Zwarte Cross

Click here to load reader

 • date post

  24-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Redactionele minispecial i.v.m. de Zwarte Cross in Lichtenvoorde

Transcript of Zwarte Cross

 • 4847 50

  *+

  Racoon: relaxed in de Achterhoek

  foto Theo Kock

  Zwarte Cross

  Op naar tleukstecrossfeest

  Op niveau bij Le Carburateur Sprong: berekend gekkenwerk

  vrijdag 13 juli 2012

 • inzameling en recyclingriool service infra, sloop en milieutechniek

  Bestel eenvoudig en snel!

  Het dak eraf?www.dusseldorpafvalcontainer.nl

  DEZE APP WORDT U AANGEBODEN DOOR: IN SAMENWERKING MET:

  OF GA DIRECT NAAR:

  SCAN DE QR-CODEEN DOWNLOAD

  ONZE APP

  zwcross.wegener.nl

  COMPLEET

  PROGRAMMA

  BINNEN

  HANDBEREIK!

 • vrijdag 13 juli 2012 De Gelderlander

  | 47

  I k glip dr net tussendeur, dacht ik nog.Baokman en Geutjes bunt allebei al inde zestig en die gaot dr vast met een re-geling uut. Dan kan ik blieven, had ikuutgerekkend in al die nachten dat ik drniet meer van sliep. Dat had ik gedreumd.Vanmorgen - ik had net de bus ingeladen enwas blij dat ik weer s n klusje had, wantdat rondhangen in de werkplaats kwammien de strot uut - mos ik in-ens op kantoorkommen. Gao effen zitten, zei de baas diedr ok al met de wek slechter uutzut. Kof-fie?Bienao tien jaor geleden is het al weer dat

  hi-j mien zelf hef binnen gehaald. Dat wasin de goeie tied. Wi-j knappen veur de baasin alle vrogte t hele land deur, van bouw-plaats naor bouwplaats. Niks was te gek, ao-verwerken deden wi-j graag. Maor noe hadde baas slecht ni-js. Van twaalf man mottenwi-j afscheid nemmen, zei e en t hart klop-pen mien in de kael. Ok van ow.Toen ik de werkplaats weer inliep was t bus-je al vertrokken. Maor better ok, want dekop stond mien niet meer naor die scheef-hangende deuren. De blagen bunt de keetuut, daor heb ik geen zrgen meer aover.Maor hoe mot dat straks met de hypotheek?

  Die betalen wi-j niet van t geld dat moederde vrouw verdient met poetsen. Lekker okum zo de bouwvak te beginnen.Ik bun eerder naor huus gegaon en hebmien kaarten angeschaft veur de ZwarteCross. Wi-j, moeder de vrouw en ik, zettende tente op en gaon drie dagen ls. Laot ze tallemaol mooi bekieken. Effe geen zrgen ande kop maor feesten. Voorwaarts gas!Daorna zeet wi-j wel wieter.

  door Ellen Willems

  O f bevriende Pa-tron CuisinierRik Jansma vanRestaurant Basi-liek in Harder-wijk (Michelin-ster) ook naarde Zwarte Cross ging. Met dievraag van de ene topkok aan deandere begon het avontuur omop de Zwarte Cross op sterrenni-veau te gaan koken.Patron Cuisinier Erik deMnnink van de Swarte Ruijterin Holten (Bib Gourmand),Twentenaar van oorsprong,vindt het mooi om van de ge-baande paden af te gaan.Het idee om op niveau te gaankoken ontstond bij hem. Jans-ma, oorspronkelijk afkomstiguit het Achterhoekse Halle, zaghet meteen zitten. Inmiddelswordt in de keukens al voorbe-reid voor het festival waarbij derestaurants verwachten heel watcouverts te verkopen.Het restaurant met vijftig zit-plaatsen wordt opgebouwd optwee meter hoogte. Compleetmet kroonluchters, porseleinenservies en echt glaswerk, aldus

  de Mnnink.Chef-kok Jansma:Het is voor ons eengeweldige uitdagingom kwaliteit te bie-den uit een keukenop een weiland. Jewilt samen laten ziendat je dit ook kan. Ook wilje bewijzen dat het menu zowelgoed als goedkoop is. De drem-pel voor een Michelin-restau-rant lijkt hoog, maar op deZwarte Cross kunnen we bewij-zen dat lekker eten helemaalniet duur hoeft te zijn.Een Likkepot van Kemperland-hoen met crostinis en stekkebe-

  zen kost bijvoorbeeld 6,75euro. Een steak tartaarvan roodbont metscharrelei, uienmayo-naise en piccalilly 7,95euro. En wat te denken

  van een warm gerooktenek van het Helder var-

  ken met Doesburgse mosterdvoor tien euro. Helder is overi-gens de naam van de biologi-sche varkensboer uit de Achter-hoek.De naam van het restaurant isLe Carburateur. Personeel zalmensen ontvangen, naar hunplek leiden en bedienen. Eensommelier, afkomstig uit Doet-

  inchem, schenkt onder meerAchterhoekse wijnen. We heb-ben de wijnen voorgeproefd enbij de gerechten gekozen, aldusDe Mnnink. En op het menustaan streekgerechten bereidmet Achterhoekse streekproduc-ten.Bij een sterrenrestaurant denkje niet meteen aan traditionelestreekgerechten, ingredintenvan de boer om de hoek en wij-nen uit de Achterhoek. Maardaar kan men zich in vergissen,

  aldus Jansma. Ik hou erg vanAchterhoekse streekgerechtenen biologische streekproductenis een trend die hier juist per-fect bij aansluit.Kritiek dat de doelgroep voordit restaurant niet bij de Zwar-te Cross rondloopt, wuift Erikde Mnnink weg.Sowieso zijn veel vaste gastenvan mijn restaurant enthou-siast. Zij hebben al gezegd hetleuk te vinden om de ZwarteCross op deze manier eensmee te maken. Mensen kun-nen bij ons een hele avond di-neren met een vijf- of tiengan-gendiner. Met uitzicht op hetfestivalterrein.Maar de Crossgangers wordenook zeker verwacht bij Le Car-burateur. We hebben helemooie gerechten voor mensendie de cross willen meemaken,maar ook even goed willeneten. En wat te denken van eg-zinnen.De roodbont rib-eye van debarbecue met kropsla, Aviko-frieten en karnemelksausnoemt hij als voorbeeld. Gijs Jo-link, enthousiast over het ideeen bedenker van de naam vanhet restaurant, koos uit het me-nu dit gerecht als zijn favoriet.Het is mooi om dingen tedoen die mensen niet verwach-ten,, aldus De Mnnink.Restaurant Le Carburateur zalvoor lunch en diner geopendzijn op vrijdag, zaterdag en zon-dag en dezelfde openingstijdenhebben als het Zwarte Crossfestival.

  Op niveau bij Le Carburateur

  Reageren?henny.haggeman@gelderlander.nl

  Niks alleen maar frites. BijLe Carburateur kunnen be-zoekers letterlijk en figuur-lijk op niveau eten. Achter-hoekse gerechten op tweemeter hoogte.

  Redactionele leiding: Eelco van den HeuvelVormgeving: Johan van BrandenburgAan dit nummer werkten mee:Rick Aalbers, Henny Haggeman, Hendrik Meijer,Kay Scholten en Ellen Willems

  De Zwarte Cross-blues

  Erik de Mnnink van de SwarteRuijter.

 • De Gelderlander vrijdag 13 juli 2012

  48|

  door Hendrik Meijer

  EPSE Dikkie Dik, de rode ka-ter uit Sesamstraat, komt naarde Zwarte Cross. Actrice Ger-da Havertong, bekend van het-zelfde programma, gaat op deZwarte Cross een verhaal voor-lezen: in het Achterhoeks!Het verhaal over Dikkie Dikwordt door de organisatie aan-geleverd. Ik oefen de taal. Hetzal mij niet lukken om die zogoed te spreken als iemand uitde regio. Ik woon hier al twin-tig jaar, maar het is moeilijkom op latere leeftijd een taalte leren.Havertong werkt graag meeaan de Zwarte Cross. Ze deedvoor het eerst mee in 2005:Toen was het nog niet tot mijdoorgedrongen dat het zongroot festival was. Ik kreeg eenverzoek van de organisatie ommee te doen aan een quad ra-ce. Nou, het was raak: ik was

  door het dolle, het was hele-maal geweldig.Havertong had n voorwaar-de: Ik had een regel in mijncontract laten plaatsen waarinstond dat ik niet in de modderga vallen. Ik heb ook nooitmeegedaan aan Sterrenslag inde modder, alleen aan Sterren-slag in de sneeuw.Dit jaar is de medewerkingvan Havertong aan de ZwarteCross heel anders. Ik wordook wel de voorleesdiva vanNederland genoemd.Taal is belangrijk voor Haver-tong: Mijn dochter zegt altijddat wanneer ik boos ben, ikSranantongo spreek. Ze kentde taal wel, maar ze zal hetnooit actief spreken. Ik ben ertrots op dat ik en Sesamstraatkunnen bijdragen aan taalont-wikkeling op de Zwarte Cross.Sommige mensen zullennooit actief dialect leren spre-ken. Maar passief moet je jemoerstaal kennen, daar maakik me hard voor.

  door Hendrik Meijer

  DEN BOSCH Ze stond al eer-der in Lichtenvoorde op debhne en dat beviel zo goed,dat cabaretier Katinka Polder-man graag terugkomt. Ikvind de Zwarte Cross het leuk-ste festival van Nederland. Hetis nog echt zoals een festivalhoort te zijn: niemand diezeurt dat je niet kuntdouchen. Iedereen stinkt, endat maakt niet uit.Het grote publiek kent Polder-man van het Pipapijpenlied.Maar dat is slechts n ele-ment uit haar carrire. De ge-boren Zeeuwin won in 2005zowel de jury- als de pu-blieksprijs van het Leids Caba-ret Festival. Ik ben misschienwel de meest subtiele cabare-tier van Nederland, zegt Pol-derman. Bij een festival is

  een optreden wel anders danin het theater. Op een festivalstaat niets vast. Het publiek isook veel losser dan in eentheater. Dan gaat meteen debeuk erin. Veel poep-, pies- enseksgrappen.Het komende jaar schrijft Pol-derman nieuw werk en staatdaarom niet met een vast pro-gramma op de planken. Hetis een druk jaar geweest: ikheb een programma gepresen-teerd op TV Zeeland, Oemoe-menoe, en ik heb met eenbluesband gespeeld. De oor-spronkelijke teksten bij de mu-ziek heb ik naar het Zeeuwsvertaald.Ondertussen kijkt Poldermanook zelf met een schuin oognaar het programma. Ik wilzeker Eli Paperboy Reedzien. Dat is geweldige muziek,hij brengt de soul en de blueshelemaal terug tot de kern.

  Dikkie Dik praatvoor n keer plat

  De Zwarte Cross ishet leukste festival

  Racoon is relaxed

  door Kay Scholten

  Maar liefst 57 weken nadat julliealbum Liverpool Rain werd ge-lanceerd, kwamen jullie op num-mer n te staan in de Album Top100..Bizar h! Zeker omdat het pasna 57 weken gebeurde. We had-den het dan ook niet meer ver-wacht. Het was de eerste keerdat we op nummer n stondenin deze lijst. Een week latermoesten we die eerste plaats al-weer afstaan, maar het was nietzo dat we daar naar de klote vanwaren. Het draait bij ons nog

  steeds vooral om muziek ma-ken. Natuurlijk, als je eenmaalin de charts staat, blijf je het weleen beetje volgen. Maar vooraltoen we net begonnen, hieldenwe ons helemaal niet bezig metal die hitlijsten.

  De meeste bands belopen een lan-ge weg voordat ze in de hitlijstenkomen. Gold dat ook voor jullie?Al voordat we aan Racoon be-gonnen, zijn we alle vier meer-dere keren tegen een muur aan-gelopen. De frustratie van band-jes die maar niet weten door tebreken, snap ik volledig. Je moetecht een beetje mazzelen. Gelo-ven in eigen kunnen