Download - De redactie wenst u fijne kerstdagen en een …...2017/12/12  · Jan Borst, Alida Schouten-Smit en overleden familie zondag 24 december Kees Veldt en overleden schoonzoon Eric, Rien

Transcript
Page 1: De redactie wenst u fijne kerstdagen en een …...2017/12/12  · Jan Borst, Alida Schouten-Smit en overleden familie zondag 24 december Kees Veldt en overleden schoonzoon Eric, Rien

1

Van de Duinvoet

34e jaargang nr. 10, dec. 2017/ jan. 2018

Oplage: 1.075 exemplaren

Contactblad van de parochie

H. Joannes de Doper te Schoorl.

Dit blad verschijnt 10 keer per jaar

en wordt bij alle parochianen

thuisbezorgd.

Redactie:

Gerrie Masteling 072 509 2906

Marian Blom 072 509 2269

Clasina Nanne 0226 383 018

Advertenties: Gerrie Masteling

Administratie: Jan de Wit

Aan dit nummer werkten verder mee:

parochiesecretariaat, KVG Schoorl,

Thea Pinkse, Kerken Solidair, pastor

Anton Overmars, Oecumenische

werkgroep, Tiny Kaandorp, KVG,

KBO, Karin Blaauw, pastor Tristán

Peréz, St. Barbara Hans Kersten,

protestantse gemeente, Lourdes Groep

Inleveren kopij:

Uiterlijk maandag 15 januari 2018

Redactieadres:

Parochiesecretariaat, Heereweg 171

1871 EE Schoorl 072-5091408

[email protected]

Bankrekening:

NL 42 RABO 0358 5924 88

t.n.v. Van de Duinvoet Schoorl

De redactie wenst u fijne kerstdagen en een gezegend 2018!

Inhoud blz.

Colofon 1

Vieringenschema 2/3

Familieberichten 3

Misintenties 4/5

Kerst-in in dorpskerk Schoorl 5

Kinderkerstviering 5

Nieuws uit parochie Bergen 5

Herinnering aan Bep Kaag-

Hoek

6

Kerken Solidair 6

Pater Tristán stelt zich voor 7

Agenda protestantse

gemeente 2018

7/8

Een spontane omhelzing!! 8

KVG Schoorl 8

Eerste Heilige Communie 9

Catholicism: reis door de

kathedraal van ons geloof

10/11

De wereld is van ons alle-

maal

11/12

Bedevaarten naar Lourdes 13/14

Openingsactiviteit: JumpCity 15/16

Van de KBO Schoorl 17

Nieuws van St. Barbara 18

Jongerenreis naar Taizé 19

Belangrijke adressen 20

Page 2: De redactie wenst u fijne kerstdagen en een …...2017/12/12  · Jan Borst, Alida Schouten-Smit en overleden familie zondag 24 december Kees Veldt en overleden schoonzoon Eric, Rien

2

Vieringen 16 december t/m 3 februari 2018

Zaterdag

16 december

19.00 uur

3e zondag van de advent

Eucharistieviering koor: Re-member

Voorganger: pater Tristán Peréz

woensdag

20 december

10.00 uur

Midweekviering

Eucharistieviering m.m.v. cantor

zaterdag

23 december

19.00 uur

4e zondag van de Advent

Eucharistieviering m.m.v. cantor

Voorganger: rector Jeroen de Wit

zondag

24 december 19.00 uur Kerstavondviering,

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus

Voorganger: rector Jeroen de Wit

maandag

25 december

10.00 uur

Hoogfeest van Kerstmis,

Eucharistieviering koor: Chantous

Voorganger: pastor Anton Overmars

woensdag

27 december

10.00 uur

Midweekviering

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus

zaterdag

30 december

19.00 uur

Feest van de Heilige familie

Eucharistieviering met samenzang

Voorganger: pastor Anton Overmars

woensdag

3 januari

10.00 uur

Midweekviering

Eucharistieviering met samenzang

zaterdag

6 januari

19.00 uur

Openbaring des Heren

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus

Voorganger: pater Tristán Peréz

woensdag

10 januari

10.00 uur

Midweekviering

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus

zaterdag

13 januari

19.00 uur

2e zondag door het jaar

Eucharistieviering m.m.v. cantor

Voorganger: pastor Anton Overmars

woensdag

17 januari

10.00 uur

Midweekviering,

Eucharistieviering m.m.v. cantor

zaterdag

20 januari

19.00 uur

3e zondag door het jaar

Eucharistieviering m.m.v. Re-member

Voorganger: pater Tristán Peréz

woensdag

24 januari

10.00 uur

Midweekviering,

Eucharistieviering

Page 3: De redactie wenst u fijne kerstdagen en een …...2017/12/12  · Jan Borst, Alida Schouten-Smit en overleden familie zondag 24 december Kees Veldt en overleden schoonzoon Eric, Rien

3

zaterdag

27 januari

19.00 uur

4e zondag door het jaar

Eucharistieviering m.m.v. Convocamus

Voorganger: pater Diego Pildain

woensdag

31 januari

10.00 uur

Midweekviering,

Eucharistieviering

zaterdag

3 februari

19.00 uur

zondag door het jaar

Eucharistieviering Convocamus

Voorganger: pater Tristán Peréz

Kostersdiensten:

Dick Borst zondag 24 en maandag 25 december

zaterdag 27 januari

Thea Pinkse

(in overleg met Dick Borst)

woensdagen 20 en 27 december

woensdagen 3, 10, 17, 24 en 31 januari

Gerard Meereboer zaterdagen 23 december en 6 januari

Ineke Schotten zaterdagen 16 en 30 december 13 en 20 januari

Familieberichten

Overleden

31 oktober mevr. Mary van de Griendt-Beukers 85 jaar

6 november mevr. Bep Kaag-Hoek 88 jaar

11 november mevr. Alma Kersten 68 jaar

22 november mevr. Jeannette Out-Dorresteijn 81 jaar

30 november dhr. Hans de Vries 78 jaar

Collecte opbrengst

Opbrengst collecte 21 oktober t/m 15 november 2017: Collecte € 819,60 Kaarsengeld € 41,80

De collecte voor Missiezondag heeft € 138,50 opgebracht. De deurcollecte voor de

Voedselbank heeft € 173,25 opgebracht. De PCI zal het bedrag verdubbelen. Hartelijk

dank voor uw bijdrage.

Repetitie koren:

Convocamuskoor maandagavond aanvang 19.45 uur

Chantous donderdagavond aanvang 19.30 uur

Re-member vrijdagavond aanvang 19.30 uur

Page 4: De redactie wenst u fijne kerstdagen en een …...2017/12/12  · Jan Borst, Alida Schouten-Smit en overleden familie zondag 24 december Kees Veldt en overleden schoonzoon Eric, Rien

4

Intenties 16 december t/m 3 februari 2018 zaterdag

16 december

El en Piet Ooijevaar en zoon John, voor onze overleden ouders en

grootouders Cor en Bep Schouten-Kuilboer, Ursula Koortens en

overleden familie, Theodorus en Engelina Meereboer-Keijzer,

Piet Appelman, Johannes Roskam en Maria Divera Roskam-de Haan,

Jannie Stam-Tesselaar, Siem de Wit, in liefdevolle herinnering aan

Ali Bakker-Zut, Alida Schouten-Smit en overleden familie

woensdag

20 december

Familie Tromp-Degenaar, Theo van der Linden en familie

zaterdag

23 december

Jan Borst, Alida Schouten-Smit en overleden familie

zondag

24 december

Kees Veldt en overleden schoonzoon Eric, Rien Teunissen, ter

herinnering aan Gert en Nel van Assem-de Boer, overleden ouders van

Diepen-Ligthart, Kees Endel, in liefdevolle herinnering Arie en Gre

Louter, Allard Croes, Willem Wittebrood, Ursula Koortens en over-

leden familie, Theodorus en Engelina Meereboer-Keijzer, overleden

ouders Jan en Bets Hoogeboom-Louter, Kees Delis en Corry Delis-Kooij,

In liefdevolle herinnering Innocenzo Zubani, in liefdevolle herinnering

aan Jan en Jo Pronk en zoon Gerrit, in dankbare herinnering aan Garry

Borst en Lyda Borst-Leek, in liefdevoller herinnering aan Arie en Bets

Rood-Hooiveld

maandag

25 december

Robert Borst, Piet Appelman, In liefdevoller herinnering Piet en

Bertha Bijl-Mors, Margaretha Maria Dapper, In liefdevolle herinnering

Innocenzo Zubani, in liefdevolle herinnering Arie en Gre Louter, in

liefdevolle herinnering aan Ina Kaandorp-Sijm, Gert Louter, Alida

Schouten-Smit en overleden familie, Arie Jonker en overleden familie

Jonker-Dekker

woensdag

27 december

In liefdevolle herinnering aan Ali Bakker-Zut

zaterdag

30 december

Jaardienst Jannie Stam-Tesselaar, Piet Appelman, familie Tromp-

Degenaar, Alida Schouten-Smit en overleden familie

woensdag

3 januari

Johannes Dapper en Maria Dapper, voor onze overleden ouders en

grootouders Cor en Bep Schouten-Kuilboer

zaterdag

6 januari

Jaardienst Piet Appelman, Jaardienst Coba Hopman-de Waard, voor

onze overleden ouders en grootouders Cor en Bep Schouten-Kuilboer,

overleden ouders van Diepen-Ligthart, overleden ouders Jan en Bets

Hoogeboom-Louter, Nicolaas Roozendaal en Adriana Roozendaal-

Ruijter, Johannes Roskam en Maria Divera Roskam-de Haan, Johanna

Maria Borst, Gert Louter, in liefdevoller herinnering aan Arie en Bets

Rood-Hooiveld

Page 5: De redactie wenst u fijne kerstdagen en een …...2017/12/12  · Jan Borst, Alida Schouten-Smit en overleden familie zondag 24 december Kees Veldt en overleden schoonzoon Eric, Rien

5

zaterdag

13 januari

Voor Jacques en Nel van Koningsbruggen, in liefdevolle herinnering

Innocenzo Zubani

zaterdag

20 januari

Ursula Koortens en overleden familie, Theodorus en Engelina

Meereboer - Keijzer

zaterdag

27 januari

Voor alle parochianen, Annie de Waard-Druijven

woensdag

31 januari

In liefdevolle herinnering aan Ali Bakker-Zut

zaterdag

3 februari

Johannes Roskam en Maria Divera Roskam-de Haan, Johannes Dapper

en Maria Dapper, Johanna Maria Borst, voor onze overleden ouders en

grootouders Cor en Bep Schouten-Kuilboer

N.b. Daar er dit jaar geen nachtmis is in de kerk zijn de misintenties die zijn opgegeven voor

deze viering verplaatst naar de Kerstavondviering om 19.00 uur.

Zondag 17 december: Kerst-in in dorpskerk Schoorl Glühwein, verhalen, kerstmuziek door koren en veel ouderwetse samenzang.

Ook dit jaar organiseert de oecumenische werkgroep weer een Kerst-in. In de

dorpskerk in het centrum van Schoorl zult u weer kunnen genieten van prachtige

Kerstliederen en samenzang. Ook is er voor de kinderen een prachtig Kerst-

verhaal. Zondag 17 december van 14.00 – 16.00 uur bent u van harte welkom.

Noteer dit prachtige evenement alvast in uw agenda!

Namens de oecumenische werkgroep, Hans Kersten

Kinderkerstviering Op zondag 24 december zal er een bijzondere Kerstviering worden gehouden om

17.00 uur in het witte kerkje in Groet.

Deze unieke viering zal geheel in het teken staan van de kinderen en hun

omgeving! De kinderkerstviering is dus niet alleen toegankelijk voor zoveel

mogelijk kinderen. Maar ook de ouders, opa’s, oma’s, broers en zussen en ieder-

een uit het dorp is van harte welkom. De viering wil een dienst zijn waar iedereen

zich in kan vinden. De organisatie is in handen van de oecumenische werkgroep.

Noteer deze bijzondere Kerst-kinder-gezins-viering alvast in uw agenda en komt

‘Allen tezamen’!

Namens de oecumenische werkgroep, Hans Kersten

Nieuws uit parochie Bergen

Vanaf 1 januari tot 1 juni 2018 begint de viering op zondagmorgen om 10.00 uur.

Page 6: De redactie wenst u fijne kerstdagen en een …...2017/12/12  · Jan Borst, Alida Schouten-Smit en overleden familie zondag 24 december Kees Veldt en overleden schoonzoon Eric, Rien

6

Herinnering aan Bep Kaag-Hoek

Het is al weer jaren geleden dat een groepje parochianen eens in de maand de vie-

ring in de kerk verzorgde. Pastor van Diepen had dan een vrij weekend. Om deze

vieringen zo goede mogelijk te kunnen doen volgden een paar van ons een twee-

jarige toerustingscursus. Een van hen was Bep Kaag. Zij was al actief in de

parochie. Zij verzorgde vieringen in de kapel, bezocht bewoners in Sint Jan ter

Duin en las daar voor.

Zij ging ook voor in avondwakes. Bij de avondwake van Grietje Dapper had ze

een leuke woordspeling, namelijk ze was niet alleen Grietje Dapper, maar ook een

dapper grietje.

Bep was een grote steun voor pastoor Van der Velden. Het groepje leken dat de

voorbereidingen deed en preken maakte bestond uit zes personen. We verander-

den het woord ‘leken’ in ‘parochianen voor parochianen’ en preken in over-

wegingen. We zochten samen naar gebeden en gedichten of maakten ze zelf. De

overwegingen waren uiteraard het moeilijkst. Het lukte Bep heel goed om de

woorden, de strekking van het evangelie en de dagelijkse gebeurtenissen met

elkaar te verbinden en met haar mooie, rustige stem te verwoorden. De voor-

bereidingen werden bij haar thuis gedaan bij een kopje thee of koffie met koekjes.

Die middagen waren voor onszelf heel fijn. Jammer voor de parochianen en ook

voor ons werden deze vieringen vanuit het bisdom verboden.

Met deze herinneringen willen we Bep bedanken voor alles wat zij heeft gedaan

voor de parochie en voor de fijne, inspirerende middagen bij haar thuis. Ze was

een prachtmens. Ze zal nu vast bij God in de hemel zijn.

Namens de groep parochianen voor parochianen, Thea Pinkse

Kerken Solidair Kerken Solidair gaat in de maand december 2017 een eindejaarsbijdrage

verstrekken aan mensen die van een bijstandsuitkering moeten rondkomen. Vorig

jaar hebben ongeveer 280 mensen van deze bijdrage gebruik gemaakt. Dit jaar

willen wij graag iets extra doen voor gezinnen met kinderen als onze middelen

toereikend zijn. Daarom deze oproep om met uw steun en die van instellingen en

particulieren deze actie te laten slagen. We willen ook als kerken graag het signaal

geven dat deze mensen erbij horen. Uw bijdrage kunt u overmaken rekening-

nummer NL 43 INGB 0000 2238 01 t.n.v. Actiecomité Armekant Bergen N.H..

Met onze dank namens Kerken Solidair, Jos Frumau, tel. 509 1895

Page 7: De redactie wenst u fijne kerstdagen en een …...2017/12/12  · Jan Borst, Alida Schouten-Smit en overleden familie zondag 24 december Kees Veldt en overleden schoonzoon Eric, Rien

7

Pater Tristán Peréz stelt zich voor Het is een vreugde voor mij om pastor Anton Overmars te kunnen helpen in de

pastorale dienst van Bergen en Schoorl. Pater Rubén Quisver moet vertrekken

naar zijn nieuwe bestemming en mijn oversten hebben mij bevestigd als lid van

de IVE gemeenschap in Alkmaar. Ik kom uit een Argentijns gezin van zeven, vier

broers en drie zussen. Twee van mijn zussen zijn nonnen, de een is een onge-

schoeide Karmeliet en de andere is een Blauwe Zuster (de jongste overleed bijna

twee jaar geleden). Mijn vader, weduwnaar en oude man, woont in Argentinië, nu

verzorgd door mijn religieuze blauwe zuster.

Ik heb mijn priesterformatie in Argentinië gemaakt, waar ik een paar jaar als

priester heb doorgebracht. Als onze religieuze familie van de mensgeworden

Woord gestift wordt stuurden de oversten me naar verschillende plaatsen om

nieuwe missies te beginnen. Overal waar ik ging, was ik in staat om de werking

van de Heilige Geest en het moederschap van de kerk te ervaren, een moeder die

zorgt voor haar kinderen volgens hun eigen behoeften en die getuigenis legt van

Christus af, zelfs in niet-christelijke omgevingen.

Een paar jaar geleden werd ik naar Duitsland gestuurd, naar het aartsbisdom van

Berlijn, en later naar Nederland, waar ik erg onder de indruk ben geweest van de

inzet van zoveel mensen die hun tijd aan de dienst van de kerk geven, aan ons al-

len. Ik zou gewoon graag een goed voorbeeld kunnen geven, zodat we allemaal

kunnen blijven groeien in dankbaarheid, liefde, en dienstbaarheid aan de Heer en

onze naaste, en wij ontmoeten Hem vooral in de Eucharistie, de schat van de kerk,

onze schat. Wij vinden ons nu in een mooie tijd van het jaar: de dagen zijn korter

en kouder, de tijd nodigt op het gezinsleven, om intenser te zijn in ons innerlijk

leven, op diepe vreugden. Ik hoop dat die tijd kan ons helpen ook als kerkelijke

familie te groeien.

Ik ben dankbaar voor hun vertrouwen aan de bisschop, pastoor Franklin, pastor

Overmars en de kerkbestuur en hoop dat wij allen samen verder kunnen gaan

met de hulp van de Heer.

Pater Tristán Mauricio Pérez, ive

Agenda protestantse gemeente Schoorl-Groet-Camperduin 2018 In gesprek

Drie inspirerende gesprekken over je geloof en ongeloof, over je twijfel en over-

tuigingen. Stil staan in de drukte van het leven. Uitgangspunt is steeds een hoofd-

stuk uit het boekje Liberaal Christendom. Aanschaffen kan, hoeft niet.

Dorpskerk Schoorl, woensdagavond 10 en 24 januari en 7 februari, 20.00 uur

Info: [email protected]

Page 8: De redactie wenst u fijne kerstdagen en een …...2017/12/12  · Jan Borst, Alida Schouten-Smit en overleden familie zondag 24 december Kees Veldt en overleden schoonzoon Eric, Rien

8

Bezielde verhalen Op zondag 14 januari de eerste van de drie.

Orgaandonatie: Voor of tegen? Hoe? Waarom wel, waarom niet?

Met de huisartsen Caroline Spencer en Hermieke Veldman.

Dorpskerk Schoorl, zondagmiddag 14 januari 2018, 16.00 uur

Info: [email protected]

Een spontane omhelzing!! Ongeveer twintig jaar geleden gebeurde het op het station in Utrecht.

Het was er overvol met mensen, waarschijnlijk een trein uitgevallen. Er liep een

sjofel oud mannetje rond, die aan iedereen vroeg, “Hebt u wat geld voor mij?”

Niemand reageerde, ik ook niet. Tot hij bij een man kwam die blijkbaar iets aan

hem gaf. Ik ging naar die man toe en vroeg het waarom? Hij antwoordde eenvou-

dig, ”Deze mens is ook mijn naaste.” Tsja, daar kon ik het even mee doen. Ik ging

terug waar ik stond, en de sjofele man vervolgde met zijn vraag. Toen hij opnieuw

bij mij langs ging, gaf ik ook wat. Die eerste man zag het, kwam naar me toe en

lachend vielen we elkaar in de armen. Ik denk er nog met een glimlach aan terug.

Tiny Kaandorp-Bijl

Kleurrijk Vrouwengilde Schoorl

Donderdag 21 december De Blinkerd Aanvang 18.00 uur, zaal open 17.30 uur

Na het succes van vorig jaar zal het personeel van De Blinkerd ook dit jaar een

KERSTBUFFET

voor ons verzorgen. Na de opening door onze voorzitster gaan we samen aan het

kerstbuffet. Na het diner zal de muzikale begeleiding van onze kerstavond wor-

den verzorgd door het koor DonnAcappella uit Alkmaar.

De kosten voor het buffet en een glas wijn of iets anders zijn € 25,-- per persoon.

Het wordt vast een sfeervolle en gezellige avond.

Page 9: De redactie wenst u fijne kerstdagen en een …...2017/12/12  · Jan Borst, Alida Schouten-Smit en overleden familie zondag 24 december Kees Veldt en overleden schoonzoon Eric, Rien

9

Eerste Heilige Communie op zondag 3 juni Is uw zoon/dochter in de leeftijd dat hij/zij de eerste H. Communie mag ontvangen?

In onze parochies van Bergen en Schoorl zal in 2018 de viering van de eerste Heilige

Communie zijn op zondag 3 juni.

Je eerste H. Communie doen wil zeggen dat je je als kind voorbereidt om de Heilige

Communie in de kerk te mogen ontvangen, de heilige Hostie waarvan Jezus zegt: dit

is mijn Lichaam, gegeven voor jullie. In de evangelieverhalen kun je lezen dat Jezus

kinderen graag ziet, tijd en aandacht voor ze heeft. Daarom mogen kinderen ook deel-

nemen aan de Communie vanaf een leeftijd dat ze kunnen aanvoelen dat de Commu-

nie iets bijzonders is.

De kinderen zullen tijdens een aantal middagen bij elkaar komen om zich voor te be-

reiden op hun eerste H. Communie. De bijeenkomsten zullen op een aantal woens-

dagen gehouden worden van 15.30 tot 16.30 uur en vinden afwisselend plaats in de

ontmoetingsruimte van de kerk in Schoorl en de pastorie van Bergen. De kinderen

krijgen een werkboek om in te werken tijdens de middagen en thuis. Er zal ook een

uitstapje plaatsvinden op zaterdagmiddag 14 april naar het heiligdom OLV ter Nood

in Heiloo voor een catechesemiddag onder leiding van de zusters daar. De eerste bij-

eenkomst voor de kinderen zal op woensdag 7 februari zijn in Schoorl.

Ook voor u als ouder zullen er enkele bijeenkomsten plaatsvinden.

De avonden voor de ouders zijn bedoeld om jullie samen met andere ouders ook iets

te laten ervaren van het geloof, informatie aan te dragen en je uit te nodigen tot

gesprek en verdieping. Onze filosofie is dat kinderen het beste voorbereid worden

door kerk en gezin samen: als jullie er ook mee bezig zijn, raken de kinderen meer

gemotiveerd. De eerste bijeenkomst voor de ouders zal plaatsvinden op woensdag 17

januari om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte in de kerk in Schoorl. De tweede avond

zal zijn op woensdag 21 maart om 19.30 uur in de pastorie van Bergen.

Misschien is het goed dit nog te weten: ieder jaar zijn er ouders die de eerste

H. Communie een goede aanleiding vinden om de geloofsopvoeding van de kinderen

op de gezinsagenda te zetten maar weten niet goed of hun kind wel mee mag doen

omdat het niet gedoopt is. Uw kind is in dat geval ook van harte welkom en wordt

met u voorbereid op zijn of haar doop vóór de dag van de eerste H. Communiedag.

Als u vragen hebt, meer info wenst of gewoon behoefte heeft aan een persoonlijk

gesprek, kunt u mij bellen of mailen. Wilt u dat uw kind zijn/haar eerste H. Commu-

nie gaat doen? Kom dan naar de informatieavond op woensdag 17 januari 2018.

Wilt u uw komst voor deze avond melden bij: [email protected]

Met vriendelijke groet, pastor Anton Overmars, tel. 06 – 28963045

email: [email protected]

Page 10: De redactie wenst u fijne kerstdagen en een …...2017/12/12  · Jan Borst, Alida Schouten-Smit en overleden familie zondag 24 december Kees Veldt en overleden schoonzoon Eric, Rien

10

Catholicism: reis door de kathedraal van ons geloof Op 18 januari starten wij

met de serie

CATHOLICISM

Dit is een cursus van 10

afleveringen van elk 50

min. op DVD die, zoals

de taal van de titel al

doet vermoeden, in de

VS is gemaakt door

Bishop Robert Barron.

Een mooie gelegenheid

om u in het geloof te verdiepen, hoe weinig of veel u ook al weet! De serie is

Engels gesproken met Nederlandse ondertiteling. Bij elke aflevering krijgt u een

kleine handleiding die helpt om de rijke inhoud nog beter op te nemen.

Een kleine beschrijving

Catholicism spreekt door krachtige woorden en door schoonheid. Fr. Robert

Barron neemt dit als uitgangspunt in zijn serie om ons mee te nemen op een tocht

door het geloof. Een tocht door de kathedraal van ons geloof, om van binnenuit

alles te gaan bekijken en op ons door te laten dringen, zoals ook glas-in-

loodramen van binnenuit hun pracht in kleur en verbeelding laten zien. In deze

serie zullen de krachtige woorden spreken van Jezus Christus, de apostelen, de

kerkvaders, kerkleraren, heiligen, dichters, en nog meer. Al deze mensen hebben

door gebed, studie, reflectie, preken, poëzie en meer het geloof verklaard en be-

schreven vanuit het hart van de Kerk.

Op een andere, maar aanvullende manier, hebben artiesten, architecten, beeld-

houwers, schilders en musici hun talenten gebruikt om de pracht van God en Zijn

schepping uit te drukken en door te geven, alsook de glorie van het Evangelie, en

het mysterie van de Kerk. “De functie van alle kunst,” zo schreef Paus Pius XII,

“ligt eigenlijk in het doorbreken van de smalle en kronkelige omsluiting van het

eindige, waarin de mens is ondergedompeld terwijl hij hier beneden leeft, en in

het zorgen voor een raam naar het oneindige voor zijn hongerige ziel” (‘De func-

tie van de kunst’ 8 april, 1952). Dit programma wil zorgen voor een raam naar het

oneindige door een aantal van de mooiste kerken, beeldhouwwerken, en plaatsen

van het katholicisme te laten zien en erop te reflecteren. “Zielen veredeld,

Page 11: De redactie wenst u fijne kerstdagen en een …...2017/12/12  · Jan Borst, Alida Schouten-Smit en overleden familie zondag 24 december Kees Veldt en overleden schoonzoon Eric, Rien

11

opgetild, en voorbereid door de kunst,” zo zei Pius XII, “zijn beter voorbereid om

de religieuze waarheden en de genade van Jezus Christus te ontvangen.”

Jezus Christus openbaart de waarheid van God omdat Hij God is. Op deze manier

is Christus de levende bron en het ultieme doel waar de schepping zich naartoe

beweegt. Christus heeft geopenbaard dat de beweging naar hem zijn eigenlijk

weg heeft door de Kerk – de geïnspireerde eindige realiteit die de ziel leidt en

aanmoedigt om in gemeenschap te zijn met de Heer, die de waarheid zelf is.

Catholicism presenteert de waarheid en schoonheid van het geloof zodat iedereen

zelf de waarheid en schoonheid van de Heer zal ontdekken.

De hele cursus of een deel meemaken?

Als u niet de hele cursus, 10 bijeenkomsten, kunt meedoen, kunt u ook per

onderwerp kijken of u komt. Een tip: komt u in ieder geval naar de eerste twee

afleveringen omdat die de basis leggen voor de rest van de serie. Maar het is

natuurlijk zeer de moeite waard om de hele cursus te volgen.

De serie start zowel in Schoorl in de ontmoetingsruimte als in Bergen in de pasto-

rie. Op donderdagmiddag in Schoorl van 14.00 - 15.30 uur en op donderdagavond

in Bergen van 20.00 - 21.30 uur.

De data zijn: 18 januari, 1 en 15 februari, 1 en 15 maart, 5, 12 en 26 april, 17 en 31

mei.

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Alleen een vriendelijk verzoek u te

melden op het parochiesecretariaat 509 1408 of [email protected]

U bent van harte welkom! Pastor Anton Overmars

De wereld is van ons allemaal! Vluchtelingen. Uit Syrië, Somalië of welk land dan ook. Velen van hen wonen ook

in onze gemeente Bergen. In de dorpen Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Groet,

Camperduin en de drie Egmonden. Allen zijn gevlucht vanuit een land in oorlog.

Door moordpartijen, brandstichtingen, bombardementen, plunderingen, vaak ge-

paard gaande met honger en dorst zijn zij uit hun geliefde land weggedreven en

onder andere in onze gemeente terecht gekomen. Voorzien van een nieuw onder-

komen zijn zij onder begeleiding van heel veel vrijwilligers een nieuw leven ge-

start! Heel veel van hen hebben familie en vrienden moeten achterlaten. Zij doen

hun uiterste best om zich hier een beetje aan te passen maar dat dit niet mee valt

laat zich raden. De Nederlandse taal, onze gewoontes, het eten en drinken, maken

het niet eenvoudig. Bovendien valt het ook niet mee om altijd maar weer dank je

Page 12: De redactie wenst u fijne kerstdagen en een …...2017/12/12  · Jan Borst, Alida Schouten-Smit en overleden familie zondag 24 december Kees Veldt en overleden schoonzoon Eric, Rien

12

wel te moeten zeggen tegen de vrijwilligers die zich tomeloos in zetten om hun

nieuwe leven een beetje op de rit te krijgen.

Het Vluchtelingenwerkteam, bestaande uit een groot aantal vrijwilligers, had af-

gelopen 2 december een Sinterklaasfeest georganiseerd in De Blinkerd. De men-

sen werden, indien nodig, gehaald en gebracht. Kregen iets te drinken en werden

voorzien van heerlijke, vaak zelfgemaakte, hapjes, koekjes etc.. Meer dan 60 klei-

ne, in Sinterklaas gelovende, kinderen dansten en sprongen uitbundig erop los,

terwijl hun ouders toekeken en genoten van hun plezier. Uiteraard werden zij

ook getrakteerd op een bezoek van de goedheiligman die welkom werd geheten

door de ‘bijna burgemeester’ Jan Mesu! De Sint genoot zichtbaar van al die blije

gezichten en vond geen moment rust. Letterlijk iedereen wilde hem de hand

schudden, een knuffel geven of met hem op de foto. De stemming werd nog beter

toen de Sint aankondigde dat hij niet met lege handen was gekomen en dat er

voor elk gezin een zak met cadeautjes klaar stond. Duidelijk was te zien dat niet

alleen de kinderen maar ook de volwassenen genoten. Om de Sint een hand te

geven en met hem een praatje te maken werd als heel bijzonder ervaren. De di-

verse thuislanden werden dan ook volop verrast met de meteen doorgezonden

foto’s!

In alle opzichten kan men spreken van een goed geslaagd feest. Uiteraard met

dank aan de tomeloze inzet van veel vrijwilligers, die nadat de Sint onder luid ge-

zang van het lied ‘Dag Sinterklaasje’ De Blinkerd verliet, hun werk oppakten om

de vele blije mensen weer thuis te brengen!

Een ‘thuis’ dat voor velen van hen tijdelijk aanvoelt omdat in hun hart alleen hun

geboorteland als thuis aanvoelt. Want ondanks dat hun thuis letterlijk in een

puinhoop is veranderd kruipt het bloed toch waar het niet gaan kan en blijft het

gemis van familie en vrienden heel groot. Het Sinterklaasfeest heeft deze mede-

mensen even alle ellende doen vergeten!

Woont u in de buurt van deze medemensen zet dan eens uw beste beentje voor en

help hen een handje en laat zien dat ze welkom zijn. Samen kunnen we het heel

goed hebben wanneer we in ogenschouw nemen dat ‘De wereld van ons allemaal’

is.

Hans Kersten

Page 13: De redactie wenst u fijne kerstdagen en een …...2017/12/12  · Jan Borst, Alida Schouten-Smit en overleden familie zondag 24 december Kees Veldt en overleden schoonzoon Eric, Rien

13

Bedevaarten naar Lourdes in mei en september 2018 Thema van de bedevaart: “Doe maar wat Hij u zeggen zal”.

Altijd al willen weten waar de hemel op aarde te vinden is?

In Lourdes! Vraag het maar aan de miljoenen pelgrims die

elk jaar dit bedevaartsoord in de Franse Pyreneeën bezoe-

ken. Elke dag gaan vele mensen naar de grot waar Maria in

1858 aan het meisje Bernadette Soubirous verscheen.

Mensen gaan naar Lourdes om steun te zoeken bij Maria,

om een kaarsje op te steken, om stil te zijn bij de grot van

de verschijningen, om het geloof samen met anderen te

beleven, om bezinning. Tijdens onze reizen naar Lourdes

wordt u een volledig verzorgd programma aangeboden. U

kunt, geheel vrijblijvend, deelnemen aan vieringen, processies, verdiepings-

momenten, wandelingen door Lourdes en excursies naar de Pyreneeën. Hoogte-

punt van de reis is uiteraard een bezoek aan de grot van de verschijningen met de

viering van de H. Mis. Indrukwekkend zijn de grote internationale plechtigheden,

met soms wel meer dan 20.000 pelgrims uit tal van landen.

De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam verzorgt al decennia lang jaar-

lijkse bedevaarten naar Lourdes in samenwerking met het ‘Huis van de Pelgrim’

(Limburgse Bedevaarten). De groep bestaat uit vrijwilligers en verzorgsters die

voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes. De

bedevaartreis is daardoor geschikt voor jong en oud, ziek en gezond; de combina-

tie van ouder met zoon of dochter kan heel bijzonder zijn. Deelnemers die veel

zorg nodig hebben kunnen in het accueil of zorghotel verzorgd worden door onze

eigen Nederlandse vrijwilligers van het ‘Huis van de Pelgrim’.

Het aanbod voor dit jaar bestaat uit:

26 mei tot 3 juni 2018, busreis naar Lourdes

Een prachtige reis door het mooie Frankrijk. De busreis is een vernieuwde reis.

Onderweg worden plaatsen aangedaan als Banneux, een bedevaartplaats in

België. Het Hospice in Beaune, een prachtig museum, vroeger was het een zie-

kenhuis voor arme mensen. En natuurlijk op de terugreis een bezoek aan het

klooster in Nevers, waar Bernadette ligt opgebaard in haar schrijn. Indien u liever

vliegt is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de vliegreis van 28 mei tot 2

juni 2018. De pelgrims die met het vliegtuig gaan sluiten zich dan in Lourdes bij

de bus-pelgrims aan.

Page 14: De redactie wenst u fijne kerstdagen en een …...2017/12/12  · Jan Borst, Alida Schouten-Smit en overleden familie zondag 24 december Kees Veldt en overleden schoonzoon Eric, Rien

14

11 tot 16 september 2018, vliegreis met Mgr. J. Hendriks, hulpbisschop Bisdom

Haarlem-Amsterdam

Dit bedevaartjaar gaat in september ook onze hulpbisschop, Mgr. J. Hendriks

mee. De hulpbisschop is bekend met Lourdes, heeft een bijzondere verering voor

Maria. Zo schreef hij het boek ‘Maria. Inleiding tot de katholieke leer over de

Moeder van de Verlosser’. Het thema van de bedevaart van 2018 is dezelfde als de

wapenspreuk van de hulpbisschop; deze woorden zijn genomen uit het Evangelie

van Johannes.

Informatiebijeenkomsten

Als u, uw familie, kennissen en vrienden

belangstelling hebben voor een reis naar

Lourdes, dan bent U allen van harte wel-

kom op één van de informatiebijeenkom-

sten. Op deze bijeenkomst komt U alles te

weten over de 2 bedevaart reizen. Er wordt

een presentatie en informatie gegeven over

de reis, de bedevaart zelf, het leven van

Bernadette en het heiligdom van Lourdes.

De informatiebijeenkomsten zijn op zaterdag 20 januari 2018:

Moeder van de Verlosserkerk, Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB Haarlem

om 10.30 uur

Diocesaan Heiligdom, O.L.V. ter Nood, Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo

om 14.30 uur

De duur van elke bijeenkomst is ongeveer 90 minuten. Bij voorkeur, i.v.m. met de

catering, uw komst telefonisch melden bij Joke Hoekman, 06 - 42 34 77 29 of per

email [email protected].

Voor aanvullende informatie belt u met reisleidster Joke Hoekman 06 - 42 34 77 29

of diaken Philip Weijers, 06 - 53 88 76 41. Bezoek ook onze website

www.lourdesgroepbisdomhaarlemamsterdam.nl

Tip: Bent u cliënt bij Zorgverzekeraar CZ? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in

aanmerking komen voor een flinke korting op de reissom. Meer informatie hierover bij Joke

Hoekman.

Page 15: De redactie wenst u fijne kerstdagen en een …...2017/12/12  · Jan Borst, Alida Schouten-Smit en overleden familie zondag 24 december Kees Veldt en overleden schoonzoon Eric, Rien

15

Openingsactiviteit: JumpCity

Het is zondag 31 oktober en wintertijd! Dat geeft ons als leden van

Hi5spirit fijn extra tijd voor de opening van het nieuwe seizoen.

Dit is het zesde seizoen van Hi5spirit en we starten nu al met 36

leden! In het eerste seizoen begonnen we met 6 leden, dus we zijn blij met de

mooie groei.

Om 11.45 uur worden we ontvangen in Kloosterhof in Noord-Scharwoude. Ieder-

een krijgt een sticker met zijn/haar naam erop, zodat de nieuwe leden ook snel

bekend worden bij de bestaande leden en andersom. Karin heet ons van harte

welkom en de stuurgroep stelt zich voor, inclusief pastoor Bruno van Langedijk.

Hierna spelen we een kennismakingsspel: ‘Over de streep’. Marianne stelt

vragen aan de groep, bijvoorbeeld: “Zit je op school in Alkmaar?” en als dit op jou

van toepassing is ga je over de streep. Zo leren de bestaande leden en de nieuwe

leden elkaar alvast een beetje beter kennen. Een lid komt bij een vraag

als enige over de streep, geen broers of zussen. Hier heeft ze zichtbaar moeite

mee, maar we nemen haar snel en hartverwarmend weer op in de groep; dat is

Hi5spirit! Om elkaar nog beter te leren kennen volgt het Spel-Carrousel.

Het eerste spel is ‘Toren bouwen’ met blokjes van Kapla.

Dit is superspannend, want we gaan voor de hoogste toren.

Uiteindelijk behalen de echte strebers een hoogte van 175 cm!

De meeste lol volgt na de laatste groep als de torens om

mogen. Het is mooi om te zien hoe nieuwe en bestaande leden

met elkaar samenwerken en elkaar helpen en veel lol hebben

met elkaar.

De tweede activiteit is het vullen van een schilderdoek. Na

elkaar moeten de groepen verder werken met het kunstwerk van de vorige groep.

Uiteindelijk ontstaat met vereende creativiteit een prachtig kunstwerk met:

Hi5: that’s the Spirit.

Page 16: De redactie wenst u fijne kerstdagen en een …...2017/12/12  · Jan Borst, Alida Schouten-Smit en overleden familie zondag 24 december Kees Veldt en overleden schoonzoon Eric, Rien

16

Na deze kunstige uitspattingen volgt hersenwerk

waarbij de deelnemers zoveel mogelijk woorden met

de letters van het woord ‘geloven’ moeten maken. Het

is ongelofelijk hoeveel woorden ze hiervan met elkaar

kunnen maken. Met kokende hersentjes komt de win-

nende groep met 63 woorden in 15 minuten.

De vierde activiteit is de inwendige versterking. De

groep versiert en verorbert cakejes en geniet samen van een heerlijk maal van

sandwiches, krentenbolletjes, etc.

Daarna snel op onze fietsen om met de hele groep naar

JumpCity te rijden. De lange sliert fietsers toont de

flinke groep die we vormen. Als grote groep hebben

we de ruimte met trampolines helemaal voor onszelf.

De twee begeleiders van JumpCity helpen ons om sal-

to’s voorover én achterover te maken. Ook hier is het

mooi om te zien hoe we elkaar helpen, steunen en mo-

tiveren. Het is supergaaf en na een uur springen en buitelen genieten we heel erg

van een heerlijk patatje met snack en drinken. Na deze prachtige openingsactivi-

teit gaan we terug naar Kloosterhof. Hier worden we getrakteerd op een ijsje en

wordt het programma van dit seizoen gepresenteerd. De meesten van ons schrij-

ven zich in voor bijna alle activiteiten. We hebben er echt weer zin in.

We besluiten de dag in een opgekrulde rij rondom elkaar zittend op de grond op

volgorde van leeftijd. Hier voelen we heel sterk dat we er allemaal mogen zijn en

dat we er voor elkaar zijn. Karin spreekt een gebed uit en deelt na afloop een

beeldje uit van een handje met een parel, als symbool van de parel die wij zijn in

God’s hand. Met deze warme gedachte gaan we blij en voldaan naar huis en we

kijken uit naar de eerstvolgende activiteit: DiaconAction in Midgard.

Ben je 12-18 jaar en lijkt het je leuk om ook mee te doen met Hi5spirit?Dan kun je je aan-

melden via onze website www.hi5spirit.nl

Karin Blaauw

Page 17: De redactie wenst u fijne kerstdagen en een …...2017/12/12  · Jan Borst, Alida Schouten-Smit en overleden familie zondag 24 december Kees Veldt en overleden schoonzoon Eric, Rien

17

Van de KBO afdeling Schoorl KBO afdeling Schoorl is al weer vele jaren actief. De

exacte begindatum is lastig te achterhalen, maar we

bestaan meer dan 25 jaar! En dat als enige bond die

opkomt voor senioren in Schoorl.

Inmiddels is de landelijke KBO samengegaan met de PCOB. Het maandblad dat

landelijk wordt uitgegeven heet nu: KBO-PCOB magazine. Daar staan hele waar-

devolle artikelen en adviezen in. Ook worden er leuke reisjes in aangeboden. En

voor een jaarlijkse contributie van € 22,50 valt dit blad 10x bij u op de deurmat.

Bij het magazine komt een nieuwsbrief van onze afdeling met activiteiten en aan-

dachtspunten die voor de leden van belang kunnen zijn. Om er een paar te noe-

men: De data van de klaverjasmiddagen, zomers de fietstochten, de voorjaars- en

najaarsbustocht, nieuwjaarsreceptie en de algemene ledenvergadering. Daarnaast

zijn een drietal belastinginvullers actief die op verzoek de belastingaangifte van

leden verzorgen.

Voor volgend jaar staat er een informatiemiddag gepland over financiële vragen

die spelen bij het ouder worden.

De KBO-PCOB is bovendien ook een landelijke bond die zich inzet voor de belan-

gen van senioren in Nederland. Met daarbij de volgende speerpunten: Voldoende

inkomen voor ouderen, integrale aandacht voor wonen en zorg, een veilige

woonomgeving met genoeg voorzieningen, digitalisering zonder uitsluiting en

aandacht voor zingeving.

Met De Zonnebloem is ruim een jaar terug een samenwerking bereikt, waardoor

onze leden deel mogen nemen aan hun activiteiten. Dit speelt zich nagenoeg altijd

af in De Blinkerd. Dichter bij huis kun je het niet hebben. Het gaat altijd om gezel-

lige ontspanningsmiddagen. De voorzitter van De Zonnebloem is een kei in het

vinden van sponsoren om de prijs van deelname zo laag mogelijk te houden.

Omdat u zult begrijpen dat 'voor niets de zon opgaat', er wordt dan ook een klei-

ne bijdrage gevraagd.

KBO opgericht als Katholieke Bond Ouderen, wij zijn meer van mening: Krachtige

Bond voor Ouderen. Ons motto is: ‘Omzien naar elkaar’.

Een ieder die lid wil worden is van harte welkom!

Wim Wever, voorzitter, 072 5093530 [email protected] of

Elly van den Oord, secretaris: 072 5093150 [email protected]

Wij wensen u fijne kerstdagen en prettige jaarwisseling en hopen u te ontmoeten

in 2018!

Page 18: De redactie wenst u fijne kerstdagen en een …...2017/12/12  · Jan Borst, Alida Schouten-Smit en overleden familie zondag 24 december Kees Veldt en overleden schoonzoon Eric, Rien

18

Nieuws van Uitvaartvereniging St. Barbara De vereniging is opgericht in januari 1923. Dit kunt u lezen

op onze website: www.barbara-schoorl.nl . Vanaf die datum werd de vereniging

ingeschakeld om een overleden lid naar zijn of haar laatste rustplaats op het kerk-

hof te brengen. In deze bijna 100 jaar is er veel veranderd. Volgens de statuten zijn

we nog steeds een begrafenisvereniging. Tijden veranderen en cremeren kwam

steeds meer in opmars. De naam 'uitvaartvereniging' is voor dagelijks gebruik

meer op zijn plaats. Daarnaast kunnen wij ook de uitvaart van een niet-lid ver-

zorgen.

Binnen de vereniging gaat ook een en ander veranderen.

Onze uitvaartleidster Gerda Roozendaal heeft enige tijd

geleden te kennen gegeven haar werkzaamheden te willen

afbouwen en meer tijd aan haar gezin te geven. Er zijn in-

middels gesprekken gevoerd met mogelijke opvolgsters en

we zijn tot overeenstemming gekomen met Lia Rezelman.

Lia was eigenlijk al Gerda’s vervangster, maar was inder-

tijd minder inzetbaar. Dit jaar heeft Lia 2 uitvaarten voor

onze vereniging verzorgd en de berichten zijn positief.

Per 1 januari wordt Lia het gezicht van St. Barbara en zal Gerda haar vervangster

zijn. In de advertentie die u vindt in Van de Duinvoet staat het telefoonnummer

waarop u haar kunt bereiken en ook op onze website staat dit uiteraard vermeld.

Daarnaast is de vereniging nog op zoek naar uitbreiding binnen het bestuur.

Doordat we intern de functie van voorzitter konden invullen is er een plek vacant.

Wie, oh wie helpt ons??

U kunt contact opnemen met het secretariaat: Elly van den Oord, tel 072 5093150.

Bestuur Uitvaartvereniging St. Barbara

Page 19: De redactie wenst u fijne kerstdagen en een …...2017/12/12  · Jan Borst, Alida Schouten-Smit en overleden familie zondag 24 december Kees Veldt en overleden schoonzoon Eric, Rien

19

Regionale jongerenreis naar Taizé Zaterdag 21 juli t/m zondag 29 juli 2018

Ben je tussen de 15 en 30 jaar?

Geef jezelf dan een mooi cadeau door deze reis met ons te maken!

Taizé is een internationale, oecumenische

gemeenschap in het zuiden van Bourgondië

(Frankrijk). Duizenden jongeren vanuit de

hele wereld reizen jaarlijks af naar Taizé om

er een week mee te leven met de broeders.

Sommige van die jongeren zijn gelovig, maar

er zijn ook jongeren die er verhalen over

horen en het wel eens willen meemaken.

Iedereen is welkom!

Taizégroep 2016

Dat is het fijne van Taizé: je kunt gewoon jezelf zijn en je kunt met al je vragen bij

iemand terecht.

Eén van de jongeren die al vaker is mee geweest heeft een informatiefilmpje ge-

maakt over de reis. Hij laat verschillende jongeren aan het woord over Taizé. Je

kunt het bekijken op Youtube onder de naam: ‘Taizé Promo 2012 – Kom ook!’

Als het je leuk lijkt om mee te gaan, kijk dan eens op www.taizereisdekenaatalkmaar.nl en

kom naar de informatiebijeenkomst. Daar hoor je alles over de reis en kun je ook je vragen

stellen aan jongeren die er al zijn geweest.

Informatiebijeenkomst

Datum: zondag 28 januari

Tijd: 14.00 – 17.00 uur

Plaats: Kloosterhof, Dorpsstraat 512 in Noord-Scharwoude

Als je komt, is het fijn als je dat even laat weten [email protected]

We hopen je te zien!

Met vriendelijke groet,

Karin Blauw

Page 20: De redactie wenst u fijne kerstdagen en een …...2017/12/12  · Jan Borst, Alida Schouten-Smit en overleden familie zondag 24 december Kees Veldt en overleden schoonzoon Eric, Rien

20

Belangrijke adressen

R.K. Parochie H. Joannes de Doper

Website: www.parochieschoorl.nl

Bankrekeningnummer::

NL 05 RABO 0146 9008 39

t.n.v. R.K. Parochiebestuur

Contactpersoon

Pastor Anton Overmars

Tel. 06 – 28 96 30 45

E-mail:

[email protected]

Vieringen in de kerk

Zaterdag 19.00 u, woensdag 10.00 u

Parochiesecretariaat

Heereweg 171, 1871 EE Schoorl

Tel. 072-5091408

Open: woensdag, donderdag en

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

[email protected]

Aanmelden nieuwsbrief digitaal:

[email protected]

Bestuur personele unie:

Pastoor Franklin Brigitha, voorzitter

Dick Stoop, vice-voorzitter

Wim Kraakman, penningmeester

Jos Nooij, coördinator Bergen

Hans Kersten, coördinator Schoorl

Locatieraad Schoorl:

Pastor Anton Overmars

Jan Apeldoorn, Hans Kersten,

Clasina Nanne, Marian Blom,

John Kuin

Uitvaartverzorging St. Barbara

Website: www.barbara-schoorl.nl

e-mail [email protected]

Dag en nacht bereikbaar

Uitvaartverzorgster mevrouw

G. Roozendaal: 06 - 51 03 90 32

Voor meer info: mw. E. v.d. Oord-

Smit, tel. 072 - 509 3150

Parochiële Caritas Instelling PCI

p/a Parochiesecretariaat 072-5091408

e-mail [email protected]

Zie ook de advertentie in dit blad.