Zorggroep De Vechtstreek: Zelforganisatie of Zelfsturend

Click here to load reader

 • date post

  23-Jan-2018
 • Category

  Healthcare

 • view

  804
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Zorggroep De Vechtstreek: Zelforganisatie of Zelfsturend

 1. 1. IVZ- SYMPOSIUM 29 SEPTEMBER 2016 Zelforganisatie of Zelfsturend ? Annelies Nouwens Manager HRM
 2. 2. INHOUD Even voorstellen De aanleiding Waarom, Visie Programmalijnen Proeftuin Teamleiderstraject Alle teams aan de slag, transitie Ervaringen Wat hebben wij geleerd? Vragen?
 3. 3. FILMPJE Koefnoen https://www.youtube.com/channel/UCB9QR4jqjbp0Y1 XigJ0tLTA 3
 4. 4. Wie zijn wij? Breukelen, Loenen aan de Vecht, Kockengen 300 medewerkers, ruim 300 vrijwilligers Intramurale- & thuiszorg 162 clienten I. & 133 E. Evenvoorstellen
 5. 5. ZELFORGANISATIE OF ZELFSTURING? Deaanleiding
 6. 6. 21STE EEUW MNGT PRINCIPES o Openheid o Gemeenschap o Toegevoegde waarde o Activisme o Samenwerking o Zingeving o Autonomie o Decentralisatie o Toevalligheid o Snelheid o Vertrouwen 6 Deaanleiding
 7. 7. IS HET MOGELIJK? o Zonder budgetten? o Geen formele hierachie? o Bijdrage belangrijker dan referenties? o Geen bozos o De wijsheid van de meerderheid prefereert o Bijdrage leveren is een optie o Selectie & Werving door medewerkers o Beoordeling & Beloning door medewerkers? o Eigenaarschapsresultaat op het laagste niveau o De mdw is belangrijker dan de ldg 7 Deaanleiding
 8. 8. ZELFORGANISTIE OF ZELFSTUREND? Waarom,Visie
 9. 9. VISIE
 10. 10. PROJECTSTRUCTUUR Stuurgroep Focus Proeftuin Focus op eigen regie ICT Communicatie Werkgroep Beter Sturen Service- organisatie Programmalijnen
 11. 11. VERANDERROUTE Juli-dec 14 Proeftuin Mei 2014 bestuurswissel Q 1 2015 HKZ / wissel Zorg,mgt 1 juli 2015 Teamleiders boventallig 2016 Medio 2017 Zelforganiserende teams Voorbereidingsfase Ontwikkelfase Project Focus op Eigen Regie Proeftuin Juli dec 2014 Transitie Focus op eigen regie naar zelforganisatie Vanaf jan 15 medio 2017 Implementatie Orientatie Teamleiders Juli dec 2014 Sollicitatieprocedure april 2015 Benoeming Teamcoach 1 juli 2015 Serviceorganisatie - Facilitaire teams - ICT Programmalijnen
 12. 12. PROEFTUIN FOCUS OP EIGEN REGIE Opdracht: onderzoek & ontwikkel naar zelfsturende intramurale teams Programmalijnen
 13. 13. GROEIDOCUMENT Focus op Eigen Regie Wat is er al? Wat willen we bereiken? Hoe gaan we dat doen? Borgen van ontwikkeling Uitvoering & communicatie Samenvattend & blik vooruit 13 Programmalijnen
 14. 14. WAT WILLEN WE BEREIKEN? Groeidocument o Client & Familie als regisseur o Lerende medewerkers o Resultaat verantw. teams o Inspirerende leiders o Faciliterende lerende organisatie 14 Programmalijnen
 15. 15. PROEFTUIN, RESULTATEN Verdeling van taken en wzh staan niet op zich: Eerste bewustwording via Inspiratie- en Droom sessies Vertaalslag groeidocument naar werkgroepen Wie doet wat lijst Samenstelling teams, maximale grootte Deskundigheidsmix Bel bin spel Praatplaat Teambarometer Teamontwikkelingsmodel Programmalijnen
 16. 16. Client & mantelzorg Facilitaire zaken HR & Opleidingen Kwaliteit Financien PR & Communicatie WIE DOET WAT LIJST Teamrolhouders (van 66 taken naar 31) Ontwikkelgroepen Programmalijnen
 17. 17. Serviceorganisatie: Financile administratie Kwaliteit HR/Opleidingen Salarisadministratie Arbo/BHV ICT Communicatie Secretariaat Zorgbemiddeling Clintenadministratie Directeur-bestuurder RvT Manager Facilitair Manager Zorg en Bedrijfsvoering Manager HRM Team Facilitair De Aa Team Facilitair Overdorp Team Facilitair t Kampje Team Eendracht 1 Team Eendracht 3 Team Danne 1 Team Thuiszorg Team Overdorp Somatiek Team De Twijg/ dagbesteding TC THUISZORG PG SOMATIEK DAGBESTEDING De Aa t Kampje Overdorp Januari 2016 Controller Team t Kampje Somatiek Team t Kampje PG Team Eendracht 2 Team Danne 2 Team Thuiszorg Team Overdorp PG Team WMO Activiteiten- begeleiders Kwaliteits- cordinator
 18. 18. HET BEPALEN VAN DE KADERS Verandertraject: 2014 Werkgroep Beter Sturen Pilot Proeftuin 2015 Locatiesessies + postkaart interventie Ontwikkelgroepen Wie doet wat lijst Teamtrainingsdagen 2016 Ontwikkelgroepen Talenttrainingsdagen Dagevaluaties even pas op de plaats Client & mantelzorg Facilitaire zaken HR & Opleidingen Kwaliteit Financien PR & Communicati e
 19. 19. WERKGROEP BETER STUREN Wat hebben wij nodig om aan het stuur te komen Programmalijnen,alleteamsaandeslag
 20. 20. TEAMDASHBOARD Programmalijnen,alleteamsaandeslag
 21. 21. TEAMONTWIKKELINGSMODEL Programmalijnen,alleteamsaandeslag
 22. 22. TEAMSESSIE DAGEN Bewustwording vergroten Effect van eigen handelen Als team effectiever functioneren Eigen regierol De interne coach Ondersteuning vanuit de directie aan de teams Volledig focussen op de wensen van de klant Ervaringen
 23. 23. TALENT TRAININGSDAGEN Kata-methodiek Met kleine stappen resultaten behalen Bewustwording & gemeenschappelijke taal Communicatiebeelden Gedachtegoed inbedden wat kan wel Olievlek werking in gang zetten Elkaar leren kennen Uitwisselen van ervaringen / kennis delen Ervaringen
 24. 24. VERZUIM, OOK IN EIGEN REGIE Verzoek tot loondoorbetaling Medewerker schrijft eigen plan van aanpak HR begeleidt
 25. 25. HET BEPALEN VAN DE KADERS Wat is er al ?: Strategisch meerjarenplan Financiele rapportages Kwaliteitshandboek HR procedures & regelingen Ervaringen
 26. 26. HET BEPALEN VAN DE KADERS Wat hebben we nodig? Medewerkers die met plezier hun vak uitoefenen Teamdashboard Wettelijke kaders / registraties / kwaliteitsnormen Wat hebben teams nodig? Ervaringen
 27. 27. WAT HEBBEN WIJ GELEERD? Teamleiders traject Overdracht werkzaamheden Randvoorwaarden / MT Een hkz Projectstructuur Transitie Benut talenten! Wat hebben teams nodig? Continue omdenken Gewoon doen; alle teams aan de slag Samen ontwikkelen! Wathebbenwijgeleerd?
 28. 28. TIPS Wathebbenwijgeleerd?
 29. 29. DANK VOOR UW AANDACHT! Vragen?