Download - Alv presentatie

Transcript
Page 1: Alv presentatie

Algemene ledenvergadering 14 december 2012 Joris van Heukelom Lauren van der Heijden

Algemene  ledenvergadering  11  december  2012  Joris  van  Heukelom  Lauren  van  der  Heijden  

Page 2: Alv presentatie

Missie  

Het  Interac:ve  Adver:sing  Bureau  geloo>  dat  de  toekomst  van  adver:sing  digitaal  is  en  stelt  zich  ten  doel  om  de  digitale  marke:ng  en  communica:e  industrie  te  ontwikkelen  en  verder  te    professionaliseren.  

Page 3: Alv presentatie

IAB Peilers

INSPIRE

De markt inspireren door middel van §  Taskforce events §  Case studies §  Ad spend study

EDUCATE

Marketeers opleiden aan de hand van §  Handboeken, whitepapers §  Training, site clinics §  Executive sessions

REGULATE

Reguleren en verdedigen van de belangen van de sector via §  Standarden §  Gedragscodes §  Richtlijnen

Page 4: Alv presentatie

Organisa0e  

                               

 

 

 

 

   

       Bert  Kamp                          Heleen  van  Oord              Jeroen  de  Bakker                            Tjeerd  Kooij                                  Brian  Hirman                                                                                      

                                                               

 Adviesraad  

Page 5: Alv presentatie

Organisa0e  

Joris  van  Heukelom  VoorziIer  

René  Zeedijk  Financiën  &  Sponsoring  

Lot  Keijzer  Communica:e  

&  Events  

Auke  van  den  Hout  

 Privacy  

Emile  van  den  Berg  

Kennis  &  Onderzoek  

Howard  Misser  

Standaarden  

 

Page 6: Alv presentatie

Organisa0e  

                               

 

 

 

 

   

                                                               

 Bureau  

Dick  Visser  

 Projectmanager  

Marieke  van  den  Berg  

Communica:e  en-­‐  

eventmanager  

Lauren  van  der  Heijden  

Directeur  

Nathalie  La  Verge  

Manager  interna:onale  betrekking  

Leonie  van  der  Plas  

Taskforce  ondersteuning  

Sanne  Bluekens  

 Taskforce  

ondersteuning  

Page 7: Alv presentatie

Focus  2012:  Mediabestedingen  

Page 8: Alv presentatie

Focus  2012:  Privacy  

 

§  Feb:  Memorie  van  antwoord  1e  Kamer  

§ Mei:  Debat    1e  Kamer    

§ Mei:  Whitepaper  Cookie  wetgeving    

§  Juni:  Kennissessies  Cookiewet    

§  Juni:  Cookie  compliance  guide  

§  Juni:  Stakeholder  discussie  OPTA    

§ Okt:  W3C  mee:ng  DoNotTrack    

§ Nov:    Standaard  Informa:eteksten  i.s.m.  OPTA  

§   Nov:  Verzoek  aan  minster  voor  aanpassing  wet  

Page 9: Alv presentatie

Privacy  2013      

 §  Lobby  

§  Druk  houden  op  OPTA,  Poli:ek  &  Ar:kel  29  §  Europese  lobby  via  IAB  Europe  

   §  Informeren  

§  Consumentencampagne  §  Standaard  informa:eteksten  

 §  Inspireren  

§  Leven  na  de  cookiewet    

   

Page 10: Alv presentatie

Focus  2012:  Merkeffecten  via  digitale  media  

Page 11: Alv presentatie

Focus  2013  

2012  §   Ad  Spend  §   Privacy  §   Brand  effect  

2013  §  Educa:e  

   

Page 12: Alv presentatie

Educa0e  

§  Gastcolleges  

§  Cer:ficeren  minors  

§  IAB  Workshops  &  Masterclasses  

   

Page 13: Alv presentatie

Events  

Page 14: Alv presentatie

Events  2012  

 § Automated  Trading  Summit    

§ Marcom12  

 

§ Mobile  Inspira0on  Conference      

Page 15: Alv presentatie

Events  2012  

 § Digital  Marke0ng  Live    

§ Mobile  Conven0on  

 

§ Search  Marke0ng  Thursday    

Page 16: Alv presentatie

Events  2012  

§ Affiliate  dag            § Interact  2012  Barcelona      

§ Ontbijtsessie  Ad  Spend  studie    

 

Page 17: Alv presentatie

Events  2012  

§ Social  Media  Congres    

   § Marke0ng  Dagen    

§ Future  of  Media  and  Adver0sing    

Page 18: Alv presentatie

Events  2012  

§ Kennissessie  cookiewet  

 

§ Bedrijf  zoekt  APP      

§ eDay  

 

Page 19: Alv presentatie

Events  2012  

§ Meet  the  Task  Forces  

 

§ Algemene  ledenvergadering  

 § Brand  effect    

Page 20: Alv presentatie

 Events    

Page 21: Alv presentatie

Communica0e    

Page 22: Alv presentatie

Communica0e  

Page 23: Alv presentatie

Communica0e  

Page 24: Alv presentatie

Communica0e  

Page 25: Alv presentatie

Communica0e  2013  

Page 26: Alv presentatie

 Communica0e  

§ IAB  Informer                    +40%  

 

§ IAB  Website  +8%  

 

§  IAB  Socialmedia  +53%  

+30%

-66%

+162%

-12%

+70%

Page 27: Alv presentatie

Taskforces  

Jessica  Haagmans  Affiliate  

Michiel  Ebeling  Mobile  

Harm  Schweigman  Online  Video  

Joris  Toonders  Search  

Kick  Zandbergen  Automated  trading  

Jeroen  Doucet  Second  Screen  

Arno  Peperkoorn  

Rich  media  

Page 28: Alv presentatie

Taskforces  

   § Support  op  opera:oneel  niveau    § Slots  op  evenementen  

§ Distribu:e  van  de  output      § Budget  voor  evenementen    &  onderzoek  

 

Page 29: Alv presentatie

§  Lidmaatschap  IAB    

§  Focus  op  Inspire,  Educate  &  Regulate    

§  Jaarplan  SMART  omschreven,  voorgelegd  aan  bureau  en  IAB  bestuur      

§  Minimaal  5  maal  per  jaar  samen    

§  Output  gedreven  

 

 

       

Taskforces  

Page 30: Alv presentatie

Taskforces  

   

Page 31: Alv presentatie

Standaarden  en  Richtlijnen    

Page 32: Alv presentatie

Publica0es  en  onderzoek  2012  

 Ad  Spend  Study    

Cookie  Compliance  Guide  

Whitepaper  Automated  Trading  

Page 33: Alv presentatie

Publica0es  en  onderzoek  2012  

 Dossier  Zoekmachine  Marke0ng    

Standaarden  voor  video  adver0sing:  VAST  en  VPAID  

Update  Privacy  Dossier  

Page 34: Alv presentatie

Publica0es  en  onderzoek  2012  

Guide  Industriebrede  Cookie-­‐informa0eteksten  

Whitepaper  Brand  Effect  

Page 35: Alv presentatie

Publica0es  en  onderzoek  IAB  Europe  2012  

Mobile  Site  Op0malisa0on  Study  

European  Online  Adver0sing  Expenditure  

Internet  Enriches  Consumer  Communica0on  Report  

Page 36: Alv presentatie

Publica0es  en  onderzoek  IAB  Europe  2012  

Marketer  Percep0ons  of  Mobile  Adver0sing  

Consumers  &  Online  Privacy  

Economic  Value  of  the  Adver0sing-­‐Supported  Internet  Ecosystem  

Page 37: Alv presentatie

Publica0es  en  onderzoek  IAB  UK  &  US  

IAB  Data  and  Analy0cs  Whitepaper  

IAB  Tablet  Buyers  Guide  

Loca0on  Based  Adver0sing  on  Mobile  

Page 38: Alv presentatie

Publica0es  en  onderzoek  IAB  UK  &  US  

The  Data  Management  Plaborm:  Founda0on  for  Right-­‐Time  Engagement  

The  Social  Media  Ecosystem  Report  

Mobile  Web  Measurement  Guideline  2.0  

Page 39: Alv presentatie

Kennis  en  Onderzoek  2013    

•  IAB  Bureau  

•  IAB  Europa  

•  IAB  Taskforce  

•  IAB  Member  research  

 

•  IAB  UK  &  US  

 

 

 

 

 

Page 40: Alv presentatie

Eventplanning  &  Publica0es  2013  

Page 41: Alv presentatie

Brand  tracking  &  Ledenonderzoek  

§ Me:ng  bekendheid  en  houding  t.o.v.  IAB  § 0-­‐me:ng  voorafgaand  aan  communica:ecampagne  § Gesprekken  met  stakeholders  

Page 42: Alv presentatie

65

120

147

168 168 173

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012

IAB-leden

IAB  Leden  

+108  

Page 43: Alv presentatie
Page 44: Alv presentatie

Sponsoren

Page 45: Alv presentatie

Agenda  

Opening  voorziIer  

Terug-­‐  en  vooruitblik    

Rondvraag  &  Stemming  

1  2  3  4  5   Slui:ng  

Financieel  overzicht  

Page 46: Alv presentatie

Begro0ng  2012  

Begro0ng  2012  IAB  Nederland              

Baten       Lasten      

*  Contribu:e  leden   €  322.500  *  Organisa:ekosten   €  149.741  

   (bestaande  leden)            (salaris,  pensioen,  sociale  lasten)      

*  Structurele  sponsoring   €  15.000  *  Algemene  kosten     €  76.200  

   (getekende  sponsoring)            (huisves7ng,drukwerk,verzendkosten,      

               verzekeringen,ledenadm.,vergaderingen)      

        *  Marke:ng  &  representa:e     €  18.750  

             (website  &  email,  werving  &  communica7e)      

        *  Public  Rela:ons  &  Public  Affairs   €  40.000  

        *  Onderzoek   €  20.000  

             (bestedingsonderzoek  Deloi>e,  onderzoek  overig)      

        *  Taskforces   €  25.000  

        *  Overige  kosten   €  7.809  

             (onvoorzien,  afschrijving  dubieuze  deb.)      

Totaal   €  337.500  Totaal   €  337.500  

Page 47: Alv presentatie

Voorlopig resultaat 2012

Voorlopig  resultaat  2012              Baten       Lasten      *  Contribu:e  leden   €  355.135  *  Organisa:ekosten   €  172.208      (bestaande  leden)            (salaris,  pensioen,  sociale  lasten)      *  Structurele  sponsoring   €  46.250  *  Algemene  kosten     €  72.319      (getekende  sponsoring)            (huisves7ng,drukwerk,verzendkosten,                      verzekeringen,ledenadm.,vergaderingen)      *  Overige  inkomsten   €  105.508  *  Marke:ng  &  representa:e     €  15.627      (ad  hoc  sponsoring,  rente,  verkoop)            (website  &  email,  werving  &  communica7e)               *  Public  Rela:ons  &  Public  Affairs   €  47.500           *  Onderzoek   €  21.000                (bestedingsonderzoek  Deloi>e,  onderzoek  overig)               *  Taskforces   €  59.993           *  Overige  kosten   €  18.246                (onvoorzien,  afschrijving  dubieuze  deb.)               *  Reservering  eigen  vermogen   €  25.000  Totaal   €  506.893  Totaal   €  431.893  

Page 48: Alv presentatie

Begroting 2013

Begro0ng  2013  IAB  Nederland              Baten       Lasten      *  Contribu:e  leden   €  357.075  *  Organisa:ekosten   €  210.014      (nieuwe  leden)            (salaris,  pensioen,  sociale  lasten)      *  Structurele  sponsoring   €  45.000  *  Algemene  kosten     €  83.600      (getekende  sponsoring)            (huisves7ng,drukwerk,verzendkosten,                      verzekeringen,ledenadm.,vergaderingen)      *  Overige  inkomsten   €  1.539  *  Marke:ng  &  representa:e     €  40.000      (  ad  hoc  sponsoring,  rente,  verkoop)            (website  &  email,  werving  &  communica7e)      *  Reslutaat  2012   €  75.000  *  Public  Rela:ons  &  Public  Affairs   €  30.000           *  Onderzoek   €  32.500                (bestedingsonderzoek  Deloi>e,  onderzoek  overig)               *  Taskforces   €  37.500           *  Educa:e   €  20.000           *  Brand  Effect   €  15.000           *Overige  kosten   €  10.000                (onvoorzien,  afschrijving  dubieuze  deb.)      Totaal   €  478.614  Totaal   €  478.614  

Page 49: Alv presentatie

Rondvraag  &  Stemming  

Page 50: Alv presentatie

Agenda  

Opening  voorziIer  

Terug-­‐  en  vooruitblik    

Rondvraag  &  Stemming  

1  2  3  4  5   Slui:ng  

Financieel  overzicht  

Page 51: Alv presentatie

De  borrel  wordt  mede  mogelijk  gemaakt  door: