Download - Caesuur - nieuwsbrief #2 - 2010

Transcript
Page 1: Caesuur - nieuwsbrief #2 - 2010

nieuwsbrief # 2 | september 2010

LANGE NOORDSTRAAT 67 | 4331 CC MIDDELBURG t 0118 639 810 w www.caesuur.nl

foto's Hans Overvliet

©Je

ltje

Rat

sma

n.a

.v. '

fin

ale'

op

20

/02

/'1

0

Na acht drukbezochte voorstellingen is HET THEATER AANGAANDE HET LEVEN op aarde gesloten

Ik heb geen email, maar wel verf - Jeltje Ratsma

check ook www.caesuur.nl | theater | catalogus

Page 2: Caesuur - nieuwsbrief #2 - 2010

nieuwsbrief # 2 | september 2010

foto's Machteld van der Wijst

Page 3: Caesuur - nieuwsbrief #2 - 2010

nieuwsbrief # 2 | september 2010

theater aangaande het leven op aarde

derde bedrijf | kunstmachine

Het Nederlandse museumbestel is letterlijk 'under construction'. Fysiek in de zin dat de belangrijkste expositieplekken dicht zijn 'wegens verbouwing'. Bij die trend kon CAESUUR natuurlijk niet achterblijven. Mentaal zijn ze gesloten vanwege een herijking van het gehele museumconcept: het moet allemaal grootschaliger en geënt op 'beleving', 'interactiviteit', 'fun', 'niet-elitair', etc. Aan die trend poogt CAESUUR juist het hoofd te bieden. Dus achter het beeld van de metafoor van het Nederlandse museumbestel bouwden we de afgelopen maanden - CAESUUR

BOUWUNIE - aan een intieme kunstmachine 'FULL HOUSE' - aar een concept van architect Johan de Koning.

FULL HOUSE

Aanleiding voor het bouwen van FULL HOUSE - aansluitend aan ons ruimteonderzoek - is dat dit jaar Laboratorium voor Architektuur [ lab4arch ] van architect Johan de Koning 20 jaar bestaat. Van 15 september tot 15 oktober wordt dat uitbundig gevierd met een presentatie - rondwandeling.XX – in twintig locaties in o.m. de Lange Noordstraat. Daarnaast doen ook boekhandel De Drvkkery, het CBK Zeeland, het Zeeuws Archief, de Nieuwe Kerk, Revolution Galerie 10000000 en de Zeeuwse Bibliotheek mee aan de route. Aan de hand van maquettes, animaties en tekeningen zullen uitgevoerde en onuitgevoerde ontwerpen van lab4arch te bekijken zijn. Hedendaagse architectuur tegen een historische achtergrond. Voor het programma van twee formele momenten op 1 en 13 oktober zie volgende pagina.

In presentatieruimteCAESUUR is het ontwerp voor FULL HOUSE – waarmee Johan de Koning in 2002 een tweede prijs in Zuid-Korea won – nauwgezet gerealiseerd. FULL HOUSE wordt vanaf vrijdag 1 oktober voor de duur van één jaar in gebruik genomen als kunstmachine. Uitvloeisel daarvan is dat we vanaf die dag op vrijdag- en zaterdagmiddag open zijn van 13u00 - 17u00. Over het programma stellen wij je t.z.t. op de hoogte. Over het hoe en wat van de uitnodigingen etc. denken we nog na. We hopen jullie de komende tijd weer te ontmoeten IN FULL HOUSE.

Page 4: Caesuur - nieuwsbrief #2 - 2010

nieuwsbrief # 2 | september 2010

DE VROLIJKE AANDEELHOUDERS

VAN CAESUUR

[presentatieruimte]CAESUUR wordt in 2010 ondersteund door

LANGE NOORDSTRAAT 67 | 4331 CC MIDDELBURG t 0118 639 810 w www.caesuur.nl

Kattendijke | Drucker Stichting

©2010 Mechteld Jansen | Forum fotografie

Programma 1 oktober Zeeuws Archief | Hofplein 16 | Middelburg decreet #4 bevat een artikel van Johan de Koning 16u00 Ontvangst door Hanny Kool-Blokland, directeur Zeeuws Archief 16u05 Inleiding door Jan van Heemst, cultuurfilosoof 16u20 Inleiding door Gert-Jan Smit, predikant Nieuwe Kerk 16u35 Muzikaal intermezzo en bezichtiging WANDELING.XX 17u30 Presentatie decreet #4 18u00 Afsluiting met borrel

Programma 13 oktober CBK Zeeland | Balans 17 | Middelburg PEILING 20 JAAR | LABWERK 15u00 Ontvangst CBK 15u05 Inleiding door Johan de Koning 15u15 Introductie Jacob Voorhuis, hoogleraar filosofie, Eindhoven 15u40 Annet Tijhuis, architectuurhistorica, neemt ons mee op WANDELING.XX 17u15 Architectentafel met gedeputeerde Harry van Waveren 18u30 Afsluiting met borrel