Zuiver Water

Click here to load reader

 • date post

  14-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Een onderzoek naar de hoeveelheid schadelijke stoffen die dagelijks via het gezuiverde rioolwater het oppervlaktewater bereiken.

Transcript of Zuiver Water

 • ZUIVER WATER

  onderzocht doorDenise Gons & Merel Witteman

 • Wat komt er dagelijks via afvalwater van Nederlandse huishoudens na de rioolwaterzuivering terecht in het oppervlaktewater?

 • Een Nederlander verbruikt per dag 135 liter water. Na gebruik bevat dit water geneesmiddelen, hormonen en andere stoffen zoals weekmakers, brandvertragers, desinfectiemiddelen en geurstoffen. Deze komen vrij uit huishoudelijke producten en verdwijnen met het huishoudelijk afvalwater in het riool.

  In de rioolwaterzuivering kunnen deze chemische stoffen maar deels of helemaal niet worden afgebroken. Via het effluent (het gezuiverde water dat de rioolwaterzuivering verlaat) komen ze in het oppervlaktewater. Hier krijgen waterorganismen deze stoffen binnen en via de voedselketen verspreiden deze stoffen zich naar grotere dieren. Door ophoping van de chemische stoffen in deze levende wezens (bioaccumulatie) bereiken hoge concentraties van deze stoffen via consumptie de mens. Ook vee drinkt van het oppervlaktewater: via vlees en zuivel komen de chemische stoffen in ons lichaam. Bovendien vormt dit oppervlaktewater een directe bron voor ons drinkwater: zo krijgen we levenslang deze schadelijke stoffen via het kraanwater binnen.

  Maar om hoeveel van deze stoffen gaat het eigenlijk? In dit onderzoek is berekend en gevisualiseerd wat er per dag via het afvalwater van Nederlandse huishoudens na de rioolwaterzuivering in het oppervlaktewater terecht komt.

 • 3 562lIjnTjEs cocAnE

  Cocane is een sterke stimulant van het zenuwstelsel en leidt tot euforische gevoelens. Oorspronkelijk werk cocane gebruikt als geneesmiddel, maar tegenwoordig wordt het gezien als zeer verslavende harddrug.

  Tot de cocane-achtigen behoren onder andere cocane, benzoylecgonine, norbenzoylecgonine en ecgonine methylester

  Schadelijke effecten op de mens *Lichamelijke effecten minder eetlust / seksueel stimulerend / meer energie / snelle ademhaling en een verhoging van de hartslag en bloeddruk / tijdelijke toename van spierkracht en uithoudingsvermogen / lichte stijging van de lichaamstemperatuur / droge (neus)slijmvliezen / stimuleert de stoelgang / de kwaliteit van sperma en eicellen kan afnemen / remt de groei van embryos, er is meer kans op vroegtijdige geboorte, groeiachterstand en hersenbeschadiging. Psychische effecten verhoogt een opgewekte, vrolijke, euforische stemming / heldere gedachtengang / gevoel van zelfverzekerdheid / agressief gedrag

  komen per dag via het afvalwater van Nederlandse huishoudens na de rioolwaterzuivering terecht in het oppervlaktewater

  * er is nog geen onderzoek gedaan naar de schadelijke effecten op de mens als gevolg van levenslange blootstelling aan kleine hoeveelheden stoffen opgelost in het (drink)water

 • 28 181 KoPPEn KoFFIE

  Caffene is een stimulerende stof die onder andere voorkomt in koffiebonen, thee, mat, guarana en cacaobonen. Deze stof geeft voornamelijk effecten op de korte termijn of bij grote hoeveelheden op de langere termijn. In de vorm van koffie is caffene het meest gebruikte stimulerende middel ter wereld.

  Zit onder andere in koffie, thee, chocolade, energydrinks, medicijnen

  Schadelijke effecten op de mens *Effecten korte termijn - concentratie neemt toe / vermoeidheid wordt onderdrukt / stimulerende werking op de hersenen, nieren, maag en darmen / werking op de hersenen doet hartslag en ademhaling toenemen / de maag maakt meer verteringsssappen en maagzuur aan / door de werking op de nieren moeten mensen eerder plassenEffecten lange termijn slapeloosheid / rusteloosheid / het kan de maag irriteren / versnelde hartslag, hartkloppingen, versnelde ademhaling / kan al bestaande angst- en paniekklachten verergeren

  komen per dag via het afvalwater van Nederlandse huishoudens na de rioolwaterzuivering terecht in het oppervlaktewater

  * er is nog geen onderzoek gedaan naar de schadelijke effecten op de mens als gevolg van levenslange blootstelling aan kleine hoeveelheden stoffen opgelost in het (drink)water

 • 16 909 PIjnsTIllERs

  NSAIDs (afkorting van Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) zijn ontstekingsremmende pijnstillers. Naast ontstekingsremming hebben veel NSAIDs ook een pijnstillend en koortsverlagend effect. Het is te gebruiken bij pijn waarbij ook sprake is van een ontsteking, zoals bij gewrichtspijn, reumatode artritis, ziekte van Bechterew en jicht. Bovendien bij migraine, hoofdpijn en menstruatieklachten. Het wordt soms ook gebruikt bij artrose, spierpijn en klachten door griep of verkoudheid. NSAIDs verhinderen het pijnsingnaal dat aan de hersenen doorgegeven wordt. Bovendien remt het onstekingen, waardoor pijn, zwelling en roodheid verminderen.

  Tot de NSAIDs behoren onder andere ibuprofen, diclofenac en naproxen

  Schadelijke effecten op de mens *Lichamelijke effecten maag- en darmklachten / hoofdpijn / draaierigheid en duizelingen / vermoeidheid / ontsteking in de mondholte / oorsuizen / wazig zien / dikke enkels of polsen / haaruitval / hartvaataandoeningenPsychische effecten slaperigheid / nachtmerries / slapeloosheid / verwardheid / geheugenstoornissen / nervositeit / angstgevoelens /

  komen per dag via het afvalwater van Nederlandse huishoudens na de rioolwaterzuivering terecht in het oppervlaktewater

  * er is nog geen onderzoek gedaan naar de schadelijke effecten op de mens als gevolg van levenslange blootstelling aan kleine hoeveelheden stoffen opgelost in het (drink)water

 • 88 827 AnTIbIoTIcA PIllEn

  Antibiotica zijn medicijnen die heel goed werken tegen infecties veroorzaakt door bacterin. Ze doden de bacterin of remmen hun groei. Alleen bij ernstige bacterile infecties zijn antibiotica zinvol. Vanwege de lage weerstand van dieren in de bioindustrie, krijgen ze vaak preventief antibiotica toegediend. Via de urine bereikt een riante hoeveelheid antibiotica het oppervlaktewater. Bacterien in het water komen hiermee in aanraking en worden hier resistent tegen. Wanneer een bacterie resistent is tegen antibiotica, kan iemand na infectie door die bacterie niet of nauwelijks genezen worden. Er zijn reeds antibioticaresistente bacterien aangetroff en in Utrechts zwemwater... Bovendien is meer dan 10% van de mensheid allergisch voor een of meerdere soorten antibiotica. Al bij lage hoeveelheden kan de reactie zeer heft ig zijn.

  Een nadeel van antibiotica is dat ze niet alleen ziekmakende bacterin vernietigen. Ze kunnen ook nuttige bacteriesoorten in ons lichaam doden. Hierdoor krijgen andere ziekteverwekkers juist een kans. Tot de antibiotica behoren onder andere penicilline, streptomycine en diergeneesmiddelen

  Schadelijke eff ecten op de mensLichamelijke eff ecten maag- en darmklachten / allergische reacties (dit uit zich in rode vlekjes op de huid, jeuk en koorts) / overgevoeligheid voor UV-straling.

  komen per dag via het afvalwater van Nederlandse huishoudens na de rioolwaterzuivering terecht in het oppervlaktewater

 • 2 299 590 000 sIgARETTEn

  PAK is een afkorting voor Polycyclische aromatische koolwaterstoffen. PAK zijn een groep van honderden organische stoffen opgebouwd uit benzeenringen, welke vooral bekend zijn vanwege hun kankerverwekkende eigenschappen. PAK ontstaan bij onvolledige verbranding of verkoling van voedingsmiddelen (bbq/aangekoekte pannen), fossiele brandstoffen en hout. PAK hecht zich gemakkelijk in vetweefsels, oftewel praktisch overal in ons lichaam en dat van andere organismen. Via drinkwater en voeding krijgen we PAK binnen.

  Komt onder andere voor in afwaswater, bbq, sigarettenas

  Schadelijke effecten op de mensLichamelijke effecten verbindingen aangaan met het DNA / kankerverwekkend (vooral maagkanker) / foetale sterfte / onvruchtbaarheid

  komen per dag via het afvalwater van Nederlandse huishoudens na de rioolwaterzuivering terecht in het oppervlaktewater

 • 31 KWIKThERmomETERs

  Kwik is het enige metaal dat vloeibaar is bij kamertemperatuur. Kwik komt van nature niet voor in voedsel, maar het kan er wel in terecht komen omdat het zich via kleinere organismen door de voedselketen verspreidt. Kwik hoopt zich op in het lichaam. Veeproducten bevatten hierdoor aanzienlijke hoeveelheden kwik. Micro-organismen in het water zetten kwik om in methylkwik, een stof die snel geabsorbeerd wordt door alle organismen en zenuwbeschadigingen veroorzaakt. Via accumulatie stapelen de hoeveelheden methylkwik zich op en dat leidt tot nierschade, maagstoornissen, schade aan de ingewanden, uitvallen van de reproductie en DNA veranderingen.

  Komt onder andere voor in tandvullingen, verfpigment, thermometers, legeringen, medicijnen, fluorescentielampen, kwikchloride, fossiele brandstoffen, mest, industrieel afvalwater

  Schadelijke effecten op de mensLichamelijke effecten Verstoring van het zenuwstelsel / schade aan hersenfuncties / DNA beschadiging en chromosomale beschadigingen / allergische reacties / spermaschade / geboorteafwijkingen / miskramen / nageslacht met syndroom van down / doofheid/ ongecoordineerde spierbewegingen / geheugenverliesPsychische effecten - persoonlijkheidsveranderingen

  komen per dag via het afvalwater van Nederlandse huishoudens na de rioolwaterzuivering terecht in het oppervlaktewater

 • 41,2 KgPEsTIcIdEn

  Bestrijdingsmiddelen zijn stoffen die gebruikt worden om ziekten, plagen of onkruiden in de landbouw te bestrijden of organismen te bestrijden die hinderlijk of schadelijk zijn. Aan het gebruik van pesticiden zijn heel wat risicos verbonden. De werkzame stof in deze middelen is meestal niet specifiek, zodat niet enkel het te bestrijden organisme, maar ook andere organismen worden vergiftigd. Zelfs in lage, verdunde hoeveelheden kunnen ze al schade veroorzaken. Bovendien versterken ze elkaars schadelijke werking. Gebieden waar geen verontreiniging is