Download - Aanpak agressie en geweld voor waterschappen

Transcript
  • 1.27 maart 2014 Samen tegen agressie ! Jeanne van Grunsven adviseur Presentatie voor waterschap Rivierenland

2. Agenda - Filmpje - Afbakening begrippen - Oorzaken - Cijfers - Waarom optreden? - 8 maatregelen - Wat kan het expertisecentrum voor u doen? 3. Agressie en geweld Het (on)welbewust verbaal uiten Gebruiken van fysieke kracht of macht, dan wel het dreigen daarmee Gericht tegen een werknemer Onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de publieke taak Wat resulteert of waarschijnlijk zal resulteren in een gevoel van bedreiging, materile schade, letsel, psychische schade of de dood. bron: handreiking Agressie & Geweld, Veilige Publieke Taak 4. Oorzaak Maatschappelijke veranderingen Individualisering, grenzeloosheid, prestatie-eisen onderling, Drugs en alcohol Verhouding burger publieke taak Verwachting, beleving Uitvoering Houding werknemer Bejegening Procedures Grenzen stellen? Bijvoorbeeld huisregels 5. (non) Verbaal geweld Fysiek geweld Discriminatie Seksuele intimidatie Overige intimidatie schreeuwen schelden vernederen treiteren pesten vals beschuldigen duwen, trekken slaan vastgrijpen schoppen gooien met voorwerpen vernielen van voorwerpen fysiek hinderen spugen diefstal van eigendommen verwonden roofoverval geven van een kopstoot bijten naar huidskleur naar sekse naar leeftijd naar geloofs - overtuiging naar seksuele geaardheid of voorkeur seksueel getinte opmerkingen seksueel getinte blikken nafluiten exhibitionisme aanranding seksueel getinte email of sms seksuele chantage hijgers verkrachting seksuele handtastelijkheden dreigen bedreigen onder druk zetten bedreigende gebaren maken chanteren bekladden dreigbrief of email gezinsleden bedreigen stalken achtervolgen bommelding wapengebruik bron: handreiking Agressie & Geweld , Veilige Publieke Taak 6. In het voorjaar van 2012 is onderzoek gedaan naar agressie en geweld tegen ambtsdragers van gemeenten, provincies en waterschappen. 7. Ambtsdragers 8. Medewerkers 9. Waarom optreden tegen agressie en geweld? Persoonlijk leed Voor slachtoffer zelf en zijn naaste Voor ongewilde getuige Collegas Soms levenslang Confrontatie in priv leven Verlammend effect op publieke taak (overheid) Aantasten integere uitvoering publieke taak Afname van (gevoel van) veiligheid in de publieke ruimte 10. Voor de organisatie - Productieverlies: verloren werktijd, ziekteverzuim, gedoe in de organisatie - Extra kosten: kosten hulp en ondersteuning slachtoffers en getuigen, juridische kosten, kosten nazorg - Onveiligheidsgevoel bij medewerkers: minder gemotiveerde mensen, grijs verzuim, vermijdingsgedrag - Verlies aan imago en schade aan reputatie: wegblijvende klanten, moeilijker te vervullen vacatures, geruchten, berichten in de media 11. Beleving ambtsdragers 12. Beleving waterschappers 13. 8 Maatregelen voor een effectief veiligheidsbeleid Risicos op agressie inventariseren 1.Stel de norm van acceptabel gedrag 2.Stimuleer het melden van incidenten door werknemers 3.Registreer alle vormen van agressie en geweld tegen werknemers 4.Train medewerkers in voorkomen van en omgaan met agressie en geweld 5.Reageer binnen 48 uur naar de dader 6.Bevorder aangifte doen 7.Verhaal de schade op de dader 8.Verleen nazorg aan medewerkers die slachtoffer zijn geworden van agressie en geweld 14. Maatregelen 15. Wat kan het expertisecentrum voor u doen? Wij bieden de kennis en expertise die kan helpen bij maken van beleid tegen agressie en geweld tegen uw medewerkers en het uitvoeren ervan. 16. Meer concreet: 1 op 1 ondersteuning: adviseur, sparringpartner, meelezer etc van papier naar praktijk Voorbeelden van en ervaringen met aanpakken van andere organisaties; Beschikken over onderzoeken over agressie en geweld 17. Contact met andere organisaties die met hetzelfde bezig zijn of tegen dezelfde problemen aanlopen Workshops in de regio over specifieke themas u vraagt wij leveren Leveren praktische instrumenten die u kunt gebruiken Presentaties e.d. ook incompany 18. 27 maart 2014 Hartelijk dank www.evpt.nl [email protected]