Download - 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

Transcript
Page 1: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

31 maart 2014

StudievoormiddagNieuwe EU-burgers en werk

Page 2: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

RESUL TAPMAZGentse schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport

Page 3: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

LUC VANDEN BERGE Integratiedienst stad Gent

Page 4: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

Cijfermateriaal Oost-Europese EU-ers

Page 5: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

THEMA’S & BRONNEN

• Bevolkingscijfers• Werkzaamheidscijfers• Werkloosheidscijfers

• Burgerzaken Gent• ARVASTAT• Studiedienst Vlaamse Regering SVR :

Integratiemonitor Vlaanderen en Gent

Page 6: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

BEVOLKINGSCIJFERS GENT (BR+VR) EU11JAARLIJKS

Nationaliteit 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

Bulgarije 341 392 534 667 1765 2835 3946 5112 5630 6024 6633

Estland 3 3 4 4 7 6 9 14 20 10 17

Hongarije 76 55 43 36 49 68 92 152 135 132 140

Kroatië 42

Letland 13 14 12 18 20 22 36 46 59 79 73

Litouwen 21 30 36 39 36 40 64 63 76 71 75

Polen 248 289 371 460 638 805 934 1057 1081 1187 1285

Roemenië 71 72 87 89 103 109 121 133 175 215 274

Slovakije 181 291 625 956 1112 1168 1423 1836 1930 1675 1688

Slovenië 9 5 6 5 6 6 20 30 29 26 31

Tsjechië 85 81 115 133 150 157 213 288 298 266 277

TOTAAL 1054 1232 1833 2425 3892 5455 6876 8731 9433 9685 10535

Page 7: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

BEVOLKINGSCIJFERS GENT (BR+VR) EU11JAARLIJKS

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

31.12.20130

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Bulgarije

Estland

Hongarije

Kroatië

Letland

Litouwen

Polen

Roemenië

Slovakije

Slovenië

Tsjechië

Page 8: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

BEVOLKINGSCIJFERS GENT (BR+VR) EU11MAANDELIJKS JAN.2012-DEC.2013

8

1/1/2

012

2/1/2

012

3/1/2

012

4/1/2

012

5/1/2

012

6/1/2

012

7/1/2

012

8/1/2

012

9/1/2

012

10/1/2

012

11/1/2

012

12/1/2

012

1/1/2

013

2/1/2

013

3/1/2

013

4/1/2

013

5/1/2

013

6/1/2

013

7/1/2

013

8/1/2

013

9/1/2

013

10/1/2

013

11/1/2

013

12/1/2

0130

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Bulgarije

Estland

Hongarije ( Rep. )

Kroatië

Letland

Litouwen

Polen ( Rep. )

Roemenië

Slovenië

Slowakije

Tsjechische Republiek

Page 9: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

WERKZAAMHEIDSGRAAD 1.1.2012

WERKZAAMHEIDSGRAAD: % VLAANDEREN GENT

België 75,1 74,8

Buurlanden 52,6 59,8

West- en Noord-EU 50,4 50,3

Zuid-EU 60,7 50,0

Oost-EU 59,8 47,4

Kandidaat-EU (incl. Turkije) 48,8 50,3

Europa niet-EU 42,9 39,4

Maghreb 47,8 47,8

Andere landen 46,9 43,7

Page 10: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

LAAGSTE DAGLOONKLASSE

DAGLOONKLASSE 0-100€: % VLAANDEREN GENT

België 24,9 22,3

Buurlanden 37,0 33,5

West- en Noord-EU 31,5 33,9

Zuid-EU 42,1 43,3

Oost-EU 60,4 72,1

Kandidaat-EU (incl. Turkije) 48,5 54,2

Europa niet-EU 63,0 63,1

Maghreb 51,6 55,4

Andere landen 64,5 66,8

10

Page 11: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

% NWWZ NAAR HERKOMST NAAR LANDENGROEP

% NWWZ / TOTAALGENT GROOTSTEDEN VLAAMS GEWEST

België 52,5 42 65,7

Buurlanden 2,2 4,7 4,1

West- en Noord-EU 0,4 0,5 0,3

Zuid-EU 1,1 2,4 2,3

Oost-EU 8,2 4,3 2,1

Kandidaat-EU (incl. Turkije) 14,4 8,4 4,8

Europa niet-EU 4,5 6 3,8

Maghreb 5,7 15,2 7,5

Andere landen 11 16,5 9,4

Totaal 100 100 100

Page 12: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

OOST-EU NWWZ NAAR NATIONALITEIT GENT MAART 2007-2013

Mar-07 Mar-08 Mar-09 Mar-10 Mar-11 Mar-12 Mar-130

100

200

300

400

500

600

700

Bulgarije

Polen

Slovakije

andere EU10

Page 13: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

OOST-EU NWWZ NAAR NATIONALITEIT GENT JAN.2013-FEB.2014

Jan-13

Feb-13

Mar-1

3

Apr-13

May-1

3Jun-13

Jul-13

Aug-13

Sep-13

Oct-13

Nov-13

Dec-13

Jan-14

Feb-14

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Bulgarije

Polen

Roemenië

Slovakije

Page 14: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

WERKLOOSHEIDSDRUK GENT 31.12.2013

ORIGINE

(op basis huidige en oude

nationaliteit) NWWZ18-64

jarigen werkloosheidsdruk =

NWWZ/18-64 jarigen

Bulgarije >749 5247 >14,3%

Polen 120 1240 9,7%

Slovakije 368 1152 31,9%

Turkije 2148 13013 16,5%

TOTAAL (ALLE ORIGINES) 15041 160745 8,8%

Page 15: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

OPLEIDINGSNIVEAU NWWZ NATIONALITEIT GENT 31.12.2013

Bulgarije Polen Slovakije TOTAAL0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

70%

37%

83%

45%

27%

35%

15%

31%

3%

29%

2%

24%

LAAG GESCHOOLD

MIDDEN GESCHOOLD

HOOG GESCHOOLD

Page 16: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

CONCLUSIES

• Stijgende trend EU11 in bevolkingscijfers Gent houdt aan en versterkt recent;

• Werkzaamheidsgraad EU11 is relatief hoog in Vlaanderen, gevoelig lager in Gent;

• Werkloosheidscijfers EU11 stijgend in Gent; groot verschil in profielen NWWZ naar nationaliteit.

Page 17: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

Presentatie STUDIEDAG GENT STAD IN WERKING

31.03.2014

Signalen en aanbevelingen i.v.m. toegang tot werk

Oost-Europese EU-ers

Luc Vanden BergePOC werk

Page 18: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

THEMATISCHE WERKGROEP POC WERK

• Sinds juni 2013 actief• Belangrijkste opdracht: verzamelen

signalen op het terrein en doen van aanbevelingen

• Aanbevelingen aan POC Stuurgroep (stedelijk beleid) voorgelegd op 20.3.2014

Page 19: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

10 AANBEVELINGEN4 THEMA’S

• Taal• Toegang tot diensten en

tewerkstellingsmaatregelen gekoppeld aan (Belgische) inschrijvingsvoorwaarden

• Toegang tot de arbeidsmarkt• Begeleiding/bemiddeling

• Na goedkeuring uitwerken op lokaal niveau en uitwerken/aankaarten op bovenlokaal niveau

Page 20: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

FRANCINE VANDEN BUSSCHECompaan vzw

Page 21: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

WEP ++Project Werkervaring voor Nieuwe EU

Werkervaring met extra : Voororiëntatie – 1 maand Trajectversterking tijdens de periode

werkervaring

Voorbehouden plaatsen bij 4 werkervaringspromotoren : Groep INTRO, Job en Co, OTC, Dienst Werk

Page 22: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

Belangrijkste conclusies uit het project

TOELEIDING :

Informatiesessie voor toeleiders Gerichte toeleiding van de bedoelde doelgroepAdministratieve (toelatings)voorwaarden vooraf

goed uitgezocht – VDAB, OTC en Migratie nauw betrokken – waardoor minder uitval in latere fase

Page 23: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

Belangrijkste conclusies uit het project

TOELEIDING NAAR PROJECT :

Infosessie voor kandidaten met aanwezigheid tolkenmeerwaarde aanwezigheid van tolken : letterlijke vertaling + verdere verduidelijking doorpraten met kandidaten kandidaten konden gemakkelijker vragen stellen

Page 24: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

Belangrijkste conclusies uit het project

VOORORIENTATIE : Kennismaking met beroepen en werkvloerenduidelijk zicht op inhoud en werkomstandigheden

Kennismaking en verkennen competenties duidelijker zicht op eigen kunnen en kennen, op jobdoelwitWas beter begeleid geworden door tolk , zou meerwaarde geweest zijn

Page 25: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

Belangrijkste conclusies uit het project

VOORORIENTATIE (vervolg)

Aandacht voor Nederlandse taalverwervingBelangrijk = veel aandacht voor mondelinge taalverwerving

in deze fase is Vaktechnisch Nederlands minder belangrijk algemene communicatie op werkvloer is belangrijker !

Page 26: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

Belangrijkste conclusies uit het project

VOORORIENTATIE (vervolg)

StageZinvol voor kandidaten ifv inhoudelijke kennismaking met werk en werkvloerDe korte duur (4 werkdagen per job) brengt te weinig informatie naar volhouden en draagkracht , voor zowel kandidaat als werkgever we denken dat langere stage op werkplek hier meerwaarde zou zijn

Page 27: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

Belangrijkste conclusies uit het project

TEWERKSTELLING WEP++ (1 jaar) Versterkend aanbod :Vaktechnische taalverwervingCommunicatievaardigheden

°communicatie met de werkgever°voorbereiding op sollicitatietraining

Taalbuddy’sVorming voor technisch Instructeurs

Page 28: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

Belangrijkste conclusies uit het project

TEWERKSTELLING WEP++

Werken rond taal absoluut noodzakelijk Boost voor werkvloeren om meer in te zetten op omgang

met laagtaalvaardigen en om werkvloeren ’talig’ in te richten

Minder ‘klassikale’ Nederlandse vorming, meer inzetten op individuele taalcoaching Concept taalbuddy’s uitgeprobeerd : te beperkt voor

conclusie

Page 29: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

Belangrijkste conclusies uit het project

TEWERKSTELLING WEP++

Communicatievaardigheden : inoefenen van basiszinnen/-formuleringen voor omgaan met collega’s en leidinggevenden op werkvloer en ifv sollicitatiegesprek - positief ervaren door doelgroepwerknemers Theoretische vorming voor technische Instructeurs was ondersteunend voor hun dagelijks werking met laagtaalvaardigen

Page 30: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

Belangrijkste conclusies uit het project

ALGEMENE CONCLUSIES : Laagtaalvaardigheid in deze doelgroep is opvallend

Niet gemakkelijk voor werk(ervarings)vloeren om op te vangen :

Er zijn meer middelen nodig zodat sterker kan ingezet worden op taalondersteuning voor deze doelgroep-werknemers (meer dan nu het geval is) : taalcoaching, inrichten van werkvloer op anderstaligen, talig maken van de werkomgeving,…

Page 31: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

Belangrijkste conclusies uit het project

ALGEMENE CONCLUSIESMotivatie van doelgroepwerknemers :

We botsen op verschillen/ander referentiekader tussen werkvloer en werknemers op vlak van verwachtingen naar motivatie om te werken

Werkvloeren voelen de noodzaak om hier beter zicht op te krijgen

Page 32: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

Belangrijkste conclusies uit het project

Deze motivatie moet bespreekbaar kunnen gemaakt worden in de coaching – hierbij een tolk betrekken geeft meerwaarde

Groepsgesprekken tussen werknemers kunnen helpen bij delen van ervaringen en inzichten hierover

Druk op kandidaat is soms te groot waardoor intrinsieke motivatie ontbreekt ; aan deze kandidaten moet meer tijd gegeven worden ; verplichte tewerkstelling vergroot kans op afhaken (gevolgen!)

Page 33: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

Belangrijkste conclusies uit het project

• ALGEMENE CONCLUSIE (vervolg)Maatschappelijke oriëntatie :

Op de werkvloeren worden verschillen aangevoeld op kijk naar arbeid en tewerkstelling van deze doelgroepWe denken dat dit verdiept moet worden binnen de cursus Maatschappelijke Oriëntatie -in eigen taal- van Inburgering

Page 34: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

Belangrijkste conclusies uit het project

• ALGEMENE CONCLUSIE (vervolg)Coaches en arbeidsbegeleiders voelen nood aan extra ondersteuning bij de begeleiding van deze werknemers vb door persoon uit eigen doelgroep, die met hen, meer kan doorpraten over consequenties van bepaalde keuzes en stappen

We willen bekijken of hier een taak voor de ankerfiguur kan liggen

Page 35: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

Belangrijkste conclusies uit het project

ALGEMENE CONCLUSIE (vervolg)met veel werknemers uit deze doelgroep moet gewerkt worden EN aan taal, EN aan competenties EN aan attitudes EN aan (complexe) persoonlijke problematieken EN aan randvoorwaarden,…Eén jaar werkervaring is voor deze werknemers vaak te kort om de doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit te maken

Page 36: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

JAN DEMETSProjectcoördinator Link To Work – Gent, stad in werking

Page 37: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

• Link to work– Overkoepelt 2 Gentse projecten

• Go Between (De Sloep)• Ankerfiguren naar werk (vzw GSIW)

Contact: Jan Demets, Kattenberg 2, [email protected], 09/269 18 48

Page 38: 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

Verdiepingsworkshops

• VM 1: Wie zijn de Roma – achtergrond en cultuurAnkerfiguur Martin BaloghVormingslokaal (2e verdieping)

• VM 2: Verblijfspapieren en toegang tot werkLuc Vanden BergeTurbinezaal

• VM 3: Bemiddeling van laaggeschoolde anderstaligenUitwisseling

Kelderzaal (gelijkvloers)