Zuidwester mei 2010

download Zuidwester mei 2010

of 12

 • date post

  16-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  4

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Zuidwester mei 2010

 • De Zuidwester17e jaargang nr. 2 uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied Hoornse Wijken Mei 2010

  In deze krant:

  Hellingbaan de Confianceofficieel geopend

  Pagina 3

  Muziek en dans op een drijvend podium in het Hoornse Meer

  Pagina 5

  Straatvoetbaltoernooi Corpus den Hoorn

  Pagina 11

  Een van de trouwe adverteerders in de Zuidwester is Foto Vaszlovszky aan het Overwinningsplein 13 te Groningen. Vaszlovsky adverteert al zolang de krant bestaat: vijftien jaar! De fotozaak is al weer bijna twintig jaar gevestigd aan het Overwin-ningsplein. Het filiaal aan de Meeu-

  werderweg 10 bestaat zelfs al meer dan vijftig jaar. Foto Vaszlovszky is een van de oudste en bekendste fotozaken in Noord-Nederland. De verbondenheid van dit familiebedrijf met vele foto-amateurs, fotografen en diverse fotoclubs zorgt dat het specialisme behouden blijft. De heer

  Vaszlovszky geeft aan dat een spe-ciaalzaak met een breed assortiment bijzonder wordt gewaardeerd. We merken dat elke week weer tijdens onze fotocursussen. De vakkun-dige kennis die van vader op zoon is overgedragen speelt daarbij een belangrijke rol.

  Hoe kwam deze Vaszlovszky nu in Groningen terecht? Vaszlovsky: Mijn vader wilde eind jaren veertig graag eens voor een jaartje in het buitenland werken en kwam zo van-uit Boedapest, Hongarije als twintig-jarige en net afgestudeerde fotograaf in Groningen terecht. Hij ging op uit-nodiging werken bij de toenmalige Noord Nederlandse Clich fabriek. Deze was gespecialiseerd in het ma-ken van clichs die nodig waren om een foto in het toenmalige Nieuws-blad van het Noorden afgedrukt te krijgen. Er was een groot tekort aan dit soort gespecialiseerde fotografen. Na dat jaar wilden ze hem graag houden en zo besloot hij het contract nog eens te verlengen.Na een aantal jaren besloot de heer Vaszlovszky senior zich in de toen snel ontwikkelende fotografie bran-che te gaan vestigen met een eigen fotobedrijf. Zo startte hij midden jaren vijftig een fotostudio met fo-tocamerawinkel in de Oosterpoort waar thans Vaszlovszky junior nog steeds dezelfde zaak voortzet. Deze vestiging richt zich op de binnenstad en het oosten, de vestiging aan het Overwinningsplein heeft haar clien-tle aan de zuidkant en het westen van de stad Groningen. In Winsum is een Foto Vaszlovszky-vestiging die zich op het noorden van de provincie richt.Door de komst van internet is het ook mogelijk geworden om heel Nederland te benaderen. Met de website Vaszlovszky.nl wordt er informatie over de winkels gegeven en met de makkelijker te spellen

  naam CameraSuper.nl wordt het gehele foto-assortiment tegen bij-zonder aantrekkelijke prijzen aan-geboden. Zonder internet was deze landelijke benadering niet mogelijk en Vaszlovszky is dan ook heel blij met dit medium. Tegenwoordig is het aanbod enorm breed. Er zijn nog nooit zoveel verschillende objec-tieven en accessoires geproduceerd voor bijvoorbeeld de reflexcame-ras. Ook worden er natuurlijk nog trouwreportages gemaakt en portret-fotografie-opnamen in de studio te Winsum. In alle vestigingen maken we ook veel pasfotos.Er wordt volgens de heer Vaszlovsz-ky tegenwoordig meer gefotogra-feerd dan ooit tevoren. Heel motive-rend om zoveel enthousiaste gebrui-kers iedere dag weer te ontmoeten!

  De bouw van de twee torens van het project La Libert aan de Laan van de Vrijheid verloopt voorspoedig. Hoewel het natuurlijk nog maar de vraag is of men de geplande ople-veringsdatum in het derde kwartaal van volgend jaar haalt. Vrijwel alle bouwprojecten hebben door de af-gelopen strenge winter immers ver-traging opgelopen. De overwegend Poolse bouwvakkers werken echter

  stug door, zodat de datum van op-levering ook nog wel eens mee kan vallen. Inmiddels heeft het laagste gebouw de grootste hoogte van 35 meter bereikt. Maar ook het hoogste, dat 70 meter hoog moet worden, groeit maar door. Zoals bekend is het project afkomstig van de tekentafel van de Parijse architect Dominique Perrault. La Libert markeert de

  westelijke entree van de stad. De strakke blokken van 25 bij 25 meter komen tegenover het gebouw van de Gasunie (87 meter hoog), ont-worpen door Albers & Van Huut. La Libert omvat twee appartemen-tencomplexen, waarvan de ene 22 verdiepingen telt en de andere 10. De eerste drie lagen krijgen een kantoorfunctie. Er wordt straks on-dergronds in twee lagen geparkeerd. De in wit en zwart ontworpen com-plexen bevatten 120 woningen, die voor het grootste deel beschikbaar komen voor de sociale woningmarkt en zeer geschikt zijn voor senioren.

  La Libert is het eerste project in Nederland van Dominique Per-rault (1953). Hij is vooral bekend geworden door zijn ontwerp voor de Bibliotheque National in Parijs, zijn nieuwe Marijinskitheater in Sint Petersburg en de vrouwenuniversi-teit in Seoul. Op dit moment toont het Centre Pompidou in Paris een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk. Daar bevindt zich ook de maquette van La Libert.De rotonde van het Vrijheidsplein is sinds 18 mei vorig jaar afgesloten van de Laan van de Vrijheid. Maar nog dagelijks staan er automobilisten sneu te kijken als ze merken dat ze

  hier de rotonde niet meer op kunnen rijden. Tot aan vorige herfst waagden sommige het erop dwars door het gras naar de rotonde toe te rijden, tot irritatie van veel buurtbewoners die de afsluiting van het Vrijheidsplein als weldadig beschouwen omdat de Laan van de Vrijheid toch een soort racebaan voor veel automobilisten was. Toen twee autos midden in het gras vastliepen leidde dat dan ook tot hilariteit. Door ingrijpen van de buurtconcirge en een aantal bewoners heeft de gemeente de boel ontoegankelijk gemaakt. Inmiddels staan er stevige hekken omheen en zijn er bomen en struiken geplant.

  La Libert groeit en groeit

  Onze oudste adverteerder: Foto Vaszlovszky Groningen

  Animatie: Dominque Perrault, Parijs

  Foto: Johan van der Wal

  Foto: Johan van der Wal

  Foto: Vaslovszky

 • maart 2010 - pagina 2 De Zuidwester

  Cathrie de Haan Lid Provoet Gediplomeerd pedicure

  Ook voor:

  Diabetische en reumatische voetverzorging

  Mijn praktijk is gevestigd aan huis op de begane grond.

  Henri Dunantlaan 23 te Groningen.

  Tel.: 050-5268513 Email: pedicurepraktijk@kpnplanet.nl Pedicurepraktijk

  "Kopen wij voordelig in, dan zult u mee profiteren" 06-46336407 kittyenherbert@hotmail.com Flemingstraat 3 Groningen Corpus den Hoorn

  PERSINAASAPPEL

  2 KILO

  1.79 Ook voor al uw groente, fruit, halal geslachte kip, en kipprodukten, verse scharreleieren, gehaktballen en hamburgers, metworsten en eierballen.

  Flemingstraat 3 naast de Aldi

 • maart 2010 - pagina 3 De Zuidwester

  Colofon

  De Zuidwester is een uitgave van de Stichting Wijk den Hoorn, Wijkraad Corpus den Hoorn.

  Met medewerking van: Petra Ansmink, Evelien Buter, Jan Nieborg, Johan van der Wal, Henk Wester en Yorick Woud-stra (redactie), Mirjam Smitz (Nijestee) en Claudia Scholte (De Huismeesters).

  Uitgave mei 2010.

  Druk: Banda BV, Kollum.Oplage: 4500.

  Volgende verschijning 24 sep-tember. Kopij: deadline digitaal aanleve-ren kopij en advertenties uiterlijk 6 september.

  Redactieadres: Voor al uw vragen, op- en/of aanmerkingen kunt u terecht in het Corpushuis. Postadres: Postbus 8043, 9702 KA Groningen. Bezoekadres: Van Swietenlaan 1. Telefoon: 050-5274127. Fax: 050-5271327. e-mail: de-zuidwester@home.nl

  Bijdragen in Word en niet in bijv. PDF! Fotos los meesturen en zeker niet in Word plakken.

  Voor fouten in telefonisch opge-geven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid.

  Copyright: Stichting Wijk den Hoorn, Wijkraad Corpus den Hoorn.Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de stichting.

  Wijkraad Corpus den Hoorn

  Op dinsdag 6 april is de nieuwe hel-lingbaan bij de Confiance officieel geopend. Antie Bergink van Soog en De Klankbordgroep voor Ouderen in Corpus den Hoorn verrichten de of-ficile opening. De Klankbordgroep had aangegeven graag een hellingbaan geplaatst te zien bij de Confiance, zodat ook mensen met een fysieke beperking de hoofdingang van het Atrium ge-makkelijker kunnen gebruiken. In

  het Atrium zijn de bibliotheek, het Stip en het Novo-caf gehuisvest. Het wijkteam Nieuw Lokaal Ak-koord ondersteunde deze wens en heeft daarom de aanvraag goedge-keurd en uit laten voeren. De afge-lopen periode is er gebouwd aan een hellingbaan die goed te gebruiken is en past in het ontwerp van de Con-fiance. Henk Cools, onder andere lid van het wijkteam Nieuw Lokaal Akkoord

  Corpus den Hoorn, bedankte vooraf-gaand aan de opening iedereen voor de inzet.

  De hellingbaan werd meteen goed ingewijd. Aansluitend werd er in het Atrium namelijk een rollatorspreek-uur georganiseerd door Stip, in samenwerking met zorgverzekeraar Menzis. Ook werden de aanwezigen hier op een kop koffie of thee met iets lekkers getrakteerd.

  Hellingbaan de Confiance officieel geopend

  Voor u heeft u de tweede uitgave van de Zuidwester van de nieuwe redac-tie. De krant ziet er weer fantastisch uit en geeft weer veel leesplezier. Ook in de wijkraad is er weer ge-sproken over onze wijk en hebben we weer bij verschillende instanties aan de bel getrokken. Alweer enige tijd geleden hadden we klachten gekregen over de plaats waar de brievenbussen stonden op het Over-winningsplein. Het was geen veilige plaats, eerst de ventweg oversteken en dan ook nog onoverzichtelijk in de bocht. Eindelijk na veel telefoon-tjes is door de gemeente en TNT toegezegd dat de brievenbus ver-plaatst zou worden voor 1 april. Het is inderdaad gelukt en de brievenbus staat nu mooi op de stoep bij Beter Horen.Ook het straatlantaarngebrek in de Pasteurlaa