Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

35
29 September 2007 29 September 2007 Huisartsensymposium Huisartsensymposium Zorgpad hartfalen: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? wie doet wat? Viviane MA Conraads Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie Dienst Cardiologie UZ Antwerpen UZ Antwerpen

description

Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen. 17/7/2002 Man, 56 jaar, verwezen pre-HTX screening ischemische CMP: - inferior MI ‘92 + CABG - inferior MI ‘96 + Vfib - apicaal aneurysma, thrombus ‘99 - CABG 1999 - 5/2002: acuut longoedeem - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

Page 1: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

29 September 200729 September 2007HuisartsensymposiumHuisartsensymposium

Zorgpad hartfalen:Zorgpad hartfalen:wie doet wat?wie doet wat?

Viviane MA ConraadsViviane MA ConraadsDienst CardiologieDienst Cardiologie

UZ AntwerpenUZ Antwerpen

Page 2: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

17/7/2002Man, 56 jaar, verwezen pre-HTX screening

• ischemische CMP: ischemische CMP: - inferior MI ‘92 + CABG- inferior MI ‘92 + CABG

- inferior MI ‘96 + Vfib- inferior MI ‘96 + Vfib- apicaal aneurysma, thrombus ‘99- apicaal aneurysma, thrombus ‘99- CABG 1999- CABG 1999- 5/2002: acuut longoedeem- 5/2002: acuut longoedeem

• NYHA III-IV, LVEF = 15%, zeer slechte inspanningstolerantieNYHA III-IV, LVEF = 15%, zeer slechte inspanningstolerantie

• “ “Maximale”Maximale” farmacologische therapie: farmacologische therapie: captopril 150mg, carvedilol 6.25mg, bumetanide 2.5/5mg, spironolactone 50mg, captopril 150mg, carvedilol 6.25mg, bumetanide 2.5/5mg, spironolactone 50mg,

digoxine 0.25mg, warfarine, amiodarone, puffers, molsidominedigoxine 0.25mg, warfarine, amiodarone, puffers, molsidomine

• rookstop 7 weken geleden!rookstop 7 weken geleden!

Page 3: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

PreTX screening gestartPreTX screening gestart

ProblemenProblemen: :

• compliance? - vochtcompliance? - vocht

““moet veel drinken met al die pillen ….. En mijn nieren….”moet veel drinken met al die pillen ….. En mijn nieren….”

• longemfyseem en pulmonale hypertensielongemfyseem en pulmonale hypertensie

• geen optie voor revascularisatiegeen optie voor revascularisatie

Page 4: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

29 September 200729 September 2007HuisartsensymposiumHuisartsensymposium

Vraag 1:Vraag 1:wat is de volgende stap?wat is de volgende stap?

1 2 3 4 5

0% 0%

20%

40%40%

1.1. HarttransplantatieHarttransplantatie

2.2. EducatieEducatie

3.3. RevalidatieRevalidatie

4.4. Educatie en Educatie en RevalidatieRevalidatie

5.5. Palliatief trajectPalliatief traject

Page 5: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

29 September 200729 September 2007HuisartsensymposiumHuisartsensymposium

(Voorlopig) Alternatief:

1.1. TeachingTeaching

2.2. Cardiale revalidatieCardiale revalidatie

Page 6: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

29 September 200729 September 2007HuisartsensymposiumHuisartsensymposium

Page 7: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

29 September 200729 September 2007HuisartsensymposiumHuisartsensymposium

Page 8: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

29 September 200729 September 2007HuisartsensymposiumHuisartsensymposium

Page 9: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

29 September 200729 September 2007HuisartsensymposiumHuisartsensymposium

Page 10: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

29 September 200729 September 2007HuisartsensymposiumHuisartsensymposium

Page 11: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

29 September 200729 September 2007HuisartsensymposiumHuisartsensymposium

Page 12: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

29 September 200729 September 2007HuisartsensymposiumHuisartsensymposium

(Voorlopig) Alternatief:

1.1. TeachingTeaching

2.2. Cardiale revalidatie: 6 maanden, 3/week, 1uurCardiale revalidatie: 6 maanden, 3/week, 1uur

• Geen opnamesGeen opnames

VO2max: 8 ml/kg/min (25%)VO2max: 8 ml/kg/min (25%)Maximaal Wattage: 60Maximaal Wattage: 60

VO2max: 14 ml/kg/min (45%)VO2max: 14 ml/kg/min (45%)Maximaal Wattage: 100Maximaal Wattage: 100

Page 13: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

Folllow-up

• 07/03/2003: overleg 07/03/2003: overleg HAHA: stop molsidomine, : stop molsidomine, carvedilol, drinkt nog 3.5l/dag!! carvedilol, drinkt nog 3.5l/dag!! • 21/03/2003: 21/03/2003: HFVPHFVP: : nogmaals nut vochtrestrictie en dagelijkse G bepaling uitgelegdnogmaals nut vochtrestrictie en dagelijkse G bepaling uitgelegd• 01/04/2003: 01/04/2003: HA-HFVPHA-HFVP: 2.3l ipv 3.5l/d, min 1kg in gewicht: 2.3l ipv 3.5l/d, min 1kg in gewicht• 20/05/2003: 20/05/2003: CARCAR: : terug +1kg, minder vocht gaat niet. Plan opname iv terug +1kg, minder vocht gaat niet. Plan opname iv

ontwatering en herevaluatie longfunctie in optimale omstandigheden ontwatering en herevaluatie longfunctie in optimale omstandigheden• 06/06/2003: 06/06/2003: HA-CARHA-CAR: vochtretentie, start Hygroton: vochtretentie, start Hygroton• 14/06/2003: 14/06/2003: HA-CARHA-CAR: hypokaliëmie, start Ultra K. Palpitaties, pre-syncope: hypokaliëmie, start Ultra K. Palpitaties, pre-syncope• 21/06/2003: Holter: non-sustained VT21/06/2003: Holter: non-sustained VT• 22/07/2003: 22/07/2003: CARCAR: : ergospirometrie; flink achteruit, terug niveau van voor revalidatie. ergospirometrie; flink achteruit, terug niveau van voor revalidatie.

Bespreking electrofysiologisch onderzoek Bespreking electrofysiologisch onderzoek• 28/10/200328/10/2003• 30/12/200330/12/2003• 08/01/200408/01/2004• 07/05/200407/05/2004• 27/05/200427/05/2004• 01/07/200401/07/2004• 16/12/200416/12/2004• 30/03/200530/03/2005• 04/04/200504/04/2005• 06/04/200506/04/2005• 14/04/200514/04/2005• 19/04/200519/04/2005• 17/05/200517/05/2005• 17/06/200517/06/2005• 19/08/200519/08/2005• 03/11/200503/11/2005• 14/11/200514/11/2005• 15/12/200515/12/2005• 31/01/200631/01/2006

• 20/05/2003: 20/05/2003: CARCAR: terug +1kg, minder vocht gaat niet. Plan : terug +1kg, minder vocht gaat niet. Plan opname iv ontwatering en herevaluatie longfunctie in optimale opname iv ontwatering en herevaluatie longfunctie in optimale omstandighedenomstandigheden

Page 14: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

Folllow-up

• 07/03/2003: overleg 07/03/2003: overleg HAHA: stop molsidomine, : stop molsidomine, carvedilol, drinkt nog 3.5l/dag!! carvedilol, drinkt nog 3.5l/dag!! • 21/03/2003: 21/03/2003: HFVPHFVP: : nogmaals nut vochtrestrictie en dagelijkse G bepaling uitgelegdnogmaals nut vochtrestrictie en dagelijkse G bepaling uitgelegd• 01/04/2003: 01/04/2003: HA-HFVPHA-HFVP: 2.3l ipv 3.5l/d, min 1kg in gewicht: 2.3l ipv 3.5l/d, min 1kg in gewicht• 20/05/2003: 20/05/2003: CARCAR: : terug +1kg, minder vocht gaat niet. Plan opname iv terug +1kg, minder vocht gaat niet. Plan opname iv

ontwatering en herevaluatie longfunctie in optimale omstandigheden ontwatering en herevaluatie longfunctie in optimale omstandigheden• 06/06/2003: 06/06/2003: HA-CARHA-CAR: vochtretentie, start Hygroton: vochtretentie, start Hygroton• 14/06/2003: 14/06/2003: HA-CARHA-CAR: hypokaliëmie, start Ultra K. Palpitaties, pre-syncope: hypokaliëmie, start Ultra K. Palpitaties, pre-syncope• 21/06/2003: Holter: non-sustained VT21/06/2003: Holter: non-sustained VT• 22/07/2003: 22/07/2003: CARCAR: : ergospirometrie; flink achteruit, terug niveau van voor revalidatie. ergospirometrie; flink achteruit, terug niveau van voor revalidatie.

Bespreking electrofysiologisch onderzoek Bespreking electrofysiologisch onderzoek• 28/10/200328/10/2003• 30/12/200330/12/2003• 08/01/200408/01/2004• 07/05/200407/05/2004• 27/05/200427/05/2004• 01/07/200401/07/2004• 16/12/200416/12/2004• 30/03/200530/03/2005• 04/04/200504/04/2005• 06/04/200506/04/2005• 14/04/200514/04/2005• 19/04/200519/04/2005• 17/05/200517/05/2005• 17/06/200517/06/2005• 19/08/200519/08/2005• 03/11/200503/11/2005• 14/11/200514/11/2005• 15/12/200515/12/2005• 31/01/200631/01/2006

• 22/07/2003: CAR: ergospirometrie; flink achteruit, terug niveau van voor revalidatie. Bespreking electrofysiologisch onderzoek

Page 15: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

29 September 200729 September 2007HuisartsensymposiumHuisartsensymposium

Vraag 2:Vraag 2:wat is de volgende stap?wat is de volgende stap?

1 2 3 4

6%

59%

19%16%

1.1. HarttransplantatieHarttransplantatie

2.2. RevalidatieRevalidatie

3.3. Palliatief trajectPalliatief traject

4.4. PacemakerPacemaker

Page 16: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

31/7/2003Implantatie CRT-D

DefibrillatorDefibrillator

++

Cardiale Resynchronisatie TherapieCardiale Resynchronisatie Therapie

Diagnose diabetesDiagnose diabetes

KwaliteitKwaliteit

Kwantiteit (mortaliteit)Kwantiteit (mortaliteit)

Page 17: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

29 September 200729 September 2007HuisartsensymposiumHuisartsensymposium

Page 18: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

29 September 200729 September 2007HuisartsensymposiumHuisartsensymposium

Page 19: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

29 September 200729 September 2007HuisartsensymposiumHuisartsensymposium

Cardiale Resynchronisatie TherapieCardiale Resynchronisatie Therapie

Page 20: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

29 September 200729 September 2007HuisartsensymposiumHuisartsensymposium

Page 21: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

29 September 200729 September 2007HuisartsensymposiumHuisartsensymposium

VO2max: 10 ml/kg/minVO2max: 10 ml/kg/minMaximaal Wattage: 60Maximaal Wattage: 60

VO2max: 14.4 ml/kg/minVO2max: 14.4 ml/kg/minMaximaal Wattage: 90Maximaal Wattage: 90

CRT + 1 maand

Page 22: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

Folllow-up

• 28/10/2003: telefoon 28/10/2003: telefoon HAHA: minder goed, 5kg bijgekomen op vakantie!: minder goed, 5kg bijgekomen op vakantie! Dringend consult: diuretica tijdelijk opdrijven en terug: uitleg vocht!Dringend consult: diuretica tijdelijk opdrijven en terug: uitleg vocht!

• 30/12/2003: 30/12/2003: CARCAR: minder stuwing. Burinex : minder stuwing. Burinex (nierfunctie). Carvedilol opdrijven naar 2x12.5mg (nierfunctie). Carvedilol opdrijven naar 2x12.5mg• 08/01/2004: 08/01/2004: HFVPHFVP: telefonische evaluatie. Verdraagt goed: telefonische evaluatie. Verdraagt goed• 07/05/2004: 07/05/2004: CARCAR: : terug overvuld. Burinex opdrijven. terug overvuld. Burinex opdrijven.

HA:HA: prikt bloed over 1 week. prikt bloed over 1 week. • 27/05/2004: 27/05/2004: HAHA: BD 120/70mmHg. Capoten vervangen door Zestril: BD 120/70mmHg. Capoten vervangen door Zestril• 01/07/2004: 01/07/2004: CARCAR: gaat goed. Verdraagt Zestril 20mg zonder probleem: gaat goed. Verdraagt Zestril 20mg zonder probleem• 16/12/2004: 16/12/2004: HA-CARHA-CAR: minder goed. AB voor resp infectie + decompensatie. Extra diuretica. : minder goed. AB voor resp infectie + decompensatie. Extra diuretica.

Voorstel Pneum vaccin als genezen. Voorstel Pneum vaccin als genezen.

• 30/03/200530/03/2005• 04/04/200504/04/2005• 06/04/200506/04/2005• 14/04/200514/04/2005• 19/04/200519/04/2005• 17/05/200517/05/2005• 17/06/200517/06/2005• 19/08/200519/08/2005• 03/11/200503/11/2005• 14/11/200514/11/2005• 15/12/200515/12/2005• 31/01/200631/01/2006

Page 23: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

• Voorkamerfibrillatie, DC shock, opladen amiodaroneVoorkamerfibrillatie, DC shock, opladen amiodarone

• Acute op chronische nierinsufficiëntieAcute op chronische nierinsufficiëntie

Consult nefrologie:Consult nefrologie:- nefroangiosclerose: bilateraal kleine nierennefroangiosclerose: bilateraal kleine nieren- anemie: R/ EPOanemie: R/ EPO

21/3/200521/3/2005 Opname decompensatieOpname decompensatie

Page 24: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

Folllow-up

• 30/03/2005: 30/03/2005: CAR: CAR: stabiel gewicht. Snel moe.stabiel gewicht. Snel moe.• 04/04/2005: 04/04/2005: HFVPHFVP: : + 1 kg, oedemen s’avonds. Burinex éénmalig 5mg extra.+ 1 kg, oedemen s’avonds. Burinex éénmalig 5mg extra.• 06/04/2005: 06/04/2005: HFVPHFVP: beter. Bloedname huisarts; stabiel.: beter. Bloedname huisarts; stabiel.• 14/04/2005: 14/04/2005: HA-CAR: HA-CAR: dyspnoe bij minimale inspanning. Gewicht nog niet op peil. Start Hygroton.dyspnoe bij minimale inspanning. Gewicht nog niet op peil. Start Hygroton.• 19/04/2005: 19/04/2005: HFVPHFVP: min 3kg. Gaat beter. Nierfunctie bij huisarts ok: min 3kg. Gaat beter. Nierfunctie bij huisarts ok • 17/05/2005: 17/05/2005: CARCAR: redelijk. Zwaardere inspanningen gaan niet. Toch nog op vakantie geweest.: redelijk. Zwaardere inspanningen gaan niet. Toch nog op vakantie geweest.• 17/06/2006: 17/06/2006: CARCAR: geen congestie: geen congestie• 19/08/2005: 19/08/2005: CARCAR: weer bijgekomen. Maar “eten smaakt zo goed”….: weer bijgekomen. Maar “eten smaakt zo goed”….• 03/11/2005: 03/11/2005: CARCAR: klinisch overvuld. Medicatie aanpassing; extra diuretica.: klinisch overvuld. Medicatie aanpassing; extra diuretica.• 14/11/2005: 14/11/2005: HA-CARHA-CAR: gaat beter. Vochtrestrictie lukt. Cordarone verminderen en terug Kredex.: gaat beter. Vochtrestrictie lukt. Cordarone verminderen en terug Kredex.

Vraag HA over 2 weken verder op te drijven. Vraag HA over 2 weken verder op te drijven. Best alternerend om de 2 weken.Best alternerend om de 2 weken.

• 15/12/200515/12/2005• 31/01/200631/01/2006

Page 25: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

• recent vakantie: vocht +++recent vakantie: vocht +++• perianaal abces! perianaal abces! • acute nierinsufficiëntie (Kreat 4.3mg/dl) op NSAIDacute nierinsufficiëntie (Kreat 4.3mg/dl) op NSAID

Post-op:Post-op:• decompensatiedecompensatie• recidiverende VT en shocks, recidiverende VT en shocks, • tijdelijk kunstmatig beademd op intensieve zorgen,tijdelijk kunstmatig beademd op intensieve zorgen,• aspiratie pneumonieaspiratie pneumonie

23/11/200523/11/2005 Telefoon HA: dringende opnameTelefoon HA: dringende opname

Page 26: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

Folllow-up

• 15/12/2005: 15/12/2005: CARCAR: gewicht neemt terug toe. Vocht en zoutrestrictie moeilijk. Overvuld; Burinex : gewicht neemt terug toe. Vocht en zoutrestrictie moeilijk. Overvuld; Burinex • 31/01/2006: 31/01/2006: CARCAR: : overvuld. Zelf extra Burinex genomen. Start Hygroton.overvuld. Zelf extra Burinex genomen. Start Hygroton.

HA:HA: prikt bloed over 1 week. prikt bloed over 1 week. • 16/02/2006: plotse dood16/02/2006: plotse dood

Page 27: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

29 September 200729 September 2007HuisartsensymposiumHuisartsensymposium

Vraag 3:Vraag 3:zorgpad hartfalen: wie is er nodig?zorgpad hartfalen: wie is er nodig?

1 2 3 4 5 6 7

15%

0%3% 3%

26%

49%

5%

1.1. HuisartsHuisarts

2.2. CardioloogCardioloog

3.3. HartfalenverpleegkundigeHartfalenverpleegkundige

4.4. HartfalenkliniekHartfalenkliniek

5.5. Huisarts en hartfalenkliniekHuisarts en hartfalenkliniek

6.6. Huisarts en cardioloogHuisarts en cardioloog

7.7. Huisarts enHuisarts en hartfalenverpleegkundigehartfalenverpleegkundige

Page 28: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

Hartfalen ManagementHartfalen ManagementHartfalen ManagementHartfalen Management

ThuiszorgThuiszorg

Gespecialiseerde Cardiale zorgGespecialiseerde Cardiale zorg

Cardiale

Revalidatie

Diëtist

Psycholoog

Interne

geneeskunde

Chirurgen

Cardiologen:

Electrofysioloog

Interventioneel cardioloog

HartfalenkliniekHartfalenkliniekVerpleegkundigeVerpleegkundige

CardioloogCardioloogHuisartsHuisarts

Page 29: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

Risk factor reduction, patient and family education Treat HTN, DM, CAD, dyslipidemia. ACEI when appropriate

ACE inhibitors, ? ARB’s, beta-blockers when appropriate

ACE inhibitors and beta-blockers in all patients

Aldosterone antagonistsMitral or CABG surgery

Short inotrope, nesiritide

Inotropes, nesiritideInotropes, nesiritideVAD, TXVAD, TX

Stage AHigh riskwith no

Sy

Stage BStructural

heart disease,

no Sy

Stage C Structuraldisease,

prior/current Sy

Stage DStage DRefractory;Refractory;

specialspecialR/R/

Hospice

CRT, ICD if applicableSodium restriction, diuretics, and digoxin

Page 30: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

Vicieuze cirkel: heropnamesVicieuze cirkel: heropnames

StabilistatieStabilistatie

DecompensatieDecompensatie

HospitalisatieHospitalisatie

Medicatie aanpassingMedicatie aanpassingGeen educatieGeen educatie

Geen HF managementGeen HF management

OntslagOntslag

Geen adequate follow-upGeen adequate follow-upSymptomen niet herkennen Symptomen niet herkennen van toegenomen hartfalen van toegenomen hartfalen

Non-adherenceNon-adherence

Page 31: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

OPNAMEOPNAME

• gesprek 1: kennismakinggesprek 1: kennismaking

• gesprek 2: informatiegesprekgesprek 2: informatiegesprek

ONTSLAGONTSLAG

Telefoon - 3 dd- Telefoon - 3 dd- Consultatie - 14 dd-Consultatie - 14 dd-

FOLLOW-UPFOLLOW-UP

Telefoon - ifv nood- Telefoon - ifv nood- Consultatie - ifv nood-Consultatie - ifv nood-FOLLOW-UPFOLLOW-UP

Telefoon - ifv nood- Telefoon - ifv nood- Consultatie - ifv nood-Consultatie - ifv nood-

Telefoon - ifv nood-Telefoon - ifv nood-

Telefoon - ifv nood-Telefoon - ifv nood-

Telefoon - ifv nood-Telefoon - ifv nood- FOLLOW-UPFOLLOW-UP

Telefoon - ifv nood- Telefoon - ifv nood- Consultatie - ifv nood-Consultatie - ifv nood-

-

Page 32: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

Hartfalenprogramma:Hartfalenprogramma:BELGIEBELGIE

Virga Jesse Virga Jesse ZH HasseltZH Hasselt

UZ LeuvenUZ Leuven

Imelda ZH Imelda ZH BonheidenBonheiden

AZ Middelheim AZ Middelheim AntwerpenAntwerpen

UZ UZ AntwerpenAntwerpen

AZ Klina AZ Klina BrasschaatBrasschaat

ZOL ZOL GenkGenk

AZ Groeninge AZ Groeninge KortrijkKortrijk

OLVrouw ZH OLVrouw ZH AalstAalst

CHR CitadelleCHR CitadelleULBULB

UCLUCL

Page 33: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

Hartfalenprogramma:Hartfalenprogramma:DOELDOEL

HospitalHospital

ReadmissionReadmission

MortalityMortality QoLQoL CostCost

Rich et al., 1995Rich et al., 1995 - 44%- 44% - 24%- 24% ↑↑ ↓↓

Stewart et al., 1999Stewart et al., 1999 - 50%- 50% - 78%- 78% __ ↓↓

Blue et al., 2001Blue et al., 2001 - 29%- 29% - 3%- 3% __ ↓↓

McDonald et al., 2002McDonald et al., 2002 - 85%- 85% - 4%- 4% ↑↑ ↓↓

Strömberg et al., 2003Strömberg et al., 2003 - 39%- 39% - 76%- 76% __ __

Naylor et al., 2004Naylor et al., 2004 - 34%- 34% - 14%- 14% __ ↓↓

Page 34: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

29 September 200729 September 2007HuisartsensymposiumHuisartsensymposium

Claes N, et al. Acta Cardiol 2006;61:222Claes N, et al. Acta Cardiol 2006;61:222The impact of heart failure on health care costs in Belgium. The impact of heart failure on health care costs in Belgium.

Page 35: Zorgpad hartfalen: wie doet wat? Viviane MA Conraads Dienst Cardiologie UZ Antwerpen

29 September 200729 September 2007HuisartsensymposiumHuisartsensymposium

70%

21%6%

2%1%

Hospitalisation cost

Medical cost

Drug therapy

Clinical biology

Total in-hospital cost

Total in-hospital cost CVD/HF

Total in-hospital cost HF

13%1.7%

Claes N, et al. Acta Cardiol 2006;61:222Claes N, et al. Acta Cardiol 2006;61:222The impact of heart failure on health care costs in Belgium. The impact of heart failure on health care costs in Belgium.