Zorgidee 2014: Lancering iMinds - Piet Stinissen

of 17 /17
Piet Stinissen Decaan faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Zorgidee – Innovaties in de zorg #zorgidee Lancering iMinds Health

Embed Size (px)

description

Op Zorgidee 2014 heet Piet Stinissen, voorzitter van LifeTechLimburg en decaan van de faculteit geneeskunde en levenswetenschappen aan de Uhasselt, het kersverse iMinds Health van harte welkom. Hij schets het Limburgse ecosysteem waarin het centrum zich zal vestigen.

Transcript of Zorgidee 2014: Lancering iMinds - Piet Stinissen

Page 1: Zorgidee 2014: Lancering iMinds - Piet Stinissen

Piet Stinissen Decaan faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen

Zorgidee – Innovaties in de zorg #zorgidee  

Lancering iMinds Health

Page 2: Zorgidee 2014: Lancering iMinds - Piet Stinissen

Welkom  aan  iMinds  Health  !  

Page 3: Zorgidee 2014: Lancering iMinds - Piet Stinissen

Belangrijke  ontwikkelingen  

Page 4: Zorgidee 2014: Lancering iMinds - Piet Stinissen

Belangrijke  schakel  in  Vlaams  innova<elandschap  

Page 5: Zorgidee 2014: Lancering iMinds - Piet Stinissen

•  13-­‐02-­‐2012:  Flanders’Care  ViA  Ronde  tafel  ‘ICT  in  de  zorg’  

•  30-­‐10-­‐2013:  Lancering  pilootprojecten  VITALINK  

•  31-­‐01-­‐2014:  Vlaams  Decreet    Netwerk  digitale  gegevensdeling  in  de  zorg  

eHealth  in  Vlaanderen  

Page 6: Zorgidee 2014: Lancering iMinds - Piet Stinissen

Welkom  in  Diepenbeek  

Page 7: Zorgidee 2014: Lancering iMinds - Piet Stinissen

•  ICT  in  EDM  •  Limburg  Clinical  Research  

Program  •  Mobile  Health  PlaSorm  •  revalida<etechnologie  &  

robo<ca  •  HA  geneeskunde  en  

VITALINK  •  Pa<ent  Safety  &  Health  

Economics  •  …  

UHasselt  

Page 8: Zorgidee 2014: Lancering iMinds - Piet Stinissen

CORTEXS      ~        Care  Organiza)on:  a  Re-­‐Thinking  EXpedi)on  in  search  for  Sustainability      

Wat?  interuniversitair  onderzoeksproject  (IWT  -­‐  SBO)    

Doel?  vanuit  een  geïntegreerde  benadering  nieuwe  zorgmodellen  ontwikkelen,    testen  en  evalueren  

 

Wie  UHasselt  -­‐  interfacultaire  onderzoeksgroep  Pa<ëntveiligheid  &    Gezondheidseconomie  ism  KULeuven,  Ugent,  TNO,  UAMS  

                 

Meer  info  via  www.cortexs.be    

 Evalua<e  van  de  impact  van  nieuwe  structuren  en  organisa<emodellen  voor  geïntegreerde  zorg  inzake  pa>ëntveiligheid  en  kosteneffec>viteit  

 

Page 9: Zorgidee 2014: Lancering iMinds - Piet Stinissen
Page 10: Zorgidee 2014: Lancering iMinds - Piet Stinissen

 Meuse-­‐Rhine  EU  region  

Page 11: Zorgidee 2014: Lancering iMinds - Piet Stinissen

O&O  en  innova<e  •  Limburg  Clinical  Research  

Program  LCRP  •  Exper<se  in  medische  domeinen  •  Klinische  studies  en  biobank  •  Mobile  health  •  Assis<eve  technologie  

•  CareVille  Limburg:  proeeuin  voor  testen  zorginnova<es  •  Ouderenzorg:  thuis  en  WZC  •  Zorgmobiliteit  

R&D   POC  /  tes<ng   Implementa<e   Interna<onalisa<e  

Vrijdag  21  februari  2014  

Page 12: Zorgidee 2014: Lancering iMinds - Piet Stinissen

O&O  en  innova<e  •  Ontwikkeling  VIB  groep  

•  Autoimmuniteitsonderzoek  

•  iMinds  Health  •  Vlaams  kenniscentrum  en  business  

ontwikkeling  

R&D   POC  /  tes<ng   Implementa<e   Interna<onalisa<e  

Page 13: Zorgidee 2014: Lancering iMinds - Piet Stinissen

Investeringen  -­‐  valorisa<e  

Health  &  Care  

Page 14: Zorgidee 2014: Lancering iMinds - Piet Stinissen

Incubator  

c er i e tha t nc

StadiumDossier :Schaal :Datum :

Prins Bisschopssingel 34/b3 • B-3500 HasseltT. 011 22 90 74 • F. 011 22 90 84

[email protected]

SCHETSONTWERP• 3D BEELDD10621:1,1713/09/2011

BIOVILLE UITBREIDING

Page 15: Zorgidee 2014: Lancering iMinds - Piet Stinissen

Ecosysteem  

LifeTechLimburg  aims  to  strengthen  the  dynamic  regional  ecosystem  for  Health  and  

Life  Sciences  Innova>on    

Page 16: Zorgidee 2014: Lancering iMinds - Piet Stinissen

OndernemersplaSorm  •  Informeren  over  organisa<e  zorg,  regelgeving,  financiering,  interna<onaliseren,  …  

•  Organisa<e  werkgroepen  (bedrijven,  kennisinstellingen,  zorgactoren,  ...)  

•  Community  versterken:  bruggen  bouwen  tussen  bedrijven  en  zorgsector  

 

Page 17: Zorgidee 2014: Lancering iMinds - Piet Stinissen

Veel  succes  aan  :    

iMinds  –  Health!    

Roger  Lemmens,  directeur