zwaluwstaartplaten praktische toepassingen - Bouwmaterialen · LEWIS ® Zwaluwstaartplaten ®...

of 2 /2
LEWIS ® Zwaluwstaartplaten ® Praktische toepassingen Waarom LEWIS ® platen? LEWIS ® Zwaluwstaartplaten ® garanderen duurzaam constructieve stabiliteit en zeker- heid voor overspanningen van 40 tot 250 cm! Langeduur proeven met wisselende belas- tingen, punt- en lijnlastproeven, zelfs belas- tingsproeven op een vloer waarin kunstma- tige (krimpscheuren waren aangebracht werden glansrijk doorstaan. Waarom die draagkracht zo belangrijk is? Welnu, in moderne gebouwen en wonin- gen worden aan de vloeren steeds hogere eisen gesteld. Kostbare tegel- en natuur- steenafwerkingen moeten onder garantie op de ondervloer aangebracht kunnen wor- den. Moderne apparatuur zoals was- en droogzuilen, baden, whirlpools, maar ook scheidingswanden en andere bouwkundige voorzieningen zorgen voor hoge belas- tingen op de nieuwe vloer. Een dunne betonnen ondervloer op basis van LEWIS ® Zwaluwstaartplaten ® heeft daar geen enkele moeite mee. Waar worden LEWIS ® platen toegepast? 1. In badkamers, douche- en toiletruimten e.d. waar een stabiele watervaste vloer gewenst is. Het gaat veelal om de ver- diepingsvloer. 2. In keukens en bijkeukens veelal op de begane grond waar in verband met appa- ratuur de draagkracht van de vloer een grote rol speelt. 3. In kamers en andere ruimten veelal op de begane grond waarin tegel- of natuur- steenvloeren moeten komen, eventueel gecombineerd met vloerverwarming en thermische isolatie. 4. Voor de verdiepingsvloeren tussen ruim- ten, die geluids- en brandtechnisch van elkaar gescheiden moeten worden. We spreken in dit geval van woningschei- dende vloeren. Er is dan een zogenaamde zwevende vloer benodigd, die bovendien voldoende massa heeft. 5. Voor vloeren tussen ruimten, die om welke reden dan ook brandveilig van elkaar gescheiden moeten worden. 6. Voor vloeren die onvoldoende draagkracht hebben en mogelijk met een zogenaamde samenwerkende "hout-beton" constructie kunnen worden opgewaardeerd. Hoe worden LEWIS ® platen toegepast? Standaard gegevens over de toepassing en verwerking van de LEWIS ® Zwaluwstaart- platen ® vindt u in de productbladen en in de verwerkingsadviezen, die afzonderlijk ver- krijgbaar zijn en die bij elke levering in de bundel worden bijgesloten. Al naar gelang het toepassingsgebied dient er aan enkele aspecten extra aandacht te worden besteed. Badkamer- en douchecelvloeren Goede en duurzame watervaste aansluit- ingen zijn van cruciaal belang. Dat geldt voor de vloer-/wandaansluiting en bijvoor- beeld voor het detail ter plaatse van een afvoerplug. Gebruik daarvoor kimband of een glasvliesweefsel met bijbehorende afdichtpasta. Het tegelwerk waterdicht uitvoeren en afvoegen met waterkerende voegspecie. De voeg ter plaatse van de wandaansluitingen en die rondom de afvoer of het schrobputje met daartoe geëigende siliconenvoegkit afwerken (dus niet met voegspecie. Een betonopstorting geeft een goed watervast detail als basis voor nieuwe scheidingswanden. Zet scheidingswanden nooit direct op de houten vloer. Vloerdelen bij voorkeur verwijderen. Dek in verband met verstikkingsrisico bij handhaving van de vloerdelen deze nooit af met folie. Boor op regelmatige afstanden gaten in de vloerde- len om ventilatie te bevorderen en daarmee te bereiken dat de bestaande houten draag- constructie kan blijven "ademen". Keukenvloeren Vloerdelen bij voorkeur verwijderen. Is echter geen "must". Balklaag controleren op kwali- teit en draagkracht. Tussen of onder de houten balken thermische isolatie aanbrengen. Voorts geven wij u in overweging om in de kruipruim- te een bodem afsluitende laag van 0,2 mm polyethyleen folie toe te passen. De aansluiting op een niet-geïsoleerde bui- ten-muur voorzien van een strook isolatie- materiaal om het zogenaamde koudebrug effect te vermijden. Watervaste randdetails zoals bij badkamervloeren met kimband of glasvliesweefsel en bijbehorende afdichtpasta oplossen. Keukenvloer met watervaste randaansluiting ZWALUWSTAARTPLATEN ® PRAKTISCHE TOEPASSINGEN Badkamervloer met watervaste randaansluiting 26 30,5 26 38 16 34 34 30 Wat zijn LEWIS ® platen? LEWIS ® Zwaluwstaartplaten ® zijn TNO geteste, in de vorm van een zwaluw- staart geprofileerde stalen platen met een profielhoogte van maar 16 mm, die worden gebruikt om zeer dunne en dus relatief lichte betonvloeren op een houten ondergrond te maken.

Transcript of zwaluwstaartplaten praktische toepassingen - Bouwmaterialen · LEWIS ® Zwaluwstaartplaten ®...

Page 1: zwaluwstaartplaten praktische toepassingen - Bouwmaterialen · LEWIS ® Zwaluwstaartplaten ® Praktische toepassingen Waarom LEWIS® platen? LEWIS ® Zwaluwstaartplaten garanderen

LEWIS

® Zw

aluw

staartplaten

® Praktisch

e toep

assing

en

Waarom LEWIS® platen?LEWIS® Zwaluwstaartplaten® garanderen duurzaam constructieve stabiliteit en zeker-heid voor overspanningen van 40 tot 250 cm! Langeduur proeven met wisselende belas-tingen, punt- en lijnlastproeven, zelfs belas-tingsproeven op een vloer waarin kunstma-tige (krimp)­scheuren waren aangebracht werden glansrijk doorstaan. Waarom die draagkracht zo belangrijk is? Welnu, in moderne gebouwen en wonin-gen worden aan de vloeren steeds hogere eisen gesteld. Kostbare tegel- en natuur-steenafwerkingen moeten onder garantie op de ondervloer aangebracht kunnen wor-den. Moderne apparatuur zoals was- en droogzuilen, baden, whirlpools, maar ook scheidingswanden en andere bouwkundige voorzieningen zorgen voor hoge belas-tingen op de nieuwe vloer. Een dunne betonnen ondervloer op basis van LEWIS®

Zwaluwstaartplaten® heeft daar geen enkele moeite mee.

Waar worden LEWIS® platen toegepast?1. In badkamers, douche- en toiletruimten

e.d. waar een stabiele watervaste vloer gewenst is. Het gaat veelal om de ver- diepingsvloer.

2. In keukens en bijkeukens veelal op de begane grond waar in verband met appa-ratuur de draagkracht van de vloer een grote rol speelt.

3. In kamers en andere ruimten veelal op de begane grond waarin tegel- of natuur-steenvloeren moeten komen, eventueel gecombineerd met vloerverwarming en thermische isolatie.

4. Voor de verdiepingsvloeren tussen ruim-ten, die geluids- en brandtechnisch van elkaar gescheiden moeten worden. We spreken in dit geval van woningschei-dende vloeren. Er is dan een zogenaamde zwevende vloer benodigd, die bovendien voldoende massa heeft.

5. Voor vloeren tussen ruimten, die om

welke reden dan ook brandveilig van elkaar gescheiden moeten worden.

6. Voor vloeren die onvoldoende draagkracht hebben en mogelijk met een zogenaamde samenwerkende "hout-beton" constructie kunnen worden opgewaardeerd.

Hoe worden LEWIS® platen toegepast?Standaard gegevens over de toepassing en verwerking van de LEWIS® Zwaluwstaart-platen® vindt u in de productbladen en in de verwerkingsadviezen, die afzonderlijk ver-krijgbaar zijn en die bij elke levering in de bundel worden bijgesloten. Al naar gelang het toepassingsgebied dient er aan enkele aspecten extra aandacht te worden besteed.

Badkamer- en douchecelvloerenGoede en duurzame watervaste aansluit- ingen zijn van cruciaal belang. Dat geldt voor de vloer-/wandaansluiting en bijvoor-beeld voor het detail ter plaatse van een afvoerplug. Gebruik daarvoor kimband of een glasvliesweefsel met bijbehorende afdichtpasta. Het tegelwerk waterdicht uitvoeren en afvoegen met waterkerende voegspecie. De voeg ter plaatse van de wandaansluitingen en die rondom de afvoer

of het schrobputje met daartoe geëigende siliconenvoegkit afwerken (dus niet met voegspecie)­. Een betonopstorting geeft een goed watervast detail als basis voor nieuwe scheidingswanden. Zet scheidingswanden nooit direct op de houten vloer. Vloerdelen bij voorkeur verwijderen. Dek in verband met verstikkingsrisico bij handhaving van de vloerdelen deze nooit af met folie. Boor op regelmatige afstanden gaten in de vloerde-len om ventilatie te bevorderen en daarmee te bereiken dat de bestaande houten draag-constructie kan blijven "ademen".

Keukenvloeren

Vloerdelen bij voorkeur verwijderen. Is echter geen "must". Balklaag controleren op kwali-teit en draagkracht. Tussen of onder de houten balken thermische isolatie aanbrengen. Voorts geven wij u in overweging om in de kruipruim-te een bodem afsluitende laag van 0,2 mm polyethyleen folie toe te passen. De aansluiting op een niet-geïsoleerde bui-ten-muur voorzien van een strook isolatie-materiaal om het zogenaamde koudebrug effect te vermijden. Watervaste randdetails zoals bij badkamervloeren met kimband of glasvliesweefsel en bijbehorende afdichtpasta oplossen.

Keukenvloer met watervaste randaansluiting

zwaluwstaartplaten®

praktische toepassingen

Badkamervloer met watervaste randaansluiting

26 30,526 38

16

34 3430

Wat zijn LEWIS® platen? LEWIS® Zwaluwstaartplaten® zijn TNO

geteste, in de vorm van een zwaluw-

staart geprofileerde stalen platen met

een profielhoogte van maar 16 mm,

die worden gebruikt om zeer dunne

en dus relatief lichte betonvloeren op

een houten ondergrond te maken.

Page 2: zwaluwstaartplaten praktische toepassingen - Bouwmaterialen · LEWIS ® Zwaluwstaartplaten ® Praktische toepassingen Waarom LEWIS® platen? LEWIS ® Zwaluwstaartplaten garanderen

REP

1207

LEWIS

® Zw

aluw

staartplaten

® Praktisch

e toep

assing

en

Natuursteen en tegelvloeren/vloerverwarmingControle van de houten balklaag op kwaliteit en draagkracht is een "must". Vloerdelen bij voorkeur verwijderen en tussen of onder de houten balken thermische isolatie aanbrengen. Bij toepassing van vloerverwarming de LEWIS® platen altijd los houden van de balk- laag, dus niet vernagelen. Krimp en kruip die optreden bij wisselende temperaturen opvangen door de vloer rondom 10 mm vrij te houden.

Een kantstrook van polystyreenschuim of minerale wol ter plaatse van de wand-/vloer-aansluiting aanbrengen is een goede oplos-sing. Vloerverwarmingsbuizen altijd haaks op het LEWIS® profiel monteren. Tegels met daartoe geëigende flexibele tegellijm op de gerede LEWIS® betonvloer aanbrengen.

Geluidsisolerende vloeren

Vloerdelen al dan niet verwijderen. De bestaande houten balklaag in ieder geval controleren op kwaliteit en draagkracht. Tussen de houten balken kan voor extra

geluidsisolatie glaswol worden aangebracht. Isover type Unipan ter dikte van 80 mm is een goede keuze. De LEWIS® platen wor-den bij geluidsisolerende vloeren op stro-ken Rockwool type RT/501 ter dikte van 25/20 mm gelegd. De vloer wordt rondom vrijgehouden met kantstroken van dezelfde Rockwool, die ook in de dikte 20/15 mm verkrijgbaar is. De zogenaamde "zwevende" vloer mag absoluut niet vernageld worden! De onderliggende houten vloer kan zonder dat verdere maatregelen nodig zijn goed blijven ademen. Afgewerkt met 34 mm fijn grind beton (kifbeton)­ maakt u een vloer, die op luchtgeluids- èn contactgeluidsisolatie zéér goed scoort.

Brandveilige vloerenEen vloerconstructie is volgens de eisen die daaraan van overheidswege worden gesteld, brandveilig als deze bij brand (zowel van boven als van onder)­ gedurende tenminste 30 of 60 minuten weerstand biedt tegen vuur, hitte en rook. De vloer mag binnen die tijd niet bezwijken, noch mag er "brandoverslag" optreden. Bovendien mag de temperatuur aan de niet-vuurzijde niet meer dan 140 oC stijgen. De LEWIS® betonvloerconstructie vol-doet aan deze eisen. Het is belangrijk om onbrandbare isolatiematerialen toe te passen, dus bijv. minerale wol. De vloer moet goed kier- en naaddicht zijn.

Samenwerkende vloerenDe draagkracht van een nieuwe vloercon-structie kan aanzienlijk worden verbeterd door de bestaande houten balklaag en de nieuwe LEWIS® betonvloer aan elkaar te bevestigen met speciale schroefnagels. Met deze "hout-beton" verbinding wordt samen-werking gerealiseerd, waardoor de combina-tie van balklaag en vloer wordt verstijfd en daardoor draagkrachtiger wordt. De balklaag

onderstempelen totdat het beton verhard is om doorbuiging onder het gewicht van het verse beton te voorkomen. Na ongeveer een week doorharding kunnen de stempels gelost worden.

Constructieve dekvloerenOok bij grotere overspanningen tot 2500 mm kunnen LEWIS® platen worden toegepast. Zelfs vaak zonder aanvullende wapening. Tot 1500 mm is de vloerdikte 50 mm. Bij overspanningen van 1500 tot 2500 mm is de betonvloerdikte 75 mm. Als er een brand-werende eis wordt gesteld of als er sprake is van puntlasten, dan dient er een lichte aan-vullende wapening in het beton te worden opgenomen. Nadere gegevens zijn in een afzonderlijk productblad opgenomen.

RapportenLEWIS® Zwaluwstaartplaten® zijn uitvoerig getest. TNO Onderzoeksrapporten en prak-tijkmetingen op de volgende onderdelen zijn verkrijgbaar.

• Geluidsisolatie • Samenwerkende constructie• Brandwerendheid • Fysisch/hygrische eigenschappen• Draagkracht • Duurzaamheid (Intron)­

VerwerkingIn het productblad met verwerkingsadvie-zen zijn uitvoerige instructies opgenomen ten aanzien van het leggen van de platen, aan- sluitingen, afkorten en sparingen, bevestiging, betonsamenstelling en beton storten. Een of meerdere exemplaren van dit productblad zijn op aanvraag verkrijgbaar. Ook zijn productbla-den beschikbaar waarin alle aspecten met name ten aanzien van toepassingen en opbouwvari-anten uitgebreid aan de orde komen.

bevestigings-methodiek

tijdelijke onder-stempeling

Postbus 102 • 3300 AC Dordrecht

• Pieter Zeemanweg 107

• Industrieterrein Dordrecht West

• Telefoon : 078 - 617 44 00

• Telefax : 078 - 617 10 06

• E-mail : [email protected]

• Website : www.reppel.nl

BOUWSPECIALITEITEN

Draagkrachtig

KG.

BranDVeilig

waterVast

geluiDsisolerenDDraagkrachtig

KG.

BranDVeilig

waterVast

geluiDsisolerenD

Draagkrachtig

KG.

BranDVeilig

waterVast

geluiDsisolerenDDraagkrachtig

KG.

BranDVeilig

waterVast

geluiDsisolerenD

Staalkwaliteit: S 320 GD + **Z100 N-A-C conform NEN-EN 10326.** Z275 blijft op aanvraag leverbaar.

LEWIS® en Zwaluwstaartplaten® zijn gedeponeerde handelsmerken van Reppel b.v. Dordrecht Nederland

Technische gegevens LEWIS® Zwaluwstaartplaten®

Nominale breedte : 630 mmWerkende breedte : * 580 / 610 mmHandelslengtes : 1220 mm / 1530 mm / 1830 mm / 2000 mmMaatlengtes : 500-6000 mmLengtetolerantie : 1-4 mmBreedtetolerantie : 1-3 mmWeerstandsmoment Wef : 3,0 cm3/m1

Traagheidsmoment Iexp : 3,6 cm4/m1

Staaldikte : 0,5 mmProfielhoogte : 16 mmFlensbreedte : 38/34 mmGewicht : 0,058 kN/m2

Standaard vlak afgewerkte kifbeton dikte: 16mm profielhoogte + 34 = 50mm Betonsamenstelling en kwaliteit: Kifbeton (fijn grind beton)­ B15/B25. * afhankelijk van het type overlap

KOMO attest-met-productcertificaat nummer K7470

Systeemopbouw met natuursteen/tegels, vloerverwarming en thermische isolatie tussen de balklaag.

Opbouw houten vloerconstructie zonder vloerdelen met deco-ratief plafond, glaswol in de vloerspouw en LEWIS® betonvloer op stroken steenwol.

Opbouw houten vloerconstructie (balklaag zonder vloerdelen) met geïsoleerde spouwruimte (glaswol), plafond van gipskartonplaten op metalstud profielen en LEWIS® betonvloer op stroken steenwol.