Download - Cultuurhistorie in de Ruimtelijke Ordening

Transcript
Page 1: Cultuurhistorie in de Ruimtelijke Ordening

Cultuurhistorieen de Ruimtelijke OrdeningVan sectoraal naar integraal, van objectgericht naar gebiedsgericht

10 april 2012, Vredenburg 19, Utrecht

Docenten:mr. drs. Marian Braakensiek (Oranjewoud)drs. Leon van Meijel (Van Meijel, adviseurs in cultuurhistorie)

Page 2: Cultuurhistorie in de Ruimtelijke Ordening

Waarom?

• Wijziging Bro (3.1.6), borging cultuurhistorie in RO spoor• Kansen van cultuurhistorie in de RO.

Page 3: Cultuurhistorie in de Ruimtelijke Ordening

Hoe en wat?Programma

09.00 uur Inloop

09.15 uur Opening door het Nirov, korte voorstelronde, doorspreken verwachtingen en mogelijke leerdoelen.

09.45 uur Wat is de urgentie en wat zijn de kansen. Door Marian Braakensiek (omgevingsjurist); Leon van Meijel (architectuurhistoricus)

10.15 uur Wat is en wat ‘kan’ cultuurhistorie? Door Leon van Meijel.

12.15 uur Lunch

13.00 uur Theorie: Wro, Bro, verdragen, structuurvisies, bestemmingsplan, monumentenwet, etc Wet en regelgeving door Marian Braakensiek.

14.15 uur Praktijk: cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. Begeleiding door Marian Braakensiek en Leon van Meijel.

16.15 uur Terugkoppeling aan de hand van de geformuleerde verwachtingen en leerdoelen.

16.45 uur Afsluiting

Page 4: Cultuurhistorie in de Ruimtelijke Ordening

Na deze cursus…

• Bent u op de hoogte van alle facetten van cultuurhistorie. Begrip, beleid, belang en het werken met cultuurhistorie. Deze ‘zachte’ kant geeft u inzicht in wat beschermingswaardig is/zou moeten zijn.

• Heeft u inzicht in de juridische (on-)mogelijkheden tot het beschermen van cultuurhistorische elementen/ensembles in het bestemmingsplan of middels ander ruimtelijk beleid.

• Weet u met deze kennis als professional goed in te springen op de wetswijziging en heeft u inzicht in het proces ‘Waarderen, selecteren en beschermen’ van erfgoed.

Page 5: Cultuurhistorie in de Ruimtelijke Ordening

Interesse?

Voor het complete programma, klik hier.

Om u aan te melden, klik hier.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:Willem Heesen (Projectleider Nirov)[email protected] – 302 84 15