zuidwester mei 2011

of 12 /12
De Zuidwester 18e jaargang nr. 2 uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied Hoornse Wijken Mei 2011 In deze krant: Opening clubgebouw GRC Pagina 9 Buurtpuzzel Pagina 5 Historie Paterwoldsemeer Pagina 7 28 mei: Wijkfeest! Wijkfeest Corpus den Hoorn 28 mei 2011 Zaterdag 28 mei is het zover. Dan houden we ons jaarlijkse wijkfeest in Corpus den Hoorn. Er zijn weer muzikale optredens en leuke kinderattracties. Het wijkfeest/ braderie begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De kramen kunnen ingericht worden vanaf 09.00 uur. De huur van de kraam bedraagt 10 euro. Geef u snel op, want het aantal is beperkt. U kunt zich opgeven bij het Evenementencomité, tel 050-8504957 Of via de mail, [email protected] Evenementencomité p.a. Canadalaan 77 9728 ED Groningen Tel.: 050 8504957 E-mail: [email protected] Muzikale optredens: 12.00 uur Hennie Emmens 13.00 uur Zangeres Janneke. 14.00 uur Alfredo, de zingende visboer. 15.00 uur Ruud Mulder, de zingende Berliner broodbakker. 16.00 uur Ben, de zingende Supermedewerker Met leuke kinderattracties, warme hapjes en vele kramen. Daarnaast kan je volop lekker eten en genieten van de springkussens en gezelligheid. Kom je ook? Ons kent ons Sinds enige tijd is er de WMO, de Wet Maatschap- pelijke Ondersteuning. Iedereen moet kunnen mee- praten, meedenken en mee- doen in onze wijk. Wonen, welzijn en zorg versmelten en er wordt in de wijk ge- werkt binnen een wijkge- richte netwerkstructuur. Deze prachtige woorden lees ik in een brochure, waarbij de tranen van ontroering me spontaan maar niet in de ogen willen schieten. Wat schiet ik als wijkbewoner in Groningen Zuid hier mee op? Op mijn deurmat valt de folder ‘Ons kent ons’, die kennelijk huis aan huis verspreid is in onze wijk. Ik staar met oprechte verwondering naar de uit- eenlopende activiteiten die mij dicht bij huis worden voorgeschoteld. Dit had ik beslist niet vermoed. In mei kon ik naar het Alzheimer- café, maar ook speeddaten met mijn buren. Zelfs de onvermijdelijke bingo ont- breekt niet. Juni start met het Hoornse Meer Concert, maar ook is er een schilder- workshop voor al dan niet overbelaste mantelzorgers en een open atelierroute van kunstenaars in de wijk. Elke week kan ik gratis leren te- kenen en schilderen, en als ik wil ga ik klaverjassen of voor een luttel bedrag naar de wijkbioscoop. En als ik het allemaal niet meer weet loop ik even binnen bij Maartenshof, waar eind mei het nieuwste STIP, het steun- en informatiepunt in de wijk is geopend. Onder het genot van een kopje koffie wordt mijn hoofd weer volgetankt met de al- lernieuwste informatie over activiteiten in de buurt. Al deze activiteiten zijn na- tuurlijk niet uit de WMO ontsproten, maar het is bijzonder dat met de komst van de WMO wijkactivitei- ten van meerdere organi- saties nu op één folder zijn samengebracht. Waar ik nog blijer van wordt is dat het buurtwelzijnteam op zoek is naar vrijwilligers die langs bewoners gaan om zo’n activiteitenkalender aan te bieden en een praatje te maken. Dat is buurtbe- trokkenheid die volgens mij zoden aan de dijk van het Hoornse Meer zet. Hebt u zich hiervoor al aangemeld bij [email protected] ? Wycher. Feest in de Hoornse Meer Op woensdagmiddag 6 juli organiseert buurtcentrum De Buren aller- lei leuke activiteiten in de wijk voor jong en oud. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het programma is nog niet helemaal rond, er is nog alle ruimte voor leuke ideeën. Kun je iets bijzonders wat je graag aan je buren wilt laten zien? Heb je heerlijke recepten die ook de buren eens moeten proeven? Wil je graag meehelpen bij de activiteiten? Laat het ons weten door te mailen naar: info@buurtcentrumhoornse meer.nl of te bellen met buurtwerker Deborah Granville via (06) 426 351 32 Noteer 6 juli alvast in je agenda! Houd www.buurtcentrumhoornsemeer.nl in de gaten voor de meest actuele informatie. Kunstenaars geven een rondje Méér Op zondag 19 juni geven 26 kun- stenaars een rondje open ateliers. Het is voor de vierde keer dat dit Rondje Méér plaatsvindt. De route is ongeveer 20 km lang, een fraaie fietstocht rond het Paterswoldse Meer, met altijd een stukje wind in de rug! Er is een grote verscheidenheid aan ateliers, van verbouwde garages en een woonboot op het Hoornse Diep tot ateliers op de volkstuincom- plexen Bruilweering en Piccardthof. Langs de route vinden extra activi- teiten plaats, zoals een beeldentuin, live muziek of demonstraties. Ook Wallhouse #2 is deze dag vrij toegankelijk. Vanaf half mei kunt u bij buurtcentrum De Buren aan de Schumanstraat een expositie van de deelnemende kunstenaars bekijken. De Buren is op 19 juni het centrale punt. Om 11 uur start de route daar met een activiteit voor kinderen van alle leeftijden. Ook loopt u daar de kans 500 euro te winnen die u naar eigen keuze besteden kunt bij één van de kunste- naars van Rondje Méér. Op www.kunstenaarsrondjemeer.nl staat de laatste informatie over Rondje Méér 2011. Wij rekenen opnieuw op veel gasten! De ateliers zijn open van 11.00 tot 18.00 uur. Contactpersonen: Mirjam Wieringa tel. 050-5270896 [email protected] Alette de Groot tel. 050-5276110 [email protected] Rondje Méér wordt financieel ondersteund door Gemeente Groningen. De meest actuele informatie staat op onze website www.kunstenaarsrondje meer.nl Nieuwe redacteur(-en) gezocht Zoals we in het vorige nummer reeds meldden, heeft een van onze redacteu- ren haar werkzaamheden aan De Zuidwester moeten stoppen wegens andere verplichtingen. Aangezien er nu nog drie redacteuren overblijven, doen we hierbij de oproep voor een of meer nieuwe omdat de hoeveelheid werk voor hen te veel wordt. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het schrijven van artikelen, ko- pij van anderen genereren, advertentieverkoop en beheer van de email in de redactieruimte in het Corpushuis. We zoeken een of meerdere mensen die het leuk en zinvol vinden op deze wijze in hun wijk actief te zijn. Wat wij bieden is een leuk team dat sinds anderhalf jaar op gezellige wijze samenwerkt met als resultaat vier num- mers van onze wijkkrant per jaar. Wie zich aangesproken voelt en met ons mee wil werken kan dat melden op het emailadres [email protected] of rechtstreeks aan eindredacteur Johan van der Wal, tel. 527 99 15.

description

 

Transcript of zuidwester mei 2011

Page 1: zuidwester mei 2011

De Zuidwester18e jaargang nr. 2 uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied Hoornse Wijken Mei 2011

In deze krant:

Opening clubgebouw GRC

Pagina 9

Buurtpuzzel

Pagina 5

Historie

Paterwoldsemeer

Pagina 7

28 mei: Wijkfeest!

Wijkfeest Corpus den Hoorn 28 mei 2011Zaterdag 28 mei is het zover.Dan houden we ons jaarlijkse wijkfeest in Corpus den Hoorn.Er zijn weer muzikale optredens en leuke kinderattracties. Het wijkfeest/ braderie begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur.De kramen kunnen ingericht worden vanaf 09.00 uur.De huur van de kraam bedraagt 10 euro.Geef u snel op, want het aantal is beperkt.

U kunt zich opgeven bij het Evenementencomité, tel 050-8504957 Of via de mail, [email protected]

Evenementencomité p.a. Canadalaan 779728 ED GroningenTel.: 050 8504957E-mail: [email protected]

Muzikale optredens: 12.00 uur Hennie Emmens13.00 uur Zangeres Janneke.14.00 uur Alfredo, de zingende visboer.15.00 uur Ruud Mulder, de zingende Berliner broodbakker.16.00 uur Ben, de zingende Supermedewerker

Met leuke kinderattracties, warme hapjes en vele kramen.Daarnaast kan je volop lekker eten en genieten van de springkussens en gezelligheid. Kom je ook?

Ons kent onsSinds enige tijd is er de WMO, de Wet Maatschap-pelijke Ondersteuning. Iedereen moet kunnen mee-praten, meedenken en mee-doen in onze wijk. Wonen, welzijn en zorg versmelten en er wordt in de wijk ge-werkt binnen een wijkge-richte netwerkstructuur.Deze prachtige woorden lees ik in een brochure, waarbij de tranen van ontroering me spontaan maar niet in de ogen willen schieten. Wat schiet ik als wijkbewoner in Groningen Zuid hier mee op?

Op mijn deurmat valt de folder ‘Ons kent ons’, die kennelijk huis aan huis verspreid is in onze wijk. Ik staar met oprechte verwondering naar de uit-eenlopende activiteiten die mij dicht bij huis worden voorgeschoteld. Dit had ik beslist niet vermoed. In mei kon ik naar het Alzheimer-café, maar ook speeddaten met mijn buren. Zelfs de onvermijdelijke bingo ont-breekt niet. Juni start met het Hoornse Meer Concert, maar ook is er een schilder-workshop voor al dan niet overbelaste mantelzorgers en een open atelierroute van kunstenaars in de wijk. Elke week kan ik gratis leren te-kenen en schilderen, en als ik wil ga ik klaverjassen of voor een luttel bedrag naar de wijkbioscoop. En als ik het allemaal niet meer weet loop ik even binnen bij Maartenshof, waar eind mei het nieuwste STIP, het steun- en informatiepunt in de wijk is geopend. Onder het genot van een kopje koffie wordt mijn hoofd weer volgetankt met de al-lernieuwste informatie over activiteiten in de buurt.

Al deze activiteiten zijn na-tuurlijk niet uit de WMO ontsproten, maar het is bijzonder dat met de komst van de WMO wijkactivitei-ten van meerdere organi-saties nu op één folder zijn samengebracht. Waar ik nog blijer van wordt is dat het buurtwelzijnteam op zoek is naar vrijwilligers die langs bewoners gaan om zo’n activiteitenkalender aan te bieden en een praatje te maken. Dat is buurtbe-trokkenheid die volgens mij zoden aan de dijk van het Hoornse Meer zet. Hebt u zich hiervoor al aangemeld bij [email protected] ?

Wycher.

Feest in de Hoornse MeerOp woensdagmiddag 6 juli organiseert buurtcentrum De Buren aller-lei leuke activiteiten in de wijk voor jong en oud. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Het programma is nog niet helemaal rond, er is nog alle ruimte voor leuke ideeën. Kun je iets bijzonders wat je graag aan je buren wilt laten zien? Heb je heerlijke recepten die ook de buren eens moeten proeven? Wil je graag meehelpen bij de activiteiten?

Laat het ons weten door te mailen naar: [email protected] of te bellen met buurtwerker Deborah Granville via (06) 426 351 32

Noteer 6 juli alvast in je agenda!

Houd www.buurtcentrumhoornsemeer.nl in de gaten voor de meest actuele informatie.

Kunstenaars geven een rondje MéérOp zondag 19 juni geven 26 kun-stenaars een rondje open ateliers. Het is voor de vierde keer dat dit Rondje Méér plaatsvindt. De route is ongeveer 20 km lang, een fraaie fietstocht rond het Paterswoldse Meer, met altijd een stukje wind in de rug! Er is een grote verscheidenheid aan ateliers, van verbouwde garages en een woonboot op het Hoornse Diep tot ateliers op de volkstuincom-plexen Bruilweering en Piccardthof. Langs de route vinden extra activi-teiten plaats, zoals een beeldentuin, live muziek of demonstraties. Ook Wallhouse #2 is deze dag vrij toegankelijk.Vanaf half mei kunt u bij buurtcentrum De Buren aan de Schumanstraat een expositie van de deelnemende kunstenaars bekijken.

De Buren is op 19 juni het centrale punt. Om 11 uur start de route daar met een activiteit voor kinderen van alle leeftijden. Ook loopt u daar de kans 500 euro te winnen die u naar eigen keuze besteden kunt bij één van de kunste-naars van Rondje Méér.Op www.kunstenaarsrondjemeer.nl staat de laatste informatie over Rondje Méér 2011.Wij rekenen opnieuw op veel gasten! De ateliers zijn open van 11.00 tot 18.00 uur.

Contactpersonen: Mirjam Wieringa tel. 050-5270896 [email protected] de Groot tel. 050-5276110 [email protected]

Rondje Méér wordt financieel ondersteund door Gemeente Groningen.De meest actuele informatie staat op onze website www.kunstenaarsrondjemeer.nl

Nieuwe redacteur(-en) gezochtZoals we in het vorige nummer reeds meldden, heeft een van onze redacteu-ren haar werkzaamheden aan De Zuidwester moeten stoppen wegens andere verplichtingen. Aangezien er nu nog drie redacteuren overblijven, doen we hierbij de oproep voor een of meer nieuwe omdat de hoeveelheid werk voor hen te veel wordt. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het schrijven van artikelen, ko-pij van anderen genereren, advertentieverkoop en beheer van de email in de redactieruimte in het Corpushuis. We zoeken een of meerdere mensen die het leuk en zinvol vinden op deze wijze in hun wijk actief te zijn. Wat wij bieden is een leuk team dat sinds anderhalf jaar op gezellige wijze samenwerkt met als resultaat vier num-mers van onze wijkkrant per jaar. Wie zich aangesproken voelt en met ons mee wil werken kan dat melden op het emailadres [email protected] of rechtstreeks aan eindredacteur Johan van der Wal, tel. 527 99 15.

Page 2: zuidwester mei 2011

mei 2011 - pagina 2 De Zuidwester

Pedi

cure

prak

tijk Cathrie de Haan

Gediplomeerd pedicure

Ook voor:Diabetische en reumatische voetverzorging

Naast het pedicuren verzorg ik tevens de volgende cosmetische behandelingen:Het lakken van de teennagelsHet harsen van de onderbenen

Mijn praktijk is gevestigd op de begane grond aan huis.Adres: Henri Dunantlaan 23 te Groningen Tel.: 050-5268513

Email: [email protected] www.pedicurepraktijkgroningen.nl

Page 3: zuidwester mei 2011

mei 2011 - pagina 3 De Zuidwester

Wijkraad Corpus den Hoorn

Wegwijs in de wijkBelangrijke telefoonnummers

Alarmnummer 112Politie 0900 – 88 44Ambulance 050 – 367 47 77Brandweer 050 – 367 47 77Meldpunt Overlast 050 – 587 58 85Meldpunt Misdaad Anoniem 0800 – 70 00Gemeente informatie 050 – 367 70 00

SOS telefonische hulpdienst 050 – 525 00 00Centrale Doktersdienst 0900 - 92 29Ouderenhulplijn 050 – 526 07 07Dokterstelefoon 050 – 312 61 61Kindertelefoon 0800 – 04 32Maatschappelijke Juridische Dienst 050 – 526 97 10

STIP 050 – 527 34 93Thuiszorg Stad 050 – 524 12 41Dierenambulance 050 – 579 19 09Gemeente 050 – 367 70 00Wijkpost OW/Buurtonderhoud 050 – 367 89 10Milieuafval 050 – 367 10 00Bibliotheek Zuid 050 - 525 50 55Opbouwwerk (Stiel) 06 – 285 38 653Speeltuinvereniging Corpus 050 – 526 72 17WIC-Hoornse Wijken (Stiel) 050 – 527 82 76Wijkraad/Buurtconciërges 050 – 527 41 27Evenementencomité 050 – 850 49 57NOVO 050 – 526 58 33Vensterschool Hoornse Wijken 050 – 526 08 15/ 050 – 525 01 13

De afgelopen periode heeft de wijk-raad weer enige keren vergaderd en altijd niet over blijde gebeurtenis-sen. Ook de bezuinigingen van de ge-meente Groningen worden merkbaar in onze wijk.

Sinds lange tijd hebben wij in onze wijk de buurtconciërges, nu is er besloten dat deze hulpdienst voor ons per 1 juli ophoud te bestaan. We hebben nog geprobeerd financiën via het NLA te krijgen maar dat is ook mislukt. Het beleid van de gemeente is om alle gesubsidieerde banen weg te bezuinigen. De wijkraad betreurt deze gang van zaken zeer en heeft dit ook kenbaar gemaakt. Op 15 maart is er een voorlichtings-avond geweest in het speeltuin-gebouw in de Semmelweisstraat over de nieuwbouwplannen van de scholen, MFC en woningen in de Semmelweisstraat. De opkomst was groot en er werden veel informatie ingewonnen. Ook een delegatie van de wijkraad was aanwezig om wijkbewoners te informeren. Ook waren er vragen over het parkeren, koop en huurflats, de hoogte van de nieuwbouw, enz.En op 19 april was er een inloop-avond voor de wijkbewoners, ook in de BSV, over de groenstrook en de verkeersplannen in het zuidelijk gedeelte van de wijk.Er waren grote tekeningen opge-hangen om het goed te kunnen bekijken, alle organisaties die er bij zijn betrokken waren aanwezig om iedereen uit te leggen hoe de situ-atie wordt als er instemming van de bewoners is.Over de verkeersplannen was men enthousiast, wel wou men graag hier en daar wat aanpassingen. Dat is kenbaar gemaakt om een formu-lier in te vullen of mondelinge op-merkingen te plaatsen bij o.a. onze verkeerscommissie.Ook de groenplannen werden en-thousiast ontvangen, wel waren er opmerkingen over de vijvers b.v. bij te veel water krijgt men dan geen last van muggen, zorg voor de juiste planten,maai regelmatig het gras, is het bruggetje wel nodig en zorg voor goede verlichting i.v.m. hangjeugd bij het Cruyff-court. Sinds enige tijd is er een nieuwe voorzitter in de Wijert-Welzijn.Ik heb de voorzitter, de heer Delfa-ni, uitgenodigd voor een kennisma-kings gesprek.Uiteindelijk zijn we buren en kun-nen we bekijken waar we eventueel kunnen samenwerken.In het verleden heb ik ook met hen samengewerkt over het betaald parkeren in onze wijken en de ver-keersas Laan Corpus den Hoorn-Ketwich Veschuurlaan. Nu kan je ook denken aan samenwerking met onze wijkkranten, verkeer, aanleg A7, enz.

ColofonDe Zuidwester is een uit-gave van de Stichting Wijk den Hoorn, Wijkraad Cor-pus den Hoorn. Zie ook: www.hoornsewijken.nl

Met medewerking van: Petra Ansmink, Evelien Buter, Jan Nieborg en Johan van der Wal (redactie), Mirjam Smitz (Nijestee) en Claudia Scholte (De Huismeesters)

Uitgave mei 2011

Druk: Banda BV, KollumOplage: 4500

Redactieadres: Voor al uw vragen, op- en/of aanmerkingen kunt u terecht in het Corpus-huis. Postadres: Postbus 8043, 9702 KA Groningen. Bezoe-kadres: Van Swietenlaan 1. Telefoon: 050-5274127. Fax: 050-5271327. e-mail: [email protected]

Bijdragen in Word of in de body van de email en niet in bijv. PDF! Foto’s los als bijla-gen meesturen en zeker niet in Word plakken

Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, als-mede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid

Deadline voor het volgende nummer: 5 september, verschij-ning 23 september

Copyright: Stichting Wijk den Hoorn, Wijkraad Corpus den Hoorn.Nieuw email-adres: [email protected] : www.corpusdenhoorn.nl

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de stichting

Heeft u het mooie kunstwerk al gezien bij de ingang van het Cor-pushuis?Het is het buurtpuzzel kunstwerk van Melanie Siegers waar de wijk-bewoners (jong en oud) aan mee hebben gewerkt. Er is op 29 april een tussenpresentatie geweest waar-bij ik de eer kreeg het te openen. In

Nieuws uit het Hoornse MeerIn wijkkrant De Zuidwester van maart 2011 verscheen op de plaats van het hoofdartikel een redactioneel statement over 4 kolommen onder de kop “ Krant dit jaar gered”. In dit artikel worden de lotgevallen van De Zuidwester op een buitengewoon vreemde manier gekoppeld aan het bestaan van onze Stichting Méér Hoornse Meer (SMHM). Hieronder onze reactie. Vorig jaar november zijn wij benaderd door de gemeente om wijkorganisatie voor het Hoornse Meer te worden. Dit naar aanlei-ding van onze jaarlijkse subsidie-aanvraag voor Sinterklaas en de Kerstmarkt. De boodschap was duidelijk: deze incidentele sub-sidies worden in deze tijden van bezuinigingen steeds minder. De doelstelling van een wijkorgani-satie, namelijk het organiseren van activiteiten, sluit naadloos aan bij de doelstellingen van Stichting Méér Hoornse Meer. Wij hebben besloten dit te doen om als stichting meer financiële stabiliteit te krijgen.Het zal ongetwijfeld een onple-zierige verrassing zijn geweest voor Corpus den Hoorn dat de subsidie voor 2011 een stuk lager werd, nu de subsidie voor het Hoornse Meer door deze wijk zelf kan worden besteed. Corpus kiest er voor om het merendeel van hun subsidie te besteden aan De Zuidwester. Begin dit jaar zijn wij door het bestuur van Corpus den Hoorn benaderd om de helft van de aan ons toegekende subsidie aan De Zuidwester te doneren. Na overleg hebben wij dit gewei-gerd. Ons belangrijkste argument hiervoor is dat de doelstellingen van Stichting Méér Hoornse Meer zich niet richten op het informeren over buurtgericht nieuws, maar om activiteiten te organiseren voor de verschil-lende doelgroepen in de buurt. Het zou onverantwoord zijn als wij de helft van onze subsidie gaan besteden aan zaken die niet stroken met onze doelstellingen.Een andere subsidieverdeling is, hoe verdrietig misschien ook, geen reden om een zondebok te zoeken. Zowel De Zuidwester als de Stichting Méér Hoornse Meer doen nuttig werk en ver-dienen (financiële) steun. Dat de subsidie anders wordt verdeeld, zou geen reden moeten zijn om op deze manier in het geweer te komen voor het behoud van de eigen status quo.

Elly HohéVoorzitter stichting Méér Hoornse Meer

totaal komen er 250 puzzelstukken die het Corpushuis gaan verfraaien.Ook u kunt nog meehelpen om een puzzelstuk te maken, kijk op www.buurtpuzzel.nl

Henk CoolsVoorzitter wijkraad Corpus den Hoorn

BuitenspeeldagWe hebben dit bericht ook al in het vorige nummer geplaatst, maar het kan geen kwaad het nog even te herhalen. Op woensdag 1 juni van 13:30 – 15:30 uur wordt weer de jaarlijkse Buitenspeeldag in Corpus den Hoorn georganiseerd. Een andere naam, maar het wordt weer even leuk en gezel-lig! Evenals andere jaren wordt de Semmelweisstraat afgezet voor auto`s, zodat kinderen ongestoord kunnen spelen op straat! Er worden weer leuke activiteiten georganiseerd. We hebben een spectaculair programma samen-gesteld. Meer info volgt via in de flyers die op de verschillende scholen zijn uitgedeeld.

Eugène HegemanCoördinator (naschoolse) activiteitenVensterschool Hoornse Wijken06 - 13198067

Voor wie het nog niet wist:Het nieuwe e-mailadres van de Wijkraad is: [email protected]

Het websiteadres luidt: www.corpusdenhoorn.nl

Het oude mailadres [email protected] komt hierbij te vervallen.

Page 4: zuidwester mei 2011

mei 2011 - pagina 4 De Zuidwester

����������

��������������������������� ������������������� ���������������������������������������������������������������������������

��������� ����

������������

Zorgt u voor iemand?die ziek, oud of gehandicapt is, dan bent u MANTELZORGER

Ik zorg voor mijn partner. Wie zorgt er voor mij?

Stip de WijertPC Hooftlaan 1E: [email protected]

Bereikbaar op werkdagen: 9.00-12.00 u

Stip de WijertPC Hooftlaan 1E: [email protected] op werkdagen: 9.00-12.00 u

Humanitas Groningen-stadAkerkhof 22050-3126000

Mantelzorg spreekuur Groningen-zuid- MFC de Wijert: iedere donderdag van 9 t/m 12.00 uur.- Confiance Corpus den Hoorn: iedere donderdag van 9

t/m 12.00 uur.- Maartenshof Hoornse Meer: iedere woensdag van 9 t/m

12.00 uur.

Page 5: zuidwester mei 2011

mei 2011 - pagina 5 De Zuidwester

Eerste puzzelstukken aan de gevelVrijdag 29 april jl. vond de tussenpresentatie plaats van de buurtpuzzel. Een kunstproject in de wijk Corpus den Hoorn: ook jij bent een stukje van de buurtpuzzel. De bewoners van Corpus den Hoorn hebben vanaf maart dit jaar in gezellige workshops hun puzzelstukken kunnen beschilderen. De eerste resultaten zijn aan de gevel van het Corpushuis bevestigd. Voorzitter van de wijkraad Henk Cools heeft tijdens de opening verteld over de aanloop van dit kunstproject en zijn eigen deelname. Samen met beeldend kunstenaar en projectleider Melanie Siegers is vervolgens het eerste deel van de buurtpuzzel onthuld. Daarna werd er onder het genot van een hapje en een drankje druk nagepraat over de puzzelstukken en dit voorproefje op de uiteindelijke buurtpuzzel. Deze zal de komende twee maanden worden uitgebreid met de puzzelstukken die in de twee laatste workshoprondes worden gemaakt.Na afloop ging iedereen naar huis met een buurtpuzzelballon en een sleutelhanger van de buurtpuzzel. Voor meer informatie en inspiratie: www.buurtpuzzel.nl

Kattenoppas aan huis gestart in Groningen-Zuid Sinds begin 2011 is er een nieuw bedrijf gestart: ‘Katten-opvang aan huis De Tevreden Kat’. De eigenaar, Joke van der Veere, heeft haar hele leven al zelf katten en weet uit ervaring dat katten het liefst thuisblijven als hun baasje kort of lang op vakantie gaat, of bijv. wordt op-genomen in het ziekenhuis. Helaas zijn er niet altijd buren in de buurt om voor de kat te zorgen. Daarom is Joke kat-tenoppas aan huis geworden. Naast de zorg voor eten en het schoonmaken van de kattenbak, geeft ze de katten veel aandacht in hun eigen huis, haalt meteen post weg en zet de vuilnisbak bij de weg.

Maar ook mensen die slecht ter been zijn, zoals ouderen, kun-nen van haar diensten gebruik maken. Bijvoorbeeld als er be-zoek aan de dierenarts nodig is. Ook andere kleine huisdieren zoals hamsters, vogels, vissen en konijnen worden verzorgd, behalve exotische dieren. Inmiddels zijn er al heel veel te-vreden katten die zijn verzorgd door ‘De Tevreden Kat’.

Het is ook nog betaalbaar en katten vinden het heerlijk om thuis te kunnen blijven.

Voor meer informatie kunt u bellen met Joke 06-55767597 of kijkt u op de websitewww.detevredenkat.vpweb.nl

Succesvol jaar Buurtbemiddeling Groningen Steeds vaker vinden buren die last van elkaar hebben, hun weg naar Buurt-bemiddeling Groningen, een project van Stiel. Dat staat te lezen in het recent verschenen Jaarverslag Buurtbemiddeling over 2010. Het aantal nieuwe aanmeldingen voor bemiddeling steeg vorig jaar van 105 naar 149. Daarbij bleef het aantal succesvolle bemiddelingen net iets onder de 70 pro-cent, een percentage dat overeenkomt met de oplospercentages in de rest van het land.Buurtbemiddeling, zo blijkt uit het jaarverslag, moet het bij nieuwe aan-meldingen vooral hebben van van buurtagenten, medewerkers wonen van woningcorporaties en het Meldpunt Overlast en Zorg. Dit zijn de werkers die vaak het eerst horen van overlastsituaties bij buren. Vervolgens worden die buren dan doorverwezen naar Buurtbemiddeling. 24 Procent van de ruziënde buurtbewoners trok zelf aan de bel bij Buurtbe-middeling. Elders in het land heeft men vergelijkbare ervaringen.Ook steeds meer vrijwilligers melden zich aan als buurtbemiddelaar. Er ont-stond zelfs een wachtlijst. Door de toename van het aantal gebruikers van buurtbemiddeling kon het aantal bemiddelaars toenemen naar 27. En in 2011? De eerste cijfers laten zien dat de groeiende trend zich voort-zet. Maar naast deze sprekende cijfers zijn het vooral de vele positieve geluiden van mensen zelf die geholpen zijn door buurtbemiddeling. Last hebben van je buren heeft grote invloed op je woongenot en kan diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. Hier verandering in brengen is erg belangrijk.Of zoals iemand zei: ‘Heel fijn om eens iets uit te spreken met andere men-sen erbij, zonder dat anderen er een oordeel over hebben’. En: ‘Ik heb me goed kunnen uiten zonder ruzie of gescheld. Een hele opluchting om dingen te kunnen zeggen die me dwars zaten’. Het is heel begrijpelijk dat mensen er eerst wat tegen opzien om een bemid-deling aan te gaan. Een bewoner verwoordde het zo: ‘Ik zag er eerst wel te-genop, maar het is me alleszins meegevallen en het heeft me echt geholpen, had ik het maar veel eerder gedaan’. Iedereen die last heeft van zijn buren en er zelf niet meer uit komt, kan con-tact opnemen met Buurtbemiddeling Groningen: tel. 050-3681882, [email protected] Of kijk op www.buurtbemiddelinggroningen.nl

Een boom aan de Hoornse DijkRegelmatig loop ik over de Hoornse Dijk.Een heel mooi stuk natuur vlak bij huis.Even voorbij het verkeers bord met ‘Groningen’ erop staan 2 witte bomen.Wat voor bomen het zijn weet ik niet.In een van de bomen staat ‘1972’ gekerfd.Dat is nu 39 jaar geleden.Iemand heeft dus 39 jaar geleden moeite gedaan om het jaartal in de boom te kerven.Ik denk dat het ‘Herman’ is geweest, want in de volgende boom staat ‘Her-man’ en daar onder ‘Gea’ gekerfd.Je kunt je afvragen hoe het met Herman en Gea is gegaan in de afgelopen 39 jaar.Wonen ze nog in de buurt ?Zijn ze bij elkaar gebleven ?Kinderen gekregen ?Misschien was de verkering de volgende week wel uit.Als ze toen een jaar of 20 waren dan zijn ze nu bijna zestig...Ik zie het al voor me…: 1972 en Herman staat als een jonge man zijn naam en de naam van het meisje op wie hij verliefd is in een boom te kerven. Best wel romantisch..Er zal ongetwijfeld een hoop gebeurd zijn in bijna 40 jaar.Ik ken ze niet maar ik hoop dat het hun goed gegaan is.Wie het weet mag het aan de redactie vertellen. Len KoetsierGroningen

Naschrift redactie: De bomen zijn berken

Van de RUG:

Onderzoek Zuidelijke RingwegOp de afdeling Planologie, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen aan de RUG wordt al sinds lange tijd onafhankelijk onderzoek verricht naar de planning en besluitvorming rondom grote infrastructurele werken. Een deel van deze onderzoeken vindt plaats in het kader van een samenwerkings-verband met Rijkswaterstaat, dat onder de titel ‘Duurzame Wegen’ sinds enkele jaren loopt. De ontwikkelingen met betrekking tot de Zuidelijke Ringweg zijn zowel voor studenten als voor onderzoekers aan de faculteit een interessant onderzoeksthema. In de komende maanden zullen een groep studenten en twee promotieon-derzoekers zich dan ook richten op de Zuidelijke Ringweg. Doel is meer inzicht te verkrijgen in de manier waarop de ontwikkelingen die gaande zijn van invloed zijn op de denkbeelden van omwonenden over het project. Ten eerste richten de onderzoeken zich op de relatie tussen woontevredenheid van bewoners en de veranderende bereikbaarheid en milieubelasting die het project met zich meebrengt. Daarnaast wordt ook de wijze waarop samenwerking tussen de projector-ganisatie en bewoners plaatsvindt en de meningen van bewoners hierover tegen het licht gehouden. In het kader van deze onderzoeken worden in de komende periode een aan-tal omwonenden (wellicht meerdere malen) benaderd om een vragenlijst in te vullen of om deel te nemen aan een interview. We hopen dan ook op uw medewerking.

Contactpersoon: Niels Heeres ([email protected])

Nieuw Lokaal AkkoordGroningen loopt landelijk voorop met de samenwerking tussen gemeente, corporaties én bewoners bij de aanpak van vijftien wijken. Gemeente en corporaties werken al vanaf 2007 succesvol samen in het Nieuw Lokaal Akkoord. Dinsdag 5 april hebben de gemeente Groningen en de vijf Groningse corporaties opnieuw hun samenwerking bekrachtigd in het ‘Nieuw Lokaal Akkoord 2.0’. In het akkoord staan gezamenlijke doelen beschreven op het gebied van nieuwbouw, kwaliteitsverbetering van de bestaande woningen, investe-ringen in de wijken in wijkteams, wijkbudgetten en wijkvoorzieningen en het huisvesten van kwetsbare groepen. Gemeente en corporaties zijn er samen in geslaagd om voor de komen-de vier jaar tien miljoen euro beschikbaar te stellen voor bewonersiniti-atieven en voorzieningen in de wijk. De komende vier jaar gaat er veel aandacht naar energiebesparing.Landelijke cijfers laten zien dat Groningen uitstekend scoort als het gaat om verbetering van de leefbaarheid in de wijken. Het zal de komende jaren moeilijk worden om dat vast te houden als gevolg van rijksbeleid en veranderde omstandigheden in de woningmarkt. Gemeente en cor-poraties realiseren zich dat ze deze veranderingen alleen samen én sa-men met de bewoners van de stad het hoofd kunnen bieden. Het thema van het Nieuw Lokaal Akkoord 2.0 is ‘Mensen maken Stad’.

Page 6: zuidwester mei 2011

maart 2011 - pagina 6 De Zuidwester

De achtste editie van de Groningse voorjaarsschoonmaak LenteKrie-bels zit er bijna weer op, met nog twee acties te gaan. De gemeente is tevreden over de resultaten van deze LenteKriebels. Zo deden er veel oude bekenden mee en er kwa-men ook nieuwe deelnemers. Er zijn nieuwe zwerfvuilteams gevormd die het hele jaar door zwerfvuil gaan opruimen, kinderen die mee-deden zijn zich weer wat bewuster geworden van troep op straat. De banden tussen buren in de buurt zijn opgefrist en versterkt en er staat een mooie kunstexpositie van gevonden zwerfafval bij de dienst RO/EZ van de gemeente aan het Zuiderdiep.

LenteKriebels 2011 liep van 1 tot en met 29 april. Als kleine uitloop kwamen in mei nog twee groepen in actie. De Waterwerkers gingen op 7 mei nog aan de slag om de diepen-ring vrij te maken van het afval dat tijdens Koninginnedag in het water terechtkomt. En op 28 mei staken de Bewoners Baart nog de handen uit de mouwen in de Gorechtbuurt. In 130 groepen deden dit jaar bijna 4.000 Stadjers mee in alle wijken van de stad. Oude bekenden waren o.a. de bewoners van de Woonsche-penhaven, de amateurtuiniers uit Vinkhuizen, de tippelzone, het Din-kelpark en veel scholen en buurt-

centra. Nieuwe deelnemers waren de bewoners van nieuwbouwwijken in o.a. Paddepoel en het Reitdiep en Engelbert.

Stad schonerDe stad is weer een stuk schoner en blijft dat ook, want dankzij Lente-Kriebels zijn er ook nieuwe zwerf-vuilteams ontstaan die het hele jaar door schoonmaken. Volgend jaar is er weer een nieuwe LenteKriebels. Voorafgaand daaraan is de week van Nederland Schoon waarin met name scholen actief zijn. LenteKriebels staat dit jaar in het teken van kunst. Deelnemers zijn gevraagd om van het gevonden zwerfafval een kunstwerk te maken. De kunstwerken worden van 11 t/m 25 mei geëxposeerd in de ont-vangsthal van de dienst Ruimtelijke Ordening Economische Zaken (RO/EZ) aan het Gedempte Zuiderdiep. Bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete kunstwerk.Op maandag 23 mei om 17.30 uur is de prijsuitreiking voor het meest gewaardeerde kunstwerk. De dienst RO/EZ is maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur geopend om de ex-positie te bezoeken.

SuccesformuleAl acht jaar werkt de succesformule in Groningen om in het voorjaar een

schoonmaakactie te doen waarbij vele partijen samenwerken. Len-teKriebels is een activiteit waarbij Stadjers de handen uit de mouwen steken om gezamenlijk zwerfvuil, snoeiafval en drijfvuil in hun omge-ving op te ruimen. De groepen mel-den zich aan bij de gemeente en ze organiseren zelf hun actie: sommige doen al jaren mee. Deelnemers zijn onder meer: buurtbewoners, sportverenigingen, studenten, geloofsgemeenschap-pen, bootbewoners, kinderopvang en scholieren. De subsidie van de gemeente wordt door veel groepen gebruikt voor een gemeenschap-pelijk doel als een barbecue, een zomer/straatfeest, een lunch tijdens de schoonmaakactie of het poten van kleurrijke plantjes.

SamenwerkingLenteKriebels wordt mogelijk ge-maakt door de samenwerking van de gemeentelijke diensten Stads-beheer en Milieudienst. Zij zorgen

voor de veiligheidshesjes, het op-ruimmateriaal, een PretPakket en de afvoer van het afval. Stiel heeft veel contacten in de wijken en on-dersteunt zodoende meerdere acties. Het Waterschap Noorderzijlvest zorgt op sommige plaatsen voor schepnetten voor het drijfvuil. Dit jaar sponsoren Tuinland en ’Gro-ningen - eetbare stad’ (zakjes zaad) en Knol’s Koek (kantkoek) een deel van de inhoud van de PretPakketten voor de deelnemers.

LenteKriebels Stempel 3 De LenteKriebels schoonmaakactie in Corpus den Hoorn op 20 april was een groot succes. Gewapend met prikkers en vuilniszakken startte een groep bewoners van het Stempel 3-gebied (Pasteurlaan, Semmelweisstraat en Boerhaavel-aan) met schoonmaken in en om de speeltuin aan de Boerhaavelaan. Na het zwerfvuil prikken hebben deel-nemers nog kunnen genieten van een lekkere lunch en een stoelmas-

sage. De lunch was met veel zorg klaargemaakt door de vrijwilligers van het Samen Actief project. Ter vertier voor de kids was er een springkussen en een ranja koe waar de kinderen urenlang plezier mee hadden. Voor de creatieve bewoners was er gelegenheid om een buurt-puzzelstuk te maken. Al met al was het een hele leuke en gezellige dag. Als beloning hebben de bewoners van het Stempel 3-gebied nog 200 euro tegoed van de gemeente Groningen om een leuke activiteit te organiseren voor hun buurt. De buurtwerker Ontmoeting Deborah Granville gaat in samenwerking met de wijkcoördinator van Nijestee en een groepje actieve bewoners hier vervolg aan geven. Woont u ook in één van de boven-genoemde straten? Houd dan de flyeractie in de gaten!Met speciale dank aan alle bewoners die zich op de een of andere manier hebben ingezet voor de lentekriebels schoonmaakactie.

Hondenbeleid Gemeente Groningen en MeerschapVanuit de Gemeente Groningen:Extra afvalbakken bij druk bezochte uitlaatzones en een loslooproute voor honden in het Stadspark. Die suggesties vanuit de raadscommissie Beheer en Verkeer wil het college van B&W meenemen bij de invoering van het hondenbeleid. Dat staat in een brief die het college onlangs aan de raad heeft gestuurd. De raadscommissie Beheer en Verkeer sprak in februari over de voorgenomen invoering van het eerder door de raad vastgestelde hondenbeleid. Vanuit de raadscommissie werden, mede naar aanleiding van reacties uit de stad, suggesties gedaan voor enkele aanpassingen. B&W stellen nu voor op enkele druk bezochte uitlaatzones extra afvalbakken bij te plaatsen en een loslooproute te creëren in het Stadspark. Ook wil het col-lege bij alle recreatieplassen dezelfde seizoensgebonden regels laten gel-den. Tussen 1oktober en 1 april mogen honden op werkdagen loslopen en in het weekend aangelijnd. Tussen 1 april en 1 oktober zijn honden verboden. Het college neemt de suggestie om verbodsborden te plaatsen bij speelplek-ken niet over. Volgens B&W worden hondenbezitters voortaan voldoende over de regels geïnformeerd via de gemeentelijke website en de brief bij de jaarlijkse aanslag hondenbelasting.Hondenbezitters en andere betrokkenen hebben mail of post ontvangen met uitleg over de regels van het hondenbeleid en informatie over de uitlaat- en uitrengebieden die voor de stad zijn vastgesteld.Ook voor het Stadspark hebben hondenbezitters en anderen ideeën aange-dragen. Deze zijn deels verwerkt in het hondenbeleid zoals dat op 1 mei van start ging. Zo zijn de gedane suggesties voor een seizoensgebonden uitren-gebied en een langere loslooproute in het Stadspark overgenomen. Om aan de overige wensen voor meer hondenuitrengebieden tegemoet te komen, zijn er nog eens 22 hondenuitrengebieden en 15 uitlaatgebieden aangewezen in de stad. Het Sterrebos is bijvoorbeeld als hondenuitrenge-bied aangewezen. Verder zijn zes uitrengebieden veranderd ineen hondenuitlaatgebied en werden voorstellen voor vier hondenuitlaatge-bieden ingetrokken vanwege klachten van aanwonenden. Ook voorstellen voor seizoensgebonden uitrengebieden zijn voor de gemeentelijke recrea-tieplassen overgenomen. Alle regels en aanvullende informatie vindt u op de website www.groningen.nl/hond Op 2 mei heeft wethouder Jannie Visscher van Stadsbeheer het allerlaatste paaltje in de grond geslagen bij een losloopzone. Daarmee is het hondenbe-leid in de stad officieel gestart.

Afwijkende regels vanuit het Meerschap:Aangezien twee belangrijke gebieden in de Hoornse Meer waar honden worden uitgelaten , nl het gebied rond het Wall House (Zunneriepe en Winterpad), niet onder de gemeentelijk regels vallen, hierbij de regels die gelden voor deze gebieden op een rij:De Zunneriepe zowel aan de Groninger kant als aan de Harener kant valt onder het Meerschap Paterswolde en hier is van toepassing de APVM Meerschap Paterswolde 2008. Dat betekent dat in het hele gebied van het Meerschap een opruimplicht geldt, dus ook in de losloopgebieden.

Honden mogen op de Zunneriepe dus alleen aangelijnd komen en er geldt een opruimplicht. Gezien het grote aantal mensen dat er op warme dagen ligt te zonnen, zal toch wel iedereen begrip hebben voor de opruimplicht.Ook het Winterpad valt onder onze APV, dus aangelijnd en opruimplicht. In het losloopgebied ten westen van de Zunneriepe (over het bruggetje rich-ting Hoornse Plas en dan rechts, gemarkeerd door een losloopbord), hoeft de hond niet aangelijnd. De opruimplicht geldt uiteraard nog steeds.

Aangezien in beide gebieden nogal gezondigd wordt en dit op de Zunnerie-pe en het Winterpad botst met spelende kinderen en recreanten (poep aan je schoen en aan je badlaken e.d.), valt er wellicht wat voor te zeggen om ook hier met bebording aan te geven wat de regels zijn en wellicht de stroken langs de heg van de Zunneriepe aan te wijzen als uitlaatstrook. Een schone taak voor het Meerschap, wellicht gestimuleerd door hondebezitters?

Mooie resultaten voorjaarsschoonmaak LenteKriebels

Hoornse Meer heeft nu eigen STIPDe wijk Hoornse Meer heeft nu ook haar eigen STIP, het steun- en informatiepunt over wonen, zorg en welzijn voor ouderen en gehandicapten. Deze elfde Stip in de stad zit aan de aan de Schaaksport 102 (Maartenshof). Wijkbewoners kunnen met al hun vragen over wonen, welzijn, zorg en financiën hier terecht. De STIP in de Hoornse Meer is maandag 4 april open ge-gaan. In mei is de officiële opening.De openingstijden zijn maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-16.00 uur, dinsdag en donderdag van 09.00-12.30 uur en een avondopenstelling op dinsdag van 17.30-19.30 uur.

Klusjes Het personeel van STIP bestaat uit professioneel getrainde vrijwilligers, die de vragen van de bezoekers be-antwoorden of samen met hen zoeken naar een passende oplossing. Dit kun-nen vragen zijn over voorzieningen in de buurt, activiteiten, woningen of huishoudelijke hulp. Aanvragen voor het uitvoeren van allerhande kleine klusjes kunnen ook via STIP worden geregeld.

Vrijwilliger Daarnaast organiseert STIP thema-bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen. Ook als bewoners in contact willen komen met buurtbe-woners, als vrijwilliger aan de slag willen in de buurt of een leuk idee hebben voor hun straat, kunnen zij binnenlopen bij STIP.

Contactgegevens STIP Hoornse Meer is telefonisch bereikbaar via (050) 535 44 62 en per e-mail via [email protected]

Stichting Help een Handje van Humanitas is op zoek naar:

Klusjes man/vrouw:Iemand die handig is en af en toe eens iemand in Groningen-Zuid zou willen helpen die wat minder handig is.

- Begeleiden van vervoer:

Man/vrouw in bezit van een auto, die graag anderen wil helpen met het begeleiden en vervoeren naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of arts (natuurlijk krijgt u een vergoeding voor de gemaakte kosten). Neem contact op met Help een Handje 050-5254257 of bel het Stip bij u in de buurt! Annemiek Hardenberg, Humanitas, Projectcoördinator Vrijwillige Thuishulp & Mantelzorgondersteuning, Aanwezig: ma/di/wo/do

De Huismeesters gaan duurzaam rijdenDe Huismeesters gaan duurzaam rijden. Na een succesvolle pilot met één onderhoudsbus op aardgas, is besloten om het gehele wagenpark te vervan-gen voor nieuwe aardgasbussen.

Duurzaam, schoon en voordeligDe Huismeesters heeft elf FIAT Ducato Natural Power bussen aangeschaft.Aardgas, ook wel CNG (Compressed Natural Gas), is op dit moment de schoonste fossiele brandstof voor auto’s. Aardgas heeft een volwaardige duurzame variant: groengas. Groengas is duurzaam, schoon en voordelig en heeft dezelfde samenstelling als aardgas. Deze brandstof levert een bijdrage aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. De nieuwe bussen, die in alle buurten van De Huismeesters rondrijden, zijn te herkennen aan de aardgas sticker op de zijkant van de bussen.

Duurzaamheid belangrijkDe Huismeesters bouwt duurzaam en brengt energiebesparende maatregelen aan in haar woningen. Naast het duurzaam maken van haar woningen, kij-ken wij ook in onze eigen organisatie naar duurzame oplossingen. Op deze wijze kunnen we in zowel woningen als de stad zelf een bijdrage leveren aan aantrekkelijke, leefbare en duurzame buurten en wijken.

Page 7: zuidwester mei 2011

maart 2011 - pagina 7 De Zuidwester

Bijna tegen onze wijken aan be-vinden zich een aantal natuurrijke gebieden: het Hoornse Meer, de Hoornse Plas en het Paterswoldse Meer. Veel inwoners van onze wij-ken recreëren daar met mooi weer, dus alle reden om deze gebieden eens in het zonnetje te zetten.Het Hoornse Meer is in de jaren zeventig ontstaan door zandafgra-ving voor aanleg van de A7 en de toen nieuwe woonwijk Corpus den Hoorn-Zuid. Als eerste werd in 1971 gestart met het graven van de Hoornse Plas. Daarna volgde het Hoornse Meer, dat door de zandafgraving steeds groter werd en tenslotte werd verbonden met het Paterswoldse Meer. Hierdoor ontstond een prachtig waterrecre-atiegebied van circa 270 hectare. De Hoornse Plas, 20 hectare groot, is afgescheiden van het Hoornse Meer door een dam: de Nijdam, die ook deel uit maakt van de wan-delroute rondom de Hoornse Plas.

Komend jaar wordt het gebied rondom de Hoornse plas opgeknapt. Daarbij zal het naaktstrand worden vergroot, evenals de ligweide. De wandelroute, die nu nog over het naaktstrand loopt, wordt zo verlegd dat de verschillende gebruikers gescheiden van elkaar kunnen re-creëren. De bestaande toiletunit en kiosk aan het naaktstrand worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe, betere en grotere openbare toiletvoorziening met in-validentoilet en een nieuwe kiosk. Die komen op een nieuwe plek, zodat de verschillende gebruikers-groepen er allemaal terecht kunnen. Verder wordt het parkeerterrein aan de zuidzijde van de Hoornse Plas uitgebreid en komen er nieuwe fietsenrekken. Aan de zuidzijde

komt bovendien een nieuw fietspad. Ook hiervoor geldt dat deze buiten het zicht van het naaktstrand wordt aangelegd. Het nieuwe fietspad sluit aan op het fietspadennet rond het Paterswoldse Meer. Zo komt er een betere recreatieve fietsroute tussen de Peizer- en Eeldermaden en de Hoornse Plas en, via het nieuw aan te leggen fietspad over de Nijdam, met restaurant Kaap Hoorn. De werkzaamheden starten na de ko-mende bouwvakvakantie. Streefda-tum voor de oplevering is april 2012.

NaaktstrandVanaf 19 mei 1977 werd naakt-recreatie door het Meerschap Paterswolde aan de zuidzijde van de Hoornse Plas officieel toege-staan. Bij de toegang staan borden met de tekst ‘vrije recreatie’. Het naaktstrandje ligt voor het grootste gedeelte op het grondgebied van de provincie Drenthe. Ook het wandel-pad rondom de Hoornse Plas loopt over het naaktstrand. Op het ter-rein staan een toiletgebouw en een snackbar. De snackbar op het naakt-strandje is alleen bij grote drukte geopend. Op het terrein zijn veel schaduwrijke plekken aanwezig.Het naaktstrand heeft de laatste jaren veranderingen ondergaan aan het gedeelte ten zuiden van het wan-delpad. Hier zijn alle bosschages weggehaald. De zuidgrens van het naaktstrandje wordt nu gevormd door een sloot met daar achter een aarden wal.

ZwemmenDe Hoornse Plas is voorzien van een klein zandstrandje. Hier is voor de kinderen een zwemgedeelte met een drijflijn afgezet met een maxi-male waterdiepte van 0,50 meter. Verder is het water ongeveer 2

meter diep. Het water heeft een doorzicht van ongeveer 1 meter.Zie voor de actuele informatie over de waterkwaliteit, watertempera-tuur en natuurlijk het beheer van het gebied verder op de website van het Meerschap Paterswolde.Dat zwemmen in de Hoornse Plas ook risico’s in zich draagt, blijkt uit een berichtje in het toenmalige Nieuwsblad van het Noorden op 19 juli 2006. De krant meldde op die dag: ‘Zwemmen in de Hoornse Plas? Neuh, echt niet. Nooit meer. Tamara Tjepkema (19) uit Roden heeft de schrik nog aardig in de benen. Twee weken geleden besloot zij met een vriend in de vroege avond te gaan zwemmen in de Hoornse Plas. Tij-dens het gespartel in een enigszins afgelegen deel van het gebied werd zij gebeten door, naar later bleek, een reuzensnoek. ‘Ik schrok me wezenloos. We waren lekker aan het stoeien. Plotseling voelde ik een felle stekende pijn aan mijn voet. Ik wist onmiddellijk dat ik was gebe-ten. Alleen, waardoor?’ Tamara wist half zwemmend, half lopend op de kant te komen. ‘Mijn vriend dacht dat ik hem in het ootje nam en rea-geerde niet direct. Op de wal echter werd de situatie wél duidelijk. Mijn voet was één groot bloedbad en de pijn was bijna ondraaglijk’. De Rodense verbond haar voet zo goed en kwaad als het ging met haar handdoek en ging snel naar huis. Daar maakte zij de wond schoon. Toen werd duidelijk hoe groot de schade was’. Dit voorval is inmid-dels vijf jaar geleden, zodat we maar aannemen dat de snoek inmiddels gevangen is…

Paterswoldse MeerHet Paterswoldse Meer maakt deel uit van het Drents-Gronings me-rengebied. Aan de oostzijde is het via de schutsluis de Nijveensterkolk verbonden met het Hoornsediep, een restant van de Drentsche Aa, en daarmee met het Noord-Willems-kanaal. Over het dijkje naast het Hoornsediep, de Gorsdijk, loopt het Pieterpad. Aan de zuidzijde wordt het meer begrensd door de Meer-weg, de weg van Haren naar Eelde/Paterswolde. Ten zuiden daarvan ligt het natuurgebied Friesche Veen. Het Paterswoldse Meer is ontstaan in de 16e en 17e eeuw door afgra-ving van het veen in het gebied. In het begin van de twintigste eeuw werd het gebied ontdekt door wel-gestelde recreanten. Dat was ook de tijd dat veel van de huidige in het oog vallende locaties werden aange-legd. De bekendste hiervan zijn De Paalkoepel, een op palen gebouwd paviljoen (thans café-restaurant), restaurant De Twee Provinciën en

Sluis met molen langs Hoornse Dijk. (Foto: Johan van der Wal)

meter diep. Het water heeft een

Hoornse Meer en Plas en Paterswoldse Meer

Ooievaarsnest aan Hoornse Dijk (Foto: Johan van der Wal)

Hoornse Dijk (Foto: Johan van der Wal)

Nestelende futen in het Hoornsediep. (Foto: Johan van der Wal)Hoornse Meer Winterpad. (Foto: Petra Ansmink)

het clubhuis van watersportvereni-ging De Twee Provinciën.

WoningenAan de noordkant van het meer in zijn oude omvang was in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog geen sprake van recreatie, maar werd de vruchtbare veengrond gebruikt als tuin. Boeren uit Eelderwolde stelden aan inwoners van de stad Groningen grond aan het meer beschikbaar als volkstuin. In de loop der jaren zijn de gebruikers van die tuinen huisjes gaan bouwen om de weekeinden in door te brengen. Op deze manier zijn aan de noordkant veel recrea-tiewoningen gebouwd. In de jaren zeventig is deze kant van het meer uitgebreid gereconstrueerd. Niet al-leen zijn de stukjes niet ontgonnen veen (eilandjes) toen van beschoei-ingen voorzien en opgehoogd waar-door zij niet zijn verdwenen, ook is de wildgroei van recreatieve verblij-ven aangepakt. Door de aanleg van riolering, waterleiding en een ont-sluitingsweg is de intensiteit van de verblijfsrecreatie aan deze kant van het meer enorm toegenomen.

In de Tweede Wereldoorlog hebben veel onderduikers gebruik gemaakt van de primitieve faciliteiten die door volkstuinders waren aangelegd om aan vervolging door de Duitsers te ontkomen. De meest recente uitbreiding van het meer was in 1982, toen er een verbinding werd gemaakt met het Hoornse Meer, om zo tot een groter recreatiegebied te komen. Hierdoor werd het meer verdubbeld in oppervlakte. Op de grens van de twee meren liggen de twee eilanden de Fokken en de Zweerden. Tot de jaren zeventig bevond zich aan de Meerweg een speeltuin en tot in de jaren vijftig was aan de west-kant van het meer een zwembad. Hieraan herinnert de Oude Badweg nog. Op de oostelijke oever, vlakbij de schutsluis, staat sinds 1971 pol-dermolen De Helper uit 1862. Het betreft een achtkante molen van het type grondzeiler, die voorheen aan het Noord-Willemskanaal stond.

Tekst: Johan van der Wal, met dank aan Meerschap Paterswolde (www.meerschap-paterswolde.nl)

Page 8: zuidwester mei 2011

mei 2011 - pagina 8 De Zuidwester

Nieuws uit

Ouders scheiden, Kinderen niet.....

Begeleiding van kinderen en ouders tijdens en na een scheiding

De Omgang, Groningen Trudy van der Ley, mediator en KIES coach

Kochstraat 63/5 9728 KD Groningen telefoon: 06-57713861 www.deomgang.nl,[email protected]

MEI - JUNI

Maand van het Spannende Boek 1 t/m 30 juniDe historische thriller is een even rijkgeschakeerd genre als de geschiedenis zelf. Het maakt het verleden toe-gankelijk en staat daarom de hele maand juni centraal. Leen één van deze spannende boeken in deze periode en maak tegelijkertijd een reis in het verleden!www.maandvanhetspannendeboek.nl

De nacht van kunst & wetenschap Za 4 juni Voor de tweede keer vindt in Groningen op zaterdag 4 juni van 20.00-04.00 uur De nacht van kunst en wetenschap plaats. Dit jaar is het thema energie en gezond ouder worden. Op twintig locaties kan men genieten van vele activiteiten waar kunst en wetenschap elkaar ontmoeten. De bibliotheek besteedt speciale aandacht aan het thema duurzaamheid door middel van de opening van de Digitale Etala-ge Duurzaamheid met o.a. optredens, lezingen

en muziek. Eindejaarsleerlingen van het Alfa College showen bovendien duurzame kleding in een originele modeshow. • Zaterdag 4 juni, 20.00-02.00 uur • Centrale bibliotheek • Voor informatie en opgave:www.denachtvankunstenwetenschap.nl

Schat zoekt vinder: wie wint een middel-eeuws zwaard?Op de braderie in uw wijk duikt iets bijzonders op: een tent vol schatten! Gouden munten glanzen, ringen glimmen en het zwaard van Groningen blinkt! Het Gro-ninger Forum brengt u in sa-menwerking met de stadsar-cheologen en de Bibliotheek een schattenpresentatie, ver-gezeld van spannende verhalen over vechters, verleiders, vijanden en vrienden. Extra bijzon-der: elke bezoeker die zich inschrijft voor de replica van het zwaard, dat werd opgegraven in de Boteringestraat, kan deze winnen! Houd uw ogen open, want de schattentent verschijnt plotseling en is ook opeens weer verdwenen. Op de volgende (wijk)festivals en

braderieën vinden de archeologische activitei-ten plaats:Zaterdag 14 mei – LewenborgZaterdag 28 mei – VinkhuizenZaterdag 4 juni – HarenZaterdag 18 juni – SelwerdZaterdag 9 juli – BeijumZondag 28 augustus – Noorderzondagwww.groningerforum.nl Bijzondere openingstijden De bibliotheek is op de volgende feestdagen gesloten: • Donderdag 2 juni - Hemelvaartsdag • Maandag 13 juni - Tweede Pinksterdag

Informatie Voor volledige programma-over-zichten, actuele informatie en bibliotheekge-gevens: www.mijneigenbibliotheek.nl

JULI - AUGUSTUS

Vooraankondiging:

• Dichters in de Prinsentuin 27 t/m 29 juli

Alweer de veertiende editie van dit poëti-sche evenement!

www.dichtersindeprinsentuin.nl

ZomeropeningstijdenRaadpleeg voor de openingstijden in de periode van zaterdag 23 juli t/m zaterdag 3 september onze web-site (kijk bij speciale openingstijden).

Zomeractie voor lenersNeem gratis langer boeken mee! Van 18 juli tot en met 14 augustus is het niet nodig extra leentijd te kopen want de uitleentermijn van boeken is dan maar liefst zes weken! Sprinters en jeugdboeken hebben eveneens een dubbele uitleentermijn.

Informatie Voor volledige programma-over-zichten, actuele informatie en bibliotheekge-gevens: www.mijneigenbibliotheek.nl

Straatspeeldag HoornsemeerKom je ook gezellig spelen op 1 juni van 13.00 tot en met 18.00 uur?

Waar: buurtcentrum de Buren, R. Schumanstraat 38.

Toegang: Gratis

Met: Waterbaan, Springkussen, Popcorn en: Suikerspinkraam, oud Hollandse spelen en veel meer!!!

Dit mag je zeker niet missen.

Zaterdag 4 juni: Hoornse Meer Concert Onder het motto ‘New York comes to Groningen’ wordt zaterdag 4 juni van 20:00 tot 22:15 uur weer het Hoornse Meer Concert gehouden. Acht gerenommeerde New Yorkse jazzmusici treden dan op met hun studenten van het Prins Claus Conservatorium. Er wordt opgetreden op een drijvend podium in de kom van het Hoornse Meer. Genieten kan vanaf de kade of vanuit uw boot op het water. Het concert is bestemd voor jong en oud, te voet, op de fiets of met de boot. Wie met dat laatste vervoermiddel komt doet er goed aan even de site van het evene-ment te bekijken: www.hoornsemeerconcert.nl

Page 9: zuidwester mei 2011

mei 2011 - pagina 9 De Zuidwester

ZomerVoetbalfestival 2011 in Sportpark de Parrel Na het succesvolle Wintervoetbaltoernooi in de sporthal van Selwerd komt er nu het zomervoetbalfestival. Het Zomervoetbalfestival is een initiatief van St. Generations in samenwerking met de MJD, VWNN, SENSE en de PZG en wordt gehouden in Sportpark De Parrel (Paddepoel).Het wordt gesubsideerd door GoedideeGroningen.nl en het wijkteam NLA Paddepoel.Het ZomerVoetbalfestival 2011 is gepland op zaterdag 9 juli 2011, vanaf 11:30 tot 23:00 uur.De voorbereidingen voor het ZomerVoetbalfestival zijn in volle gang. Het publiek zal verwend worden met natuurlijk voetbal maar ook met exotisch eten, muziek, dansoptredens, DJ, modeshow en een loterij met als hoofd-prijs een fiets.

De inschrijving van ploegen is begonnen voor de categorien:12 tot en met 15 jaar (maximaal 8 ploegen) Gratis deelname16+ Volwassenen (maximaal 8 ploegen) € 25 ploegbijdrage35+ Senioren. (maximaal 16 ploegen) € 25 ploegbijdrag

Heb je een ploeg of heb je vragen, neem dan gerust contact op.Je bent ingeschreven na betaling van het bedrag.

De Groninger ReddingsbrigadeDe GRB is een zwemvereniging en waterhulpverleningsorganisatie. De

Sporten in de wijk

Prominenten openen clubgebouw GRC Groningen 17 juni

Boven v.l.n.r.: Trainer/coach Izaak Thenu, coach Dirk Nijdam, Jort Nijdam, Gabrian Thenu, Timen Visser, Yntse Felkers, onder v.l.n.r.: Friedo Flache, Kaj Baas, Keeper Djurmaien Roggen, Leon Lont, Emiel Vaes. (Fotograaf Jet Baas)

Talentvolle Gabrian Thenu showt zijn inzet (GRC F1 maart 2011). (Fotograaf Petra Ansmink)

De officiële opening van het nieuwe clubgebouw van voetbalclub GRC op vrijdag 17 juni gebeurt door een prominent gezelschap. De gemeente Groningen wordt vertegenwoor-digd door sportwethouder Frank de Vries die samen met de bekende voetbal prominenten Erwin en Ronald Koeman de opening ver-richt. Hoe dat gaat is nog een ver-rassing. Erwin en Ronald speelden in de jeugd van GRC Groningen en hadden vervolgens een geweldige voetbalcarrière als speler, trainer en tegenwoordig tv-deskundige.Voor de opening die centraal staat in het programma van de traditi-onele GRC-Slotweek, gaan vele uitnodigingen de deur uit: overhe-den, instanties, fondsverschaffers, bouwgroep, sponsors, de bouwvrij-willigers van GRC Groningen, de KNVB, de andere verenigingen op het sportpark.De SKSG Kinderopvang wordt met haar vestiging Battello in het im-posante gebouw ook betrokken bij de opening en nodigt haar relaties uit. Dat geldt ook voor de Scheids-rechtersvereniging Groningen als al jarenlang huisgast van GRC.

Het is een opvallend gebouw gewor-den met een afmeting van 30 x 12 m, telt twee verdiepingen en is een ontwerp van architect Eduard Gerds uit Harkstede, gebouwd door Plas uit Assen. De technische installaties zijn geleverd door Thermaq uit Gro-ningen. Vele bedrijven hebben aan de nieuwbouw meegewerkt.

Het programma op 17 juni duurt van 17.00-19.00 uur, waarna het programma van de GRC-Slotweek die avond verder gaat met het toer-nooi voor kader, staf en ouders.Voor de leden is het officiële ope-ningsfeest vastgesteld op zaterdag

18 juni aan het eind van de Slot-week met muziek en een buffet. Daarmee wordt ook de Slotweek en het seizoen 2010-2011 besloten.GRC betrok de nieuwbouw wel-iswaar al eind februari, maar er moesten toen nog allerlei kleine af-werkingen plaats hebben. Dat is nu vrijwel achter de rug en dus kan het nu ook officieel en feestelijk.Programma GRC-Slotweek biedt elk wat wilsHet programma van de traditionele GRC-Slotweek is vooral gericht op het meedoen van alle (jeugd)leden.Dit om de binding in de club te ver-sterken.

Een reünie van oudgedienden (wel of geen lid meer) is er dit jaar niet, want GRC Groningen bestaat vol-gend jaar 110 (!!) jaar en dan zal er weer een reünie zijn.

Voor meer informatie over GRC: www.grcgroningen.nl of bel de se-cretaris 06-14480358.

Sportpark Corpus den HoornPiet Rabbeljee SportcentrumLaan Corpus den Hoorn 1009728 JR GRONINGEN

Programma

Donderdag 16 juni 16.00: Spelcircuit E en F-junioren en kinderen SKSG. 19.00: GHBS – GRC (hockey-voetbal)

Vrijdag 17 juni: 17.00: Officiële opening clubgebouw 19.00: Toernooi voor kader, staf en ouders Zaterdag 18 juni: 10.00 - 16.00: Jeugdtoernooi 16.00 - 17.00: Finale 4:4 F-pupillen 17.00 - 19.30 Mixed toernooien senioren en junioren 19.30 - ? Grote slotavond seizoen 2010-2011

vereniging is opgericht in 1932 en heeft op dit moment 135 leden. We zwemmen dinsdagsavonds in het Helperzwembad.We geven zwemles (het zwem ABC) en gaan daarna verder in het zwemmend redden, hierbij leren we

hoe je anderen moet redden als ze te water zijn geraakt. Ook leer je hoe je een waterongeval aan moet pakken als waterhulpver-lener. Sinds dit seizoen zwemmen we de nieuwe diplomalijn van onze bond Reddingsbrigade Nederland (KNBRD): junior redder 1 t/m 4, zwemmend redder 1 t/m 4 en Life saver 1 t/m 3. Ook leiden we op als EHBO-er en als instructeur zwem-mend redder.Vele leden zijn in de zomervakantie strandwacht aan de kust.Naast het opleiden hebben we ook een waterhulpverleningstaak. Van-uit de bond en overheid hebben we een reddingseenheid (boot met be-manning) welke ingezet kan worden bij overstromingen. Daarnaast houden we toezicht bij diverse evenementen voor de veiligheid op en rond het water. Bijvoorbeeld: roeiwedstrijden, zwemwedstrijden in open water, zwem4daagse, Hoornsemeercon-cert, triathlons enz. Vaak maken we dan gebruik van onze 2 eigen reddingsboten.

Als je interesse hebt, kom eens een keer langs in het Helperzwembad op

de dinsdagavond. We zwemmen van 18:15 tot 20:00uur. Voor meer informatie kijk op: www.groningerreddingsbrigade.nl

en over de landelijke bond: www.reddingsbrigade.nl. Foto’s: de Reddingsbrigade in actie

GRC F1 kampioen

Page 10: zuidwester mei 2011

mei 2011 - pagina 10 De Zuidwester

PiccardthofPlantdag Ze staan er allemaal in: 212 stuks pootgoed, variërend van klein aardbeienplantje tot stevige tamme kastanje! Met 24 volwassenen en 6 kinderen waren we op 12 maart in anderhalf uur klaar, wat vooral te danken was aan het voorbereidende werk van onze tuinmannen Ronnie en Jan. Ook het weer werkte mee: de tweede lentedag van het jaar, geen vorst, geen regen, ‘n lekker tempe-ratuurtje, wat wil je nog meer. De voorafgaande koffie/thee en afslui-tende heerlijke soepen met broodjes van cateringdames Anne en Siska maakten er helemaal een gezellige werkochtend van. Als afsluitende ceremonie begroeven alle kinderen een glazen potje met hun naam erin onder een pas geplante fruitboom. Waarbij bleek, dat het voor de al-lerkleinste best dramatisch was dat haar potje zomaar in de grond verdween: traantjes! (Gelukkig de enige van het evenement).Onder ‘Plukken op de Piccard-thof’ kun je op de Piccardthofsite (www.Piccardthof.nl) de komende tijd steeds meer informatie vinden over alles wat we geplant hebben. Herkomst, bloeiwijze, recepten voor verwerking, waar vind je de plant op het terrein. Tegen de tijd dat een plant echt gaat dragen (wat voor de meesten dit jaar niet meer wordt, behalve misschien de Japanse sier-kweeën en aardbeien) verschijnt hier een papieren uitgave van. Die kun je vinden bij de infozuilen (afdeling tuincommissie) met een plattegrond waar alles staat.

Met een beetje mazzel kun je over een paar jaar (nog meer) heerlijke jams, geleien, dranken, compotes en moezen maken, allemaal gegroeid en geplukt op de Piccardthof! Foto’s en artikel van bewoners Piccardthof

Paterswoldseweg 566, 9728 BE GroningenTel. 050-5279681

Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur voor een heerlijk verse lunch tegen een aantrekkelijke prijs.

Zaterdag is snackdag: patat met mayo en een snack (kroket, frikandel, chicken nuggets of kaassouflé) afhalen voor maar e 4,-.Vrijdag is borrelmiddag: elke vrijdag een geweldige aanbieding om uw werkweek heerlijk ontspannen af te sluiten.

Voor al uw bedrijfsborrels, lunch-vergaderingen, buffetten en privé functies bent u bij ons ook aan het juiste adres.

Lunchroom “de Overwinning”, altijd vers, altijd lekker...

Page 11: zuidwester mei 2011

mei 2011 - pagina 11 De Zuidwester

‘Vrijwilligerswerk geeft voldoening’ Wat wil je leren in het vrijwilligerswerk?Kun je je een moment herinneren tijdens het vrijwilligerswerk waar je heel trots op bent? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens een bijeenkomst op 26 april van Samen Actief in de Buurt- en Speeltuinvereniging in Corpus den Hoorn. Samen Actief is een project waarbij bewoners vrijwilligerswerk doen bij verschillende organisaties in de wijk. Eens in de 6 à 8 weken komen ze bij elkaar om nieuwe kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. Zo kregen de deelnemers vorig jaar een computerles in het Wijk Internet Café aan de Semmelweisstraat. Een deelnemer van Samen Actief geeft daar computerin-structies en beantwoordde vragen over computerproblemen. Dinsdag de 26

e april stond in het teken van het uitwisselen van ervaringen.

Dit gebeurde aan de hand van vragen uit een vrijwilligersspel van Movisie. Zo benoemde één deelnemer het soms lastig te vinden om met agressie op de werkvloer om te gaan. Een andere deelneemster vertelde dat het werken met dementerende bejaarden dankbaar, maar ook zwaar kan zijn. En iedereen was het erover eens dat het belangrijk is als je in je vrijwilli-gerswerk iets voor anderen kunt betekenen en voldoening hierin vindt. Samen Actief is een project van Stiel waarbij mensen die nog geen vrijwil-ligerswerk doen ondersteuning krijgen bij het verkrijgen en behouden van vrijwilligerswerk. Ook zijn er deelnemers actief die een speciale bijdrage aan de wijk leveren. Zo heeft Corpus den Hoorn het Welkom in de Buurt project, waarbij vrijwilligers nieuwe bewoners in de wijk bezoeken. Wilt u een bijdrage leveren aan uw wijk? Doet u nog geen vrijwilligerswerk, maar denkt u daar wel over? Samen met u ga ik op zoek naar een vrijwil-ligersplek die aansluit bij uw wensen. Ook als u een beperking heeft zijn er mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Tijdens het vrijwilligerswerk krijgt u begeleiding op de werkvloer. Krystyna Meijer, tel 06 - 818 54 142, e-mail [email protected]

Vrijwilligerswerk Corpus den HoornAfgelopen maand verscheen een folder van Stiel onder de titel ‘Vaca-tureladder’. Daarin een overzicht van beschikbare functies voor vrijwil-ligerswerk in de wijk. Het gaat om de volgende vrijwilligerswerkplek-ken: - Gastvrouwen/heren in het Heymanscentrum - Ervaren moeders voor Moeders informeren Moeders (MIM) - Bestuursleden voor Algemeen en Dagelijks Bestuur Wijkraad - Publiciteitsmedewerkster voor Vrouwengroep STER - Accommodatiemanagers, kantinemedewerker en huishoudelijk

medewerker voor Sportpark Caribe - Gastvrouw/heer Meerzorg en gastvrouw/heer Avondactiviteiten

voor verpleeg- en verzorgingshuis Zinn Zorg - Notulist voor Klankbordgroep Senioren - Kookvrijwilliger en vrijwilliger Woonondersteuning voor Maar-

tenshof - Vrijwilligers voor Evenementencomité Corpus den Hoorn - Vrijwilligers voor Samen Actief, het vrijwilligersproject van

Stiel

Zie voor meer informatie de vacatureladder. Deze ligt bij het Stip. Kochstraat 1⁄4. Of neem contact op met Krystyna Meijer van Stiel. E-mail: [email protected] of telefoon 06 - 818 541 42

Stiel heeft behalve in Corpus den Hoorn ook in de Hoornse Meer een vrijwilligersvacaturebank.

Spreekuren:

Hoornse MeerElke dinsdag van 12.00 tot 14.00 uurAdres: Buurtcentrum de Buren R. Schumanstraat 38 Groningen 06 - 811 728 27 [email protected] Durasi is aanwezig om u informatie te geven over vrijwilligers-werk in de Hoornse Meer.

Corpus den HoornMaandag tot vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur kunt u terecht bij het Stip voor informatie over vrijwilligerswerk in de wijk. Adres: ConfianceKochstraat 1/4 Groningen

Als u een persoonlijk gesprek wilt met de medewerker vrijwilligers-werk en activering kunt u contact opnemen met Krystyna MeijerAdres: Bordewijklaan 106 - 818 541 [email protected]

InformatiemateriaalZowel aan de Schumanstraat als de Kochstraat kunt u op ieder gewenst moment binnenlopen om foldermateriaal te bekijken en mee te nemen. Ook staat er een map met actuele vrijwilligersvacatures.

Er is een heleboel bijzondere kunst in de stad Groningen te zien. Niet alleen in musea en galeries of bij verzamelaars, maar ook gewoon op straat, overal en nergens in de stad. Op pleinen, in trappenhuizen, aan gebouwen, op veldjes en in vijvers zijn ‘kunstwerken in de openbare ruimte’ geplaatst, ook in onze wij-ken. Waarom eigenlijk? En wie bepaalt dat?

Een kleine groep deskundigen be-paalt voor de stad welke kunstwer-ken op welke plek het straatbeeld sieren. Maar de stad is toch van iedereen? Daarom stelt de Straat-kunstprijs de vraag: ‘Wat vindt jij nou zélf van die kunstwerken?’ en nodigt je uit om te laten weten wat jij het mooiste, leukste, spannendste, beste of gekste kunstwerk in Gro-ningen vindt.

Van 25 april tot 16 mei werden alle Groningers uitgenodigd om hun favoriete kunstwerk te nomineren op de website (www.groningsestraatkunstprijs.nl) of via een smartphone applicatie.Tussen 16 mei en 25 juni wordt uitgebreid aandacht besteed aan negen genomineerde werken en worden Groningers opgeroepen om te stemmen op hun favoriet. Op 25 juni wordt uiteindelijk de Groningse Straatkunstprijs toegekend aan het kunstwerk dat de meeste stemmen heeft gekregen.

Aandacht in de mediaOOGtv zendt vanaf zaterdag 30 april wekelijks in acht afleveringen de Groningse Straatkunstprijs uit, met Bram Douwes als host. In het programma nemen verschillende gasten, zowel rasechte ‘stadjers’ als mensen uit de kunstwereld, de kijker mee langs hun favoriete straatkunst-werken. De werken worden op een bijzondere en esthetische manier in beeld gebracht; zowel letterlijk als figuurlijk worden ze vanuit een andere hoek bekeken. Naast het te-levisieprogramma zal het Dagblad van het Noorden gedurende de Straatkunstprijs uitgebreid aandacht besteden aan kunst in de openbare en hangen er affiches in de stad.

Web en appAlle aangemelde werken staan op de website geregistreerd, compleet met informatie. Zo kun je precies bijhouden welke werken de hoogste waardering hebben van jouw stads-genoten, waar deze te zien zijn en wat ze daar nou eigenlijk doen. De Groningse Straatkunstprijs wijst alle Groningers op de vele bijzon-dere kunstwerken in de openbare ruimte van de stad ; ze staan er im-mers voor iedereen, gratis en voor niks, maken de stad bijzonder en geven identiteit aan buurt, plein en plek

AanleidingNederland kent een bijzondere tradi-

tie in kunst in de openbare ruimte. Kunstwerken worden in het publie-ke domein geplaatst om straten, wij-ken, pleinen en openbare gebouwen te verbijzonderen, reliëf te geven, om locaties te verankeren in de tijd en vooral ook in beleving van bewo-ners, bezoekers en gebruikers van de openbare ruimte. Tegelijkertijd bieden publieke kunstwerken aan de gebruikers van die ruimte gele-genheid zich te oriënteren, aan een specifieke locatie te hechten en zich ertoe te verhouden: om locaties te verankeren in de tijd en beleving. Kunstwerken dragen zo bij aan de kwaliteit en duurzaamheid van de openbare ruimte, en stimuleren stabiliteit en sociale cohesie. Net als bijvoorbeeld infrastructuur, voorzieningen, werkgelegenheid en veiligheid dat doen, heeft kunst in het publieke domein een functie.Om die kunstwerken optimaal tot hun recht te laten komen in het publieke domein is een breed draag-vlak belangrijk; de kunstwerken ko-men uiteindelijk pas áchter de ogen van het publiek tot betekenis.Om aandacht en draagvlak voor kunst in de openbare ruimte te stimuleren is het project ‘de Straat-kunstprijs’ bedacht. Een slimme campagne en publieksverkiezing van het mooiste, beste, leukste of spannendste kunstwerk van de stad spoort het publiek aan om een actieve rol te vervullen bij kunst in de openbare ruimte. De verkiezing wordt in 2011 in Amsterdam, Gro-ningen en Brabant breed uitgezet door middel van lokaal georgani-seerde campagnes op tv, in de krant en in de openbare ruimte zelf, onder-steund door een interactieve website en gratis mobiele applicatie.

Het uiteindelijke doel van de Straat-kunstprijs is om een hogere betrok-kenheid van een breed publiek te genereren bij kunst in de openbare ruimte door aandacht en debat te stimuleren.

De Groningse Straatkunstprijs: ‘Wat is kunst ? Dat bepaal jij!’

SeniorWeb Groningen zoekt vrijwilligersDe stichting SeniorWeb Groningen verzorgt computercursussen voor ‘senioren’. De lessen worden gege-ven in het wijkcentrum ‘t Vinkhuys, Diamantlaan 94 te Groningen. Bin-nenkort ontstaan in ons vrijwilliger-steam de vacatures van cursuscoör-dinator en van penningmeester. De coördinator zorgt voor elke cur-susserie van zes weken voor een ef-ficiënte planning van de aangemelde cursisten over de verschillende dagdelen. Hij deelt de beschikbare docenten (eveneens senioren) in voor de cursussen.Hij/zij stuurt de uitnodiging aan de cursisten, organiseert de informatie-en betaalmiddag en zorgt voor de tijdige inkoop van de cursusboeken. Voor de administratieve werkzaam-heden wordt gebruik gemaakt van de toepassingen Excel en Word.De penningmeester maakt deel uit van het stichtingsbestuur en is de eerst verantwoordelijke voor de financiële gang van zaken. Hij/zij voert daartoe de boekhouding waaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting worden gekend. Het opstellen van de begroting en de jaarrekening behoort eveneens tot de taak van de penningmeester.

Page 12: zuidwester mei 2011

mei 2011 - pagina 12 De Zuidwester