soest groter voor handhaving in de hoofdklasse C dan de motivatie bij ons. Volgende week kan er al weer revanche genomen worden op Soest, dan komen zij bij ons op bezoek.

Martin Ernest

Omniworld D4 - sv Diemen D2 4-4 24 aprilNog drie punten hebben we nodig om het kampioenschap binnen te halen. Uit bij Omniworld is altijd las-tig, maar in de heenwedstrijd hadden we gewonnen. Dus zouden we bij winst er zijn. Diemen begon de wedstrijd goed. Met een paar mooie passes van achteruit en goed samenspel. Het verbaasde niemand dat Diemen snel scoorde door Yoël die voor de keeper intikte. Hierna een mooie corner die bijna iedereen van Diemen probeerde te scoren. Maar de keeper dook er steeds voor. Totdat Youssef de bal kreeg en be-heerst de bal in de bovenhoek plaatste. 2-0 voor Diemen, geen vuiltje aan de lucht. Zeker niet toen Boris zich met de aanval bemoeide en Yoël in de gelegenheid stelde zijn tweede doelpunt te maken. Wel nog een tegentreffer tegen net voor rust, maar met een 3-1 ruststand was de finish in zicht. In de tweede helft een rommelig Diemen en een tegenstander die er toch nog wel in geloofde. Hun grote spits manoeuvreerde zich behendig langs iedereen van Diemen en scoorde 3-2. Was Diemen nu genoeg gewaarschuwd? Weer leek Diemen de buit binnen te halen toen Boy de bal laag in de hoek schoot. 4-2 en nog zo’n 5 minuten te gaan. Maar wat gebeurde er? Eerst een overtreding in de 16 en een penalty tegen. 4-3. En even daarna een mooie vrije trap van Omniworld die hoog in de kruising belandde. Diemen deed er de laatste minuten alles aan om toch de winst te pakken, maar het zat er niet in. We heb-ben onszelf tekort gedaan. Niet verloren, maar een volle winst was nodig. Dit moet dan maar komende dinsdag gebeuren. Komt allen 18.45 uur naar Diemen tegen Roda ’23. We zullen laten zien een terechte kampioen te zijn.

Edwin van den Berg

De D3 tweemaal in één seizoen KAMPIOENfc Weesp D2 – sv Diemen D3 1-7 24 aprilOp deze prachtige voorjaarsdag stond de wedstrijd tegen de D2 van Weesp op het programma. Een be-langrijke wedstrijd, want bij winst waren onze jongens van de D3 zeker van het kampioenschap. De bles-suregolf die ons team de afgelopen week had getroffen was voorbij, eindelijk konden we weer met ons volledige team, m.u.v. Prideley, spelen.Om 9 uur klonk het eerste fluitsignaal en al snel zagen de talrijke toeschouwers een vlot combinerend Diemen die de tegenstander compleet uit de wedstrijd tikte. Vanaf de foutloos keepende Arsenyo, via de bijzonder goed spelende verdediging en middenveld, liepen de aanvallen richting onze snelle spitsen. De tegenstander wist geen raad met ons positiespel en kwamen er totaal niet aan te pas. Na een minuut of tien plofte de bal voor de eerste maal in het netje van Weesp, via de voet van een tegenstander. Het goede spel werd voortgezet, de druk op de tegenstander werd hoog gehouden en het tweede doelpunt was na een minuutje of 5 na de eerste treffer een feit. De ruststand stond op het bord, maar dat had heel anders kunnen zijn als we iets meer geluk hadden gehad in de afwerking.Aan het begin van de tweede helft leek het heel even of Weesp weer geloof had in een goede afloop, maar niets bleek minder waar. Na een minuutje of drie nam Diemen weer het initiatief en begon lekker te scoren. De uiteindelijke uitslag van 1-7 was terecht, zelden hebben onze boys zo goed en combinerend gespeeld als vandaag. Nadat het laatste fluitsignaal had geklonken was het kampioenschap van de D3 wederom een feit!

Page 14: De Treffer 2009-2010 - 2010-04-25

nr. 17 25 april 2010 14 svDiemen DeTreffer

Van links naar rechts: Kees van Olphen (trainer), Tiemo Holthuizen, Kenneth Brouwer, Danny Korndorffer, Devin van Olphen (achter), Luis Silva dos Santos, Patrick Ceelie, Danilo Dato, Peter Holthuizen (trainer), Damian Smit, Bian Veer, Dave Keller en Donavan vd Berg, op de voorgrond keeper Arsenyo Velzel. Prideley Nieuwendam ontbreekt op deze foto.

De D3 weer KAMPIOEN!!!

Klasse Arsenyo, Dave, Damian, Bian, Devin, Patrick, Donovan, Danny, Luis, Danilo, Tiemo, Kenneth, Prideley, maar ook onze twee trainers/coaches Peter en Kees!!! Jullie hebben een prestatie van jewelste neergezet, twee maal kampioen in een voetbaljaargang!!! De bloemen en de bekers hebben jullie dik ver-diend!Dit kampioenschap bewijst dat je, als je als een echt team speelt en bereid bent om foutjes van anderen te herstellen, een terechte kampioen bent. Soms word je kampioen, omdat je een of twee toptalenten in je team hebt, die de wedstrijden zelf beslissen. In dit team zit natuurlijk ook heel veel talent, maar juist het samenspel en het teamgevoel heeft jullie onverslaanbaar gemaakt. Dat maakt het kampioenschap des te mooier en verdiend. Het wordt tijd voor weer een stapje hoger. . .Dat mag ook wel eens gezegd worden. . . Toch???

Hans

Abcoude F1 - sv Diemen F1 1-1 24 aprilVandaag moest de F1 het opnemen tegen Abcoude. Met het zonnetje aan de hemel werd er afgetrapt voor de eerste helft. De backs van Diemen, Justin en Jason, kregen veel ruimte van Abcoude om over de flan-ken op te komen. Justin en Milco proberen beiden de keeper van Abcoude te passeren met twee schoten maar helaas werden deze gekeerd. Na vijf minuten weet een mooie kopbal van Bradley ook het net niet te vinden. Het wordt al snel duidelijk dat het scoren vandaag lastig gaat worden. Een ietwat te eenvoudig gegeven vrije trap wordt in de tiende minuut maar al te graag door Abcoude in een doelpunt omgezet, 1-0. Wat de F1 op het veld laat zien ziet er op zich niet slecht uit, er wordt goed gecombineerd en de vrije man wordt steeds gezocht. Het enige wat eraan ontbreekt is een hoger tempo waarin gespeeld moet worden. Hierdoor wordt Abcoude steeds in staat gesteld veel man in de verdediging op te stellen.Na de rust probeert Diemen de aansluittreffer te vinden. Na drie minuten wordt een hoekschop van Devin door Bart op het doel gekopt maar de keeper weet deze te keren. Kort hierna weet Floris knap de bal op het middenveld te onderscheppen en op Bradley te passen, zijn voorzet wordt keurig door Riley in het doel

Page 15: De Treffer 2009-2010 - 2010-04-25

nr. 17 25 april 2010 15 svDiemen DeTreffer

gewerkt, 1-1. Met nog genoeg tijd op de klok zou het mogelijk moeten zijn om nogmaals te scoren. Helaas blijft het speeltempo van Diemen zeer laag en worden er alleen een aantal speldenprikjes uitgedeeld door de aanvallers. Hoogtepunt van de resterende tijd kwam van Bradley die met een omhaal het doel zocht. Maar ook deze mocht er niet in. Wanneer de F1 wat meer tempo en felheid in het spel had gebracht had deze wedstrijd gewonnen kunnen worden en hadden jullie drie punten i.p.v. 1 punt mee kunnen nemen.

Nereo Schotte

sv Diemen F7 – de Dijk F5 4 - 7 24 aprilIn de 4e maand van 2010 stonden we vooraf aan deze wedstrijd op de 4e plaats. Met 4 gewonnen wed-strijden en 4 verloren wedstrijden. De coach gaf al aan om dan ook maar vandaag 4 doelpunten te maken, dat dit achteraf niet genoeg bleek te zijn had volledig met vermoedelijk de limonade maar zeker met de 2e helft te maken. Onze blauwbloezen begonnen zeer gemotiveerd aan de wedstrijd en tevens de strijd om de bronzen plek. De eerste helft was ondanks het goede samenspel van de Dijk in het voordeel van Diemen dit omdat Dylan Blom vandaag alle schroom van zich afzette en zijn voetbalschoenen liet spreken dit resulteerde in 2 wonderschone goals van hem en tevens de ruststand.Na de toch iets te dikke limonade te hebben genuttigd en de F7 duidelijk was gewaarschuwd dat we tegen een goede tegenstander speelden, ging het de 2e helft binnen (alweer) 4 minuten mis. De Dijk zette de stand vliegensvlug op 2-3. Toch kwamen onze helden via een mooie goal van Storm op gelijke hoogte. Helaas was de motivatie bij de F7 even weg want iedereen stond ineens in de spits, dit monde uit dat de Dijk 2 maal met (wederom) 4 spelers voor onze geweldig keepende Jurre verscheen en de stand kon op-schroeven naar 3-5. Dat de F7 toch goed kan voetballen lieten onze blauwbloezen zien door de mooiste goal van dit seizoen te maken. Dit ging van achteruit d.m.v. de bal met 1 keer te raken en dit werd zeer fraai door Brandon afgewerkt, en hij hiermee de stand op 4-5 zette. De laatste 4 minuten werd er jacht ge-maakt op de verdiende gelijkmaker, helaas bleef deze uit en kon de Dijk nog uitlopen naar een geflatteerde 4-7 zege. Na de wedstrijd werd de limonade van de F7 nog goed nagekeken hierbij werd geconstateerd dat hier (piep) pap in zat. Dit verklaart dus de reden van de 2e helft.

John

Na zwaarbevochten zege de E-2 KAMPIOEN!!!

Staand v.l.n.r.: John Samseij, Zaid el Jaknouni, Shaquille, Raymond Mensah en Quinten Helmer, er achter leider Sander Scheffer.Zittend v.l.n..r.: Trainer Arno Brouwer, Twan van Empelen, Mees Scheffer, Gelison en Jay de Graeve. Liggend Roni Felter.

Page 16: De Treffer 2009-2010 - 2010-04-25

nr. 17 25 april 2010 16 svDiemen DeTreffer

Zaalvoetbalprogramma 28 april t/m 19 mei

28-04-2010 21:05 8231 Diemen 2 DVVA 5 5e klasse R Zuid Diemen28-04-2010 21:05 6524 DCG 7 Diemen 3 6e klasse O Zuid W. Golta07-05-2010 20.00 162057 Fenerbahce 2 Diemen 2 5e klasse R Sporthoeve Fenerbahce12-05-2010 21:05 4707 Dijk De 4 Diemen 3 6e klasse O Elzenhagen Diemen19-05-2010 21:05 8253 Diemen 3 TOB 7 6e klasse O Oostenburg Diemen21-05-2010 19.15 147477 DVVA 8 Diemen 2 5e klasse R Sporthoeve DVVA

ZaaldienstWoensdag 28 april Sporthal Zuid sv Diemen 2, 2 man aanwezig om 21:00 uur

ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris T.Roelofs tel.020-6169871

Familiesportdag op zondag 30 mei

Nel van Oosten en Bram Uljee hebben, net als vorig jaar, het plan om een familie-dag te organiseren, op zondag 30 mei 2010. Iedereen kan inschrijven voor deze dag, bijvoorbeeld voor het spelen van een wedstrijd tussen vaders en moeders tegen hun kinderen, of een toernooitje onderling gewoon er een leuke dag van maken. Er wordt ook gedacht aan het houden van een barbecue.

sv Diemen F9 - Overamstel F1 4-0 24 aprilDe jongens van de F9 ruiken het kampioenschap en waren zeer gemotiveerd om er iets moois van te maken. Deze ochtend stond Overamstel op het programma, onze grote concurrent in de competitie. In de uitwedstrijd hadden we nipt met 3-2 verloren dus we hadden iets recht te zetten. Het was een mooie och-tend en Overamstel had het moeilijk om de weg naar Diemen te vinden. Een beetje rommelig gingen we uiteindelijk 10 minuutjes te laat van start. Niets bracht Diemen echter uit de concentratie. Vanaf het begin speelde Overamstel heel goed, echter Diemen net iets beter. Verschil werd in de eerste helft gemaakt door het goede samenspel bij Diemen. Het was spannend. Sven bracht de bal op aan de rechterkant en zorgde voor een prima voorzet op maat. Jules nam de bal goed aan en schoot hem beheerst binnen, 1-0. Over-amstel was hierdoor enigszins geschrokken en Diemen drukte door. Stevig op het middenveld, solide in de verdediging en snel en gevaarlijk in de aanval. Bij een goede aanval pikte Kai de bal op, rechts van het doel. Met een snelle uithaal schoot hij hem, hoog, in de korte hoek, 2-0. Sven had even later iets minder geluk door hoog de paal te raken. Een prima ruststand.Tweede helft bleef het spannend. Overamstel zorgde ook regelmatig voor druk op het Diemen doel. Donny hield overtuigend de nul. Halverwege de helft van Overamstel kregen we een vrije schop. Ideaal moment om ons kanon in stelling te brengen. Centrale verdediger, Lennard, poeierde de bal, net als vorige week, weer hoog in het doel. Regelmatig braken Pelle en Ritchie door, op inzet en karakter. Uiteindelijk was het Ritchie die bij zo’n actie de bal langs de doelman kon knallen, 4-0. Een prachtige overwinning. We probe-ren nog zelf een wedstrijd te organiseren om het kampioenschap zeker te stellen, aangezien Overamstel nog twee wedstrijden op het programma heeft staan. Lukt dit niet, dan vinden wij dat onze mannen nu kampioen zijn.

Johan

Page 17: De Treffer 2009-2010 - 2010-04-25

nr. 17 25 april 2010 17 svDiemen DeTreffer

Page 18: De Treffer 2009-2010 - 2010-04-25

nr. 17 25 april 2010 18 svDiemen DeTreffer

Programma 27, 28, 29 april & 1 en 2 meiDinsdag 27 april18:45 207021 Diemen D2 Roda 23 D3 2e klasse 39

Woensdag 28 april18:45 203018 Diemen D2 Sporting Martinus D3 2e klasse 39

Donderdag 29 april19:00 91966 Diemen D1 Soest SO D1 Hoofdklasse C R. Aarts

Zaterdag 1 mei14:30 68476 Diemen 1 VVA/Spartaan 1 4e klasse C J.C.van Stempvoort14:30 74710 Diemen 3 TABA 4 5e klasse 505 12:40 128190 Diemen DA1 GeuzenM’meer DA1 4e klasse A 12:00 204467 Diemen MB1 Hillegom MB1 1e klasse 2 14:30 227580 Diemen MB2 JSV Nieuwegein MB2 2e klasse 12 10:30 207027 Diemen D4 Roda 23 D4 2e klasse 42 9:00 199619 Diemen D5 Jong Aalsmeer United D4 3e klasse 44 10:15 212237 Diemen MD1 Adam Seref Spor D1 1e klasse 12 9:00 182479 Diemen E3 Ouderkerk E2 2e klasse 30 11:30 198145 Diemen E4 TOG E1 2e klasse 37 9:00 202111 Diemen E7 IJburg AFC E2 3e klasse 37 11:30 188355 Diemen E8 WV-HEDW E4 4e klasse 31 11:45 189064 Diemen E12 Diemen E10 6e klasse 21 10:00 213346 Diemen F1 Roda 23 F1 1e klasse 11 10:00 204133 Diemen F2 DWS F1 1e klasse 14 9:00 218898 Diemen F7 Volewijckers F3 5e klasse 25 9:00 213491 Diemen F8 Dijk De F6 6e klasse 23

Zondag 2 mei14:00 37702 Diemen 1 Laren 99 1 4e klasse F G.B.J.ten Hoven11:30 40828 Diemen 2 Fortius 2 2e klasse C P.A. Noordanus14:00 139527 Diemen 3 FIT 3 4e klasse 412 12:00 56655 Diemen A1 Bloemendaal A1 Hoofdklasse D H.ten Bookum14:45 133187 Diemen A3 Buitenboys A1 2e klasse Q 10:00 59016 Diemen B1 Kon. HFC B1 Hoofdklasse C S.de Vries 9:45 179244 Diemen B3 GeuzenM’meer B2 2e klasse 6 13:00 179393 Diemen B5 OSV B4 3e klasse 7 11:30 60729 Diemen C1 Ouderkerk C1 Hoofdklasse D O. Polatci 9:45 226555 Diemen C3 Buitenboys C3 2e klasse 9

Dinsdag 27 april19:00 138150 UNO vv B1 Diemen B2 1e klasse I

Zaterdag 1 mei14:30 73835 RKAVIC 4 Diemen 2 4e klasse 408 14:30 125450 Overbos VE1 Diemen VE1 1e klasse 35+ D 11:00 223198 Eendracht’82 D1 Diemen D6 3e klasse 47 9:45 209107 Batavia ‘90 D2 Diemen D7 3e klasse 55 9:00 209129 BFC D7 Diemen D8 4e klasse 43 11:30 186687 Nieuw Sloten sv MD1 Diemen MD2 1e klasse 13 9:00 189475 Buitenveldert E2 Diemen E2 1e klasse 23 9:30 189498 Ajax E2 Diemen E5 1e klasse 27 9:00 189074 TOG E3 Diemen E11 5e klasse 23 11:45 189064 Diemen E12 Diemen E10 6e klasse 21 10:00 214438 Amstelland United F2 Diemen F4 2e klasse 23 9:00 214444 Ouderkerk F4 Diemen F5 3e klasse 35 9:00 214452 GeuzenM’meer F5 Diemen F6 5e klasse 25 10:00 214439 Bijlmer F3 Diemen F10 7e klasse 44 9:30 218514 Tos Actief F7 Diemen F11 7e klasse 42

Zondag 2 mei11:30 133910 Velsen A1 Diemen A2 1e klasse G C.R.M. Koopman 9:00 179395 DSS B2 Diemen B4 2e klasse 7 10:00 60662 DWV C1 Diemen C2 1e klasse K 9:30 180281 Buitenboys C9 Diemen C5 3e klasse 16 11:30 179965 Overbos C6 Diemen C6 3e klasse 13

Page 19: De Treffer 2009-2010 - 2010-04-25

nr. 17 25 april 2010 19 svDiemen DeTreffer

Zaterdag 8 mei14:00 126270 Diemen VE1 Sporting Martinus VE1 1e klasse 35+ D 9:00 201302 Diemen D5 VVC D3 3e klasse 4411:30 218539 Diemen MD1 SDZ MD2 1e klasse 1211:30 186861 Diemen MD2 KDO MD1 1e klasse 1311:30 200437 Diemen E1 RAP E3 1e klasse 21 9:00 185928 Diemen E3 Abcoude E2 2e klasse 3010:15 183348 Diemen E4 GeuzenM’meer E4 2e klasse 37 9:00 223582 Diemen E5 AFC E16 1e klasse 2711:30 218528 Diemen E8 DRC E3 4e klasse 31 9:00 188198 Diemen E9 DWV E5 5e klasse 22 9:00 188243 Diemen E12 DWV E6 6e klasse 2110:15 223791 Diemen F1 JOS/W’graafsmeer F1 1e klasse 1110:15 213474 Diemen F6 Dijk De F5 5e klasse 25

Zaterdag 8 mei12:30 72966 DVVA 11 Diemen 2 4e klasse 40814:30 127599 Ouderkerk DA1 Diemen DA1 4e klasse A10:30 204475 Reiger Boys MB2 Diemen MB1 1e klasse 213:00 227576 Hercules MB1 Diemen MB2 2e klasse 12 9:00 214434 Fortius F2 Diemen F4 2e klasse 23 9:00 214442 OSV F4 Diemen F5 3e klasse 35 9:00 214454 IJburg AFC F6 Diemen F7 5e klasse 2510:00 214461 Geinburgia F2 Diemen F8 6e klasse 23 9:00 223725 IVV F6 Diemen F10 7e klasse 44 9:00 218515 Meer de F5 Diemen F11 7e klasse 42

Zondag 9 mei10:00 179997 Forza Almere C2 Diemen C5 3e klasse 1610:00 180228 Roda 23 C4 Diemen C6 3e klasse 13

Programma 15 & 16 meiZaterdag 15 mei 9:00 185453 Diemen MD2 Buitenveldert MD5 1e klasse 13

Zaterdag 15 mei13:00 204476 Schagen MB1 Diemen MB1 1e klasse 211:45 206385 Hercules MB1 Diemen MB2 2e klasse 12

Zondag 16 mei10:00 180191 Roda 23 C5 Diemen C6 3e klasse 13

Programma 8 & 9 mei

Kijk op de dag vóór dat u moet spelen op de site van sv Diemen.Klik onder Informatie, bij Programma & uitslagen!!!

Klik dan op programma deze week. Dan ziet u waar en hoelaat u moet spelen.

Inleveren kopij clubblad!Het volgende clubblad komt uit eind juni.

U kunt uw verslagen van wedstrijden en toernooien inleverent/m maandag 7 juni.

Lever uw verslagen zo spoedig mogelijk in.U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail, insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

Page 20: De Treffer 2009-2010 - 2010-04-25

nr. 17 25 april 2010 20 svDiemen DeTreffer

Het eerstvolgende clubblad komt uit in juni, met daar in alle standen en mogelijk ook de nieuwe indelingen van de elftallen voor het volgend seizoen. Waarschijnlijk komen we in week 25 weer uit. Zorgt u er aub voor dat alle verslagen van de wedstrijden en toernooien in mei en juni uiterlijk maandag 7 juni zijn ingeleverd. Als u foto’s heeft van kampioenen, graag, doet u dan ook de namen, voor- en achternaam er dan ook bij en vergeet de coach en leiders niet.

Ik doe het niet graag, maar toch wil u er op attent maken. Op pa-gina 2 vindt u alles wat u moet weten over overschrijven en bedan-ken. Als u zich daar aan houdt kan er niets mis gaan.

Op de woensdagen 5 en 12 mei is er geen trainen voor de DEF-pupillen!!!

Helaas heeft de D2 de bekerfinale in haar klasse niet bereikt, na een moeilijke wedstrijd werd-van Purmersteijn, na strafschoppen verloren. Maar een halve finale behalen blijft natuurlijk hele grote klasse!

De D1 werd drie wedstrijden voor het einde kampioen in de hoofdklasse, u kunt een samen vat-ting van de kampioenswedstrijd zien, klik de link aan die u onder het verslag van Martin Ernest aan treft. Ik feliciteer alle spelers en de begeleiding van harte met dit schitterende resultaat. Volgend jaar vinden we dit team in de 2e divisie, een unicum in de historie van sv Diemen!!!

Het nieuwe inleveradres voor uw verslagen en andere bijdragen aan het clubblad is vanaf he-den: [email protected]

Iris de Ruiter, Jelena Mancic en Chelsea Kenton zijn voor twee 11 tegen 11 activiteiten voor Meisjes onder 12 jaar Inter Regionaal Centraal uitgenodigd. De data zijn 28 april en 12 mei, gespeeld wordt op het terrein van sc Voorland. Meiden heel veel succes!!!

Als u mee wilt doen met de Familiesportdag op zondag 30 mei geef u dan snel op bij Bram Uljee of Nel van Oosten. Lees de uitnodiging op pagina 16!

Woensdag 2 juni vinden de laatste activiteiten plaats op ons complex. Het is dan tijd voor het jaarlijkse onderhoud. Wilt u zo vriendelijk zijn hier rekening mee te houden?

Ook de D3 en de E2 zijn dit weekend kampioen geworden, de D3 zelfs voor de tweede maal dit seizoen. Hele grote klasse!!! Ik feliciteer beide teams met dit resultaat, waarbij ik de trotse leiders en trainers natuurlijk niet wil vergeten, ook voor jullie chapeau!

Op de woensdagen 5 en 12 mei, is er wegens de voorjaarsvakantie, geen trainen.De leeftijdstabel voor het komend seizoen ziet er als volgt uit.

Minitreffers

Op woensdag 2 juni vinden de laatste activiteiten plaats op onze accommodatie.Daarna is het clubhuis gesloten en vindt het jaarlijkse onderhoud plaats.

Leeftijdstabelseizoen2010-2011F-pupillen vanaf 01-01-2002 t/m 31-12-2003E-pupillen vanaf 01-01-2000 t/m 31-12-2001D-pupillen vanaf 01-01-1998 t/m 31-12-1999C-junioren vanaf 01-01-1996 t/m 31-12-1997B-junioren vanaf 01-01-1994 t/m 31-12-1995A-junioren vanaf 01-01-1992 t/m 31-12-1993Senioren Vóór 01-01-1992